Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Портфолио 2015
Издава специализирани списания
Организира и провежда обучения и събития
за енергетика, инфраструктура, публ...
"Пъблик сървисис" ООД издава специализирани Б2Б медии,
част от които са списание „Ютилитис“, списание „Фасили-
тис“, онлай...
34%
Средно
управленско
ниво
29%
Висше
управленско
ниво
21%
Служители
16%
Собствен
бизнес
Собствено издание
Списание „Ютили...
Теми 2015
Рубрики	
Брой Теми
Заявка
за реклама
Предаване
на материали
Януари / Февруари Енергийна ефективност | Развитие н...
Сп.
ПОЗИЦИЯ ЦЕНА (с ДДС)
2 страници фолио 960 лв.
Втора корица 720 лв.
Трета корица 720 лв.
Четвърта корица 840 лв.
1 стр....
Тежка промишленост 3%
7%
Обществени сгради
9%
Лека
промишленост
10%
Хотели
и спортни
комплекси
15%
Бизнес сгради
и търговс...
Сп.
Теми 2015
Брой Теми Заявка за реклама Предаване на материали
Март
Осветление | Енергийна ефективност |
Пожаробезопасно...
ПОЗИЦИЯ ЦЕНА (с ДДС)
2 страници фолио 960 лв.
Втора корица 720 лв.
Трета корица 720 лв.
Четвърта корица 840 лв.
1 стр. 600...
Безплатно
издание
2015
ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ
МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ
ФАСИЛИТИИПРОПЪРТИМЕНИДЖМЪНТВБЪЛГАРИЯ/2015
собствено издан...
Фасилити и пропърти мениджмънт в България
Заявка за реклама Ноември 2015 г
Предаване на материали Декември 2015 г.
Одобряв...
Shared
Values
Възложител: Средногорие мед
индустриален клъстер (По ОП
Конкурентоспособност)
Период: 2013–2014 г.
Брой изда...
За реклама:	Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg
	 Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg
www....
www.facilities.bg
Уеб платформата на единственото списание в България за
управление и поддръжка на сграден фонд – сп. „Фас...
СОБСТВЕНИ СЪБИТИЯ
През м. октомври 2015 г. в София, за 10-та поредна
година, Фасилити Мениджмънт Консултинг и сп. Фасили-
...
Международна конференция „Фасилити мениджмънт: реализация в България“
Спонсорски пакети
ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР ОФИЦИАЛЕН
СПОНСО...
Външни СЪБИТИЯ
20-30 души
Среден и висш
мениджмънт
Малки корпоративни събития
Бизнес закуски, фирмени презентации
Цялостно...
70-120 души
Среден и висш
мениджмънт
Цялостна организация на регионални или междуна-
родни конференции – логистика, осигур...
Ние се стараем да осигурим
най-доброто разположение за вашата реклама
60%
40%
Офис: София, 1000, ул. „Стефан Караджа“ N7, ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

ЮТИЛИТИС | ФАСИЛИТИС | Publics.bg | Портфолио 2015

512 vues

Publié le

Publics.bg is an online media product of Public Services Ltd. The company was founded in January 2010 with the mission to develop knowledge in the field of energy, public services and utilities. The team of Public Services has worked on numerous projects and products in diverse sectors of public services.
Public Services Ltd. also publishes the Bulgarian B2B magazines "Utilities" and "Facilities" and prepared printed editions alone or with partners, e.g. "Facility & Property Management Catalog" (annually, 2011-2015), "Energy Audit & Certification Catalog 2011", "Energy Efficiency" Special Edition for Economedia, 7 issues of the "Shared Values" magazine for the Industrial Cluster "Srednogorie", etc.

