Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Dernier(20)

Весь урок в одній презентації

 1. Зібратися разом – цеЗібратися разом – це початок,початок, працюватипрацювати разомразом – це успіх!– це успіх!
 2. Вивчення математикиВивчення математики подібне до річки,подібне до річки, що починаєтьсящо починається невеличким струмком,невеличким струмком, а закінчуєтьсяа закінчується великою рікою.великою рікою.
 3. Час не жалієЧас не жаліє тих, хто нетих, хто не жаліє часу!жаліє часу!
 4. Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить. М.В.Ломоносов
 5. 5 а 5−b
 6. 36 9 16 0 64− 64−
 7. y = x2 y = х а) б) в) г)
 8. x2 = 5 x2 = - 4 x2 = 0
 9. N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ R
 10. =2 a =2 6,4 =n a2 =4 2,1
 11. =ab =⋅259
 12. = b a = 36 49
 13. Якщо a1> a2 , то 21 аа
 14. За 1 хвилину:За 1 хвилину: • 258 дітей народжується у всьому світі; • 2 000 000 пошукових запитів в Google; • 15 000 доларів заробляє Білл Гейтс - найбагатша людина на планеті; • 58 літаків злітають по всьому світу.
 15. ІсторичніІсторичні відомостівідомості ПідготувавПідготував Максим ГоробецьМаксим Горобець
 16. • Поняття числа з'явилося в стародавні часи. Воно є одним з найзагальніших понять математики. Необхідність виконувати вимірювання та підрахунки зумовила появу додатних раціональних чисел. Саме тоді виникли і використовувалися натуральні числа та дробові числа, які розглядали як відношення натуральних.
 17. • Наступним етапом розвитку поняття числа є введення у практику від'ємних чисел. • У Стародавньому Китаї ці числа з'явилися у II ст. до н.е. • Там уміли додавати і віднімати від'ємні числа. Від'ємні числа тлумачили як борг, а додатні як майно.
 18. • В Індії у VII ст. ці числа розуміли так само, але вже знали і правила множення та ділення.
 19. • Інший напрямок розвитку поняття числа сприяв виникненню поняття дійсного числа. • Ще древні вавилоняни близько 4 тис. років тому вміли давати відповідь на запитання: «Якою повинна бути сторона квадрата, щоб його площа дорівнювала 3?» Вони склали таблицю квадратів чисел та квадратних коренів з чисел. • Вавилоняни використовували метод наближеного добування квадратного кореня.
 20. • Запропонований метод наближеного обчислення квадратного кореня використовувався у Стародавній Греції. Цей метод детально описав Герон Александрійський (І ст.н.е.).
 21. • В епоху Відродження європейські математики позначали корінь латинським словом Radix (корінь), а потім — скорочено буквою R. Звідси пішов термін «радикал», яким називають знак кореня. Згодом для позначення кореня використовували точку, а потім ромбик. Надалі стали використовувати знак V, а над підкореневим виразом писали горизонтальну риску. Далі знак V і риска були поєднані, і саме у вигляді знак квадратного кореня використовують сучасні математики. VV
 22. =− 22 4041
 23. У математиціУ математиці є своя краса,є своя краса, як у живописі йяк у живописі й поезії.поезії. М. Жуковський
 24. Багато чого зБагато чого з математики нематематики не залишається взалишається в пам'яті, але колипам'яті, але коли зрозуміти її, тоді,зрозуміти її, тоді, при нагоді, легкопри нагоді, легко згадати призабуте.згадати призабуте. М.В. Остроградський
 25. x2 =a
 26. Якщо a > 0, то x = ± Якщо a = 0, то x = 0 Якщо a < 0, то ∅ x2 =a a
 27. x 4 2 1 +x 1 5 −x
 28. ВІДПОВІДІВІДПОВІДІ ДО ТЕСТІВДО ТЕСТІВ
 29. 1% везіння 99 % потіння У С П І Х !У С П І Х ! Томас Едісон +
 30. Бережіть час – це тканина, з якої виткане життя. К.Річардсон
 31. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Повторити п.11-14. Вправи 463; 465. Вправа 475* (додатково) Знайти одне прислів’я або приказку про час і записати в зошит.
Publicité