Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

5_6165508549356029522.ppt

 1. PROGRAM NILAM
 2. • ‘NILAM’ atau Nadi Ilmu Amalan Membaca merupakan gabungan atau adunan semua aktiviti galakan membaca • Mula dilaksana pada 1999, melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.13/1998 : Program Membina Tabiat Membaca bertarikh 22 Mei 1998. • Objektif program NILAM ialah menjadikan membaca sebagai satu budaya dalam kalangan murid sekolah • Membina tabiat membaca dan kemahiran maklumat dalam kalangan murid. LATAR BELAKANG PROGRAM NILAM  Program NILAM telah bermula sejak 1999. Program ini merupakan satu strategi menanam minat membaca secara terancang dalam kalangan murid supaya terbina tabiat dan budaya membaca dan menjadikan ia aktiviti berterusan sepanjang hayat.  Fokus bacaan – buku fiksyen, buku bukan fiksyen dan pelbagai bahan bacaan lain termasuk bahan bacaan digital  Menulis rumusan  Aktiviti-aktiviti gerakan membaca – memupuk minat membaca dalam kalangan murid PROGRAM NILAM
 3.  NILAM Program ditambahbaik telah bermula pada tahun 2017 dan telah berjalan sepenuhnya mulai 2018. Ini seiring dengan corak perkembangan Pembelajaran Abad ke-21 yang berfokus kepada pembinaan kemahiran berfikir aras tinggi dan kreatif, literasi digital, komunikasi berkesan, koloboratif dan penghasilan kerja bermutu. Bahan bacaan tidak lagi berfokus kepada buku fizikal tetapi juga bahan bukan buku yang terdiri daripada semua jenis bahan bacaan digital termasuk bacaan di dalam talian. PROGRAM NILAM
 4. PROGRAM NILAM Buku Tiada perbezaan tahap buku dibaca NILAM 1999 Buku dan bahan bukan buku Kesesuaian buku mengikut tahap umur dan ‘lexile” murid NILAM 2018
 5. OBJEKTIF Melestari budaya pembacaan berkualiti Membaca pelbagai jenis bahan Meningkatkan kemahiran mencari ilmu pengetahuan Penglibatan semua guru, ibu bapa dan komuniti
 6. FOKUS DAN PENDEKATAN Kuantiti dan kualiti bahan bacaan Aktiviti bahan dikuti pelbagai aktiviti pengayaan Semua murid boleh terlibat dalam aktiviti Meningkatkan Literasi Bacaan dan Literasi Maklumat
 7. PENGLIBATAN Murid Prasekolah - Tingkatan 5, Sekolah Menengah Teknik dan Pendidikan Khas Semua guru terlibat Pemantauan berkala oleh Guru Kelas/ Guru NILAM/ Guru GPM Ibu bapa, komuniti, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan
 8. KUALITI BUKU, JENIS BAHAN BACAAN Mengambil kira kesesuaian bahan bacaan Buku dan bahan bacaan dalam pelbagai format dan sumber Pelbagai aktiviti selepas pembacaan Pelibatan guru dan ibu bapa menentukan jenis dan kualiti bahan bacaan
 9. Peranan IbuBapa / Komuniti Murid Membaca/ Mencari Maklumat Melakukan Aktiviti Pengayaan Ibu bapa, Penjaga, Komuniti, NGO, Agensi Kerajaan dan lain-lain Galakan Sediakan kemudahan di rumah dan peluang
 10. Peranan PIBG Membantu menggerakkan Program NILAM
 11.  Tunjuk cara  Mencipta lirik lagu  Membaca bersama  Radio Sekolah  Buku Skrap  Syarahan  Lakonan / sketsa  Forum  Resensi Buku/ Mengulas buku/Bicara Buku  menghasilkan buku /Menulis  Berpantun  Bercerita  Lukisan/poster  Deklamasi sajak  Rumusan - Ayat atau peta minda CADANGAN JENIS AKTIVITI PENGAYAAN
 12. JENIS BAHAN BUKU
 13. CONTOH
 14. BAHAN BUKU - BUKU BUKAN FIKSYEN  Buku-buku berbentuk pengetahuan serta mengandungi fakta Buku Rujukan Terdiri daripada  Rujukan Am – Memberi maklumat umum dan berguna tetapi tidak mendalam  Rujukan Khas – Memberi maklumat semasa secara terperinci, mendalam dan khusus CONTOH CONTOH
 15. JENIS BAHAN BUKAN BUKU
 16. CONTOH
 17. BAHAN BUKAN BUKU – BAHAN BERCETAK Komik Cart a Maklumat berilmiah Poster Maklumat yang berilmiah G1 Maklumat berilmiah/ Bermoral