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

ЮТИЛИТИС | ФАСИЛИТИС | Publics.bg | Портфолио 2015

 1. 1. Портфолио 2015 Издава специализирани списания Организира и провежда обучения и събития за енергетика, инфраструктура, публични услуги и фасилити мениджмънт
 2. 2. "Пъблик сървисис" ООД издава специализирани Б2Б медии, част от които са списание „Ютилитис“, списание „Фасили- тис“, онлайн порталът Publics.bg, годишен Фасилити и про- пърти мениджмънт каталог и др. Компанията е натрупала богат опит и в публикуването на издания за свои партньори - списание „Shared Values“ (7 бр.), специални издания „Енергийна ефективност“ и „Софтуер за управлени на бизнеса“ на „Икономедиа“ АД и др. Развива знанията в областта на енергетиката, публичните и комуналните/ютилити услуги За Publics.bg Publics.bg е продукт на “Пъблик сървисис” ООД – компания, създадена през януари 2010 г. с мисия да развива знанията в областта на енергетиката, инфраструктурата, публичните услуги и фасилити мениджмънта. Екипът на компанията е с опит в областта на медиите, организирането и провеждането на обучения и събития - собствени и за свои клиенти, PR услуги, изследователски и консултантски проекти основно в секторите енергетика, инфраструктура, публични услуги и фасилити мениджмънт. Част от екипа на компанията също участва в развитието на магистърската програма по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги" със специализации по "Енергийни пазари и услуги", "Фасилити ме- ниджмънт" и "Логистика" в Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".
 3. 3. 34% Средно управленско ниво 29% Висше управленско ниво 21% Служители 16% Собствен бизнес Собствено издание Списание „Ютилитис” е първото и най-утвърдено месечно B2B издание в България, обхващащо теми, свързани с мениджмънт на енергийни и ютилити компании в сектори като инфраструктура, производство и търговия в енергетиката, воден сектор, отопление, телекомуникации, поддръжка на активите в индустрията, правна и регулаторна рамка. Читатели по сектори: 24% Електроенергийни компании 19% Петрол и газ 18% Промишленост 15% ВиК 12% Топлоснабдяване 7% Държавна и общинска администрация 5% Други Профил на читателите Периодичност: 10 броя/годишно Тираж: 1000 Разпространение: чрез абонамент и на специализирани събития 29.5 х 22.5 cm 48–64 стр.
 4. 4. Теми 2015 Рубрики Брой Теми Заявка за реклама Предаване на материали Януари / Февруари Енергийна ефективност | Развитие на ВЕИ | ВиК технологии и решения 15 Януари 20 Януари Март Енергийна политика | Smart Metering | Енергийна ефективност в индустрията 9 Февруари 16 Февруари Април Регулаторен мениджмънт | Газови турбини и когенерация | Финансови услуги 10 Март 17 Март Май Либерализация на енергийните пазари | Биомаса и биогаз | Професионална квалификация и образование 15 Април 22 Април Юни Развитие на човешкия капитал | Ядрена енергетика | Транспортни и логистични услуги 8 Май 15 Май Юли PR и корпоративни комуникации | IT услуги | Управление на отпадъците и рециклиране 9 Юни 16 Юни Август / Септември Фасилити мениджмънт в ютилити компании | Алтернативни горива за транспорта | Автоматизация в електроенергетиката 24 Юли 1 Август Октомври Климат и енергетика | Топлоснабдяване | Географски информационни системи 2 Септември 11 Септември Ноември Корпоративна социална отговорност | Телекомуникации и пощенски услуги | Мениджмънт на корпоративния автопарк 8 Октомври 15 Октомври Декември Ютилити мениджър | Улично осветление | Мениджмънт на въглеродните емисии 6 Ноември 13 Ноември Сп. ВЕИ Природен газ Енергийна ефективност Политика и регулации Smart metering Околна среда ТелекомуникациГИС IT Улично осветление ГориваЕлектроенергия ТоплоснабдяванеВиК Либерализация Ядрена енергетика
