Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
30.09.2016
Идеята за социална онтология и
принципът на релевантността
НАЙДЕН НИКОЛОВ, PHD.
СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
ФИЛОС...
30.09.2016
Арктика
2
Презентацията е посветена на темата
„Арктика“, и в този слайд, и в другите по-нататък,
ще се „потопит...
30.09.2016
Основни научни открития и
постижения на дисертацията
Те могат да се систематизират в 2 основни категории:
 1-в...
30.09.2016
1-во. “Разбулване на тайната“ на
произхода на Хомо сапиенс сапиенс.
Отговор на един от най-важните въпроси в ис...
30.09.2016
 Отговорът, в следствие изследването, е кратък и ясен:
във въвеждане на стриктен контрол върху
сексуалността, ...
30.09.2016
► Биологичната еволюция е прекъсната и поставена
под социален човешки контрол, механизмите на
естествения отбор...
30.09.2016
2-ро. Откриване на 6 ключови
характеристики, критерии за наличие на
ново качество на съвременната човешка
общно...
30.09.2016
2-ро. 6 ключови характеристики:
3) Универсална форма на целенасочена подкрепа и
грижа за езиково, социално и це...
30.09.2016
6) Универсално наличие на специфични социални,
психични и генетични патологии, характерни за Хомо
сапиенс сапие...
30.09.2016
3-то. Откритието обясняващо
произхода на латентната фаза в
пубертетното развитие:
 Латентната фаза няма естест...
30.09.2016
 Много е вероятно да се е оформила естествена
позитивна норма на баланс между двата фактора,
която исторически...
30.09.2016
3-то. Латентната фаза в
пубертетното развитие:
 Тава обяснява несъзнавани, „изтласкани“ от
рационалното човешк...
30.09.2016
 По подобен начин можем да възприемем, но на по-
високо символно ниво и даването на „обет за
безбрачие“, за сл...
30.09.2016
 Те са масови до момента на „Авраамовия комплекс“ –
акт на милост към жертва на човешкия живот, който
символич...
30.09.2016
4-то. Откритието, което формулирах
като „социално-мозъчно-генетична“
спирала на развитието.
 Промените се унас...
30.09.2016
4-то. „Социално-мозъчно-
генетична“ спирала на развитието.
 Основните биологични и генетични промени, които
на...
30.09.2016
Към първата група на усъвършенстване могат да се отнесат:
 Снишаване на ларинкса и развитие на мозъчните центр...
30.09.2016
 Развитие на челните дялове и префронталният кортекс -
способност за социално поведение съобразено със
социалн...
30.09.2016
Генетично унаследената травматология на мъжете:
 Първоизточник на тези травматични тенденции, особено за мъжки...
30.09.2016
5-то. Иновация в научната методология
съчетаваща два основни елемента:
„Идеята за социална онтология“ и
„Принци...
30.09.2016
Тенденция към фундаментална грешка:
 Големият проблем, който беше открит и анализиран при
социалните и хуманит...
30.09.2016
 Социалната онтология изисква спазването на принципа „…
мащабът твори феномена“ (Елиаде, 1945 ) или по-точно к...
30.09.2016
Тук е валиден принципът на релевантност в изследванията:
 Необходимост да се реконструира и емаптично да се
ра...
30.09.2016
6-то. Формулиране на основни
принципи на социалната еволюция.
На база на споделените данни в дисертацията, очер...
30.09.2016
Най-важните исторически процеси, които настъпват в
социалната еволюция са интеграцията и глобализацията.
► Инте...
30.09.2016
Друг механизъм се отбелязва многократно при изучаване на тези
критични трансформиращи периоди на преход към ево...
30.09.2016
Арктика
27
30.09.2016
след 30 години
28
30.09.2016
може да остане
без лед
29
30.09.2016
По думите на Ал Гор: “Това, което направим сега, може да има
продължение в следващите 1000 години.”
► Тенденция...
30.09.2016
Дали Арктика
ще остане без лед и това ще
унищожи стотици видове
зависи от нас.
31
30.09.2016
Copyright: Nayden Nikolov, PhD, 30.09.2016
All Right Reserve.
Credits for images: https://photodune.net
Large A...
30.09.2016
33Walruses lying on the shore in Svalbard, Norway
muhaa
Reindeer in arctic summer
muhaa
Arctic Region Map
Peter...
30.09.2016
34
Arctic landscape
Rumoso
Arctic Iceberg
tukuchina
Arctic
Rumoso
Glacial block of ice close up
j-wildman
Ice h...
30.09.2016
35
Ice hanging from an edge of an iceberg
raldi
A mountain landscape filled with snow, Svalbard,
Norway
SimpleF...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×
Prochain SlideShare
Facebook - The Path to Growth - Babelcamp 2014
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

