Değişim Yönetimi

Kalıcı olan tek şeyin “değişim” olduğunu biliyoruz. Değişimleri izleyemeyen şirketlerin hiç şansları olmadığını da biliyoruz. Ancak değişimleri izlemek, yani değişimlere ayak uydurmaya çalışmak yeterli değil. Başarı için değişimlere “öncülük” etmek gerekiyor. Bu da yöneticiler için başlı başına bir beceri konusu. Bu eğitim öncelikle “değişimlere öncülük ederek yönetim” becerilerini sağlamayı amaçlıyor. Değişim dinamikleri ve etkilerinin neler olduğunu inceledikten sonra, değişime karşı direncin ve diğer engellerin (sebepleri ile) üzerinde duruyor. Eğitimin ilerleyen aşamalarında, değişim sürecini yönetirken bilinmesi gereken kilit unsurlar ele alınıyor. Bu anlamda katılımcıların hangi yönetim becerilerini nasıl geliştireceğine dair ipuçları sağlanıyor. Eğitim esnasında verilecek kısa ‘kendini değerlendirme testleri’nde elde edilecek skorlar ile her katılımcı için ayrı ayrı ‘kendini geliştirme’ özel tavsiyeleri ve önerileri sunuluyor. İki gün sürecek eğitim boyunca üzerinde durulacak prensiplerin her biri, video vaka çalışmaları ve gerçek olaylara dair çözüm örnekleri ile katılımcıların zihinlerinde somutlaştırılıyor.

DEĞİŞİM	
  YÖNETİMİ	
  
Necil	
  Beykont	
  
	
  
Kalıcı	
  olan	
  tek	
  şeyin	
  “değişim”	
  olduğunu	
  biliyoruz.	
  Değişimleri	
  izleyemeyen	
  şirketlerin	
  hiç	
  şansları	
  olmadığını	
  
da	
  biliyoruz.	
  Ancak	
  değişimleri	
  izlemek,	
  yani	
  değişimlere	
  ayak	
  uydurmaya	
  çalışmak	
  yeterli	
  değil.	
  	
  
	
  	
  
Başarı	
  için	
  değişimlere	
  “öncülük”	
  etmek	
  gerekiyor.	
  Bu	
  da	
  yöneticiler	
  için	
  başlı	
  başına	
  bir	
  beceri	
  konusu.	
  	
  
	
  
Bu	
  eğitim	
  öncelikle	
  “değişimlere	
  öncülük	
  ederek	
  yönetim”	
  becerilerini	
  sağlamayı	
  amaçlıyor.	
  	
  
	
  
Değişim	
   dinamikleri	
   ve	
   etkilerinin	
   neler	
   olduğunu	
   inceledikten	
   sonra,	
   değişime	
   karşı	
   direncin	
   ve	
   diğer	
  
engellerin	
  (sebepleri	
  ile)	
  üzerinde	
  duruyor.	
  	
  	
  
	
  
Eğitimin	
  ilerleyen	
  aşamalarında,	
  değişim	
  sürecini	
  yönetirken	
  bilinmesi	
  gereken	
  kilit	
  unsurlar	
  ele	
  alınıyor.	
  	
  
Bu	
  anlamda	
  katılımcıların	
  hangi	
  yönetim	
  becerilerini	
  nasıl	
  geliştireceğine	
  dair	
  ipuçları	
  sağlanıyor.	
  	
  	
  	
  
	
  
Eğitim	
  esnasında	
  verilecek	
  kısa	
  ‘kendini	
  değerlendirme	
  testleri’nde	
  elde	
  edilecek	
  skorlar	
  ile	
  her	
  katılımcı	
  için	
  
ayrı	
  ayrı	
  ‘kendini	
  geliştirme’	
  özel	
  tavsiyeleri	
  ve	
  önerileri	
  sunuluyor.	
  İki	
  gün	
  sürecek	
  eğitim	
  boyunca	
  üzerinde	
  
durulacak	
  prensiplerin	
  her	
  biri,	
  video	
  vaka	
  çalışmaları	
  ve	
  gerçek	
  olaylara	
  dair	
  çözüm	
  örnekleri	
  ile	
  katılımcıların	
  
zihinlerinde	
  somutlaştırılıyor.	
  	