 5. 5. Сп. ПОЗИЦИЯ ЦЕНА (с ДДС) 2 страници фолио 960 лв. Втора корица 720 лв. Трета корица 720 лв. Четвърта корица 840 лв. 1 стр. 600 лв. 1/2 стр. 360 лв. 1/4 стр., при съдържанието 240 лв. ПР статия 2 стр. 996 лв. ПР статия 1 стр. 900 лв. За реклама: Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg Технически изисквания 1. При предоставяне на рекламно каре във формат “на живо” трябва да се предвидят 10 мм отстояние от всички страни от текста и обектите (лого, снимка) в рекламата 2. Готовите рекламни карета се подават във формати EPS, TIFF, JPG, PDF с минимум 400 dpi и максимално качество на компресия с текст в криви. 3. Една страница ПР статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка / графика с мак- симално качество на компресия Размери: 1/4 стр. 9,25 см. 12,5см. 1/2 стр. хоризонтална 12,5см. 18,9 см. 22,5 см. 29,5см. 1 стр. “на живо” 22х28,5 см 18,9 см. 24,9см. 1 стр. “в наборно поле” 9,3 см. 24,9см. 1/2 стр. вертикална Рекламно участие
 6. 6. Тежка промишленост 3% 7% Обществени сгради 9% Лека промишленост 10% Хотели и спортни комплекси 15% Бизнес сгради и търговски центрове 21% Недвижими имоти 27% Строителство 8% Банки и финансови институции Единственото B2B издание в България, обхващащо всички теми, свърза- ни с Фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове. Основната цел на списа- нието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”. 36% Собственици / Управители 29% Фасилити мениджъри / Административни директори 24% Технически мениджъри 11% Други Профил на читателите 29.5 х 22.5 cm 48–64 стр. Собствено издание Периодичност: 4 пъте годишно Тираж: 1000 Разпространение: на специализирани събития и на рецепции в бизнес сгради
 7. 7. Сп. Теми 2015 Брой Теми Заявка за реклама Предаване на материали Март Осветление | Енергийна ефективност | Пожаробезопасност и охрана | Строителство 30 януари 20 февруари Юни Климатизация | Сградна автоматизация | ИТ решения | Финансиране 24 април 15 май Септември Почистване | ОВИК | Сградни ВЕИ | Техническа поддръжка 24 юли 21 август Декември Бюджетиране | Пазар на жилищни и офис площи | Кой кой е във фасилити мениджмънта 23 октомври 20 ноември Рубрики Новини и архив на изданието на www.facilities.bg Осветление Фасилити мениджмънт Енергийни услуги Финансиране Сградни инсталации CAFM ЗУЕС ДоговориранеBMS охрана Аутсорсинг ВиК Ел. инсталации Пропърти мениджмънт АрхитектураПроектиране Center мениджмънт ЗаконодателствоСтроителство Вътрешен ФМ
 8. 8. ПОЗИЦИЯ ЦЕНА (с ДДС) 2 страници фолио 960 лв. Втора корица 720 лв. Трета корица 720 лв. Четвърта корица 840 лв. 1 стр. 600 лв. 1/2 стр. 360 лв. 1/4 стр. 240 лв. 1/6 стр. (каре в долния край на страницата) 144 лв. ПР статия 2 стр. 996 лв. ПР статия 1 стр. 900 лв. За реклама: Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg Технически изисквания 1. При предоставяне на рекламно каре във формат “на живо” трябва да се предвидят 10 мм отстояние от всички страни от текста и обектите (лого, снимка) в рекламата 2. Готовите рекламни карета се подават във формати EPS, TIFF, JPG, PDF с минимум 400 dpi и максимално качество на компресия с текст в криви. 3. Една страница ПР статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка / графика с мак- симално качество на компресия Размери: 1/6 стр. 18,9 см. 4,15см. 1/4 стр. 9,25 см. 12,5см. 1/2 стр. хоризонтална 12,5см. 18,9 см. 22,5 см. 29,5см. 1 стр. “на живо” 18,9 см. 24,9см. 1 стр. “в наборно поле” 9,3 см. 24,9см. 1/2 стр. вертикална Рекламно участие Сп.
