Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
NOTA
GEOGRAFI PMR
SMK JALAN ARANG
LEE CHAI YONG
TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA
BAB 6 : KEDUDUKAN DAN KEISTIMEWAAN PELBAGAI BENTUK MUKA BUMI
DI MALAYSIA.
1.Ciri ...
LeeChaiYong 2
2. Ciri kawasan Tanah Tinggi di Sabah dan Sarawak
3. Ciri-ciri Tanah Tinggi di Malaysia
Sistem Gunung Lipat ...
LeeChaiYong 3
b) Kawasan Tanah Pamah
c) Kawasan Pinggir Laut
1. Bentuk muka bumi di pinggir laut akibat pemendapan ombak
1. Beting Pasir
Pemendapan timbunan pa...
2. Keratan rentas pentas benua
Ciri-ciri Pentas Benua
1. Pentas benua ialah laut cetek di pinggir benua.
2. Pentas benua d...
Ciri-ciri Pola Saliran Jenis-jenis pola
- Terbentuk di kawasan hulu
sungai yang mempunyai
lapisan batuan keras berselang
s...
- Terbentuk apabila aliran
sungai menjadi perlahan
kerana memasuki kawasan
tanah pamah.
- Ditemui di kawasan delta dan
dat...
e) Sungai dan Tasik di Malaysia
LeeChaiYong 8
f) Bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai
LeeChaiYong 9
BAB 7 : POTENSI BENTUK MUKA BUMI
LeeChaiYong 10
SALIRAN
1. Sumber air
• Kegunaan domestik – (Sg. Kelang di
Empangan Klang ...
2. POTENSI BENTUK MUKA BUMI DI NEGARA LAIN
a) KAMPUCHEA
Peta Kampuchea: Kedudukan Tasik Tonle Sap
Tasik Tonle Sap
1. Tasik...
b) PULAU JAWA
Peta Kedudukan Pulau Jawa
Pulau Jawa
1. Merupakan tanah gunung berapi yang digunakan secara produktif.
2. Pa...
c) MENAM CHAO PHRAYA DI THAILAND
Peta Thailand : Menam Chao Phraya
Menam Chao Phraya di Thailand
1. Menam Chao Phraya adal...
d) SWITZERLAND
Peta Kedudukan Switzerland
Kawasan Tanah Tinggi di Switzerland
Ciri-ciri
1. Bentuk muka bumi bergunung-gana...
BAB 8 : KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI
Langkah Mengatasi
Kaedah biologi – ular,
• ...
TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA
BAB 9 : PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA
PERGERAKAN BUMI
Putaran Bumi Peredara...
PEREDARAN BUMI
Peredaran Bumi Fenomena
Beredar Mengelilingi matahari
Masa setahun
Kesan
ketinggian matahari tengah hari be...
KEJADIAN EMPAT MUSIM
Rajah Fakta Fenomena
I
Musim
Tarikh
Kedudukan matahari
Hemisfera Utara
Hemisfera Selatan
Kesan
Ekuino...
CUACA DAN IKLIM NEGARA MALAYSIA
HUJAN
Malaysia menerima 2 jenis hujan :
• Hujan Perolakan
• Hujan Bukit/ Relief
- Min huja...
ANGIN
Pembentukan Sistem Angin Monsun
Monsun Timur Laut
GK
• Bertiup dari bulan Nov – Mac
• Berpunca dari pedalaman Benua ...
Bayu Darat dan Bayu Laut
Bayu Darat Bayu Laut
• Terjadi pada waktu malam
• Waktu malam daratan sejuk lebih
cepat
• Suhu da...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUACA DAN IKLIM MALAYSIA
Faktor yang
mempengaruhi
cuaca dan
iklim Malaysia
Ketinggian dari...
BAB 10 : PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA
ZON IKLIM DUNIA
ZON SEJUK
Sejuk sepanjang tahun
- Iklim Artik ...
Ciri-ciri Iklim dan Cara Hidup Penduduk
Cara Hidup Penduduk
Zon Panas
Malaysia
• Iklim Khatulistiwa
• Panas dan lembap sep...
• Hujan tahunan 250 mm
• Orang Eskimo ( Inuit ) berpindah randah
mengikut musim
• Tinggal di igloo pada musim sejuk ; tupi...
TEMA 3: JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR.
1. Taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia.
1. Hutan Huja...
Hutan
Paya Air
Tawar
Ciri:
Tumbuhan ditenggelami air secara kekal, tidak tinggi dan berbatang
kecil, daun bersaiz besar da...
ii. Hutan Hujan Tropika.
Lapisan kanopi
50 M
40 M
30 M
20 M
10 M
0 M
iii. Hutan Gunung.
1800 m
1500 m
2000 m
1200 m
0 m
Ke...
B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR.
1. Faktor mempengaruhi tumbuhan dan hidupan liar di Mal...
2. Jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara lain.
Perkara
Hutan Hujan
Tropika
Hutan Monsun
Tropika
Hutan
Medi...
3. Taburan Hutan Gurun Panas, Tundra, Mediterranean dan Monsun Tropika.
AUSTRALIA
Mediterranean
ASIAEROPAH
AFRIKA
Gurun
Mo...
C. KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI.
1. Kepentingan tumbuhan berdasarkan jenis hutan:
HUTAN HUJAN TROPIKA
- membeka...
2. Kepentingan hutan secara umum.
KEPENTINGAN
UMUM
HUTAN
SEMULA JADI
1.bekalan kayu balak
2.bekal Oksigen dan serap
Karbon...
D. KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HAIWAN LIAR.
`
Pertanian Pembalakan Petempatan
1.hutan diteban...
E. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN
LIAR
ASPEK LANGKAH HURAIAN
Pemeliharaan 1.Hutan si...
TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK
BAB 7 : TABURAN PENDUDUK
TABURAN PENDUDUK
PENDUDUK PADAT PENDUDUK SEDERHANA
PADAT
Melebihi 200 or...
TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA
LeeChaiYong 37
FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
TABURAN PENDUDUK
EKONOMI
• Kawasan penanaman padi
contoh Dataran Kedah-Perlis,
Dataran Ke...
PERUBAHAN PENDUDUK
Jumlah penduduk yang bertambah atau berkurang dalam
setahun akibat pertambahan semulajadi dan migrasi
K...
PERUBAHAN
PENDUDUK MALAYSIA
PADA MASA DEPAN
PADA MASA KINI
LeeChaiYong 40
• Penurunan kadar
kelahiran bagi setiap 1000
pen...
Bab 9: Dinamik Penduduk : Migrasi Penduduk
MIGRASI PENDUDUK
Migrasi Dalaman:Melibatkan
@
Migrasi
ngsa:MelibatkanAntaraba
p...
Pola Migrasi Penduduk Malaysia
Luar Bandar Bandar
Bandar Luar Bandar
Faktor Penolak
Taraf hidup lebih baik
Faktor Penarik
...
Luar Bandar Luar Bandar
andar Bandar
Faktor Penolak Faktor Penarik
Kemiskinan hidup
Pendapatan rendah
Kurang tanah utk diu...
Rancangan Tanah Pembangunan FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan)
AHA NN
EGERI SEMBILAN
OHOR
ABAH
P NG nnnNNNN• Felda...
RANCANGAN
PEMBANGUNAN
TANAH KERAJAAN
Lembaga Kemajuan
Tanah Persekutuan
Lembaga Kemajuan
Johor Tenggara
( KEJORA )( FELDA ...
Bab 10 :Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar
Kesan Positif
- hasil tanaman
- perlombongan
bertambah
Kesan Negati...
Kesan Positif
- pembalakan dan
industri
berasaskan kayu
bertambah
Kesan Negatif
- flora dan fauna
diancam kepupusan
- keta...
Kesan Perubahan Penduduk terhadap penerokaan Sumber Air
Kesan Positif
- meningkatkan
penerokaan air
untuk kegunaan
domesti...
TEMA 5: PETEMPATAN
49
Lokasi
- lembah sungai
Lembangan Sg Tigris-
Euphrates
- Tamadun Mesopotamia
Lembangan Sg Indus
- Pak...
• kediaman di
pinggir pantai
• menangkap
ikan
• kegiatan
perdagangan
• rumah dibina di
kawasan tanah
pamah atau delta
(kaw...
JENIS PETEMPATAN
Ciri-ciri Petempatan Luar Bandar Petempatan Bandar
Saiz/Jumlah Penduduk Kurang 10,000 orang Lebih 10,000 ...
FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PETEMPATAN DI MALAYSIA
52
Bentuk Muka Bumi
• Tanah pamah yang rata
• Sesuai untuk pembinaan
pet...
POLA PETEMPATAN
Pola Petempatan Ciri-ciri/Huraian
Pola petempatan berselerak
• Bangunan atau rumah dibina berselerak tanpa...
FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR
Jenis Kegiatan Huraian Contoh
Pusat pengeluaran dan pengumpulan
hasil pertanian dan penterna...
Jenis Kegiatan Huraian Contoh
makanan Tembikar
Air Hitam, Johor
Bau, Sarawak
Labu Sayong
Kampung Sayung, Perak
Kuala Kangs...
BAB 13 PEMBANDARAN
Perluasan kawasan
sempadan
- hingga pinggir
bandar
Perubahan cara
hidup penduduk
- dari bersifat
tradis...
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANDARAN
Faktor-Faktor Huraian Contoh
Sumber Semulajadi Perkembangan bandar hasil dari
...
Faktor-Faktor Huraian Contoh
Pertambahan
penduduk kawasan
bandar
Kawasan pinggir bandar dimajukan
untuk menampung penduduk...
59
Fungsi Huraian Contoh
serta universiti (UKM)
Sintok (UUM)
Skudai (UTM)
Kota Samarahan
(UNIMAS)
Pusat Kebudayaan Terdapa...
KESAN-KESAN PEMBANDARAN
Kesan Positif
Wujud banyak peluang pekerjaan
Peningkatan taraf hidup
Pasaran yang besar
Wujudnya p...
LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KESAN PEMBANDARAN DI MALAYSIA
Masalah Langkah-langkah
Kesesakan lalu lintas
memajukan sistem pen...
MASALAH PEMBANDARAN DI TOKYO DAN BANGKOK
Tempat Masalah-masalah
1. Bangkok Kesesakan lalulintas
Banjir kilat
Pencemaran ud...
TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
A .KEPERLUAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN
Error!
Jalan Darat Perhubungan
Berjalan kak...
Perhubungan Awal
Pos (1862)
- mengendalikan
surat menyurat.
- Penghantaran surat
khabar, dokumen
perniagaan &
bungkusan de...
Padat di Pantai Barat
• Tumpuan kegiatan
ekonomi seperti
perindustrian,
perlombongan
,perdagangan.
• Ada bandar besar sepe...
Contoh :
1. Pelabuhan Kelang
2. Pelabuhan Pulau Pinang
3. Pelabuhan Pasir Gudang
4. Pelabuhan Tanjung Pelepas
5. Pelabuhan...
5. PENGANGKUTAN UDARA.
Mengangkut barangan import dan
eksport
Mengangkut barangan yang mudah rosak/perlu
dihantar segera
M...
B : PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN:
1. PERBANDINGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA DAN KANADA
JALAN RAYA /
LEBUH RAYA
Kepentin...
2.PERBANDINGAN JALAN KERETA API DI MALAYSIA DAN KANADA.
MALAYSIA KANADA
• Ekspres Antarabangsa
(Bangkok-Kuala Lumpur-
Sing...
3. PERBANDINGAN JALAN AIR DI MALAYSIA DAN DI KANADA.
JALAN AIR
- meningkatkan perdagangan antarabangsa – 90%
- pengangkuta...
C. KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR
KESAN
Pencemaran Udara
• Asap kenderaan
bermotor
• Habuk terampai...
D. PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN:
Jenis Alat Perhubungan
Radio 1950 an
Televisyen 1963
Telefon- telegram,teleks,telegraf...
Menyampaikan maklumat
Integrasi Nasional
Perkembangan ekonomi-peningkatan Produktiviti
Pendidikan- e-learning- UNITAR, Uni...
3 . OBJEKTIF MSC
Pusat
Penyelidikan dan
Pembangunan
R&D
e-perubatan e-dagang
Sekolah Bestari
Pengunaan kad
pintar
Objektif...
4. KESAN PERKEMBANGAN PERHUBUNGAN DI NEGARA MALAYSIA.
POSITIF NEGATIF
Penggunaan komputer dan telekomunikasi menyebabkan t...
E. PERBANDINGAN KEPENTINGAN SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA DAN
KANADA:
MALAYSIA KANADA
Koridor Raya Multimedia
» Diperkena...
PETA 1 : JARINGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA
F. PETA BERKAITAN PENGANGKUTAN DI MALAYSIA:
Bukit kayu Hitam
Miri
Kuala Lumpur
6
...
PETA 2 JARINGAN LANDASAN KERETA API DI MALAYSIA
hKuala Lumpur
Gemas
hTenom
h
Kota
Kinabalu
i
Tumpat
i
hJohor Bharu
i
Padan...
PETA 4 JARINGAN PENGANGKUTAN UDARA
hLangkawi
hPulau
Pinang h
Kota
Kinabalu
h
KLIA
Petunjuk
h
Johor Bahru
n Lapangan
Terban...
TEMA 7: SUMBER
A : SUMBER-SUMBER UTAMA
SUMBER SEMULA JADI
HUTAN
ANGIN
TANIH
SOLAR
BUKAN
LOGAM
BAHAN
BAKAR
→PETROLEUM
→GAS ...
JENIS-JENIS
SUMBER
Hutan
Tanih
Suria
Jenis Bukan Logam
Kepentingan
-mesin dan jentera
-piuter (bijih timah)Haiwan
-kabel e...
B : TABURAN PELBAGAI SUMBER
Peta 1: Sumber Petroleum dan Gas asli
Nota Tambahan
• Kawasan yang berpotensi untuk penerokaan...
Peta 2: Sumber Mineral Lain
Sumber
mineral
Kegunaan Lokasi/Taburan
Petroleum
Diguna untuk menghasilkan
petrol, paraffin, d...
Peta 3: Sumber hutan
Sumber Hutan Lokasi
1. Hutan Pantai Pantai Cahaya Bulan , Pantai Terengganu
2. Hutan Paya Air Tawar M...
Sumber Tenaga di Negara Malaysia
Sumber Tenaga Kegunaan
Petroleum • Menjana tenaga elektrik (terma) seperti di Prai, Pulau...
SUMBER TENAGA DI MALAYSIA.
Stesen Hidroelektrik Stesen kuasa elektrik terma
1. Temenggor
2. Bersia
3. Kenering
4. Chendero...
SUMBER-SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN
Tenaga
Suria
Tenaga
Ombak
Tenaga
Angin
Tenaga
Biomas
-Jepun -Belanda -India-Peranchis
...
D : KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR
Perubahan Pandang Darat1 Bentuk muka bumi berubah kepada bentuk baru
Fiz...
E : PENGURUSAN SUMBER
KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER
Mengelakkan kepupusan sumber
Bekalan sumber yang ada adalah untuk gene...
PENGURUSAN SUMBER
Langkah Pengurusan engurusan Sumber Air DiP
Jepun
Pemeliharaan.
gan terpilih
Penggunaan Air Semula
Peneb...
TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI UTAMA
Perlombongan • Logam
• Bukan logam
Pertanian • Tanaman makanan
• Tanaman jualan
Pembalakan ...
PERLOMBONGAN (SEKTOR PRIMER)
Bil. Mineral Kawasan lombong Bahan Mentah (Industri)
1. Petroleum & Gas
Asli Cecair
a) Tereng...
