Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Hvordan dreper vi bjørnen software2011.02

602 vues

Publié le

Har offentlig sektor forutsetninger for å lykkes med å kjøre smidige prosjekter?

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hvordan dreper vi bjørnen software2011.02

 1. 1. Nå har vi solgt skinnet. Hvordan dreper vi bjørnen?<br />Anne Kristine Næss<br />
 2. 2. Jobbet med både fossefallsprosjekter og halvsmidige prosjekter fra 2004-2007.<br />Siden 2007 har jeg stort sett bare jobbet i og med smidige prosjekter.<br />E-post: anne.kristine.ness@edb.com<br />Blogger: http://gevinstrealisering.blogspot.com/ og http://agileandadaptive.blogspot.com/<br />Linkedin: http://no.linkedin.com/in/kristinenaess<br />Om meg<br />EDB 2010<br /> Page 2<br />
 3. 3. Scrum er den mest utbredte retningen innen smidig i dag.<br />Scrum er ikke noen prosjektledelsesmetodikk eller -rammeverk, kombineres derfor ofte med PMI og «fossefallsoverbygg».<br />Scrum passer til det meste av repetitivt arbeid eller konkret oppgaveløsning.<br />Bakteppe:<br />EDB 2010<br /> Page 3<br />
 4. 4. Når noe må raskt fra idé til iverksatt løsning<br />Når det eksisterer en tids- og budsjettramme<br />Når ikke alle grunnforutsetningene er kjent på forhånd<br />OG:<br />Når alle aktørene kan sitte samlokalisert<br />Når alle aktørene kan jobbe bortimot heltid<br />Når passer smidig virkelig bra?<br />EDB 2010<br /> Page 4<br />
 5. 5. Sørg for at kontrakten omhandler mer enn leveransene.<br />PS2000: Systemutvikling og systemleveranseprosjekter med:<br />Høy kostnad eller stor grad av kompleksitet<br />Stor grad av usikkerhet<br />Grove spesifikasjoner<br />Iterativ tilnærming<br />Merk: det stilles store krav til kundens organisasjon! <br />Velg en god kontraktsstandard<br />EDB 2010<br /> Page 5<br />
 6. 6. Du kommer til å oppleve at du mister kontroll i starten.<br />EDB 2010<br /> Page 6<br />”Produkteieren er ikke mulig å få tak i, og gjør ikke jobben sin!”<br />”Teamet produserer godt, men produkteieren er aldri fornøyd med det vi leverer.”<br />Teammedlem<br />Scrum master<br />”Scrum masteren tar ikke tak i de virkelige problemene!”<br />Produkteier<br />
 7. 7. Hvem sikrer budsjettet i alle budsjettkamper?<br />Hvem bygger prosjektets renommé?<br />Hvem sørger for at prosjektet ikke blir skyteskive for omgivelsene?<br />Hvem henter inn ny informasjon?<br />Hvem koordinerer mellom prosjekter og team?<br />Hvem tar store, viktige beslutninger? Og alle små?<br /><ul><li>Produkteieren</li></ul>Sitting duck-problemet<br />EDB 2010<br /> Page 7<br />
 8. 8. Hvordan skal vi klare å levere med så få folk?<br />Tidsklemma vil være like aktuell<br />EDB 2010<br /> Page 8<br />?<br />?<br />?<br />Scrum master<br />
 9. 9. Produkteieren/kunden må:<br />Være tilstede hele veien fra idé til implementert løsning.<br />Slutte med «multitasking» og lave allokeringsgrader i prosjektene.<br />Sitte sammen med scrumteamet i større grad.<br />Jobbe inkrementelt og iterativt ogsåmed produktkøen.<br /><ul><li>Involvere egen organisasjon i denne måten å jobbe på.</li></ul>Hvordan løse dette?<br />EDB 2010<br /> Page 9<br />
