Endokrinologji dhe Nefrologji

Nezhla Shabani
Nezhla ShabaniGeneral Doctor à Nezhla Shabani

DIabettes insipidus, Hipo dhe Hiperdireoza, ABI, HBI, Nefrolitijaza, Sindroma nefrotike

DIABETES INSIPIDUS
Mungesë e ADH përshkak çrregullimit apo dëmtimit të hipotalamusit.
Sindrom i poliurisë dhe polidipsisë (përshkak mosresorpcionit të ujit në tubule) dhe
çrregullimit të koncentrimit të urinës.
Përveç formës hipotalamike, eksiston dhe forma nefrore përshkak resistencës së
ADH në kanalet veshkore. Paraqitet rrallë , posaçarisht te gratë nga mosha 20 deri
4 vjet.
Pasqyra klinike: poliurija, polidipsija, ndjenjë kompenzatore e etjes, pacientët
janë të plogësht gjatë gjithë kohës, të etur dhe të përgjumshëm. Urina është e
pakoncentruar , e kthjellët , 4-15 L/ditë.
DG: kontrollimi i funksionit të hipotalamusit (niveli i ADH tek pacientët 8 orë të
etur) dhe funskioni i veshkëve ( me vazopresin).
TH: supstuticionale – DESMOPRESIN ( s.c. ose aerosol).
HIPERTIREOZA
Roli i gjëndrës tiroide është të prodhojë T3 (trijodtironin) dhe T4 (tiroxin)
mjaftueshëm.
Hipertireoza është sëmundje metabolike endokrine përshkak të çrregullimit të
nivelit të T3 më saktësisht T4 përshkak të dëmtimit apo dissfunksionit të gjëndrës
tiroide. Gjithmonë manifestohet me hipertension.
Morbus Graves – forma më e shpeshtë klinike e hipertirozës përshkak të
hipertajimit dhe hiperprodhimit të hormoneve tiroide nga gjëndra.
P.klinike : struma difuze, hiperfunksioni i simpatikusit , egzoftalmus, humbje
peshe.
DG: në bazë të trijasit karakteristik klinik TAHIKARDI + EGZOFTALMUS +
STRUMA. ; niveli i T3 dhe T4 në serum, scintigrafija (me J131),
TH: inhibitorë të sintezës së T3 dhe T4, β-blokatorë, kirurgjikale.
HIPOTIREOZA
Nënkupton mungesën e hormoneve tiroide dhe pamundësisë së organitmit për ti
shfrytëzuar me simptome bazë të hipotensionit, rritje peshe, hiperlipidemi, apo
rrallë dhe hipertension përshkak të oligurisë.
TH: L-tiroxin gjatë gjithë jetës.
NEFROLOGJI
POLIURIJA: më shumë se 2l/ ditë
OLIGURIJA: tajitja e urinës më pak se 500ml/ditë
ANURIJA: më pak se 100 ml / ditë
DIZURIJA: urinim i vështirësuar
INKONTINENCIJA : mosmundësija e mbajtjes së urinës në beshikë
ENEUREZA : urinim i padëshiruar/pavetdishëm gjatë natës.
SINDROMA NEFROTIKE
Ndodh përshkak të hipertolerancës së kapilareve veshkoreve dhe glomeruleve.
1. Proteinuria më shumë se 3,5 g/ditë
2. Hipoproteinemi me hipoalbuminemi
3. Edeme
4. Hiperlipidemi
TH: ushqim i pasur me proteina , ushqime të kufzuar me kripë, diuretikë.
IAV – INSUFICIENCA AKUTE VESHKORE
Definohet si rritje e menjëhershme e kreatininës në serum tek njerëz të shëndoshë
apo tek pacienta me induficiencë kronike stabile të veshkëve. Gjithmonë është
pasojë e ndonjë sëmundje apo çrregullimi tjeter nefror .
Pasqyra klinike:
