Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Plus de NašaŠkola.Net(20)

Publicité

Društvene mreže - Miloš Nikolić - Silvana Ivković

  1. Dru štven e mreže Miloš Nikolić IV 5 Prva n iška g imnazija “Stevan Sremac”
  2. 1) Društvene mreže - definicija 2) Prve društvene mreže 3) Primer najčešće korišćenih društvenih mreža a) facebook b) twitter 4) Dobre strane društvenih mreža 5) Loše strane društvenih mreža 6) Literatura Sadržaj
  3. Sadržaj Društvene mreže se definišu kao web – bazirani servisi koji dozvoljavaju individuama da: 1) kreiraju javni ili polu-javni profil u okviru određenog sistema, 2) sastavljaju listu kontakata sa kojima žele da dele svoje podatke, 3) vide liste kontakata drugih korisnika sistema. Nakon pridruživanja društvenoj mreži, korisnici su u mogućnosti da indetifikuju one sa kojima žele da budu u kontaktu. Naziv kontakta se menja u zavisnosti od sajta kao što su “ Prijatelj ”, “ Kontakt ”, “ Fan ”. Društvene mreže - definicija
  4. Sadržaj Prva priznata društvena mreža izlazi 1997. SixDegreeses.com je omogućavao članovima da naprave profil, listu prijatelja i, od početka 1998., gledanje tuđih listi prijatelja. Većina ovih mogućnosti su već postojale na različitim sajtovima, ali SixDegreeses.com je prvi koji ih sve kombinuje na jednom mestu. Iako je SixDegreeses.com privukao milione korisnika , nije uspeo da ostane stabilan biznis i zatvoren je 2000. godine. Sledeći talas društvenih mreža počeo je kada je Ryze.com izašao 2001. da pomogne ljudima sa njihovim poslovnim vezama. Kao SixDegreeses.com i uspeh Ryze.com-a je bio kratkog veka i nikada nije dobio masivnu popularnost. Prve društvene mreže
  5. Twitter 1. marta 2006. godine Jack Dorsey , suosnivač društvene mreže i mikrobloging servisa Twitter , poslao je svoju prvu statusnu poruku . Od svog predstavljanja 2006. godine društvena mreža i mikrobloging servis Twitter b el eži nezaustavljiv rast. Trenutno je na ovaj servis prema nekim procenama registrovano gotovo 200 miliona korisnika koji svakog dana objavljuju oko 170 miliona statusnih poruka, prenosi Tportal . Sve od tada ljudi šalju poruke na twitteru širom Zemlja (poznato kao “ twitovanje ”) Sadržaj
  6. Sadržaj Twitter korisnicima omogućuje objavljivanje statusnih poruka dužine 140 znakova te povezivanje sa drugim korisnicima. Korisnici servisu mogu pristupati preko web preglednika te preko brojnih aplikacija kako na kompjuterima, tako i na mobilnim uređajima. Twitter se najviše koristi za “praćenje” određene osobe. Tako saznajemo sve novosti o toj osobi. Najpopularnije je “praćenje” slavnih ličnosti. Nakon nastanka Twitteru je bilo potrebno tri godine, dva mjeseca i jedan dan da ukupna brojka poslanih statusnih poruka bude milijardu, a danas se ona dostigne za manje od sedam dana.
  7. Sadržaj Dobra strana društvenih mreža je ta što nam omogućava lako prenošenje informacija. Takođe omogućava nam komunikaciju sa prijateljima ili poznanicima koji nisu u zemlji bez velikih troškova. Takođe možemo dobiti znanje o drugim kulturama preko ljudi koje upoznajemo na ovim mrežama i još mnogo više korisnih stvari. Zahvaljujući društvenim mrežama danas se ljudi ne moraju opterećivati kako će prenositi informacije , mogu na jednostavan način ispunjavati prijavnice za npr. školu, posao itd. Dobre strane društvenih mreža
  8. Sadržaj Dok društvene mreže izgledaju pogodne za stvaranje internet prijateljstava, mogu biti veoma pogubna za naše prijatelje u stvarnom životu. Prijatelje možemo povrediti tako što ćemo ih zanemarivati ili možemo napisati nešto nesvesno što bi ih povredilo. Preterivanje u vremenskom korišćenju društvenih mreža može biti veoma opasno jer često vodi do zavisnosti . Loše strane društvenih mreža
  9. Još jedna od jako loših strana društvenih mreža je dostupnost ličnih informacija . Te informacije mogu da budu tipa adrese, broja telefona ili bilo čega drugog što bi kriminalcima bilo od pomoći. Takođe možemo biti vrlo lako obmanuti zato što ne postoji siguran način da proverimo validnost informacija koje dobijamo. Najvažnije je ne davati bilo kakve informacije ljudima koje ne poznajemo a ni koje poznajemo jer možemo postati žrtva kriminalaca. Dobro čuvajte svoje podatke i komunicirajte pametno! Sadržaj
  10. Literatura Sadržaj 1) www.wikipedia.com 2) www.slideshare.net 3) www.google.com 4) www.taboomagazine.org
Publicité