TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN

Nama Pembentang:
Syafiqah Izzati binti Suhaimi
Nur Farhana binti Mohamad Naib
Nadirah Husna binti Nek Jid
Nama Guru Pembimbing:
En. Kamarudin bin Katon
WAJ 3073: SENI DALAM
PENDIDIKAN
PISMP SEJARAH JUN 2014
Membentuk keperibadian generasi Malaysia yang
celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang
tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
Kandungan kurikulum berupaya membantu murid
meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan,
menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan
seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke
arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan
negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan
Kebangsaan.
Setiap insan berhak menerima
pendidikan dan pemahaman tentang seni
tanpa mengira latar belakang, bakat dan
kebolehan. Integrasi Seni Visual, Seni
Muzik dan Seni Pergerakan
meningkatkan perkembangan insan dan
minda secara holistik. Seni Dalam
Pendidikan penting kerana dapat
membantu meningkatkan kreativiti dan
ekspresi kendiri sesorang
Mewujudkan pembelajaran yang optimum dan menyeluruh dengan
mengintegrasikan SDP dalam mata pelajaran melalui aktiviti yang
diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan
Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam
bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam
p&p yang menjurus kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses
penghasilan melalui penghayatan alam sekitar.
Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi
untuk mengekspresikan hasil kerja melalui seni.
Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap
karya seni yang dibuat.
Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni
muzik dan seni pergerakan
Menjadikan SDP sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan
kaitannya dengan keselesaan hidup
Membina jati diri ke arah pembentukan negara dan bangsa
Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai
pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.
TEORI
KONSTRUKTI-
VISME
TEORI HOKA
HOKI
TEORI
KECERDASAN
PELBAGAI
Menurut Gardner (1999),
kecerdasan boleh
didefinisikan sebagai
potensi untuk memproses
informasi yang boleh
digiatkan dalam sesuatu
budaya dan menyelesaikan
masalah serta membentuk
produk yang dinilai oleh
sesuatu budaya
Verbal linguistik
Suka berbahasa: kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan, menulis, memberitahu
Logikal Matematik
Analitikal dan Logikal: kebolehan mengkuantitikan mengukur, membuat peta, sekuen secara logikal
Visual Ruang
Kebolehan membaca topografi, 3 dimensi, membuat corak, bentuk, warna dan keseimbangan.
Kinestetik
Kebolehan membuat hands-on, respons kepada tugasan fizikal
Interpersonal
Interaksi dengan orang lain: kebolehan respons kepada keperluan orang lain.
Intrapersonal
Kendiri: kebolehan menilai emosi, perasaan dan peribadi sendiri
Muzikal
Abiliti aural: kebolehan sensitif pada irama, corak bunyi, kualiti ton dan pic.
Naturalis
Kebolehan memahami binatang, tumbuhan dan sistem planet.
1. Menurut Gardner
(2004), bahan dan mod
pengajaran dan
pembelajaran mesti
sepadan dengan profil
kecerdasan murid.
Contoh: bagi individu yang
menghadapi masalah membaca,
penguasaan huruf boleh disampaikan
melalui eksplorasi sentuhan
kinestetik jika murid mempunyai
kecerdasan kinestetik.
2. Gardner (2006) berpendapat bahawa kegagalan murid dalam
pembelajaran adalah kerana setiap murid dipercayai mempunyai profil
kecerdasan yang berbeza tetapi diajar dengan cara yang sama. Murid
yang kekurangan keupayaan untuk belajar sesuatu konsep melalui
haluan tertentu perlu dibimbing melalui sudut kecerdasan alternatif bagi
membolehkan mereka mengeksploitasi kekuatan kecerdasan yang sedia
ada untuk pembelajaran.
3. SDP merupakan satu
