Interna kardiologji mësimet

Nezhla Shabani
Nezhla ShabaniGeneral Doctor à Nezhla Shabani

Mesime nga lenda e internes per vitin e 3 te arsimit te mesem profeional, Shkup

EKG – ELEKTROKARDIOGRAFIA
P- depolarizim i atriumeve
QRS complex – depolarizim i ventrikuleve
T- repolarizim i ventrikuleve
QT interval – sistolën elektrike
ANGINA PECTORIS
Formë klinke e sëmundjes ishemike të zemrës, karakteristika themelore e së cilës
është dhimbja prekordijale e cila ndodh përshkak të ishemisë së miokardit. Ishemia e
miokardit ndodh përshkak disbalansit në mes nevojave dhe sasive të ardhura të O2
në miokard, ose prej nevojave të mëdha (mundimit fizik, stresit emocional) apo të
ardhurave të vogla të O2 (përshkak të arterosklerozës,spazëm të enëve të gjakut,
rënie e volumenit minutar të gjakut dhe shtypjes së gjakut,anemive të
ndryshme,hipoksemisë.)
Angina pectoris mund të jetë stabile dhe jostabile.
Angina pectoris stabile : kjo është forma më e butë , ku dhimbja paraqitet vetëm
përshkak të faktorëve provokues , e lokalizuar në regjionin retrosternal, me shtypje
në krahëror, mosrehati, e cila shpërndahet kah qafa, kah shpatullat, krahu i majtë,dhe
epigastrium me kohëzgjatje 5-10min. EKG: tregon ST depresion dhe T talas negativ.
TH: Nitrate (izosorbid dinitrat (Cornilat), β-blokatorë , Ca-antagonistë dhe
koronarografi (dilatacion të enëve të ngushtuara të gjakut).
Angina pectoris nonstabile : shkaktar është ndonjë tromb (plakë ateromatoze e
komplikuar, jookludiv). Këtu dhimbja, për dallim nga a.p.stabile , paraqitet
pamarrëparasysh faktorëve provokues, edhe në qetësi,edhe në gjum dhe rrallë reagon
në terapi momentale. Pasqyra klinike qëndron jo kjartë ndërmjet anginës stabile dhe
infarktit.Dhimbja është intenzive dhe me kohëzgjatje prej 10-30 min, të shpeshta ,
dhe për këtë arsye gjithashtu quhet edhe si “gjendje parainfarktit” .
EKG: ende qëndron vetëm ST depresion dhe T talas negativ.
Laboratori: enzimet janë në heshtje, por nëse kemi rritje të CK dhe LDH , atëherë na
alarmon se kemi zhvillim të infarktit.
TH: nitroglicerin (sublingual), β-blokatorë , Ca-antagonistë, aspirin.
INFARCTUS MIOCARDI (Infarkti acut i miokardit)
Nënkupton nekrozë të miociteve të miokardit për shkak të ndalimit të qarkullimit të
gjakut me sasi të mjaftueshme që është e nevojshme për të transportuar O2 në
miokard, me kohëzgjatje të gjatë që bie deri te vdekja e miociteve.Infarkti është faza
përfundimtare e sëmundjes ishemike të zemrës, si pasojë e aterosklerozës apo
okluzionit nga një plakë ateromatoze .
ETIOLOGJIA: duhani, hiperlipoproteinemija,hipertensioni,stresi,diabeti, etj.
PASQYRA KLINIKE: dhimbje, djegje, shqypje dhe shtrëngim në gjoks, duke u
shpërndarë nga krahu, në të gjithë krahërorin, nga qafa dhe nofulla, zakonisht në nga
ora 6-12 të ditës, pacienti duket i zbeht i trishtuar dh eme ekstremitete të sipërme të
ftohura.
EKG: ST- elevacion, Q-hark dhe QRS i thellë ose R totalisht humbet dhe kemi
vetëm QS.
Laboratori : leukocitozë, sedimentacion i rritur, glikemi, CPK-Mb (kreatin
fosfokinaza) rritet, LDH(laktat dehidrogenaza) rritet, rritet dhe Troponin T dhe I.
TH: analgetik (morfin), antiaritmik (lidokain),O2, antikoagulant,
fibrinolitik,nitroglicerin, antishok (dopamin),β-blokatorë, Ca-antagonist,kirurgji
(PTCA, bz pass, stent,pace maker.
HIPERTENSIONI ARTERIAL
