Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 39 Publicité

עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים

Télécharger pour lire hors ligne

במסגרת הפעילות ההולכת וגוברת של קהילות בוגרים בישראל, מנהלי קהילות בוגרים של יותר מ-20 קהילות בוגרים שונות העלו דילמות ואתגרים שונים בשלבי ההקמה והניהול של קהילות בוגרים.
תיקי הידע שנכתבו במסגרת פרויקט "קהילות בוגרים" מבקשים להציף דילמות אלו, לספק מידע ונקודות מחשבה אפשרויות לפתרונן.

במסגרת הפעילות ההולכת וגוברת של קהילות בוגרים בישראל, מנהלי קהילות בוגרים של יותר מ-20 קהילות בוגרים שונות העלו דילמות ואתגרים שונים בשלבי ההקמה והניהול של קהילות בוגרים.
תיקי הידע שנכתבו במסגרת פרויקט "קהילות בוגרים" מבקשים להציף דילמות אלו, לספק מידע ונקודות מחשבה אפשרויות לפתרונן.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (14)

Les utilisateurs ont également aimé (13)

Publicité

Similaire à עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים (20)

עמותת נובה - סוגיות אסטרטגיות בהקמת קהילת בוגרים

 1. 1. ‫נובה‬ ‫צוות‬-‫בוגרים‬ ‫פרויקט‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫יוני‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 2. 2. ‫נובה‬ ‫עמותת‬–‫אנחנו‬ ‫מי‬? ‫בתחום‬ ‫בישראל‬ ‫המוביל‬ ‫הארגון‬‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫עסקי‬ ‫יעוץ‬‫חברתיים‬ ‫לארגונים‬ ‫מאז‬ ‫רשומה‬ ‫עמותה‬2005,‫מ‬ ‫בלמעלה‬ ‫ניסיון‬-160‫ייעוץ‬ ‫פרויקטי‬ ‫עד‬‫היום‬‫ל‬ ‫מעל‬-700‫מתנדבים‬‫העסקי‬ ‫מהמגזר‬ ‫בכירים‬ ‫מנטורים‬ ‫כולל‬,‫ראשי‬ ‫וסטודנטים‬ ‫מובילות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מחברות‬ ‫צוותים‬‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫מצטיינים‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מיקוד‬ ‫ארגונית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫פיתוח‬ ‫שיווקית‬ ‫תפעול‬ ‫מערכי‬ ‫ייעול‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫עצמאיות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫בניית‬ ‫שלנו‬ ‫ההתמחות‬ ‫תחומי‬:
 3. 3. ‫הפרויקט‬ ‫צוות‬ ‫שמחי‬ ‫גלאט‬ ‫גלי‬ AVIV AMCG‫מנכ‬"‫ל‬‫תשתיות‬‫וסביבה‬ ‫מנטור‬ ‫סטודנטים‬ ‫צוות‬ ‫ראש‬ ‫פרויקט‬ ‫מנהלת‬ ‫אדלר‬ ‫יהודית‬ ‫מקצועית‬ ‫פעילות‬ ‫מנהלת‬ ‫אריכא‬ ‫נועם‬ ‫חברתית‬ ‫ומנהיגות‬ ‫עסקים‬ ‫במנהל‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ 3 ‫ארגונית‬ ‫והתנהגות‬ ‫ניהול‬ ‫שוכמן‬ ‫דורית‬ ‫וניהול‬ ‫כלכלה‬ ‫ברגמן‬ ‫ליאור‬ ‫וניהול‬ ‫חינוך‬ ‫גרושקה‬ ‫נועה‬ ‫וניהול‬ ‫כלכלה‬ ‫שמיר‬ ‫ניצן‬ ‫וניהול‬ ‫פסיכולוגיה‬ ‫לביא‬ ‫גון‬ ‫גבאי‬ ‫הדס‬,‫נובה‬ ‫ד‬"‫מירן‬ ‫נעמה‬ ‫ר‬,‫רוטשילד‬ ‫קרן‬ ‫דנה‬‫סבוראי‬,‫קרן‬‫גנדיר‬ ‫מירון‬ ‫אסנת‬-‫בצלאל‬,‫מעוז‬ ‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬
 4. 4. ‫בישראל‬ ‫הבוגרים‬ ‫בעולם‬ ‫ומגמות‬ ‫הפרויקט‬ ‫תיאור‬ ‫מבוא‬ ‫יוני‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 5. 5. ‫הקדמה‬ 5 ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫וגוברת‬ ‫ההולכת‬ ‫הפעילות‬ ‫במסגרת‬‫בישראל‬ ‫בוגרים‬,‫קהילות‬ ‫מנהלי‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫של‬ ‫בוגרים‬-20‫דילמות‬ ‫העלו‬ ‫שונות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬‫בשלבי‬ ‫שונים‬ ‫ואתגרים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫והניהול‬ ‫ההקמה‬. ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫שנכתבו‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬"‫בוגרים‬ ‫קהילות‬"‫דילמות‬ ‫להציף‬ ‫מבקשים‬ ‫אלו‬,‫לפתרונן‬ ‫אפשרויות‬ ‫מחשבה‬ ‫ונקודות‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬. ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫בתיקי‬ ‫הנסקרים‬ ‫התחומים‬ ‫שלושת‬: ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סוגיות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫מהנה‬ ‫קריאה‬
 6. 6. ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫בנושא‬ ‫הידע‬ ‫לתיקי‬ ‫פרקים‬ ‫ראשי‬ 6 •‫ואסטרטגיה‬ ‫חזון‬:‫תחומים‬ ‫קהילת‬ ‫נותנת‬ ‫עליהם‬ ‫מענה‬ ‫הבוגרים‬,‫צרכי‬ ‫מיפוי‬ ‫השונים‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬,‫דילמות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬, ‫מטרות‬ ‫בקביעת‬ ‫שלבים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ •‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫מודלי‬ ‫בוגרים‬:‫סביל‬,‫ופעיל‬ ‫היברידי‬ •‫הבוגרים‬ ‫גיוס‬:‫חשיפת‬ ‫אליה‬ ‫וגיוס‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬,‫דוגמאות‬ ‫גיוס‬ ‫לאירועי‬ •‫בקהילת‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬ ‫הבוגרים‬:‫תקציביים‬ ‫היבטים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ •‫הבוגר‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫עולמות‬: ‫לתת‬ ‫הזדמנויות‬,‫הזדמנויות‬ ‫לקבל‬,‫חברתית‬ ‫רשת‬ •"‫הבוגר‬ ‫את‬ ‫הכר‬"-‫פילוח‬ ‫קהילת‬‫הבוגרים‬ •‫עם‬ ‫התקשורת‬ ‫ניהול‬ ‫הבוגרים‬:‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫רב‬ ‫תקשורת‬‫ערוצית‬, ‫הקשר‬ ‫יצירת‬ ‫ותדירות‬ •‫לניהול‬ ‫עבודה‬ ‫תכניות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ •‫מידע‬ ‫מערכת‬ ‫אפיון‬ •‫מוצלחות‬ ‫פעילויות‬Best Practices‫ארגונים‬ ‫של‬ •‫מדידה‬ ‫למה‬:‫היתרונות‬ ‫חיי‬ ‫במחזור‬ ‫במדידה‬‫הארגון‬ •‫והגדרות‬ ‫מונחים‬:‫המודל‬ ‫הלוגי‬,‫תשומות‬,‫תפוקות‬, ‫פעולות‬,‫תוצאות‬ •‫מדידה‬ ‫לביצוע‬ ‫דגשים‬: ‫למדידה‬ ‫קדם‬ ‫פעילויות‬, ‫על‬ ‫להסקה‬ ‫מאפיינים‬ ‫תוצאות‬ ‫במדידת‬ ‫סיבתיות‬ •‫החלטה‬ ‫צמתי‬:‫דילמות‬ ‫בתהליך‬‫המדידה‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫סוגיות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫ניהול‬‫קהילת‬ ‫הבוגרים‬ ‫מדידת‬‫פעילויות‬ ‫והקהילה‬ ‫הארגון‬
 7. 7. ‫הנותנים‬ ‫ומחקר‬ ‫אבחון‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫תוצר‬ ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בישראל‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ 7 ‫ומחקר‬ ‫אבחון‬ ‫הבוגרים‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫ידע‬ ‫תיקי‬ ‫בניית‬ ‫הבוגרים‬ ‫נוב‬'‫דצמ‬'‫ינו‬'‫פבר‬'‫מרץ‬‫אפריל‬‫מאי‬‫יוני‬ ‫צרכים‬ ‫ואפיון‬ ‫שיתוף‬ ‫העבודה‬ ‫תהליך‬‫שלושה‬ ‫כלל‬‫מרכזיים‬ ‫שלבים‬ ‫ארגוני‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫בוגרים‬ ‫מומחים‬ ‫עם‬ ‫ראיונות‬ ‫אקדמיים‬ ‫מחקרים‬ ‫ומקצועיים‬ ‫ניהוליות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬‫בוגרים‬ ‫ניהוליות‬ ‫סוגיות‬ ‫של‬ ‫השוטף‬ ‫בתפעול‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מדידה‬‫של‬ ‫והערכה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫עמיתים‬ ‫למידת‬ ‫סדנת‬ ‫עם‬20‫קהילות‬ ‫מנהלי‬ ‫השותפים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לתהליך‬
 8. 8. ‫המפעילות‬ ‫מעמותות‬ ‫מידע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נכתבו‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬,‫אקדמיים‬ ‫וממאמרים‬ ‫תוכן‬ ‫ממומחי‬ ‫עמותות‬ 88 ‫מאמרים‬ ‫אייסף‬ ‫קרן‬ ‫ביחד‬ ‫עולים‬ ‫הזינוק‬ ‫קו‬ LEAD MEET ‫יוניסטרים‬ ‫מעשה‬ ‫מרכז‬ ‫מעוז‬ ‫רוטשילד‬ ‫שגרירי‬ ‫פרת‬ ‫עין‬ ‫מדרשת‬ ‫חותם‬ ‫עתידים‬ ‫נובה‬ ‫חינוכי‬ ‫חלוץ‬ ‫למנהיגות‬ ‫רבין‬ ‫תוכנית‬ ‫פרנסיסקו‬ ‫סן‬ ‫גוונים‬ ‫לשירות‬ ‫הצוערים‬ ‫תכנית‬ ‫המדינה‬ ‫אקסל‬ ‫תגלית‬ ‫שלום‬ ‫אור‬ ‫צבר‬ ‫גרעין‬ ‫ישראל‬ ‫הלל‬ ‫שתיל‬ • Enhancing mentoring between Alumni and students via Smart alumni System,2012. • member relationship management in nonprofit organizations: the case of an Alumni organization” Kalkotan Token, 2010. • Keeping in touch- alumni development in community colleges,2003 • Beyond giving: political advocacy & volunteer behaviors of public Uni. Alumni ,2010. • Member relationship management in nonprofit organizations: the case of an alumni organization, 2003. • model of organizational identification – journal of organizational behavior vol.2006. • Measuring the Eight-Year Impact of AmeriCorps on Alumni, 2008. • Building strong ties with alumni through FB & increase volunteerism & charitable giving,2011. • ‫בארגון‬ ‫נשים‬ ‫לשימור‬ ‫ותרומתה‬ ‫נשים‬ ‫רשת‬, ‫מורית‬‫רוזן‬,2006. • ‫למנהיגות‬ ‫הדרך‬,‫מידות‬,‫גיא‬‫ראביד‬,2011. ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫אורי‬‫פינטו‬-‫לפיתוח‬ ‫מומחה‬ ‫קהילות‬ ‫כהן‬ ‫ירון‬,Synergy–‫בתחום‬ ‫מומחה‬ ‫לקוחות‬ ‫קשרי‬ ‫ניהול‬ ‫ד‬"‫בסיס‬ ‫ליאת‬ ‫ר‬,‫מעוז‬–‫מומחית‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫ד‬"‫מלך‬ ‫גילה‬ ‫ר‬,‫רוטשילד‬ ‫קרן‬ ‫קיסריה‬–‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫מומחית‬
 9. 9. 9 2 0 0 0 0 1 2 0 1 3 5 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫שהוקמו‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫מספר‬ ‫בשנים‬ ‫והתפתחה‬ ‫התרחבה‬ ‫בישראל‬ ‫בוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫האחרונות‬ 2/3‫פעילות‬ ‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫בסקר‬ ‫מהארגונים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫בוגרים‬ 27 19 11 8 11 8 5 4 2 2 1976 1994 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫להקמת‬ ‫עד‬ ‫שנים‬ ‫בשנים‬‫האחרונות‬,‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫הקמת‬ ‫מוקדם‬ ‫בשלב‬ ‫מתרחשת‬‫הארגון‬ ‫בחיי‬ ‫יותר‬ ‫מבוא‬
 10. 10. ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבה‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬‫בוגרים‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫תשתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ 10 ‫התוכניות‬ ‫בוגרי‬ ‫של‬ ‫רצון‬‫החברות‬ ‫קשרי‬ ‫את‬ ‫ולפתח‬ ‫לשמור‬‫שפיתחו‬ ‫אקטיביסטית‬ ‫התעוררת‬‫חברתית‬ ‫והשפעה‬ ‫לעשייה‬ ‫ומסגרת‬ ‫בתמיכה‬ ‫ורצון‬‫של‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫החזון‬ ‫ברוח‬ ‫רבות‬ ‫פעמים‬ ‫הבוגרים‬ ‫השונים‬ ‫החיים‬ ‫בשלבי‬ ‫דומים‬ ‫וצרכים‬ ‫אתגרים‬ ‫לבוגרים‬.‫הפוטנציאל‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬‫ידע‬ ‫ולהקנות‬,‫האישי‬ ‫בפיתוח‬ ‫ונטוורקינג‬ ‫כלים‬ ‫מבוא‬
 11. 11. ‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבת‬ ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬ ‫הם‬ ‫התכניות‬ ‫בוגרי‬‫כח‬‫פוטנציאלי‬‫לידע‬ ‫כמקור‬ ‫הארגון‬ ‫עבור‬ ‫משמעותי‬,‫קשרים‬ ‫ומשאבים‬ ‫כספים‬ ‫גיוס‬‫של‬ ‫הליבה‬ ‫לפעילות‬ ‫הבוגרים‬ ‫באמצעות‬‫הארגון‬ ‫צורך‬‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫בתמיכה‬‫הארגונים‬ ‫התרחבות‬ ‫בעקבות‬ ‫חברתי‬ ‫אימפקט‬ ‫מדידת‬.‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הארגונים‬ ‫על‬‫הבוגרים‬ ‫עם‬‫לבחון‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בחיי‬ ‫הארוך‬ ‫בטווח‬ ‫התוכניות‬ ‫של‬ ‫החברתי‬ ‫והחזון‬ ‫המטרות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באות‬ ‫וכיצד‬ ‫האם‬ ‫לאחר‬ ‫הבוגרים‬‫סיום‬‫הליבה‬ ‫תוכנית‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫תשתית‬ ‫התפתחות‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫מבוא‬
 12. 12. ‫להקמת‬ ‫פורייה‬ ‫סביבת‬ ‫יצרו‬ ‫מקבילות‬ ‫מגמות‬ ‫מגוון‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫והתפתחות‬ ‫ואחרות‬ ‫אלו‬ ‫מגמות‬,‫והכלים‬ ‫הידע‬ ‫מחסור‬ ‫עם‬ ‫יחד‬,‫לפועל‬ ‫הפרויקט‬ ‫ליציאת‬ ‫הובילו‬ 12 ‫התפתחות‬‫טכנולוגיה‬‫זמינה‬,‫פשוטה‬‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫המאפשרת‬ ‫וזולה‬ ‫בקלות‬ ‫במודעות‬ ‫עלייה‬‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫לקיומם‬ ‫הארגונים‬ ‫בשלות‬-‫צעירים‬ ‫ארגונים‬‫התבססו‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬‫התפתחות‬‫תשתית‬ ‫הארגון‬ ‫צרכי‬ ‫מבוא‬
 13. 13. ‫הארגונים‬ ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫הוחלט‬ ‫האבחון‬ ‫שלב‬ ‫במהלך‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫יכתבו‬ ‫עבורם‬ ‫על‬ ‫העונות‬ ‫בוגרים‬ ‫לקהילות‬ ‫מיועדים‬ ‫בעיקר‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬‫הבאים‬ ‫המאפיינים‬: ‫מופעלות‬‫ע‬"‫י‬‫הארגון‬ ‫על‬ ‫מנוהלות‬‫ידי‬‫ומהוות‬ ‫הארגון‬‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬‫מפעילותו‬ ‫עשייה‬‫החברה‬ ‫למען‬ ‫בוגרים‬ ‫של‬(‫הבוגרים‬ ‫ללווי‬ ‫המשך‬ ‫תכניות‬ ‫ולא‬) ‫של‬ ‫החברתיות‬ ‫והמטרות‬ ‫החזון‬ ‫ברוח‬ ‫עשייה‬‫הארגון‬ ‫הם‬ ‫הידע‬ ‫תיקי‬ ‫בניית‬ ‫את‬ ‫שליווי‬ ‫הארגונים‬ ‫מאפייני‬: ‫שונים‬ ‫בגילאים‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫הפונים‬ ‫ארגונים‬ ‫ארגונים‬‫שנמצאת‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫להם‬ ‫שיש‬‫פעילות‬ ‫של‬ ‫שונים‬ ‫בשלבים‬ 13 ‫מבוא‬
 14. 14. ‫ומתוכם‬ ‫הבוגרים‬ ‫לפעילות‬ ‫שונים‬ ‫שמות‬ ‫זוהו‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ ‫הידע‬ ‫בתיקי‬ ‫לשימוש‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫המושג‬ ‫נבחר‬ 14 ‫במושג‬ ‫להשתמש‬ ‫בחרנו‬‫קהילה‬‫המחקר‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫הערכים‬ ‫את‬ ‫המיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫מייצג‬ ‫שהוא‬ ‫כיוון‬: ‫בוגרים‬ ‫מועדון‬‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ " *‫יהודית‬ ‫קהילתיות‬ ‫התחדשות‬",‫ד‬"‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫שי‬ ‫ר‬,‫יהודית‬ ‫למחשבה‬ ‫עת‬ ‫כתב‬,‫י‬ ‫כרך‬"‫ג‬ ‫בוגרים‬ ‫ארגון‬ "‫חברתית‬ ‫מערכת‬ ‫היא‬ ‫קהילה‬ ‫של‬ ‫מימד‬ ‫בתוכה‬ ‫המקיימת‬ ‫מוגדרת‬ ‫משותפת‬ ‫זהות‬,‫של‬ ‫מימד‬ ‫אישיים‬ ‫תקשורת‬ ‫ודפוסי‬ ‫התארגנות‬ ‫חבריה‬ ‫בין‬ ‫ומתמשכים‬"* ‫הנעשית‬ ‫בוגרים‬ ‫פעילות‬ ‫מעמותה‬ ‫כחלק‬ ‫פעילות‬‫בוגרים‬‫המנוהלת‬ ‫נפרד‬ ‫כארגון‬/‫נפרדת‬ ‫עמותה‬ ‫האם‬ ‫מעמותת‬ ‫משותף‬ ‫ערכי‬ ‫מכנה‬ ‫בעלת‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫ממשיכה‬ ‫בה‬ ‫החברים‬ ‫לצרכי‬ ‫מענה‬ ‫נותנת‬ ‫מבוא‬
 15. 15. ‫קהילת‬ ‫בוגרים‬ ‫הבוגר‬ ‫צרכי‬** ‫קהילה‬ ‫מאפייני‬* ‫קהילה‬ ‫מאפייני‬ ‫בין‬ ‫ייחודי‬ ‫שילוב‬ ‫יוצר‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫המושג‬ ‫הבוגרים‬ ‫צרכי‬ ‫סיפוק‬ ‫על‬ ‫דגש‬ ‫ששמים‬ ‫הארגונים‬ ‫פעילות‬ ‫לבין‬ ‫עצמי‬ ‫מימוש‬–‫לקהילה‬ ‫אישי‬ ‫חיבור‬,‫במרכז‬ ‫הבוגר‬ ‫כאשר‬ ‫להשפיע‬ ‫צורך‬–‫הפעילות‬ ‫מתווה‬ ‫על‬ ‫ושותפות‬ ‫השפעה‬ ‫רגשיים‬ ‫צרכים‬–‫הקהילה‬ ‫בתוך‬ ‫אישיים‬ ‫קשרים‬ " *‫יהודית‬ ‫קהילתיות‬ ‫התחדשות‬",‫ד‬"‫יוסף‬ ‫בן‬ ‫שי‬ ‫ר‬,‫יהודית‬ ‫למחשבה‬ ‫עת‬ ‫כתב‬,‫כרך‬‫י‬"‫ג‬ **‫מחקר‬‫בישראל‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬–‫מגזר‬ ‫לחקר‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬‫שלישי‬,2008 ‫משותפת‬ ‫זהות‬ ‫התארגנות‬ ‫מסגרת‬ ‫ומתמשכים‬ ‫אישיים‬ ‫תקשורת‬ ‫דפוסי‬ ‫ערכים‬ ‫להעצמת‬ ‫ככלי‬ ‫תשמש‬ ‫הקהילה‬,‫חבריה‬ ‫בין‬ ‫וחיבור‬ ‫פעילויות‬ ‫קיום‬ ‫מבוא‬
 16. 16. ‫קהילה‬ ‫כאשר‬‫נבנית‬,‫המאפשר‬ ‫מחזורי‬ ‫מנגנון‬ ‫נוצר‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫להתקיים‬ ‫לה‬ 16 ‫פעילות‬ ‫למען‬ ‫החזון‬ ‫שביעות‬ ‫רצון‬ ‫דיאלוג‬‫זיקה‬ ‫קשרים‬ ‫החזון‬ ‫למען‬ ‫פעילות‬-‫פועלים‬ ‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫לקדם‬ ‫רוצים‬ ‫הם‬ ‫אותן‬ ‫המטרות‬ ‫למען‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬-‫לחזון‬ ‫בהתאם‬ ‫פעילויות‬ ‫קיום‬ ‫הבוגר‬ ‫מצד‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫יוצר‬ ‫הארגון‬,‫הארגון‬ ‫והחברה‬ ‫דיאלוג‬-‫חברי‬ ‫בין‬ ‫בנושא‬ ‫שיח‬ ‫יוצרת‬ ‫הפעילות‬ ‫בארגון‬ ‫הפעילים‬ ‫ובין‬ ‫הקהילה‬,‫עניין‬ ‫היוצר‬ ‫מצב‬ ‫בקהילה‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫ורצון‬ ‫הקהילה‬ ‫בפעילויות‬. ‫להמשכיות‬ ‫ורצון‬ ‫זיקה‬-‫כתוצאה‬ ‫נוצרים‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫מוצלחות‬ ‫מפעילויות‬ ‫קשרים‬-‫פעילים‬‫ותיקים‬‫מתרכזים‬ ‫וחדשים‬ ‫ברוח‬ ‫חדשים‬ ‫למיזמים‬ ‫פלטפורמה‬ ‫ויוצרים‬ ‫ביחד‬ ‫החזון‬ ‫בהשראת‬http://www.firebellymarketing.com/2011/10/content-conversation-trust-build-community.html ‫מבוא‬