 18.  Komik yang mempunyai ISBN diterima sebagai buku komik fiksyen dan bukan fiksyen  Komik tiada ISBN juga diterima jika mengandungi nilai yang baik. (perlu penilaian GPM dan guru) direkod sebagai bahan bukan buku KOMIK
 19. Semua jenis sumber bacaan sama ada melalui laman sesawang atau bahan bacaan digital secara “off line” dikira sebagai bahan bacaan
 20. BORANG PEREKODAN NILAM PERBINCANGAN DAN MAKLUMBALAS PIHAK SEKOLAH DAN NUTP 21 Februari 2019, 2.30 petang, BTPN Selangor Perbincangan antara BSTP bersama Guru Besar, Guru Perpustakaan dan Media, Ikon GPM, BTPN dan PKG negeri Selangor Pihak sekolah, GPM dan PKG bersetuju dengan kaedah dan item perekodan, selaras mengurangkan beban tugas guru 18 Mac 2019 Mesyuarat bersama NUTP Kebangsaan telah bersetuju pelaksanaan perekodan NILAM bentuk baharu
 21. PEREKODAN BAHAN BACAAN
 22. MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH MURID  Semua jenis bahan bacaan  Jenis buku yang dibaca (fiksyen/bukan fiksyen)  Bahasa (B.Melayu/B.lnggeris/ lain-lain bahasa atau dwibahasa)  Bilangan muka surat setiap buku yang dibaca  Aktiviti selepas bacaan (Tahap 2 hingga Tingkatan 5)  Tahap satu hanya merekod bahan bacaan (Tahun 1 hingga 3)  Boleh menggunakan borang sedia ada dan direkod dalam PBD murid
 23. MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH GURU KELAS  Jumlah bahan yang dibaca oleh murid di dalam kelas  Jumlah buku fiksyen dan bukan fiksyen yang dibaca oleh murid di dalam kelas  Jumlah bagi setiap bahasa (B.Melayu/B.Inggeris/ lain-lain bahasa atau dwibahasa) yang dibaca di dalam kelas  Jumlah muka surat yang telah dibaca di dalam kelas  Jumlah aktiviti yang dilakukan oleh murid di dalam kelas (Tahap 2 hingga Tingkatan 5)
 24. MAKLUMAT YANG PERLU DIREKOD OLEH GURU GPM/GURU NILAM  Jumlah bahan yang dibaca oleh murid setiap darjah/tingkatan  Jumlah buku fiksyen dan bukan fiksyen yang dibaca oleh murid setiap darjah/tingkatan  Jumlah bagi setiap bahasa (B.Melayu/B. Inggeris/ lain lain bahasa atau dwibahasa) yang dibaca setiap darjah/tingkatan  Jumlah muka surat yang telah dibaca setiap darjah/tingkatan  Jumlah aktiviti yang dilakukan setiap darjah/tingkatan
 25. FORMAT PEREKODAN SEPERTI DALAM SURAT EDARAN KPM.600-8/20/4 (18) BERTARIKH 5 OGOS 2019  Format baharu perekodan yang telah diperkenalkan akan digunakan sepenuhnya di sekolah mulai tahun 2020 ** Tiada Buku Perekodan NILAM  Pihak sekolah bebas memilih untuk menggunakan format perekodan seperti yang telah dicadangkan atau lain-lain cara seperti helaian borang, hamparan elektronik (contoh Ms Excel/Google Sheets) dan sebagainya  Pihak sekolah bebas untuk menerapkan kemahiran mencatat isi penting sewaktu membaca disesuaikan dengan umur murid, tahap dan keupayaan murid mengikut persekitaran sekolah  Perekodan bacaan bagi murid Tahap 1 boleh diserapkan dalam Pentaksiaran Bilik Darjah (PBD)  Pencapaian jumlah bacaan murid dalam Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan dan Kokurikulum (PJASK) adalah berdasarkan bintang yang diperolehi
 26. PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK) SEKOLAH RENDAH PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN 1 BINTANG 144 – 287 2 BINTANG 288 – 431 3 BINTANG 432 – 575 4 BINTANG 576 – 719 5 BINTANG 720 ke atas
 27. PENGIKTIRAFAN BINTANG BAGI PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PJASK) SEKOLAH MENENGAH PENARAFAN BINTANG JUMLAH BAHAN BACAAN 1 BINTANG 120 – 239 2 BINTANG 240 – 359 3 BINTANG 360 – 479 4 BINTANG 480 – 599 5 BINTANG 600 ke atas
 28. SKOR ASPEK PENGLIBATAN KOKURIKULUM BAGI PROGRAM NILAM (PJASK) PROGRAM NILAM MARKAH/PENARAFAN 5 BINTANG 4 BINTANG 3 BINTANG 2 BINTANG 1 BINTANG NILAM SEKOLAH 7 6 5 4 3 WAKIL ZON/DAERAH/ BAHAGIAN 8 7 6 5 4 WAKIL NEGERI 9 KEBANGSAAN 10
