Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

pamumunong adaptibo

5 984 vues

Publié le

sana tama

Publié dans : Industrie automobile
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/369VOVb ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

pamumunong adaptibo

 1. 1. Pamumunong Adaptibo Ibinabatay sa sitwasyon ang estilo ng pamumunong adaptibo. May mataas na antas ng pagkilala sa sarili (self- awareness) at kakayahang pamahalaan ang sarili (self-mastery) ang lider na gumaganap ng pamumunong adaptibo. Mayroon siyang mataas na emotional quotient (EQ) at personalidad na madaling makakuha ng paggalang at tagasunod. Ang pamumuno ni Ban Ki-
 2. 2. Moon, Barack Obama, at Lee Kuan Yew ay halimbawa ng ganitong uri ng pamumuno. May apat na katangian ang adaptibong lider: 1.)Kakayahang pamahalaan ang sarili (self-mastery o self-adaptation). Mataas ang kamalayang pansarili ng isang tao kung nalalaman niya ang tunay na layon ng kaniyang pagkatao, mga pinahahalagahan, layunin sa buhay at
 3. 3. kung ano ang nagbibigay ng kahulugan, kapanatagan, at kaligayahan sa kaniyang buhay. Maaari mong makamit ang katangiang ito sa pamamagitan ng: a.)pagpapaunlad ng iyong panloob na pagkatao (inner self) sa pamamagitan ng pag-unawa sa iyong buong pagkatao tungo sa kaliwanagan (enlightened self). b.)pagpapaunlad ng iyong ispiritwal na pagkatao at pagkakaroon ng maliwanag na pananaw sa pagiging mapanagutang bahagi ng lipunan. c.)pagpapaunlad ng pagkataong hindi makasarili sa pamamagitan ng kahandaang maglingkod at magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. 2.)Kakayahang makibagay sa sitwasyon.
 4. 4. Maraming paraan ng pamamahala ang kayang gawin ng isang adaptibong lider. Nalalaman niya kung anong uri ng pamamahala o estilo ang nararapat sa bawat sitwasyon na kaniyang kinakaharap dahil siya ay sensitibo, marunong makibagay, at dagliang tumutugon sa mga pangangailangan ng kaniyang pinamamahalaan. 3.)Kakayahang makibagay sa personalidad. Kinakikitaan ang isang adaptibong lider ng masidhing pagnanasang magtagumpay at umiwas sa kabiguan; ang makipagsapalaran at ipaglaban ang kaniyang mga karapatan tungo sa pagtatagumpay. Nalalaman niya kung paano makitungo sa iba’t ibang tao na mayroong iba’t ibang
 5. 5. personalidad. 4.)kakayahang makibagy sa mga tao.madaling makipag-ugnayan at makitungo sa ibang tao ang isang adaptibong lider dahil sa kaniyang mataas na antas ng kamalayan at kasanayang panlipunan. Madali rin para sa kaniya ang makaisip ng mga paraan upang mapagkasundo ang mga di- nagkakaunawaang panig.
 6. 6. personalidad. 4.)kakayahang makibagy sa mga tao.madaling makipag-ugnayan at makitungo sa ibang tao ang isang adaptibong lider dahil sa kaniyang mataas na antas ng kamalayan at kasanayang panlipunan. Madali rin para sa kaniya ang makaisip ng mga paraan upang mapagkasundo ang mga di- nagkakaunawaang panig.

×