  
	
  
Bu	
  eğitimde	
  yer	
  alan	
  alt	
  başlıklardan	
  bazıları	
  şunlar:	
  	
  
	
  
• “Değişim	
  Yönetimi	
  Becerileriniz	
  ne	
  durumda?”	
  	
  
Kişisel	
  TEST	
  uygulaması	
  ve	
  sonuçlara	
  göre	
  her	
  
katılımcıya	
  özel	
  önerilerin	
  oluşturulması.	
  
	
  	
   	
  
• Değişimi	
  Anlama	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişim	
  yönetiminin	
  ana	
  amaçları	
  :	
  	
  
	
   -­‐	
  Üst	
  Yönetim	
  desteğinin	
  sağlanması	
  
	
   -­‐	
  Etkilenecek	
  kişilerin	
  sürece	
  katılması	
  	
  
	
   -­‐	
  Tasarım	
  ve	
  uygulamada	
  rol	
  alacak	
  en	
  doğru	
  
	
  	
  	
  kişilerin	
  seçilmesi	
  
-­‐	
  İnsanların	
  değişimden	
  nasıl	
  etkileneceklerinin	
  	
  
	
  	
  	
  belirlenmesi	
  ve	
  ölçülmesi	
  
-­‐	
  İnsanların	
  doğru	
  bilgi,	
  eğitim	
  ve	
  destek	
  ile	
  	
  
	
  	
  	
  değişime	
  hazır	
  hale	
  getirilmesi	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişim	
  Eğrisi	
  	
  
-­‐	
  Ret	
  
-­‐	
  Korku	
  
-­‐	
  Kabul	
  
-­‐	
  Benimseme	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Lewin	
  Modeli	
  	
  
	
   -­‐	
  Çözme	
  
-­‐	
  Şekillendirme	
  
-­‐	
  Yapılandırma	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  “Değişime	
  Karşı	
  Direnç”	
  nasıl	
  giderilir?	
  	
  
	
  
• Değişimi	
  Planlama	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Etki	
  Analizi	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Vaka	
  Çalışması	
  (Burke	
  Litwin	
  Modeli)	
  	
  	
  
-­‐	
  Değişim	
  İhtiyacı	
  Nereden	
  Geliyor	
  
-­‐	
  Mevcut	
  Durum	
  Analizi	
  
-­‐	
  Planın	
  Uygulanması	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişim	
  Organizasyonunun	
  Tasarımı	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Belirsizlik	
  Korkusunu	
  Yenme	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Çalışanları	
  Değişime	
  Hazırlamanın	
  Üç	
  Adımı	
  
-­‐	
  Değişim	
  Yönetiminde	
  ADKAR	
  Modeli	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Farkındalık	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  İstek	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Bilgi	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Yetkinlik	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Destek	
  
	
  
• Değişimi	
  Hayata	
  Geçirme	
  
	
   -­‐	
  8	
  Aşamada	
  Değişim	
  Modeli	
  (Kotter)	
  	
  
	
   	
  	
  	
  Aşağıdaki	
  aşamaların	
  her	
  biri,	
  iş	
  hayatından	
  
	
  	
  	
  alınan	
  örnek	
  vakalar	
  ile	
  netleştiliyor.	
  	
  	
  
	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Aciliyet	
  Yaratma	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Güçlü	
  Koalisyon	
  Kurma	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişim	
  Vizyonu	
  Yaratma	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Vizyonun	
  İletişimi	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Engellerin	
  Kaldırılması	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Hızlı	
  Kazanımlar	
  Yaratılması	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişim	
  ile	
  Yükselmek	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  -­‐	
  Değişimin	
  Kurumsal	
  Kültüre	
  Adaptasyonu	
  
	
   -­‐	
  Değişimdeki	
  Başarısızlık	
  Nedenleri	
  ve	
  Çözümler	
  
	
  
• Değişim	
  İletişimi	
  
	
   	