daripada pendekatan inter-
discipline yang
mencadangkan melalui
haluan estetik untuk
membolehkan murid yang
pelbagai profil kecerdasan
menguasai sesuatu ilmu
pengetahuan dan kemahiran
dalam bidang yang diceburi
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
Lev Vygotsky (1896)
berpendapat bahawa
perkembangan
kognitif dan
penggunaan bahasa
kanak-kanak tidak
boleh diasingkan
dalam konteks sosial
Proses perkembangan
mental seperti ingatan,
pemerhatian dan
penaakulan
melibatkan
pembelajaran
menggunakan hasil
penemuan masyarakat
seperti bahasa , sistem
pengiraan dan alat-alat
pengukuhan ingatan.
Perkembangan
manusia dipengaruhi
oleh kegiatan-kegiatan
sosial dan budaya.
Perkembangan kanak-
kanak dipengaruhi oleh
bimbingan daripada
orang sudah mahir
dalam bidang-bidang
tertentu. Pengetahuan
kanak-kanak akan
berkembang dengan luas
melalui interaksi dengan
orang lain
CIRI-CIRI
PEMBELAJARAN
KONSTRUKTIVISM
E
Menggalakkan
murid bertanya
sesama sendiri
dan guru
Menyokong
pembelajaran
secara
koperatif
Memberi peluang
kepada murid
untuk membina
pengetahuan baru
melalui penglibatan
murid dalam dunia
sebenar
Menggalakkan
proses inkuiri
murid melalui
kajian dan
eksperimen
Menganggap
pembelajaran
sebagai satu proses
yang sama penting
dengan hasil
pembelajaran.
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
Ned Herrmann telah
melanjutkan teori
Sperry yang
membahagikan otak
kepada 4 bahagian iaitu
‘Quadrant Concept’.
Kedua-dua hemisfera
otak kanan dan kiri ini
amat mempengaruhi
gaya pemikiran setiap
manusia.
Gaya pemikiran otak
kanan lebih bebas dan
rawak, lebih
menyeluruh, intuisi,
subjektif, sintesis dan
abstrak
Gaya pemikiran otak
kiri pula lebih menjurus
kepada logik rasional,
analitik, objektif,
berturutan dan spesifik
Ilmu yang cenderung
kepada otak kiri ialah
matematik manakala
bagi otak kanan ialah
seni muzik.
PENGASAS:
ROGER
SPERRY
MENGKAJI
PEMISAHAN
OTAK
HEMISFE
AR KIRI
ATAS
HEMISFE
AR KIRI
BAWAH
HEMISFE
AR
KANAN
ATAS
HEMISFE
AR
KANAN
BAWAH
OTAK KANAN
•RASIONAL
•ANALITIKAL
•BERURUTAN
•VERBAL/BAHASA
•MENGKATEGORI
•MENERANGKAN SEBAB
•MEMBUAT RAMALAN
•MEMBANDING BEZA
TERSURAT
OTAK KIRI
•SECARA MENYELURUH
•INTUITIF DAN
MENDALAM
•NON-VERBAL
•MENJANA IDEA
•IMIGINATIF
•PERTIMBANGAN NILAI
•PERTIMBANGAN
MORAL
•RITMA/RENTAK
•TERSIRAT
Kebanyakan sistem pendidikan di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran
otak kiri.
•Para pelajar dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan sesuatu tindakan
berdasarkan logik dan rasional
Gaya berfikir menggunakan otak kiri ini dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal iaitu
memerlukan sebab rasional dan logik, segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan
akibat, pengalaman-pengalaman lalu dan mesti mempunyai rujukan, setiap idea mesti
berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh diselesaikan.
•Berdasarkan teori ini, seni dapat membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang
individu. Seseorang pelajar tidak sama dari segi gaya pemikirannya.
Dengan adanya pemahaman tentang cara pemikiran menggunakan otak kanan dan otak
kiri ini, maka SDP dapat menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid lebih
mudah difahami selari dengan teori kecerdasan pelbagai
Memotivasikan
diri, untuk
menjadi guru
yang kreatif,
inovatif, peka dan
mempunyai
personaliti yang
seimbang,
berketerampilan
dan profesional
Membantu
perkembangan
intelek terutama dari
aspek menyelesaikan
masalah
Membantu
perkembangan
insan secara
menyeluruh
Menjadikan proses
pengajaran dan
pembelajaran lebih
seronok
Membantu
meningkatkan
rasa syukur
kepada Tuhan,
menghargai
keindahan
alam
Membentuk
keperibadian
generasi yang celik
budaya, mempunyai
nilai-nilai estetika
yang tinggi,
imaginatif, kreatif,
kritis, inovatif dan
inventif
TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
1 sur 20

