Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Zasteda na energija -проект

10 455 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/39mQKz3 ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • blessing_11111@yahoo.com

  My name is Blessing
  i am a young lady with a kind and open heart,
  I enjoy my life,but life can't be complete if you don't have a person to share it
  with. blessing_11111@yahoo.com

  Hoping To Hear From You
  Yours Blessing
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Zasteda na energija -проект

 1. 1. термостатот на фрижидерот да се намести помеѓу 3 и 5 степениЦелзиусови;фрижидерот или замрзнувачот да не се поставуваат во близина нагрејни тела;
 2. 2. секогаш да се користи поклопец на садот, зашто со тоа се скратувавремето на готвење, а со самото тоа и се намалува потрошувачката наенергија;ринглата да се исклучува нешто пред крајот на готвењето, зашто тааакумулирала доволно топлина која е можно да се искористи;Одвреме навреме одмрзнувајте ги фрижидерите со полуавтоматскиотмеханизам за одмрзнување. Дебелиот слој од мраз непотребно трошиенергија
 3. 3. најголеми расипници во бањата се секако бојлерите, па поради тоаеве неколку упатства што се однесуваат токму на нивната работа:термостатот на бојлерот се мести на температура од 50 до 60степени Целзиусовинајекономично е да се вклучува бојлер за време на тн. период напоевтина струјада се исклучува бојлерот кога се напушта станот на подолго време
 4. 4. редовно да се чисти бигорот оти наслагите на грејачот јазголемуваат потрошувачката на енергија и предизвикуваат дефектинеопходно е да се поправат сите славини, зашто потрошувачката навода е исто така потрошувачка на енергијаСредствата за перење и чистење дозирајте ги штедливо и споредупатствата на произведителот. Онолку колку што е потребно иколку што е можно помалку. Животната средина и паричникот ќе вибидат благодарни.
 5. 5. таа е најчесто поврзана со осветлувањето:пожелно е што повеќе да се користи природнасветлина, зашто е најпријатна и најздрава за очите;секогаш треба да се гаси светло во простоија во којаникој не престојува;
 6. 6. препорака е да се користат штедливи сијалици- поскапи се одобичните, ама траат значително подолго и трошат 5 пати помалкуелектрична енергија при исто количество емитувана светлина;кога се во прашање клима- уредите, се препорачуваат оние од штоповисока енергетска класа, по можност највисока;тие е најдобро да се постават во оној дел од просторијата кадешто паѓа сенка, зашто на такви позиции трошат помалку енергија;
 7. 7. Преку често и долго отворање на прозорецот неконтролирано сегуби топлина. Луфтирајте кратко ама силно и тоа на одреденвременски период.Редовно контролирајте ја потрошувачката на струја, гас и вода какои состојбата на броилата. Со тоа сте сигурни дека поголематапотрошувачка веднаш ќе биде откриена и ќе се презематпотребните мерки.

×