PERINDUSTRIAN (SEKTOR SEKUNDER)
1. Menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk Malaysia.
2. Perindustrian berkembang di Ma...
PERIKANAN (SEKTOR PRIMER)
1. Ikan merupakan sumber protein yang utama bagi kebanyakan penduduk di Malaysia.
2. Kegiatan in...
PENGANGKUTAN (SEKTOR TERTIER)
Jenis pengangkutan Contoh Peranan
1. Pengangkutan Darat • Teksi, bas, lori, bas ekspres, ker...
Nanas a) Johor
• Pekan Nanas
• Simpang Renggam
• Batu Pahat
• Yong Peng
b) Perak
• Teluk Intan
• LPNTN
Lembaga Perusahaan ...
PEMBALAKAN – INDUSTRI PRIMER
PEMBALAKAN ( INDUSTRI PREMIER )
Kepentingan Hasil Hutan Hujan Tropika
• Sumber eksport
• Sumb...
B. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI
Faktor Fizikal
Bentuk muka bumi Bahan MentahTanih Iklim
• Tanah tinggi :
sa...
C. SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA
Sumbangan kegiatan ekonomi pembangunan negara
Pengurangan import...
D. KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR
Pulau Haba
Merupakan fenomena
peningkatan suhu dalam bandar
Hujan Asid
Aki...
E ( i ) LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI MALAYSIA
Kempen
• Anjuran :
Jabatan Alam
Seki...
E. ( ii ) LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI NEGARA
LUAR
Jepun
• Air sisa yang dirawat
d...
F. KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA.
Kepentingan Kerjasama AntarabangsaBentuk Kerjasama Antarabangsa
• Kerjasama...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Nota geo-pmr-lengkap(1)

20 778 vues

Publié le

nota geografi tingkatan 1

Publié dans : Formation
 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Nota geo-pmr-lengkap(1)

 1. 1. NOTA GEOGRAFI PMR SMK JALAN ARANG LEE CHAI YONG
 2. 2. TEMA 1 : BENTUK MUKA BUMI DAN POTENSINYA BAB 6 : KEDUDUKAN DAN KEISTIMEWAAN PELBAGAI BENTUK MUKA BUMI DI MALAYSIA. 1.Ciri Kawasan Tanah Tinggi di Malaysia a) Kawasan Tanah Tinggi LeeChaiYong 1
 3. 3. LeeChaiYong 2 2. Ciri kawasan Tanah Tinggi di Sabah dan Sarawak 3. Ciri-ciri Tanah Tinggi di Malaysia Sistem Gunung Lipat Muda Sistem Gunung Lipat Tua • terbentuk 30 – 50 juta tahun dahulu • bermula dari Pusat Perbanjaran Pamir (Banjaran Himalaya) • tinggi dan kasap • terbentuk 240 juta tahun dahulu • bermula dari Dataran Tinggi Yunnan • lebih rata dan tidak begitu tinggi
 4. 4. LeeChaiYong 3 b) Kawasan Tanah Pamah
 5. 5. c) Kawasan Pinggir Laut 1. Bentuk muka bumi di pinggir laut akibat pemendapan ombak 1. Beting Pasir Pemendapan timbunan pasir berhampiran dengan pantai 2. Anak Tanjung (Tetanjung) Pemendapan pasir di hadapan teluk atau muara sungai 3. Tombolo Beting pasir yang menyambungkan daratan dengan pulau. 4. Lagun Perairan cetek yang dipagari anak tanjung LeeChaiYong 4
 6. 6. 2. Keratan rentas pentas benua Ciri-ciri Pentas Benua 1. Pentas benua ialah laut cetek di pinggir benua. 2. Pentas benua di perairan Malaysia ialah Pentas Sunda dan Pentas Sahul. 3. Dalamnya laut di Pentas Benua berbeza-beza antara 70 hingga 180 meter. 4. Laut yang cetek ini membolehkan cahaya matahari menembusi ke dasar laut. Hal ini menggalakkan pertumbuhan plankton dan pembiakan ikan. 5. Menggalakkan aktiviti perikanan. LeeChaiYong 5
 7. 7. Ciri-ciri Pola Saliran Jenis-jenis pola - Terbentuk di kawasan hulu sungai yang mempunyai lapisan batuan keras berselang seli dengan batuan lembut. - Terdiri daripada beberapa sungai cawangan. - Contoh : Sg. Perak Pola Jejala - Terbentuk di lembangan sungai yang mempunyai struktur batuan yang sama keras. - Contoh : Sg. Kinanbatangan dan Sg. Kelantan Pola reranting - Terbentuk apabila sungai- sungai mengalir keluar dari satu punca ke semua arah. - Contoh : Sungai-sungai di Gunung Kinabalu Pola Jejari atau Sepunca - Terbentuk apabila anak-anak sungai mengalir dan bercantum dengan sungai utama secara selari. - Contoh : di cerun curam Sg. Sittang, Myanmar. Pola Sejajar atau Selari d) Pola Saliran LeeChaiYong 6
 8. 8. - Terbentuk apabila aliran sungai menjadi perlahan kerana memasuki kawasan tanah pamah. - Ditemui di kawasan delta dan dataran banjir. - Cirinya berjalur - Contoh : Delta Mekong, Delta Nil, Dataran Ganges. Pola bersirat - Terdapat di kawasan batu kapur. - Sungai mengalir masuk ke kawasan batu kapur yang poros dan keluar semula sebagai mata air apabila air sampai di kawasan yang tidak poros. Pola Bawah Tanah LeeChaiYong 7
 9. 9. e) Sungai dan Tasik di Malaysia LeeChaiYong 8
 10. 10. f) Bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai LeeChaiYong 9
 11. 11. BAB 7 : POTENSI BENTUK MUKA BUMI LeeChaiYong 10 SALIRAN 1. Sumber air • Kegunaan domestik – (Sg. Kelang di Empangan Klang Gate, Sg. Rajang) • Sumber protein 2. Sumber Pengairan • Sg. Muda – Projek Pengairan Muda • Sg. Kelantan – Projek Pengairan Kemubu 3. Penjanaan Kuasa Hidroelektrik • Empangan Kenyir (Terengganu) • Empangan Chenderoh & Temenggor (Perak) • Empangan Bakun, Batang Ai (Sarawak) 4. Jalan Perhubungan dan pengangkutan • Contoh – Sg. Rajang, Sg. Kinabatangan, Sg. Segama 5. Sempadan negeri dan antarabangsa • Sempadan negeri – Sg. Bernam (antara Perak dan Selangor) , Sg. Endau-Rompin (antara Johor dan Pahang) • Sempadan Antarabangsa - Sg. Golok (antara Kelantan dan Thailand) 6. Kawasan rekreasi • Contoh – Sg. Congkak, Tasik Kenyir 7. Tapak Tamadun awal • Contoh – Sg. Melaka, Sg. Merbok (Kedah) 8. Pembentukan dataran aluvium • Contoh – Dataran Kedah-Perlis, Kelantan 1. POTENSI KAWASAN KAWASAN PINGGIR LAUT 1. Kawasan Pelancongan dan rekreasi • Contoh – Pulau Redang, Pulau Pangkor, Pantai Cahaya Bulan, Port Dickson, Tanjung Aru. 2. Pusat Perikanan • Contoh – Mersing, Pulau Ketam, Mukah • Pelabuhan Perikanan – Kuala Besut, Mersing, Pelabuhan Chendering (Laut Dalam) 3. Tapak Pelabuhan • Contoh – Pelabuhan Klang, Pulau Pinang, Pasir Gudang, Kuantan. 4. Sumber ekonomi • Kawasan paya ditebusguna untuk penanaman padi dan perindustian • Contoh – Paya Besar di Pahang (padi) - Seberang Perai (perindustrian) • Sumber kayu bakau – membuat cerucuk, kayu api, arang kayu • Contoh - Muara Sg. Perak, Sg. Bernam, Sg. Rajang, sekitar Sandakan. 5. Kawasan perlombongan gas asli dan petroleum • Kawasan Laut China Selatan • Contoh – Luar pantai Terengganu & Sarawak 6. Petempatan nelayan seperti Kuala Besut, Mersing, Mukah, Sandakan dan Pulau Ketam TANAH TINGGI 1. Kawasan Tadahan dan legeh • Banjaran Titiwangsa – legeh Sg. Pahang 2. Pusat pelancongan dan pusat peranginan • Contoh - Bukit Fraser, Tanah Tinggi Cameron, Tanah Tinggi Genting (B. Titiwangsa) • Rekreasi – Air Terjun Kota Tinggi • Contoh --Gua Batu Kapur – Gua Niah, Gua Mulu • Aktiviti mendaki di Gunung Kinabalu, G. Tahan dan G. Ledang 3. Kawasan penjanaan Hidroelektrik • Contoh - Empangan Kenyir (Hulu Sg. Terengganu) -Empangan Chenderoh & Temenggor – Sg. Perak -Empangan Batang Ai – Sg. Lupar -Empangan Tenom Pangi – Sg. Padas 4. Kawasan Pertanian Hawa Sederhana • Tanaman teh, bunga, sayur-sayuran – Tanah Tinggi Cameron , Kundasang 5. Sumber bahan binaan • Contoh – Batu granit, batu kapur, batu marmar 6. Kawasan pembalakan TANAH PAMAH 1. Kawasan Pertanian • Tanih Aluvium – (padi) • Contoh -Dataran Kedah Perlis Dataran Kelantan Dataran Tanjong Karang Delta Rajang • Kawasan kaki bukit beralun & bersaliran baik – (getah, kelapa sawit, koko dan nanas) Contoh – Dataran Johor Lahad Datu, Sabah 2. Pusat petempatan dan tumpuan penduduk • Contoh- Lembah Klang, Kuching Ipoh , Johor Bahru, Kota Kinabalu 3. Perlombongan • Bijih Timah (Lembah Kinta, Lembah Klang) 4. Kawasan Perindustrian • Contoh – Lembah Klang, Perai, Nilai, Likas, Bintulu 5. Tumpuan jaringan pengangkutan dan Perhubungan • Jalan raya, landasan keretapi, LRT • Contoh – Kuala Lumpur 6. Bandar-bandar utama seperti KL, Ipoh, Kuching, Johor Bahru, Kota Kinabalu
 12. 12. 2. POTENSI BENTUK MUKA BUMI DI NEGARA LAIN a) KAMPUCHEA Peta Kampuchea: Kedudukan Tasik Tonle Sap Tasik Tonle Sap 1. Tasik Tonle Sap- tasik air tawar terbesar di Asia Tenggara 2. Merupakan Tasik keempat produktif dalam aktiviti menangkap ikan di Dunia (tangkapan ikan hanya pada musim kering, November- Mac) 3. Kegiatan penanaman padi giat dijalankan di sini. 4. Penangkapan ikan merupakan kegiatan utama penduduk tempatan. LeeChaiYong 11
 13. 13. b) PULAU JAWA Peta Kedudukan Pulau Jawa Pulau Jawa 1. Merupakan tanah gunung berapi yang digunakan secara produktif. 2. Padi ditanam di cerun-cerun bukit yang subur (tanih lava bes). 3. Kaedah peneresan dijalankan kerana : a) Kekurangan tanah pamah b) Mengurangkan hakisan tanah 4. Hortikultur – teknik pertanian moden untuk tanaman sayur dan buah-buahan di cerun bukit Pulau Jawa. LeeChaiYong 12
 14. 14. c) MENAM CHAO PHRAYA DI THAILAND Peta Thailand : Menam Chao Phraya Menam Chao Phraya di Thailand 1. Menam Chao Phraya adalah penting untuk : a) Jalan air pedalaman b) Mengangkut balak c) Membawa penumpang d) Membawa barangan e) Penjanaan kuasa hidroelektrik 2. Menam Chao Phraya terkenal dengan pasar terapung di mana pelbagai jenis barangan keperluan dan makanan dijual di atas sampan di terusan yang dikenali sebagai ’klong’. 3. Dikenali sebagai ‘Venice Timur’ kerana terusan yang banyak di Bangkok. LeeChaiYong 13
 15. 15. d) SWITZERLAND Peta Kedudukan Switzerland Kawasan Tanah Tinggi di Switzerland Ciri-ciri 1. Bentuk muka bumi bergunung-ganang, sesuai untuk aktiviti pelancongan(bersalji, kegiatan luncur air dan terjun dari tebing tinggi) 2. Contoh, Puncak Matterhorn, Puncak Eiger, Monch, Jungfrau(Mahkota pelancongan). 3. Musim panas-pelancongan untuk menikmati pemandangan bentuk muka bumi glasier. 4. Iklim kering mikro penyembuh semula jadi batuk kering (Bandar St Moritz dan Davos). LeeChaiYong 14
 16. 16. BAB 8 : KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR LANGKAH-LANGKAH MENGATASI Langkah Mengatasi Kaedah biologi – ular, • Penggunaan aja • burung hantu b organik PENEBANGAN HUTAN • Spesies pokok pupus • Kehilangan habitat flora dan fauna • Hakisan tanah • Tanah runtuh • Gelongsoran tanah KEGIATAN PERTANIAN • Nutrien tanah berkurangan • Tanah tidak subur • Pencemaran udara • Menjejaskan kesihatan • Pertanian pindah- kemusnahan spesies tumbuhan dan habitat PEMBINAAN JALAN RAYA • Perubahan landskap • Kepupusan flora dan fauna • Hakisan • Tanah runtuh Langkah Mengatasi Penghutanan semula • Penguatkuasaan • • Kawasan hutan simpan undang-undang Langkah Mengatasi Penyediaan sistem • gurusan • an tutup bumi • Peneresan bertangga • perparitan Kaedah pen cerun Tanam • Pembinaan tembok konkrit • Pembinaan terowong Pemeliharaan – usaha untuk melindungi, merancang, mengurus sumber semulajadi Pemuliharaan – usaha membaik pulih sumber yang diganggu agar kembali asal KESAN KEGIATAN MANUSIA LeeChaiYong 15
 17. 17. TEMA 2: CUACA DAN IKLIM SERTA PENGARUHNYA BAB 9 : PERGERAKAN BUMI DALAM SISTEM SURIA PERGERAKAN BUMI Putaran Bumi Peredaran Bumi - Berlaku siang dan malam - Ketinggian matahari tengah - Air pasang dan surut hari berbeza - Pembiasan angin lazim - Empat musim dan arus lautan - Solstis dan ekuinoks - Perubahan waktu tempatan - Siang dan malam tidak sama panjang PUTARAN BUMI Putaran Bumi Fenomena Paksi Berputar dari barat ke timur Masa 24 jam Kesan Berlaku siang dan malam Air pasang dan surut Pembiasan angin lazim dan arus lautan Perubahan waktu tempatan LeeChaiYong 16
 18. 18. PEREDARAN BUMI Peredaran Bumi Fenomena Beredar Mengelilingi matahari Masa setahun Kesan ketinggian matahari tengah hari berbeza kejadian empat musim siang dan malam tidak sama panjang ekuinoks dan solstis LeeChaiYong 17
 19. 19. KEJADIAN EMPAT MUSIM Rajah Fakta Fenomena I Musim Tarikh Kedudukan matahari Hemisfera Utara Hemisfera Selatan Kesan Ekuinoks musim bunga 21 Mac Tegak di Garisan Khatulistiwa Musim Bunga Musim Luruh Siang dan malam II Musim Tarikh Kedudukan matahari Hemisfera Utara Hemisfera Selatan Kesan Solstis Musim Panas 21 Jun Tegak di Garisan Sartan Musim Panas Musim Sejuk Matahari tengah malam di Kutub Utara Siang lebih panjang di Hemisfera Utara III Musim Tarikh Kedudukan matahari Hemisfera utara Hemisfera selatan Kesan Ekuinoks Musim Luruh 23 September Tegak di Garisan Khatulistiwa Musim Luruh Musim Bunga Siang dan malam sama panjang seluruh dunia IV Musim Tarikh Kedudukan matahari Hemisfera utara Hemisfera selatan Kesan Solstis Musim Sejuk 22 Disember Tegak di Garisan Jadi Musim Sejuk Musim Panas Matahari tengah malam di Kutub Selatan Siang lebih panjang di Hemisfera Selatan LeeChaiYong 18