 9. 9. Безплатно издание 2015 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ ФАСИЛИТИИПРОПЪРТИМЕНИДЖМЪНТВБЪЛГАРИЯ/2015 собствено издание Фасилити и пропърти мениджмънт в България специализиран каталог на компаниите, работещи в сектора 29.5 х 22.5 cm пълноцветен печат 40–56 стр. Тираж: 1000 Период: от 2010 до сега, 5 броя Разпространение: Безплатно до строителни и инвестиционни компании; собственици на сграден фонд; компании с голям сграден фонд; фасилити мениджъри, фасилити мениджмънт компании Годишният каталог “Фасилити и пропърти мениджмънт в България” е един- ственото специализирано издание, което представя компаниите, предлагащи услуги и продукти за управлението и поддръжката на сградния фонд. В ката- лога се включват и експертни секторни анализи и независима класация на ФМ компаниите по оборот. Визия: да допринесем за развитието на фасилити и пропърти мениджмънта в Бъл- гария и да подпомогнем работата на специалистите в тези сфери Как: чрез издаване на годишни специализирани каталози, с цел популяризиране на фирми и актуални теми и проблеми в родната сфера на ФМ и ПМ Разпространение: • каталогът се разпространява безплатно до водещи фирми от сектор строителство, фасилити мениджмънт компании, управители на публични и частни сгради и комплекси, инвеститори, доставчици на продукти и услуги за сграден мениджмънт • на специализирани събития и на рецепции в бизнес сгради • целият каталог е достъпен и онлайн на Publics.bg и Facilities.bg
 10. 10. Фасилити и пропърти мениджмънт в България Заявка за реклама Ноември 2015 г Предаване на материали Декември 2015 г. Одобряване на готови материали Януари 2016 г. Срокове за участие: Участие в каталог 2016 ЦЕНА (с ДДС) Официален партньор 4 стр. фирмен профил или 2 стр. фирмен профил + рекла- ми; лого на първа корица; 1 стр. реклама в сп. Фасилитис в брой по избор 960 лв. Фирмен профил на ФМ компания (2 стр.) 360 лв. Фирмен профил на компания - доставчик 240 лв. 2 стр. интервю 600 лв. 4-та корица 540 лв. 2-ра или 3-та корица 480 лв. 1 стр. графична реклама 360 лв. 2 стр. (фолио) графична реклама 600 лв. Технически изисквания 1. При предоставяне на рекламно каре във формат “на живо” трябва да се предвидят 10 мм отстояние от всички страни от текста и обектите (лого, снимка) в рекламата 2. Готовите рекламни карета се подават във формати EPS, TIFF, JPG, PDF с минимум 400 dpi и максимално качество на компресия с текст в криви. 3. Една страница ПР статия: 2800 символа вкл. интервалите + снимка / графика с мак- симално качество на компресия Размери: 22,5 см. 29,5см. 1 стр. “на живо” 18,9 см. 24,9см. 1 стр. “в наборно поле” Рекламно участие в каталог 2016 Каталогът ще бъде разпространен след 20 януари 2014 г. до 600+ от най-големите строителни компании, инвеститори, пропърти мениджмънт компании, както и онлайн на сайта publics.bg 24 2015 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ КОМПАНИИ Гео фасилитис ЕООД Гео фасилитис ЕООД е специализирана в консултиране и изпълнение на комплексни интегрирани фасилити миниджмънт услуги. Компанията управлява професионално всички дейности, свързани с експлоатацията, управлението и поддръжката на: Бизнес сгради Сгради със смесени функции Индустриални сгради Хотелски комплекси Жилищни сгради Предимството на Гео фасилитис като част от групата фирми ГЕОТЕХМИН е в предоставянето на широк спектър от фасилити мениджмънт услуги със собствени ресурси. В крак със съвременните тенденции, компанията изгражда цялостни решения в сферата на енергийната ефективност и съдействие при избор на търговец на ел. енергия. Фирмата подготвя и изпълнява проекти за подмяна на техническа инфраструктура. Гео фасилитис е ориентирана към удовлетворяване на специфичните желания и нужди на клиентите си, като работи с професионален екип, който държи на качеството, ефикасността и