Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydaları - Nergis TAMER

 1. Firmalar Açısından Sosyal Medya Kanalları & Sosyal Medya Kullanımının Faydaları Nergis Tamer
 2. Sosyal medya, aslında mesajlaşma, e-mail , telefon, telagraf gibi yeni bir iletişim şeklidir.
 3. Sosyal Medya vs Geleneksel Kanallar Sosyal medyanın hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle sosyal medya da pazarlamacılar için benzersiz bir pazarlama kanalı haline gelmiştir. Herkesle, her yerde, her zaman etkileşime girebilme fırsatı göz ardı edilemeyecek kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu fırsat tüketicilerin pasif olarak radyo dinlediği, televizyon yayınlarını izlediği veya gazete ve dergi okuduğu hiçbir anlık etkileşimin olamayacağı kanallara göre müşterilerin beklentilerini arttırmıştır ve bu etkileşim tüm bu düzeni değiştirmiştir.
 4. Bloglardan, facebook’a, Twitter’dan LinkedIn ve Youtube’a sosyal medyanın artan büyümesi , organizasyonalara dünyanın her yerinden milyonlarca insanla hergün iletişime girme fırsatı tanımıştır . Bu ilişkilerin yönetilmesi için de sosyal medya üzerine bazı stratejiler geliştirilmiştir.
 5. Firmaların Sosyal Medya Stratejileri
 6. 1. Sosyal ağlarda markanın fan sayfasını oluşturma Facebook, Twitter, YouTube ve Flickr’da sosyal varlığını göstermek adına fan sayfası oluşturulur. 2. Dedikodu ve negatif algılara cevap verme Sosyal medya firma hakkındaki negatif viral haberleri öğrenmek için idealdir. 3. Bilgilendirme- Genel yayın yapma Sosyal medya geniş bir kitleyi yaratan; müşteri, potansiyel müşteri, hissedar veya yatırımcılara ulaşmak için etkili bir yöntemdir.
 7. 4. İstihdam uygulamaları İnsan kaynakları departmanı özellikle LinkedIn ve Facebook olmak üzere sosyal medya kanallarını kullanarak iş alma ve promosyon kararları için bilgi toplar. 5. Müşteri hizmetleri ve geri bildirim Şirketler ürün geliştirme bilgilerini paylaşmak ve müşterilerin fikirlerini öğrenmek adına blogları kullanırlar. Ayrıca müşteri hizmetleri ve geri bildirim içinde Twitter’ı kullanırlar.
 8. 6. Promosyonlar ve yarışmalar Sitede yayınlanan promosyonlar ve yarışmalar sitenin üyelerini şirketin ürün ve hizmetleriyle ilişki kurmak adına cesaretlendirir . 7. Kullanıcı tarafından oluşturulan içerik promosyonları Şirketler ödül teşvikleriyle sosyal medya platformlarında belirli bir üründen neden hoşlandıklarına dair yazı yazmaları konusunda müşterileri cesaretlendirir.
 9. 8. Bloglar yoluyla ağızdan ağıza pazarlama Şirketler geniş bir okuyucu kitlesi olan popüler blogculara ürünlerini göndererek olumlu bir eleştiri yayınlanmasını umarlar.
 10. Sosyal ağlar; işyerlerinin geleneksel pazarlama stratejilerini değiştirerek şirket ve müşteri arasındaki ilişkiyi geliştirip, derinleştirmek adına işyerlerini cesaretlendirir. Fakat bu ilişkiyi derinleştirmenin firmaya olan faydası nedir? (Bu soru sosyal medyayı kullanan ve kullanmayan firmalar tarafından hala araştırılmaktadır )
 11. Bu sorunun cevaplanmasında, bu alanda Harvard Business School tarafından 2010 yılında yapılan The New Social Conversation: Taking Social Media From Talk To Action adlı araştırma ve 2011 yılında yazar ve sosyal medya üzerine online en iyi iş dergisi kurucusu Mıichaela Stelzner‘ın 2011 Socıal Medıa Marketıng Industry Report: How Marketers Are Using Social Media to Grow adlı araştırması konuya ışık tutmaktadır.
 12. HARVARD BUSİNESS SCHOOL The New Social Conversation: Taking Social Media From Talk To Action July, 2010
 13. KATILIMCI PROFİLİ Araştırmadaki organizasyonlar • • • Kuzey Amerika (% 54) EMEA (% 23) Asya (%19) Olmak üzere 2.100 firma online ankete katılmıştır.