 20. 20. CUACA DAN IKLIM NEGARA MALAYSIA HUJAN Malaysia menerima 2 jenis hujan : • Hujan Perolakan • Hujan Bukit/ Relief - Min hujan tahunan 2600 mm Jenis Hujan 1. Hujan Perolakan • Kawasan paling lembap ialah Bukit Larut ( > 4000 mm), Long Akah ( >5000 mm ) • Kawasan paling kering ialah Daerah Jelebu ( < 2000 mm ) Chuping ( < 2000 mm ) Ciri-ciri: • Keadaan siang yang sangat panas • Turun pada waktu petang • Disertai kilat dan petir • Awan komulonimbus • Hujan lebat dan singkat 2. Hujan Bukit/Hujan Relief Ciri-ciri : Berlaku di bahagian cerun yang menghadap angina lembap Hujan lebat di pantai timur Semenanjung Malaysia dan pedalaman Sarawak. Kawasan lindungan hujan seperti Daerah Jelebu dan Kuala Pilah. Rajah 1: Hujan perolakan Rajah 2: Hujan bukit • LeeChaiYong 19
 21. 21. ANGIN Pembentukan Sistem Angin Monsun Monsun Timur Laut GK • Bertiup dari bulan Nov – Mac • Berpunca dari pedalaman Benua Asia • Hujan lebat ke : Pantai timur Sem. M’sia • Timur laut Sabah • Pedalaman S’wak • Kawasan lindungan hujan: • Pantai Barat Sem. M’sia kerana dihalang oleh Banjaran Titiwangsa Monsun Barat Daya GK • Bertiup dari Mei – Sept • Berpunca dari Benua Australia • Hujan sederhana: Pantai Barat Sem. M’sia Pedalaman S’wak • Pantai Barat Sabah kerana halangan Pulau Sumatera dan Kalimantan • Kuala Pilah – kawasan lindungan hujan Tekanan Tinggi) (Musim dingin) Tekanan Rendah (musim panas) Tekanan Rendah (musim panas) Tekanan Tinggi (musim sejuk) LeeChaiYong 20
 22. 22. Bayu Darat dan Bayu Laut Bayu Darat Bayu Laut • Terjadi pada waktu malam • Waktu malam daratan sejuk lebih cepat • Suhu daratan lebih rendah daripada lautan • Tekanan udara tinggi di daratan • Tekanan udara rendah di lautan • Udara bergerak dari daratan ke lautan • Terjadi pada waktu siang • waktu siang daratan menjadi panas lebih cepat • suhu daratan lebih tinggi daripada lautan • Tekanan udara rendah di daratan • Tekanan udara tinggi di lautan • Udara bergerak dari lautan ke daratan LeeChaiYong 21
 23. 23. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CUACA DAN IKLIM MALAYSIA Faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia Ketinggian dari aras laut Kedudukan • Berhampiran garisan Khatulistiwa (1˚ U – 7 ˚U) • Pancaran matahari tegak • Sejatan tinggi • Suhu tahunan tinggi (27˚ C) • Hujan sepanjang tahun (2600mm) • Tidak mengalami musim kemarau Angin Monsun MTL (Nov – Mac) • Dari tengah benua Asia MBD (Mei –Sept) • Dari benua Australia Kepulauan dan kelautan • Suhu harian lebih rendah di pinggir pantai • Suhu lebih tinggi di kawasan pedalaman • Contoh suhu di kawasan pinggir laut dan pulau - Kuala Pahang (6.4 ˚C)-pinggir laut - Bayan Lepas (7.2˚ C)-pulau • Contoh • Suhukawasan pedalaman - Grik (10.6˚ C) - K. Lumpur (10.0˚ C) LeeChaiYong 22
 24. 24. BAB 10 : PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA ZON IKLIM DUNIA ZON SEJUK Sejuk sepanjang tahun - Iklim Artik / Tundra ZON SEDERHANA Mengalami 4 musim yang nyata - Iklim China - Iklim Steppe - Iklim - Mediterranean - Iklim Laurentia - Iklim Siberia - Iklim British ZON PANAS panas sepanjang tahun - Iklim Khatulistiwa - Iklim Monsun Tropika - Iklim Kebenuaan Tropika ( Sudan ) - Iklim Gurun LeeChaiYong 23
 25. 25. Ciri-ciri Iklim dan Cara Hidup Penduduk Cara Hidup Penduduk Zon Panas Malaysia • Iklim Khatulistiwa • Panas dan lembap sepanjang tahun • Purata suhu 270 C • Julat suhu 20 C - 30 C • Hujan tahunan 2600 mm Pertanian • Padi,getah,kelapa sawit • Teh, sayur-sayuran hawa sederhana di kawasan tinggi Perikanan • Dijalankan kecuali pada musim tengkujuh • Musim tengkujuh nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia membaiki bot dan jala Pembalakan • Pada musim hujan tidak dapat dijalankan kerana jalan rosak dan licin, tanah runtuh Gurun Thar (India) • Iklim Gurun Panas • Suhu musim panas 450 C • Suhu musim sejuk 80 C – 280 C • Julat suhu harian besar, 350 C • Hujan tahunan 250 mm • Penduduk berpindah-randah untuk mencari air • Menternak biri-biri dan kambing • Pertanian terhad Zon Sejuk Sederhana ( Siberia) • Iklim sejuk sederhana kebenuaan • Musim panas singkat 150 C-200 C • Musim sejuk panjang -50 C hingga - 170 C • Julat suhu tahunan besar 300 C • Hujan tahunan 533 mm • Puak Evenks mengamalkan cara hidup nomad • Menternak lembu, kuda dan biri-biri • Pembalakan dijalankan di hutan pokok tirus (Taiga) • Perlombongan petroleum • Pertanian campur sayur dan tembakau Zon Sejuk ( Greenland) • Iklim sejuk dan panjang -40 C hingga -220 C • Musim panas singkat 10 C hingga 50 C LeeChaiYong 24
 26. 26. • Hujan tahunan 250 mm • Orang Eskimo ( Inuit ) berpindah randah mengikut musim • Tinggal di igloo pada musim sejuk ; tupik pada musim panas • Pengangkutan utama, andur salji pada musim sejuk ;kayak/ umiak pada musim panas • Perikanan dijalankan pada musim panas • Penternakan biri-biri di sepanjang fiord PENGARUH MANUSIA TERHADAP CUACA DAN IKLIM Bil Jenis-jenis Pencemaran 1 Pencemaran udara daripada kenderaan dan kilang 2 Sungai tercemar oleh bahan toksid 3 Kandungan asid dalam air hujan 4 Asap dan debu daripada pembakaran terbuka 5 Pembebasan CFC 6 Peningkatan asid dalam tanah Bil. Kesan Kegiatan Manusia Kegiatan / Aktiviti Manusia Kesan-kesan Terhadap Manusia 1 Jerebu • Udara yang tercemar dengan debu, asap dan habuk • Biasanya berlaku di bandar dan kawasan kilang • Mengurangkan jarak penglihatan • Menjejaskan kesihatan manusia (kesukaran bernafas) 2 Hujan asid • Hujan mengandungi asid lemah • Pencemaran udara dengan wap air di atmosfera membentuk hujan asid • Menjejaskan penafasan dan penyakit kulit • Memusnahkan tumbuh- tumbuhan • Mencemarkan air dan mengancam hidupan laut 3 Kesan Rumah Hijau • Pemanasan bumi kesan daripada haba yang terperangkap dalam lapisan atmosfera • Peningkatan suhu • Pencairan ais di kutub 4 Penipisan Lapisan Ozon • Pembebasan gas CFC (Klorofluorokarbon) • Penyakit barah kulit dan katarak mata • Peningkatan suhu LeeChaiYong 25
 27. 27. TEMA 3: JENIS DAN TABURAN TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR. 1. Taburan tumbuhan semula jadi di Malaysia. 1. Hutan Hujan Tropika U 5. Hutan Gunung 2. Hutan Pantai Peta : Jenis hutan semula jadi di Malaysia 2. Jenis, ciri dan kawasan tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jenis Ciri hutan Kawasan Hutan Hujan Tropika Ciri: Malar hijau, pokok tumbuh rapat, padat, empat lapisan, berkanopi, batang lurus, akar banir, banyak jenis Pokok: Cengal, balau, meranti, keruing, nyatuh, seraya, lantai hutan- pokok renek, paku pakis, herba, palma dan liana, tumbuhan menumpang (epifit, saprofit) Binatang: Musang, orang utan, tapir, monyet, kancil 1.Kawasan kaki bukit Banjaran Titiwangsa 2.Banjaran Bintang, 3.Banjaran Crocker, 4.Banjaran Tama Abu Hutan Paya Bakau/ paya air masin Ciri: Pokoknya tidak tinggi, akar jangkang (menyokong pokok-pernafasan), akar ceracak (pernafasan), daun bersaiz kecil, berkilat dan tebal Pokok: Bakau kurap, bakau minyak, pokok api-api, gedabu, berembang, jongkong, nipah (tumbuh di pantai berlumpur) Binatang: Ikan, udang, ketam, kerang, ular, monyet, burung botak, burung upih 1.Muara sungai 2.Sungai Rajang 3.Sungai Perak 4.Sungai Baram 5.Sungai Bernam 1. Pedalaman Pahang, Perak dan Kelantan 2. Pinggir Pantai Terengganu dan Kelantan 3. Tasik Chini dan Tasik Bera 4. Pinggir Pantai Barat Semenanjung 5. Gunung Kinabalu 6. Pedalaman Sabah dan sarawak 4. Hutan Paya Bakau (air masin) 6. Hutan Hujan Tropika 3. Hutan Paya Air Tawar LeeChaiYong 26
 28. 28. Hutan Paya Air Tawar Ciri: Tumbuhan ditenggelami air secara kekal, tidak tinggi dan berbatang kecil, daun bersaiz besar dan berlidi (nipah) Pokok: Rumbia, pulai basong, terap, bintangor, ramin, kempas, nipah, gelam. (tumbuh di tanah gambut / saliran tidak baik) Binatang: Ikan, udang galah, ular, biawak dan katak. 1.Sekitar Tasik Bera 2.Sekitar Tasik Chini 3.Kawasan tanah gambut. Hutan Pantai Ciri: Berbatang lurus, bentuk kon, daun berbentuk jarum (pokok ru) – tumbuh di kawasan pantai berpasir. Pokok: Ru, mengkuang, kelapa, menjalar (tapak kuda) Binatang: Biawak, monyet, burung botak, burung upih, Kawasan pantai berpasir (Rantau Abang, Pantai Cahaya Bulan), Hutan Simpan Sungai Miang, Pekan Pahang Hutan Gunung Kawasan tanah laterit, jenis dan kepadatan berbeza mengikut ketinggian-semakin tinggi semakin jarang, ditumbuhi lumut (puncak gunung) kerana dilindungi awan lembap dan sejuk, ketinggian melebihi 1200m. Pokok: Konifer, oak gunung (1200m-1500m), tumbuhan hampir sekata melebihi 1500m, lumut melebihi 2000m. Binatang: Tupai, tikus puncak, katak pokok, helang rajawali, wak-wak 1.Banjaran Titiwangsa 2.Banjaran Crocker 3.Banjaran Tama Abu 3. Gambarajah hutan di Malaysia. i. Hutan Paya Air Masin. Akar jangkang (cengkam tanah) Akar ceracak (pernafasan) LeeChaiYong 27
 29. 29. ii. Hutan Hujan Tropika. Lapisan kanopi 50 M 40 M 30 M 20 M 10 M 0 M iii. Hutan Gunung. 1800 m 1500 m 2000 m 1200 m 0 m Ketinggian Hutan konifer (tirus) Hutan Hujan Tropika Hutan gunung (oak, orkid, p. kera) Hutan gunung (konifer,pain,reflesia) Lumut dan kulampair LeeChaiYong 28
 30. 30. B. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HIDUPAN LIAR. 1. Faktor mempengaruhi tumbuhan dan hidupan liar di Malaysia. FAKTOR HURAIAN Bentuk muka bumi 1. Kawasan tanah tinggi dan cerun curam pokoknya bersaiz kecil. 2. Semakin tinggi kawasan, saiz pokok semakin kecil. Contoh di Gunung Kinabalu – pokok lumut, kulampair, orkid. 3. Pokok besar tumbuh di kawasan tanah pamah dan kaki bukit. Contoh di Hutan Belum – jelutung, cengal, meranti. Iklim 1. Unsur-unsur iklim ialah suhu, hujan, cahaya matahari dan kelembapan. 2. Hujan 2600mm, panas dan lembap sepanjang tahun, suhu 26°C menggalakkan pertumbuhan Hutan Hujan Tropika. Contohnya Hutan Simpan Belum – keruing, meranti, balau 3. Kawasan gunung bersuhu rendah ditumbuhi hutan gunung. Contoh di Gunung Kinabalu. 4. Kawasan rendah bersuhu tinggi ditumbuhi Hutan Hujan Tropika, hutan pantai dan hutan paya. Contoh: Hutan Pantai – pokok menjalar, pokok ru, tapak kuda / Hutan paya air tawar – nipah, rumbia, ramin, / Hutan air masin – Bakau kurap, Bakau minyak. Saliran 1. Saliran baik di kawasan tanah pamah menggalakkan pertumbuhan Hutan Hujan Tropika. 2. Kawasan yang tidak bersaliran baik – kawasan rendah dan sentiasa ditakungi air ditumbuhi Hutan Paya Air Tawar – nipah, rumbia, kempas, bintangor, terap, pulai basong (Tasik Bera dan Chini) Tanih 1.Tanah lumpur / liat sesuai untuk hutan paya air masin – Pantai Timur Sabah, Muara Sg Rajang/Baram/Sg Perak. 2.Tanah aluvium/ lanar/ laterit sesuai untuk Hutan Hujan Tropika. 3.Tanah gambut sesuai untuk Hutan Paya Air Tawar. 4.Tanah pasir sesuai untuk hutan pantai. LeeChaiYong 29
 31. 31. 2. Jenis tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara lain. Perkara Hutan Hujan Tropika Hutan Monsun Tropika Hutan Mediterrenean Gurun Tundra Negara Malaysia Thailand Turki Sahara Tundra Jenis iklim Khatulistiwa Monsun Tropika Mediterranean Gurun panas Tundra Suhu 27o C 24o C - 27o C Panas : 21o C - 24o C Sejuk: 10o C - 14o C Siang : 44o C Malam :10o C Panas : 10o C Sejuk : -14o C Hujan/ kerpasan 2030mm 1000 - 2000mm 400 – 800mm Kurang 250mm Kurang 250mm Ciri tumbuhan semulajadi -Malar hijau. -Padat, berakar banir,daun lebar. -Empat lapisan yang nyata. -Tumbuhan lantai jarang. -Kayu keras. -Tumbuhan pelbagai jenis. -Akar banir. -Hutan lebih jarang. -Menggugurkan daun pada musim kering. -Tumbuhan lantai padat -Kayu keras. -Tumbuhan daun luruh. -Tumbuhan sejenis. -daun berbulu. -malar hijau, tahan kemarau. -berdaun kecil,kayu keras,berkulit tebal. -Tahan, Kemarau -daun keras, kecil,berduri,ber bulu. -batang pokok berlendir. -akar panjang. -tumbuh masa musim panas yang singkat. -berakar pendek. -pokok renek dan bantut. -banyak lumput dan kulampair. -pokok tirus/ taiga. (malar hijau) Jenis pokok meranti,cengal, keruing, merbau Penaga, jati, cendana oak,laurel malle, pain, zaiton, lavender, rosemary kaktus, akasia,pokok renek,prickly pear belberi,willo, birch,ash, kerdil Hidupan liar Harimau,gajah, tapir,orang utan,seladang, pelanduk Gajah,ular , monyet,badak, kucing hutan Landak,ular, arnab Unta.badger, tikus, kala jengking,dhab, musang fennec,biawak pasir Beruang kutub,burung, arnab artik, anjing laut LeeChaiYong 30
