Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Picasso II

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Picasso I
Picasso I
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 66 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Publicité
Publicité

Picasso II

 1. 1. SARSICI GÜZELLİK Rus balerin Olga Khokhlova’yla evliliğinin bütünüyle çıkmaza girdiği 1920’li yıllarda Picasso, kendini öncü ve ilham kaynağı olarak gören sürrealist gençlerle tanışarak bir kaçış, dolayısıyla da bir özgürlük yolu buldu. Kübizmden aldığı yeni estetiği benimsemekte gecikmedi. Sezgilerin ve özgürlüğün, sarsıcı güzelliğin savunusu, bu kışkırtıcı işlere ayrılan bölümde güçlü bir onay buluyor. İki Çıplak Kadın serisi Picasso’nun yaratım sürecini yakından izlememizi sağlıyor: Figürler bulanık ilk hallerini takiben kendilerini geleneksel tasvir anlayışına, oradan da yükselen bir yapı bozumla önce biri sonra her ikisi birden sürrealist isyanı mükemmel bir şekilde örnekleyen hafifletilmiş bir sahneye bırakıyorlar. CONVULSIVE BEAUTY In the 1920’s, his marriage to Russian ballerina Olga Khokhlova breaking down, Picasso found escape, and therefore release, in the recognition given to him by young Surrealists who saw him as a Pioneer and a figure of inspiration. He quickly adopted the new aesthetic that he had perceived in Cubism. The defence of intuition and freedom, of convulsive beauty, can be appreciated in this selection of uneasy Works. The progression of states of the Two Female Nudes series allows Picasso’s creative process to be closely tracked: from the nebulous original, the figures emerge according to traditional forms of representation, then undergoing increasing distortion, first one figure and then both, a rarefying of the scene that exemplifies to perfection the Surrealist rebellion.
 2. 2. Bulutlu Havada Yıkananlar Paris, 15 Ocak 1933 Hafif eğilimli bakır üzerine aside yedirme baskı Bathers in Cloudy Weather Paris, 15 January 1933 Etching on lightly bevelled copper
 3. 3. Figür Paris, yak. 24 Mayıs 1929 Taşa aktarılmış kağıt üzerine litografi kalemi Figure Paris, c. 24 May 1929 Lithography pen on paper transferred onto stone
 4. 4. İki Çıplak Kadın Paris, 17 Ocak 1946 Taş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıçağı Two Female Nudes Paris, 17 January 1946 Brush, pen and scraper on stone
 5. 5. İki Çıplak Kadın Paris, 5 Ocak 1946 Taş üzerine kalem, kazıma bıçağı ve metal gönye Two Female Nudes Paris, 5 January 1946 Pen, scraper and metal set square on stone
 6. 6. İki Çıplak Kadın Paris, 13 Kasım 1945 Taş üzerine lavi Two Female Nudes Paris, 13 November 1945 Ink wash on stone
 7. 7. İki Çıplak Kadın Paris, 25 Ocak 1946 Taş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıçağı Two Female Nudes Paris, 25 January 1946 Brush, pen and scraper on stone
 8. 8. İki Çıplak Kadın Paris, 8 Şubat 1946 Taş üzerine fırça, kalem ve kazıma bıçağı Two Female Nudes Paris, 8 February 1946 Brush, pen and scraper on stone
 9. 9. İki Çıplak Kadın Paris, 12 Şubat 1946 Taş üzerine lavi, kalem, kazıma bıçağı ve metal gönye Two Female Nudes Paris, 12 February 1946 Ink wash, pen, scraper and metal set square on stone
 10. 10. Yola Çıkış Vallauris, 12 Mart 1951 Çinko üzerine lavi, kalem ve kazıma bıçağı The Departure Vallauris, 12 March 1951 Ink wash, pen and scraper on zinc
 11. 11. Yola Çıkış Vallauris, 20 Mayıs 1951 Çinkoya aktarılmış Yola Çıkış’ın baskısı üzerine kalem ve lavi çalışılmış şeffaf kâğıt The Departure Vallauris, 20 May 1951 Pen and ink wash on transparent paper on print of The Departure transferred onto zinc
 12. 12. Yola Çıkış Vallauris, 20 Mayıs 1951 Dört renk The Departure Vallauris, 20 May 1951 Four colours
 13. 13. KADINLAR Kadın figürü Picasso’nun eserlerinde en sabit ikonografik temalardan biridir. Öncelikle kız kardeşleri ve annesinin ve bir çok kadın dostunun, daha sonra eşlerinin merkezinde bulunduğu bir kadın dünyasının sakini olan sanatçı, bir yandan hayranlık duyduğu, öbür yandan da sorguladığı kadın imgesiyle yüzleşir. Kadın modellerinin çeşitliliği, kadının, resim içinde resim yaparken, kendini güvenle rüyalara teslim ettiği, ayna aracılığıyla kendini sorguladığı, erkeğin âşıkane ihtiraslarıyla oynadığı ya da sadece iskambil kâğıtlarını dizdiği, onu anlatan sanatçı için bir model kimliğine büründüğü sahnelerde ortaya çıkıyor. WOMEN The figure of the woman has been one of the most constant iconographic themes in the works of Picasso. Inhabiting a female world which at first gravitated around his sisters and his mother, and later around his different sentimental companions and wives, the artist has confronted the image of the woman from the position of one who simultaneously admires and questions the female subject. The numerous female models are portrayed in scenes in which the woman is the model of the artist painting her, an exercise on painting within the painting, or trustingly allows herself to fall asleep, or questions herself in a mirror, or plays with the amorous appetites of a man, or simply plays cards.