1

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

Идеята за социална онтология и принципът на релевантността

Télécharger pour lire hors ligne

Найден Николов, PHD.
СУ “Св. Климент Охридски“
Философски Факултет.
Презентация по време на публичната защита.

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir

Идеята за социална онтология и принципът на релевантността

 1. 1. 30.09.2016 Идеята за социална онтология и принципът на релевантността НАЙДЕН НИКОЛОВ, PHD. СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ 1
 2. 2. 30.09.2016 Арктика 2 Презентацията е посветена на темата „Арктика“, и в този слайд, и в другите по-нататък, ще се „потопите“ в прекрасни кадри от живота и природата на Арктика, заедно с основното съдържание на дисертацията.
 3. 3. 30.09.2016 Основни научни открития и постижения на дисертацията Те могат да се систематизират в 2 основни категории:  1-ва категория със статус на научни открития, които имат революционен „нелинеен“ характер и са уникални и автентични за историята на науката;  2-ра категория - научни постижения от „еволюционен“ характер, усъвършенстващи други научни модели, които са били исторически налични в историята на науката.  Можем да ги обобщим в 6 основни пункта - първите четири, със статус на открия и последните две, със статус на постижения. 3
 4. 4. 30.09.2016 1-во. “Разбулване на тайната“ на произхода на Хомо сапиенс сапиенс. Отговор на един от най-важните въпроси в историята на съвременното човечество, този за Произхода.  „Какъв е практическия и исторически механизъм на процеса на преход към нов човешки вид – Хомо сапиенс сапиенс?“,  „В какво точно се състои разликата между него и другите човешки биологични видове, които не са реализирали този преход?“.  Или по-популярно казано „Разбулване на загадката, на тайната на произхода на Хомо сапиенс сапиенс“. 4
 5. 5. 30.09.2016  Отговорът, в следствие изследването, е кратък и ясен: във въвеждане на стриктен контрол върху сексуалността, със строгост на основен и универсален Кодекс, от спазването на който зависи съществуването на хората в общността.  Това е система от правила за това, кое е забранено и кое е желано при сексуалните и семейни отношения в първичната родова тотемна общност.  Забраната обхваща сексуални отношения с представителите на собствения род и тотем, и желано обвързване с представители на чужд род и тотем – това поражда в историята първата уникална човешка общност, качествено и количествено различна от биологичното стадо – семейно-родовата асоциация. 5 1-во. “Разбулване на тайната“ на произхода на Хомо сапиенс сапиенс.
 6. 6. 30.09.2016 ► Биологичната еволюция е прекъсната и поставена под социален човешки контрол, механизмите на естествения отбор са трансформирани в социален и общностен процес. ► Реализират се и значителни биологични, генетични и умствени адаптационни промени, които се отразяват на раждането и утвърждаването на нов биологичен вид в семейството на хоминидите - Хомо сапиенс сапиенс. ► Този процес протича и приключва между 240 и 50 хил. години назад във времето, успоредно с преходната фаза при развитието и утвърждаването на Хомо сапиенс сапиенс като нов човешки вид. 6 1-во. “Разбулване на тайната“ на произхода на Хомо сапиенс сапиенс.
 7. 7. 30.09.2016 2-ро. Откриване на 6 ключови характеристики, критерии за наличие на ново качество на съвременната човешка общност и на нейните представители:  Това са своеобразни критерии за успешното реализиране на този преход към Хомо сапиенс сапиенс и неговата форма на общност: 1) Уникалното и същевременно универсално, характерно само за човека като биологичен вид, наличие на латентен период в развитие на сексуалността; 2) Наличие на универсална забрана за кръвосмешение, първо за собствения род и тотем, а исторически след това с редукция до най- близките родственици; 7
