Wika todo

N
Katuturan
 Katangian
Kahalagahan
 Kasaysayan
   Teorya
 Tungkulin
 Kaantasan
KATUTURAN
  Ayon kay Henry Gleason:
    “Ang wika ay masistemang
  balangkas ng sinasalitang tunog na
  isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang
  mga tunog ay hinugisan/binigyan
  ng mga makabuluhang simbolo
  (letra) na pinagsama-sama upang
  makabuo ng mga salita na gamit sa
  pagpapahayag.”
Ayon kay Webster (1974, pahina 536)
  “Ang wika ay isang sistema ng
komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa
pamamagitan ng mga pasulat o pasaling
simbulo.”

 Ayon kay Archibald A. Hill
  “Ang wika ang pangunahin at
pinakaelaboreyt na anyo ng
simbolikong pantao.”
 Ang wika ay isang bahagi ng
 pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng
 mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na
 batas upang maipahayag ang nais sabihin
 ng kaisipan.

 Dagdag naman nina Mangahis et al (2005):
 “Ang wika ay may mahalagang papel na
 ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito
 ang midyum na ginagamit sa maayos
 na paghatid at pagtanggap ng mensahe
 na susi sa pagkakaunawaan.”
 Wika mula sa wikang Malay.


 Sa Kastila ang isa pang katawagan sa
 wika: ang salitang lengguwahe.

 Nagmula ang salitang lengguwahe o
 lengwahe sa salitang lingua ng Latin,
 na nangangahulugang "dila".
Wika todo
DIYALEKTO
 Batay sa lugar, panahon at katayuan sa
 buhay.

 Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang
 lugar ng tagapagsalita o grupo ng
 tagapagsalita sa isa sa tationg dimensyon:
 espasyo, panahon at katayuang sosyal.

 Nagkakaiba rin sa tono, bigkas, at
 talasalitaan.
IDYOLEK
  Isang varayti na kaugnay ng personal na
 kakanyahan ng tagapagsalita o wikang ginagamit
 ng partikular na indibidwal.

  Kumakatawan din ito sa paraan ng pananalita
 ng pamayanang ito.

  Pampersonal na gamit ito ng wika na
 kadalasang yunik sa kanyang pagkatao ..
 Indibidwal na pagkakaiba
SOSYOLEK
Ang sosyal na varayti ng wika.

 Ito ay tumutukoy sa mga register o
jargon na salitang nabubuo.

Ito ay nagbabago o pabagu –bago.
Kabilang dito ang mga salitang balabal.
LINGUA FRANCA
  Pagkakaroon ng wikang mag-
uugnay sa dalawa o higit pang tao o
grupo ng tao na may kanya-kanyang
sariling wika.
  Ang malinaw na halimbawa nito ay
ang wikang Ingles na ngayo’y
tinuturing na lingua franca ng mundo.
Wika todo
TORE NG BABEL
 Teoryang nahalaw mula sa Banal na Kasulatan.

 Nagkaroon ng panahon kungsaan ang wika ay iisa
lamang. Napag-isipang magtayo ng isang tore upang
hindi na magkawatak-watak at nang mahigitan ang
Panginoon.

 Nang malaman ito ng Panginoon, bumababa Siya at
sinira ng tore.

Nang nawasak na ang tore, nagkawatak-watak na ang
tao dahil iba-iba na ang wikang kanilang binibigkas
kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo.
TEORYANG BOW -WOW
     Ginagaya nila ang tunog na
nililikha ng mga hayop gaya ng tahol
ng aso, tilaok ng manok at huni ng
ibon.
  Ginagaya naman daw ng tao ang
tunog ng kalikasan at paligid gaya ng
pagtunog ng kampana, patak ng ulan
at langitngit ng kawayan.
TEORYANG YOO HE YO
 Pwersang pisikal

 Nakakalikha ng tunog sa
tuwing nagpapakita ng pwersa
TEORYANG POOH -POOH
  Nakalilikha ng tunog sanhi ng
bugso ng damdamin.

  Gamit ang bibig, napabubulalas ang
mga tunog ng pagdaing na dala ng
takot, lungkot, galit, saya at paglalaan
ng lakas.
TEORYANG TA -TA
 Salitang Pranses na
nangangahulugang paalam.

 Ginagaya ng dila ang galaw o kumpas
ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa
bawat partikular na okasyon tulad ng
pagkumpas ng kamay ng pababa at
pataas tuwing nagpapaalam.
TEORYANG DING DONG
  May sariling tunog na
 kumakatawan sa lahat ng bagay sa
 kapaligiran.

 Halimbawa:
  tsug- tsug ng tren, tik- tak ng
 orasan
TEORYANG
TA – RA – RA –BOOM DE -AY
 Ang wika ng tao ay nag –ugat sa
mga tunog na kanilang nilikha sa
mga ritwal .
Halimbawa:
 pagsayaw, pagsigaw at incantation o
 mga bulong na ginagawa tuwing
 makikidigma, pagtatanim at iba pa.
Wika todo
Teoryang Mama
  Nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling
pantig ng pinakamahahalagang bagay.

  Pansinin nga naman ang mga bata. Sa una’ y
hindi niya masasabi ang salitang motherngunit
dahil ang unang pantig ng nasabing salita ang
pinakamahalaga diumano, una niyang nasasabi
ang mama bilang panumbas sa salitang mother.
Teoryang Sing-song
    Iminungkahi ng linggwistang si Jesperson na
  ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa,
  pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga
  bulalas-emosyunal.

    Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang
  teorya, ang mga unang salita ay sadyang
  mahahaba at musikal, at hindi maiikling bulalas
  na pinaniniwalaan ng marami.
Teoryang Hey you!
   Iminungkahi ng linggwistang si Revesz na bunga
ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa
tao ang wika.

  Ayon kay Revesz, nagmula ang wika sa mga tunog
na nagbabadya ng pagkakakilanlan (Ako!) at
pagkakabilang (Tayo!). Napapabulalas din tayo bilang
pagbabadya ng takot, galit o sakit (Saklolo!).
Tinatawag din itong teoryang kontak.
Teoryang Coo Coo
  Ang wika ay nagmula sa mga tunog na
nalilikha ng mga sanggol.

  Ang mga tunog daw na ito ang ginaya
ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa
mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa
paniniwala ng marami na ang mga bata ang
nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.
Teoryang Babble Lucky
  Ang wika raw ay nagmula sa mga walang
kahulugang bulalas ng tao.

  Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte
lamang daw siya nang ang mga hindi
sinasadya at walang kabuluhang tunog na
kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay-
bagay sa paligid na kalaunan ay naging
pangalan ng mga iyon.
Teoryang Hocus Pocus
  Ayon kay Boeree (2003), maaaring ang
pinanggalingan ng wika ay tulad ng
pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong
aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno.

  Maaari raw kasing noo’y tinatawag ng mga
unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng
mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging
pangalan ng bawat hayop.
Teoryang Eureka!
 Sadyang inimbento ang wika ayon sa teoryang ito.


Maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng
 pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang
 ipakahulugan sa mga tiyak na bagay.

Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na
 iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa
 pagpapangalan ng mga bagay-bagay (Boeree, 2003)
Teoryang Yum Yum
  Katulad ng teoryang ta-ta, pinag-uugnay
ng teoryang ito ang tunog at kilos ng
pangangatawan.  Katulad halos ng teoryang ta-ta ang
paliwanag ng mga proponent ng teoryang
ito sa pinagmulan ng wika.
Wika todo
TAGALOG
 Oktubre 27, 1936 – Paglikha Surian ng Wikang
Pambansa na ang layuning makapgpaunlad at
makapgpatibay ng isang wikang panlahat na batay sa
isang wikang umiiral.
 Enero 12,1937 – Hinirang ni Pangulong Manuel L.
Quezon ang mga kagawad na bubuo ng Suriang
Wikang Pambansa.
 Disyembre 30,1937 – Kautusang Tagapagpaganap
Blg. 134 ipinahayag ng Pangulong Quezon ang Wikang
Pambansa ng Pilipinas na batay sa TAGALOG.
Hunyo 18,1937 – Pagbibigay ng mga dahilan sa
   pagpahayag na ang Tagalog ang Wikang Pambansa:

1. Tagalog ang wikang pambansa sa dahilng ito’y
  nahahawig sa maraming wikain ng bansa.
2. Ang bilang ng mga salitang wikang banyaga ay
  matatagpuan din sa lahat halos na talatinigan ng
  inang wikain sa Pilipinas.
3. Mayaman ang Tagalog sapagkat sa pamamagitan ng
  paglalapi at pagtatambal ay dumarami ang mga
  salita.
4. Napakadali pag –aralan ng Tagalog.
Setyembre 23,1955 – Nilagdaan ni Pangulong
Ramon Magsaysay ang Proklama Blg.186.
Ipinahayag na ang pagdiriwang ng Linggo ng
Wikang Pambansa taun –taon simula ika - 13
hanggang ika -19 ng Agosto. Napakaloob sa
panahong saklaw ang pagdiriwang ng kaarawan ni
Quezon (Agosto 19).
PILIPINO
   Agosto 13, 1959 – Pinalabas ng Kalihim Jose
E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon.
Tinutukoy nito na nag Wikang Pambansa ang
salitang Pilipino.


  Octubre 24,1967 - Nilagda ni Panglung
Marcos ng isang kautusan na ang Pilipino ang
gagamitin ng mga opisina at mga gusali ng
pamahalaan.
FILIPINO
 Pebrero 2,1987 – Pinagtibay ng Bagong
Kostitusyon ng Pilipinas sa Artikulo XIV,
seksyon 6 -9 na nagsasaad na ang Wikang
Pambansa ng Pilipinas ay Filipino.
Wika todo
Kahalagahan ng Wika


  Instrumento ng
  Komunikasyon

Nagbubuklod ng bansa

 Nag-iingat at nagpapalaganap ng
      kaalaman


   Lumilinang ng malikhaing
       pag-iisip
Instrumento ng Komunikasyon      Hindi na mahalaga ang
      mataas na kaalaman sa
       wika, sapat na ang
      nagkakaunawaan gamit
          ang wika
Nagbubuklod ng Bansa
 Wika ang naging dahilan upang
magkaisa ang mga tao , umunlad at
   makamit ang kalayaan
Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip        Nagpapalawak ng ating
       imahinasyon, pagpapakita
        ng emosyon at leybel ng
            wika
Nag-iingat at nagpapalaganap
    ng kaalaman


         Paglalakbay
         Pagsasalin
         Pagtatala
      Midyum ng Karunungan
Wika todo
Masistemang Balangkas
       Balangkas ng Wika


       Salitang –Ugat +
TUNOG    Panlapi + Morpema  Pangungusap  Diskurso
Ponolohiya             Sintaksis
 (Ponema)   Morpolohiya
                 (Sambitla)
        (Morpema)
SINASALITANG TUNOG
  Hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi
lahat ng tunog ay may kahulugan.

