Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
โหลดแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตาม
ประเมินผล สานักวัณโรค
- ความรู้เกี่ยวกับสานักวัณโรค
- ...
- แนวข้อสอบบัญชี
- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน
- การเขียนและการประเมินโครงการ
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวการใ...
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัต...
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่
เปิดสอบ กรมควบคุมโรค
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กรมควบคุมโรค
สถานที่สอบ กรมควบคุมโรค
ประกาศผ...
1.ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
จานวน : 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : ได...
เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมควบคุมโรค
เปิดสอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สานักงานป้องกันควบคุม...
รีวิวลูกค้า
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
 Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค

30 vues

Publié le

Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักวัณโรค
- แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
- ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ความรู้เรื่องการบริหารสำนักงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบบัญชี
- ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน
- การเขียนและการประเมินโครงการ
- แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ
Tel.083-6794888
Line.ID:@i8888
Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค
http://xn--12cgaa0ivbbbnf4b4a3b4l5f.blogspot.com/2017/02/blog-post_57.html

แฟนเพจ
http://bit.ly/2j7o2Yd

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Loadแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตามประเมินผล สำนักวัณโรค

  1. 1. โหลดแนวข้อสอบ ผู้ประสานงานด้านบริหารจัดการแผนงานโครงการและการติดตาม ประเมินผล สานักวัณโรค - ความรู้เกี่ยวกับสานักวัณโรค - แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป - ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข - พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 - ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 - แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม - ความรู้เรื่องการบริหารสานักงานสมัยใหม่
  2. 2. - แนวข้อสอบบัญชี - ความรู้ด้านการติดต่อประสานงาน - การเขียนและการประเมินโครงการ - แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ - ความรู้เกี่ยวการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤศจิกายน 2559) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ธันวาคม 2559) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มกราคม 2560) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ Tel.083-6794888 Line.ID:bmw4888 โหลดแนวข้อสอบ กรมควบคุมโรค ทุกตาแหน่ง กรมควบคุมโรค รับสมัครพนักงานราชการ ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายช่างเทคนิค และนายช่างโยธา ตั้งแต่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม พ.ศ. 2560
  3. 3. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตาแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ นักรังสี การแพทย์ปฏิบัติการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และนักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ จานวน 5 ตาแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-31 มกราคม 2560
  4. 4. รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เปิดสอบ กรมควบคุมโรค ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ กรมควบคุมโรค สถานที่สอบ กรมควบคุมโรค ประกาศผลสอบ กรมควบคุมโรค รายงานตัว กรมควบคุมโรค ติดต่อ กรมควบคุมโรค โหลดแนวข้อสอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ทุกตาแหน่ง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เปิดรับสมัครสอบเป็นพนัก งานราชการ จานวน 3 อัตรา สมัครด้วยตนเอง วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ประกาศสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
  5. 5. 1.ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จานวน : 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ 2.ตาแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป จานวน : 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3.ตาแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ จานวน : 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิค การแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ การรับสมัครสอบ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานการ เจ้าหน้าที่สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนเทวบุรี ตาบลโพธิ์เสด็จ อาเภอเมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2559 ในเวลาราชการ
  6. 6. เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมควบคุมโรค เปิดสอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 สถานที่สอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ประกาศผลสอบ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 รายงานตัว สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 ติดต่อ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11
  7. 7. รีวิวลูกค้า

×