 32. 32. 3. Taburan Hutan Gurun Panas, Tundra, Mediterranean dan Monsun Tropika. AUSTRALIA Mediterranean ASIAEROPAH AFRIKA Gurun Monsun Tropika Tundra MediterraneanHutan Monsun Tropika Hutan Gurun Hutan Tundra Petunjuk : LeeChaiYong 31
 33. 33. C. KEPENTINGAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULA JADI. 1. Kepentingan tumbuhan berdasarkan jenis hutan: HUTAN HUJAN TROPIKA - membekalkan kayu balak untuk pembinaan - rotan dibuat perabot dan hasil kraftangan - kawasan tadahan air(akuifer) - habitat flora dan fauna - Sumber herba perubatan tradisional - menstabilkan gas karbon dioksida di udara - Menyamankan suhu - Eko-pelancongan(hutan simpan,Taman Negara) HUTAN PAYA BAKAU - pokok bakau digunakan sebagai kayu api, menyamak kulit binatang,cerucuk dan kelong - daun nipah untuk dibuat atap - kawasan pembiakan hidupan laut - habitat burung helang,bangau dan keluang HUTAN PAYA AIR TAWAR - daun nipah dibuat atap - pokok sagu untuk hasil sagu - mengkuang untuk kraf tangan - perikanan air tawar HUTAN PANTAI - kayu pokok ru untuk dibuat perahu dan kelong - hasil buah kelapa - mengkuang untuk kraftangan seperti tikar dan bakul HUTAN GUNUNG - rotan untuk dibuat hasil perabot - eko-pelancongan - habitat spesies flora unik seperti bunga rafflesia,orkid dan periuk kera - kayu lembut untuk buat kertas LeeChaiYong 32
 34. 34. 2. Kepentingan hutan secara umum. KEPENTINGAN UMUM HUTAN SEMULA JADI 1.bekalan kayu balak 2.bekal Oksigen dan serap Karbon Dioksida 3.habitat haiwan liar 4.rantaian makanan Semula jadi 5.kawasan tadahan air 6.mencegah hakisan dan tanah runtuh 7.pelancongan/ ekopelancongan 8.menyediakan makanan/ perubatan 9.bahan kraf tangan/ perabot 10.tempat tinggal masyarakat orang asli LeeChaiYong 33
 35. 35. D. KESAN KEGIATAN MANUSIA TERHADAP TUMBUHAN SEMULA JADI DAN HAIWAN LIAR. ` Pertanian Pembalakan Petempatan 1.hutan ditebang dan 1.pokok ditebang tanpa 1.hutan ditebang dan dibakar ditanam semula. diganti dengan 2.tumbuhan semulajadi 2.tanah terdedah dan bangunan 2.cerun diteres dandiganti tanaman. tidak subur 3.cerun di teres 3.kehilangan habitat terhakis 4.berlaku hakisan dan 3.kegiatan negatifflora dan fauna 4.spesies flora dantanah runtuh seperti pembuangan 5.pertanian pindah fauna pupus sampah dan sisa 5.hidupan liarmengubah lanskap industri 6.tanah longgar dan menganggu manusia mengakibatkan 6.penggunaan jenteraterhakis pencemaran 7.tanih tidak subur 4.banjir berlaku apabilaberat memampatkan 8.penggunaan racun tanah dan hujan lebat serangga dan baja memusnahkan benih 5.perubahan landskap mencemarkan air dan dorman /pokok muda 7.tanah menjadi tandustanih 9.hidupan liar kehilangan 8.kehilangan sumber makananhabitat dan makanan dan akhirnya memusnahkan tanaman Kesan penebangan hutan terhadap tumbuh- tumbuhan semulajadi dan hidupan liar a. mengganggu keseimbangan ekosistem b. generasi muda tidak kenal hidupan liar dan tumbuhan semulajadi c. keluasan hutan berkurangan d. mengganggu kepadatan tumbuh-tumbuhan, saiz, habitat dan struktur haiwan e. mengubah taburan flora dan fauna LeeChaiYong 34
 36. 36. E. PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN TUMBUH-TUMBUHAN SEMULAJADI DAN HIDUPAN LIAR ASPEK LANGKAH HURAIAN Pemeliharaan 1.Hutan simpan a.Kawasan hutan rizab yang diwartakan oleh kerajaan b.Pembalakan tidak dibenarkan c.Diuruskan oleh Perhilitan d.Cth : Hutan Simpan Belum 2. Menghadkan lesen pembalakan Jabatan Perhutanan Negeri 3. Penebangan terpilih Diameter pokok melebihi 45 cm 4. Bancian hutan a.Menilai pertumbuhan sepsis – jenis,saiz dan taburan b.Cth : Hutan Gua Musang, Tembeling 5.Menguatkuasakan akta *Dasar Perhutanan Negara (1978) * Akta Perhutanan Negara(1984) Mengenakan denda dan penjara ke atas pembalak dan pemburu tanpa lesen 6.Silvikultur a.Semaian,penanaman,pembajaan, penjagaan dan rawatan pokok- pokok hutan. b.Memastikan pokok membesar dengan cepat, subur dan terpelihara. 7.Menjadikan hutan lipur Hutan rekreasi Cth : Hutan Lipur Ulu Kinta, Perak 8.Kempen mencintai hutan Oleh Persatuan Pencinta Alam, WWF(Tabung Hidupan Liar Dunia), Jabatan Perhilitan & Jabatan Perhutanan 9.Renjer hutan Tanam pokok, mengawal penebangan haram dan mengawasi kebakaran. Pemuliharaan 1.Penghutanan semula a.Menanam semula pokok-pokok terpilih b.Cth : akasia,merbau,jati c.Dijalankan di Hutan Hujan Tropika dan hutan paya air masin. d.Cth : Tanjung Piai di Johor 2.Ladang hutan Mengadkan penghutanan semula di kawasan bekas pembalakan dan di kawasan terbiar. LeeChaiYong 35
 37. 37. TEMA 4: DINAMIK PENDUDUK BAB 7 : TABURAN PENDUDUK TABURAN PENDUDUK PENDUDUK PADAT PENDUDUK SEDERHANA PADAT Melebihi 200 orang sekm persegi Penduduk 50 – 200 orang sekm • Penanaman Padi persegi kawasan delta di Delta Kelantan, Dataran Kedah-Perlis dan Delta Rajang • Kawasan Pertanian Pantai Barat Semenanjung • Perusahaan dan Perindustrian • Kawasan Perikanan Pantai Timur Semenanjung Lembah Klang dan Seberang Prai Malaysia seperti di Kuala Berang, Bachok dan Jerantut • Perlombongan Bijih timah Lembah Kinta dan Lembah Klang • Kawasan Rancangan Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)• Bandar utama Kuala Lumpur, Georgetown, Ipoh, Segi Tiga Jengka Pahang Johor Bharu, Kota Bharu, Kota Tenggara, Johor Tenggara dan Kinabalu dan Kuching Kelantan Selatan • Kawasan perlombongan petroleum-Kerteh, Bintulu, Sibu PENDUDUK JARANG Penduduk kurang 50 orang sekm persegi • Kawasan Tanah Tinggi yang berhutan contoh Banjaran Titiwangsa, Banjaran Nakawan, Banjaran Tahan, Banjaran Bintang, Banjaran Kledang. • Kawasan Paya contoh Tasik Cini dan Tasik Bera • Kawasan Pedalaman contoh di pendalaman Sabah dan Sarawak LeeChaiYong 36
 38. 38. TABURAN PENDUDUK NEGARA MALAYSIA LeeChaiYong 37
 39. 39. FAKTOR- FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TABURAN PENDUDUK EKONOMI • Kawasan penanaman padi contoh Dataran Kedah-Perlis, Dataran Kelantan dan Terengganu. • Kawasan penanaman getah contoh sekitar Seremban dan Lahad Datu • Kawasan penanaman kelapa sawit contoh sekitar Kluang Johor, Kuala Pilah dan Tawau. • Kawasan industri contoh Shah Alam, Petaling Jaya, Pasir Gudang, Bayan Lepas, Bintulu BENTUK MUKA BUMI / FIZIKAL • Tanih Aluvium kegiatan pertanian seperti padi. Contoh Dataran Kedah-Perlis dan Delta Kelantan • Tanah Pamah pembinaan jaringan pengangkutan. Contoh Bandaraya Kuala Lumpur. • Kawasan gunung dan hutan penduduk jarang seperti Banjaran Titiwangsa. • Kawasan Tanah Tinggi Tanah Tinggi Cameron dan Kundasang ditanam teh,sayuran dan bunga hawa sederhana LeeChaiYong 38 DASAR KERAJAAN • Dasar Perindustrian Negara contoh Zon Perindustrian Bebas di- Sungei Way, Bayan Lepas, Perai, Pasir Gudang menyediakan peluang pekerjaan. • Rancangan Kemajuan Tanah Persekutuan contoh Felda dan Felcra. JARINGAN PENGANGKUTAN • Tahap kebolehsampaian menggalakkan perkembangan • Sistem perhubungan yang baik memajukan bandar-bandar besar. Contoh Sepang, Subang – lapangan terbang Bukit Jalil, Kelana Jaya – Aliran Transit Ringan (LRT) • Pelabuhan seperti Pulau Pinang,Klang, Tanjung Pelepas, Pasir Gudang telah dapat mewujudkan peluang pekerjaan. SUMBER MINERAL • Kawasan Perlombongan Contoh Lembah Kinta dan Lembah Klang • Perlombongan petroleum dan gas asli Kerteh, Miri, Lutong, Port Dickson
 40. 40. PERUBAHAN PENDUDUK Jumlah penduduk yang bertambah atau berkurang dalam setahun akibat pertambahan semulajadi dan migrasi Kadar Kelahiran Jumlah kelahiran bagi setiap 1000 penduduk dalam tahun tertentu Pertambahan semulajadi Perbezaan antara kadar kelahiran dengan kadar kematian Kadar kematian Jumlah kematian bagi setiap 1000 penduduk dalam tahun tertentu Migrasi Proses pergerakan penduduk dari satu tempat lain untuk menetap secara kekal atau sementara Konsep kadar Kematian Kasar Jumlah kelahiran Dalam setahun x1000 Jumlah penduduk pada pertengahan t h Faktor – faktor yang Mempengaruhi Imigrasi Perpindahan penduduk masuk ke sesebuah negara baru Emigrasi Perpindahan keluar penduduk ke luar negara 1.Kestabilan BAB 8 : PERUBAHAN PENDUDUK politik 2.Peluang pekerjaan 3 Urusan peribadi • Peluang Pekerjaan • Melanjutkan pelajaran • Mengikut keluarga • Gaji lumayan KEMATIAN 1.Dasar kerajaan ( Kawalan Penyakit ) 2. Taraf hidup 3. Taraf pendidikan 4 Taraf kesihatan dan kemudahan perubatan 5. Kekurangan makanan 6. Bencana alam KELAHIRAN 1. Dasar kependudukan Negara 2 .Amalan perancangan keluarga 3. Kerjaya dan status wanita 4. Perkahwinan lewat 5.Taraf hidup dan ekonomi keluarga 6 .Sosiobudaya dan agama 7 Taraf pendidikan Konsep kadar Kelahiran Kasar Jumlah kelahiran dalam setahun X 1000 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun LeeChaiYong 39
 41. 41. PERUBAHAN PENDUDUK MALAYSIA PADA MASA DEPAN PADA MASA KINI LeeChaiYong 40 • Penurunan kadar kelahiran bagi setiap 1000 penduduk 1990 - 28 orang 2001 - 23.5 orang • Penurunan kadar kematian bagi setiap 1000 penduduk. 1990 - 4.6 orang 2001 - 4.4 orang PADA MASA DEPAN • Kekurangan tenaga buruh • Peningkatan warga tua • Kemasukan buruh asing LANGKAH-LANGKAH • Peningkatan kos rawatan dan kesihatan. • Berkeluarga besar • Perkhidmatan layan diri • Meningkatkan usia persaraan • Penggunaan robot dan jentera • Pertambahan keluarga besar
 42. 42. Bab 9: Dinamik Penduduk : Migrasi Penduduk MIGRASI PENDUDUK Migrasi Dalaman:Melibatkan @ Migrasi ngsa:MelibatkanAntaraba perpindahan penduduk dari sesebuah negara yang lain. (merentasi sempadan) perpindahan penduduk dalam negeri sama ada antara daerah negeri. Faktor-faktor yang mempengaruhi Migrasi Dalaman dan Migrasi Antarabangsa Faktor Penarik Keamanan politik Peluang pekerjaan Udara nyaman Faktor Penolak Kekurangan Infranstruktur Pekerjaaan Tetap Mengikut Suami/Isteri Infranstruktur Pendidikan Bencana alam Peluang pekerjaan Pengangguran Ketidakstabilan Kemudahan Infranstruktur politik Taraf hidup rendah Taraf hidup tinggi Sumber bahan mentah LeeChaiYong 41
 43. 43. Pola Migrasi Penduduk Malaysia Luar Bandar Bandar Bandar Luar Bandar Faktor Penolak Taraf hidup lebih baik Faktor Penarik Peluang pekerjaan terhad Peluang Pendidikan terhad Infranstruktur terhad Banyak peluang kerja Peluang pendidikan tinggi Faktor Penolak Faktor Penarik Tukar Selera Arahan Majikan Ikut keluarga @ saudara Ketenangan & kedamaian Keindahan semulajadi Balik kg. selepas bersara LeeChaiYong 42
 44. 44. Luar Bandar Luar Bandar andar Bandar Faktor Penolak Faktor Penarik Kemiskinan hidup Pendapatan rendah Kurang tanah utk diusahakan Pembukaan kws baru Penyusunan semula pdk Membasmi kemiskinan B Faktor Penolak Faktor Penarik Melanjutkan pelajaran ikut suami atau isteri Peluang pekerjaan terhad Tukar tempat kerja Peluang pendidikan tinggi Peluang perniagaan tinggi LeeChaiYong 43
 45. 45. Rancangan Tanah Pembangunan FELDA (Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan) AHA NN EGERI SEMBILAN OHOR ABAH P NG nnnNNNN• Felda Tersang, Raub/ Kuala Lipis • Felda Jengka, Temerloh/Jerantut • Felda Chini, Pekan • Felda Keratong, Rompin N • Felda Palong, Jempol Felda Bukit Rokan, Tampin• J • Felda Air Tawar, Kota Tinggi Felda Kahang, Keluang • Felda Pemanis, Segamat • Felda Tenggaroh, Mersing • • Felda Gugusan, Sahabat Felda Umas• S LeeChaiYong 44
 46. 46. RANCANGAN PEMBANGUNAN TANAH KERAJAAN Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ( KEJORA )( FELDA ) Lembaga Kemajuan Johor Tenggara ( DARA ) Lembaga KemajuanLembaga Kemajuan Kelantan SelantanTerengganu Tengah ( KETENGAH ) ( KESEDAR ) LeeChaiYong 45
 47. 47. Bab 10 :Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Alam Sekitar Kesan Positif - hasil tanaman - perlombongan bertambah Kesan Negatif - tanih tidak subur - peningkatan suhu atmosfera dan pencemaran Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang - menambah baja - menebus guna bekas lombong (Lembah Kinta ditanami buah- buahan; Kawasan perumahan Puchong & Bandar Sunway, Selangor; Taman tema Sunway Lagoon) dan paya (Paya Besar, Pahang ditanami padi) - menambak pinggir laut (Bandar Hilir Melaka (Mahkota Parade); Pangkalan Kontena Butterworth Utara, Seberang Perai ; Bayan Lepas di Pulau Pinang & Kota Kinabalu, Sabah) - tanaman berteres (Tanah Tinggi Cameron) - tanaman hidroponik (strawberri, tomato & bunga kekwa) - teknik pertanian moden - pertanian organik( pertanian mesra alam tanpa penggunaan baja nimia dan racun serangga) Kesan Perubahan Penduduk Terhadap Penerokaan Sumber Tanih LeeChaiYong 46