  Ang mga tunog ay nalilikha ng ating aparato
sa pagsasalita.

  Pinakamahalagang tunog na anlilikha natin
ang kung gayo’y kasangkapan ng komunikasyon.
DINAMIKO
Ang isang wika ay maaring madaragdagan
ng mga bagong bokabularyo. Bunga ito ng
pagiging malikhain ng mga tao.

   Patuloy na nagbabago at yumayaman
ang wika. Nagbabagu-bago ang kahulugan
ng isang salita na dumaragdag naman sa
leksikon ng wika.
BOMBA

  Maraming namatay sa bombang sumabog noong
 panahon ng digmaan.

  Sumakit na ang braso ng matandang babae sa
 kabobomba makaipon lamang ng tubig na panlaba.

  Tinangkilik ng mga lalaki ang mga pelikulang bomba
 noon.

  May pasasabugin daw na bomba tungkol s isang
 senador.


                            44
ARBITRARYO
  Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng
 mga gumagamit nito.
  Kung sakaling hindi naintindihan ng
 isang tao ang isang salita o pangungusap ng
 isang wika, nangangahulugan na hindi siya
 bahagi ng kasunduang pangkaunawaan.
  Ngunit kung pag-aaralan at matututunan
 niya ang wika, nangangahulugang sumasang-
 ayon siya sa kasunduan ukol sa naturang wika.
PINIPILI AT ISINASAAYOS

 Pinipili at isinasaayos ang
wikang gagamitin upang
maintindihan tayo ng ating kausap.
Kailangan pumili ng parehong
wika upang magkaunawaan.
GINAGAMIT
Bakit kailangan gamitin ang
wika?

 Anong mangyayari kung
hindi gagamitin ang wika?
Nakabatay sa Kultura

 Hindi maaaring paghiwalayin
ang wika at kultura, sapagkat sa
pamamagitan ng
wika,nasasalamin ang kultura ng
isang bansa.
Wika todo
Wika todo
Ayon kay Michael A.K. Halliday
Pang – Interaksyunal
oPakikipagtalakayan
oPakikipagbiruan
oPakikipagtalo
oPagsasalaysay
oLiham - pangkaibigan
Pang - Instrumental
oTumutugon sa mga
 pangangailangan
oPaggawa ng liham pangangalakal
oPakikiusap
oPag -uutos
Halimbawa:
  Patalastas sa isang produkto
Regulatori
oPagkontrol sa ugali o asal ng isang
 tao.
oPagbibigay ng direksyon, paalala o
 babala
Halimbawa:
oPagbibigay ng instruksyon sa mga
 artistang gumaganap sa drama.
Personal
Sariling kuru-kuro
Nakakapagpahayag ng sariling
 damdamin
Halimbawa:
Pagsulat ng talaarawan at
 journal
Pormal o Di –Pormal na
 talakayan
Imajinativ
Malikhaing guni-guni
Nakakapagpahayag ng imahinasyon sa
 malikhaing paraan
Halimbawa:
• Tula
• Maikling kuwento
• Dula
• Nobela
• Sanaysay
Heuristik
Paghahanap ng impormasyon

Halimbawa:

oPag-iinterbyu
oPakikinig sa radyo
oPanood sa telebisyon
oPagbabasa
Informativ
 oNagbibigay ng mga impormasyon o
 datos

 Halimbawa:
 oPamanahong papel
 oTesis
 oPanayam
 oPagtuturo
A.PORMAL
B.IMPORMAL
A. PORMAL
 Ito ang mga salitang

 istandard dahil kinikilala,
 tinatanggap at ginagamit ng
 higit na nakakarami lalo na
 ng mga nakapag – aral ng
 wika.
1. PAMBANSA
 Ang mga salitang karaniwang ginagamit
 sa mga aklat pangwika/ pambalarila sa
 lahat ng mga paaralan.

 Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit
 ng pamahalaan at itinuturo sa mga
 paaralan.

 Halimbawa: Asawa, Anak, Tahanan
2. Pampanitikan o Panretorika
 Ito naman ang mga salitang ginagamit ng
 mga manunulat sa kanilang mga akdang
 pampanitikan.
 Ito ang mga salitang karaniwang
 matatayog, malalim, makukulay at
 masining.
 Halimbawa: Kahati sa buhay
 Bunga ng pag-ibig
 Pusod ng pagmamahalan
B. IMPORMAL

 Ito ay antas ng wika na karaniwan,
 palasak, pang araw-araw, madalas
 gamitin sa pakikipag-usap at
 pakikipagtalastasan
1. Lalawiganin
  Ginagamit ito sa mga partikular na pook o
  lalawigan lamang.

 Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang
  tono o ang tintawag ng marami na punto.

