Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Deeleconomie Monitor - cijfers 2018

3 055 vues

Publié le

De #deeleconomie is in opkomst. Maar wat zijn de werkelijke gebruikscijfers in Nederland? En wie zijn de gebruikers?
Internationaal zijn er diverse cijfers bekend. Maar de werkelijke cijfers in Nederland zijn over het algemeen niet bekend. In dit
rapport geven we antwoord op deze vragen.

Voor het vijfde jaar op rij heeft Newcom Research & Consultancy de Deeleconomie Monitor uitgevoerd. Het onderzoek is
uitgevoerd onder ruim 3.000 Nederlanders en betreft een zeer representatieve steekproef van de Nederlanders. Het onderzoek
is uitgevoerd onder Nederlanders van 15 jaar en ouder.

Publié dans : Données & analyses
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Did u try to use external powers for studying? Like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? They helped me a lot once.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Deeleconomie Monitor - cijfers 2018

 1. 1. Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs. Neil van der Veer, drs. Hans Hoekstra & drs. Steven Boekee Publicatie datum: maart 2018 Deeleconomie Monitor - cijfers 2018
 2. 2. Deeleconomie Monitor 2018 De #deeleconomie is in opkomst. Maar wat zijn de werkelijke gebruikscijfers in Nederland? En wie zijn de gebruikers? Internationaal zijn er diverse cijfers bekend. Maar de werkelijke cijfers in Nederland zijn over het algemeen niet bekend. In dit rapport geven we antwoord op deze vragen. Voor het vijfde jaar op rij heeft Newcom Research & Consultancy de Deeleconomie Monitor uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 3.000 Nederlanders en betreft een zeer representatieve steekproef van de Nederlanders. Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlanders van 15 jaar en ouder. 2
 3. 3. Wat kwam uit ons vorige onderzoek 2017? à Hoofdconclusie: “Bekendheid en gebruik platformen licht gestegen.” 3
 4. 4. Highlights 2018: wat zien we gebeuren? 4 § Wat? § De deeleconomie groeit met name in gebruik. De bekendheid van de diverse platformen stijgt licht, maar met name het gebruik neemt toe. Vooral de platformen Airbnb, Uber en SnappCar worden meer gebruikt. § Hoe? § Het gebruik is vooral zichtbaar onder twintigers, dertigers en veertigers met een relatief hoog opleidingsniveau. § Wie? § Daarbij valt op dat de gebruikers ook op social media bovengemiddeld actief zijn. Ze gebruiken meer verschillende social media en lijken dus ook in sociaal opzicht meer te delen met anderen.
 5. 5. 5 Bekendheid en gebruik sociale initiatieven 2018
 6. 6. Welke platformen zijn voorgelegd? § Spullen lenen van mensen in je buurt § Projecten steunen met 1% van je tijd, geld of kennis § Je kookkunsten delen met mensen bij jou in de buurt (Dus niet te verwarren met Thuisbezorgd) § Een platform waar consumenten rechtstreeks slaapplekken van en aan elkaar kunnen (ver)huren § Een platform waar je je auto kunt delen met mensen § Een online veilinghuis voor bijzondere objecten § Een platform voor nieuwe en tweedehands goederen, auto § Een platform voor het kopen en verkopen van tweedehandspullen § Een platform voor het kopen en verkopen van handgemaakte producten § Een platform waarmee u, als alternatief op de reguliere taxi, een auto met chauffeur kunt bestellen § Een platform waarbij u uw auto kunt uitlenen of de auto van een ander kunt lenen 6 Voorgelegd sinds 2014 Voorgelegd sinds 2016 Voorgelegd sinds 2017 Meetperiode Q1 2018, basis totale steekproef representatief voor Nederland 15+ Deelplatformen voorgelegd aan n=3.125; autoplatformen voorgelegd aan n=1.498
 7. 7. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 2014 2015 2016 2017 2018 Bekendheid platformen SnappCar, Etsy, Catawiki en Uber winnen aan bekendheid. 7 Meetperiode Q1 2018, basis totale steekproef representatief voor Nederland 15+
