Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017

Nordnet Suomi
Nordnet SuomiNordnet Suomi
Panostaja –
Sijoita kasvu-
yrityksiin
10.11.2017 Nordnet
Toimitusjohtaja
Juha Sarsama
Sisältö
1. Panostajan toimintamalli
2. Sijoituskohteet
3. Panostaja sijoituskohteena
2
3
Panostajan
toimintamalli
1
Panostaja omistaa ja kehittää kasvuyrityksiä
Aktiivinen
enemmistöomistaja
Perustettu
1984
Sijoitukset
omasta taseesta
8
sijoituskohdetta
Listattu
NASDAQ
Helsingissä
4
• Yrityksen arvonluontipotentiaalin
tunnistaminen ja
sijoitusstrategian luominen
• Enemmistöosuuden ostaminen
ja vähemmistöomistajien
sitouttaminen
• Sijoitus omasta taseesta
mahdollistaa omaehtoisen ja
pitkäjänteisen omistushorisontin
• Sijoitusstrategian toimeenpano;
kasvu, yritysostot ja operatiivinen
tehokkuus
• Hallitus ja strategiatyö
• Liiketoiminnan ja johtamisen
kehittäminen; aktiivinen tuki,
työkalut ja järjestelmät
• Johdon osaamisen kehittäminen
• Jatkuva yrityskauppa-
markkinan seuranta
• Arvonnousun
realisoiminen omistuksen
myynnin yhteydessä
• Tavoitteena
mahdollisimman hyvä
tuotto sijoitetulle
pääomalle
Panostajan toimintamalli
5
Panostajan sijoituskriteerit
• Suomalaiset yritykset
> 50 % • Enemmistöomistus
5-50 m€ • Liikevaihto 5-50 miljoonaa euroa
€+ • Ennustettava positiivinen kassavirta
• Toimiala, jossa on merkittävää kasvupotentiaalia joko orgaanisen kasvun tai
yritysostojen kautta
TOP 3 • Mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema
6
CoreHW 2017
Megaklinikka 2015
KotiSun 2014
Selog 2012
Grano 2008
Heatmasters 2007
Suomen Helakeskus 2007
KL-Varaosat 2007
10 VUOTTA
1-5 VUOTTA
Panostaja on pitkäaikainen omistaja
• Tyypillinen omistusaika on 5-10 vuotta
• Omistusaika määritellään omaehtoisesti omistajien keskuudessa ilman ulkopuolisia pakotteita
• Joustavuus omistusajassa mahdollistaa pitkäaikaisiin kehityshankkeisiin sitoutumisen
7
Panostaja on vastuullinen sijoittaja
8
• Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana.
• Huomioimme uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä taloudellisten näkökohtien
lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG). Asioiden
läpikäynti on integroitu sijoitusprosessiimme.
• Uskomme, että näiden näkökohtien huomioiminen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen liittyvissä
toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä Panostajan pitkän aikavälin menestymisen kannalta.
• Poissulkevat kriteerit
• ESG –analyysi
• Vaikutukset kohdeyhtiön
liike-toimintaan ja arvoon
• ESG -due diligence
Sijoitusvaihe Omistusaika
• Sijoituskohteen yritysvastuu-
kehityssuunnitelma
• Olennaisten ESG –asioiden
johtaminen ja seuranta
Exit
• ESG –asioiden status
• ESG –asioiden vaikutus arvoon
• Liikevaihto 8 m€
• Tuotelähtöinen
lukkoliikeketju
• Liikevaihto 34 m€
• Toimialan
innovatiivinen
edelläkävijä
Flexim Panostajan omistuksessa
9
Turvallisuustoimiala on murroksessa. Toimialan tuotteet eivät tuo kilpailuetua. Teknologian kehittymisen myötä palveluilla voidaan
aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Palvelu- ja teknologiapanostuksin sekä yritysostoin on mahdollista kasvattaa toimialalle johtava
tekijä
Palveluliiketoiminnan
kehitys
1
Kasvu yritysostoin
2
Vahva tuotekehitys
3
Arvonluonnin teemat2007 2014
Palvelut
Painotus
Omistajastrategiassa palvelukehitys
keihäänkärkenä, joka vaati
kulttuurimuutoksen
Palvelut
Painotus
Johtamisen
kehittäminen
4
Sijoitushypoteesi
Maantieteellisen peiton kasvattaminen ja
oman teknologian hankkiminen mm.
Bewator Oy (Flexim) 2009
Vahva panostus omaan Safea –
tuoteperheeseen ja teknologiaan
Asiantunteva hallitus ja johto. Kasvun
mahdollistaminen ja hallitseminen
0.0 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
4.0 %
5.0 %
6.0 %
7.0 %
8.0 %
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Liikevaihto Liikevoitto-%
Flexim Panostajan omistuksessa – jatkoa
10
Cagr 23 %
8/2015
on myynyt
Flexim Security Oy:n
Assa Abloy Oy:lle
Myyntivoitto
12,3 m€
Liikevaihto m€ ja liikevoitto-% omistusaikana
0.0 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
4.0 %
5.0 %
6.0 %
7.0 %
0
5
10
15
20
25
30
35
2009 2010 2011 2012 2013
Liikevaihto Liikevoitto-%
Vindea Panostajan omistuksessa
11
Arvonluonti omistusaikana
• Teollisuuden lisäarvologistiikkaan
keskittynyt Vindea hankittiin 2003 ja
siitä luovuttiin 5/2014
• Aktiivinen omistaminen ja
kehittäminen:
• Aktiivinen add-on strategian
toteuttaja
• Merkittäviä täydennysostoja,
laajentuminen lukuisilla uusilla
avauksilla
• Lisää osaamista ja
asiakkuuksia, uusia resursseja
• Vindea saavutti vahvan
markkina-aseman ja kasvoi
kannattavasti
Cagr 34 %
Taloudellinen kehitys
5/2014
on myynyt
Vindea Group Oy:n
Suomen Transval Group Oy:lle
Myyntivoitto
5,5 m€
1212
Sijoituskohteet
2
Sijoituskohteemme
LV 4,5 m€
80 %
2007
LV 9,8 m€
100 %
2007
Osakkuusyhtiöt: Ecosir Group Oy 38,6 %,
Spectra Yhtiöt Oy 39,0 %
Juuri Partners Oy 20,0 %
Muut omistukset: Rollock
LV 31,9 m€
57 %
2014
LV 13 m€
75 %
2007
LV 88,2 m€
52 %
2008
LV 10,3 m€
60 %
2012
LV 4,7 m€
75 %
2015
LV 3,5 m€
63 %
2017
13
Grano
14
Sisällön suunnittelu
• Visuaalinen suunnittelu
• Rakenne- ja
pakkaussuunnittelu
• Tila- ja
tapahtumasuunnittelu
• Myymäläsuunnittelu ja -
ilmeet
• Verkkosivut
• Digitaaliset kanavat ja
palvelut
• Sisältösuunnittelu
• Käännökset
• Kuvaus- ja kuvapalvelut
• Arkistointi ja digitointi
Sisällön hallinta
• Brändin hallinta
• Aineistonhallinta
• Rakentamisen projektin
hallinta
• Kiinteistön hallinta
• Työkulun hallinta
• Tilausjärjestelmät
• Postitus ja
logistiikkapalvelut
Sisällön julkaisu
• Paino- ja tulostuspalvelut
• Tekniset dokumentit
• Digitaalinen markkinointi
• Suoramarkkinointi
• Tapahtumamarkkinointi
• Myymäläratkaisut
Sisältöä palveluna - ArvoketjuGrano lyhyesti
• Grano on Suomen johtava sisältö- ja
markkinointipalveluyhtiö
• Liikevaihto yli 100 m€ (2016 PF)
• Henkilöstöä yli 900
• Suomen kattava 25 toimipisteen verkko
Talouden avainluvut
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
20
40
60
80
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto EBITDA EBITDA-%
Grano - kehityspolku
15
0
20
40
60
80
100
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liikevaihto(MEUR)
Suomen
Graafiset
Palvelut
Domus Print
Microtieto
Suomi
Maino-
PainoDuo
Mainospiste
Newex
Eriksen
Sporttipaino
Oulun
Kopiokeskus
Monikko
Kopiolahtinen
Diesel
Kaupallinen
painaminen
Rakentamisen
palvelut
Digitaaliset
kyvykkyydet
Valtakunnallinen
presenssi
Digitaalisuuden
kehittäminen
2017
KotiSun