 Halimbawa:

    Papanaw ka na ? (Aalis ka na?)
    Nakain ka na? (Kumain ka na?)
    Buang! (Baliw!)
2. Kolokyal
 Ito’y mga pang – araw –araw na saita na ginagamit sa
 mga pagkakataong inpormal.
 Maaring may kagaspangan ng kaunti ang salita ngunit
 maari rin itong refinado ayon sa kung sino ang
 nagsasalita.
 Ang pagpaaikli ng isa, dalawa o higit pang salita lalo na
 sa pasalitang komunikasyon ay mauuri rin sa antas nito.
Halimbawa:
 Nasan,
 pa`no,
 sa’kin,
Kelan
 Meron ka bang dala?
3. Balbal
 Ito ang tintawag sa Ingles na slang.


 Nagkakaroon ng sariling codes, mababa
 ang antas na ito; ikalawa sa antas bulgar.

Halimbawa:
  Chicks (dalagang bata pa)
  Orange (beinte pesos)
  Pinoy (Pilipino)
Karaniwang paraan ng pagbuo ng
salitang balbal:
1.  Paghango sa mga salitang katutubo

   Halimbawa:
   Gurang (matanda)
   Bayot (bakla)
   Barat (kuripot)

2. Panghihiram sa mga wikang banyaga

   Halimbawa:
   Epek (effect)
   Futbol (naalis, natalsik)
   Tong (wheels)
3. Pagbibigay ng kahulugan ng salitang tagalog

 Halimbawa:

 Buwaya (crocodiles – greedy)
 Bata (child – girlfriend)
 Durog (powdered – high in addiction)
 Papa (father – lover
4. Pagpapaikli

 Halimbawa:
 Pakialam – paki
 Tiyak – tyak

5. Pagbabaliktad
 Buong Salita

 Halimbawa: Etned – bente
 Kita – atik
 Papantig

 Halimbawa: Dehin – hindi
 Ngetpa – Panget
 Tipar – Part
Paggamit Pagpapalit
ng Akronim ng Pantig
Halimbawa:   Halimbawa:
 G – get,    Lagpak – Palpak
nauunawaan   – Bigo
US – under de  Torpe – Tyope –
        torpe, naduwag
saya
Paghahalo Paggamit
ng salita ng Bilang
Halimbawa:    Halimbawa:
Bow na lang ng  45 – pumutok
bow        1433 – I love you
Mag-jr (joy   too
riding)
         50-50 –
Mag-gimik
Mag-MU
         naghihingalo
Pagdaragdag  Kumbinasyon
       1. Pagbabaligtad at
Halimbawa    Pagdaragdag
       2. Pagpapaikli at
Puti –      Pagdaragdag
isputing   3. Pagpaikli at
         Pagbabaligtad
Kulang –   4.Panghihiram at
         Pagpapaikli
kulongbisi  5. Panghihiram at
         Pandaragdag
 Pagbabaligtad at Pagdaragdag
 Halimbawa: Hiya – Yahi – Dyahi

 Pagpapaikli at Pagdaragdag
 Halimbawa: Pilipino - Pino – Pinoy
    mestiso – tiso – tisoy

 Pagpapaikli at Pagbabaligtad
 Halimbawa: Pantalon – Talon – Lonta
 Sigarilyo – Siyo – Yosi
Panghihiram at Pagpapaikli
 Halimbawa: Security – Sikyo
 Brain Damage – Brenda

 Panghihiram at Pagdaragdag
 Halimbawa: Get – Gets/Getsing
 Cry – Crayola
1 sur 74

Recommandé

Wika par
WikaWika
WikaArmilyn Nadora
294.1K vues40 diapositives
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino par
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoFil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipino
Fil12 1...ang kasaysayan ng wikang filipinoyhanjohn
357.9K vues7 diapositives
Wikang Opisyal at Wikang Panturo par
Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Opisyal at Wikang PanturoREGie3
324.8K vues7 diapositives
Barayti ng Wika: Dayalek, Idyolek, Sosyolek par
Barayti ng Wika: Dayalek, Idyolek, SosyolekBarayti ng Wika: Dayalek, Idyolek, Sosyolek
Barayti ng Wika: Dayalek, Idyolek, SosyolekIda Regine
91.5K vues16 diapositives
Konseptong Pangwika par
Konseptong PangwikaKonseptong Pangwika
Konseptong PangwikaReyvher Daypuyart
409.4K vues34 diapositives
Ang Pinagmulan ng Wika par
Ang Pinagmulan ng WikaAng Pinagmulan ng Wika
Ang Pinagmulan ng WikaREGie3
188.9K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

wikang pambansa par
wikang pambansawikang pambansa
wikang pambansaJewel del Mundo
328.2K vues60 diapositives
Barayti ng wika par
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wikaREGie3
394.3K vues50 diapositives
Teoryang wika par
Teoryang wikaTeoryang wika
Teoryang wikaabanil143
153.7K vues3 diapositives
Gamit ng Wika sa Lipunan par
Gamit ng Wika sa LipunanGamit ng Wika sa Lipunan
Gamit ng Wika sa LipunanJennifer Gonzales
654.1K vues35 diapositives
Kasaysayan ng Wikang Pambansa par
Kasaysayan ng Wikang PambansaKasaysayan ng Wikang Pambansa
Kasaysayan ng Wikang PambansaRichelle Serano
1.3M vues35 diapositives
Wikang pambansa par
Wikang pambansaWikang pambansa
Wikang pambansasaraaaaah
99.1K vues25 diapositives

Tendances(20)