 8. 8. 30.09.2016 2-ро. 6 ключови характеристики: 3) Универсална форма на целенасочена подкрепа и грижа за езиково, социално и ценностно обучение на младите представители на дадената човешка култура, чрез което съзнанието им придобива социален характер и те се интегрират и развиват в общността; 4) Универсално наличие на ритуали на преход (тип „второ раждане“ ) от пубертетното развитие към легитимна сексуална и социална зрялост; 5) Универсално наличие на Кодекс и система от норми и ограничения, на социално желани и на потиснати, социално неприемливи поведения и личностни характеристики; 8
 9. 9. 30.09.2016 6) Универсално наличие на специфични социални, психични и генетични патологии, характерни за Хомо сапиенс сапиенс, както и на биологични и генетични промени, „белязали“ адаптацията на биологично и органично ниво на човешките индивиди към „натиска“ на факторите на социалната онтология. 2-ро. 6 ключови характеристики: ► Тези 6 ключови критерия са полезни и за оценка на тенденциите за развитие или регрес в рамките на базисния и вторичния ценностен антропологичен модел на конкретните общностни форми. ► Те могат да послужат за своеобразна „прототипна форма“ на изследване на тенденциите и закономерностите на социалната онтология. 9
 10. 10. 30.09.2016 3-то. Откритието обясняващо произхода на латентната фаза в пубертетното развитие:  Латентната фаза няма естествен биологичен характер, тя е феномен на въведени практики на социален контрол, които пряко регулират младежката сексуалност в родово-семейните асоциации и племенните общности и до голяма степен правят тяхното социално и биологично възпроизводство по-безконфликтно.  Този социален контрол на сексуалността намалява енергията на конфликта с „алфа“ позицията в племето и с родовия елит като цяло.  Намалява необходимостта да се убиват или изгонват членове на общността в млада възраст поради проява на сексуална активност, която може да има както деструктивен характер за приетите тотемни правила, така и да породи биологична криза на възпроизводство на общността при много случаи на наказание. 10
 11. 11. 30.09.2016  Много е вероятно да се е оформила естествена позитивна норма на баланс между двата фактора, която исторически се е утвърдила.  Ако е липсвал подобен контрол върху секса и утвърждаване на латентната фаза в сексуалното развитие, половото съзряване ще приключва на 6 или 7-годишна възраст.  Определихме тези практики, както и действието на Кодекса регламентиращ правилата за сексуално общуване и брак като „Принцип на поставяне на индивидуалното биологично съществуване под социален контрол“. 3-то. Латентната фаза в пубертетното развитие: 11
 12. 12. 30.09.2016 3-то. Латентната фаза в пубертетното развитие:  Тава обяснява несъзнавани, „изтласкани“ от рационалното човешко осмисляне и осъзнаване факти на съществуващи и досега ритуали на мъжка или женска кастрация, на мъжко или женско обрязване и всички други ритуални дейности, свързани с половите органи на младите човешки индивиди и отношението като цяло към тяхната сексуалност.  Обрязването, кастрацията в реален или символичен план е „социален символ“ за това, че индивидуалния секс и сексуалния орган са под социален контрол – контрола на родовата общност и асоциация. Те се жертват в името на съществуване на общността, като акт на утвърждаване на правилата на Кодекса. 12
 13. 13. 30.09.2016  По подобен начин можем да възприемем, но на по- високо символно ниво и даването на „обет за безбрачие“, за служба на по-висша социална инстанция – „символично“ индивидуално „кастриране“, лишаване от лична сексуална мотивация, биологично пълнокръвие и осъществяване в името на идеалите и ценностите на общността.  Принасяне в „жертва“ на лично значимо биологично битие на по-висок в социалната онтология социален смисъл.  От подобен характер са и феномените на човешки жертвоприношения, като устойчиви и универсални практики открити в културно несвързани общностни идентичности. 13 3-то. Латентната фаза в пубертетното развитие:
 14. 14. 30.09.2016  Те са масови до момента на „Авраамовия комплекс“ – акт на милост към жертва на човешкия живот, който символично се заменя с жертва на животински.  Трябва научно и социално да се разграничат двата компонента: на биологично и психично равнище става въпрос за некрофилна тенденция и травматичност, а на социално онтологично равнище - за биофилна тенденция на утвърждаване на общността.  Този сблъсък е и основният проблем за психичното развитие на Хомо сапиенс сапиенс – то е за сметка на некрофилно поведение и психична тенденция; контролирана агресивност, насочена към членовете на собствения род; тежка психична травматология, която, както установихме се унаследява. 14 3-то. Латентната фаза в пубертетното развитие:
 15. 15. 30.09.2016 4-то. Откритието, което формулирах като „социално-мозъчно-генетична“ спирала на развитието.  Промените се унаследяват не само като достижения на развитието чрез трениране, учене и дългосрочна памет, но и на биологично и генетично ниво - усъвършенстване на структурите и процесите в мозъка с паралелни промени в цялостната човешка биология, които генетично се унаследяват.  Като промените от социален характер са предопределящи.  Това е и основният смисъл на „идеята за социална онтология“ като приоритет при човешкото развитие, за разлика от биологичната еволюция свързана с механизма „биологична адаптация-естествен отбор- генетични промени“. 15
 16. 16. 30.09.2016 4-то. „Социално-мозъчно- генетична“ спирала на развитието.  Основните биологични и генетични промени, които настъпват в следствие на доминирането на факторите на социалната онтология са от два типа:  първият – усъвършенстване на ново качествено ниво на мозъчни, биологични и адаптационни процеси, които са били част от развитието на хоминидите и рода Хомо, в продължение на няколко милиона години еволюция и  вторият - уникални промени, характерни само за Хомо сапиенс сапиенс. 16
 17. 17. 30.09.2016 Към първата група на усъвършенстване могат да се отнесат:  Снишаване на ларинкса и развитие на мозъчните центрове на речта.  Увеличаване обема на мозъка, на гъвкавостта и пластичността на невронната и синаптична мрежа, усложняване на мозъчни структури и произход на нови.  Хемисферна диференциация и диференциране на доминираща ръка, за която настъпват и генетични промени. 4-то. „Социално-мозъчно-генетична“ спирала на развитието. 17 Към втората група на уникални промени спадат: ► Наличие на речеви нарушения и тяхната генетична основа. ► Развитие на език, социална и емоционална памет.
 18. 18. 30.09.2016  Развитие на челните дялове и префронталният кортекс - способност за социално поведение съобразено със социални правила и ценности, развитие на човешката индивидуалност и автономно вземане на решения.  Наличие на специфични само за Хомо сапиенс сапиенс генетични, неврологични и психични разстройства.  Полова диференциация на травматологията и психичната патология в следствие на половата разлика в осъществяване на адаптивните стратегии в епохата на „Лова и събирачеството“ и на „Военното дело“ в епохите след това.  Поява на латентен период в сексуалното развитие на младите индивиди и неговото унаследяване. 18 4-то. „Социално-мозъчно- генетична“ спирала на развитието.
 19. 19. 30.09.2016 Генетично унаследената травматология на мъжете:  Първоизточник на тези травматични тенденции, особено за мъжкия пол, се коренят във феномените на първичния социален произход и ролята им в адаптивните стратегии на „Лов и събирачество“ и на „Военно дело“ в епохите след това.  Тяхното осъзнаване ще даде нов научен подход, както за адекватното отглеждане на децата, така и за релевантен социален и терапевтичен подход за преодоляване на тези патологизиращи тенденции.  Например проблемите на развитие на мазолестото тяло при момчетата са свързани с тенденции за тревожна реакция, ниска емпатия, занижен контрол върху импулсивността, много повече страхове и агресивна готовност.  Това, „на езика“ на психологията, означава, че момчетата се нуждаят от повече любов и грижа при израстването си. 19 4-то. „Социално-мозъчно-генетична“ спирала на развитието.