постоянните иновации. Приоритетни цели на Гео фасилитис ЕООД: планирано разпределение на разходите за експлоатация и поддръжка на сградния фонд минимизиране на разходите за поддръжка на сградите намаляване на разходите за комунални услуги повишаване на качеството на фасилитис мениджмънт услугите стандартизиране на процедурите и услугите по обслужване на сградите ефективен енергиен мениджмънт увеличаване на добавената стойност на сградните Част от сградите в портфейла на компанията в гр. София са Административна сграда на ул. „Люлин планина“ № 9, Административна сграда на бул. „Цар Борис III“ № 279 Б, Офис център и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“ 108, Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“, офис сграда ул. „20-ти Април“. гр. София 1619, бул. „Цар Борис ІІІ“ 279 Б +359 2 904 2506 office@geofacilities.com www.geofacilities.com А M W T 25 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ КОМПАНИИ Търговски ФМ Услуга със собствен персонал с подизпълнители Управление на доставките Планиране на разходи и контрол / бюджетиране Счетоводство на обекти Гаранционен мениджмънт Мениджмънт на договорите Наем и service charge Технически мениджмънт на сгради Услуга със собствен персонал с подизпълнители Обслужване/наблюдение на технически съоръжения Техническа спешна помощ Поддръжка и ремонти за следните съоръжения: - ВиК съоръжения - противопожарни съоръжения - ОВК съоръжения и автоматизация - електрически съоръжения - специфични съоръжения (лаборатории, кухни и др.) Енергиен мениджмънт Инфраструктурен мениджмънт на сгради Услуга със собствен персонал с подизпълнители Почистване и поддръжка - Почистване на фасади (вкл. стъклени) - Индустриално почистване Външни съоръжения - Почистване - Снегопочистване - Озеленяване Хранене - Кетъринг - Стол/ресторант - Автомати за храни и напитки Сигурност - Рецепция и портиер - Охрана - Специализирана охрана - Противопожарна охрана - Инкасо - Превантивна противопожарна услуга Централизирани комуникационни услуги - телефонна централа - хелп-деск / кол-център Домакин Вътрешни пощенски услуги Копиране и принтиране Паркинг Пренасяне Логистични услуги Управление на отпадъците Управление на автопарк Профил Пълно наименование на компанията Гео фасилитис ЕООД Година на основаване на компанията: 2012 Произход на компанията: България Управител/и: Кирил Стоянов Илиев Сертификат/и, които компанията притежава: Сертификат за членство в БГФМ Членство в бизнес-асоциации: БГФМ Основен капитал (в лв.) 2 500 000 лв. Брой на персонала: 37 Представителства в други държави: – Използвате ли ИТ системи и ако Да, кои и за какво: IWMS система Референтни обекти и клиенти „ГЕОТЕХМИН“ ООД, „ЕЛАЦИТЕ – МЕД“ АД, „ГЕОТРЕЙДИНГ“ АД, „ЕНЕРГЕО“ ЕООД, „ГЕООХРАНА“ ЕООД Обекти в гр. София: Административна сграда на ул. „Люлин планина“; Офис сграда на ул. „20-ти Aприл“; Офис център и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“; Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“; Офис сграда на бул. „Цар Борис III“ Колко процента от оборота генерира най-големият ви клиент: – Кои са трите услуги с най-голям дял от вашия оборот и приблизително какъв процент генерират те? Услуга % от оборота – – – – – – За фирмен профил по индивидуален дизайн на клиента +50% оскъпяване от стандартната цена