  -­‐	
  Paydaş	
  Analizi	
  ve	
  yönetimi	
  
	
  -­‐	
  Misyon	
  ve	
  Vizyon	
  	
  

Recommandé

Değişim yönetimi par
Değişim yönetimiDeğişim yönetimi
Değişim yönetimiNecil Beykont
238 vues1 diapositive
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri par
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleri
5) Bilesik Ar Ge Ve Yenilik Gostergeleriserhatcakir
833 vues31 diapositives
Stratejik Müzakere Becerileri par
Stratejik Müzakere Becerileri Stratejik Müzakere Becerileri
Stratejik Müzakere Becerileri Necil Beykont
268 vues1 diapositive
Problem Çözme par
Problem ÇözmeProblem Çözme
Problem ÇözmeCOSKUN CAN AKTAN
1.3K vues19 diapositives
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri par
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
3) Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleriserhatcakir
1.6K vues84 diapositives
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri par
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleri
4) Ulusal Ar Ge Ve Yenilik GöStergeleriserhatcakir
1.2K vues72 diapositives

Contenu connexe

En vedette

2) Yenilik Temel Kavramlar par
2) Yenilik Temel Kavramlar2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlarserhatcakir
5K vues51 diapositives
Outdoor sapem. experiential learning par
Outdoor sapem. experiential learningOutdoor sapem. experiential learning
Outdoor sapem. experiential learningİsmet Barutcugil
745 vues16 diapositives
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon Yönetimi par
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon YönetimiTürkiye'de ARGE ve İnovasyon Yönetimi
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon YönetimiAli Osman Öncel
3.3K vues100 diapositives
Leadership par
LeadershipLeadership
Leadershipİsmet Barutcugil
1.5K vues39 diapositives
Motivasyon ve Başarı par
Motivasyon ve BaşarıMotivasyon ve Başarı
Motivasyon ve Başarıkobikobi
3.4K vues47 diapositives
1) Ar Ge Temel Kavramlar par
1) Ar Ge Temel Kavramlar1) Ar Ge Temel Kavramlar
1) Ar Ge Temel Kavramlarserhatcakir
9.7K vues57 diapositives

En vedette(19)

2) Yenilik Temel Kavramlar par serhatcakir
2) Yenilik Temel Kavramlar2) Yenilik Temel Kavramlar
2) Yenilik Temel Kavramlar
serhatcakir5K vues
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon Yönetimi par Ali Osman Öncel
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon YönetimiTürkiye'de ARGE ve İnovasyon Yönetimi
Türkiye'de ARGE ve İnovasyon Yönetimi
Ali Osman Öncel3.3K vues
Motivasyon ve Başarı par kobikobi
Motivasyon ve BaşarıMotivasyon ve Başarı
Motivasyon ve Başarı
kobikobi3.4K vues
1) Ar Ge Temel Kavramlar par serhatcakir
1) Ar Ge Temel Kavramlar1) Ar Ge Temel Kavramlar
1) Ar Ge Temel Kavramlar
serhatcakir9.7K vues
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME par Osman Söyler
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENMEDEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME
DEĞİŞİM YÖNETİMİ SÜRECİNDE DEĞİŞİME DİRENME
Osman Söyler3.9K vues
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V... par COSKUN CAN AKTAN
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...
Milenyum Kalkınma Hedefleri İçerisinde Sağlık İle İlgili Stratejik Hedefler V...
COSKUN CAN AKTAN447 vues

Similaire à Değişim Yönetimi

Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Univerist
692 vues26 diapositives
Tky semineri par
Tky semineriTky semineri
Tky semineriargedernegi
1.3K vues62 diapositives
İnavasyon değişim par
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişimSelman Kaymaz
109 vues31 diapositives
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig par
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigIşletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigmtunalier
1.3K vues35 diapositives
Degisim yonetimi change management par
Degisim yonetimi   change managementDegisim yonetimi   change management
Degisim yonetimi change managementTurgay Yürükoğulları
1.3K vues20 diapositives
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri par
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriNovida Global
208 vues24 diapositives