Barayti ng wika par REGie3
Barayti ng wikaBarayti ng wika
Barayti ng wika
REGie3394.3K vues
Teoryang wika par abanil143
Teoryang wikaTeoryang wika
Teoryang wika
abanil143153.7K vues
Wikang pambansa par saraaaaah
Wikang pambansaWikang pambansa
Wikang pambansa
saraaaaah99.1K vues
Katangian ng wika par Mi L
Katangian ng wikaKatangian ng wika
Katangian ng wika
Mi L110.6K vues
Kahalagahan ng wika 2 par Camille Tan
Kahalagahan ng wika 2Kahalagahan ng wika 2
Kahalagahan ng wika 2
Camille Tan429.5K vues
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino par PRINTDESK by Dan
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipinoIbigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
Ibigay ang pagkakaiba at pagkakatulad ng tagalog, pilipino at filipino
PRINTDESK by Dan427.9K vues
Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino par BasemathBaco
Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga PilipinoKakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino
Kakayahang Pangkomunikatibo ng mga Pilipino
BasemathBaco251.3K vues
Batas ng Wikang Filipino par Allan Ortiz
Batas ng Wikang FilipinoBatas ng Wikang Filipino
Batas ng Wikang Filipino
Allan Ortiz365.9K vues
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo par Joeffrey Sacristan
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang PanturoWikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Wikang Pambansa, Wikang Opisyal at Wikang Panturo
Joeffrey Sacristan71.6K vues
Baryasyon at Barayti ng WIka par WENDELL TARAYA
Baryasyon at Barayti ng WIkaBaryasyon at Barayti ng WIka
Baryasyon at Barayti ng WIka
WENDELL TARAYA102.3K vues
Unang wika at Pangalawang wika par Ar Jay Bolisay
Unang wika at Pangalawang wikaUnang wika at Pangalawang wika
Unang wika at Pangalawang wika
Ar Jay Bolisay389.3K vues

Similaire à Wika todo

W ikapptx par
W ikapptxW ikapptx
W ikapptxdanbanilan
4.6K vues73 diapositives
wikapptx-180514035231.pdf par
wikapptx-180514035231.pdfwikapptx-180514035231.pdf
wikapptx-180514035231.pdfhyperpj80
4 vues73 diapositives
pwrpt_wika_v1.pptx par
pwrpt_wika_v1.pptxpwrpt_wika_v1.pptx
pwrpt_wika_v1.pptxJARYLPILLAZAR1
2 vues47 diapositives
WIKA.pptx par
WIKA.pptxWIKA.pptx
WIKA.pptxDindoOjeda1
18 vues47 diapositives
wika-170620021158.pptx par
wika-170620021158.pptxwika-170620021158.pptx
wika-170620021158.pptxferdinandsanbuenaven
109 vues34 diapositives
aralin 1 fiilipino 11.pptx par
aralin 1 fiilipino 11.pptxaralin 1 fiilipino 11.pptx
aralin 1 fiilipino 11.pptxferdinandsanbuenaven
215 vues75 diapositives

Similaire à Wika todo(20)

wikapptx-180514035231.pdf par hyperpj80
wikapptx-180514035231.pdfwikapptx-180514035231.pdf
wikapptx-180514035231.pdf
hyperpj804 vues
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO.pptx par lucasmonroe1
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO.pptxKOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO.pptx
KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG PILIPINO.pptx
lucasmonroe138.4K vues
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx par LouiseFurio
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docxUnang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
Unang-Kabanata-Kahulugan-ng-Wika-1.docx
LouiseFurio147 vues
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA par chxlabastilla
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSAKASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA
KASAYSAYAN NG WIKANG PAMBANSA
chxlabastilla60K vues

