Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Network Dersleri1

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Network Dersleri1

 1. 1. NETWORK EGİTİMİ Abdurrahman ALKAN - 2009
 2. 2. KONULAR •Network Nedir ?  •OSI Referans Modeli •Ethernet Ağları •TCP/IP Yapısı •IP Subneting •Cisco Router Yapısı •Routing Temelleri •GNS3 Router Similasyon Uygulaması ve Örnekler •Network Servisleri •DHCP, DNS, FTP, TFTP vb. Abdurrahman ALKAN - 2009
 3. 3. Network Nedir ? •İletişim imkanı sağlanan ve sağlayan her türlü  platforma ağ(network) denir. •En temel öğesi iletişimdir.  •İletişimin olmadığı bir platformda networkten söz  edilemez. Abdurrahman ALKAN - 2009
 4. 4. Network Nedir ? •Bilgisayar ağları(computer networks) ise  bilgisayarların ve çevre birimlerin biribirleri ile  haberleşmesini ve iletişimini sağlayan platformdur. •Veri paylaşımı •İletişim(e‐posta vs) •Çevre birimleri paylaşmak(printer, scanner vb.) •Uygulamaları ortak kullanmak Abdurrahman ALKAN - 2009
 5. 5. Network Tarihçesi ? •Askeri ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıkmıştır. •1970 ALOHA‐NET – Radyo Ağı  •Ethernetin başlangıcı •1982 IEEE Ethernet1 802.3  •1985 IEEE 802.3(CSMA/CD) Abdurrahman ALKAN - 2009
 6. 6. OSI MODELİ •Open System Interconnection •ISO(International Organization for Standardization) tarafından 1984 de standart  haline getirildi •Kısıtlamaların önüne geçilmiş oldu. •7 Katmandan(layer) oluşmaktadır Abdurrahman ALKAN - 2009
 7. 7. OSI MODELİ Layer 7 – Application Layer(Uygulama) Layer 6 – Presentation Layer(Sunum) Layer 5 – Session Layer(Oturum) Layer 4 – Transport Layer(Taşıma) Layer 3 – Network Layer(Ağ) Layer 2 – DataLink Layer(Veri Bağı) Layer 1 – Physical Layer(Fiziksel) Abdurrahman ALKAN - 2009
 8. 8. OSI MODELİ Layer 7 – Application Layer(Uygulama) Ürün İsteğinde Bulunmak Layer 6 – Presentation Layer(Sunum) Paketin hazırlanması Layer 5 – Session Layer(Oturum) Kargoyu aramak Layer 4 – Transport Layer(Taşıma) Ürünün kargo merkezine götürülmesi Layer 3 – Network Layer(Ağ) Gidilecek adres için en iyi yolun belirlenmesi Layer 2 – DataLink Layer(Veri Bağı) Kamyona yüklenmesi Layer 1 – Physical Layer(Fiziksel) Karayolunda iletilmesi Abdurrahman ALKAN - 2009
 9. 9. OSI MODELİ Abdurrahman ALKAN - 2009
 10. 10. OSI MODELİ Abdurrahman ALKAN - 2009
 11. 11. OSI MODELİ Abdurrahman ALKAN - 2009
 12. 12. OSI MODELİ Layer 7 – Application Layer(Uygulama) •Kullanıcı tarafında çalışan katmanlardan ilkidir. •Network arasında arabirim sağlayan tüm  uygulamalar bu katanda çalışır. •Web Browser, FTP Client, Mail Client vs. Abdurrahman ALKAN - 2009
 13. 13. OSI MODELİ Layer 6 – Presentation Layer(Sunum) •Verilerin kodlanarak, dönüştürülerek, sıkıştırılarak  veya şifrelenerek uygulama ve session katmanına  sunulmasını sağlar •EBCDIC ve ASCII dönüşüm işlemlerini yapar •PICT, TIFF, JPEG, MIDI, MPEG vb. Abdurrahman ALKAN - 2009
 14. 14. OSI MODELİ Layer 5 – Session Layer(Oturum) •İletişimde bulunulacak iki nokta arasındaki iletişim  bağlantısı kurulur. •Bağlantının kurulması, başlatılması ve  sonlandırılması işlemleri yapılır. •NFS : Network File System •SSH : SecureShell •SCP : Secure Copy Protocol Abdurrahman ALKAN - 2009
 15. 15. OSI MODELİ Layer 4 – Transport Layer(Taşıma) •İletişimde bulunulacak iki nokta arasındaki  mantıksal bağlantı kurulmasını ve veri aktarımını  sağlar •Bir üst katmandan aldığı veriyi(data) segmentlere bölerek bir alt katmana iletir. •Veri iletiminin güvenli olması için iletim  taraflarından biri bağlantı oturumunu düzenler. •Veri kontrolu ACK bilgisi ile sağlanır •TCP ve UDP burada çalışmaktadır. Abdurrahman ALKAN - 2009
 16. 16. OSI MODELİ Layer 3 – Network Layer(Ağ) •En önemli katmandır diyebiliriz •Bu katmanın ana görevi yönlendirmedir(routing). •Yönlendirme işlemi yerel ağ dışında bulunan diğer  ağlara paketlerin iletilmesini sağlar •Buradaki işlemler yönlendirme protokolleri ile  sağlanmaktadır. •Bu katmanda Fiziksel olarak  router(yönlendiriceler) cihazları çalışmaktadır •RIP, OSPF, BGP, IGRP Abdurrahman ALKAN - 2009
 17. 17. OSI MODELİ Layer 2 – DataLink Layer(Veri Bağı) •Network katmanından aldığı paketleri(packet)  frame lere bölerek fiziksel katmana iletir •Bu bölme işlemini yaparken frame lere CRC(Hata  kontrol kodu) kodunu, kaynak ve hedef mac adreslerini de ekler •Network kartı ile doğrudan iletişim kurar. •Bu katmanda switch ve bridge lar çalışır •Ethernet, Token‐Ring vb Abdurrahman ALKAN ‐ 2009
 18. 18. OSI MODELİ Layer 1 – Physical Layer(Fiziksel) •Data‐Link katmanından alınan frameler bitler  halinde elektrik sinyalleri sayesinde kablolar  üzerinden sayısal olarak bu katmandan iletilir. •Bu katmandaki standartlar veri ile ilgilenmez. •Fiziksel ve elektriksel özellikleri önemlidir. •DSL,ATM,Bluetooth vb Abdurrahman ALKAN ‐ 2009
 19. 19. OSI MODELİ Katman PDU (Protocol Data Units) Transport Layer Segment Network Layer Packet Data‐Link Frame Physical Bit Abdurrahman ALKAN ‐ 2009
 20. 20. SORULAR ? Abdurrahman ALKAN ‐ 2009

×