16
KotiSun Group
Viemäripalvelut
• Viemäri-
saneeraukset
• Viemäri-
saneeraukset
• Viemärihuolto
• Lämmön-säätö• Käyttövesi ja
lämpöverkko-
saneeraukset
KotiSun lyhyesti
• Konseptoituja käyttövesi-, lämpö- ja
viemäriverkoston remontteja kuluttajille
avaimet käteen -palveluna
• Älykästä huonekohtaista lämmityksensäätöä
Kotivo-tuotteella
• Alansa markkinajohtaja Suomessa
• Henkilöstöä yli 300
• Suomen kattava 12 toimipisteen verkko
Palvelut
Talouden avainluvut
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
10
20
30
40
2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016
Liikevaihto EBITDA EBITDA-%
*2014 tilikausi 10 kk
KotiSun - kehityspolku
17
0
5
10
15
20
25
30
35
2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016
Viemäripalvelut
• Yhtiö aloitti käyttöveri- ja
lämpöverkkoremontit 2011
• Yhtiö laajentui voimakkaasti
uusille paikkakunnille 2012-
2015
• Yhtiö laajentui viemäri-
saneerauksiin loppuvuonna
2015.
• Viemärisaneeraus-palvelua
on laajennettu voimakkaasi
2016 - 2017
• Vuonna 2016 KotiVo –tuotte
lisättiin tarjoamaan
• 2017 yhtiö laajentui Ruotsiin
• 2017 yhtiö aloitti
sähköhuoltopalvelujen
tarjoamisen
Liikevaihto(MEUR)
*2014 tilikausi 10 kk
CoreHW
18
Heatmasters lyhyesti
• CoreHW Oy on radiotekniikassa käytettävien
integroitujen mikropiirien ja antennien
suunnittelu- ja insinööritoimisto, joka tarjoaa
korkean lisäarvon mikropiiritoteutuksia ja
konsultointia valikoidulle joukolle
teknologiayrityksiä
• Perustettu 2013
• Henkilöstä 40
Talouden avainluvut
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
1
2
3
4
2013 2014 2015 2016
Liikevaihto EBITDA EBITDA-%
• CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon suunnittelupalveluita RF- ja IC-
toimialueella, toteuttaen mikropiirejä ja antenniteknologiaa sekä tarjoamalla
niihin liittyviä konsultointipalveluita:
• RFIC -suunnittelu
• Digitaalinen suunnittelu
• Referenssi- ja antennisuunnittelu
• Testaus ja tuoteanalyysi (”IPR –testaus”)
• Järjestelmäsuunnittelu
Palvelut
Sovellusalueet
CoreHW - markkinanäkymä
19
2016 2022 CAGR
Wide-Area IoT 0,4 2,1 30 %
Short-range IoT 5,2 16 20 %
Pc/laptop/tablet 1,6 1,7 0 %
Mobile phones 7,3 8,6 3 %
Fixed phones 1,4 1,3 0 %
15,9 29,7 10 %
0
5
10
15
20
25
30
35
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Verkossa olevien laitteiden määrät (miljardia) 2016 – 2022 Mobiililaitteiden RF FE –markkinat ($ Mrd.)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Lähteet: CoreHW johdon arvio, Gartner 01/2017, Mobile ExpertsLähteet: Ericsson Mobility Report 11/2016, CoreHW johdon arvio, Gartner
2020
Panostaja
sijoituskohteena
3
Segmenttikohtainen jako Q3/2017 (3 kk)
Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät.
21
52%
22%
8%
7%
5%
4%3%
Liikevaihto, %-osuus
Grano KotiSun KL-Varaosat
Selog Helakeskus Megaklinikka
Heatmasters
1.4
1.1
0.3 0.3
0.2
0.0
0.0
-0.7
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Liikevoitto, M€
Tuloksen muodostuminen
22
2016 2015 2014
Tulos jatkuvista liiketoimista 5 471 3 714 1 977
Tulos myydyistä liiketoimista 3 750 9 785 6 257
Tilikauden tulos 9 221 13 499 8 234
Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 4 154 7 834 5 385
• Tuloksen muodostuminen:
• Vuotuinen osuus sijoituskohteiden voitosta
• Irtaantumistuotot sijoituskohteiden myynnin yhteydessä arvonmuutoksen realisoituessa
Voitonjako
23
0.12
0.05 0.05
0.04
0.00
0.04
0.05
0.04
0.0 %
1.0 %
2.0 %
3.0 %
4.0 %
5.0 %
6.0 %
7.0 %
8.0 %
9.0 %
10.0 %
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Osinko ja pääomanpalautus Osinkotuotto
Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen
kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena
tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan
jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään
puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta
konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina,
pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina.
Voitonjakopolitiikka
Hajautettu portfolio
24
Syklisyys
+++++
Defensiiviset
+
Etusykliset Jälkisykliset
Syklin vaihe
Ankkuriomistaja tuo vakautta
25
%
Osakkeista
Kotitaloudet 62,45
Yritykset 18,08
Rahoitus- ja
vakuutuslaitokset 10,76
Julkisyhteisöt 8,19
Voittoa
tavoittelemattomat 0,12
Ulkomaat 0,04
Muut 0,37
64%
18%
10%
8%
Omistusjakauma
31.8.2017
• Johdon omistus sisäpiirirekisterin mukaan yhteensä
1 415 287 kpl, 2,69 % (ei sisällä omistusta Johtopanostus Oy:n
kautta)
• Matti ja Maija Koskenkorvan sekä heidän lastensa omistusosuus
yhteensä 32,11 % (sisältää omistuksen Treindex Oy:n kautta)
20 suurinta omistajaa 31.8.2017 % Osakkeista
1 Treindex Oy 11,78 %
2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 8,11 %
3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 6,60 %
4 Koskenkorva Maija Kristiina 5,42 %
5 Koskenkorva Matti Olavi 5,06 %
6 Koskenkorva Mauno Juhani 2,55 %
7 OP-Henkivakuutus Oy 2,48 %
8 Koskenkorva Mikko Matias 2,45 %
9 Johtopanostus Oy 1,96 %
10 Malo Hanna Maria 1,87 %
11 Kumpu Minna Kristiina 1,87 %
12 Porkka Harri 1,78 %
13 Leino Satu Maria Helena 1,58 %
14 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,28 %
15 Pravia Oy 1,20 %
16 Koskenkorva Helena Anneli 1,11 %
17 Koskenkorva Pekka Juhani 1,11 %
18 Panostaja Oyj 0,92 %
19 Haajanen Taru 0,84 %
20 Pentti Kalervo 0,82 %
Yhteensä 60,79
Panostaja sijoituskohteena
26
Listaamattomien
yritysten
tuottopotentiaali
1
Hajautus
2
Aktiivinen arvonluonti
3
Ainutlaatuinen kanava sijoittaa suomalaisiin listaamattomiin kasvuyrityksiin
Hajautettu ja tasapainoinen sijoitussalkku kasvavia yrityksiä
Koeteltu toimintamalli ja näytöt arvonluonnista aktiivisena omistajana
Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa
konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön
osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai
osakkeiden takaisinostoina.
Taloudelliset tavoitteet
27
Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon
kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq
Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton.
siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite
on jokaiselle segmentille yli 22 %
viisivuotiskaudella
2014–2018
kun omaan pääomaan
sisällytetään pääomalainat
Oman pääoman
tuotto vähintään
Omavaraisuusaste
on vähintään
Kumulatiivinen
osakekohtainen tulos (EPS)
Omistamme ja kehitämme
suomalaisia pk-yrityksiä
28
Juha Sarsama
Toimitusjohtaja
040 774 2099
juha.sarsama@panostaja.fi
www.panostaja.fi
1 sur 28

