Karboksilne kiseline- podela,nomenklatura,      nalaženje,   dobijanje i fizičke osobine
 Funkcionalna grupa –COOH Opšta formula R-COOH Podela: - prema broju –COOH grupa   a) monokarboksilne   b) dikarbo...
HCOOH metanska kis. (mravlja)CH3COOH etanska kis. (sirćetna)CH3CH2COOH propanska kis. (propionska)CH3CH2CH2COOH butanska k...
  U prirodi slobodne (buterna, mlečna)  U obliku estara u voskovima, mastima  Dobijanje:  1. oksidacija alkoho...
- imaju veću Tk od ROH zbog građenja jače vod. veze tj mol. asosuju- Tk raste sa porastom broja C atoma- sa manjim brojem...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hemija r3 karboksilne_kiseline_nomenklatura_nalazenje_dobijanje_i_fizicke_osobine

1 213 vues

Publié le

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Hemija r3 karboksilne_kiseline_nomenklatura_nalazenje_dobijanje_i_fizicke_osobine

 1. 1. Karboksilne kiseline- podela,nomenklatura, nalaženje, dobijanje i fizičke osobine
 2. 2.  Funkcionalna grupa –COOH Opšta formula R-COOH Podela: - prema broju –COOH grupa a) monokarboksilne b) dikarboksilne c) polikarboksilne - prema prirodi ostatka za koju je vezana grupa a) alifatične RCOOH b) aromatične ArCOOH
 3. 3. HCOOH metanska kis. (mravlja)CH3COOH etanska kis. (sirćetna)CH3CH2COOH propanska kis. (propionska)CH3CH2CH2COOH butanska kis. (buterna)- palmitinska, stearinska, oleinska... nastavak –SKA KISELINA
 4. 4.  U prirodi slobodne (buterna, mlečna) U obliku estara u voskovima, mastima Dobijanje: 1. oksidacija alkohola RCH2OH → RCHO → RCOOH aldehid2. adicija Grinjarovog reagensa na CO2 OMgX OH O=C=O + R-CH2-MgX → R-CH2-C=O → R-CH2-C=O 3. oksidacija derivata benzena CH3 COOH + 3O + H2O toluen benzoeva kiselina
 5. 5. - imaju veću Tk od ROH zbog građenja jače vod. veze tj mol. asosuju- Tk raste sa porastom broja C atoma- sa manjim brojem C atoma su rastvorni u vodi zbog vodonične veze a rastvo. opada sa ↑ C atoma; aromatični su nerastvorni u vodi O ----------- H - O --------HO R C C R OH ---------- O - H----------- O- od C1 do C3 su oštrog mirisa,C4 do C8 neprijatnog,> C8 bez mirisa

×