Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Xarxes informàtiques

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Xarxes Informàtiques

Noemí Martín
4A
ÍNDEX
Sistema de numeració………………………………………...
1. Xarxes informàtiques……………………………………..
2. Parts d’una xarxa informàtica……………...
SISTEMES DE NUMERACIÓ
Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric
que utilitza dos sí...
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Xarxes informàtiques
Xarxes informàtiques
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 12 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (20)

Publicité

Plus récents (20)

Publicité

Xarxes informàtiques

 1. 1. Xarxes Informàtiques Noemí Martín 4A
 2. 2. ÍNDEX Sistema de numeració………………………………………... 1. Xarxes informàtiques…………………………………….. 2. Parts d’una xarxa informàtica…………………………… Router………………………………………………....... Commutador o switch…………………………………. Targeta de xarxa……………………………………….. Transmissió de dades………………………………….. 3. Configuració de la xarxa…………………………………. Adreça MAC…………………………………………… Adreça IP………………………………………………. 4. Arquitectura de xarxes……………………………………. 5. Sistemes operatius…………………………………………. 1 3 4 4 4 5 5 7 7 7 8 10
 3. 3. SISTEMES DE NUMERACIÓ Els ordinadors utilitzen el sistema binari. El sistema binari és un codi numèric que utilitza dos símbols: els 0 i l’1. El nostre sistema de numeració és el sistema decimal que utilitza deu símbols: 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Con convertir números del sistema decimal al binari utilitzem una taula com la següent: 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 En aquesta taula estan representades les potències de 2, a la dreta de tot hi tenim 20, després 21, 22, etc. És a dir, a la dreta de tot hi posem el número 1 i la següent casella l’anem multiplicant per 2: 1, 2, 4, 8, 16, 32,… A partir del numero decimal que vull convertir, busco quins números de la taula he de sumar per aconseguir-lo i hi poso 1 a sota, i poso 0 a aquells números de la taula que no utilitzo ( els 0 a l’esquerra no serveixen per res.) Exemple: Converteix el número 150 a codi binari. 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 Per tant el número 150 decimal és el 10010110 binari, ja que si sumem 128 més 16 més 4 i més 2, dóna 150. Per passar de binari a decimal utilitzem també la taula. Copiem el número binari a la taula i sumem on hi hagi 1. El resultat d’aquesta suma és el número decimal. 1
 4. 4. Exemple: Quin és l’equivalent decimal del número binari 10101111? 512 256 128 1 64 0 32 1 16 0 8 1 4 1 2 1 1 1 El resultat és la suma de 128 més 32 més 8 més 4 més 2 i més 1. Per tant, és el número 175. Cadascun dels 0 i 1 que circulen per l’ordinador s’anomena bits. Un bit és la unitat mínima d’informació. Els bits es poden agrupar en: 1 byte 1 kbyte 1 Mbyte 1 Gbyte 1 Tbyte 8 bits 1024 bytes 1024 kbytes 1024 Mbytes 1024 Gbytes 2
 5. 5. 1. Xarxes informàtiques Una xarxa d’àrea local, també coneguda com a LAN, és un conjunt d’ordinadors i dispositius de maquinari units entre ells amb l’objectiu de compartir recursos en una zona geogràfica determinada. 3
 6. 6. 2. Parts d’una xarxa informàtica Router: Aparell que permet connectar una xarxa a Internet. Permet l’entrada i sortida de dades a través de la línia telefònica. Commutador o switch: Dispositiu que permet connectar diferents ordinadors a la xarxa. Llegeix la informació que li arriba i la dirigeix a l’equip que la sol·licita. 4
 7. 7. Targeta de xarxa: Placa que hi ha dins l’ordinador i que ens permet connectar el cable de xarxa de l’ordinador al switch. Transmissió de dades: Mitjà utilitzat per a transmetre la informació. Pot ser de quatre tipus:  Cable de coure de parells trenats: És el cable més utilitzat en xarxes domèstiques i en empreses.  Cable coaxial: Té un nucli de coure envoltat per una capa aïllant i una malla metàl·lica per evitar interferències. 5
 8. 8.  Cable de fibra òptica: La informació es transmet mitjançant petits impulsos de llum. És el mitjà més ràpid però també el més car.  Mitjà sense fil (Wifi): La informació es transmet per ones de ràdio. 6
 9. 9. 3. Configuració de la xarxa  Adreça MAC: Número que identifica de manera unívoca la targeta de xarxa. Aquest número ve definit de fàbrica i és diferent per a cada ordinador.  Adreça IP: Número que identifica l’equip o ordinador dins de la xarxa. És de l’estil 192.168.0.190 7
 10. 10. 4. Arquitectura de xarxes L’arquitectura fa referència a l’estructura física de la xarxa, un cop interconnectats tots els dispositius. En xarxes d’àrea local s’han utilitzat diversos tipus d’arquitectura:  Bus: Els ordinadors surten d’un punt central.  Anell: Els ordinadors que componen la xarxa formen un anell. 8
 11. 11.  Estrella: Els ordinadors es connecten a través d’un dispositiu que forma el nucli de la xarxa. Són les més utilitzades.  Cel·lular: La xarxa es compon d’àrees circulars. Per exemple, les xarxes sense fil. 9
 12. 12. 5. Sistemes operatius  Què és un sistema operatiu? Programa o conjunt de programes que efectuen la gestió dels processos bàsics d’un sistema informàtic, i permet l’execució normal de la resta d’operació.  Tipus de sistemes operatius  Windows  Linux. Programari lliure 10

×