 8. 8. 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 2014 2015 2016 2017 2018 Gebruik platformen Alle platformen stijgen in gebruik. Vooral bij Uber, Airbnb en Catawiki is er een stijgende lijn te zien. 8 Interpretatie: 7,2 procent van de Nederlandse bevolking van 15+ heeft Airbnb afgelopen jaar wel eens gebruikt. Omgerekend naar werkelijke aantallen gaat het om circa 1.000.000 Nederlanders. Meetperiode Q1 2018, basis totale steekproef representatief voor Nederland 15+ Marktplaats (53%) en Bol.com (36%) worden veruit het vaakst gebruikt. Hun cijfers zijn gelijk aan de cijfers van 2016 en 2017.
 9. 9. Bekendheid en gebruik alle gemeten platformen (top 5) 9 36% van alle Nederlanders is bekend met Catawiki 5,4% maakt gebruik van Catawiki 57% van alle Nederlanders is bekend met Airbnb.nl 7,2% maakt gebruik van Airbnb.nl 69% van alle Nederlanders is bekend met Uber 5,5% maakt gebruik van Uber 85% van alle Nederlanders is bekend met Bol.com (Tweedehands spullen) 36% maakt gebruik van Bol.com (Tweedehands spullen) 93% van alle Nederlanders is bekend met Marktplaats.nl 53% maakt gebruik van Marktplaats.nl N.b. Er zijn 13,9 miljoen Nederlanders ouder dan 15 jaar die gebruik maken van internet. Meetperiode Q1 2018, basis totale steekproef representatief voor Nederland 15+
 10. 10. Bekendheid en gebruik alle gemeten platformen (nr. 6-11) 10 9% van alle Nederlanders is bekend met 1%Club.nl 1,4% maakt gebruik van 1%Club.nl 17% van alle Nederlanders is bekend met Peerby.nl 2,5% maakt gebruik van Peerby.nl 23% van alle Nederlanders is bekend met Etsy.nl 3,1% maakt gebruik van Etsy.nl 24% van alle Nederlanders is bekend met Mywheels 1,7% maakt gebruik van Mywheels 28% van alle Nederlanders is bekend met Thuisafgehaald.nl 2,3% maakt gebruik van Thuisafgehaald.nl 32% van alle Nederlanders is bekend met SnappCar 2,6% maakt gebruik van SnapcCar N.b. Er zijn 13,9 miljoen Nederlanders ouder dan 15 jaar die gebruik maken van internet. Meetperiode Q1 2018, basis totale steekproef representatief voor Nederland 15+
 11. 11. Overwegend hoge intensiteit van gebruik onder huidige gebruikers, met name bij 1Procentclub.nl, Peerby en Catawiki 11 Meetperiode Q1 2018, basis gebruikers platformen; * = indicatieve cijfers 83% 55% 45% 44% 37% 33% 21% 17% 17% 9% 6% 16% 38% 33% 22% 41% 30% 43% 18% 42% 11% 23% 16% 22% 38% 25% 16% 39% 65% 35% 6% 1% 3% 1% 33% 2% 1% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Frequentie gebruik per platform Meerdere keren per week Eén tot enkele keren per maand Minder dan 1 dag per maand Weet niet * *
 12. 12. Profielen gebruikers sociale initiatieven 5
 13. 13. Wel gebruik deelplatforme n Geen gebruik deelplatforme n Gemiddeld gebruik 85% 82% 83% 87% 77% 78% 72% 55% 58% 54% 28% 32% 46% 27% 30% 35% 20% 21% 37% 18% 20% 31% 17% 18% 14% 2% 3% 7% 0% 1% 54% | 46% Wie nemen er deel aan de deeleconomie? 44% 20-39 jaar 37% 40-64 jaar 13Basis steekproef: gebruikers van één of meer platformen, uitgezonderd Marktplaats en Bol.com (N=452) 37% MBO 53% HBO/WO § Twintigers, dertigers, veertigers. § Veelal hoog of middelbaar opgeleid. § Vooral werkzaam of studerend. § Grootverbruikers van social media; delen alles.
 14. 14. 48% | 52% Profiel Marktplaats.nl gebruikers 14Basis steekproef: n=1.673 respondenten die momenteel gebruik maken van Marktplaats.nl 74% gebruikt Marktplaats.nl vaker dan 1 keer per maand 7% 34% 44% 12% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 56% 17% 13% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 17% 48% 35% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 15. 15. 51% | 49% Profiel Bol.com gebruikers (Tweedehands spullen) 15Basis steekproef: n=1.111 respondenten die momenteel gebruik maken van Bol.com (Tweedehands spullen) 60% gebruikt Bol.com vaker dan 1 keer per maand 9% 35% 43% 12% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 55% 17% 13% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 17% 46% 37% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 16. 16. 51% | 49% Profiel Airbnb.nl gebruikers 16Basis steekproef: n=217 respondenten die momenteel gebruik maken van Airbnb.nl 35% gebruikt Airbnb.nl vaker dan 1 keer per maand 9% 58% 27% 5% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 62% 10% 6% 23% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 5% 33% 62% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 17. 17. 