Recommandé

Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikan par
Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikanTopik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikan
Topik 1 konsep dan latar belakang seni dalam pendidikanWany Hardy
38.5K vues27 diapositives
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN par
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANMODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANAmran Aris
47.7K vues126 diapositives
Ciri-ciri Guru Yang Efektif par
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifFauzan Zain
26K vues37 diapositives
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaKanageswary Karunamoothei
14.9K vues46 diapositives
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012 par
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 20121. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012
1. pengurusan bilik darjah n tingkah laku 2012Farra Deena
7.2K vues20 diapositives
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan par
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanAhmad Fahmi
86.7K vues30 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Model disiplin asertif canter par
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterdimidur
19.3K vues10 diapositives
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx par
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxAishahSal
6.5K vues27 diapositives
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah par
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahKaizen Kohana
12.1K vues17 diapositives
Model pengurusan disiplin thomas gordon par
Model pengurusan disiplin thomas gordonModel pengurusan disiplin thomas gordon
Model pengurusan disiplin thomas gordonamira nurfahmida
16.5K vues24 diapositives
Tingkah laku bermasalah bilik darjah par
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjahPowerful Gurlz
13.2K vues30 diapositives
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran par
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranedup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranarshaqaxman
39.1K vues35 diapositives

Tendances(20)

Model disiplin asertif canter par dimidur
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canter
dimidur19.3K vues
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx par AishahSal
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptxRefleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
Refleksi Pertengahan Praktikum- Aishah.pptx
AishahSal6.5K vues
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah par Kaizen Kohana
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Kaizen Kohana12.1K vues
Model pengurusan disiplin thomas gordon par amira nurfahmida
Model pengurusan disiplin thomas gordonModel pengurusan disiplin thomas gordon
Model pengurusan disiplin thomas gordon
amira nurfahmida16.5K vues
Tingkah laku bermasalah bilik darjah par Powerful Gurlz
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjah
Powerful Gurlz13.2K vues
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran par arshaqaxman
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaranedup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
edup-3033-nota-murid-dan-pembelajaran
arshaqaxman39.1K vues
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3 par share with me
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
share with me16.4K vues
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran par pikaosman
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaranKumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
Kumpulan 4 strategi, pendekatan, kaedah & teknik pengajaran
pikaosman210.5K vues
Konsep penggabungjalinan dan penyerapan (5P) par firo HAR
Konsep penggabungjalinan dan penyerapan (5P)Konsep penggabungjalinan dan penyerapan (5P)
Konsep penggabungjalinan dan penyerapan (5P)
firo HAR24.7K vues
Bahan dan sumber pengajaran par Nadwah Khalid
Bahan dan sumber pengajaranBahan dan sumber pengajaran
Bahan dan sumber pengajaran
Nadwah Khalid21.4K vues
Topik 9 internet untuk pengajaran dan pembelajaran par Nik Ibrahim Nik Mat
Topik 9 internet untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 9 internet untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 9 internet untuk pengajaran dan pembelajaran
Konsep pengurusan bilik darjah par AkhiarP
Konsep pengurusan bilik darjahKonsep pengurusan bilik darjah
Konsep pengurusan bilik darjah
AkhiarP31.5K vues
Tajuk 1 : PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN par AFIFAH ABIDIN
Tajuk 1 : PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKANTajuk 1 : PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
Tajuk 1 : PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN
AFIFAH ABIDIN14.5K vues
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur) par Suhaida Anior
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
RPH KSSR BM (kemahiran mendengar dan bertutur)
Suhaida Anior29.6K vues
Pernyataan profesional par Sella Yunik
Pernyataan profesionalPernyataan profesional
Pernyataan profesional
Sella Yunik22.9K vues
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya par Emiey Mieysagie
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjayaperbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
perbezaan individu dalam pembelajaran dan sifat pelajar yang berjaya
Emiey Mieysagie39.4K vues