 14. ARAŞTIRMADAKİ KİLİT ENDÜSTRİLER • • • • • Servis sektörü(% 36) Üretim (% 13) Sağlık (% 9) Banka/finansal hizmetler (%8) Eğitim (% 8)
 15. Sosyal medyanın sürekli artan kullanıcı sayısı ve etkisi, sosyal medya kanallarında var olmayı zorunlu kılmıştır. ARAŞTIRMANIN DA ORTAYA KOYDUĞU ÜZERE %79’u Kurumların sosyal medya kanallarını kullanmaktadır veya gelecek plan ve stratejilerine dahil etmeyi planlamaktadır
 16. ETKİN KULLANICILAR KİMDİR? Etkin kullanıcılar araştırmanın %12’sini oluşturmaktadır ve şöyle tanımlanmaktadır. Etkin kullanıcılar • Çoklu kanal kullanır. • Metrikler kullanır. • Sosyal medyaya yönelik stratejileri vardır. • Bütün pazarlama operasyonlarına sosyal medyayı entegre eder.
 17. Geleneksel pazarlama ile müşteriler olumlu veya olumsuz eleştirilerini sınırlı bir sayıda insana aktarabilir. Sosyal medya bunu milyonlara taşımıştır!
 18. “ETKİN KULLANICILAR” sosyal medyayı ne amaçla kullanır? • Trendleri izlemek • Sosyal ağlar yardmıyla yeni ürün fikirlerini araştırmak • Tüketiciler için çevrimiçi kullanıcı grupları oluşturmak • Web sitelerinden müşteri görüşlerine dair verileri izlemek ve toplamak adına kullanmaktadır.
 19. ! Web’de markaların, ürünlerin ve hizmetlerin kimler tarafından konuşulduğu konuşmaların takibi olmaksızın anlaşılamaz. Bu bireylerin olumlu veya olumsuz duyguları farkedilemez ve diğer markalarla kıyaslama yapılamaz.
 20. Müşteri bölümleri hakkında bilgi edinmek adına SOSYAL MEDYA dört kanala bölünmüştür Twitter Linkedin muhabirler önünde haber edinmek kuruma ait satış ekibinin birbirleriyle ve müşterilerle makale paylaşmak Facebook Kuruma ait blog kurumun sosyal sorumluluk kampanyalarını yönetmek müşterilerle bilgi değiş tokuşu yapmak
 21. • Ankete katılan şirketlerin tümüne bakıldığında ise ortalama üç medya kanalının birleşiminden yararlanılmaktadır ve en çok kullanılan medya kanalı %87’lik bir oranla sosyal ağlardır.
 22. EN SIK KULLANILAN KOMBİNASYONLAR • Bloglar+ sosyal ağlar + Multimedya paylaşımı (36%) • Bloglar+ sosyal ağlar + mikrobloglar (35%) Etkin kullanıcılar ise dört veya daha fazla kanalı kullanmakta ve sosyal ağlarda daha fazla paylaşım yapmaktadır
 23. Etkin kullanıcıların sosyal medyaya en sık marka, ürün ve hizmetlerin desteklenmesidir; başvurma nedeni ise çünkü sosyal sosyal medya kullanılarak satın alma davranışı etkilenilebilir veya yönlendirilebilir. Bu yüzden medyada bilgi arayan geniş bir kitle vardır ve de etkin kullanıcıların %63’ü belirli bir sosyal medya stratejisi geliştirmiş ve benimsemiştir.
 24. SOSYAL MEDYA KULLANIMI Büyük Firmalar Küçük Firmalar Müşteri algısını izlemek ve olumlu/ olumsuz cümleleri tanımlamak için kullanır. Farkındalığı arttırmak, Web trafiği yaratmak ve yeni iş fırsatlarını kavramak için kullanır.
 25. ? Şirketlerin büyük bir bölümü • Farklı sosyal medya kanallarını en iyi nasıl kullanacaklarını • Sosyal medya kanallarını etkilerini nasıl ölçeceklerini • Stratejilerine sosyal medyayı nasıl dahil edeceğini bilmediğini dile getirmiştir. Ayrıca sosyal medya kanalları hızla çoğalmakta olsa da Web’de ürün, marka ve hizmetler hakkında konuşan önemli müşteri bölümlerinin nerede olduğu tanımlanamamaktadır.
 26. Ankete katılan şirketlerin neredeyse üçte ikisi en önemli müşterilerinin hangi kanallarda konuştuğunu bilmemektedir.
 27. Sosyal medyayı hala tek yönlü pazarlama mesajlarının olduğu bir saha olarak gören bir çok kurum milyonlarca müşteriyle aynı çatı altında buluşma imkanından yoksun kalmaktadır!
 28. • Yine de araştırmaya katılan şirketlerin %69’u organizasyon içinde sosyal medya kullanımının ilerideki beş içinde gözle görülür derecede artacağına inanmaktadır. yıl
 29. Araştırmaya katılan şirketlerin %25’i ise sosyal medyayı kullanmadığını ve kullanma gibi bir niyetleri olmadığını ifade etmiştir!!!