 10. 10. Hvor smidig jobber bestillerne (eks. departementene)?<br />Hvor smidig lar bestillerne oss være?<br />Hvor mange oppgaver har fått samme tidsfrist?<br />Hvor mange bestillinger har høyeste prioritet?<br />Hvor ofte må vi levere framdriftsrapporter?<br />Hvor mange hoder har vi til rådighet til enhver tid?<br /><ul><li>Man må tenke nytt, og det må skje høyere opp!</li></ul>Fra smidig prosjekt til smidig organisasjon<br />EDB 2010<br /> Page 10<br />
 11. 11. «De politiske myndigheter – Storting og regjering – fortsetter imidlertid forholdsvis intenst å påta seg stadig flere velferdsforpliktelser som samlet sett koster langt mer enn de ønsker å ta ansvar for.»<br />Halvard Vike, Velferd uten grenser, 2004<br />Velferd uten grenser?<br />EDB 2010<br /> Page 11<br />
 12. 12. Kost/nytte-tenkningen hos bestillerne i offentlig sektor?<br />Mulighetene til å oppnå gevinster i form av besparelser?<br />Behovet for å prioritere?<br />Hva sier dette oss om:<br />EDB 2010<br /> Page 12<br />
 13. 13. Fra bestilling…<br />Tildelingsbrev<br />Budsjett ferdig<br />Budsjettinnspill internt<br />
 14. 14. Estimere <br />Prioritere<br />Påbegynne<br />Teste<br />Levere raskt til reell kunde<br />Arbeidspakke A3<br />Arbeidspakke A4<br />Arbeidspakke B2<br />Arbeidspakke C1<br />Arbeidspakke C2<br />Arbeidspakke D1<br />Arbeidspakke D2<br />Arbeidspakke D3<br />…til Produktkø<br />Arbeidspakke A1<br />Arbeidspakke A2<br />Bestilling A<br />Arbeidspakke B1<br />Bestilling B<br />Bestilling C<br />Bestilling D<br />Overordnet produktkø<br />Detaljert produktkø<br />
 15. 15. Produktet blir ferdig en gang…<br /> Page 15<br />
 16. 16. Av hvem, når, hvor og hvordan skal det brukes?<br />EDB 2010<br /> Page 16<br />Thereifixedit.com<br />
 17. 17. Opplæring<br />…og det gjør ikke PMI heller…<br />Scrum sier ikke noe om endringsledelse.<br />EDB 2010<br /> Page 17<br />Roller/prosesser<br />ITSM<br />OU-tiltak<br />
 18. 18. Når folk må bytte arbeidsoppgaver?<br />Når medarbeidere må begynne å snakke med folk de ikke har snakket med før?<br />Når det stilles nye krav til kvalitet og effektivitet?<br />Når systemløsningene blir stadig mer komplekse å drifte og forvalte?<br />Når man ikke har tilstrekkelig kompetanse til å ta imot?<br />Når det finnes «huller i løsningen»?<br />Hvem har ansvaret for gevinstrealiseringen?<br />EDB 2010<br /> Page 18<br />
 19. 19. Gevinstplanen<br />EDB 2010<br /> Page 19<br />Sikre at saksbehandlerne forstår og tar i bruk den nye funksjonaliteten<br />Sikre at frigjort tid blir brukttil å bygge ned restanser<br />Arbeidspakke A: Automatisert ”datafangst”<br />Forbedret arbeidsprosess<br />Redusert saksbehandlingstid<br />90% bruker-tilfredshet<br />Tiltak:<br />Muliggjøre gevinst<br />Mål<br />Gevinst<br />IT-resultat<br />Forretningsendringer<br />Tiltak:<br />Minimere risiko<br />Sikre tilstrekkelig ytelse og lav nedetid i hele systemløsningen<br />Nye/endrede behov?<br />
 20. 20. Feedback-sløyfer<br />EDB 2010<br /> Page 20<br />
 21. 21. Smidig fjerner ingen av dine gamle utfordringer.<br />Smidig tilbyr derimot et nytt forbedringsregime.<br />Hvorvidt man kan lykkes med smidig i offentlig sektor handler om hvor godt denne muligheten utnyttes.<br />Konklusjon:<br />EDB 2010<br />Page21<br />

×