Wika todo

 • 1. Katuturan Katangian Kahalagahan Kasaysayan Teorya Tungkulin Kaantasan
 • 2. KATUTURAN  Ayon kay Henry Gleason: “Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga tunog ay hinugisan/binigyan ng mga makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagpapahayag.”
 • 3. Ayon kay Webster (1974, pahina 536) “Ang wika ay isang sistema ng komunikasyon sa pagitan ng mga tao sa pamamagitan ng mga pasulat o pasaling simbulo.” Ayon kay Archibald A. Hill “Ang wika ang pangunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong pantao.”
 • 4.  Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan.  Dagdag naman nina Mangahis et al (2005): “Ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan.”
 • 5.  Wika mula sa wikang Malay.  Sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe.  Nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila".
 • 7. DIYALEKTO  Batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay.  Nakikita ito kaugnay ng pinanggagalingang lugar ng tagapagsalita o grupo ng tagapagsalita sa isa sa tationg dimensyon: espasyo, panahon at katayuang sosyal.  Nagkakaiba rin sa tono, bigkas, at talasalitaan.
 • 8. IDYOLEK  Isang varayti na kaugnay ng personal na kakanyahan ng tagapagsalita o wikang ginagamit ng partikular na indibidwal.  Kumakatawan din ito sa paraan ng pananalita ng pamayanang ito.  Pampersonal na gamit ito ng wika na kadalasang yunik sa kanyang pagkatao .. Indibidwal na pagkakaiba
 • 9. SOSYOLEK Ang sosyal na varayti ng wika. Ito ay tumutukoy sa mga register o jargon na salitang nabubuo. Ito ay nagbabago o pabagu –bago. Kabilang dito ang mga salitang balabal.
 • 10. LINGUA FRANCA Pagkakaroon ng wikang mag- uugnay sa dalawa o higit pang tao o grupo ng tao na may kanya-kanyang sariling wika. Ang malinaw na halimbawa nito ay ang wikang Ingles na ngayo’y tinuturing na lingua franca ng mundo.
 • 12. TORE NG BABEL Teoryang nahalaw mula sa Banal na Kasulatan. Nagkaroon ng panahon kungsaan ang wika ay iisa lamang. Napag-isipang magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak at nang mahigitan ang Panginoon. Nang malaman ito ng Panginoon, bumababa Siya at sinira ng tore. Nang nawasak na ang tore, nagkawatak-watak na ang tao dahil iba-iba na ang wikang kanilang binibigkas kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo.
 • 13. TEORYANG BOW -WOW Ginagaya nila ang tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso, tilaok ng manok at huni ng ibon. Ginagaya naman daw ng tao ang tunog ng kalikasan at paligid gaya ng pagtunog ng kampana, patak ng ulan at langitngit ng kawayan.
 • 14. TEORYANG YOO HE YO Pwersang pisikal Nakakalikha ng tunog sa tuwing nagpapakita ng pwersa
 • 15. TEORYANG POOH -POOH Nakalilikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin. Gamit ang bibig, napabubulalas ang mga tunog ng pagdaing na dala ng takot, lungkot, galit, saya at paglalaan ng lakas.
 • 16. TEORYANG TA -TA  Salitang Pranses na nangangahulugang paalam.  Ginagaya ng dila ang galaw o kumpas ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon tulad ng pagkumpas ng kamay ng pababa at pataas tuwing nagpapaalam.
 • 17. TEORYANG DING DONG  May sariling tunog na kumakatawan sa lahat ng bagay sa kapaligiran.  Halimbawa: tsug- tsug ng tren, tik- tak ng orasan
 • 18. TEORYANG TA – RA – RA –BOOM DE -AY Ang wika ng tao ay nag –ugat sa mga tunog na kanilang nilikha sa mga ritwal . Halimbawa: pagsayaw, pagsigaw at incantation o mga bulong na ginagawa tuwing makikidigma, pagtatanim at iba pa.
 • 20. Teoryang Mama  Nagmula ang wika sa mga pinakamadadaling pantig ng pinakamahahalagang bagay.  Pansinin nga naman ang mga bata. Sa una’ y hindi niya masasabi ang salitang motherngunit dahil ang unang pantig ng nasabing salita ang pinakamahalaga diumano, una niyang nasasabi ang mama bilang panumbas sa salitang mother.
 • 21. Teoryang Sing-song  Iminungkahi ng linggwistang si Jesperson na ang wika ay nagmula sa paglalaro, pagtawa, pagbulong sa sarili, panliligaw at iba pang mga bulalas-emosyunal.  Iminungkahi pa niya na taliwas sa iba pang teorya, ang mga unang salita ay sadyang mahahaba at musikal, at hindi maiikling bulalas na pinaniniwalaan ng marami.
 • 22. Teoryang Hey you! Iminungkahi ng linggwistang si Revesz na bunga ng interpersonal na kontak ng tao sa kanyang kapwa tao ang wika. Ayon kay Revesz, nagmula ang wika sa mga tunog na nagbabadya ng pagkakakilanlan (Ako!) at pagkakabilang (Tayo!). Napapabulalas din tayo bilang pagbabadya ng takot, galit o sakit (Saklolo!). Tinatawag din itong teoryang kontak.
 • 23. Teoryang Coo Coo Ang wika ay nagmula sa mga tunog na nalilikha ng mga sanggol. Ang mga tunog daw na ito ang ginaya ng mga matatanda bilang pagpapangalan sa mga bagay-bagay sa paligid, taliwas sa paniniwala ng marami na ang mga bata ang nanggagaya ng tunog ng mga matatanda.