Është sëmundja kronike më e shpeshtë bashkëkohore, e cila bie deri te shkatërrime
kardivaskulare, cerebrale, pulmonale dhe veshkore. Paraqet gjendjen e rritjes së
shtypjes arteriale mbi 140/90 ( 140-160mmHg për shtypjen sistole dhe 90-95mmHg
për dijastolën) që llogariten si kufi standard për hipertension labil, ndërsa për
hipertension klinik (kronik –stabil) kur niveli i tensionit është mbi 160mmHg për
sistolë dhe mbi 95mmHg për dijastolë dhe hipertensioni malinj kur nivelet e
shqypjes janë mbi 190/130mmHg.
TH: Fillon me ushqim higjieno-dietik dhe anashkalimin e faktorëve etiologjik
primar që kan mundësuar hipertensionin. Ndërsa medikamentoz përfshin grup të
madh të barnave si:
- Diuretik (lasix, furosemid)
- Blokatorë adrenegik (α dhe β blokatorë)
- Blokatorë ganglik
- Vazodilatator (Verapamil)
- ACE inhibitor (Kaptopril, Enalapril)
HIPOTENSIONI ARTERIAL
Niveli i tensionit të gjakut nën 90mmHg (sistolë) dhe nën 60mmHg për dijastolë.
ANOMALITË E LINDURA TË ZEMRËS
1. ACIJANOTIKE ME M-D SHANT
a. ASD
b. VSD
2. ACIJANOTIKE PA SHANT
a. Regurgitacioni mitral
b. Stenoza aortale
c. Koarktacioni i aortës
d. Stenoza pulmonale
3. CIJANOTIKE
a. Tetralogija e Fallotit
1. ASD- ATRIAL SEPTAL DEFECT (defekt në septumin intratrial )
Paraqet mungesë e pjesërishme e septumit interatrial, ku gjaku kalon në të dy
drejtimet.
Është anomalija më e shpeshtë e lindur. Paraqitet 20-25% nga të gjitha
anomalitë e zemrës. Forma më e shpeshtë është defekti i cili kap fossa ovalis – ASD
tip ostium sekundum, dhe forma e dytë është ASD – tip primum , i cili është i
lokalizuar jashtë dhe larg fossa ovalis.
Zakonisht pacientët e tillë janë asimptomatik në fëmijëri, duke pasur tendencion
për infekcione respiratore më të shpeshta ,ndërsa sismptomet si dispnea, lodhje gjatë
mundimit , shfaqen më vonë, duke u shoqëruar shpesh me hipertension, hemoptizia
dhe me simptome të insuficiencës së zemrës.
Dijagnoza: EKG, EHO, RTG, KT.
Terapia : kirurgjikale , medikamentoze dhe simptomatike
2. VSD- VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (defekt në sepumin
intravetrikular)
Është defekt i septumit intraventrikular të zemrës. Më shpesh është e lindur por
mund të jetë edhe e fituar. Është i dyti me shpeshtësi për nga anomalitë e lindura të
zemrës, i cili mund të paraqitet i izoluar apo pjesë e ndonjë anomalije të kombinuar.
Ai mund të mbyllet spontanisht gjatë fëmijërisë, ndërsa tek defektet e mëdha të cilët
nuk janë të përmirësuara gjatë fëmijërisë, vjen deri te reverzioni i shantit majtas-
djathtas në djathtas-majtas me paraqitje të cijanozës dhe simptomeve të kongestionit
të zemrës e ashtuquajtur faza e Eisenmenger.
Mund të kalojë pa pasqyrë klinike specifike ndërsa, simptomet e para mund të jenë
të paraqitura gjatë lodhjes ose mundimit.
Dijagnoza: EKG, EHO, RTG, KT.
Terapia : kirurgjikale , medikamentoze dhe simptomatike
3. TETRALLOGIJA E FALLOTIT
Përbëhet nga 4 komponenta: hipertrofioni i barkushes së djathtë, defekt i madh në
septumin intravetrikular (VSD), obstrukcion i pjesës dalëse të barkushes së djathtë
dhe “aorta kalorëse ( e madhe) ” . Gjithashtu mund të ekzistojë dhe stenozë
pulmonale.
Zbulohet menjëherë pas lindjes pasiqë është prezente cijanozë (bebja e kaltër), gishta
barabanë, dispnea, etj.
Dg: EHO, RTG, KT , EKG dhe status fizikal.
Terapia : kirurgjikale.