 14. 14. Uzanmış Model Vallauris, 11-12 Şubat 1954 Taş üzerine litografi kalemi Reclining Model Vallauris, 11-12 February 1954 Litho crayon on stone
 15. 15. Ressam ve Modeli Paris, 1930 Taş üzerine litografi kalemi ve kazıma bıçağı The Painter and His Model Paris, 1930 Litho crayon and scraper on stone
 16. 16. Oturan ve Uyuyan Kadın Paris, 11 Mayıs 1947 Çinko üzerine iki renk Seated Woman, Asleep Paris, 11 May 1947 Two colours on zinc
 17. 17. Aynaya Bakan Kadın Paris, 26 Kasım ve 10 ve 15 Aralık 1950 Çinko üzerine kalem ve zımpara kağıdı Woman before a Mirror Paris, 26 November and 10 and 15 December 1950 Pen and sandpaper on zinc
 18. 18. ANTİKÇAĞ MERAKI Picasso’nun antikçağ sanatındaki temalara duyduğu kalıcı hayranlığın köklerinde, sanatsal eğitimine, Yunan ve Roma sanatı klasik modellerinin taklidi ve yeniden üretiminin hâkim olduğu akademik ve akademiyi yücelten bir dünyada başlamış olması yatıyor. Mitolojideki “Üç Lütuf”, yani Zeus ve Eurynome’un kızları Aglae, Talya ve Eufrosine, bu bölümde karşımıza suya girenlerin suretinde çıkıyor, 1930’lu yıllarda ihtiraslı kentaurlar (insan başlı atlar), 1940’larda pikadorlara, içki âlemlerine, flüt çalan faunlara (keçi tanrılar) dönüşen figürler enerjik çizgilerle betimleniyor. Sanatçının, kentaurlar ve faunlar gibi klasik mitoloji kahramanlarının insan ve hayvan öğelerini aynı figürde buluşturabilmesi, muhakeme yetisini ve saf içgüdüleri birbirinin içine geçirerek, ortaya kişisel yaşamına dair itirafların sınırına varabilecek bir psikoloji ve psikanaliz yorumu çıkarıyor. THE CALL OF THE CLASSICAL ERA The academic and academicist education of Picasso, whose artistic training began in a world still governed by imitating and reproducing the classical models of Greek and Roman art, is at the roof of his perennial fascination with the art themes of ancient times. Thus, in this section we find the “Three Graces” Aglae, Talya and Eufrosine, daughters of Zeus and Eurynome appearing as bathers, passionate centaursin the 1930’s which, by the 1940’s, have turned into picadors, bacchanalia, and flute-playing fauns, also portrayed with energetic strokes. The capacity of classical myths to combine human and animal elements in a single figure such as a centaur or a faun, thus combining reason and pure instinct, serves to provide a psychological and psychoanalytical reading of these figures in terms of the merely confessional and autobiographical.