77% | 23% Profiel Thuisafgehaald.nl gebruikers Basis steekproef: n=62 respondenten die momenteel gebruik maken van Thuisafgehaald.nl 17 55% gebruikt Thuisafgehaald.nl 1 keer per week of vaker 10% 55% 28% 6% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 73% 6% 7% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 17% 27% 56% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 18. 18. 74% | 26% Profiel Catawiki.nl gebruikers 18Basis steekproef: n=164 respondenten die momenteel gebruik maken van Catawiki.nl 64% gebruikt Catawiki.nl 1 keer per week of vaker 5% 27% 51% 17% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 59% 19% 17% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 9% 39%52% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 19. 19. 40% | 60% Profiel Etsy.nl gebruikers 19Basis steekproef: n=95 respondenten die momenteel gebruik maken van Etsy.nl 45% gebruikt Etsy.nl 1 keer per week of vaker 11% 55% 26% 8% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 57% 22% 7% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 18% 32% 50% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 20. 20. Profiel Peerby.nl gebruikers 20Basis steekproef: n=74 respondenten die momenteel gebruik maken van Peerby.nl 64% gebruikt Peerby.nl 1 keer per week of vaker 64% | 36% 9% 55% 28% 8% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 74% 10% 7% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 16% 31% 52% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 21. 21. 78% | 22% Profiel 1ProcentClub.nl gebruikers 21Basis steekproef: n=35 respondenten die momenteel gebruik maken van 1%Club.nl 86% gebruikt 1ProcentClub.nl 1 keer per week of vaker 11% 62% 21% 6% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 86% 9% 1% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 13% 36% 51% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 22. 22. 62% | 38% Profiel Uber gebruikers 22Basis steekproef: n=49 respondenten die momenteel gebruik maken van Uber 35% gebruikt Uber 1 keer per maand of vaker 3% 59% 31% 7% 0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15-19 jaar 20-39 jaar 40-64 jaar 65-79 jaar 80+ Percentage Leeftijd 78% 0% 9% 13% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Werkzaam Niet werkzaam Gepensioneerd Studerend/schoolgaand Percentage Arbeidssituatie 2% 34% 64% Opleidingsniveau Laag Middel Hoog
 23. 23. Highlights sociale initiatieven 11
 24. 24. Gebruik Sterker gestegen dan in eerdere jaren. Ruim 2 miljoen Nederlanders* gebruiken één of meer platformen. Drie sterke stijgers in gebruik zijn: Highlights | #Deeleconomie 2018 Bekendheid Stijgt nog altijd, gemiddeld met 8%. Vooral SnappCar, Catawiki, Etsy en Uber groeien in bekendheid. Gebruikersprofiel Deelnemers aan de deeleconomie zijn druk op social media, veelal jonger dan 65 jaar, goed opgeleid en werkzaam of studerend. 24 1. 2. 6% 3. 7% 3% * Marktplaats.nl en bol.com zijn hier uit gelaten. Deze platformen scoren heel hoog.
 25. 25. Bijlagen 25
 26. 26. § Wij geloven dat succesvolle organisaties in nauw contact staan met hun doelgroep. Dit betekent dat succesvolle organisaties de doelgroep écht kennen en begrijpen. Alleen dan zijn organisaties in staat de beste klantervaring te geven. § www.onderzoekstool.nl is een label van Newcom.
 27. 27. Titelstijl van model bewerken 27 • Newcom Research & Consultancy is een onafhankelijk bureau dat organisaties met full- service marktonderzoek inzicht geeft in hoe zij optimaal kunnen aansluiten bij de wensen van de doelgroep. Denk aan het testen van concepten, onderzoek naar de behoeften en tevredenheid van klanten en imago onderzoek. • Newcom is aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en is NEN-ISO 9001 gecertificeerd. Newcom werkt vanuit kantoren in Enschede en Amsterdam.
 28. 28. Meer informatie? Neem contact met ons op! 28 drs. Neil van der Veer | drs. Hans Hoekstra | drs. Steven Boekee www.newcom.nl | service@newcom.nl Vestiging Enschede Hengelosestraat 221 7521 AC Enschede Vestiging Amsterdam Herengracht 564 1017 CH Amsterdam Newcom Research & Consultancy B.V. T: 088 – 7704 600

×