 11. 11. Shared Values Възложител: Средногорие мед индустриален клъстер (По ОП Конкурентоспособност) Период: 2013–2014 г. Брой издания: 7 броя Обем: 56 стр. Услуги: събиране на материали от възложителя; вземане на ин- тервюта; писане на специали- зирани статии; дизайн и пред- печатна подготовка; печат; разпространение. Софтуер за управление на бизнеса Специално издание на Икономе- диа, представящо софтуер за управление на бизнеса Възложител: Икономедиа Период: 2010 и 2011 г. Брой издания : 2 Обем: 16 – 52 стр. Услуги: планиране на издание- то; редактиране на съдържа- нието; авторски статии. Енергийна ефективност Специално издание на Иконо- медиа, представящо различни методи за подобряване на енер- гийната ефективност Възложител: Икономедиа Период: 2011 г. Брой издания: 1 Обем: 52 стр. Услуги: планиране на издание- то; редактиране на съдържа- нието; авторски статии. Енергетика & индустрия Анализ на енергийния пазара в страната през погледа на мени- джъри и експерти от сектора Възложител: Стантън Чейс България Период: 2011 г. Брой издания: 1 Обем: 12 стр. Услуги: Изготвяне на анкет- на карта; анкетиране на 108 мениджъри и експерти от енергийния и индустриалния сектор; изготвяне на обширен анализ на база анкетите; ди- зайн и предпечатна подготов- ка; печат; разпространение. външни издания
 12. 12. За реклама: Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg www.publics.bg Специализирана професионална онлайн медия на български и английски език, обхващаща секторите Енергетика, Кому- нални услуги (ВиК, топло-, газо- и електроснабдяване), Инфра- структура, Транспорт, Индустрия, Околна среда и Фасилити мениджмънт. Медията подпомага професионалистите чрез доставянето на актуална и аналитична информация, про- веждане на специализирани обучения и събития, както и чрез изследователски и консултантски проекти. Показатели и цени за реклама при 100% ротация www.publics.bg Размер Период Ед. цена (с ДДС) Банер в челото на сайта 468/60 px 1 месец 150 лв. Банер в челото на сайта 234/60 px 1 месец 120 лв. Банер в лявата колона 234/60 px 1 месец 84 лв. Платена публикация до 10000 знака Постоянно 180 лв. онлайн реклама • Google Page Rank: 4.00; • Над 11 000 импресии месечно • Структура на посещенията: 48% – референции от Google 29% директни, 10% – от други сайтове, 13% – от социалните мрежи • Средна продължителност на посещенията – 2 мин. и 46 сек. • Средният брой на прочетените страници – 1.9 • Социални мрежи: Facebook страници с 2500 фенове, twitter акаунти с близо 900 последователи 1 3 2 1 3 2
 13. 13. www.facilities.bg Уеб платформата на единственото списание в България за управление и поддръжка на сграден фонд – сп. „Фасилитис”. Публикуват се материали от списанието, други новини и информация за предстоящи събития, свързани със сектора, както се и качват някои от старите броеве на списанието или специални издания като годишния Фасилити мениджмънт каталог. онлайн реклама • Google Page Rank: 3.00 • Структура на посещенията: 45% референции от Google, 30% директни, 10% социални мрежи • Средната продължителност на посещенията е 1 мин. и 40 сек. • Средният брой на прочетените страници – 2.5 • Присъствие в социални мрежи: Facebook фен страница с 700 фенове www.publics.bg Размер Период Ед. цена (с ДДС) Банер в челото на сайта 728/90 px 1 месец 108 лв. Банер в в дясната колона 300/250 px 1 месец 72 лв. Платена публикация до 10000 знака Постоянно 120 лв. 1 2 Показатели и цени за реклама при 100% ротация 1 2 За реклама: Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg
 14. 14. СОБСТВЕНИ СЪБИТИЯ През м. октомври 2015 г. в София, за 10-та поредна година, Фасилити Мениджмънт Консултинг и сп. Фасили- тис ще съберат на едно място български и европейски професионалисти в сферата на фасилити мениджмънта. Конференцията допринася за увеличаване на знанията във всички области на фасилити мениджмънта и, както през изминалите години, очакваме лектори и гости от цяла Европа. За тези, които искат да разширят бизнес контактите си, конференцията предлага платформа за бизнес срещи с останалите делегати, лектори и др. Международна конференция „Фасилити мениджмънт: реализация в България“ Конференциите до момента в цифри: • 1000 участници • 130 лектори • 70 разисквани теми • 90 партньори • 9 години