Similaire à TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN

Seni Dalam Pendidikan par
Seni Dalam PendidikanSeni Dalam Pendidikan
Seni Dalam PendidikanFlorida Hunay
7.5K vues9 diapositives
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01 par
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01peggylau9318
351 vues27 diapositives
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01 par
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01Herney Aqilah Kay
2.8K vues27 diapositives
Teori kecerdasan pelbagai par
Teori kecerdasan pelbagaiTeori kecerdasan pelbagai
Teori kecerdasan pelbagaiMuhammad Iyzam Abdullah
1.7K vues19 diapositives
topik 1 : latar belakang pendidikan seni par
topik 1 : latar belakang pendidikan senitopik 1 : latar belakang pendidikan seni
topik 1 : latar belakang pendidikan seniFlorida Hunay
3.8K vues27 diapositives
TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN GARDNER par
TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN GARDNERTEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN GARDNER
TEORI KEPELBAGAIAN KECERDASAN GARDNERNINI hasmani bt ghazali
49.9K vues26 diapositives

Similaire à TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN(20)

Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01 par peggylau9318
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
peggylau9318351 vues
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01 par Herney Aqilah Kay
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
Topik1konsepdanlatarbelakangsenidalampendidikan 110913001612-phpapp01
Herney Aqilah Kay2.8K vues
topik 1 : latar belakang pendidikan seni par Florida Hunay
topik 1 : latar belakang pendidikan senitopik 1 : latar belakang pendidikan seni
topik 1 : latar belakang pendidikan seni
Florida Hunay3.8K vues
51589430 modul-seni-dalam-pendidikan-jai1-110917212748-phpapp02 par Herney Aqilah Kay
51589430 modul-seni-dalam-pendidikan-jai1-110917212748-phpapp0251589430 modul-seni-dalam-pendidikan-jai1-110917212748-phpapp02
51589430 modul-seni-dalam-pendidikan-jai1-110917212748-phpapp02
Herney Aqilah Kay11.6K vues
Seni Dalam Pendidikan OUM Note Topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-p... par lunagirlz85
Seni Dalam Pendidikan OUM Note Topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-p...Seni Dalam Pendidikan OUM Note Topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-p...
Seni Dalam Pendidikan OUM Note Topik-1-konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-p...
lunagirlz855K vues
teori-kecerdasan-pelbagaian-untuk-penglibatan-aktif-pelajar par mat Ki
 teori-kecerdasan-pelbagaian-untuk-penglibatan-aktif-pelajar teori-kecerdasan-pelbagaian-untuk-penglibatan-aktif-pelajar
teori-kecerdasan-pelbagaian-untuk-penglibatan-aktif-pelajar
mat Ki13.2K vues
WAJ 3107: Modul Seni dalam Pendidikan par Ieqa Swetluv
WAJ 3107: Modul Seni dalam PendidikanWAJ 3107: Modul Seni dalam Pendidikan
WAJ 3107: Modul Seni dalam Pendidikan
Ieqa Swetluv20.6K vues
Teori kecerdasan pelbagai par bibahfayyadh
Teori kecerdasan pelbagaiTeori kecerdasan pelbagai
Teori kecerdasan pelbagai
bibahfayyadh8.2K vues
60948651 konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-pendidikan par Norazira Arifin
60948651 konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-pendidikan60948651 konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-pendidikan
60948651 konsep-dan-latar-belakang-seni-dalam-pendidikan
Norazira Arifin5.5K vues