 • 24. Teoryang Babble Lucky Ang wika raw ay nagmula sa mga walang kahulugang bulalas ng tao. Sa pagbubulalas ng tao, sinuwerte lamang daw siya nang ang mga hindi sinasadya at walang kabuluhang tunog na kanyang nalikha ay naiugnay sa mga bagay- bagay sa paligid na kalaunan ay naging pangalan ng mga iyon.
 • 25. Teoryang Hocus Pocus  Ayon kay Boeree (2003), maaaring ang pinanggalingan ng wika ay tulad ng pinanggalingan ng mga mahikal o relihiyosong aspeto ng pamumuhay ng ating mga ninuno.  Maaari raw kasing noo’y tinatawag ng mga unang tao ang mga hayop sa pamamagitan ng mga mahikal na tunog na kalaunan ay naging pangalan ng bawat hayop.
 • 26. Teoryang Eureka!  Sadyang inimbento ang wika ayon sa teoryang ito. Maaari raw na ang ating mga ninuno ay may ideya ng pagtatakda ng mga arbitraryong tunog upang ipakahulugan sa mga tiyak na bagay. Nang ang mga ideyang iyon ay nalikha, mabilis na iyong kumalat sa iba pang tao at naging kalakaran sa pagpapangalan ng mga bagay-bagay (Boeree, 2003)
 • 27. Teoryang Yum Yum  Katulad ng teoryang ta-ta, pinag-uugnay ng teoryang ito ang tunog at kilos ng pangangatawan.  Katulad halos ng teoryang ta-ta ang paliwanag ng mga proponent ng teoryang ito sa pinagmulan ng wika.
 • 29. TAGALOG Oktubre 27, 1936 – Paglikha Surian ng Wikang Pambansa na ang layuning makapgpaunlad at makapgpatibay ng isang wikang panlahat na batay sa isang wikang umiiral. Enero 12,1937 – Hinirang ni Pangulong Manuel L. Quezon ang mga kagawad na bubuo ng Suriang Wikang Pambansa. Disyembre 30,1937 – Kautusang Tagapagpaganap Blg. 134 ipinahayag ng Pangulong Quezon ang Wikang Pambansa ng Pilipinas na batay sa TAGALOG.
 • 30. Hunyo 18,1937 – Pagbibigay ng mga dahilan sa pagpahayag na ang Tagalog ang Wikang Pambansa: 1. Tagalog ang wikang pambansa sa dahilng ito’y nahahawig sa maraming wikain ng bansa. 2. Ang bilang ng mga salitang wikang banyaga ay matatagpuan din sa lahat halos na talatinigan ng inang wikain sa Pilipinas. 3. Mayaman ang Tagalog sapagkat sa pamamagitan ng paglalapi at pagtatambal ay dumarami ang mga salita. 4. Napakadali pag –aralan ng Tagalog.
 • 31. Setyembre 23,1955 – Nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklama Blg.186. Ipinahayag na ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa taun –taon simula ika - 13 hanggang ika -19 ng Agosto. Napakaloob sa panahong saklaw ang pagdiriwang ng kaarawan ni Quezon (Agosto 19).
 • 32. PILIPINO Agosto 13, 1959 – Pinalabas ng Kalihim Jose E. Romero ng Kagawaran ng Edukasyon. Tinutukoy nito na nag Wikang Pambansa ang salitang Pilipino. Octubre 24,1967 - Nilagda ni Panglung Marcos ng isang kautusan na ang Pilipino ang gagamitin ng mga opisina at mga gusali ng pamahalaan.
 • 33. FILIPINO Pebrero 2,1987 – Pinagtibay ng Bagong Kostitusyon ng Pilipinas sa Artikulo XIV, seksyon 6 -9 na nagsasaad na ang Wikang Pambansa ng Pilipinas ay Filipino.
 • 35. Kahalagahan ng Wika Instrumento ng Komunikasyon Nagbubuklod ng bansa Nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman Lumilinang ng malikhaing pag-iisip
 • 36. Instrumento ng Komunikasyon Hindi na mahalaga ang mataas na kaalaman sa wika, sapat na ang nagkakaunawaan gamit ang wika
 • 37. Nagbubuklod ng Bansa Wika ang naging dahilan upang magkaisa ang mga tao , umunlad at makamit ang kalayaan
 • 38. Lumilinang ng Malikhaing Pag-iisip Nagpapalawak ng ating imahinasyon, pagpapakita ng emosyon at leybel ng wika
 • 39. Nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman Paglalakbay Pagsasalin Pagtatala Midyum ng Karunungan
 • 41. Masistemang Balangkas Balangkas ng Wika Salitang –Ugat + TUNOG Panlapi + Morpema Pangungusap Diskurso Ponolohiya Sintaksis (Ponema) Morpolohiya (Sambitla) (Morpema)
 • 42. SINASALITANG TUNOG Hindi lahat ng tunog ay wika sapagkat hindi lahat ng tunog ay may kahulugan. Ang mga tunog ay nalilikha ng ating aparato sa pagsasalita. Pinakamahalagang tunog na anlilikha natin ang kung gayo’y kasangkapan ng komunikasyon.
 • 43. DINAMIKO Ang isang wika ay maaring madaragdagan ng mga bagong bokabularyo. Bunga ito ng pagiging malikhain ng mga tao. Patuloy na nagbabago at yumayaman ang wika. Nagbabagu-bago ang kahulugan ng isang salita na dumaragdag naman sa leksikon ng wika.
 • 44. BOMBA  Maraming namatay sa bombang sumabog noong panahon ng digmaan.  Sumakit na ang braso ng matandang babae sa kabobomba makaipon lamang ng tubig na panlaba.  Tinangkilik ng mga lalaki ang mga pelikulang bomba noon.  May pasasabugin daw na bomba tungkol s isang senador. 44
 • 45. ARBITRARYO  Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito.  Kung sakaling hindi naintindihan ng isang tao ang isang salita o pangungusap ng isang wika, nangangahulugan na hindi siya bahagi ng kasunduang pangkaunawaan.  Ngunit kung pag-aaralan at matututunan niya ang wika, nangangahulugang sumasang- ayon siya sa kasunduan ukol sa naturang wika.
