Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pm3

13 738 vues

Publié le

Pm3 samt hur Pm3 och Itil kan komplettera varandra.

 • Login to see the comments

Pm3

 1. 1. Systemförvaltningsmodellen pm3
 2. 2. B C D E A A OBJEKTVERKSAMHET VERKSAMHETSNÄRA FÖRVALTNING FÖRVALTNINGSVERKSAMHET IT-NÄRA FÖRVALTNING IT-VERKSMHET B C D E pm3 är en modell som beskriver hur systemförvaltning ska organiseras för att kunna bedrivas på ett affärsmässigt sätt.
 3. 3. <ul><li>Centrala komponenter är… </li></ul>
 4. 4. Effektiva förvaltningsobjekt <ul><li>Det effektiva förvaltningsobjektet definierar vad som ska förvaltas och utgör därmed också avgränsningen för förvaltningsorganisationens ansvarsområde. Innehåller: </li></ul><ul><ul><li>IT-system </li></ul></ul><ul><ul><li>Verksamhetsstöd som förtydligar IT-systemens användning och nytta i verksamheten. </li></ul></ul>
 5. 5. Tydliga förvaltningsuppdrag <ul><li>Detta fås genom utforma en förvaltningsplan som förnyas årligen. Förvaltningsplanen är den konkreta överenskommelsen kring vad som ska göras under året och utgör förvaltningsorganisationens styrdokument. </li></ul>
 6. 6. Affärsmässig förvaltningsorganisation Nivå Verksamhetsnära förvaltning IT-nära förvaltning Denna nivå skapar basen i Budgetnivå Objektägare IT-systemägare Styrgrupp Beslutsnivå Objektansvarig IT-systemansvarig Förvaltningsgrupp Operativ nivå Verksamhets- Specialist m.fl. Driftsansvarig, Applikationsansvarig, Utvecklare m.fl.
 7. 7. Beslutsfora Forum Arbetsuppgifter Deltagare Styrgrupp <ul><li>godkänna Förvaltningsplan </li></ul><ul><li>besluta om utökning/ </li></ul><ul><li>indragning av resurser </li></ul><ul><li>Objektägare </li></ul><ul><li>IT-systemägare m.fl. </li></ul>Förvaltningsgrupp <ul><li>besluta om förslag till Förvaltningsplan </li></ul><ul><li>prioritera och planera inom ramen för Förvaltningsplanen </li></ul><ul><li>Objektansvarig </li></ul><ul><li>IT-systemansvarig m.fl. </li></ul>
 8. 8. ITIL eller pm3?
 9. 9. Modellernas ursprung <ul><li>ITIL </li></ul><ul><li>har sitt ursprung i behovet av att hantera infrastruktur och dess leveranser </li></ul><ul><li>har växt fram som en samling av best practices, (Storbritannien) </li></ul><ul><li>Initiativet för att införa ITIL har kommit från driftsorganisationen. </li></ul><ul><li>Pm3 </li></ul><ul><li>har sitt ursprung i behovet av att samorganisera verksamhetskunnande och IT-kunnande </li></ul><ul><li>har växt fram med grund i den skandinaviska skolan om systemutveckling </li></ul><ul><li>Initiativet för att införa pm3 har kommit från verksamhetsparter, eller applikationsförvaltning/utveckling. </li></ul>
 10. 10. Sammanfattning ITIL/pm3 <ul><li>ITIL </li></ul><ul><li>Har IT-tjänsten som utgångspunkt och beskriver tjänstens livscykel, uppdelad i fem faser </li></ul><ul><li>Innehåller detaljerade processer, funktioner och rutiner för att bedriva det dagliga arbetet, i första hand inom IT-organisationen </li></ul><ul><li>pm3 </li></ul><ul><li>Har förvaltningsobjektet som utgångspunkt </li></ul><ul><li>Tydliggör förvaltningsverksamheten och den gemensamma affären som denna utgör för verksamhetsparter och IT-parter </li></ul>
 11. 11. Kombinera ITIL och pm3 <ul><li>Det går att kombinera modellerna! </li></ul><ul><li>ITIL säkerställer att viktiga förvaltningsaktiviteter utförs (handlingsstyrning) </li></ul><ul><li>Pm3 säkerställer att det finns ett tydligt förvaltningsuppdrag (målstyrning) </li></ul><ul><li>Skillnader och likheter ligger inte så mycket i olika versioner, som i grundsyn! </li></ul><ul><li>Pm3 är mest lämpad för applikationsförvaltning! Det finns fördelar med att samtidigt nyttja processer och funktioner i ITIL för utförandet av förvaltningsaktiviteter. ITIL-ramverketger ett strukturerat arbetssätt som säkrar IT-avdelningens leveransförmåga. </li></ul><ul><li>ITIL är mest lämpad för att hantera infrastrukturen! Det finns fördelar med att använda kombinationen av ITIL och pm3 för förvaltning av infrastrukturen, då detta har ett mervärde i att få en gemensam struktur för styrning och uppföljning av en organisations helaförvaltningsportfölj. </li></ul>

×