 30. $ Bunun yanında sosyal medyayı kullananların da sadece %20’sinin sosyal medya aktivitelerine ayrılan bir bütçeleri vardır
 31. Sosyal Medya Çabalarının Ciddiye Alınmamasının Altında … • Sosyal medyaya dair hedeflerin, organizasyona dair etki ve gücünün belirli olmaması • Etkisinin maddi getirisinin metrikler • kullanılarak ölçülememesi Sosyal medyanın etkisini ölçecek iyi analitik modellerin var olmamasıdır.
 32. • Sosyal medya çok sayıda veri sağlamakla birlikte bu verilerin müşteri sayısında ve satışta artışa neden olabileceğine dair bir öngörü sağlamayı garanti etmez. Bu yüzden şirketlerin büyük bir çoğunluğu işlerinde farklılık yaratacak sosyal medya potansiyelini henüz anlama aşamasındadır ve deneysel olarak değerlendirmektedir
 33. Bu yüzden de ankete katılan şirketlerin büyük bir kısmı sosyal medyayı kurum, ürün ve hizmetlere karşı farkındalık yaratmak amacıyla kullanmaktadır. Odaklarında müşterileri anlamak ve çift taraflı iletişim sağlamak değil, ses getirmek vardır.
 34. Bu esnada kendi Web sitesindeki ve diğer müşteri görüşlerini izleyen organizasyon oranı ise Web sitelerindeki sadece %29’dur.
 35. SOSYAL ANAL İ T İ K MEDYA ARAÇLARI Ölçmeye, analiz etmeye ve dijital kanallarla müşteri ve marka arasındaki etkileşimin sonuçlarını yorumlamaya yarar.
 36. • Etkin kullanıcılar adını verdiğimiz grubun %46’sı ise sürekli çevrimiçi olarak bireylerin marka, ürün ve hizmetler hakkında söylediklerini sosyal medya analitik araçlarıyla izlemekte; sosyal medya aracılığıyla alınan geri bildirimlerle müşterilerin fikir ve hislerini analiz etmektedirler.
 37. Fakat müşterilerin fikir ve hislerini analiz eden araçların sağladığı bulguların doğruluğu hakkında kaygılar söz konusudur
 38. Belirli bir ürün üzerine analitik bulgular, trendlerin izlenmesine yardımcı olsa da buna karşı hissedilen duygunun tutarlılığı kanıtlanamamaktadır. Etkin kullanıcıların bile sadece %37’si bulguların doğruluğundan emindir.
 39. şirketlerin %33’ü Yine de önümüzdeki iki- üç yıl içerisinde müşterilerin fikir ve hislerini anlamaya yönelik gerçekleştirilen sentiment analizini yürütmeyi planladıklarını öne sürmüşlerdir
 40. Müşterilerin söylediklerinin içeriğinin analitik kim tarafından söylenildiği ve araçlarla takibinin yanısıra hangi kanallarla söylenildiği de şirketlerin sosyal medya çabalarının müşteriler tarafından nasıl algılandığını anlamada önemlidir.
 41. Sonuç olarak… Çoğu firma sosyal medyanın ölçülmesine dair gerekliliği yeni yeni anlamaktadır.
 42. Etkin kullanıcıların %75’i bu terimden haberdar olmakla birlikte, bütünde araştırmaya katılan şirketlerin sadece %51’i sosyal medya analitiği teriminden haberdardır.
 43. • Araştırmaya katılan şirketlerin %41’i gelecekteki (iki-üç yıl içerisinde) öncelikli sosyal medya izleme sistemleri ve diğer pazarlama çözümlerini bütünleştirmek ve hedeflerinin, %36’sı müşteri sosyal medyadan elde edilen geri bildirimlerle sentiment analizi yürütmek olacağını ifade etmiştir.
 44. • Bu bulgular önümüzdeki yıllarda şirketlerin sosyal medya kullanımının artacağını işaret eder ve nitekim 2011 yılında yapılan bir diğer araştırma sosyal medya kullanımının arttığını işaret eder.
 45. 2011 SOCIAL MEDIA MARKETING INDUSTRY REPORT How Marketers Are Using Social Media to Grow Their Businesses APRIL2011 BYMICHAELA.STELZNER 2011, Social Media Examiner
 46. • Ankete katılması için gereken katılımcılar sosyal medya aracılığıyla bulunmuştur. Ocak 2011’de twitter’dan bir gönderimle katılımcılara “2011 Sosyal Medya Pazarlama Endüstri Anketine “katılmaları halinde katılımcılara bedava bir kopyasının gönderileceği söylenmiş ve ankete dair bir link de eklenmiştir. Bu mesaj pazarlamacılar tarafından yüzlerce kez aralarında facebook, LınkedIn ve diğer sosyal medya kanalları aracılığyıla paylaşılmış ve son olarak 50.000 pazarlamacıya e-mail yoluyla gönderilmiştir. 10 gün sonra anket 3342 katılımcıyla tamamlanmıştır.