 48. 48. Kesan Positif - pembalakan dan industri berasaskan kayu bertambah Kesan Negatif - flora dan fauna diancam kepupusan - ketandusan tanih - pencemaran air dan banjir - kawasan hutan musnah - kawasan tadahan hujan terjejas Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang - Menubuhkan ladang hutan (cth: Bukit Tinggi, Pahang, spesies pokok yang cepat tumbuh dan bermutu, spt. Akasia, batai, sesenduk) dan ladang jati (Kedah & Perlis-hasil kayu bermutu tinggi) - Menebus guna bekas lombong dan paya (akasia di Batang Berjuntai, Selangor. Pokok tembusu, batai, gelam & akasia) - Rawatan silvikultur (pastikan pokok berharga tumbuh dan pokok tidak bernilai ditebang) - Mewartakan hutan simpan dan taman negara (Hutan Simpan Endau-Rompin, Pahang & Taman Negara Banjaran Crocker, Sabah, Pusat Perlindungan hidupan liar – Pusat Perlindungan Orang Utan Sepilok, Sabah ; Pusat Perlindungan Orang Utan di Semenggoh, Sarawak ; Hutan Simpan Lembah Danum, Sabah) - Penguatkuasaan undang-undang ( Perhutanan Negara (Pindaan 1993), Enakmen Industri Berasaskan Kayu(1985)-mengawal pembalakan haram) - Mewartakan hutan lipur (Lata Iskandar , Perak & Teluk Bahang, Pulau Pinang)(Kempen mencintai hutan oleh Persatuan Pencinta Alam (MNS) & FRIM) - kitar semula kertas Kesan Perubahan Penduduk terhadap penerokaan Sumber Hutan LeeChaiYong 47
 49. 49. Kesan Perubahan Penduduk terhadap penerokaan Sumber Air Kesan Positif - meningkatkan penerokaan air untuk kegunaan domestik, industri, dan menjana kuasa hidroelektrik - ekopelancongan - perikanan Kesan Negatif - hutan musnah - banjir di kawasan petempatan dan pertanian - pencemaran air - penenggelaman kawasan rendah Langkah-langkah Penerokaan Sumber Secara Terancang - mengawasi kawasan tadahan hujan - mengawal kualiti air (Akta Kawalan Pencemaran Sungai & Akta Kualiiti Alam Sekitar, Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) membantu mengawal pelupusan bahan buangan berbahaya; Jabatan Alam Sekitar) - mencari punca air alternatif (Jabatan Kajian Geologi) - kempen “ Cintailah Sungai Kita” –(Jabatan Pengairan dan Saliran) - mengawal kebocoran paip (Perbadanan Urus Air Selangor (PUAS)) - sistem rawatan air kumbahan - Pendidikan Alam Sekitar LeeChaiYong 48
 50. 50. TEMA 5: PETEMPATAN 49 Lokasi - lembah sungai Lembangan Sg Tigris- Euphrates - Tamadun Mesopotamia Lembangan Sg Indus - Pakistan Lembangan Sg Nil - Mesir Lembangan Sg Huang He - China Petempatan awal dunia PETEMPATAN AWAL DI MALAYSIA Bentuk muka bumi – lembah yang rata Bahan binaan – tanah liat untuk batu bata Kawasan rumput untuk ternakan Tanih aluvium yang subur untuk pertanian Perhubungan dan pengangkutan – untuk pergerakan penduduk, perniagaan dan perdagangan Sumber protein Bekalan air – domestik dan pengairan tanaman Faktor-FaktorYangMempengaruhiLokasi PetempatanAwalDiLembahSungai LeeChaiYong - -
 51. 51. • kediaman di pinggir pantai • menangkap ikan • kegiatan perdagangan • rumah dibina di kawasan tanah pamah atau delta (kawasaan padi) • tanah pamah subur • kegiatan pertanian • petempatan di kawasan muara sungai • kemudahan pengangkutan air Pinggir pantai - Teluk Darvel Muara Sungai - Sungai Melaka - Lembah Bujang Delta/Tanah Pamah Pekan, Pahang • petempatan di pinggir sungai • jalan pengangkutan utama Pinggir sungai • petempatan di kaki bukit • kegiatan pertanian bukit • faktor keselamatan Gua Gua Niah Kota Tampan • petempatan di dalam gua • mengelakkan ancaman haiwan liar • tempat berteduh Bukit Lokasi petempatan awal 50 LeeChaiYong - -
 52. 52. JENIS PETEMPATAN Ciri-ciri Petempatan Luar Bandar Petempatan Bandar Saiz/Jumlah Penduduk Kurang 10,000 orang Lebih 10,000 orang Fungsi Pentadbiran peringkat rendah Kawasan pertanian, petempatan, perikanan Kawasaan perniagaan, perdagangan, perkhidmatan, perindustrian Kepadatan penduduk Jarang Padat 51 LeeChaiYong - -
 53. 53. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PETEMPATAN DI MALAYSIA 52 Bentuk Muka Bumi • Tanah pamah yang rata • Sesuai untuk pembinaan petempatan, pengangkutan dan perniagaan Tanih • Tanih yang subur seperti tanih aluvium, tanih laterit • Sesuai untuk pertanian Sumber Air • Kegunaan domestik dan mengairi tanaman • Sumber protein • Untuk perhubungan dan pengangkutan (sungai) Ketersampaian • Mudah untuk dihubungi • Dihubungi melalui jalan udara, jalan air dan jalan darat Dasar Kerajaaan • Projek perumahan • Bandar baru • Rancangan Kemajuan Tanah Kegiatan ekonomi • Kegiatan pertanian, perlombongan, perikanan, perindustrian, pembalakan, pelancongan Sosial • Pendidikan – pembinaan kolej, maktab, universiti mengujudkan bandar baru – contoh Bandar Baru Bangi • Jaringan perhubungan dan pengangkutan Sejarah • Kerajaan awal - Melaka • Penjajahan British – pembukaan Pulau Pinang, pembukaan kawasan tanah tinggi – Bukit Fraser • Zaman darurat – pembukaan kampung baru Faktor-faktor yang Mempengaruhi Petempatan LeeChaiYong - -
 54. 54. POLA PETEMPATAN Pola Petempatan Ciri-ciri/Huraian Pola petempatan berselerak • Bangunan atau rumah dibina berselerak tanpa susunan teratur • Bangunan atau rumah dibina jauh-jauh • Rumah kediaman dibina di atas tanah milik sendiri • Rumah dapat dihubungi melalui jalan raya atau lorong jalan kaki • Terdapat di kawasan kebun sayur, kebun kecil getah, kawasan dusun, kawasan sawah padi Pola petempatan berjajar • Rumah atau bangunan di bina selari dengan jalan raya, jalan keretapi, sepanjang pantai, sungai, permatang dan parit atau tali air • Dikenali juga sebagai petempatan linear • Didapati di perkampungan nelayan dan kawasan penanaman padi Pola petempatan berpusat • Bangunan atau rumah dibina rapat-rapat, padat dan berpusat pada sesuatu objek • Terdapat tanda panduan dan kemudahan asas • Biasanya terdapat di pekan, bandar dan persimpangan jalan Pola petempatan berkelompok • Hampir sama dengan berpusat tetapi tiada tanda panduan • Bangunan dan rumah padat • Terdapat di simpang jalan raya, jalan keretapi, muara sungai, ladang getah dan kelapa sawit swasta • Terdapat juga di kampung nelayan yang dikenali sebagai kampung air 53 LeeChaiYong - -
 55. 55. FUNGSI PETEMPATAN LUAR BANDAR Jenis Kegiatan Huraian Contoh Pusat pengeluaran dan pengumpulan hasil pertanian dan penternakan Terletak di kawasan yang menjalankan kegiatan pertanian dan penternakan Padi Dataran Kedah-Perlis Dataran kelantan Dataran Tanjung Karang Tanaman hawa sederhana – buah- buahan, sayur-sayuran dan bunga- bungaan Kundasang Tanah Tinggi Cameron Nalapak Tebu Chuping, Perlis Penterrnakan udang Kerpan, Kedah Penterrnakan lembu Terengganu, Pahang, Kelantan, Johor Kelapa sawit Felda Serting, NS Felda Air Tawar, Johor Pengeluar sumber hutan Hasil hutan dikeluarkan oleh penduduk kampung – pucuk-pucuk kayu, buluh, rotan dan akar kayu Pedalaman Sabah, Sarawak, Pahang, Terengganu dan Kelantan Kawasan rekreasi dan pelancongan Melibatkan agro-pelancongan – kawasan pelancongan yang berasaskan kegiatan pertanian, penternakan dan perikanan Eko-pelancongan –melawat ke kawasan yang mempunyai alam semulajadi yang menarik Homestay – melibatkan tinggal di kawasan kampung dan mengikuti aktiviti penduduk kampung Taman Agro, Selandar, Melaka Taman Agro Sungai Udang, Melaka Gua Tempurung, Perak Taman Negara Lembah Danum, Sabah Tanjung Piai, Johor Perniagaan kecil-kecilan Kedai runcit menjual barangan keperluan harian, untuk kegunaan harian Terdapat di kebanyakan tempat luar bandar Ekonomi Industri kecil Diusahakan secara kecil-kecilan oleh ahli keluarga Penduduk terlibat dalam menghasilkan kraf tangan, tembaga, songket, batik dan Sulaman Kampung Bahagian, Perak Kampung Terengganu, Perak Songket, batik, hasil kraf tangan Kampung Ladang, Terengganu Kampung Penambang, Kelantan 54 LeeChaiYong - -
 56. 56. Jenis Kegiatan Huraian Contoh makanan Tembikar Air Hitam, Johor Bau, Sarawak Labu Sayong Kampung Sayung, Perak Kuala Kangsar, Perak Sosial Kemudahan awam Klinik desa, perpustakaan desa, klinik bidan, pusat kesihatan kecil, kemudahan telefon awam dan pejabat pos dibina untuk kemudahan penduduk setempat Kemudahan pendidikan Tadika, sekolah rendah dan sekolah menengah Kemudahan beribadat Masjid tokong, gereja atau kuil Politik Pusat pentadbiran setempat Kampung Ketua Kampung atau Tok Sidang dan JKK Perkampungan orang asli Tok Batin Rumah Panjang di Sabah dan Sarawak Tuai Rumah Peringkat mukim Penghulu atau penggawa 55 LeeChaiYong - -
 57. 57. BAB 13 PEMBANDARAN Perluasan kawasan sempadan - hingga pinggir bandar Perubahan cara hidup penduduk - dari bersifat tradisional ke gaya hidup moden Pertambahan penduduk bandar - kadar pertumbuhan semulajadi - kadar kematian rendah - kadar kelahiran tinggi - migarasi - luar bandar ke bandar - antarabangsa Perubahan pandang darat - kawasan tanaman ke kawasan perumahan, perniagaan - perubahan pola petempatan Perubahan kegiatan ekonomi - aktiviti pertanian kepada perindustrian, perdagangan, peerkhidmatan dan perniagaan - tumpuan pada sektor sekunder dan tertier Peningkatan kemudahan sosial dan infrastruktur - kemudahan sosial dan infrastruktur bertambah untuk menampung jumlah penduduk yang bertambah Perubahan pola guna tanah - kawasan pertanian bertukar menjadi kawasan perumahan, perniagaan, perdagangan dan perindustrian Satu proses perkembangan sesebuah bandar yang melibatkan Pembandaran atau urbanisasi 56 LeeChaiYong - -
 58. 58. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBANDARAN Faktor-Faktor Huraian Contoh Sumber Semulajadi Perkembangan bandar hasil dari kegiatan: Pertanian Aktiviti penanaman padi di Dataran Kedah-Perlis dan Delta Kelantan Pembukaan ladang-ladang getah di Malaysia Perikanan Penerokaan sumber mineral Bijih timah Petroleum dan gas asli Kuprum Bijih besi Alor Setar Kota Bharu Alor Gajah Kluang Segamat Mersing Marang Ipoh, Taiping, Kuala Lumpur Kerteh, Miri, Bintulu Mamut Dungun Peluang pekerjaan Perkembangan bandar hasil dari penghijaran ke bandar untuk bekerja dalam: Sektor perindustrian Sektor pelabuhan Bayan Lepas Perai Petaling Jaya Shah Alam Klang Bintulu Pasir Gudang Dasar Kerajaan Proses pembandaran dirancang melalui: • Program Perancangan Tanah Baru - bandar baru (kawasan pinggir bandar) - bandar baru (dalam Rancangan Tanah Felda) Bandar Baru Nilai (kawasan perindustrian) Bandar Baru Batu Gajah (kawasan perindustrian) Bandar Tun Razak (kawasan petempatan) Bandar Baru Sentul (kawasan petempatan) Bandar Penawar (Johor) Bandar Tenggara (Johor) Bandar Sahabat (Sabah) Bandar Muadzam Shah (Pahang) 57 LeeChaiYong - -
 59. 59. Faktor-Faktor Huraian Contoh Pertambahan penduduk kawasan bandar Kawasan pinggir bandar dimajukan untuk menampung penduduk Bangi, Rawang dan Sungai Buloh Pengangkutan dan Perhubungan Kawasan sepanjang laluan berkembang maju. Jeli, Karak, Kuala Lipis dan Gua Musang. Migrasi Pertambahan penduduk akibat dari penghijrahan dari luar bandar Nilai Shah Alam Peningkatan taraf pendidikan Universiti baru dibuka di luar bandar untuk menarik penduduk UUM di Sintok, UTM , Skudai FUNGSI PETEMPATAN BANDAR Fungsi Huraian Contoh Pusat Perniagaan dan Perdagangan Kemudahan kewangan, perniagaan dan perdagangan yang bertaraf antarabangsa Menjalankan urusan eksport dan import Pusat beli-belah, pasar raya dan kedai pelbagai jenis Ipoh, Georgetown, Seremban, Kuching, Kota Kinabalu Pusat Pengumpulan Hasil Pertanian Bandar yang mengumpul hasil pertanian dari luar bandar Alor Setar dan Kota Bharu (hasil padi) Kulim dan Kuala Kangsar (hasil getah) Ringlet (hasil teh) Pusat Perindustrian Wujudnya industri berat, ringan, elektronik, makanan, minuman dan petrokimia Bayan Lepas Perai Petaling Jaya Kerteh Nilai Senawang Pusat Pelabuhan Menjalankan aktiviti dan urusan import dan eksport Pelabuhan Pulau Pinang Pelabuhan Tanjung Pelepas Pelabuhan Klang Pelabuhan Bintulu Pusat Memproses Sumber Mineral Terletak berhampiran kawasan perlombongan atau terdapat industri memproses Kerteh (petroleum) Bintulu (gas asli) Miri (petroleum) Port Dickson (proses petroleum) Lutong (proses petroleum) Tangga Batu (proses petroleum) Pusat Pendidikan Mempunyai kemudahan pendidikan tinggi – maktab, kolej, pusat latihan Shah Alam (UITM) Bandar Baru Bangi 58 LeeChaiYong - -
