Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

As desigualdades económicas e o mercado de traballo

Presentación rápida para preparar un exame de 3º da ESO

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

As desigualdades económicas e o mercado de traballo

 1. 1. Desigualdades económicas
 2. 2. Como o sabemos? ● PIB ● IDH
 3. 3. Como o sabemos? ● PIB: Produto Interior Bruto ● IDH: Índice de Desenvolvemento Humano
 4. 4. Como o sabemos? ● PIB: Produto Interior Bruto. A riqueza que produce un país durante un ano. ● IDH: Índice de Desenvolvemento Humano.
 5. 5. O PIB non da suficiente información
 6. 6. O PIB non da suficiente información: mellor a renda per cápita
 7. 7. A renda per cápita pode non ser suficiente
 8. 8. Por iso o IDH emprega: ● Renda per cápita (que da máis información que o PIB). ● Esperanza de vida. ● Nivel de estudos.
 9. 9. O mercado de traballo ● Poboación activa: – Ocupada. ● Por conta allea ou asalariada. ● Por conta propia ou autónoma. – Desocupada. ● Poboación inactiva:
 10. 10. Para comparar a evolución da situación laboral empregamos... ● A taxa de desemprego, que compara a poboación parada (desocupada) coa poboación activa total (é dicir, ocupada e desocupada).
 11. 11. Cando comezou o capitalismo os salarios baixaron moitísimo ● Ao longo do século XIX o movemento obreiro foi conseguindo melloras loitando a través de SINDICATOS por medio de negociacións ou ben con folgas e manifestacións.
 12. 12. Que hai que saber dos sindicatos? ● Definir sindicato: ● Saber de onde sacan os cartos: ● Que fan: ● Como o fan: ● Cales son os principais:
 13. 13. Os empresarios e empresarias tamén se asocian para defender os seus intereses
 14. 14. Que é o Estatuto dos Traballadores? ● A lexislación mínima que debe cumplir calquera empresaria ou empresario que nos contrate, ou que debemos cumplir nos cando contratamos a alguén. ● Pode haber acordos particulares, os Convenios colectivos, pero nunca poden recoñecer menos dereitos que o Estatuto.
 15. 15. Vivimos nun Estado do Benestar Que fai o Estado do Benestar pola poboación desocupada? ● Paga subsidios. ● Fomenta a contratación por conta allea. ● Axuda ao autoemprego. ● Fai programas de formación. ● Integra ás persoas con discapacidade...
 16. 16. E como costea os gastos de todo iso o Estado do Benestar? ● Cos impostos. ● Á hora de cobrar distinguimos: – Salario bruto: – Salario neto: ● Segundo as retencións que nos fixeran mes a mes, a declaración do IRPF pode dar a pagar ou a devolver.
 17. 17. Economía somerxida: ● Actividade económica non declarada de forma oficial. ● Por culpa do fraude fiscal os poderes públicos deixan de ingresar cartos que necesitan para beneficiar a toda a poboación. ● Ademais se traballas sen contrato non te respectan os teus dereitos. ● Se como cliente non pagas IVE non podes reclamar.

×