Dernier

TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docx par
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docxTARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docx
TARA MANGAN DANAU LIMBUNG.docxLeonardusSuhardiwan2
13 vues66 diapositives
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx par
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxdiahprameswari1986
16 vues4 diapositives
SK TPPK paud 2023.pdf par
SK TPPK paud 2023.pdfSK TPPK paud 2023.pdf
SK TPPK paud 2023.pdfKomalasari96
56 vues3 diapositives
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf par
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfAdeSuryadi21
8 vues3 diapositives
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx par
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxMPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptx
MPI K.9 MANAJEMEN KONFLIK.pptxNajwaAuliaSyihab
22 vues12 diapositives

Dernier(20)

ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt par fatahilman
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
fatahilman22 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah56150 vues
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... par Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vues
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf par Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 16 vues
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf par agustinusg103
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
agustinusg10319 vues
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx par SyafruddinHS1
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS126 vues

TAJUK 1: PENGENALAN KEPADA SENI DALAM PENDIDIKAN

 • 1. Nama Pembentang: Syafiqah Izzati binti Suhaimi Nur Farhana binti Mohamad Naib Nadirah Husna binti Nek Jid Nama Guru Pembimbing: En. Kamarudin bin Katon WAJ 3073: SENI DALAM PENDIDIKAN PISMP SEJARAH JUN 2014
 • 2. Membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
 • 3. Setiap insan berhak menerima pendidikan dan pemahaman tentang seni tanpa mengira latar belakang, bakat dan kebolehan. Integrasi Seni Visual, Seni Muzik dan Seni Pergerakan meningkatkan perkembangan insan dan minda secara holistik. Seni Dalam Pendidikan penting kerana dapat membantu meningkatkan kreativiti dan ekspresi kendiri sesorang
 • 4. Mewujudkan pembelajaran yang optimum dan menyeluruh dengan mengintegrasikan SDP dalam mata pelajaran melalui aktiviti yang diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum kebangsaan Meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan yang diamalkan dalam p&p yang menjurus kepada Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). Memupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam proses penghasilan melalui penghayatan alam sekitar. Menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasil kerja melalui seni. Membuat deskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat.
 • 5. Menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual, seni muzik dan seni pergerakan Menjadikan SDP sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan Menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup Membina jati diri ke arah pembentukan negara dan bangsa Membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan.
 • 7. Menurut Gardner (1999), kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh digiatkan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya
 • 8. Verbal linguistik Suka berbahasa: kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan, menulis, memberitahu Logikal Matematik Analitikal dan Logikal: kebolehan mengkuantitikan mengukur, membuat peta, sekuen secara logikal Visual Ruang Kebolehan membaca topografi, 3 dimensi, membuat corak, bentuk, warna dan keseimbangan. Kinestetik Kebolehan membuat hands-on, respons kepada tugasan fizikal
 • 9. Interpersonal Interaksi dengan orang lain: kebolehan respons kepada keperluan orang lain. Intrapersonal Kendiri: kebolehan menilai emosi, perasaan dan peribadi sendiri Muzikal Abiliti aural: kebolehan sensitif pada irama, corak bunyi, kualiti ton dan pic. Naturalis Kebolehan memahami binatang, tumbuhan dan sistem planet.