Recommandé

Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack par
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel PasternackElite Varainhoito Oyj esitys - Daniel Pasternack
Elite Varainhoito Oyj esitys - Daniel PasternackNordnet Suomi
2.3K vues17 diapositives
Panostaja - Inderes 10.11.2017 par
Panostaja - Inderes 10.11.2017Panostaja - Inderes 10.11.2017
Panostaja - Inderes 10.11.2017Nordnet Suomi
1.3K vues14 diapositives
Solteq analyytikon näkökulmasta par
Solteq analyytikon näkökulmastaSolteq analyytikon näkökulmasta
Solteq analyytikon näkökulmastaNordnet Suomi
1.8K vues12 diapositives
Olli Väätäisen esitys Solteq-aamiaiselta 12.9.2017 par
Olli Väätäisen esitys Solteq-aamiaiselta 12.9.2017Olli Väätäisen esitys Solteq-aamiaiselta 12.9.2017
Olli Väätäisen esitys Solteq-aamiaiselta 12.9.2017Nordnet Suomi
1.8K vues15 diapositives
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017 par
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017Hoivatilat Nordnet 23.5.2017
Hoivatilat Nordnet 23.5.2017Nordnet Suomi
2.5K vues12 diapositives
Osaketunnuslukujen tulkinta par
Osaketunnuslukujen tulkintaOsaketunnuslukujen tulkinta
Osaketunnuslukujen tulkintaNordnet Suomi
2.5K vues20 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Cargotec Nordnet 28.3.2017 par
Cargotec Nordnet 28.3.2017Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017Nordnet Suomi
3.2K vues89 diapositives
Hoivatilat Inderes 23.5.2017 par
Hoivatilat Inderes 23.5.2017Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017Nordnet Suomi
2.6K vues18 diapositives
Kemira Inderes 3.5.2017 par
Kemira Inderes 3.5.2017Kemira Inderes 3.5.2017
Kemira Inderes 3.5.2017Nordnet Suomi
2.7K vues17 diapositives
Alma Media Inderes 01.06.2017 par
Alma Media Inderes 01.06.2017Alma Media Inderes 01.06.2017
Alma Media Inderes 01.06.2017Nordnet Suomi
2.4K vues13 diapositives
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes par
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 InderesNordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 InderesNordnet Suomi
2.7K vues25 diapositives
Raute analyytikon silmin – Inderes par
Raute analyytikon silmin – InderesRaute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – InderesNordnet Suomi
2K vues15 diapositives