1. Ndërpritje të cirkulacionit nëpër veshkë
2. Zvogëlimi i funksionit ekskretor të veshkëve
3. Rritje e materieve azotike në gjak dhe çrregullim i balansit elektrolitar dhe të
ujit.
4. Ndërpritje e menjëhershme e funnksioneve të veshkëve
5. Rritje e koncentrimit të uresë dhe kreatininës në serum
6. Oligurija / anurija
TH: balans i ujit, kripës, materieve azotike , kreatininës dhe ureasë , tensionit,
cirkulacionit veshkor, etj.
IKV – INSUFICIENCA KRONIKE E VESHKËVE
Është sindrom që ndodh përsshkak zvogëlimit të madh të filtracionit glomerular në
veshkë , me shka dëmtohet funskioni endokrin dhe tubular i veshkëve. Veshka më
nuk është në gjendje të mirmbajë homeostazën e mbrendshme të organizmit (
balansin acido-bazik, të tajit ujë dhe kripë, e humb funskionin endokrin dhe
detoksikativ), kshtuqë klirensi i kreatininit (element bazë që tregon funskionin e
veshkës) bie në 30ml/L. (klirensi kreatininit normal duhet të jetë te meshkujt 100-
150ml/L ndërsa te femrat 85-125ml/L).
Karakteristikat e IKV : retencion të metabolikëve uremik , çrregullim i
volumenit të ujit ekstracelular, çrregullim i përmbajtjes elektrolitare të ujit
ekstracelular, çrregullime hormonale. Nga aspekti patogjenetik ndodh zvogëimi i
numrit të nefroneve , përshkak të insuficiencës së gjatë, inflamacionit të nefroneve
apo tubuleve dhe glomeruleve.
Etiologjia: anomali të veshkëve, hipertension kronik (malinj) arterial, Giht,
nefropatija dijabetike, nefropatije opstruktive (nefrolitijaza), sëmundja policistike e
veshkëve, SLE , etj.
P.Klinike: Në fillim është asimptomatike, simptomet e para fillojnë të paraqiten
atëherë kur funskioni i veshkëve bie në ekstrem duke dëmtuar dhe funskionin e
sistemeve tjera ( komplikime prezente të dukshme) si : nga sistemi endokrin ulje të
dukshme të estrogjenit; në gjak zvogëlimin e tajitjes së hormonit eritropoetin me
anemi të dukshme, uremia, albuminemia ; në lëkurë : hiperpigmentim, kalcifikate,
humbje të turgorit; osteomielit (ulje të vit D); KVS : HTA, dispnea,
kardiomegalija; sy: humbje të të pamurit, retinopati, kataraktë, edem të palpebrave;
SNQ : konfuzione , humbje të senzoriumit, humbje ramnotezhës , etj. Srespirator:
edem pulmonal, hemoptiza, kalcifikate.
DG: pasqyra klinike, EHO, KT, arteriografija renale, analiza laboratorike ( nivelin
e uresë dhe klirensit të kreatininit, acidoza metabolike, proteinuria, RTG
(urografia, pielografi retrograde ) etj.
TH: terapia ka për qëllim të mbajë funksionin e nefroneve tjera funskionale,
preventivë nga komplikime tjera, përmirësim të balansit acido-bazik, përmirësim të
hipertensionit malinj, dijaliza, hemodijaliza dhe transplantim.
NEFROLITIJAZA: prezencë të kalcifikateve / gurëve në kaliksat renal dhe pelvis
ureteri, përshkak hiperkalciemisë, hiperparatiroidizmit , etj.