Similaire à Değişim Yönetimi(20)

Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines... par Univerist
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Yenilikçi Liderlik - Yönetim ve Liderlik Sunum e-Micro MBA /Univerist Busines...
Univerist692 vues
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig par mtunalier
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemigIşletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
Işletmelerde kalite ve performansı arttırmada eğitimin önemig
mtunalier1.3K vues
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri par Novida Global
Değişim Yönetiminde İK MetrikleriDeğişim Yönetiminde İK Metrikleri
Değişim Yönetiminde İK Metrikleri
Novida Global208 vues
Sosyal degisim lab tanitim sunumu par Jason Lau
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau772 vues
Toplam Kalite Yonetimi par Tur Kan
Toplam Kalite YonetimiToplam Kalite Yonetimi
Toplam Kalite Yonetimi
Tur Kan10.1K vues
Toplam Kalite Yönetimi par Erhan Işık
Toplam Kalite YönetimiToplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi
Erhan Işık4.4K vues
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü par Bulent Buyuksayar
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların DönüşümüAgile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü
Agile Çalışma Felsefesiyle Organizasyonların Dönüşümü
Toplam kalite yönetimi par Mehmet Emek
Toplam kalite yönetimiToplam kalite yönetimi
Toplam kalite yönetimi
Mehmet Emek6.6K vues
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler par Dr. Mustafa Değerli
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve ÖnerilerOlgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler
Olgun Bir Süreç Yönetimi Ekibi Organizasyonu Tasarımı: Deneyimler ve Öneriler
Kaizen sunumu par mur
Kaizen sunumu Kaizen sunumu
Kaizen sunumu
mur32.3K vues
Crealus Tanıtım 2014 par RANA ÇAKIR
Crealus Tanıtım 2014Crealus Tanıtım 2014
Crealus Tanıtım 2014
RANA ÇAKIR326 vues
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi par Cpt. Ozgur Alemdag
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model ÖnerisiDenizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Denizcilikte İnsan Kaynakları ve Gelişimi İçin Bütünleşik Bir Model Önerisi
Cpt. Ozgur Alemdag1.3K vues

Plus de Necil Beykont

Stres Yönetimi par
Stres YönetimiStres Yönetimi
Stres YönetimiNecil Beykont
241 vues1 diapositive
Performans Yönetimi par
Performans YönetimiPerformans Yönetimi
Performans YönetimiNecil Beykont
165 vues1 diapositive
Performans yönetimi par
Performans yönetimiPerformans yönetimi
Performans yönetimiNecil Beykont
223 vues1 diapositive
Uluslararası Sözleşmeler par
Uluslararası SözleşmelerUluslararası Sözleşmeler
Uluslararası SözleşmelerNecil Beykont
172 vues1 diapositive
Uluslararasi Ticarette Basari Anahtarlari par
Uluslararasi Ticarette Basari Anahtarlari Uluslararasi Ticarette Basari Anahtarlari
Uluslararasi Ticarette Basari Anahtarlari Necil Beykont
312 vues1 diapositive
Müzakere Becerileri par
 Müzakere Becerileri Müzakere Becerileri
Müzakere BecerileriNecil Beykont
172 vues1 diapositive

Plus de Necil Beykont(8)

