Publicité

ESHI 14 feb - 2 bonus

Communications Officer à New Tools for Health
18 Feb 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité

ESHI 14 feb - 2 bonus

 1. Brukar- och närståendeportal med personlig digital hälsodagbok för vård och omsorg Ett samverkansprojekt mellan Linköpings kommun, SICS East Swedish ICT AB, Phoniro System AB Finansiering Vinnova november 2013 – februari 2015
 2. BoNUS VO (Brukar- och närståendeportal för uppföljning och stöd i vård och omsorg) Syfte • Innovativ tjänstelösning för kommunikation/information mellan vårdgivare, brukare och anhöriga • Användaranpassad tekniklösning • Hög vårdkvalitet och god samhällsekonomi, dokumenterat med vetenskapliga belägg
 3. Linköpings Kommun • Behovsägare • Kravspecifikation • Pilotstudie Sics East Swedish ICT • Behovsstöd • Support • Forskning • Användarvänlighet • Framtida lösningar • Stöd för innovationsupphandlingar Phoniro • Utveckla koncept för e-hemtjänst • Behov av bra kravbild – brukare – utförare närstående
 4. Mina kontakter Kontaktman Sjukgymnast Färdtjänst Verks.chef Frisören Närstående Vårdcentral Sjuksköt. Närstående Tandläkaren Samhällsinfo 1177, m m
 5. Min kalender
 6. Min kalender
 7. Kommunikation
 8. Dokumentation på plats
 9. Relation med en robot
 10. Hälsodagboken – ett flexibelt system Vårdgivare Anhöriga Patienten i hemmet Friska äldre och yngre Testbäddar eHemtjänst Närståendeportal Äldreomsorg Basal hemsjukvård Rehabilitering Diabetes Stroke KOL Hjärtsvikt Cancer Vikt © Leili Lind Multisjuka äldre Avancerad hemsjukvård
 11. 1177 sjukgymnastik Anhörigcenter Hagdahlska huset exempel på sociala verksamheter Hälsodagboken Videosamtal med närstående och utförare Mina vårdkontakter Samling av viktiga blanketter t.ex. ansökningar om vårdinsatser Allmänna tjänster BoNUS VO Utförartjänster Vårdinsatser Dokumentation t.ex. i Treserva t.ex. i Treserva Läkare SSK Hemtjänstpersonal Daganteckningar Anteckningar dagverksamhet t.ex. i anteckningsblock Hemtjänstpersonal Schemaläggning av hemtjänst t.ex. i Lapscare eller Medvind Samordnare Tandläkare Biståndshandläggning t.ex. i Treserva Biståndshandläggare t.ex. i anteckningsblock Färdtjänst t.ex. lapp På dörren Aktivitetsledare Chaufför
 12. Fördelar med e-tjänst • Ytterligare en kontaktväg för information om socialtjänst • Ytterligare sätt att föra dialog mellan brukare och socialtjänsten • Problem kan lösas i tidigare skeden • Tillskapandet av brukar- och närståendebaserade nätverk via socialtjänsten kan stödja möjligheter till självhjälp • Socialtjänstens handläggning kan effektiviseras och därmed förbättra servicen till brukarna ”eTjänster i socialtjänsten” SKL 2013
 13. Projekt BoNUS VO Styrgrupp Sture Hägglund Leili Lind Magnus Fröberg Ingrid von Sydow John Fristedt Referensgrupp e-Hälsa öst Samverkan Hälsans nya verktyg Testbädd Norrköping e-Hälsa öst Anhörigcenter Resurspoolen Finansiering Vinnova 1,5 milj Linköpings kommun 500 000:- slutredovisning februari 2015
 14. Hör av dig! Ingrid.von.sydow@linkoping.se 013-263796
Publicité