Recommandé

Insuficienca renale par
Insuficienca renaleInsuficienca renale
Insuficienca renaleErzana Bakiu
10.2K vues18 diapositives
Insuficienca renale par
Insuficienca renaleInsuficienca renale
Insuficienca renaleErzana Bakiu
4.1K vues21 diapositives
Pyetesore mbi HTA par
Pyetesore mbi HTAPyetesore mbi HTA
Pyetesore mbi HTAZajmira Thanasi
860 vues5 diapositives
BIOKIMI KLINIKE ME HEMATOLOGJI par
BIOKIMI KLINIKE ME HEMATOLOGJIBIOKIMI KLINIKE ME HEMATOLOGJI
BIOKIMI KLINIKE ME HEMATOLOGJIThe Pharmacist
1.2K vues20 diapositives
Mjeksia e urgjences vecorite par
Mjeksia e urgjences vecoriteMjeksia e urgjences vecorite
Mjeksia e urgjences vecoriteDrmedicine
7.6K vues53 diapositives
Fractura colli femoris par
 Fractura colli femoris  Fractura colli femoris
Fractura colli femoris Nezhla Shabani
1.7K vues22 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit par
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitInterpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitDrmedicine
14.6K vues85 diapositives
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... par
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Nezhla Shabani
10.3K vues34 diapositives
Triazhi pjesa teorike par
Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorikeDrmedicine
10.5K vues55 diapositives
Bazat e Elektrokardiografise par
Bazat e ElektrokardiografiseBazat e Elektrokardiografise
Bazat e ElektrokardiografiseKaakaaa
10.1K vues35 diapositives
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1 par
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1Shkumbim Jakupi
924 vues50 diapositives
Pankreatiti Akut par
Pankreatiti AkutPankreatiti Akut
Pankreatiti AkutSunilda Rexhaj
2.4K vues17 diapositives

En vedette(20)

Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit par Drmedicine
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitInterpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Drmedicine14.6K vues
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... par Nezhla Shabani
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Nezhla Shabani10.3K vues
Triazhi pjesa teorike par Drmedicine
Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorike
Drmedicine10.5K vues
Bazat e Elektrokardiografise par Kaakaaa
Bazat e ElektrokardiografiseBazat e Elektrokardiografise
Bazat e Elektrokardiografise
Kaakaaa10.1K vues
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1 par Shkumbim Jakupi
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1
Muhamed Muteveli Esh-Sharaviu - Fetva pjesa 1
Shkumbim Jakupi924 vues
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji, par Nezhla Shabani
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Nezhla Shabani2.9K vues
Konvertimi analog ne dixhital par Orven Bregu
Konvertimi analog ne dixhitalKonvertimi analog ne dixhital
Konvertimi analog ne dixhital
Orven Bregu6.3K vues
H I P O T I R O I D I S M O2011.Ppt par HMEMYN
H I P O T I R O I D I S M O2011.PptH I P O T I R O I D I S M O2011.Ppt
H I P O T I R O I D I S M O2011.Ppt
HMEMYN853 vues
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par nastela
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
nastela3K vues
Sindrom nefrotik par Mayah M4y
Sindrom nefrotikSindrom nefrotik
Sindrom nefrotik
Mayah M4y5.5K vues
Infarkti i miokardit par Mentor Toli
Infarkti i miokarditInfarkti i miokardit
Infarkti i miokardit
Mentor Toli9.1K vues

Similaire à Endokrinologji dhe Nefrologji

Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit par
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitHysni Dida
745 vues18 diapositives
diabeti mellitus s. r. par
diabeti mellitus s. r.diabeti mellitus s. r.
diabeti mellitus s. r.Sunilda Rexhaj
1.8K vues22 diapositives
Joubert sindroma par
Joubert sindromaJoubert sindroma
Joubert sindromaEgzon Idrizaj
93 vues27 diapositives
Diabetes mellitus par
Diabetes mellitusDiabetes mellitus
Diabetes mellitusDonjet Bislimi
2.1K vues27 diapositives
Diabetes Mellitus par
Diabetes MellitusDiabetes Mellitus
Diabetes MellitusDonjet Bislimi
1.4K vues27 diapositives
Pediatria , trakti gastrointestinal par
Pediatria , trakti gastrointestinal Pediatria , trakti gastrointestinal
Pediatria , trakti gastrointestinal Hysni Dida
188 vues21 diapositives

Similaire à Endokrinologji dhe Nefrologji(16)

Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit par Hysni Dida
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Hysni Dida745 vues
Pediatria , trakti gastrointestinal par Hysni Dida
Pediatria , trakti gastrointestinal Pediatria , trakti gastrointestinal
Pediatria , trakti gastrointestinal
Hysni Dida188 vues
TERAPIA E MAHNITSHME - PIRJA E UJIT par Marjan DODAJ
TERAPIA E MAHNITSHME - PIRJA E UJITTERAPIA E MAHNITSHME - PIRJA E UJIT
TERAPIA E MAHNITSHME - PIRJA E UJIT
Marjan DODAJ1.6K vues
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIA par Daniela Muhaj
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIAHipertensioni..Daniela Muhaj XIA
Hipertensioni..Daniela Muhaj XIA
Daniela Muhaj164 vues
Hipertensioni par Dani Muhaj
Hipertensioni Hipertensioni
Hipertensioni
Dani Muhaj4.8K vues
Menaxhimi i hipoglikemis dhe hiperglikemis ne stomatologji par alban devaja
Menaxhimi i hipoglikemis dhe hiperglikemis ne stomatologjiMenaxhimi i hipoglikemis dhe hiperglikemis ne stomatologji
Menaxhimi i hipoglikemis dhe hiperglikemis ne stomatologji
alban devaja807 vues
Menorrhagjia par Anida Ago
MenorrhagjiaMenorrhagjia
Menorrhagjia
Anida Ago1.8K vues
Projekt biologji par Ueda Rrukaj
Projekt biologjiProjekt biologji
Projekt biologji
Ueda Rrukaj33.3K vues