 60. 60. 59 Fungsi Huraian Contoh serta universiti (UKM) Sintok (UUM) Skudai (UTM) Kota Samarahan (UNIMAS) Pusat Kebudayaan Terdapat pelbagai pusat kegiatan kebudayaan, muzium, balai seni lukis, pusat kraf tangan Kuala Lumpur Johor Bahru Kuching Kota KInabalu Pusat Perhubungan dan Pengangkutan Terletak di persimpangan atau terminal jalan raya atau kereta api Menjadi tumpuan pelbagai jenis pengangkutan dan perhubungan Kuala Lumpur (KL Sentral – peng-angkutan bersepadu Gemas – stesen persimpangan landasan kereta api antara pantai timur dan pantai barat Tumpat – terminal keretapi pantai timur Bandar Pentadbiran Berfungsi sama ada sebagai ibu negara, ibu negeri, pusat pentadbiran daerah dan bahagian Terdapat kompleks pentadbiran pentadbiran seperti pejabat kerajaan persekutuan, kerajaan negeri, Majlis perbandaran dan Majlis Daerah Berfungsi sebagai bandar Diraja Putrajaya – Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ibu-ibu negeri Bandar-bandar utama Arau (Perlis) Bandar Pertahanan Pusat pertahanan Bandar garisan tentera Limbungan tentera Pengkalan tentera udara Port Dickson Lumut Butterworth LeeChaiYong - -
 61. 61. KESAN-KESAN PEMBANDARAN Kesan Positif Wujud banyak peluang pekerjaan Peningkatan taraf hidup Pasaran yang besar Wujudnya pusat dan taman rekreasi Peningkatan kemudahan asas – lengkap dan moden Pertambahan penduduk – penambahan tenaga kerja Peningkatan taraf dan kemudahan pendidikan Terdapat banyak kompleks dan pusat membeli-belah Perkembangan kegiatan ekonomi – sekunder, tertier Kesan Negatif Pertambahan kawasan setinggan Kesesakan lalu lintas Nilai hartanah meningkat Masalah pengangguran Banjir kilat Pencemaran alam sekitar – udara dan bunyi Masalah sosial, jenayah dan vandalisme Harga barang semakin mahal Kadar sewa meningkat Kemudahan asas tidak mencukupi Pembuangan sisa pepejal Peningkatan suhu (pulau haba) Kesan- kesan Pembandaran di Malaysia 60 LeeChaiYong - -
 62. 62. LANGKAH-LANGKAH MENGATASI KESAN PEMBANDARAN DI MALAYSIA Masalah Langkah-langkah Kesesakan lalu lintas memajukan sistem pengangkutan moden – rel bersepadu – LRT, monorel, komuter, smart tunnel melebarkan jalan raya yang sempit membina lebuh raya membina jalan baru membina jalan raya dan lebuh raya bertingkat menggantikan bulatan dan lampu isyarat dengan jejambat memperbaiki perkhidmatan pengangkutan awam galakkan menggunakan pengangkutan awam mewujudkan zon larangan untuk kenderaan tertentu Pencemaran menggunakan petrol tanpa plumbum menguatkuasa undang-undang dan Akta Alam Sekitar denda yang tinggi kepada pesalah memperkenalkan perkhidmatan rel bersepadu membina loji kumbahan untuk merawat air kumbahan memasang perangkap sampah di sungai menanam pelbagai jenis pokok di kawasan bandar mewujudkan kawasan hijau di kawasan bandar projek pembersihan sungai Kempen ”Cintailah Sungai Kita” Banjir kilat Mendalamkan sungai longkang diperbesarkan menaik taraf sistem saliran dan peparitan Smart tunnel – Kg. Pandan ke Sg. Besi Kekurangan tempat tinggal dan masalah setinggan menempatkan semula setinggan membina lebih banyak rumah pangsa dan rumah kos rendah Kesesakan penduduk pembukaan tanah baru oleh agensi rancangan pembangunan tanah seperti FELDA, KETENGAH KESEDAR, KEJORA, SLDA, DARA mendirikan bandar satelit di pinggir bandar membangunkan bandar baru membandarkan kampung membangunkan perindustrian di luar bandar Pembuangan sisa pepejal menggunakan sistem insinerator mendirikan tapak pelupusan sampah menggalakkan kitar semula 61 LeeChaiYong - -
 63. 63. MASALAH PEMBANDARAN DI TOKYO DAN BANGKOK Tempat Masalah-masalah 1. Bangkok Kesesakan lalulintas Banjir kilat Pencemaran udara, air dan bunyi Kekurangan tempat tinggal 2. Tokyo Kesesakan lalulintas Pencemaran udara, air dan bunyi Kekurangan tempat tinggal LANGKAH-LANGKAH MENGATASI MASALAH PEMBANDARAN DI TOKYO DAN BANGKOK Tempat Langkah-Langkah Bangkok memajukan bas awam, sky train, MRT memajukan kawasan bandar lain bina bandar satelit dan bandar baru mengawal rebakan petempatan sepanjang lebuh raya rancangan merawat pembentungan sistem pembuangan sampah dan pembentungan membina lebuh raya dua tingkat Program Baan Mankong – beri pinjaman untuk atasi masalah perumahan Tokyo menebus guna tanah pinggir pantai memajukan tanah rang menyediakan “bed tower” – tempat tinggal pekerja memajukan sistem pengangkutan – Shinkansen cipta kereta solar – kurang pencemaran membina lebuh raya lima tingkat membina “danchi” / apartmen- rumah di luar Tokyo. 62 LeeChaiYong - -
 64. 64. TEMA 6: PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN A .KEPERLUAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN Error! Jalan Darat Perhubungan Berjalan kaki Asap Denai Beduk Lorong Ketuk-ketuk - menggunakan gajah & kereta lembu Laungan - mengumpulkan orang kampung untuk tujuan tertentu. 1. KEPERLUAN PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN SEBELUM ZAMAN PENJAJAH Jalan Air Perahu Rakit Jong – kapal layar cina - mengangkut barangan, orang dan surat perutusan LeeChaiYong 63
 65. 65. Perhubungan Awal Pos (1862) - mengendalikan surat menyurat. - Penghantaran surat khabar, dokumen perniagaan & bungkusan dengan kemudahan insurans Telegraf (1876)Perak - Selari dengan perkembangan landasan kereta api. - Perhubungan lebih pantas - Penting dalam pentadbiran di negeri-negeri Melayu. Telefon (1886) - tujuan keselamatan untuk hubungi polis. - Pentadbiran & perniagaan Pengangkutan Air Tongkang Kapal Wap - mempercepatkan penghantaran barang ke negara penjajah - membawa buruh India & Cina ke Tanah Melayu - pembukaan pelabuhan spt. Pelabuhan P.Pinang, Port Swettenham, Pelabuhan Labuan Pengangkutan Darat Jalan Kereta api i. Taiping – Port Weld 1885 ii. Seremban – P. Dickson 1891 iii. KL – Port Swettenham 1889 - mengangkut bijih timah - Ekonomi sara diri → ekonomi eksport Jalan Raya i. Taiping-Matang-Krian- Seberang prai. ii. Menghubungkan stesen kereta api dan pelabuhan ke kawasan perlombongan iii. Kereta lembu, beca (lanca) & kereta kuda. iv. Penemuan enjin -bas dan lori v. Darjah ketersampaian meningkat. 2. PENGANGKUTAN DAN PERHUBUNGAN PADA ZAMAN PENJAJAH LeeChaiYong 64
 66. 66. Padat di Pantai Barat • Tumpuan kegiatan ekonomi seperti perindustrian, perlombongan ,perdagangan. • Ada bandar besar seperti Kuala Lumpur,Johor Bharu dan Georgetown • Padat penduduk di Lembah Klang • Tanah pamah yang rata dan luas.kos pembinaan jalan rendah Jaringan landasan kereta api • Landasan kereta api di pantai barat menganjur dari Johor Bahru ke Padang Besar Perlis • Landasan Barat-Timur menghubungkan Kuala Lumpur dan Tumpat(Kelantan) melalui Gemas • Gemas stesen persimpangan kereta api antara Pantai Barat dengan Pantai Timur • Tumpat terminal kereta api diTimur Semenanjung • Perkhidmatan kereta api “Ekspres Antarabangsa” hubungkan Bangkok- KL-Singapura • KL Sentral terminal pengangkutan awam menyatukan komuter, ERL, LRT, monorel, bas dan teksi Pengangkutan Darat 3. PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN Kereta api sistem transit aliran ringan/ LRT Kepentingan • Kurangkan kesesakan KL • Jimatkan masa • Kurangkan pencemaran udara • Bawa ramai penumpang • Kurangkan kos petrol LeeChaiYong 65
 67. 67. Contoh : 1. Pelabuhan Kelang 2. Pelabuhan Pulau Pinang 3. Pelabuhan Pasir Gudang 4. Pelabuhan Tanjung Pelepas 5. Pelabuhan Tanjung Gelang 6. Pelabuhan Bintulu PELABUHAN KONTENA Kepentingan 1. Mengendalikan perdagangan intergrasi nasional 2. Membawa penumpang dan pelancong 3. Menghubungkan Semenanjung dengan Sabah serta Sarawak 4. Mengangkut barangan pukal 5. Majukan import dan eksport. KEPENTINGAN PENGANGKUTAN PESISIR PANTAI 1. Dapat digunakan sepanjang tahun 2. Pengangkutan darat yang terhad 3. Kos lebih murah 4. Banyak petempatan berhampiran sungai KEPENTINGAN JALAN SUNGAI DI SABAH DAN SARAWAK 4. PENGANGKUTAN AIR LeeChaiYong 66
 68. 68. 5. PENGANGKUTAN UDARA. Mengangkut barangan import dan eksport Mengangkut barangan yang mudah rosak/perlu dihantar segera Menghubungkan pekan-pekan terpencil di Sabah dan Sarawak – Doktor udara Industri pelancongan dikembangkan Kepentingan pengangkutan udara (Dikendalikan oleh MAS, Air Asia , Pelangi Air Dan Trans Mile LeeChaiYong 67
 69. 69. B : PERKEMBANGAN JARINGAN PENGANGKUTAN: 1. PERBANDINGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA DAN KANADA JALAN RAYA / LEBUH RAYA Kepentingan • memudahkan pergerakan dan ketersampaian • memendekkan jarak dan menjimatkan masa • memejukan pelancongan (Malaysia: Gua Tempurung, Tasik Merah) • memberi pekerjaan sambilan dan menambahkan pendapatan penduduk • memajukan industri baru dan lama • mengangkut hasil balak dan pertanian ke pelabuhan Jambatan Pulau Pinang • mengangkut barangan kilang ke pelabuhan • membawa penumpang • pelancongan Confederation Bridge • mengangkut hasil pertanian dan barangan kilang • membawa penumpang MALAYSIA KANADA • Cekap, padat, termoden • Lebuh Raya Utara Selatan (Bukit Kayu Hitam – Johor Bahru) • Lebuh Raya Timur-Barat • Lebuh Raya Persekutuan • Cekap, padat, termoden • Trans Canada Highway • Lebuh Raya Mackenzie • Lebuh Raya Alaska LeeChaiYong 68
 70. 70. 2.PERBANDINGAN JALAN KERETA API DI MALAYSIA DAN KANADA. MALAYSIA KANADA • Ekspres Antarabangsa (Bangkok-Kuala Lumpur- Singapura) • Perkhidmatan rel bersepadu (Kuala Lumpur) Kereta Api Pasifik Kanada Kereta Api Kebangsaan Kanada “Sky Train” (Vancouver) Jalan Kereta Api Kepentingan:- • membawa penumpang/pelancong • mengangkut barangan kilang, pertanian ke pelabuhan Kepentingan:- • mudah dan ekonomik (mengangkut kontena dan barangan pukal) • pembukaan kawasan gandum dan penternakan • memudahkan pergerakan LeeChaiYong 69
 71. 71. 3. PERBANDINGAN JALAN AIR DI MALAYSIA DAN DI KANADA. JALAN AIR - meningkatkan perdagangan antarabangsa – 90% - pengangkutan penduduk di pedalaman dan hasil balak (Sabah dan Sarawak) - aktiviti eko-pelancongan dan rekreasi (kapal layar, sukan air) - keselamatan negara –TLDM dan polis marin - tingkatkan perniagaan dan perdagangan - menggalakkan perindustrian di Tanah Pamah St. Lawrence - mengangkut bahan pertanian, galian dan barangan kilang mudah dan murah - pertumbuhan Bandar pelabuhan seperti Montreal, Quebec, Ottawa, St.John) MALAYSIA KANADA • Pelabuhan Kelang • Pelabuhan Pasir Gudang • Pelabuhan Gelang Patah • Jalan Air ST.Lawrence- Tasik-tasik Besar (3 760 km-terpanjang di dunia) LeeChaiYong 70
 72. 72. C. KESAN PERKEMBANGAN PENGANGKUTAN TERHADAP ALAM SEKITAR KESAN Pencemaran Udara • Asap kenderaan bermotor • Habuk terampai Pencemaran Bunyi • Enjin kenderaan bermotor. • Kerja pembinaan jalan raya. • Pendaratan / Pelepasan kapal terbang. Perubahan Lanskap Fizikal • Teres bukit • Terowong Kepupusan Flora dan Fauna • Pembersihan hutan untuk membina lebuh raya Hakisan Cerun • Gelongsoran tanah • Tanah runtuh Langkah Mengatasi • Menanam rumput di cerun • Membina penahan hakisan. • Membina longkang Langkah Mengatasi • Menanam semula pokok di sepanjang lebuh raya. Langkah Mengatasi • Memasang alat catalytic converter. • Penggunaan pengangkutan awam spt LRT, Komuter dan bas • Pengurusan Alam Sekitar (pemantauan kualiti udara). • Penggunaan petrol tanpa plumbum Pencemaran Air • Tumpahan minyakoleh kapal • Pencemaran sungai akibat hakisan cerun • Pendidikan alam sekitar • Kempen • penguakuasa an undang- undang • Kempen • Penguakuasa an undang- undang LeeChaiYong 71
 73. 73. D. PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN: Jenis Alat Perhubungan Radio 1950 an Televisyen 1963 Telefon- telegram,teleks,telegraf Faksmili Satelit bumi- Kuantan, Melaka, P. Langkawi, P. Labuan Satelit angkasa-MEASAT I, MEASAT II, TIUNGSAT - siaran ASTRO - siaran langsung - Satelit Malaysia Kabel optik-membolehkan data, suara dan Video diterima Telefon selular SMS,MMS,Mel Suara, WAP Internet- melalui komputer - maklumat mudah/murah diterima - Pembekal Khidmat internet- TMNet, - MaxiNet - JARING Telefon selular G- berbual sambil melihat wajah individu 1. PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA LeeChaiYong 72
 74. 74. Menyampaikan maklumat Integrasi Nasional Perkembangan ekonomi-peningkatan Produktiviti Pendidikan- e-learning- UNITAR, Universiti MULTIMEDIA - tutorial on line - sekolah bestari – pembelajaran menggunakan CD-ROM - Kursus jarak jauh e-perubatan- perkhidmatan kesihatan menggunakan ICT- Hospital Selayang- Hospital tanpa kertas e-kerajaan- urusan dengan kerajaan cekap dan lancar. Sistem perbankan- pelanggan berurusan dari rumah. Mesin ATM Kad pintar – kad pengenalan. ATM, lesen memandu e- village- Perkampungan Hiburan – menggalakkan pelaburan tempatan/ antara bangsa e- dagang – mewujudkan pusat pemasaran tanpa sempadan 2. KEPENTINGAN PERKEMBANGAN SISTEM PERHUBUNGAN LeeChaiYong 73
