Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prof.Dr. Ymer Havolli
Asistenjta: Lura Rexhep
Punuar nga :
Nehar Islami , Bekim Ferizaj
Departamenti : Menaxhment dhe Info...
1.

Metoda të orientuara nga sjellja
a) metoda grafike e shkallëzimit
b) metoda e referimit
2. Metoda e orientuar nga rezu...
 Qëllime të qarta dhe të matshme për çdo punë,
 Vlerësime të rregullta dhe “feed-back”.
 Lidhje të procesit me zhvillli...
 problemet zhvillimore
• duhet të përmbajë një program objektiv
• duhet t’i vlerësojë në mënyrë të njëjtë të gjthë punëto...
 Të sigurojë informata për planifikimin e RH

 Të mundësojë një mekanizëm kontrollues për

menaxhmentin
 Të aktivizojë ...








Definimi i qëllimit të organizatës dhe arsyeja e ekzistencës
Vëzhgimi i mjedisit ku ajo vepron
Vlerësim i a...
 Menaxhmenti dhe personeli duhet ti përkushtohen







programit MBO
Menaxhmenti dhe personeli duhet të takohen për...
Vleresimi i Performances  Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë

897 vues

Publié le

Publié dans : Carrière
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Vleresimi i Performances Nehar ISLAMI- Menaxhment dhe Informatikë

  1. 1. Prof.Dr. Ymer Havolli Asistenjta: Lura Rexhep Punuar nga : Nehar Islami , Bekim Ferizaj Departamenti : Menaxhment dhe Informatikë
  2. 2. 1. Metoda të orientuara nga sjellja a) metoda grafike e shkallëzimit b) metoda e referimit 2. Metoda e orientuar nga rezultati a) menaxhimi nëpërmjet objektivave • objektivat duhet të jenë të matshme • rezultatet e aritshme • duhet të vendosin kohët specifike • duhet të shoqërohet nga një përshkrim si të arrihet ky qëllim 3. Metodat komparative (rangimi i drejtë,rangimi alternativ,krahasimi i çiftëzuar,distribuimi i detyruar) 4. Metodat standarde (metoda e sistemit referent,zgjedhja e dhunshme,rangimi grafik,teknika e incidenteve kritike)
  3. 3.  Qëllime të qarta dhe të matshme për çdo punë,  Vlerësime të rregullta dhe “feed-back”.  Lidhje të procesit me zhvilllimin e punonjësit  Edukim (trajnim) të vlerësuesit.
  4. 4.  problemet zhvillimore • duhet të përmbajë një program objektiv • duhet t’i vlerësojë në mënyrë të njëjtë të gjthë punëtorët • objektivat duhet të jenë të lidhura ngushtë me strategjinë  problemet implementuese • mungesa e devotshmërisë së organizatës • trajnimi dhe edukimi  problemet vepruese:  Tendenca qendrore (kur vlerësuesi i vlerëson të gjithë punëtorët si të shkëlqyer, mesatar ose të dobët)  Halo efekti (kur vlerësuesi gjykonë duke u bazuar vetëm në një fushë ku performansa është e mirë ose e keqe  Efektet e kontrastit (ku vlerësuesi e vlerëson një punëtor në raport me punëtorin tjetër relevant, e jo me kërkesat e punës  Vlerësimet ngjashëm si unë
  5. 5.  Të sigurojë informata për planifikimin e RH  Të mundësojë një mekanizëm kontrollues për menaxhmentin  Të aktivizojë dhe të mbështesë sistemin e motivimit  Të mundësojë përparimin e punëtorit  Të sigurojë një bazë për justifikimin e veprimeve të personelit
  6. 6.        Definimi i qëllimit të organizatës dhe arsyeja e ekzistencës Vëzhgimi i mjedisit ku ajo vepron Vlerësim i anëve të forta dhe të dobëta të organizatës Parashikimi i ngjarjeve të paplanifikuara në të ardhmen Përshkrimi me shkrim i objektivave specifike Zhvillimi i strategjive për përdorim racional të resurseve Krijimi i planeve afatshkurta dhe afatgjata për përbushjen e objektivave  Të bëhet vlerësimi konstant i punës  Rivlerësimi i qëllimit, ambientit, anëve të forta, dobësive, para se të caktohen objektivat për vitin e ardhshëm
  7. 7.  Menaxhmenti dhe personeli duhet ti përkushtohen      programit MBO Menaxhmenti dhe personeli duhet të takohen për ti zhvilluar objektivat e përbashkëta Përshkrimet e punës duhet të shkruhen me propozim të masave Raporti nëpunës- mbikëqyrës duhet të rishqyrtohet në çdo takim Mbikëqyrësit duhet të trajnohen për metodat e VP Personeli duhet ta shikon programin MBO të ndërlidhur me programin e shpërblimeve

×