Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Industriella revolutionen

Genomgång industriella revolutionen

Livres associés

Gratuit avec un essai de 30 jours de Scribd

Tout voir
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Industriella revolutionen

  1. 1. Industriella revolutionen
  2. 2. Varför just Storbritannien? • Framgångsrika kolonialkrig mot Frankrike och Holland, gav Storbritannien kolonier i Nordamerika, Indien och Afrika (mellan ca 1660-1760) -> Obegränsat med billiga råvaror från kolonierna: Bomull, te, sockerrör, tobak • Exportmarknad via kolonierna för de färdigproducerade varorna • Agrara revolutionen: enclosure och avel -> småbönderna blir utan mark, blir arbetare • Investeringsvilliga riskkapitalister uppmuntrade innovationer • fungerande infrastruktur • Moderlandets territorium förskonat från krig Alla andra länder i Europa saknade en eller flera av dessa förutsättningar.
  3. 3. Förutsättningar och behov • Tillgången på bomull föder ett behov av mer effektiv textilproduktion -> behovet föder uppfinningar • Spinning Jenny, flygande skytteln + ångkraften • 1783 första ångdrivna bomullsfabriken • Detta föder i sin tur behov av mer effektiv skördande av bomull – slavar på bomullsplantagen ovärderliga • 1820-talet första mekaniska vävstolen
  4. 4. Ångkraften • 1709: upptäckten att man med hjälp av koks (från stenkol) kan framställa tackjärn • Upptäckten av ”puddlingsprocessen” – att göra smidbart järn av tackjärn -> maskiner kan göras i järn istf trä. • Stenkol måste brytas i vattenfyllda gruvor; behov av en pump • 1760-talet uppfinns en energieffektiv vattenpump, som drivs på ångkraft, av James Watt. • Ångmaskinen gjorde det möjligt att förlägga industrier oberoende av vattenkraft och kolfyndigheter
  5. 5. Transporter • Bomull och kokstransporter • Storbritanniens vägnät förbättras av John McAdam • Kanaler byggs • Hjulångare • Järnvägar och lokomotiv
  6. 6. Tillgång på arbetare • Enclosure – en skiftesreform inom jordbruket, många bönder blir ”jordlösa” -> arbetskraft till industrin • Befolkningsökning (befolkningen ökade med 20 miljoner på 100 år!!! Fr 7 miljoner 1750 till 27 miljoner 1850) • Kraftig urbanisering
  7. 7. Arbetsvillkor • Barnarbete vanligt fr 6 eller 8 år (i tex. kolgruvorna och textilfabrikerna) • Slum och misär i städerna
  8. 8. Kapitalism • Kungligt envälde i Europa, ej i Storbritannien (pga den ”ärorika revolutionen” som hade stärkt parlamentets makt) • Handeln främjas gm låga tullar och fri konkurrens (Adam Smith) • Bank of England, sparbanker och aktiebolag

×