Recommandé

Sak par
SakSak
SakDrmedicine
6.8K vues88 diapositives
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit par
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitInterpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmit
Interpretimi elektrokardiografik i crregullimeve te rritmitDrmedicine
14.6K vues85 diapositives
Infarkti i miokardit par
Infarkti i miokarditInfarkti i miokardit
Infarkti i miokarditMentor Toli
9.1K vues12 diapositives
Sëmundjet Iskemike të Zemrës par
Sëmundjet Iskemike të ZemrësSëmundjet Iskemike të Zemrës
Sëmundjet Iskemike të ZemrësDriton Baloku
4.9K vues28 diapositives
Bazat e Elektrokardiografise par
Bazat e ElektrokardiografiseBazat e Elektrokardiografise
Bazat e ElektrokardiografiseKaakaaa
10.1K vues35 diapositives
Dhimbja e gjoksit par
Dhimbja e gjoksitDhimbja e gjoksit
Dhimbja e gjoksitDrmedicine
13K vues48 diapositives

Contenu connexe

En vedette

Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012nastela
3K vues30 diapositives
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji, par
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Nezhla Shabani
2.9K vues2 diapositives
Triazhi pjesa teorike par
Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorikeDrmedicine
10.5K vues55 diapositives
Observimi par
ObservimiObservimi
ObservimiDrmedicine
5.6K vues47 diapositives
Fractura colli femoris par
 Fractura colli femoris  Fractura colli femoris
Fractura colli femoris Nezhla Shabani
1.7K vues22 diapositives
Mjeksia e urgjences vecorite par
Mjeksia e urgjences vecoriteMjeksia e urgjences vecorite
Mjeksia e urgjences vecoriteDrmedicine
7.6K vues53 diapositives

En vedette(7)

Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012 par nastela
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
Lendimet masovike,-triazhimi-i-te-lenduareve-ppt;-25-10-2012
nastela3K vues
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji, par Nezhla Shabani
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Mesime nga lenda e mjeksis interne, Kardiologji,
Nezhla Shabani2.9K vues
Triazhi pjesa teorike par Drmedicine
Triazhi pjesa teorikeTriazhi pjesa teorike
Triazhi pjesa teorike
Drmedicine10.5K vues
Mjeksia e urgjences vecorite par Drmedicine
Mjeksia e urgjences vecoriteMjeksia e urgjences vecorite
Mjeksia e urgjences vecorite
Drmedicine7.6K vues

Similaire à Interna kardiologji mësimet

Kardiomiopatite par
KardiomiopatiteKardiomiopatite
KardiomiopatiteZoja Demaj
148 vues44 diapositives
HTA par
HTAHTA
HTAEriola Gjeka
4K vues23 diapositives
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit par
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitHysni Dida
745 vues18 diapositives
Ateroskleroza sunilda rexhaj par
Ateroskleroza sunilda rexhajAteroskleroza sunilda rexhaj
Ateroskleroza sunilda rexhajSunilda Rexhaj
597 vues25 diapositives
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru par
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truProblemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truBlerim Myftiu
50 vues2 diapositives
Semundja e hipertensionit par
Semundja e hipertensionitSemundja e hipertensionit
Semundja e hipertensionitZajmira Thanasi
2.8K vues23 diapositives

Similaire à Interna kardiologji mësimet(6)

Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit par Hysni Dida
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimitShoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Shoku II. Klinika. Diagnoza. Parimet e trajtimit
Hysni Dida745 vues
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru par Blerim Myftiu
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në truProblemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Problemet e zemrës rrezikojnë goditjen në tru
Blerim Myftiu50 vues

Plus de Nezhla Shabani

Akusheria me perkujdesje par
Akusheria me perkujdesjeAkusheria me perkujdesje
Akusheria me perkujdesjeNezhla Shabani
4.7K vues33 diapositives
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale par
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinaleGastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinaleNezhla Shabani
816 vues6 diapositives
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... par
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Nezhla Shabani
10.3K vues34 diapositives
PAP test methods par
PAP test methods PAP test methods
PAP test methods Nezhla Shabani
18.6K vues40 diapositives
Leucemia acuta myeloblastica par
Leucemia acuta myeloblastica Leucemia acuta myeloblastica
Leucemia acuta myeloblastica Nezhla Shabani
744 vues20 diapositives
Morbus alzheimer -Neurology par
Morbus alzheimer -NeurologyMorbus alzheimer -Neurology
Morbus alzheimer -NeurologyNezhla Shabani
322 vues19 diapositives

Plus de Nezhla Shabani(8)

Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale par Nezhla Shabani
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinaleGastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Gastro- interna skripta viti 3 për motra medicinale
Nezhla Shabani816 vues
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t... par Nezhla Shabani
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Gjinekologjija me kujdes per vitin e IV te arsimit profesional te shkollave t...
Nezhla Shabani10.3K vues
Fractura subthrochanterica femoris par Nezhla Shabani
Fractura subthrochanterica femoris Fractura subthrochanterica femoris
Fractura subthrochanterica femoris
Nezhla Shabani1.1K vues

Interna kardiologji mësimet

 • 1. EKG – ELEKTROKARDIOGRAFIA P- depolarizim i atriumeve QRS complex – depolarizim i ventrikuleve T- repolarizim i ventrikuleve QT interval – sistolën elektrike ANGINA PECTORIS Formë klinke e sëmundjes ishemike të zemrës, karakteristika themelore e së cilës është dhimbja prekordijale e cila ndodh përshkak të ishemisë së miokardit. Ishemia e miokardit ndodh përshkak disbalansit në mes nevojave dhe sasive të ardhura të O2 në miokard, ose prej nevojave të mëdha (mundimit fizik, stresit emocional) apo të ardhurave të vogla të O2 (përshkak të arterosklerozës,spazëm të enëve të gjakut, rënie e volumenit minutar të gjakut dhe shtypjes së gjakut,anemive të ndryshme,hipoksemisë.) Angina pectoris mund të jetë stabile dhe jostabile. Angina pectoris stabile : kjo është forma më e butë , ku dhimbja paraqitet vetëm përshkak të faktorëve provokues , e lokalizuar në regjionin retrosternal, me shtypje në krahëror, mosrehati, e cila shpërndahet kah qafa, kah shpatullat, krahu i majtë,dhe epigastrium me kohëzgjatje 5-10min. EKG: tregon ST depresion dhe T talas negativ. TH: Nitrate (izosorbid dinitrat (Cornilat), β-blokatorë , Ca-antagonistë dhe koronarografi (dilatacion të enëve të ngushtuara të gjakut). Angina pectoris nonstabile : shkaktar është ndonjë tromb (plakë ateromatoze e komplikuar, jookludiv). Këtu dhimbja, për dallim nga a.p.stabile , paraqitet pamarrëparasysh faktorëve provokues, edhe në qetësi,edhe në gjum dhe rrallë reagon në terapi momentale. Pasqyra klinike qëndron jo kjartë ndërmjet anginës stabile dhe infarktit.Dhimbja është intenzive dhe me kohëzgjatje prej 10-30 min, të shpeshta , dhe për këtë arsye gjithashtu quhet edhe si “gjendje parainfarktit” . EKG: ende qëndron vetëm ST depresion dhe T talas negativ.
 • 2. Laboratori: enzimet janë në heshtje, por nëse kemi rritje të CK dhe LDH , atëherë na alarmon se kemi zhvillim të infarktit. TH: nitroglicerin (sublingual), β-blokatorë , Ca-antagonistë, aspirin. INFARCTUS MIOCARDI (Infarkti acut i miokardit) Nënkupton nekrozë të miociteve të miokardit për shkak të ndalimit të qarkullimit të gjakut me sasi të mjaftueshme që është e nevojshme për të transportuar O2 në miokard, me kohëzgjatje të gjatë që bie deri te vdekja e miociteve.Infarkti është faza përfundimtare e sëmundjes ishemike të zemrës, si pasojë e aterosklerozës apo okluzionit nga një plakë ateromatoze . ETIOLOGJIA: duhani, hiperlipoproteinemija,hipertensioni,stresi,diabeti, etj. PASQYRA KLINIKE: dhimbje, djegje, shqypje dhe shtrëngim në gjoks, duke u shpërndarë nga krahu, në të gjithë krahërorin, nga qafa dhe nofulla, zakonisht në nga ora 6-12 të ditës, pacienti duket i zbeht i trishtuar dh eme ekstremitete të sipërme të ftohura. EKG: ST- elevacion, Q-hark dhe QRS i thellë ose R totalisht humbet dhe kemi vetëm QS. Laboratori : leukocitozë, sedimentacion i rritur, glikemi, CPK-Mb (kreatin fosfokinaza) rritet, LDH(laktat dehidrogenaza) rritet, rritet dhe Troponin T dhe I. TH: analgetik (morfin), antiaritmik (lidokain),O2, antikoagulant, fibrinolitik,nitroglicerin, antishok (dopamin),β-blokatorë, Ca-antagonist,kirurgji (PTCA, bz pass, stent,pace maker.