 47. KATILIMCI PROFİLİ •Katılımcıların %64’ü Amerikalıdır.
 48. Çalışan Profili
 49. Sosyal Medya Kullanımı Öncelikle ankete katılan pazarlamacılara basitçe işlerinde sosyal medya kullanıp kullanmadıkları sorulmuştur ve %93’ü pazarlama amacıyla sosyal medyayı kullandıklarını
 50. Sosyal Medyanın Önemi • Ankete katılan pazarlamacıların %90’ı sosyal medyanın işleri için önemli olduğunu söylemiştir.
 51. Pazarlamacıların Yaygın Olarak Kullandığı Sosyal Medya Kanalları
 52. Geçmiş yıllara bakarsak… 2009 yılındaki çalışmaya göre işyerlerinin sadece 77% ‘si Facebook kullanmaktadır ve 2010’dan beri, Twitter kullanımı %4 azalmış, LinkedIn kullanımı %7 azalmış ve Facebook kullanımı ise 5% artmıştır.
 53. Sosyal Medya Pazarlamasının Sosyal Medya Pazarlamasının Faydaları Faydaları
 54. İşini Sergileme Fırsatı Sosyal medya pazarlamasını bir yıl veya daha fazla uygulayan neredeyse tüm pazarlamacılar işlerini sergileme (exposure) fırsatı doğurduğunu söylemektedir. Sosyal medya aktivitelerini 3 yıldan daha fazla yürüten %72’lik bir kesim ise bu görüşe kesinlikle katılmaktadır.
 55. Üye Sayısını ve Yoğunluğunu Arttırma Katılımcıların %78’i sosyal medya pazarlamasına haftada 6 saatlik bir zaman dilimi ayrıldığında yoğunluğun arttığını; bunu 3 yıl ve daha fazla bir süredir yapanların %91’i ise daha büyük faydalar gördüğünü dile getirmiştir.
 56. Arama Sıralamasını İyileştirme Sosyal medyayı bir yıl ve üzerinde kullanan pazarlamacıların yaklaşık %73’ü arama motoru sıralamalarında iyileşme kaydettiklerini söylemiştir.
 57. Yeni iş Ortaklıkları Elde Etme • Sosyal medya pazarlamasına en fazla zaman ayıranlar, en fazla iş ortaklığı kazanan şirketlerdir. Sadece bir yıl veya daha az sosyal medya pazarlaması yapanların %45’i yeni iş ortakları kazandıklarını dile getirmiştir.
 58. Nitelikli Satışlar Doğurma (lead generation) • Haftada 6 saat gibi az bir zamanı sosyal medya pazarlamasına ayıran pazarlamacıların %52’si sosyal medya sayesinde nitelikli satışlar elde ettiklerini söylemiştir.
 59. Genel Pazarlama Harcamalarını Azaltma Sosyal medya pazarlamasının ana finansal maliyeti başarı kazanması için sosyal medyada geçirilen süredir. Katılımcıların büyük bir kısmı (%58-59) sosyal medya pazarlamasının uygulanmasıyla genel pazarlama maliyetlerinin azaldığını söylemiştir.
 60. Satışları İyileştirme • Gerçek anlamda iş yapabilme geliştirilen ilişkilere bağlıdır. İlişkiler geliştirmeye zaman bulan pazarlamacıların çoğu iyi sonuçlar elde etmektedir. Sosyal medya pazarlaması sayesinde müşterilerle iyi ilişkiler geliştiren pazarlamacılar da satışların iyileştiğini dile getirmiştir.
 61. İki araştırma incelendiğinde 2011 yılındaki araştırmanın bulguları 2010 yılındaki bulguları destekler niteliktedir. Firmalar arasında sosyal medya kullanımı artmıştır ve önemi daha fazla anlaşılmaktadır. Bunun yanında sosyal medyanın faydaları giderek artmaktadır; fakat değişmeyen sonuç sosyal medyanın direkt hesaplanabilir düzeyde finansal bir getiriden öte dolaylı olduğudur. faydaları
 62. KAYNAKLAR • The New Social Conversation: Taking Social Media From Talk To Action. (Harvard Business review, July 2010). • Mıchaela Stelzner .2011 Socıal Media Marketing Industry Report: How marketers are using social media to grow their businesses.(Social Media Examiner, April 2011). • Toby Merrill, Kenneth Latham, Richard Santalesa and David Navetta. Social Media: The Business Benefits May Be Enormous, But Can the Risks -Reputational, Legal, Operational -Be Mitigated? (ACE Limited.,2011).
 63. ÜRETİM YÖNETİMİ ve PAZARLAMA YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SEMİNER Nergis TAMER

Notes de l'éditeur

 1. , whether they are actual or potential customers, shareholders
Publicité