 75. 75. 3 . OBJEKTIF MSC Pusat Penyelidikan dan Pembangunan R&D e-perubatan e-dagang Sekolah Bestari Pengunaan kad pintar Objektif MSC (Multi Media Super Koridor) e-kerajaan LeeChaiYong 74
 76. 76. 4. KESAN PERKEMBANGAN PERHUBUNGAN DI NEGARA MALAYSIA. POSITIF NEGATIF Penggunaan komputer dan telekomunikasi menyebabkan tugas menjadi mudah dan cepat contoh; a) Institusi kewangan - ATM - Tele-Perbankan b) Sistem pembelajaran - Multimedia interaktif (penggunaan CD – pembelajaran lebih menarik) - Tele-Sidang – kemudahan berhubung melalui teknologi maklumat iaitu dengan menggunakan video. c) Bidang perubatan - Tele-Perubatan - Meningkatkan kualiti kesihatan d) Kerajaan Elektronik - Pembayaran dan pembaharuan lesen - Pusat Pentadbiran Putrajaya – kerajaan tanpa kertas. - Hospital Selayang – Hospital tanpa kertas. e) E-Dagang - Mempercepatkan pasaran barangan - Pusat pemasaran tanpa sempadan f) Satelit - Ramalan Cuaca dan memantau kebakaran hutan serta jerebu melalui satelit. a) Maklumat tanpa batasan termasuk maklumat berunsur negatif. b) Keselamatan negara terancam apabila berlaku pencerobohan dalam sistem komputer agensi kerajaan. c) Peningkatan kes cetak rompak perisian komputer d) Penyebaran fitnah dan hasutan. LeeChaiYong 75
 77. 77. E. PERBANDINGAN KEPENTINGAN SISTEM PERHUBUNGAN DI MALAYSIA DAN KANADA: MALAYSIA KANADA Koridor Raya Multimedia » Diperkenalkan untuk meningkat penggunaan ICT untuk mencapai visi Negara maju Menara KL » Didirikan bagi memajukan sistem perhubungan penyiaran radio dan televisyen di Malaysia » Fungsi sebagai menara perhubungan dalam satu sistem komunikasi yang pantas » Tarikan pelancong untuk menikmati pemandangan KL dari aras tinggi Sekolah Bestari » Sekolah yang dilengkapi dengan pelbagai peralatan mulltimedia/ komputer yang terkini » Pengurusan sekolah lebih cekap dan berkesan » Rangkaian sekolah Global diperkenalkan untuk menghubungi dengan sekolah-sekolah terpilih di seluruh dunia melalui sistem elektronik Niagara International Teleport (NIT) » Kegiatan perdagangan adalah berkaitan dengan pengurusan maklumat yang didapati daripada teknologi ICT » Merangkumi Bandar Eric di Kanada hinggga Buffalo di Amerika Syarikat Menara CN » Sebagai sistem perhubungan radio dan televisyen Grass Roots Twin School » Kebudayaan dan matapelajaran sains diperluaskan » Penggunaan ICT secara meluas ☻ Menyampaikan dan menerima berita pesanan dan maklumat dengan cepat dan mudah ☻ Mempercepatkan perhubungan antara penduduk antara negeri dengan negeri yang lain ☻ Menghubungkan kawasan luar Bandar dengan Bandar ☻ Menggalakkan perniagaan dan perdagangan tempatan dan antarabangsa LeeChaiYong 76
 78. 78. PETA 1 : JARINGAN JALAN RAYA DI MALAYSIA F. PETA BERKAITAN PENGANGKUTAN DI MALAYSIA: Bukit kayu Hitam Miri Kuala Lumpur 6 5 4 3 2 1 8Kota Kinabalu Kuching 7 7 Sri Aman sandakan Johor Bahru PETUNJUK 1. Lebuh Raya Utara- Selatan 4. Lebuh Raya K.Krai-Gua Musang-K.Lipis 7. Lebuh Raya Pan- Borneo/ Lebuh raya Trans- Borneo 2. Lebuh Raya Kuala Lumpur- Karak 5.Lebuh Raya Jerangau 8. Lebh Raya Timur-Barat Sabah 3. Lebuh Raya Timur- Barat 6. Lebuh Raya Tun Razak LeeChaiYong 77
 79. 79. PETA 2 JARINGAN LANDASAN KERETA API DI MALAYSIA hKuala Lumpur Gemas hTenom h Kota Kinabalu i Tumpat i hJohor Bharu i Padang Besar PETA 3 PELABUHAN UTAMA DI MALAYSIA Pelabuhan Kontena - Georgetown - Pelabuhan Klang - Tanjung Pelepas dan Pasir Gudang - Kuantan - Kuching - Bintulu h Georgetown h Kota Kinabalu h Sandakan h Tawau hKuantan h Klang Pelabuhan h h Kuching hTg. Pelepas Pasir Gudang h Pelabuhan Utama Petunjuk LeeChaiYong 78
 80. 80. PETA 4 JARINGAN PENGANGKUTAN UDARA hLangkawi hPulau Pinang h Kota Kinabalu h KLIA Petunjuk h Johor Bahru n Lapangan Terbang Antarabangsa h Kuching LeeChaiYong 79
 81. 81. TEMA 7: SUMBER A : SUMBER-SUMBER UTAMA SUMBER SEMULA JADI HUTAN ANGIN TANIH SOLAR BUKAN LOGAM BAHAN BAKAR →PETROLEUM →GAS ASLI →ARANG BATU →PASIR →KAOLIN →FOSFAT →BATU KAPUR →BATU BUKAN BAHAN BAKAR LOGAM TIDAK BOLEH DIPERBAHARUIBOLEH DIPERBAHARUI S U M B E R S E M U L A J A D I BIJIH BESI BIJIH TIMAH EMAS KUPRUM LeeChaiYong 80
 82. 82. JENIS-JENIS SUMBER Hutan Tanih Suria Jenis Bukan Logam Kepentingan -mesin dan jentera -piuter (bijih timah)Haiwan -kabel elektrik(kuprum)Kepentingan -barang kemas(emas)-mengimbangi ekosistem -barang aluminium (bauksit) -makanan -bahan mentah Mineral Tumbuhan Kepentingan Kepentingan sebagai bahan mentah: -tanah liat dijadikan batu bata Kepentingan sebagai kawasan pertanian: -tanih alluvium-padi -tanih laterit-getah,kelapa -sawit -tanih gambut-nanas -tanih pasir-kelapa Kepentingan -Tenaga Elektrik -kilang -kegunaan domestik -kalkulator -jam tangan -telefon awam (ATUR) Kepentingan -Tenaga haba mengeringkan pakaian Air Sungai Kepentingan -kegunaan domestik -sukan dan reakreasi -pengangkutan -kuasa hidroelektrik -sumber protein Paya Kepentingan -sukan dan rekreasi -pelancongan -sumber kayu Jenis Logam -mengimbangi ekosistem Kepentingan -makanan -bahan -ubat-ubatan -bahan binaan api (petroleum,gas dan arang batu) -barang kemas dan hiasan LeeChaiYong 81
 83. 83. B : TABURAN PELBAGAI SUMBER Peta 1: Sumber Petroleum dan Gas asli Nota Tambahan • Kawasan yang berpotensi untuk penerokaan emas terletak di Mersing, Johor. • Longgokan kuprum di Mamut hampir kehabisan. Lombong di Mamut, Sabah ditutup pada tahun 1999. • Penggunaan tenaga di negara Malaysia pada masa depan bergantung tenaga alternatif seperti tenaga suria dan tenaga sumber biomas. LeeChaiYong 82
 84. 84. Peta 2: Sumber Mineral Lain Sumber mineral Kegunaan Lokasi/Taburan Petroleum Diguna untuk menghasilkan petrol, paraffin, dan pelbagai bahan kimia. • Di luar pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah • Di kawasan laut cetek,iaitu di kawasan Pentas Sunda Gas asli Digunakan sebagai bahan api dan bahan mentah untuk baja urea • Di luar pantai Terengganu, Sarawak dan Sabah. • Di kawasan laut cetek, iaitu di kawasan Pentas Sunda. Kaolin Digunakan untuk membuat tembikar,seramik dan jubin • Perak - Bidor dan Tapah • Johor - Machap, Ayer Hitam. Bauksit Digunakan untuk menghasilkan aluminum • Teluk Ramunia, Johor • Bukit Gebung, Lundu-Sematan Emas Digunakan untuk membuat barang-barang kemas seperti rantai, cincin dan lain-lain. • Penjom, Kuala Lipis, Raub, Pahang • Bau, Sarawak • Rusila di Terengganu Batu kapur Digunakan untuk membuat simen • Perak,Kelantan,Pahang, Perlis,Kedah • Sarawak Bijih timah Digunakan untuk menyadur tin,membuat piuter, pateri dan bateri. • Timah aluvium dilombong di Lembah Kinta, Perak dan Lembah Langat, Selangor. Arang batu Bahan api dibakar untuk menghasilkan haba • Kapit dan Silantek, Sarawak. • Sabah Kuprum (Tembaga) Digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik • Bukit Jebong-Biawak,Kendai dan Bau di Sarawak. • Mamut di Sabah. LeeChaiYong 83
 85. 85. Peta 3: Sumber hutan Sumber Hutan Lokasi 1. Hutan Pantai Pantai Cahaya Bulan , Pantai Terengganu 2. Hutan Paya Air Tawar Muara Endau- Rompin, Delta Rajang 3. Hutan Hujan Tropika Tengah Semenanjung, Pedalaman Sabah dan Sarawak 4. Hutan Gunung Banjaran gunung-Semenanjung , Sabah dan Sarawak 5. Hutan Paya Air Masin Muara Sg Bernam, Sg Labuh, Kuala Selangor, Larut Matang LeeChaiYong 84
 86. 86. Sumber Tenaga di Negara Malaysia Sumber Tenaga Kegunaan Petroleum • Menjana tenaga elektrik (terma) seperti di Prai, Pulau Pinang, Pasir Gudang, Johor • Tar dan kosmetik • Bahan api untuk kenderaan, minyak tar dan alat solek Gas Asli • Bahan api domestik untuk memasak • Menjana kuasa elektrik seperti di Paka, Terengganu • Industri petrokimia • Industri baja urea Kuasa hidro elektrik • Menghasilkan elektrik hidro: dibekalkan ke kilang, rumah. • Empangan dijadikan tempat pelancongan, mengawal banjir Suria (daripada cahaya matahari) • Memanaskan air dengan alat pemanasan air di rumah, restoran • Menyalakan rumah api di laut • Radar mengesan kelajuan kenderaan.dan lampu lintasan kereta api • Kalkulator dan jam tangan • Membekalkan elektrik Arang batu • Menghasilkan tenaga elektrik (terma) seperti di Kapar, Klang. • Bahan mentah dan bahan bakar dalam industri besi dan keluli di Prai, Pulau Pinang dan Teluk Kalung, Terengganu Nuklear • Diperolehi daripada mineral uranium dan plutonium. • Digunakan dalam sektor perindustrian dan pembuatan barangan • Kawalan pencemaran alam sekitar dan agroindustri • Masih dalam penyelidikan oleh MINT, Bangi (Institut Penyelidikan Tenaga Nuklear Malaysia) • Digunakan dalam perubatan (contoh mengesan kanser) Biomas/Biojism (kayu api, najis binatang, sisa sawit) • Bahan bakar untuk kegunaan domestik (memasak) • Menghasilkan minyak diesel (minyak kelapa sawit) dan alkohol etil (drp sisa tebu) digunakan sebagai bahan api untuk kenderaan • Banyak digunakan penduduk desa terutamanya di Kelantan & • Terengganu (industri batik) • Menghasilkan biogas seperti etanol & metana. LeeChaiYong 85
 87. 87. SUMBER TENAGA DI MALAYSIA. Stesen Hidroelektrik Stesen kuasa elektrik terma 1. Temenggor 2. Bersia 3. Kenering 4. Chenderoh 5. Tembeling 6. Kenyir 7. Batang Ai 8. Pelagus 9. Bakun 10. Tenom Pangi a. Gelugor b. Perai c. Pelabuhan Klang d. Port Dickson e. Johor Bahru f. Pasir Gudang g. Paka h. Kuching i. Sibu j. Labuan k. Kota Kinabalu l. Sandakan m. Tawau LeeChaiYong 86
 88. 88. SUMBER-SUMBER TENAGA DI NEGARA LAIN Tenaga Suria Tenaga Ombak Tenaga Angin Tenaga Biomas -Jepun -Belanda -India-Peranchis Tenaga Pasang Surut Tenaga Geoterma -China -Iceland C : KEPENTINGAN PENEROKAAN PELBAGAI SUMBER KEPENTINGAN PENEROKAAN PELBAGAI SUMBER Bahan Mentah -sumber hutan -sumber mineral Pembangunan Infrastruktur -pengangkutan -bekalan air dan elektrik -telekomunikasi Peluang pekerjaan Pembukaan Kawasan Baru -tujuan untuk pembangunan dan petempatan Pendapatan Negara -cukai -hasil eksport LeeChaiYong 87
 89. 89. D : KESAN PENEROKAAN SUMBER TERHADAP ALAM SEKITAR Perubahan Pandang Darat1 Bentuk muka bumi berubah kepada bentuk baru Fizikal seperti lombong, kolam dan tasik ekoran perlombongan bijih timah rti Kerteh (petroleum),Wujudnya bandar baru sepe Sandakan (pembalakan) dan Kuala Lipis (emas ). 2 Kepupusan Sumber Berlakunya kekurangan rizab sumber negara Habitat flora dan fauna musnah Merosakan ekosistem sesebuah kawasan 3 Peningkatan Suhu Setempat Penebangan hutan tidak terkawal Ini menyebabkan berlakunya peningkatan suhu antara 1°C - 3°C, di kawasan yang diterokai 4 Banjir kunyaPenebangan hutan menyebabkan berla pemendapan dasar sungai,sungai menjadi cetek Sungai tidak dapat menampung kuantiti air yang banyak maka berlakunya banjir 5 Hakisan nebangan hutanPerlombongan bijih timah dan pe mengakibatkan berlakunya hakisan abkan oleh tiadaStruktur tanah menjadi longgar diseb cengkaman daripada akar pokok. 6 Pencemaran n tumpahan minyakPencemaran air berlaku disebabka Pencemaran udara berlaku disebabkan perlombongan kuari. LeeChaiYong 88
 90. 90. E : PENGURUSAN SUMBER KEPENTINGAN PENGURUSAN SUMBER Mengelakkan kepupusan sumber Bekalan sumber yang ada adalah untuk generasi yang akan datang al Pertambanhan penduduk menyebab n permintaan sumber meningkat. Keseimbangan ekosistem Akan terjejas jika sumber tidak diuruskan dengan baik. i rantaian makanan. Sumber hutan akan pupus jika berlaku penerokaan yang tidak terkaw Kepupusan sumber boleh menjejaskan pelbagai industri Kini hutan hujan tropika tinggal 65% sahaja di Malaysia. Menjamin bekalan sumber pada masa depan ka Bagi menjamin sumber yang berterusan, mesti mengamalkan konsep “pembangunan lestari”. Komponen dalam ekosistem sentiasa berinteraksi melalu Apabila satu komponen terganggu , maka komponen lain akan terjejas. LeeChaiYong 89
 91. 91. PENGURUSAN SUMBER Langkah Pengurusan engurusan Sumber Air DiP Jepun Pemeliharaan. gan terpilih Penggunaan Air Semula Peneban Rawatan silvikultur Pemeliharaan in situ Taman Negara Hutan Simpan Jadi Rawatan Semula Air Sisa tan air ungan m n air Industri / Domestik Memajukan ternologi rawa Menggalakkan kaedah pembent Pembaikan siste kawalan banjir Penyahgarama laut Pemuliharaan n mula Ladang huta Penghutanan se Tanaman tutup bumi Pembenihan hidro Penguat kuasaan Undang- ta Kerajaan undang Ak Dasar Pendidikan en kesedaran ar Kemp Pendidikan alam sekit LeeChaiYong 90