 20. 20. 30.09.2016 5-то. Иновация в научната методология съчетаваща два основни елемента: „Идеята за социална онтология“ и „Принципът на релевантността“.  Добросъвестно приложени „Идеята за социална онтология“ и „Принципът на релевантността“, като научна методология могат да направят анализираните феномени очевидни и рационално познаваеми, по подобие на феномените на точните и природоматематически науки.  Личният научен мотив – и основна теза на дисертацията е да се покаже как психологията като цяло, социалната и клиничната психология; антропологията; социологията, политологията и културологията, са не по-малко обективни и позитивни научни дисциплини от математиката; статистиката; физиката; астрономията; медицината; генетиката и хуманитарната биология. 20
 21. 21. 30.09.2016 Тенденция към фундаментална грешка:  Големият проблем, който беше открит и анализиран при социалните и хуманитарни дисциплини, беше значително по-голямата възможност за социално-психично „изкривяване“ и тенденция към несъзнавана антропоцентрична нагласа на изследователите и научните елити, които могат да попаднат „в плен“ на тенденцията към „фундаментална грешка“ и да достигнат до даден вид на фундаментализъм или идеология.  В дисертационното изследване тази, до голяма степен несъзнавана нагласа, беше формулирана като стремеж да се приложат и екстраполират смислово-ценностните принципи, конституиращи социалния порядък на дадена общностна идентичност върху представителите на други общности, извън нейните граници и естествен културен хоризонт на събитията. 5-то. „Идеята за социална онтология“ и „Принципът на релевантността“. 21
 22. 22. 30.09.2016  Социалната онтология изисква спазването на принципа „… мащабът твори феномена“ (Елиаде, 1945 ) или по-точно казано отчитането в анализа на отделни, със собствено социалнопсихично съдържание, динамика и йерархична субординация, равнища на социалната онтология: 1) личностно и междуличностно; 2) на социалните групи и социални категории; 3) на социалните общности и 4) на мега- и макро- общностните образувания.  На всяко едно от тези равнища може да се очаква различен водещ критерий за асоцииране и групообразуване или система от взаимно действащи критерии при качествено различните по-сложни социални образувания.  В исторически план това са историческите форми на общностна идентичност на социалната онтология: родово-семейната и родово- семейните асоциации, племенната и племенните асоциации, етническата и междуетническите асоциации, националната и наднационалните асоциации и цивилизационната, като пределен мега общностен културен хоризонт на събитията. 22 5-то. „Идеята за социална онтология“ и „Принципът на релевантността“.
 23. 23. 30.09.2016 Тук е валиден принципът на релевантност в изследванията:  Необходимост да се реконструира и емаптично да се разбере феномена на социалната идентичност, съотнесен релевантно в рамките на неговия културен хоризонт на събитията.  Като самокритично се преодолее естествената тенденция на изследователя да бъде потопен в своята антропоцентричност с уклон към фундаментална грешка.  Еволюционната етика и регулация изисква императив на изследователя: „Разбирам и емпатирам, но не одобрявам и реагирам“ - ако в културното взаимодействие има наличие на еволюционен регрес и некрофилност. 23 5-то. „Идеята за социална онтология“ и „Принципът на релевантността“.
 24. 24. 30.09.2016 6-то. Формулиране на основни принципи на социалната еволюция. На база на споделените данни в дисертацията, очертаващи основните исторически типове общностна идентичност, които обхващат мащабен исторически хоризонт от време, можаха да се абстрахират важни закономерности и принципи на социалната еволюция. Кои са те? ► Няма възможност „за връщане“ на историческото време назад. ► Всеки динамичен процес на социален прогрес или регрес има „критична точка“ и крайни исторически граници като феномени на социалната онтология. ► Социалната еволюция и социалната онтология имат вътрешно присъщи динамични и автентични механизми на развитие. Не се наблюдава „чудо“, външна намеса или външен „двигател“ за тяхното усъвършенстване и развитие. 24
