Publicité

Contenu connexe

Publicité

1.BÀI TẬP công nghệ in 3D.pdf

 1. BÀI TẬP
 2. CHƯƠNG : Công nghệ đùn vật liệu nóng chảy FDM Nội dung tính toán 1.Phần cấp liệu 2.Phần lưu lượng của vật liệu đùn ra
 3. 3 Hệ thống cấp sợi là những trục quay có rãnh để đẩy cưỡng bức sợi dây tới đầu đùn, lực cưỡng bức này tạo ra áp suất đùn. Nếu lực của trục tạo ra lớn vượt quá áp suất đùn sẽ dẫn đến gẫy sợi ở hệ thống cấp liệu, giả sử không có sự trượt xảy ra giữa vật liệu và trục lăn Vật liệu độ cứng càng cao thì càng khó đẩy 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn Ta có áp suất tới hạn tác dụng lên sợi dây Trong đó: E- modun đàn hồi của vật liệu đùn (N/m2) df- đường kính của dây vật liệu (m) Lf- chiều dài của sợi dây từ trục quay đến cửa vào của đầu đùn (m) Yardimci et al., 1997; Venkataraman et al., 2000b 1 2 1 - Trục quay/trục cấp liệu - Sợi nhựa 2 1 1. Phần cấp liệu
 4. Lực cần thiết để đẩy dây là (lực này không được vượt quá lực tới hạn) F=∆𝑃. 𝐴 Trong đó: F- Lực cần thiết để đẩy sợi nhựa (N) ∆𝑃-độ sụt áp ở trong đầu đùn (N/m2) A- diện tích mặt cắt ngang của đầu đùn, thường bằng diện tích mặt cắt ngang của sợi nhựa (m2) Mô men cần để quay trục T= 𝑅𝑟 2 . 𝐹 T- Mô men cần để quay trục (Nm) 𝑅𝑟 − bán kính của trục quay (N) 2 3 4 Tính toán phần cấp liệu Công suất của động cơ Pmot=𝜔𝑟.T Trong đó: Pmot- công suất của 2 động cơ (oat) 𝜔𝑟- tốc độ quay của trục (rad/s) Khi trục bị mòn hoặc khi độ sụt áp trong đầu đùn tăng đột ngột sẽ dẫn đến sự trượt xảy ra giữa dây vật liệu và trục quay
 5. Tốc độ cấp liệu phụ thuộc vào tốc độ quay của trục động cơ và bán kính trục quay : v = 𝜔𝑟. 𝑅𝑟 Trong đó: v-tốc độ cấp liệu (m/s) 𝜔𝑟- tốc độ quay của trục cấp liệu (rad/s) 𝑅𝑟-bán kính của trục quay (m) Ta lại có mối quan hệ giữa tốc độ in và lưu lượng nhựa đùn ra ở đầu in vprint= 𝑄 𝑊.𝐻 Trong đó: Q- Lưu lượng của vật liệu lỏng đùn ra từ vòi phun (m3/s) W-Bề rộng của đường in (m) H- chiều dày một lớp in (m) 5 3 Thay đổi lưu lượng bằng cách thay đổi vận tốc cấp liệu Lưu lượng đầu vào của dòng chảy
 6. 6 2. Tính toán lưu lượng của vật liệu đùn ra Lưu lượng của nhựa lỏng đùn ra tại đầu phun có tiết diện tròn Diện tích mặt cắt ngang của vật liệu in ra 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn 𝐴 = 𝑄 𝑣𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡 Trong đó:
 7. Độ sụt áp ở trong vòi phun
 8. Chương : công nghệ SLA •
 9. Các thông số công nghệ 10 Cd- chiều sâu đóng rắn- Chiều sâu của một lớp nhựa được đóng rắn sau khi chiếu tia [mm] Dp- độ sâu xuyên thấu của tia laser chiếu vào lớp nhựa đến khi giảm độ bức xạ là 1/e= khi nhựa đạt đến tính chất yêu cầu [mm] E- năng lượng là một hàm của tọa độ không gian [mJ/mm2] Ec- Năng lượng tới hạn, tại đó nhựa bắt đầu đóng rắn[mJ/mm2] Emax- Năng lượng tối đa của tia laser chiếu lên bề mặt của nhựa (tâm của tia laser) [mJ/mm2] H (x, y, z) - bức xạ tại một điểm (công suất bức xạ/diện tích) tùy ý trong nhựa là đạo hàm theo thời gian của năng lượng E(x,y,z) [W/mm2] PL- công suất đầu ra của laser [W] Vs- Tốc độ quét của tia laser W0- bán kính của chùm tia laser hội tụ trên bề mặt nhựa [mm] 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn
 10. 11 Chiều sâu đóng rắn của lớp nhựa Trên bề mặt của lớp nhựa, tại tâm của tia laser, năng lượng bằng Tốc độ quét của tia laser 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn
 11. 12 Kiểu quét laser Kiểu dệt Weave 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn Cd1 =Lw -1 (mil)
 12. 13 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn Cd1 =Lw -1 (mil)
 13. 14 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn
 14. 15 1/12/2022 nam.lethibich@hust.edu.vn
 15. http://www.3dsystems.ru/products/slaseries/sla250/products_sla_s la250specs.asp.htm
 16. Cd1=Lw-1=6-1=5mil=0.005in Cd2=
Publicité