 92. 92. TEMA 8: KEGIATAN EKONOMI UTAMA Perlombongan • Logam • Bukan logam Pertanian • Tanaman makanan • Tanaman jualan Pembalakan • Kayu keras Sektor Primer Perikanan • Air Tawar • Pinggir Pantai • Laut Dalam • Akuakultur • Ikan Hiasan Bukan berasaskan sumber • Elektrik • Elektronik • Automotif Sektor sekunder Berasaskan sumber • Kayu • Getah • Kelapa sawit • Kimia • Makanan dan minuman Pelancongan • Ekologi • Pendidikan • Budaya dan warisan • Sukan dan rekreasi • MICE • Tema • Pertanian Perdagangan • Runcit • Borong • Antarabangsa Pengangkutan • Darat • Udara • Air Kewangan • Bank • Insurans • Saham • Komoditi • Pajak gadai Sektor tertier Pendidikan • Awam • Swasta LeeChaiYong 91
 93. 93. PERLOMBONGAN (SEKTOR PRIMER) Bil. Mineral Kawasan lombong Bahan Mentah (Industri) 1. Petroleum & Gas Asli Cecair a) Terengganu • Tapis • Pulai, • Bekok b) Sarawak • Baram • Lutong • Bayan c) Sabah • Erb Barat • Tembungo • St. Joseph (kawasan Pentas Sunda) Petroleum • Minyak pelincir • Bahan Bakar Kenderaan Gas Cecair Asli • Pollyethelene • Bahan Bakar Kenderaan • Industri Plastik • Industri Baja Urea (Bintulu) 2. Bijih Timah a) Perak • Lembah Kinta b) Selangor • Dengkil • Kuala Langat • Industri barang pewter • Industri saduran timah • Industri membuat pateri Industri pancalogam 3. Arang batu a) Sarawak • Bintulu • Merit Pila • Balingan • Sebagai Bahan Api 4 Bauksit a) Johor • Teluk Ramunia • Industri membuat aluminium 5 Kaolin a) Perak • Bidor • Tapah b) Johor • Machap • Air Hitam • Industri Jubin & tembikar, menyalut kertas, membuat cat & perubatan. 6. Kuprum (tembaga) a) Sabah • Mamut • Industri membuat pancalogam • Membuat wayar pengalir elektrik 7 Fosfat • Dari tahi kelawar a) Sarawak • Gua Niah • Industri Baja 8 Emas a) Sabah • Lahad Datu b) Pahang • Raub c) Terengganu • Rusila • Membuat barang-barang kemas 9. Batu Kapur a) Perak b) Kelantan c) Pahang d) Perlis e) Kedah • digunakan untuk menghasilkan simen 10 Marmar a) Pulau Langkawi b) Perak (Ipoh) • Industri Pembinaan LeeChaiYong 92
 94. 94. PERINDUSTRIAN (SEKTOR SEKUNDER) 1. Menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk Malaysia. 2. Perindustrian berkembang di Malaysia kerana terdapat banyak bahan mentah. 3. HICOM wujud bagi membangunkan industri berat. 4. Loji baja urea di Bintulu antara usaha sama antara petronas dengan negara-negara ASEAN. 5. Pusat-pusat Perindustrian yang utama: Pusat Industri 1 • Petaling Jaya • Shah Alam Makanan dan minuman, kain tekstil, bahan kimia, elektronik ,kejuteraan, memasang dan membuat kereta. 2 • Perai • Mak Mandin Getah, makanan dan minuman, kain, besi dan keluli, elektronik, bahan kimia, kejuteraan 3 • Bayan Lepas Elektronik, kain tekstil 4 • Butterworth Kain, besi dan keluli, elektronik dan melebur bijih timah 5 • Tasik dan Rawang Simen 6 • Johor Bahru • Tampoi • Pasir gudang Kain, bahan kimia, kejuruteraan, makanan dan minuman memasang kereta, dan membaiki kapal 7 • Kuching Memproses makanan 8. • Kota Kinabalu Memproses makanan 9 • Batu Berendam elektronik LeeChaiYong 93
 95. 95. PERIKANAN (SEKTOR PRIMER) 1. Ikan merupakan sumber protein yang utama bagi kebanyakan penduduk di Malaysia. 2. Kegiatan ini menyediakan peluang pekerjaan bagi penduduk di Malaysia . Kira-kira 98 000 orang penduduk terlibat dalam kegiatan perikanan pada tahun 2000. 3. Kawasan perikanan utama ialah Laut China Selatan, Selat Melaka, Laut Sulu, dan Laut Andaman. 4. Penternakan ikan dijalankan untuk menambahkan bekalan ikan. 5. Penternakan air tawar di kolam buatan manusia, tepi sungai, tasik, dan bekas lombong. 6. Hasil tangkapan yang bertambah akan menambahkan pendapatan negara. 7. Kegiatan perikanan terbahagi kepada : • perikanan pinggir laut • perikanan laut dalam • perikanan air tawar • akuakultur Perikanan Pinggir Pantai Perikanan Laut Dalam Perikanan Air Tawar • Paling popular dan utama di Malaysia • Melibat nelayan yang paling banyak • 30 km dari pinggir pantai • hasil tangkapan : ikan kembung, cencaru, merah, sembilang, bawal, sotong dan udang. • Cara tangkapan : jala, pancing, rawai, pukat hanyut, dan pukat tarik. • Memerlukan modal yang besar dan bot atau kapal besar. • Nelayan berada di laut beberapa minggu atau minggu. • Dijalankan oleh nelayan secara berkumpulan. • 30 km hingga 332 km • Hasil tangkapan: ikan tuna, tenggiri, yu, cencaru, kurau, dan ikan merah. • Peralatan : alat radar, alat pengawet dingin, dan pukat tunda dan pukat harimau. • Dijalankan secara sambilan oleh petani untuk menambahkan sumber pendapatan dan sumber makanan. • Di sungai, tasik, paya air tawar, kolam, empangan, dan bekas lombong. • Hasil tangkapan : ikan keli, baung, kelah, patin, haruan, sepat, puyu, dan tilapia • Alat tangkapan : bubu, jala, pancing, pompang, dan pukat. LeeChaiYong 94
 96. 96. PENGANGKUTAN (SEKTOR TERTIER) Jenis pengangkutan Contoh Peranan 1. Pengangkutan Darat • Teksi, bas, lori, bas ekspres, kereta api LRT, monorel, komuter dan ERL Mengangkut penumpang dan barang 2. Pengangkutan Laut • Kapal tangki, kapal kargo, kapal kontena Mengangkut barangan pukal dan cecair • Kapal terbang penumpang Mengangkut penumpang3. Pengangkutan Udara • Kapal terbang kargo Mengangkut barangan PERTANIAN (SEKTOR PRIMER) Faktor fizikal Faktor kemanusiaanTanaman Kawasan penanaman Bentuk Muka Bumi / Tanih Governan Padi sawah (tanaman makanan) a) Dataran Kedah-Perlis ‘Jelapang Padi Malaysia’ b) Dataran Kelantan c) Dataran Kerian, Perak d) Tanjung Karang, Selangor. Tanah pamah • Aluvium • lanar • MADA Rancangan Pengairan Muda • KADA Rancangan Pengairan Kemubu (padi ditanam 2 kali setahun) • Bank Pertanian – Pinjaman Modal • Dasar Pertanian Negara • LPN – Lembaga Padi & Beras Negara Getah + kelapa sawit (tanaman jualan) a) Tenggara Johor • Kluang, Batu Pahat • Segamat, Kota Tinggi • Labis, Yong Peng • Kulai, Layang-layang b) Selatan Kelantan • Gua Musang c) Tenggara Pahang • Segitiga Jengka Tanah beralun • Laterit • Saliran baik • RISDA ( Lembaga Kemajuan Getah Malaysia) • RRIM (Institut Penyelidikan Getah Malaysia) • MARDEC (Perbadanan Kemajuan Getah Malaysia) • MPOB (Lembaga Minyak Sawit Malaysia) • PORIM (Institut Penyelidikan Minyak kelapa Sawit Malaysia) LeeChaiYong 95
 97. 97. Nanas a) Johor • Pekan Nanas • Simpang Renggam • Batu Pahat • Yong Peng b) Perak • Teluk Intan • LPNTN Lembaga Perusahaan Nanas • FAMA Pasaran pertanian tempatan • MATRADE Pasaran antarabangsa • MARDI, MADA Penyelidikan baka bermutu Kelapa a) Perak • Bayan Datoh b) Sabah • Kudat • Sipitang Lada hitam a) Sarawak • Kuching • Sri Aman • Sibu • Sarikei Tanih Gambut • Sistem Saliran baik Pinggir laut • Tanih Beris (tanah liat + pasir) Tanah beralun • Sistem saliran baik Sagu a) Sarawak • Oya & Mukah Industri Tepung Sagu Bunga-bungaan Sayur-sayuran hawa sederhana a) Pahang • Tanah Tinggi Cameron b) Sabah • Kundasang Teh a) Pahang • Tanah Tinggi Cameron • Bukit Rotan b) Johor • Kahang Tembakau a) Kelantan • Bachok b) Terengganu • Besut Koko a) Terengganu • Jerangau b) Pahang • Raub c) Sabah • Semporna • Lahad Datu • Sandakan Industri Minuman Ringan Coklat Kopi a) Johor • Rengit b) Selangor • Kuala Langat • Kuala Selangor Tebu a) Perlis • Chuping b) Kedah • Padang Terap Tanah Tinggi Tanah Tinggi Tanah Rendah - tanah Beris (tanah liat + pasir) Tanah laterit Tanah rendah Tanih gambut LeeChaiYong 96
 98. 98. PEMBALAKAN – INDUSTRI PRIMER PEMBALAKAN ( INDUSTRI PREMIER ) Kepentingan Hasil Hutan Hujan Tropika • Sumber eksport • Sumber bahan mentah • Sumber pendapatan Negara • Mewujudkan peluang pekerjaan Diproses dalam bentuk • Meranti * Kempas • Cengal * Seraya putih • Keruing * Merbau • Jelutong • Papan lapis • Kayu gergaji • Kayu balak • Perabot • Membina kapal • Bahan api • Bahan binaan • Membuat kereta • Bahan pencelup Dieksport ke • Jepun • Taiwan • Singapura • Korea - Selatan LeeChaiYong 97
 99. 99. B. FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI Faktor Fizikal Bentuk muka bumi Bahan MentahTanih Iklim • Tanah tinggi : sayur-sayuran • Tanah beralun: kelapa sawit, getah • Tanah pamah sawah padi • Pinggir laut : kelapa • Pulau : pelancongan • Aluvium: tanaman padi • Laterit: Kelapa sawit, getah • Gambut : nanas • Tanah beris : kelapa • Seragam sepanjang tahun • Kelapa sawit : Minyak masak • Getah : Sarung tangan • Petroleum: minyak pelincir • Gas asli cecair polythelene • Kaolin :: jubin • Batu kapur : Simen • Bijih timah : pewter • Kayu balak : venir • Ikan : keropok LeeChaiYong 98
 100. 100. C. SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA Sumbangan kegiatan ekonomi pembangunan negara Pengurangan import Melalui: • Peningkatan pengeluaran barangan modal tempatan dan barangan perantaraan • Pengeluaran input tempatan • Galakan sumbangan sektor kecil makanan Menyediakan peluang pekerjaan Melalui tukaran wang asing Meningkatkan pendapatan negara Untuk mencapai: • Keselesaan • Keceriaan • kesejahteraan Meningkatkan infrastruktur Melalui: • Latihan pekerja • Latihan sambil • R & D • Usahasama dengan pakar asing Pembandaran Aktiviti pencetus: • Perlombongan • Pertanian • Pendidikan • Perindustrian • Perikanan • Pelancongan • pengangkutan Pekerja mahir dan tidak tidak mahir Dari segi pengangkutan Pemindahan teknologi Meningkatkan taraf hidup Melalui peningkatan: • Kuasa beli • Keperluan asas • Kemudahan moden • Rawatan kesihatan LeeChaiYong 99
 101. 101. D. KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR Pulau Haba Merupakan fenomena peningkatan suhu dalam bandar Hujan Asid Akibat pencampuran wap air dengan gas-gas pencemar Penipisan Lapisan Ozon Akibat pembebasan CFC ke atmosfera Pencemaran Udara, air, tanih Kesan kegiatan ekonomi terhadap Alam Kepupusan Sumber Fauna, flora, dan mineral Perubahan Pandang Darat (Landskap) Landskap asal berubah menjadi pandangan darat budaya Kesan Rumah Hijau Gas rumah hijau dibebaskan ke udara dan memerangkap haba bumi LeeChaiYong 100
 102. 102. E ( i ) LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI MALAYSIA Kempen • Anjuran : Jabatan Alam Sekitar, sekolah, IPT, NGO • Saluran kempen: media massa, poster, papan kenyataan, laman web Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar di Negara Malaysia Penghutanan Semula • Penanaman semula di kawasan hutan • Penanaman semula di luar hutan Penggunaan Tenaga Mesra Alam Menggunakan sumber alternatif untuk mendapatkan tenaga. Contoh : biojisim dan suria Pendidikan Alam Sekitar • Peringkat sekolah • Peringkat pengajian tinggi Penyelidikan dan pembangunan • Menggunakan teknologi mesra alam Pengunaan Tenaga Mesra Alam • Agensi : Jabatan Alam Sekitar • Melalui akta: contoh, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 • Melalui peraturan: contoh, Peraturan Alam Sekitar (Sisa Buangan Industri 1979) • Penanaman semula di luar hutan LeeChaiYong 101
 103. 103. E. ( ii ) LANGKAH MENGURANGKAN KESAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP ALAM SEKITAR DI NEGARA LUAR Jepun • Air sisa yang dirawat digunakan untuk siraman China • Rawat air sisa industri Singapura • NEWater Jerman • Ordinan pembungkusan • Program ‘Duales Systems Deutchland GmBH’ Taiwan • Garis Panduan Kitar Semula • Akta pelupusan Sisa • program 4-Dalam-1 Rawat semula airKitar semula Langkah-langkah Mengurangkan Kesan Kegiatan Ekonomi terhadap Alam Sekitar Denmark • Program Waste 21 • Undang-undang Affaldsbekendtgoerelsen 1999 • Program Cukai Sisa • Program Cukai Hijau • Program pengembalian Deposit • Program Subsidi Sisa LeeChaiYong 102
 104. 104. F. KEPENTINGAN KERJASAMA EKONOMI ANTARABANGSA. Kepentingan Kerjasama AntarabangsaBentuk Kerjasama Antarabangsa • Kerjasama dua hala • Kerjasama pelbagai hala • Kerjasama serantau • Kerjasama kumpulan negara • Kerjasama sedunia • Segi tiga pertumbuhan Kerjasama Antarabangsa Hubungan Perdagangan Melalui : • Pejabat kedutaan • MITI • MATRADE Pelabuhan • Bentuk pelabuhan terus Bahan mentah • Import bahan mentah - bahan mentah industri berasaskan sumber - bahan mentah industri bukan berasaskan sumber - bahan mentah untuk minuman - petroleum Buruh • Mendapatkan buruh asing Pasaran • Perdagangan dua hala Pemindahan teknologi • Pembelian terus barangan modal • Pembelian ekuiti • Peraturan paten dan tanda dagangan • Perjanjian pelesenan • Pembelian terus barangan modal • Aliran sumber manusia LeeChaiYong 103

×