Publicité

Mobiilistrategia

Leadership, Business, Technology and Cybersecurity à Capgemini
7 Apr 2014
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Mobiilistrategia(20)

Publicité

Mobiilistrategia

 1. Digitaali- ja mobiilistrategia liiketoiminnan tuottavuuden kehittäjänä 5.3.2014 Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/ @PeteNieminen
 2. Nykyaikainen liiketoiminta tarvitsee digitaalistrategian. Mobiilistrategia on sen olennainen osa ja samalla merkittävä tekijä liiketoiminnan tuottavuuden kehittämisessä fiksun tietotekniikan avulla.
 3. • Digitalisoituminen on toimintaympäristön muutoksista johtuva seuraava aikakausi teollistumisen jälkeen. Se keskittyy sähköisen tiedon hallintaan ja hyödyntämiseen jokapäiväisessä toiminnassa. • Digitaalistrategia maksimoi organisaation liiketoiminnallisen tuottavuuden digitaalisten ratkaisujen avulla määrittelemällä vision, tavoitteet, mahdollisuudet ja tehtävät. • Digitaalistrategia voi käsitellä koko organisaation toiminnan muuttamista uudenlaisen tavan käsitellä tietoja avulla tai keskittyä enemmän yksittäisiin tapoihin parantaa sähköistä liiketoimintaa ja palveluiden optimointia. – Sisäiset prosessit – Asiakaspalvelu – Kumppanit – Kansainvälisyys Digitaalistrategia ja digitalisoituminen
 4. Strateginen Taktinen Operatiivinen Mobiilistrategia vaikuttaa kaikilla organisaatiotasoilla Liiketoiminta Digitaalistrategia Tietohallintostrategia Käytännöt Prosessit Kumppani- ja laitevalinnat Ohjeistus Koulutus Tuki Ylläpito Logistiikka MOBIILISTRATEGIA
 5. • Toimiva mobiilistragia luodaan liiketoiminnallisten tavoitteiden ja digitaalistrategian pohjalta. Se mahdollistaa kokonaan uusia liiketoimintamuotoja ja työskentelytapoja. • Strategia tukee liiketoimintaa sekä organisaation tuottamien, että hyödyntämien palveluiden osalta. • Mobiiliteetti mahdollistaa reaaliaikaisen kaksisuuntaisen kommunikaation organisaation loppuasiakkaiden kanssa ja tehokkaan aika- ja paikkariippumattoman työskentelymallin omalle henkilökunnalle. • Hyvin suunniteltu mobiilistrategia on kustannustehokas ja se parantaa organisaation tuottavuutta merkittävästi. • Strategian on oltava konkreettinen, selkeä ja ajankohtainen. Strategian luonti
 6. • Liiketoiminnan ja digitaalisoitumisen uudet tarpeet ja toimintamallit. • Prosessien ja tuottavuuden tehostaminen. • Uudet tuotteet ja palvelut. • Kuluttajistuminen ja tarve käyttäytymismallipohjaisiin työvälineisiin. • Aika- ja paikkariippumaton työskentelytarve. • Ulkoisten ja sisäisten käyttäjäkokemusten parantaminen. Ajurit • Mobiililaitteet ovat joko liian vakioituja tai täysin hallitsemattomissa. • Web-pohjaisten sovellusten ja appsien hyödyntäminen. • Mobiililaitteiden käyttö ohittaa perinteisten työasemien käytön viimeistään vuoden 2014 aikana Morgan Stanley Research 2012
 7. • Mobiilistrategia määrittää useita käytäntöjä ja prosesseja. Nämä ovat sidoksissa muihin strategioihin, kuten kumppanistrategia, tietoturvastrategia tai laadunhallinta. • Osa-alueet: – Käyttötarkoitukset ja liiketoiminnalliset perusteet (mobiililaitteiden ja -palveluiden roolit ja tavoitteet) – Digitaalistrategia ja tietohallintostrategia tulevine suunnitelmineen (palveluiden tuottaminen ja hyödyntäminen) – Tuottavuus ja kustannukset (mitä mobiilistrategialla halutaan saavuttaa ja mitä siihen joudutaan investoimaan) – Aikataulut ja elinkaari (missä vaiheessa tehdään mitäkin ja kuinka kauan) – Säännöt ja regulaatiot (yleiset ja toimialakohtaiset pelisäännöt) – Kumppanit ja hankintaprosessit (mitä tehdään itse, mitä ostetaan palveluna) – Logistiikka (toimitukset, asennukset, palautukset, kansainvälisyys) – Rahoitus (ostettu, rahoitettu) – Etäyhteydet ja liittymätyypit (langallisia, langattomia, nopeudet, kansainvälisyys) Käytännöt ja prosessit