Tendances(20)

Cargotec Nordnet 28.3.2017 par Nordnet Suomi
Cargotec Nordnet 28.3.2017Cargotec Nordnet 28.3.2017
Cargotec Nordnet 28.3.2017
Nordnet Suomi3.2K vues
Hoivatilat Inderes 23.5.2017 par Nordnet Suomi
Hoivatilat Inderes 23.5.2017Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Hoivatilat Inderes 23.5.2017
Nordnet Suomi2.6K vues
Alma Media Inderes 01.06.2017 par Nordnet Suomi
Alma Media Inderes 01.06.2017Alma Media Inderes 01.06.2017
Alma Media Inderes 01.06.2017
Nordnet Suomi2.4K vues
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes par Nordnet Suomi
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 InderesNordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet tuloskausietkot 25.4.2017 Inderes
Nordnet Suomi2.7K vues
Raute analyytikon silmin – Inderes par Nordnet Suomi
Raute analyytikon silmin – InderesRaute analyytikon silmin – Inderes
Raute analyytikon silmin – Inderes
Nordnet Suomi2K vues
Nordnet tuloskausietkot Q2/2017 par Nordnet Suomi
Nordnet tuloskausietkot Q2/2017Nordnet tuloskausietkot Q2/2017
Nordnet tuloskausietkot Q2/2017
Nordnet Suomi2.2K vues
Inderes Cargotec 28.3.2017 par Nordnet Suomi
Inderes Cargotec 28.3.2017Inderes Cargotec 28.3.2017
Inderes Cargotec 28.3.2017
Nordnet Suomi2.7K vues
Inderes United Bankers 13.12.2017 par Nordnet Suomi
Inderes United Bankers 13.12.2017Inderes United Bankers 13.12.2017
Inderes United Bankers 13.12.2017
Nordnet Suomi659 vues
Nordnetin Taaleritehdas-aamiaistilaisuus 9.9.2014: analyytikko Sauli Vilén, I... par Nordnet Suomi
Nordnetin Taaleritehdas-aamiaistilaisuus 9.9.2014: analyytikko Sauli Vilén, I...Nordnetin Taaleritehdas-aamiaistilaisuus 9.9.2014: analyytikko Sauli Vilén, I...
Nordnetin Taaleritehdas-aamiaistilaisuus 9.9.2014: analyytikko Sauli Vilén, I...
Nordnet Suomi467 vues
Caverion analyytikon silmin - Inderes 17.5.2016 par Nordnet Suomi
Caverion analyytikon silmin - Inderes 17.5.2016Caverion analyytikon silmin - Inderes 17.5.2016
Caverion analyytikon silmin - Inderes 17.5.2016
Nordnet Suomi398 vues
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016 par Nordnet Suomi
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Caverion - Kannattavaa kasvua elinkaariratkaisuista 17.05.2016
Nordnet Suomi286 vues
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015 par Nordnet Suomi
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnetin Restamax-sijoitusillat 19.5.2015 ja 20.5.2015
Nordnet Suomi409 vues
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin par Turun Talouspäivät
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihinJarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Jarno Nurminen, Titanium - Miten sijoitan maailman parhaisiin osinkoyhtiöihin
Taaleri Inderes 15.11.2017 par Nordnet Suomi
Taaleri Inderes 15.11.2017Taaleri Inderes 15.11.2017
Taaleri Inderes 15.11.2017
Nordnet Suomi1.3K vues
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014 par Nordnet Suomi
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnetin YIT-aamiaistilaisuus 9.5.2014
Nordnet Suomi534 vues

En vedette

Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017 par
Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017
Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017Nordnet Suomi
1.9K vues15 diapositives
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017 par
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Nordnet Suomi
2.4K vues59 diapositives
Alma Media Nordnet 01.06.2017 par
Alma Media Nordnet 01.06.2017Alma Media Nordnet 01.06.2017
Alma Media Nordnet 01.06.2017Nordnet Suomi
2.4K vues18 diapositives
Kemira Nordnet 3.5.2017 par
Kemira Nordnet 3.5.2017Kemira Nordnet 3.5.2017
Kemira Nordnet 3.5.2017Nordnet Suomi
2.8K vues21 diapositives
Elite Varainhoito analyytikon silmin par
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silminNordnet Suomi
2.3K vues17 diapositives
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017 par
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017Nordnet Suomi
2K vues6 diapositives

En vedette(7)

Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017 par Nordnet Suomi
Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017
Nordnet Markets Tuloskausietkot 24.10.2017
Nordnet Suomi1.9K vues
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017 par Nordnet Suomi
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Tapani Kiiskin esitys Nordnetin Raute-aamiaisella 30.8.2017
Nordnet Suomi2.4K vues
Alma Media Nordnet 01.06.2017 par Nordnet Suomi
Alma Media Nordnet 01.06.2017Alma Media Nordnet 01.06.2017
Alma Media Nordnet 01.06.2017
Nordnet Suomi2.4K vues
Elite Varainhoito analyytikon silmin par Nordnet Suomi
Elite Varainhoito analyytikon silminElite Varainhoito analyytikon silmin
Elite Varainhoito analyytikon silmin
Nordnet Suomi2.3K vues
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017 par Nordnet Suomi
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017
Jukka Oksaharjun esitys 15.8.2017
Nordnet Suomi2K vues
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017 par Nordnet Suomi
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Inderes Tuloskausietkot 24.10.2017
Nordnet Suomi2K vues

Similaire à Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017

Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitTommi Rissanen
1.6K vues32 diapositives
Cv it management finnish par
Cv it management  finnishCv it management  finnish
Cv it management finnishkauttil1
935 vues2 diapositives
Panostaja case-ilta, 20.3.2018 par
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Nordnet Suomi
751 vues22 diapositives
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016 par
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016Solteq
2.8K vues14 diapositives
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018 par
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018Nordnet Suomi
1.2K vues23 diapositives
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020 par
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Pörssisäätiö
224 vues24 diapositives

Similaire à Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017(20)

Uudet digitaaliset liiketoimintamallit par Tommi Rissanen
Uudet digitaaliset liiketoimintamallitUudet digitaaliset liiketoimintamallit
Uudet digitaaliset liiketoimintamallit
Tommi Rissanen1.6K vues
Cv it management finnish par kauttil1
Cv it management  finnishCv it management  finnish
Cv it management finnish
kauttil1935 vues
Panostaja case-ilta, 20.3.2018 par Nordnet Suomi
Panostaja case-ilta, 20.3.2018Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Panostaja case-ilta, 20.3.2018
Nordnet Suomi751 vues
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016 par Solteq
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016
Solteq Pörssisäätiön pörssi-ilta 6.9.2016
Solteq2.8K vues
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018 par Nordnet Suomi
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018
Elisa sijoituskohteena - Nordnet iltatilaisuus 15.3.2018
Nordnet Suomi1.2K vues
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020 par Pörssisäätiö
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Outi Torniainen, Etteplan. Pörssi-ilta 17.3.2020
Pörssisäätiö224 vues
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia par Pete Nieminen
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategiaKorkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Korkeakoulujen IT-päivät 2014 - Mobiliteetti ja mobiilistrategia
Pete Nieminen449 vues
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta par Jussi-Pekka Erkkola
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-RautaMatkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Matkalla saumattomaan kaikkikanavaiseen asiakaskokemukseen - Case K-Rauta
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015 par Nordnet Suomi
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnetin aamiaistilaisuus 29.9.2015
Nordnet Suomi343 vues
Tietohallinto PK-yrityksessä par Janne Kivinen
Tietohallinto PK-yrityksessäTietohallinto PK-yrityksessä
Tietohallinto PK-yrityksessä
Janne Kivinen129 vues
Nordnetin Innofactor-aamiaistilaisuus 16.1.2014 par Nordnet Suomi
Nordnetin Innofactor-aamiaistilaisuus 16.1.2014Nordnetin Innofactor-aamiaistilaisuus 16.1.2014
Nordnetin Innofactor-aamiaistilaisuus 16.1.2014
Nordnet Suomi1.3K vues
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020. par Pörssisäätiö
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Siili Solutions yhtiöesittely, Marko Somerma. Pörssi-illassa 17.3.2020.
Pörssisäätiö133 vues
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020 par Pörssisäätiö
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020
Etteplan yhtiöesittely, Juha Näkki, Etteplan. Pörssi-ilta Jyväskylä 11.3.2020
CDO-barometri 2017 par Bilot
CDO-barometri 2017CDO-barometri 2017
CDO-barometri 2017
Bilot648 vues

Plus de Nordnet Suomi

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta... par
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...Nordnet Suomi
1.4K vues52 diapositives
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh... par
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Nordnet Suomi
2.5K vues12 diapositives
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku par
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuNordnet Suomi
1.5K vues15 diapositives
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena par
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet Suomi
2K vues14 diapositives
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla par
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaNordnet Suomi
1.5K vues19 diapositives
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet par
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetNordnet Suomi
6.4K vues20 diapositives

Plus de Nordnet Suomi(20)

”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta... par Nordnet Suomi
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
”Investing in the future with megatrends and explore how you can invest susta...
Nordnet Suomi1.4K vues
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh... par Nordnet Suomi
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Jukka Oksaharjun esitys osakesäästötilistä: Vuosi 2020 – vähemmän osinkoveroh...
Nordnet Suomi2.5K vues
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku par Nordnet Suomi
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkkuKolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Kolme tapaa rakentaa osakesäästötilisalkku
Nordnet Suomi1.5K vues
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena par Nordnet Suomi
Nordnet aktiivisen treidaajan tukenaNordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet aktiivisen treidaajan tukena
Nordnet Suomi2K vues
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla par Nordnet Suomi
Traders' club: Treidausta algoritmien avullaTraders' club: Treidausta algoritmien avulla
Traders' club: Treidausta algoritmien avulla
Nordnet Suomi1.5K vues
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet par Nordnet Suomi
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeetJukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Jukka Oksaharjun voittajaosakkeet
Nordnet Suomi6.4K vues
Turboilla vauhtia tuloskauteen par Nordnet Suomi
Turboilla vauhtia tuloskauteenTurboilla vauhtia tuloskauteen
Turboilla vauhtia tuloskauteen
Nordnet Suomi779 vues
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018 par Nordnet Suomi
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Sampo analyytikon näkökulmasta 15.5.2018
Nordnet Suomi2.1K vues
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi par Nordnet Suomi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Osakevalinta - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi2K vues
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi par Nordnet Suomi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssiKuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Kuviot ja ilmiö - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi2.9K vues
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys par Nordnet Suomi
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitysTuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Tuloskausietkot 25.4. - SSAB:n esitys
Nordnet Suomi571 vues
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys par Nordnet Suomi
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitysTuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Tuloskausietkot 25.4. - Inderesin esitys
Nordnet Suomi528 vues
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi par Nordnet Suomi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssiBollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Bollinger Bands - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi2.9K vues
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi par Nordnet Suomi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssiMACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
MACD-indikaattori - Nordnet-koulun treidauskurssi
Nordnet Suomi3.5K vues
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi par Nordnet Suomi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssiLiukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Liukuvat keskiarvot - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi6.9K vues
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi par Nordnet Suomi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssiRSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
RSI-indikaattori - Nordnetin treidauskurssi
Nordnet Suomi6.5K vues