 15. 15. Международна конференция „Фасилити мениджмънт: реализация в България“ Спонсорски пакети ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР ОФИЦИАЛЕН СПОНСОР СПОНСОР панел СПОНСОР връзки СПОНСОР КАФЕ ПАУЗИ / ОБЯД Участие като лектор • в откриването на събитието • в панел по избор • в панел по избор • в спонсорирания панел - - Лого на компанията Като генерален спонсор • на торбичките за участниците • в рекламната кампания на съби- тието • на конферентните материали • в сайта на конференцията • на екрана Като златен спонсор • рекламната кампания на събитието • на конферентните мате- риали • в сайта на конференцията • на екрана • в рекламната кампания на събитието в раздел „със съдействието на” • на програмата на конфе- ренцията преди спонсо- рирания панел • в сайта на конференци- ята • на екрана по време на спонсорирания панел • на връзките за баджове- те (връзките се предос- тавят брандирани от спонсора) • в рекламната кампания на събитието в раздел „със съдействието на” • на конферентните ма- териали като партньор • в рекламната кам- пания на събитието в раздел „със съдей- ствието на” • на програмата на конференцията преди всяка кафе пауза / обяд Банер (печатен) на компанията • в конферентно фоайе • в конферентната зала • в конферентно фоайе • в конферентната зала • в конферентно фоайе - По време на кафе паузата / обяда Разпространение на рекламни мате- риали до всеки присъстващ до всеки присъстващ до всеки присъстващ - на масите по време на кафе паузата / обедите База данни на при- състващите на конферен- цията с контакти + + + + + PR-материал в специализиран брой на сп. Фасилитис в специализиран брой на сп. Фасилитис в специализиран брой на сп. Фасилитис - - Друго Възможност за излъчване на рекла- мен клип по време на кафе паузите Безплатен вход за конференцията 4бр. + преференциални цени за всеки следващ участник от ком- панията 2бр. + преференциални цени за всеки следващ участник от компанията 2 бр. 2 бр. 2 бр. Цена на пакета 6000 лв. 5400 лв. 4200 лв. 2400 лв. 1800 лв. Десетата конференция ще се състои през октомври 2015 г.
 16. 16. Външни СЪБИТИЯ 20-30 души Среден и висш мениджмънт Малки корпоративни събития Бизнес закуски, фирмени презентации Цялостно организиране и провеждане на корпо- ративно събитие (предлагане на списък на по- канени, осигуряване на присъстващи, цялостна логистика – кетъринг, материли, зала; при необ- ходимост осигуряване на водещ/презентатор, консултиране на клиентите) Референтни събития • “Фасилити мениджмънт в бизнес центрове и молове” Немечек • “Фасилити мениджмънт на индустриални предприятия” СентърМайн • “Качество на данните – предизвикателство за биснеса” Адастра България • „Енергийна ефективност в административни и търговски сгради и помпи Грундфос“ Грундфос България Цялостно организиране и провеждане
 17. 17. 70-120 души Среден и висш мениджмънт Цялостна организация на регионални или междуна- родни конференции – логистика, осигуряване на деле- гати, лектори, медийно отразяване, консултации и други услуги според нуждите на клиента) Референтни събития • “1-ви международен конгрес за управление на етажна собственост 2014”, Асоциация Управители на етажна собственост България • “Gas & Power Business Forum 2012” G&P Solutions Ltd. Големи събития Конференции, форуми, семинари Цялостно организиране и провеждане Външни СЪБИТИЯ "Поздравявам Ви за отлично организираната конфе- ренция. Бях впечатлен от качеството и широката сфера от лектори. До сега не бях виждал толкова много компании от южния газов коридор, представе- ни на едно място!" Wayne Diamond, Посолство на Великобритания, София виж още за събитя
 18. 18. Ние се стараем да осигурим най-доброто разположение за вашата реклама 60% 40% Офис: София, 1000, ул. „Стефан Караджа“ N7, вх. А, ет. 5, office@publics.bg За реклама: Мария Кръстева, 0879 436 756, mkrasteva@publics.bg Гергана Маринова, 0879 436 756, gmarinova@publics.bg

×