Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Funkci na zenski polovi zlezdi

100 vues

Publié le

Женски репродуктивен систем и менструален циклус

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Funkci na zenski polovi zlezdi

  1. 1. •Jaj~incite se parni `enski polovi `lezdi,smesteni se vo karli~nata praznina.U~estvuvaat vo sozdavawto i sozrevaweto na polovite kletki i polovite estrogeni hormoni.
  2. 2. •Vo korata na jaj~nikot po pat na oogeneza se sozdaavat `enskite polovi kletki oociti.U{te pred ra|aweto,vo jaj~incite se formiraat okolu 2 milioni nezreli jajce kletki koj ostanuvaat vo faza na miruvaweo se do pubertetot ( vo koj se sozdava prvata zrela jajce kletka).
  3. 3. Ovarijalen - mese~en ciklus • Mese~niot ciklus pretstavuva cikli~na promena koja ednovremeno se odviva vo ovariumot i matkata. • Cikli~nata promena vo koja se formira oocitot , raste , sozreva i propa|a se narekuva menstrualen-mese~en ciklus.
  4. 4. Promeni vo ovariumite Folikularna faza • Folikularnata faza traae 14 den. Od 1-5 ti den ( vnatre{niot yid na matkata se lupi , otkinuva i otpa|a) Vo 6-13 ot den (folikulite sozrevat vo ovariumot.Endometriumot se regenerira) i vo 14- tiot den ( ovulacija ) Luteinska faza • Luteinskata faza gi opfa}a od 14-tiot do 28-iot ( formirawe na `olto telo. Vnatre{niot del na matkata se zadebeluva i razviva)
  5. 5. Promeni vo matkata •Paralelno so promenite vo ovariumite nastanuvaat promeni i vo matkata . Ovie promeni go zafa}aat vnatre{niot funkcionalen (endometrium) na matkata.
  6. 6. Promenite vo matkata nastauvaat vo tri fazi 1.Faza na proliferacija Vo ovaa faza endometriumot se zadebeluva i se podgotvuva za eventualna bremenost. 2. Faza na sekrecija Ovaa faza zapo~nuva po ovulacijata i nastanuvaat promeni pod dejstvo na progesteroni i esterogeni hormoni. 3. Faza na regeneracija Faza na regeneracija se manifestira so lupewe i otpa|awe na endometriumot , koe nastanuva za nekolku ~asa.
  7. 7. Naru{uvawa na funkciite  Infertilitet ili neplodnost e sostojba na pomala sposobnost za reprodukcija .  Fimozata se javuva kaj ma{ki edinki koj doveduva do pojava na bakterii i vospalitelni procesi od natrupuvawe na izumrenite kletki .

×