Değişim Yönetimi

  • 1. DEĞİŞİM  YÖNETİMİ   Necil  Beykont     Kalıcı  olan  tek  şeyin  “değişim”  olduğunu  biliyoruz.  Değişimleri  izleyemeyen  şirketlerin  hiç  şansları  olmadığını   da  biliyoruz.  Ancak  değişimleri  izlemek,  yani  değişimlere  ayak  uydurmaya  çalışmak  yeterli  değil.         Başarı  için  değişimlere  “öncülük”  etmek  gerekiyor.  Bu  da  yöneticiler  için  başlı  başına  bir  beceri  konusu.       Bu  eğitim  öncelikle  “değişimlere  öncülük  ederek  yönetim”  becerilerini  sağlamayı  amaçlıyor.       Değişim   dinamikleri   ve   etkilerinin   neler   olduğunu   inceledikten   sonra,   değişime   karşı   direncin   ve   diğer   engellerin  (sebepleri  ile)  üzerinde  duruyor.         Eğitimin  ilerleyen  aşamalarında,  değişim  sürecini  yönetirken  bilinmesi  gereken  kilit  unsurlar  ele  alınıyor.     Bu  anlamda  katılımcıların  hangi  yönetim  becerilerini  nasıl  geliştireceğine  dair  ipuçları  sağlanıyor.           Eğitim  esnasında  verilecek  kısa  ‘kendini  değerlendirme  testleri’nde  elde  edilecek  skorlar  ile  her  katılımcı  için   ayrı  ayrı  ‘kendini  geliştirme’  özel  tavsiyeleri  ve  önerileri  sunuluyor.  İki  gün  sürecek  eğitim  boyunca  üzerinde   durulacak  prensiplerin  her  biri,  video  vaka  çalışmaları  ve  gerçek  olaylara  dair  çözüm  örnekleri  ile  katılımcıların   zihinlerinde  somutlaştırılıyor.       Bu  eğitimde  yer  alan  alt  başlıklardan  bazıları  şunlar:       • “Değişim  Yönetimi  Becerileriniz  ne  durumda?”     Kişisel  TEST  uygulaması  ve  sonuçlara  göre  her   katılımcıya  özel  önerilerin  oluşturulması.         • Değişimi  Anlama                    -­‐  Değişim  yönetiminin  ana  amaçları  :       -­‐  Üst  Yönetim  desteğinin  sağlanması     -­‐  Etkilenecek  kişilerin  sürece  katılması       -­‐  Tasarım  ve  uygulamada  rol  alacak  en  doğru        kişilerin  seçilmesi   -­‐  İnsanların  değişimden  nasıl  etkileneceklerinin          belirlenmesi  ve  ölçülmesi   -­‐  İnsanların  doğru  bilgi,  eğitim  ve  destek  ile          değişime  hazır  hale  getirilmesi                    -­‐  Değişim  Eğrisi     -­‐  Ret   -­‐  Korku   -­‐  Kabul   -­‐  Benimseme                  -­‐  Lewin  Modeli       -­‐  Çözme   -­‐  Şekillendirme   -­‐  Yapılandırma                  -­‐  “Değişime  Karşı  Direnç”  nasıl  giderilir?       • Değişimi  Planlama                  -­‐  Etki  Analizi                  -­‐  Vaka  Çalışması  (Burke  Litwin  Modeli)       -­‐  Değişim  İhtiyacı  Nereden  Geliyor   -­‐  Mevcut  Durum  Analizi   -­‐  Planın  Uygulanması                  -­‐  Değişim  Organizasyonunun  Tasarımı                -­‐  Belirsizlik  Korkusunu  Yenme                  -­‐  Çalışanları  Değişime  Hazırlamanın  Üç  Adımı   -­‐  Değişim  Yönetiminde  ADKAR  Modeli                    -­‐  Farkındalık                    -­‐  İstek                    -­‐  Bilgi                    -­‐  Yetkinlik                    -­‐  Destek     • Değişimi  Hayata  Geçirme     -­‐  8  Aşamada  Değişim  Modeli  (Kotter)            Aşağıdaki  aşamaların  her  biri,  iş  hayatından        alınan  örnek  vakalar  ile  netleştiliyor.                            -­‐  Aciliyet  Yaratma                      -­‐  Güçlü  Koalisyon  Kurma                      -­‐  Değişim  Vizyonu  Yaratma                      -­‐  Vizyonun  İletişimi                      -­‐  Engellerin  Kaldırılması                      -­‐  Hızlı  Kazanımlar  Yaratılması                      -­‐  Değişim  ile  Yükselmek                      -­‐  Değişimin  Kurumsal  Kültüre  Adaptasyonu     -­‐  Değişimdeki  Başarısızlık  Nedenleri  ve  Çözümler     • Değişim  İletişimi      -­‐  Paydaş  Analizi  ve  yönetimi    -­‐  Misyon  ve  Vizyon