Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Радиоактивност

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Радиоактивност

 1. 1. ПъРви открИтиЯ През 1896 г. френският физик Анри Бекерел (1852-1908) открил, че урановата руда изпуска невидими лъчи. След откритието на Бекерел започва изучаването и практическото използване на радиоактивните лъчения. . . Анри Бекерел
 2. 2. Що е то радиоактивност? Ядрата на повечето атоми на Земята са стабилни, т. е. не се променят. Обаче някои ядра, като това на урана, са нестабилни: изпускат без външно действие лъчи с голяма енергия и се променят – превръщат се в други ядра или преминават в стабилно състояние, в което не излъчват. Общо взето това е явлението радиоактивност. Радиоактивни са елементите с атомен номер по-голям от 82. Радиоактивни могат да бъдат и редица изотопи на останалите елементи.
 3. 3. През 1898 година съпрузите химици Мария и Пиер Кюри откриват в урановата руда два неизвестни дотогава химични елемента, които са по-радиоактивни от урана. Единият е наречен радий Пиер и Мария Кюри (лъчист), а другият полоний в чест на родината на Мария Кюри, Полша.
 4. 4. Какво да разбираме, когато чуем “изотоп” Всички атоми имат определен брой протони, но не важи същото и за неутроните. Атомите на един и същи хим. елемент, но с различен брой неутрони се наричат изотопи. Това означава и че те имат различна маса. Пример е водородът, който има три изотопа: водород, деутерий и тритий. Изотопи на хелия
 5. 5. Радиоактивните лъчения Съществуват три вида радиоактивни лъчения: 1) Алфа-лъчите са поток от от хелиеви ядра, като всяка частица е съставена от два протона и два неутрона. 2) Бета-лъчите са поток от електрони, движещи се много бързо. 3) Гама-лъчите са подобни на слънчевите лъчи, но имат много по-голяма енергия.
 6. 6. Радиоактивните лъчения имат голяма енергия и когато преминават през веществата предизвикват йонизиращо действие: свързват се с частиците на атомите,откъсват електроните и ги превръщат в йони. Най-силно такова действие имат “алфите”, но за сметка на Пред какво се спират лъчите това енергията им бързо свършва и те имат най-малкото проникващо действие.
 7. 7. Биологично действие Поради йонизиращото си действие лъченията увреждат клетките на живите организми. Колко големи са пораженията, зависи от продължителността на облъчване. Силните лъчения предизвикват лъчева болест и различни ракови заболявания. Работещите в зона с висока радиация носят специално облекло и спазват строги правила за безопасност. Международният знак за радиоактивност
 8. 8. Приложение на радиоактивността В медицината се използват радиоактивните лъчения и по специално гама-лъчите, с които се унищожават раковите клетки. Това се нарича лъчева терапия. При силна радиация възникват мутации. Това понякога е полезно: така са получени микроорганизми, които се използват за направата на някои антибиотици. Тази енергия се използва и за направата на бомби, при чието използване остават следи завинаги. Всички паднаха, но никой не остана цял, за да се изправи. . .
 9. 9. Радиоактивността доказва, че в ядрата на атомите е скрита огромна енергия. Както знаете ядрената енергия не се изплзва само за военни цели, но и за мирни. Но, за жалост, не винаги всичко върви по мед и масло.
 10. 10. ДЕЛЕНЕ НА ЯДРАТА НА УРАНА Отделяне то на ядрена енергия в природато отнема много време и, естествено, човекът е намерил начин да ускори този процес. Много бързо става при деленето на изотопа уран235. Когато погълне неутрон, ядрото му става нестабилно и се разцепва на две еднакви части. Отделят се и няколко неутрона , които на свои ред разцепват онези две ядра и т. н. Получава се верижна реакция. При всичко това се отделя огромно количество енергия.
 11. 11. ЯДРЕН РЕАКТОР Верижната реакция става за много кратко време и обхваща голям брой ядра, което предизвиква взрив (при атомните бомби). За мирното използване на тази енергия се използват ядрените реактори, които позволяват контролиране то ѝ. Използват се атомно електро централите (АЕЦ). В България такава е тази при Козлудуй.
 12. 12. БЕЗОПАСНОСТ Деленето на урана е съпро- Най-тежката авария в водено с мощно радиоактивно историята на ядрената лъчение. Освен това голяма енергетика става на 26 април част от продуктите на делене 1986г. в Чернобилската АЕЦ в също са радиоактивни. Затова е Украйна. Тя предизвиква облак важно де се осигури надеждна от радиоактивни отпадъци, защита около активната зона на който достига и до нашата регулатора. В АЕЦ “Козлодуй” страна. са изградени три последователни защитни батерии.
 13. 13. Благодаря Ви за вниманието!

×