Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de NašaŠkola.Net(20)

Publicité

Afrika - Natalija Stanković - Vukosava Cvetković

 1. AFRIKA Učenik Natalija Stanković II4 Profesor Vukosava Cvetković Škola Aleksinačka gimnazija Aleksinac
 2. Položaj i veličina • Drugi kontinent po veličini sa nerazuđenom obalom • Najsevernija tačka-Ras ben Sakka(37°21‘) Tunis; najjužnija-Cape Agulhas(34°51'15“) Južna Afrika; najzapadnija-Cape Verde(17°33'22") Senegal;najistočnija-Ras Hafun(51°27'52") Somalija • Površina 30.51 miliona km2 i 998 miliona stanovnika
 3. Reljef • Osnovu pretstavlja stara Afrička ploča koja obuhvata i Madagaskar • Reljef u severozapadnom i jugoistočnom delu se suštinski razlikuje • Sever ima visinu do 200m a istok i jug preko 1000m • Jug zauzimaju visoravni i planine a istom Veliki istočnoafrički rov • Mlade venačne planine su samo na krajnjem severu i jugu
 4. Klima • Ekvator deli Afriku na dva skoro jednaka dela zato je i klima na približnim rastojanjima od ekvatora približno ista • Oko ekvatora klima je ekvatorijalna, severno i južno od ekvatora je klima tropskih monsuna, severno i južno od nje je stepska, severno i južno od stepske pustinjska i na krajnjem severu i jugu mediteranska
 5. Hidrološke odlike • Dve trećine pripada slivovima Atlanskog i Indijskog okeana i Sredozemnom moru a ostalo unutračnjem slivu • Sredozemno-Nil • Indijski-Zambezi, Limpopo • Atlanski-Kongo, Niger, Volta, Oranje • Unutrašnji-Šari • Ima dosta jezera a najveća su smeštena u oblasti velikog rova: Tanganjika, Malavi, Viktorijuno jezero, Čad, Tana
 6. Živi svet • Raspoređen na isti način kao i klima • Oko ekvatora su prašume, severno i južno od ekvatora su savene, severno i južno od savana su stepe, severno i južno od stepa pustinje a na krajnjem severu i jugu zimzelene šume koje su pretvorene u kultivisana područja
 7. Politička podela • U Africi postoje 53 samostalne države • Svrstane su u pet regiona: Saharska Afrika, Istočna Afrika, Zapadna Afrika, Centralna Afrika i JUžna Afrka • Po površini najveće su Sudan, Alžir, DR Kongo i Libija a najmanje su ostrvske države u Indijskom i Atlanskom okeanu • Zemlje imaju od 600 000 do 130 miliona stanovnika
 8. Stanovništvo • 998 miliona stanovnika • 14% svetskog stanovništva • Prirodni priraštaj 23 promila • Najmlađe stanovništvo(42% mlađe od 15 godina) • Prosečni životni vek najkraći(žene 53, muškarci 51) • Neravnomerno raspoređeno, skoncentrisano u dolinama velikih reka
 9. Narodi Afrike • Većina stanovništva pripada negroidnoj rasi koja živi južno od Sahare, pripadaju joj i Pigmeji, Bušmani i Hotentoti • Severni deo naseljavaju narodi semitsko-hetitskog porekla • Na krajnjem jugu Afrike žive Bantu crnci ali i narodi Indoevropske porodice naroda-Afrikaneri i Englezi • Na Madagaskaru žive Malgaši koji pripadaju malajsko- polinezijskoj porodici naroda
 10. Plantažna poljoprivreda • Evropske dežave su investirale stvaranje plantaža čiji su oni vlasnici • Najvažnije kulture su pamuk, kafa, kakao, arašid, uljevita palma, susam, sisal, banane...
 11. Mineralna bogatstva • Rudarstvo relativno dobro razvijeno • Južna Afrika najrazvijenija po pitanju rudarstva • Afrika je veoma bogata u zlatu, dijamantima, kobaltu, platini, hromu, bakru, manganu, boksitu, kao i u fosfatima. • Najveći deo se izvozi u zapadnoevropske zemlje
 12. Saobraćaj • Slabo razvijen zbog neprohodnog terena • Najviše razvijen u Južnoj Africi • Železnički saobraćaj je razvijeniji • Jedino vazdušni može bez problema da savladava mustinje i prašume • Uprkos preprekama saobraćaj je u usponu
 13. Literatura • Geografija za drugi razred gimnazije društveno jezičkog smera-Vladimir Djurić
Publicité