 17. 17. ‫אסטרטגיות‬ ‫סוגיות‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫יוני‬2014|‫בוגרים‬ ‫פרוייקט‬
 18. 18. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חזון‬‫ואסטרטגיה‬ ‫מודלי‬‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫גיוס‬ ‫שלבי‬‫הבוגרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מימון‬ 18
 19. 19. ‫קהילת‬ ‫מהות‬ ‫מהי‬ ‫הבוגרים‬? •‫מי‬‫לבוגר‬ ‫נחשב‬? ‫הבוגר‬ ‫מיהו‬‫האידיאלי‬? •‫למה‬‫צריך‬‫קהילת‬‫בוגרים‬? •‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫תזמון‬ ‫מהו‬ ‫הנכון‬ ‫הבוגרים‬? •‫מיועדת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫האם‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫מרכז‬ ‫להיות‬? •‫קהילת‬ ‫מטרות‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫לאור‬ ‫להיות‬ ‫צריכות‬ ‫הבוגרים‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬? ‫הם‬ ‫הבוגרים‬ ‫האם‬‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫שותפים‬ ‫או‬‫לדרך‬? •‫מעורבים‬ ‫הבוגרים‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ ‫המטרות‬ ‫בקביעת‬? •‫הבוגרים‬ ‫שקהילת‬ ‫נכון‬ ‫האם‬ ‫לפעילויות‬ ‫פלטפורמה‬ ‫תשמש‬ ‫עצמאיות‬ ‫ויוזמות‬? ‫במה‬‫מטרות‬ ‫את‬ ‫למקד‬ ‫יש‬ ‫ובמי‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬? •‫האם‬‫צריכות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מטרות‬ ‫להיות‬‫הארגון‬ ‫למטרות‬ ‫זהות‬? •‫כיצד‬‫ערך‬ ‫מייצרים‬‫לבוגרים‬ ‫ורלוונטיות‬? •‫כיצד‬‫מטרות‬ ‫לגזור‬ ‫הקושי‬ ‫עם‬ ‫מתמודדים‬ ‫ל‬ ‫המתאימות‬‫סוגי‬‫הבוגרים‬‫השונים‬? •‫כיצד‬‫של‬ ‫והמסר‬ ‫החוויה‬ ‫את‬ ‫מתרגמים‬ ‫תוכנית‬‫היומיום‬ ‫לחיי‬ ‫הליבה‬‫של‬‫הבוגר‬? •‫האם‬‫עם‬ ‫להשתנות‬ ‫צריכות‬ ‫המטרות‬ ‫הזמן‬,‫במקביל‬‫שחלים‬ ‫לשינוים‬‫בבוגרים‬? •‫ה‬ ‫את‬ ‫לחלק‬ ‫ראוי‬ ‫איך‬"‫משקולות‬"‫בין‬ ‫השונים‬ ‫התחומים‬? •‫קצר‬ ‫ולטווח‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫המטרות‬ ‫מהן‬? ‫לנהל‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫על‬‫מטרות‬ ‫קביעת‬ ‫לצורך‬ ‫מובנה‬ ‫תהליך‬ ‫שאלות‬ ‫למגוון‬ ‫מענה‬ ‫לתת‬ ‫הארגון‬ ‫על‬,‫קביעת‬ ‫בטרם‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מטרות‬ 19