Panostaja - Sijoita kasvuyrityksiin - 10.11.2017

 • 1. Panostaja – Sijoita kasvu- yrityksiin 10.11.2017 Nordnet Toimitusjohtaja Juha Sarsama
 • 2. Sisältö 1. Panostajan toimintamalli 2. Sijoituskohteet 3. Panostaja sijoituskohteena 2
 • 4. Panostaja omistaa ja kehittää kasvuyrityksiä Aktiivinen enemmistöomistaja Perustettu 1984 Sijoitukset omasta taseesta 8 sijoituskohdetta Listattu NASDAQ Helsingissä 4
 • 5. • Yrityksen arvonluontipotentiaalin tunnistaminen ja sijoitusstrategian luominen • Enemmistöosuuden ostaminen ja vähemmistöomistajien sitouttaminen • Sijoitus omasta taseesta mahdollistaa omaehtoisen ja pitkäjänteisen omistushorisontin • Sijoitusstrategian toimeenpano; kasvu, yritysostot ja operatiivinen tehokkuus • Hallitus ja strategiatyö • Liiketoiminnan ja johtamisen kehittäminen; aktiivinen tuki, työkalut ja järjestelmät • Johdon osaamisen kehittäminen • Jatkuva yrityskauppa- markkinan seuranta • Arvonnousun realisoiminen omistuksen myynnin yhteydessä • Tavoitteena mahdollisimman hyvä tuotto sijoitetulle pääomalle Panostajan toimintamalli 5
 • 6. Panostajan sijoituskriteerit • Suomalaiset yritykset > 50 % • Enemmistöomistus 5-50 m€ • Liikevaihto 5-50 miljoonaa euroa €+ • Ennustettava positiivinen kassavirta • Toimiala, jossa on merkittävää kasvupotentiaalia joko orgaanisen kasvun tai yritysostojen kautta TOP 3 • Mahdollisuus saavuttaa merkittävä markkina-asema 6
 • 7. CoreHW 2017 Megaklinikka 2015 KotiSun 2014 Selog 2012 Grano 2008 Heatmasters 2007 Suomen Helakeskus 2007 KL-Varaosat 2007 10 VUOTTA 1-5 VUOTTA Panostaja on pitkäaikainen omistaja • Tyypillinen omistusaika on 5-10 vuotta • Omistusaika määritellään omaehtoisesti omistajien keskuudessa ilman ulkopuolisia pakotteita • Joustavuus omistusajassa mahdollistaa pitkäaikaisiin kehityshankkeisiin sitoutumisen 7
 • 8. Panostaja on vastuullinen sijoittaja 8 • Panostaja on sitoutunut toimimaan vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti aktiivisena omistajana. • Huomioimme uusia sijoituspäätöksiä tehtäessä ja sijoituskohteita kehitettäessä taloudellisten näkökohtien lisäksi myös ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät (ESG). Asioiden läpikäynti on integroitu sijoitusprosessiimme. • Uskomme, että näiden näkökohtien huomioiminen päätöksentekoprosesseissa ja omistamiseen liittyvissä toimenpiteissä on keskeistä sijoituskohteidemme sekä Panostajan pitkän aikavälin menestymisen kannalta. • Poissulkevat kriteerit • ESG –analyysi • Vaikutukset kohdeyhtiön liike-toimintaan ja arvoon • ESG -due diligence Sijoitusvaihe Omistusaika • Sijoituskohteen yritysvastuu- kehityssuunnitelma • Olennaisten ESG –asioiden johtaminen ja seuranta Exit • ESG –asioiden status • ESG –asioiden vaikutus arvoon
 • 9. • Liikevaihto 8 m€ • Tuotelähtöinen lukkoliikeketju • Liikevaihto 34 m€ • Toimialan innovatiivinen edelläkävijä Flexim Panostajan omistuksessa 9 Turvallisuustoimiala on murroksessa. Toimialan tuotteet eivät tuo kilpailuetua. Teknologian kehittymisen myötä palveluilla voidaan aidosti tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Palvelu- ja teknologiapanostuksin sekä yritysostoin on mahdollista kasvattaa toimialalle johtava tekijä Palveluliiketoiminnan kehitys 1 Kasvu yritysostoin 2 Vahva tuotekehitys 3 Arvonluonnin teemat2007 2014 Palvelut Painotus Omistajastrategiassa palvelukehitys keihäänkärkenä, joka vaati kulttuurimuutoksen Palvelut Painotus Johtamisen kehittäminen 4 Sijoitushypoteesi Maantieteellisen peiton kasvattaminen ja oman teknologian hankkiminen mm. Bewator Oy (Flexim) 2009 Vahva panostus omaan Safea – tuoteperheeseen ja teknologiaan Asiantunteva hallitus ja johto. Kasvun mahdollistaminen ja hallitseminen
 • 10. 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % 7.0 % 8.0 % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Liikevaihto Liikevoitto-% Flexim Panostajan omistuksessa – jatkoa 10 Cagr 23 % 8/2015 on myynyt Flexim Security Oy:n Assa Abloy Oy:lle Myyntivoitto 12,3 m€ Liikevaihto m€ ja liikevoitto-% omistusaikana