 29. Nama : Ahmad bin Ali Kelas/Tingkatan : 4 Bakawali Tahun: (Diisi oleh murid) Contoh Rekod Bacaan Murid Bil Judul Bahan Digital Bahan Bukan Buku Buku Bahasa Jumlah Muka surat Aktiviti Contoh Aktiviti Fiksyen Bukan Fiksyen Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lain-lain Bahasa 1. Arnab dan kura-kura 1 1 40 1 Komen 2. Anjing Yang Cerdik 1 1 50 1 Bercerita 3. Four Little Cat 1 1 40 1 komen 4. Didik 1 1 30 1 Rumusan 5. Komik Sains Masa Depan 1 1 40 1 Kerja projek 6 Future Science 1 1 60 1 Kerja projek 7. Berita Harian 1 1 30 1 Rumusan 8. 100 Landmarks 1 1 80 1 catatan Jumlah 1 3 4 5 3 370 8 Jumlah bahan dibaca 8 8
 30. Contoh Borang Rekod Bacaan Kelas Kelas/Tingkatan : 4 Bakawali Nama Guru : Saudah binti Tuah Jumlah Murid : Tahun : (Diisi oleh Guru Kelas/Guru tingkatan) Nama Murid Bahan Digital Bahan Bukan Buku Buku Bahasa Jumlah Muka surat Aktiviti Fiksyen Bukan Fiksyen Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lain-lain Bahasa 1. Ahmad bin Ali 4 4 5 3 370 8 2. Halim bin Haris 5 3 4 4 500 8 3. Suhaili binti Norman 4 2 3 3 400 6 4. Norazam bin Hussin 4 2 5 1 300 6 5. Anuar bin Yusof 5 3 2 6 400 8 Jumlah 22 14 19 17 1970 36 Jumlah bahan dibaca 36 36 Purata Bacaan Kelas
 31. Contoh Borang Rekod Bacaan Sekolah Jumlah Kelas/Tingkatan : Nama Guru : Jumlah Murid : Tahun: (Diisi oleh GPM/Guru NILAM) Bil Nama Kelas Bahan digital Bahan Bukan Buku Buku Bahasa Jumlah Muka surat Aktiviti Fiksyen Bukan Fiksyen Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lain-lain Bahasa 1. 4 Bakawali 20 16 19 17 197 0 36 Jumlah 20 16 19 17 197 0 36 Jumlah bahan dibaca 36 36 Purata Bacaan Sekolah
 32. Panduan Bahan Bacaan Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh 1 Buku Fiksyen karya sastera yang dicipta daripada imaginasi Novel, cerita pendek, cereka 2 Bukan fiksyen Karya yang berdasarkan fakta sebenar Novel, cerita pendek, novel kanak-kanak, komik fiksyen(ISBN) dan lain-lain 3 Majalah Terbitan berkala yang mengandungi makalah, fiksyen, gambar foto, dan lain- lain Dewan Siswa, Mingguan Wanita, Pendidik, dan lain-lain 4 Jurnal majalah (biasanya yang termuat karangan-karangan ilmiah Jurnal Penyelidikan Pendidikan 5 Komik Komik fiksyen dan ilmiah (ISBN). Komik tiada ISBN juga diterima jika mengandungi nilai yang baik. (perlu penilaian GPM dan guru) Komik Sains, Komik Sejarah, Komik Matematik (ISBN)
 33. Bil Bahan Bacaan Keterangan Contoh 6 Surat Khabar kertas bercetak yang menyiarkan berita dan lain- lain (umumnya diterbitkan hari-hari) Berita Harian, New Strait Time, The Sun, dan lain-lain (bahan bukan buku) 7 Bahan bukan buku Dalam bentuk cetakan. Bahan bacaan selain buku Majalah, jurnel, surat khabar,brosur, cerpen,panduan, CD komik tiada ISBN tetapi mempunyai nilai dan lain-lain 8 Bahan digital Semua jenis bahan bacaan digital yang dibaca atas talian Laman sesawang, ebook fiksyen dan bukan fiksyen, pelantar pembelajaran, akhbar online dan lain-lain 9 Aktiviti Aktiviti/pengayaan selepas pembacaan Komen, catatan, rumusan, lakonan, simulasi, bercerita, pengucapan umum, nyanyian dan lain-lain yang berkaitan
 34. Contoh surat edaran Mesyuarat Susulan Jemaah Menteri, KPM, Bil.1/2018 bertarikh 23 Mei 2018, memutuskan supaya setiap murid perlu membaca sekurang-kurangnya tiga buah buku cerita Bahasa Inggeris dan tiga buah buku cerita Bahasa Melayu dalam tempoh setahun. Keputusan mesyuarat tersebut perlu dilaksanakan melalui Program NILAM sedia ada PENINGKATAN PENGUASAAN BAHASA INGGERIS DAN BAHASA MELAYU MELALUI PROGRAM NILAM
 35. SURAT PELAKSANAAN PROGRAM NILAM DAN PEREKODAN BACAAN NILAM Contoh surat edaran
 36. SEKIAN
Publicité