Endokrinologji dhe Nefrologji

 • 1. DIABETES INSIPIDUS Mungesë e ADH përshkak çrregullimit apo dëmtimit të hipotalamusit. Sindrom i poliurisë dhe polidipsisë (përshkak mosresorpcionit të ujit në tubule) dhe çrregullimit të koncentrimit të urinës. Përveç formës hipotalamike, eksiston dhe forma nefrore përshkak resistencës së ADH në kanalet veshkore. Paraqitet rrallë , posaçarisht te gratë nga mosha 20 deri 4 vjet. Pasqyra klinike: poliurija, polidipsija, ndjenjë kompenzatore e etjes, pacientët janë të plogësht gjatë gjithë kohës, të etur dhe të përgjumshëm. Urina është e pakoncentruar , e kthjellët , 4-15 L/ditë. DG: kontrollimi i funksionit të hipotalamusit (niveli i ADH tek pacientët 8 orë të etur) dhe funskioni i veshkëve ( me vazopresin). TH: supstuticionale – DESMOPRESIN ( s.c. ose aerosol). HIPERTIREOZA Roli i gjëndrës tiroide është të prodhojë T3 (trijodtironin) dhe T4 (tiroxin) mjaftueshëm. Hipertireoza është sëmundje metabolike endokrine përshkak të çrregullimit të nivelit të T3 më saktësisht T4 përshkak të dëmtimit apo dissfunksionit të gjëndrës tiroide. Gjithmonë manifestohet me hipertension. Morbus Graves – forma më e shpeshtë klinike e hipertirozës përshkak të hipertajimit dhe hiperprodhimit të hormoneve tiroide nga gjëndra.
 • 2. P.klinike : struma difuze, hiperfunksioni i simpatikusit , egzoftalmus, humbje peshe. DG: në bazë të trijasit karakteristik klinik TAHIKARDI + EGZOFTALMUS + STRUMA. ; niveli i T3 dhe T4 në serum, scintigrafija (me J131), TH: inhibitorë të sintezës së T3 dhe T4, β-blokatorë, kirurgjikale. HIPOTIREOZA Nënkupton mungesën e hormoneve tiroide dhe pamundësisë së organitmit për ti shfrytëzuar me simptome bazë të hipotensionit, rritje peshe, hiperlipidemi, apo rrallë dhe hipertension përshkak të oligurisë. TH: L-tiroxin gjatë gjithë jetës.
 • 3. NEFROLOGJI POLIURIJA: më shumë se 2l/ ditë OLIGURIJA: tajitja e urinës më pak se 500ml/ditë ANURIJA: më pak se 100 ml / ditë DIZURIJA: urinim i vështirësuar INKONTINENCIJA : mosmundësija e mbajtjes së urinës në beshikë ENEUREZA : urinim i padëshiruar/pavetdishëm gjatë natës. SINDROMA NEFROTIKE Ndodh përshkak të hipertolerancës së kapilareve veshkoreve dhe glomeruleve. 1. Proteinuria më shumë se 3,5 g/ditë 2. Hipoproteinemi me hipoalbuminemi 3. Edeme 4. Hiperlipidemi TH: ushqim i pasur me proteina , ushqime të kufzuar me kripë, diuretikë. IAV – INSUFICIENCA AKUTE VESHKORE Definohet si rritje e menjëhershme e kreatininës në serum tek njerëz të shëndoshë apo tek pacienta me induficiencë kronike stabile të veshkëve. Gjithmonë është pasojë e ndonjë sëmundje apo çrregullimi tjeter nefror .
 • 4. Pasqyra klinike: 1. Ndërpritje të cirkulacionit nëpër veshkë 2. Zvogëlimi i funksionit ekskretor të veshkëve 3. Rritje e materieve azotike në gjak dhe çrregullim i balansit elektrolitar dhe të ujit. 4. Ndërpritje e menjëhershme e funnksioneve të veshkëve 5. Rritje e koncentrimit të uresë dhe kreatininës në serum 6. Oligurija / anurija TH: balans i ujit, kripës, materieve azotike , kreatininës dhe ureasë , tensionit, cirkulacionit veshkor, etj. IKV – INSUFICIENCA KRONIKE E VESHKËVE Është sindrom që ndodh përsshkak zvogëlimit të madh të filtracionit glomerular në veshkë , me shka dëmtohet funskioni endokrin dhe tubular i veshkëve. Veshka më nuk është në gjendje të mirmbajë homeostazën e mbrendshme të organizmit ( balansin acido-bazik, të tajit ujë dhe kripë, e humb funskionin endokrin dhe detoksikativ), kshtuqë klirensi i kreatininit (element bazë që tregon funskionin e veshkës) bie në 30ml/L. (klirensi kreatininit normal duhet të jetë te meshkujt 100- 150ml/L ndërsa te femrat 85-125ml/L). Karakteristikat e IKV : retencion të metabolikëve uremik , çrregullim i volumenit të ujit ekstracelular, çrregullim i përmbajtjes elektrolitare të ujit ekstracelular, çrregullime hormonale. Nga aspekti patogjenetik ndodh zvogëimi i numrit të nefroneve , përshkak të insuficiencës së gjatë, inflamacionit të nefroneve apo tubuleve dhe glomeruleve.
 • 5. Etiologjia: anomali të veshkëve, hipertension kronik (malinj) arterial, Giht, nefropatija dijabetike, nefropatije opstruktive (nefrolitijaza), sëmundja policistike e veshkëve, SLE , etj. P.Klinike: Në fillim është asimptomatike, simptomet e para fillojnë të paraqiten atëherë kur funskioni i veshkëve bie në ekstrem duke dëmtuar dhe funskionin e sistemeve tjera ( komplikime prezente të dukshme) si : nga sistemi endokrin ulje të dukshme të estrogjenit; në gjak zvogëlimin e tajitjes së hormonit eritropoetin me anemi të dukshme, uremia, albuminemia ; në lëkurë : hiperpigmentim, kalcifikate, humbje të turgorit; osteomielit (ulje të vit D); KVS : HTA, dispnea, kardiomegalija; sy: humbje të të pamurit, retinopati, kataraktë, edem të palpebrave; SNQ : konfuzione , humbje të senzoriumit, humbje ramnotezhës , etj. Srespirator: edem pulmonal, hemoptiza, kalcifikate. DG: pasqyra klinike, EHO, KT, arteriografija renale, analiza laboratorike ( nivelin e uresë dhe klirensit të kreatininit, acidoza metabolike, proteinuria, RTG (urografia, pielografi retrograde ) etj. TH: terapia ka për qëllim të mbajë funksionin e nefroneve tjera funskionale, preventivë nga komplikime tjera, përmirësim të balansit acido-bazik, përmirësim të hipertensionit malinj, dijaliza, hemodijaliza dhe transplantim. NEFROLITIJAZA: prezencë të kalcifikateve / gurëve në kaliksat renal dhe pelvis ureteri, përshkak hiperkalciemisë, hiperparatiroidizmit , etj.