 • 11. 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % 7.0 % 0 5 10 15 20 25 30 35 2009 2010 2011 2012 2013 Liikevaihto Liikevoitto-% Vindea Panostajan omistuksessa 11 Arvonluonti omistusaikana • Teollisuuden lisäarvologistiikkaan keskittynyt Vindea hankittiin 2003 ja siitä luovuttiin 5/2014 • Aktiivinen omistaminen ja kehittäminen: • Aktiivinen add-on strategian toteuttaja • Merkittäviä täydennysostoja, laajentuminen lukuisilla uusilla avauksilla • Lisää osaamista ja asiakkuuksia, uusia resursseja • Vindea saavutti vahvan markkina-aseman ja kasvoi kannattavasti Cagr 34 % Taloudellinen kehitys 5/2014 on myynyt Vindea Group Oy:n Suomen Transval Group Oy:lle Myyntivoitto 5,5 m€
 • 13. Sijoituskohteemme LV 4,5 m€ 80 % 2007 LV 9,8 m€ 100 % 2007 Osakkuusyhtiöt: Ecosir Group Oy 38,6 %, Spectra Yhtiöt Oy 39,0 % Juuri Partners Oy 20,0 % Muut omistukset: Rollock LV 31,9 m€ 57 % 2014 LV 13 m€ 75 % 2007 LV 88,2 m€ 52 % 2008 LV 10,3 m€ 60 % 2012 LV 4,7 m€ 75 % 2015 LV 3,5 m€ 63 % 2017 13
 • 14. Grano 14 Sisällön suunnittelu • Visuaalinen suunnittelu • Rakenne- ja pakkaussuunnittelu • Tila- ja tapahtumasuunnittelu • Myymäläsuunnittelu ja - ilmeet • Verkkosivut • Digitaaliset kanavat ja palvelut • Sisältösuunnittelu • Käännökset • Kuvaus- ja kuvapalvelut • Arkistointi ja digitointi Sisällön hallinta • Brändin hallinta • Aineistonhallinta • Rakentamisen projektin hallinta • Kiinteistön hallinta • Työkulun hallinta • Tilausjärjestelmät • Postitus ja logistiikkapalvelut Sisällön julkaisu • Paino- ja tulostuspalvelut • Tekniset dokumentit • Digitaalinen markkinointi • Suoramarkkinointi • Tapahtumamarkkinointi • Myymäläratkaisut Sisältöä palveluna - ArvoketjuGrano lyhyesti • Grano on Suomen johtava sisältö- ja markkinointipalveluyhtiö • Liikevaihto yli 100 m€ (2016 PF) • Henkilöstöä yli 900 • Suomen kattava 25 toimipisteen verkko Talouden avainluvut 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 20 40 60 80 100 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto EBITDA EBITDA-%
 • 15. Grano - kehityspolku 15 0 20 40 60 80 100 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto(MEUR) Suomen Graafiset Palvelut Domus Print Microtieto Suomi Maino- PainoDuo Mainospiste Newex Eriksen Sporttipaino Oulun Kopiokeskus Monikko Kopiolahtinen Diesel Kaupallinen painaminen Rakentamisen palvelut Digitaaliset kyvykkyydet Valtakunnallinen presenssi Digitaalisuuden kehittäminen 2017
 • 16. KotiSun 16 KotiSun Group Viemäripalvelut • Viemäri- saneeraukset • Viemäri- saneeraukset • Viemärihuolto • Lämmön-säätö• Käyttövesi ja lämpöverkko- saneeraukset KotiSun lyhyesti • Konseptoituja käyttövesi-, lämpö- ja viemäriverkoston remontteja kuluttajille avaimet käteen -palveluna • Älykästä huonekohtaista lämmityksensäätöä Kotivo-tuotteella • Alansa markkinajohtaja Suomessa • Henkilöstöä yli 300 • Suomen kattava 12 toimipisteen verkko Palvelut Talouden avainluvut 0% 5% 10% 15% 20% 25% 0 10 20 30 40 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 Liikevaihto EBITDA EBITDA-% *2014 tilikausi 10 kk
 • 17. KotiSun - kehityspolku 17 0 5 10 15 20 25 30 35 2010 2011 2012 2013 2014* 2015 2016 Viemäripalvelut • Yhtiö aloitti käyttöveri- ja lämpöverkkoremontit 2011 • Yhtiö laajentui voimakkaasti uusille paikkakunnille 2012- 2015 • Yhtiö laajentui viemäri- saneerauksiin loppuvuonna 2015. • Viemärisaneeraus-palvelua on laajennettu voimakkaasi 2016 - 2017 • Vuonna 2016 KotiVo –tuotte lisättiin tarjoamaan • 2017 yhtiö laajentui Ruotsiin • 2017 yhtiö aloitti sähköhuoltopalvelujen tarjoamisen Liikevaihto(MEUR) *2014 tilikausi 10 kk
 • 18. CoreHW 18 Heatmasters lyhyesti • CoreHW Oy on radiotekniikassa käytettävien integroitujen mikropiirien ja antennien suunnittelu- ja insinööritoimisto, joka tarjoaa korkean lisäarvon mikropiiritoteutuksia ja konsultointia valikoidulle joukolle teknologiayrityksiä • Perustettu 2013 • Henkilöstä 40 Talouden avainluvut 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 1 2 3 4 2013 2014 2015 2016 Liikevaihto EBITDA EBITDA-% • CoreHW tarjoaa korkean lisäarvon suunnittelupalveluita RF- ja IC- toimialueella, toteuttaen mikropiirejä ja antenniteknologiaa sekä tarjoamalla niihin liittyviä konsultointipalveluita: • RFIC -suunnittelu • Digitaalinen suunnittelu • Referenssi- ja antennisuunnittelu • Testaus ja tuoteanalyysi (”IPR –testaus”) • Järjestelmäsuunnittelu Palvelut Sovellusalueet