 • 3. HIPERTENSIONI ARTERIAL Është sëmundja kronike më e shpeshtë bashkëkohore, e cila bie deri te shkatërrime kardivaskulare, cerebrale, pulmonale dhe veshkore. Paraqet gjendjen e rritjes së shtypjes arteriale mbi 140/90 ( 140-160mmHg për shtypjen sistole dhe 90-95mmHg për dijastolën) që llogariten si kufi standard për hipertension labil, ndërsa për hipertension klinik (kronik –stabil) kur niveli i tensionit është mbi 160mmHg për sistolë dhe mbi 95mmHg për dijastolë dhe hipertensioni malinj kur nivelet e shqypjes janë mbi 190/130mmHg. TH: Fillon me ushqim higjieno-dietik dhe anashkalimin e faktorëve etiologjik primar që kan mundësuar hipertensionin. Ndërsa medikamentoz përfshin grup të madh të barnave si: - Diuretik (lasix, furosemid) - Blokatorë adrenegik (α dhe β blokatorë) - Blokatorë ganglik - Vazodilatator (Verapamil) - ACE inhibitor (Kaptopril, Enalapril) HIPOTENSIONI ARTERIAL Niveli i tensionit të gjakut nën 90mmHg (sistolë) dhe nën 60mmHg për dijastolë.
 • 4. ANOMALITË E LINDURA TË ZEMRËS 1. ACIJANOTIKE ME M-D SHANT a. ASD b. VSD 2. ACIJANOTIKE PA SHANT a. Regurgitacioni mitral b. Stenoza aortale c. Koarktacioni i aortës d. Stenoza pulmonale 3. CIJANOTIKE a. Tetralogija e Fallotit 1. ASD- ATRIAL SEPTAL DEFECT (defekt në septumin intratrial ) Paraqet mungesë e pjesërishme e septumit interatrial, ku gjaku kalon në të dy drejtimet. Është anomalija më e shpeshtë e lindur. Paraqitet 20-25% nga të gjitha anomalitë e zemrës. Forma më e shpeshtë është defekti i cili kap fossa ovalis – ASD tip ostium sekundum, dhe forma e dytë është ASD – tip primum , i cili është i lokalizuar jashtë dhe larg fossa ovalis. Zakonisht pacientët e tillë janë asimptomatik në fëmijëri, duke pasur tendencion për infekcione respiratore më të shpeshta ,ndërsa sismptomet si dispnea, lodhje gjatë mundimit , shfaqen më vonë, duke u shoqëruar shpesh me hipertension, hemoptizia dhe me simptome të insuficiencës së zemrës. Dijagnoza: EKG, EHO, RTG, KT. Terapia : kirurgjikale , medikamentoze dhe simptomatike
 • 5. 2. VSD- VENTRICULAR SEPTAL DEFECT (defekt në sepumin intravetrikular) Është defekt i septumit intraventrikular të zemrës. Më shpesh është e lindur por mund të jetë edhe e fituar. Është i dyti me shpeshtësi për nga anomalitë e lindura të zemrës, i cili mund të paraqitet i izoluar apo pjesë e ndonjë anomalije të kombinuar. Ai mund të mbyllet spontanisht gjatë fëmijërisë, ndërsa tek defektet e mëdha të cilët nuk janë të përmirësuara gjatë fëmijërisë, vjen deri te reverzioni i shantit majtas- djathtas në djathtas-majtas me paraqitje të cijanozës dhe simptomeve të kongestionit të zemrës e ashtuquajtur faza e Eisenmenger. Mund të kalojë pa pasqyrë klinike specifike ndërsa, simptomet e para mund të jenë të paraqitura gjatë lodhjes ose mundimit. Dijagnoza: EKG, EHO, RTG, KT. Terapia : kirurgjikale , medikamentoze dhe simptomatike 3. TETRALLOGIJA E FALLOTIT Përbëhet nga 4 komponenta: hipertrofioni i barkushes së djathtë, defekt i madh në septumin intravetrikular (VSD), obstrukcion i pjesës dalëse të barkushes së djathtë dhe “aorta kalorëse ( e madhe) ” . Gjithashtu mund të ekzistojë dhe stenozë pulmonale. Zbulohet menjëherë pas lindjes pasiqë është prezente cijanozë (bebja e kaltër), gishta barabanë, dispnea, etj. Dg: EHO, RTG, KT , EKG dhe status fizikal. Terapia : kirurgjikale.