Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 30 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (19)

Publicité

Plus par NetHR (15)

Plus récents (20)

Publicité

NetHR - Paweł Stępka (Episteme Managers), Nieformalna komunikacja w organizacji

 1. 1. Nieformalna komunikacja w organizacji – mapowanie, pomiar i badanie sieci społecznych NetHR2009 Warszawa, 15 grudnia 2009
 2. 2. Struktura prezentacji 1.  Czym są sieci społeczne? 2.  Czym jest analiza sieci społecznych (SNA)? 3.  Nieformalna komunikacja na poziomie całej organizacji 4.  Nieformalna komunikacja a procesy, projekty, wspólnoty i społeczności 5.  Nieformalna komunikacja w role pracowników 6.  Inne zastosowania metody SNA w obszarze HR
 3. 3. Czym są sieci społeczne?
 4. 4. Czym są sieci społeczne? Sieci społeczne to różnego rodzaju relacje łączące osoby, grupy, organizacje i inne podmioty społeczne Elementy sieci społecznych: Podmioty Relacje społeczne   komunikacja, (węzły): współpraca   powiązania   pracownicy kapitałowe   przedsiębiorstwa   umowy handlowe, kooperacja   instytucje   proces decyzyjny   państwa   wymiana handlowa   strony internetowe   odnośniki (linki)
 5. 5. Czym są sieci społeczne? Struktura organizacyjna vs. sieci społeczne Źródło: Rob Cross, What is ONA? (Organizational Network Analysis)
 6. 6. Czym są sieci społeczne? Struktura sieci społecznej – najbliższe otoczenie (krok 1) Najbliższe otoczenie:  Przykład sieci pięcioelementowej tworzonej np. przez osoby komunikujące się w organizacji z pracownikiem nr 32 (kolor niebieski) – tzw. ego-sieć  Węzły w kolorze żółtym to osoby bezpośrednio kontaktujące się z osobą badaną nr 32. Tworzą one jej tzw. najbliższe otoczenie (neighbourhood).  W przypadku jej kontaktów z osobami nr 33 i 28 są to relacje odwzajemnione
 7. 7. Czym są sieci społeczne? Struktura sieci społecznej – dalsze otoczenie (krok 2) Osoby oddalone o 2 kroki:  Sieć 43-elementowa uwzględniająca kontakty najbliższego otoczenia osoby nr 32 z innymi pracownikami  Osoba nr 32 korzystając z kontaktów najbliższego otoczenia może dotrzeć do kolejnych osób w organizacji, oddalonych od niej o 2 kroki (kolor pomarańczowy)  Sieci kontaktów osób z najbliższego otoczenia są różnej wielkości i dają dostęp do zróżnicowanych zasobów informacji i wiedzy
 8. 8. Czym są sieci społeczne? Struktura sieci społecznej – wszystkie relacje (krok 3) Osoby oddalone o 3 kroki:  Sieć 93-elementowa uwzględniająca kontakty osób z najbliższego otoczenia osoby nr 32 (kolor żółty), oddalonych od niej o 2 kroki (kolor pomarańczowy i oddalonych od nie o 3 kroki (kolor czerwony).  Zgodnie z wizualizacją osoba nr 32 znajduje się na tzw. peryferiach sieci tj. jest względnie słabo skomunikowana w skali organizacji  Wiele osób, do których osoba nr 32 może dotrzeć w drugim kroku pełni centralną rolę w sieci
 9. 9. Czym jest analiza sieci społecznych (SNA)?
 10. 10. Czym jest SNA? SNA jest interdyscyplinarną metoda służącą pomiarowi i analizie relacji społecznych pomiędzy podmiotami społecznymi Algebra macierzowa Teoria Psychologia grafów społeczna SNA Statystyka Antropologia Socjologia
 11. 11. Czym jest SNA? Analiza Sieci Społecznych (SNA) to:   Możliwość zidentyfikowania i odtworzenia wieloelementowe i wielopoziomowe struktury powiązań pomiędzy różnego rodzaju podmiotami społecznymi (np. pracownikami)   Możliwość analizowania struktury całej sieci, jej podzbiorów oraz identyfikowania kluczowych węzłów i relacji stanowiących o spójności i dynamice sieci   Możliwość badania sieci społecznych w ujęciu dynamicznym monitorując na bieżąco lub cyklicznie rozwój struktury sieci   Możliwość symulowania rozwoju i zachowań sieci
 12. 12. Czym jest SNA? Trzy poziomy analizy w badaniach SNA   Poziom makro (cała badana populacja): badanie spójności komunikacyjnej, poszukiwanie rdzenia komunikacyjnego, wskazanie luk komunikacyjnych   Poziom meso (część badanej populacji): badanie komunikacji pomiędzy danymi działami, badanie pozycji komunikacyjnej działów w organizacji, identyfikacja tzw. sieci wiedzy etc.   Poziom mikro (role pracowników): identyfikacja najbardziej wartościowych osób w organizacji pod względem komunikacyjnym (tzw. liderów komunikacji), wskazanie tzw. brokerów informacji i osób peryferyjnych
 13. 13. Nieformalna komunikacja na poziomie całej organizacji