 • 19. CoreHW - markkinanäkymä 19 2016 2022 CAGR Wide-Area IoT 0,4 2,1 30 % Short-range IoT 5,2 16 20 % Pc/laptop/tablet 1,6 1,7 0 % Mobile phones 7,3 8,6 3 % Fixed phones 1,4 1,3 0 % 15,9 29,7 10 % 0 5 10 15 20 25 30 35 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Verkossa olevien laitteiden määrät (miljardia) 2016 – 2022 Mobiililaitteiden RF FE –markkinat ($ Mrd.) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähteet: CoreHW johdon arvio, Gartner 01/2017, Mobile ExpertsLähteet: Ericsson Mobility Report 11/2016, CoreHW johdon arvio, Gartner
 • 21. Segmenttikohtainen jako Q3/2017 (3 kk) Muut-segmentti sisältää emoyhtiön, eliminoinnit sekä muut kohdistamattomat erät. 21 52% 22% 8% 7% 5% 4%3% Liikevaihto, %-osuus Grano KotiSun KL-Varaosat Selog Helakeskus Megaklinikka Heatmasters 1.4 1.1 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0 -0.7 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 Liikevoitto, M€
 • 22. Tuloksen muodostuminen 22 2016 2015 2014 Tulos jatkuvista liiketoimista 5 471 3 714 1 977 Tulos myydyistä liiketoimista 3 750 9 785 6 257 Tilikauden tulos 9 221 13 499 8 234 Tulos emoyhtiön osakkeenomistajille 4 154 7 834 5 385 • Tuloksen muodostuminen: • Vuotuinen osuus sijoituskohteiden voitosta • Irtaantumistuotot sijoituskohteiden myynnin yhteydessä arvonmuutoksen realisoituessa
 • 23. Voitonjako 23 0.12 0.05 0.05 0.04 0.00 0.04 0.05 0.04 0.0 % 1.0 % 2.0 % 3.0 % 4.0 % 5.0 % 6.0 % 7.0 % 8.0 % 9.0 % 10.0 % 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Osinko ja pääomanpalautus Osinkotuotto Panostajan voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. Voitonjakopolitiikka
 • 25. Ankkuriomistaja tuo vakautta 25 % Osakkeista Kotitaloudet 62,45 Yritykset 18,08 Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 10,76 Julkisyhteisöt 8,19 Voittoa tavoittelemattomat 0,12 Ulkomaat 0,04 Muut 0,37 64% 18% 10% 8% Omistusjakauma 31.8.2017 • Johdon omistus sisäpiirirekisterin mukaan yhteensä 1 415 287 kpl, 2,69 % (ei sisällä omistusta Johtopanostus Oy:n kautta) • Matti ja Maija Koskenkorvan sekä heidän lastensa omistusosuus yhteensä 32,11 % (sisältää omistuksen Treindex Oy:n kautta) 20 suurinta omistajaa 31.8.2017 % Osakkeista 1 Treindex Oy 11,78 % 2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 8,11 % 3 Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia 6,60 % 4 Koskenkorva Maija Kristiina 5,42 % 5 Koskenkorva Matti Olavi 5,06 % 6 Koskenkorva Mauno Juhani 2,55 % 7 OP-Henkivakuutus Oy 2,48 % 8 Koskenkorva Mikko Matias 2,45 % 9 Johtopanostus Oy 1,96 % 10 Malo Hanna Maria 1,87 % 11 Kumpu Minna Kristiina 1,87 % 12 Porkka Harri 1,78 % 13 Leino Satu Maria Helena 1,58 % 14 Lähitapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö 1,28 % 15 Pravia Oy 1,20 % 16 Koskenkorva Helena Anneli 1,11 % 17 Koskenkorva Pekka Juhani 1,11 % 18 Panostaja Oyj 0,92 % 19 Haajanen Taru 0,84 % 20 Pentti Kalervo 0,82 % Yhteensä 60,79
 • 26. Panostaja sijoituskohteena 26 Listaamattomien yritysten tuottopotentiaali 1 Hajautus 2 Aktiivinen arvonluonti 3 Ainutlaatuinen kanava sijoittaa suomalaisiin listaamattomiin kasvuyrityksiin Hajautettu ja tasapainoinen sijoitussalkku kasvavia yrityksiä Koeteltu toimintamalli ja näytöt arvonluonnista aktiivisena omistajana
 • 27. Voitonjako heijastaa konsernin tuloksen kehitystä pitkällä aikavälillä ja ensisijaisena tavoitteena on varmistaa konsernin sijoitustoiminnan jatkuvuus, jonka jälkeen voidaan jakaa vähintään puolet emoyhtiön osakkeenomistajille kohdistuvasta konsernin vuosittaisesta tuloksesta joko osinkoina, pääomanpalautuksina tai osakkeiden takaisinostoina. Taloudelliset tavoitteet 27 Panostajan tavoitteena on jatkuva omistaja- ja markkina-arvon kasvattaminen siten, että osakkeen kokonaistuotto ylittää Nasdaq Helsingin Small Cap Indeksin keskimääräisen pitkän aikajänteen tuoton. siten, että sisäinen IRR (internal rate of return) tavoite on jokaiselle segmentille yli 22 % viisivuotiskaudella 2014–2018 kun omaan pääomaan sisällytetään pääomalainat Oman pääoman tuotto vähintään Omavaraisuusaste on vähintään Kumulatiivinen osakekohtainen tulos (EPS)
 • 28. Omistamme ja kehitämme suomalaisia pk-yrityksiä 28 Juha Sarsama Toimitusjohtaja 040 774 2099 juha.sarsama@panostaja.fi www.panostaja.fi