 • 46. PINIPILI AT ISINASAAYOS  Pinipili at isinasaayos ang wikang gagamitin upang maintindihan tayo ng ating kausap. Kailangan pumili ng parehong wika upang magkaunawaan.
 • 47. GINAGAMIT Bakit kailangan gamitin ang wika? Anong mangyayari kung hindi gagamitin ang wika?
 • 48. Nakabatay sa Kultura Hindi maaaring paghiwalayin ang wika at kultura, sapagkat sa pamamagitan ng wika,nasasalamin ang kultura ng isang bansa.
 • 51. Ayon kay Michael A.K. Halliday Pang – Interaksyunal oPakikipagtalakayan oPakikipagbiruan oPakikipagtalo oPagsasalaysay oLiham - pangkaibigan
 • 52. Pang - Instrumental oTumutugon sa mga pangangailangan oPaggawa ng liham pangangalakal oPakikiusap oPag -uutos Halimbawa: Patalastas sa isang produkto
 • 53. Regulatori oPagkontrol sa ugali o asal ng isang tao. oPagbibigay ng direksyon, paalala o babala Halimbawa: oPagbibigay ng instruksyon sa mga artistang gumaganap sa drama.
 • 54. Personal Sariling kuru-kuro Nakakapagpahayag ng sariling damdamin Halimbawa: Pagsulat ng talaarawan at journal Pormal o Di –Pormal na talakayan
 • 55. Imajinativ Malikhaing guni-guni Nakakapagpahayag ng imahinasyon sa malikhaing paraan Halimbawa: • Tula • Maikling kuwento • Dula • Nobela • Sanaysay
 • 57. Informativ oNagbibigay ng mga impormasyon o datos Halimbawa: oPamanahong papel oTesis oPanayam oPagtuturo
 • 59. A. PORMAL  Ito ang mga salitang istandard dahil kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng higit na nakakarami lalo na ng mga nakapag – aral ng wika.
 • 60. 1. PAMBANSA  Ang mga salitang karaniwang ginagamit sa mga aklat pangwika/ pambalarila sa lahat ng mga paaralan.  Ito rin ang wikang kadalasang ginagamit ng pamahalaan at itinuturo sa mga paaralan.  Halimbawa: Asawa, Anak, Tahanan
 • 61. 2. Pampanitikan o Panretorika  Ito naman ang mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang mga akdang pampanitikan.  Ito ang mga salitang karaniwang matatayog, malalim, makukulay at masining.  Halimbawa: Kahati sa buhay Bunga ng pag-ibig Pusod ng pagmamahalan
 • 62. B. IMPORMAL  Ito ay antas ng wika na karaniwan, palasak, pang araw-araw, madalas gamitin sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan
 • 63. 1. Lalawiganin  Ginagamit ito sa mga partikular na pook o lalawigan lamang.  Makikilala rin ito sa pagkakaroon ng kakaibang tono o ang tintawag ng marami na punto.  Halimbawa: Papanaw ka na ? (Aalis ka na?) Nakain ka na? (Kumain ka na?) Buang! (Baliw!)
 • 64. 2. Kolokyal  Ito’y mga pang – araw –araw na saita na ginagamit sa mga pagkakataong inpormal.  Maaring may kagaspangan ng kaunti ang salita ngunit maari rin itong refinado ayon sa kung sino ang nagsasalita.  Ang pagpaaikli ng isa, dalawa o higit pang salita lalo na sa pasalitang komunikasyon ay mauuri rin sa antas nito.
 • 65. Halimbawa:  Nasan,  pa`no,  sa’kin, Kelan  Meron ka bang dala?
 • 66. 3. Balbal  Ito ang tintawag sa Ingles na slang.  Nagkakaroon ng sariling codes, mababa ang antas na ito; ikalawa sa antas bulgar. Halimbawa: Chicks (dalagang bata pa) Orange (beinte pesos) Pinoy (Pilipino)
 • 67. Karaniwang paraan ng pagbuo ng salitang balbal: 1. Paghango sa mga salitang katutubo Halimbawa: Gurang (matanda) Bayot (bakla) Barat (kuripot) 2. Panghihiram sa mga wikang banyaga Halimbawa: Epek (effect) Futbol (naalis, natalsik) Tong (wheels)
 • 68. 3. Pagbibigay ng kahulugan ng salitang tagalog Halimbawa: Buwaya (crocodiles – greedy) Bata (child – girlfriend) Durog (powdered – high in addiction) Papa (father – lover
 • 69. 4. Pagpapaikli Halimbawa: Pakialam – paki Tiyak – tyak 5. Pagbabaliktad Buong Salita Halimbawa: Etned – bente Kita – atik Papantig Halimbawa: Dehin – hindi Ngetpa – Panget Tipar – Part
 • 70. Paggamit Pagpapalit ng Akronim ng Pantig Halimbawa: Halimbawa: G – get, Lagpak – Palpak nauunawaan – Bigo US – under de Torpe – Tyope – torpe, naduwag saya
 • 71. Paghahalo Paggamit ng salita ng Bilang Halimbawa: Halimbawa: Bow na lang ng 45 – pumutok bow 1433 – I love you Mag-jr (joy too riding) 50-50 – Mag-gimik Mag-MU naghihingalo
 • 72. Pagdaragdag Kumbinasyon 1. Pagbabaligtad at Halimbawa Pagdaragdag 2. Pagpapaikli at Puti – Pagdaragdag isputing 3. Pagpaikli at Pagbabaligtad Kulang – 4.Panghihiram at Pagpapaikli kulongbisi 5. Panghihiram at Pandaragdag
 • 73.  Pagbabaligtad at Pagdaragdag Halimbawa: Hiya – Yahi – Dyahi  Pagpapaikli at Pagdaragdag Halimbawa: Pilipino - Pino – Pinoy mestiso – tiso – tisoy  Pagpapaikli at Pagbabaligtad Halimbawa: Pantalon – Talon – Lonta Sigarilyo – Siyo – Yosi
 • 74. Panghihiram at Pagpapaikli Halimbawa: Security – Sikyo Brain Damage – Brenda  Panghihiram at Pagdaragdag Halimbawa: Get – Gets/Getsing Cry – Crayola