 14. 14. Nieformalna komunikacja na poziomie całej organizacji Kształt sieci Organizacja hierarchiczna Organizacja „płaska” sieć w kształcie gwiazdy sieć kompletna
 15. 15. Nieformalna komunikacja na poziomie całej organizacji Poziom makro - komunikacja Peryferia sieci Luka (obrzeża komunikacyjna komunikacji) -kolor czerwony Osoby wyizolowane Rdzeń sieci (centrum komunikacji) – kolor żółty
 16. 16. Nieformalna komunikacja na poziomie całej organizacji Komunikacja horyzontalna Najlepiej Silna komunikacja skomunikowane działy Przeciętna komunikacja Konieczność poprawy komunikacji Słaba komunikacja Liderzy komunikacji – Działy: Zarządzania Projektami, Operacyjny, Techniczny, Finansowy Outsiderzy komunikacji – Działy: Administracyjny, Produkcji, Handlowy Zbyt niska pozycja w stosunku do pełnionej roli – Działy: Zaopatrzenia, Produkcji, Handlowy Zbyt mocna pozycja w stosunku do pełnionej roli - brak
 17. 17. Nieformalna komunikacja a procesy, projekty, wspólnoty i społeczności
 18. 18. Nieformalna komunikacja a procesy, projekty, wspólnoty i społeczności Zarządzanie kontraktami wykonawczymi Przygotowanie Ofert i Koordynacja wykonania Nadzór nad pracownikami Budżetowanie kontraktu wykonawczymi Dział Przygotowania Ofert Dział Zarządzana Kierownicy Budów Projektami
 19. 19. Nieformalna komunikacja a procesy, projekty, wspólnoty i społeczności Przepływ informacji i wiedzy między działami i zespołami Kluczowy dział dla rozwoju Kluczowy dział dla wiedzy przepływu wiedzy Dział odseparowany
 20. 20. Nieformalna komunikacja a role pracowników
 21. 21. Nieformalna komunikacja role pracowników Sieciowe role pracowników   Liderzy komunikacji - inicjują dużą ilość kontaktów i stanowią istotne źródła informacji np. kluczowi, doświadczeni eksperci,   Inicjatorzy komunikacji - osoby poszukujące informacji u wielu osób same nie stanowią ważnego źródła wiedzy,   Łącznicy (Pośrednicy) - osoby centralny pośredniczące w komunikacji pomiędzy innymi pracownikami.   Wąskie gardła (Pośrednicy)- eksperci, do których inni zwracają się w sprawach merytorycznych. Są często przeciążeni pracą i mogą potencjalnie stanowić tzw. wąskie gardła np. kadra kierownicza, eksperci,   Osoby peryferyjne - komunikacyjnie odseparowane od większości pracowników np. nowi pracownicy, introwertycy.
 22. 22. Nieformalna komunikacja role pracowników Role sieciowe (1) Liderzy Inicjatorzy komunikacji komunikacji Osoby peryferyjne
 23. 23. Nieformalna komunikacja role pracowników Role sieciowe (2) Łącznicy Potencjalne wąskie gardła
 24. 24. Nieformalna komunikacja role pracowników Role sieciowe- macierz komunikacyjna Źródła Liderzy informacji komunikacji potencjalne „wąskie gardła” Relacje skierowane Osoby Inicjatorzy peryferyjne komunikacji Relacje inicjowane
 25. 25. Nieformalna komunikacja role pracowników Obraz przedsiębiorstwa bez 5 największych pośredników Zmiany właściwości sieci: Gęstość sieci: z 14% do 12% Śr. ilość relacji z 18,5 do 15,1
 26. 26. Inne zastosowania metody SNA w obszarze HR
 27. 27. Inne zastosowania metody SNA w obszarze HR Kapitał relacyjny – migracja menadżerów Menadżerowie działający w Przykłady osób ostatnich 8 latach migrujących w w jednej z trzech czasie 8 lat po firm badanego kilku badanych sektora firmach
 28. 28. Inne zastosowania metody SNA w obszarze HR Kapitał relacyjny – poszukiwanie wpływowych osób Interpretacja rysunku: Wskazuje on powiązania między menadżerami obecnie pełniącymi kluczowe funkcje (kolor żółty) a menadżerami, którzy już nie funkcjonują w przedsiębiorstwie (kolor czerwony. Intensywność wektorów symbolizujących relacje wskazuje na siłę tych relacji wyrażoną czasem trwania. W ten sposób można wskazać osoby, które wciąż potencjalnie mogą wywierać duży wpływ na dzisiejszych decydentów.
 29. 29. Inne zastosowania metody SNA w obszarze HR Analiza powiązań personalnych poszczególnych menadżerów Interpretacja rysunku: Metoda SNA pozwala również analizować tzw. sieci egocentryczne, w których centrum znajduje się wybrana osoba. W ten sposób możliwe jest szczegółowe prześledzenie kapitału relacyjnego zgromadzonego przez danego managera, jak również zidentyfikowania Osoba pozostałych osób z nim badana powiązanych.
 30. 30. Dziękujemy za uwagę EPISTEME Managers www.episteme.com.pl Wizualizacje w niniejszej prezentacji powstały dzięki programom Visone i Netdraw.

×