 8. • Kuluttajat ovat ottaneet mobiililaitteet omakseen. Siitä huolimatta niiden käyttäjät tarvitsevat säännöllistä koulutusta, opastusta ja tukea. • Tabletit ja älypuhelimet ovat tietokonetta huomattavasti henkilökohtaisempia laitteita. Työnantajan on usein hyväksyttävä laitteiden henkilökohtaisuus, mikäli niiden käytöstä halutaan saada maksimaalinen hyöty irti. • Osa-alueet: – Käyttöskenaariot ja käyttäjäryhmät (minkälaista käyttöä, minkälaisia käyttäjäryhmiä) – Omistajuus (kuka omistaa ja kuka kustantaa, onko henkilökohtaista tietoa) – Laitteen personointi (miten organisaation ja omat tiedot pysyvät erillään) – Koulutus (käyttöönotto, liiketoimintasovellukset, tietoturva) – Tuki (vikatilanne, uuden laitteen käyttöönotto, huoltoon toimitus) Ihmiset
 9. • Laitteiden elinkaari – Hallittavissa ja muutettavissa tehokkaasti – Käytöstä poisto yksinkertaista • Tablettien kustannustehokas käyttöönotto – Organisaatio osallistuu pystymällään summalla • Pienempi tuen tarve – Tutut toimintatavat ja vertaistuki Mobiililaitteet ja Free Choice • Pienemmät laitekustannukset – Rahoitus – Henkilökunta osallistuu kustannuksiin • Selkeä budjetointi – Yksi hinta työasemille • Korkea motivaatio – Jokainen saa itselleen sopivan ja haluamansa työvälineen • Parempi työn tehokkuus – Uudet ja toimivat työvälineet • Käyttäytymismallipohjainen toiminta – Nopea reagointi työnteon trendeihin • Aika ja paikkariippumaton työnteko – Tehostaa liiketoiminnan tuottavuutta • Mobiilisovellukset – Parantavat kilpailukykyä – Luovat täysin uusia tapoja tehdä liiketoimintaa – Asiakastyytyväisyys ja erottautumismahdollisuudet kilpailijoihin kasvavat
 10. • Mobiilistrategia on suurelta osin myös teknologiavalinta. Valinnoissa kannattaa huomioida tietohallinnon teknisen infrastruktuurin pitkän tähtäimen suunnitelmat ja nopeasti kehittyvien mobiililaitteiden ominaisuudet. • Osa-alueet: – Ekosysteemi (Google, Microsoft, iOS, Android, Chrome, Windows Phone) – Päätelaite (Chromebook, tabletti, phabletti, älypuhelin) – Laiteominaisuudet (erikoismallit, sensorit, kapasiteetit, kustannukset, käytettävyys) – Sovellukset (natiivi, HTML5, Citrix, apps) – Palvelut (omat, kumppanilta, pilvestä) – Tietoturva (haittaohjelmilta suojautuminen, varmistukset, yksityisyyden suoja) – Laitteidenhallinta (etähallinta, vikatilanteet, laitevaihdot, tietojen poisto) – Sovellusjakelu ja sovelluskaupat (etäasennus, itsepalvelu, julkiset palvelut) Teknologia
 11. Puhe Tekstiviesti Sähköposti ja kalenteri Pikaviestintä ja tilatieto Nettineuvottelu Videoneuvottelu Dokumenteihin pääsy Prosessien mobilisointi Yksilön tarpeet Käyttöjärjestelmä ajantasalla Pääsyn suojaaminen Tiedon salaaminen Yhteyksien suojaaminen Haittaohjelmien estäminen Keskitetty kontrolli Tiedon rajaaminen ja suojaaminen Ymmärrys mitä laitteessa on ja mihin sillä päästään Ymmärrys mitä voi tapahtua Salasanojen merkitys Laitteesta huolehtiminen Vapaus tuo vastuuta Yrityksen tehtävänä on suojella omaa tietoa Mobiililaitteiden käyttötarpeet, tietoturva ja pelisäännöt TIETOTURVA PELISÄÄNNÖTKÄYTTÖTARPEET MOBIILISTRATEGIA Hankintakanavat, logistiikka, ylläpito, tuki, elinkaari
 12. Kiitos Pete Nieminen +358-50-4636969 pete.nieminen@atea.fi fi.linkedin.com/in/petenieminen/ @PeteNieminen
Publicité