 • 10. 1. Menurut Gardner (2004), bahan dan mod pengajaran dan pembelajaran mesti sepadan dengan profil kecerdasan murid. Contoh: bagi individu yang menghadapi masalah membaca, penguasaan huruf boleh disampaikan melalui eksplorasi sentuhan kinestetik jika murid mempunyai kecerdasan kinestetik. 2. Gardner (2006) berpendapat bahawa kegagalan murid dalam pembelajaran adalah kerana setiap murid dipercayai mempunyai profil kecerdasan yang berbeza tetapi diajar dengan cara yang sama. Murid yang kekurangan keupayaan untuk belajar sesuatu konsep melalui haluan tertentu perlu dibimbing melalui sudut kecerdasan alternatif bagi membolehkan mereka mengeksploitasi kekuatan kecerdasan yang sedia ada untuk pembelajaran. 3. SDP merupakan satu daripada pendekatan inter- discipline yang mencadangkan melalui haluan estetik untuk membolehkan murid yang pelbagai profil kecerdasan menguasai sesuatu ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang yang diceburi
 • 12. Lev Vygotsky (1896) berpendapat bahawa perkembangan kognitif dan penggunaan bahasa kanak-kanak tidak boleh diasingkan dalam konteks sosial Proses perkembangan mental seperti ingatan, pemerhatian dan penaakulan melibatkan pembelajaran menggunakan hasil penemuan masyarakat seperti bahasa , sistem pengiraan dan alat-alat pengukuhan ingatan. Perkembangan manusia dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan sosial dan budaya. Perkembangan kanak- kanak dipengaruhi oleh bimbingan daripada orang sudah mahir dalam bidang-bidang tertentu. Pengetahuan kanak-kanak akan berkembang dengan luas melalui interaksi dengan orang lain
 • 13. CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISM E Menggalakkan murid bertanya sesama sendiri dan guru Menyokong pembelajaran secara koperatif Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru melalui penglibatan murid dalam dunia sebenar Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran.
 • 15. Ned Herrmann telah melanjutkan teori Sperry yang membahagikan otak kepada 4 bahagian iaitu ‘Quadrant Concept’. Kedua-dua hemisfera otak kanan dan kiri ini amat mempengaruhi gaya pemikiran setiap manusia. Gaya pemikiran otak kanan lebih bebas dan rawak, lebih menyeluruh, intuisi, subjektif, sintesis dan abstrak Gaya pemikiran otak kiri pula lebih menjurus kepada logik rasional, analitik, objektif, berturutan dan spesifik Ilmu yang cenderung kepada otak kiri ialah matematik manakala bagi otak kanan ialah seni muzik. PENGASAS: ROGER SPERRY MENGKAJI PEMISAHAN OTAK
 • 17. OTAK KANAN •RASIONAL •ANALITIKAL •BERURUTAN •VERBAL/BAHASA •MENGKATEGORI •MENERANGKAN SEBAB •MEMBUAT RAMALAN •MEMBANDING BEZA TERSURAT OTAK KIRI •SECARA MENYELURUH •INTUITIF DAN MENDALAM •NON-VERBAL •MENJANA IDEA •IMIGINATIF •PERTIMBANGAN NILAI •PERTIMBANGAN MORAL •RITMA/RENTAK •TERSIRAT
 • 18. Kebanyakan sistem pendidikan di dunia lebih menjurus kepada aliran pemikiran otak kiri. •Para pelajar dilatih untuk membuat keputusan dan melakukan sesuatu tindakan berdasarkan logik dan rasional Gaya berfikir menggunakan otak kiri ini dikelaskan sebagai gaya pemikiran vertikal iaitu memerlukan sebab rasional dan logik, segala keputusan mesti berdasarkan sebab dan akibat, pengalaman-pengalaman lalu dan mesti mempunyai rujukan, setiap idea mesti berasaskan logik dahulu kemudian baru boleh diselesaikan. •Berdasarkan teori ini, seni dapat membantu pemikiran rasional dan intuitif seseorang individu. Seseorang pelajar tidak sama dari segi gaya pemikirannya. Dengan adanya pemahaman tentang cara pemikiran menggunakan otak kanan dan otak kiri ini, maka SDP dapat menjadikan mata pelajaran yang dipelajari oleh murid lebih mudah difahami selari dengan teori kecerdasan pelbagai
 • 19. Memotivasikan diri, untuk menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka dan mempunyai personaliti yang seimbang, berketerampilan dan profesional Membantu perkembangan intelek terutama dari aspek menyelesaikan masalah Membantu perkembangan insan secara menyeluruh Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok Membantu meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan, menghargai keindahan alam Membentuk keperibadian generasi yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kreatif, kritis, inovatif dan inventif