 25. 25. 30.09.2016 Най-важните исторически процеси, които настъпват в социалната еволюция са интеграцията и глобализацията. ► Интеграцията на по-високо еволюционно равнище на социална комуникация и общностна идентичност, глобализира общността до нивото на пределния културен и цивилизационен хоризонт на събитията. ► Повишената вътрешна интеграция, чрез иновация на социалната комуникация, дава отворен хоризонт за повишена външна интеграция, включваща доскорошните „врагове“ и „опоненти“. ► Тяхното реално и символично интегриране дава основа за конструкция на нови социални органични форми и качество. 25 6-то. Формулиране на основни принципи на социалната еволюция.
 26. 26. 30.09.2016 Друг механизъм се отбелязва многократно при изучаване на тези критични трансформиращи периоди на преход към еволюция и иновация. Можем да наречем този механизъм и неговото действие „алтернативна еволюция“. ► Ако, по една или друга причина, някои от историческите общностни форми не могат да реализират тези тенденции на интеграция и глобализация, това се случва в паралелен исторически момент с друга или, по-скоро, чрез други форми. ► Ако наблюдаваме регрес и доминиране на некрофилната тенденция, липса на развитие във вътрешен или външен план, то паралелно, в друг, изолиран и културно несвързан цивилизационен ареал, протичат конструктивни социални процеси от доминиращ биофилен характер, които реализират качествена и иновативна промяна. Така в по-глобален план социалната еволюция продължава. Има промяна на доминация и лидерство, до следващ цикъл на исторически предизвикателства. 26 6-то. Формулиране на основни принципи на социалната еволюция.
 27. 27. 30.09.2016 Арктика 27
 28. 28. 30.09.2016 след 30 години 28
 29. 29. 30.09.2016 може да остане без лед 29
 30. 30. 30.09.2016 По думите на Ал Гор: “Това, което направим сега, може да има продължение в следващите 1000 години.” ► Тенденцията към некрофилност на човешката цивилизация, която в момента застрашава резултатите на 4,1-милиарден естествен процес на еволюция на живота на Земята, изисква от изследователите не само анализ на произхода на тази тенденция, но и предлагане на алтернативни пътища за развитие, преодоляващи тези архаични психични и генетични фиксации и травматология, които я предполагат. ► Това е пресечна точка на съвременния конфликт на цивилизационно равнище – тенденции от биофилен характер или тенденции от некрофилен характер, механично продължаване във времето на тенденциите на цивилизация на „Жертвата“, или биофилна трансформация и утвърждаване на ценностния антропологичен модел на цивилизация на „Развитието и отговорността“. Решението: биофилна трансформация в цивилизация на „Развитието и отговорността“. 30
 31. 31. 30.09.2016 Дали Арктика ще остане без лед и това ще унищожи стотици видове зависи от нас. 31
 32. 32. 30.09.2016 Copyright: Nayden Nikolov, PhD, 30.09.2016 All Right Reserve. Credits for images: https://photodune.net Large Arctic iceberg with a cavity inside goinyk A break in the clouds derating a rainbow over the grassy tundra of Northern Iceland Corepics Sea ice on Arctica raldi blue iceberg floating in Alaska porbital Arctic Tern standing near her nest protecting her egg from predators Curioso Travel Photography Pure snow formation cold arctic winter weather conditions Anterovium 32
 33. 33. 30.09.2016 33Walruses lying on the shore in Svalbard, Norway muhaa Reindeer in arctic summer muhaa Arctic Region Map PeterHermesFurian Arctic white wolf Curioso Travel Photography Large Arctic iceberg goinyk Arctic tundra from air georgeburba Polar bear, King of the Arctic buchachon Arctic cloudscape Harvepino
 34. 34. 30.09.2016 34 Arctic landscape Rumoso Arctic Iceberg tukuchina Arctic Rumoso Glacial block of ice close up j-wildman Ice hanging from an edge of an iceberg raldi Winter ice landscape destillat Iceberg raldi
 35. 35. 30.09.2016 35 Ice hanging from an edge of an iceberg raldi A mountain landscape filled with snow, Svalbard, Norway SimpleFoto Sea ice on Arctica raldi Arctic desert Kamenetskiy
 • SilviaFilipova

  Oct. 27, 2016

Найден Николов, PHD. СУ “Св. Климент Охридски“ Философски Факултет. Презентация по време на публичната защита.

Vues

Nombre de vues

1 008

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

586

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

1

×