 19. 19. Üç Yıkananlar, II Paris (?), 1923 Çinko üzerine aside yedirme baskı, 19/50 Three Bathers, II Paris (?), 1923 Etching on zinc, 19/50
 20. 20. Yaşlı Ressamın Atölyesi Vallauris, 14 Mart 1954 Taşa aktarılmış şeffaf transfer baskı kâğıdı üzerine litografi kalemi The Old Painter’s Studio Vallauris, 14 March 1954 Litho crayon on transparent transfer paper transferred onto stone
 21. 21. Çömelmiş İki Kadın Cannes, 10 Ocak 1956 Taşa aktarılmış transfer baskı kâğıdı üzerine litografi kalemi (frotagge tekniğiyle) Two Women, Sitting Cannes, 10 January 1956 Litho crayon (with smudging) on transfer paper transferred onto stone
 22. 22. Faunla Birlikte Kentaur ve Bakkha Rahibesi Paris, 2 Şubat 1947 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine lavi, guvaş, litografi kalemi ve kazıma bıçağı Centaur and Bacchante with Faun Paris, 2 February 1947 Ink wash, gouache, litho crayon and scraper on lithographic paper transferred onto stone
 23. 23. Faunlar ve Kadın Kentaur Paris, 26 Ocak 1947 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine litografi kalemi, kalem, fırça ve kazıma bıçağı, 43/50 The Fauns and the Female Centaur Paris, 26 January 1947 Litho crayon, pen, brush and scraper on lithographic paper transferred onto stone, 43/50
 24. 24. Kentaur ve Bakkha Rahibesi Paris, 2 Şubat 1947 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine lavi, kalem, litografi kalemi ve guvaş Centaur and Bacchante Paris, 2 February 1947 Ink wash, pen, litho crayon and gouache on lithographic paper transferred onto stone
 25. 25. Kentaur Pikador Golfe-Juan, 17 Şubat 1948 Bakır üzerine soğuk kazı The Centaur Picador Golfe-Juan, 17 February 1948 Drypoint on copper
 26. 26. Flüt Çalan Faun II Golfe-Juan, 17 Şubat 1948 Bakır üzerine soğuk kazı Faun with Flute II Golfe-Juan, 17 February 1948 Drypoint on copper
 27. 27. Pan Vallauris, 10 Mart 1948 Çinko üzerine lavi Pan Vallauris, 10 March 1948 Ink wash on zinc
 28. 28. Müzisyen Faun Vallauris, 10 Mart 1948 Çinko üzerine lavi The Faun Musician Vallauris, 10 March 1948 Ink wash on zinc
 29. 29. Faun Başı Paris, 11 Nisan 1949 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine lavi ve ovma Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and smudging on lithographic paper transferred onto stone
 30. 30. Faun Başı Paris, 11 Nisan 1949 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine lavi Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and on lithographic paper transferred onto stone
 31. 31. Faun Başı Paris, 11 Nisan 1949 Taşa aktarılmış litografi kağıdı üzerine lavi Faun Head Paris, 11 April 1949 Ink wash and on lithographic paper transferred onto stone
 32. 32. Baküs’e Saygı Vauvenargues, 27, 28, 30 ve 31 Ekim ve 1 ve 2 Kasım 1960 Taşa aktarılmış transfer kâğıdı üzerine litografi kalemi (frotagge tekniğiyle), fırça (guvaş) ve kazıma bıçağı Tribute to Bacchus Vauvenargues, 27, 28, 30 and 31 October and 1 and 2 November 1960 Litho crayon (with smudging), brush (gouache), and scraper on transfer paper transferred onto stone
 33. 33. Şiirler ve Litografiler, 8. Yaprak Baskı: Aralık 1954 (1) Metin, 11 Şubat 1941 Kağıt üzerine kalem (2) Faun Başı, 13 Mayıs 1949 Kağıt üzerine kalem, lavi ve guvaş (3) Metin, 11 Şubat 1941 Kağıt üzerine kalem (4) Faun Başı, 13 Mayıs 1949 Kağıt üzerine kalem, lavi, guvaş ve kazıma bıçağı Poems and Lithographs, Sheet 8 Print: December 1954 (1) Text, 11 February 1941 Pen on report paper (2) Faun Head, 13 May 1949 Pen, ink wash and gouache on report paper (3) Text, 11 February 1941 Pen on report paper (4) Faun Head, 13 May 1949 Pen, ink wash, gouache and scraper on report paper
 34. 34. Diaulos Çalgıcısı (Müzisyen Faun) Vallauris, 1947 Boyanmış ve sırlanmış toprak tabak Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 55/200 Diaulos Dish (Musician Faun) Vallauris, 1947 Earthenware plate, painted and glazed Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 55/200
 35. 35. Kara Surat Vallauris, 1948 Boyalı ve kısmen sırlanmış beyaz seramik tabak Picasso Madoura Plein Feu, 28/50 Black Face Vallauris, 1948 White ceramic plate, painted and partly glazed Edition Picasso. Madoura Plein Feu, 28/50
 36. 36. Flütçü Vallauris Oksitle ve beyaz sırla süslenmiş , mavi, yeşil ve sarı boyalı beyaz toprak tabak Edition Picasso. Orijinal Picasso baskısı. Madoura Plein Feu, 40 The Flute Player Vallauris White earthenware plate, decorated with oxides, and white glaze, painted in blue, green and yellow Edition Picasso. Empreinte Originale de Picasso. Madoura Plein Feu, 40

×