 20. 20. ‫של‬ ‫מטרות‬ ‫קביעת‬ ‫תהליכי‬‫על‬ ‫נקבעים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫שונים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫ובשיתוף‬ ‫פנימיים‬ ‫דיונים‬ ‫בסיס‬ 20 ‫פנימי‬ ‫דיון‬ ‫בעמותה‬ ‫צרכי‬ ‫מיפוי‬ ‫בוגרים‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הקמת‬ ‫קהילת‬ ‫הבוגרים‬ ‫תחילת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫מובנה‬ ‫בפיתוח‬ ‫הארגונים‬ ‫בין‬ ‫שונות‬ ‫קיימת‬‫והפעילות‬ ‫המטרות‬ ‫לעיתים‬‫פעילות‬ ‫תחילת‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫נעשה‬ ‫מפורט‬ ‫צרכים‬ ‫ניתוח‬‫בשטח‬ ‫משמעותית‬ ‫היא‬ ‫הפעילות‬ ‫בהבניית‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬‫להצלחתה‬
 21. 21. ‫באמצעות‬ ‫השונים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫צרכיהם‬ ‫את‬ ‫למפות‬ ‫ניתן‬ ‫שונות‬ ‫מתודות‬ 21 ‫סקרים‬ •‫שאלות‬ ‫עם‬ ‫שאלון‬ ‫וענייניות‬ ‫קצרות‬ ‫לכלל‬ ‫שיופץ‬ ‫הבוגרים‬‫ו‬/‫או‬ ‫הפעילים‬ ‫הבוגרים‬ ‫בתוכנית‬‫לאתר‬ ‫כדי‬ ‫צרכיהם‬ ‫את‬ •‫לצרף‬ ‫ניתן‬‫לניוזלטר‬ ‫עומס‬ ‫ליצור‬ ‫לא‬ ‫כדי‬ ‫עבור‬ ‫מידע‬ ‫של‬ ‫הבוגר‬ ‫קבוצת‬‫מיקוד‬ ‫מספר‬ ‫עם‬ ‫מפגשים‬ ‫בוגרים‬‫מאפיינים‬ ‫בעלי‬ ‫שונים‬(‫גיל‬,‫מקום‬ ‫מגורים‬,‫תחומי‬‫עניין‬ ‫וכו‬')‫יוצרים‬ ‫פיהם‬ ‫על‬ ‫הרלוונטי‬ ‫הבסיס‬ ‫את‬ ‫מושתתת‬ ‫עליו‬ ‫הקהילה‬: •‫סוג‬‫ואופי‬‫הפעילות‬ •‫דרכי‬‫תקשורת‬ •‫התנהלות‬‫הארגון‬ ‫הבוגרים‬ ‫מול‬ ‫בוגרים‬ ‫פיילוט‬ ‫הקהילה‬ ‫פעילות‬ ‫מחזור‬ ‫עם‬ ‫תתחיל‬ ‫בוגרים‬ ‫של‬ ‫מצומצם‬ ‫הקמתה‬ ‫לפני‬ ‫הרשמית‬.‫מנהל‬ ‫בקשר‬ ‫יהיה‬ ‫הקהילה‬ ‫את‬ ‫להתאים‬ ‫כדי‬ ‫רציף‬ ‫מודל‬ ‫וליצור‬ ‫הפעילויות‬ ‫אשר‬ ‫וטוב‬ ‫יעיל‬ ‫עבודה‬ ‫לכלל‬ ‫להתאים‬ ‫יכול‬ ‫הבוגרים‬.‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫יפעל‬ ‫המודל‬ ‫הפיילוט‬ ‫הבוגרים‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫קביעת‬ ‫תהליך‬ ‫המטרות‬,‫צרכים‬ ‫מיפוי‬, ‫פעילויות‬ ‫ובחירת‬ ‫ייעשה‬‫היגוי‬ ‫בוועידת‬ ‫בשיתוף‬‫עם‬‫נציגי‬ ‫הבוגרים‬ ‫היגוי‬ ‫וועדת‬
 22. 22. ‫מטרות‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬‫בעלי‬ ‫לצרכי‬ ‫בהתאם‬ ‫נקבעות‬ ‫תחומים‬ ‫לשלושה‬ ‫ונחלקות‬ ‫השונים‬ ‫העניין‬ 22 "‫בהנהגה‬ ‫הבוגר‬ ‫שילוב‬‫חברתית‬, ‫עסקית‬,‫ציבורית‬,‫פוליטית‬,‫חינוכית‬ ‫ותקשורתית‬-‫לשנות‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ‫הקהילה‬ ‫כלפי‬ ‫שיש‬ ‫שונות‬ ‫תפיסות‬ ‫האתיופית‬‫בישראל‬"‫ביחד‬ ‫עולים‬ "‫יצירת‬‫בין‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫לטובת‬ ‫הבוגרים‬‫הגברת‬ ‫המרחב‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫הציבורי‬‫בישראל‬"‫גוונים‬ "‫ככלי‬ ‫הבוגרים‬ ‫בסיפורי‬ ‫שימוש‬ ‫הארגון‬ ‫למען‬ ‫שיווקי‬"(‫כתבות‬, ‫ותורמים‬ ‫תורמים‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬ ‫ועוד‬ ‫פוטנציאלים‬)‫ישראל‬ ‫הלל‬ "‫יצירת‬‫בעלת‬ ‫צעירים‬ ‫קבוצת‬ ‫חברתית‬ ‫אוריינטציה‬, ‫מעורבות‬ ‫ערכי‬ ‫המקדמים‬ ‫ואחריות‬ ‫חברתית‬‫אישית‬" ‫מעשה‬ ‫מרכז‬ "‫סיוע‬‫האישי‬ ‫הפיתוח‬ ‫להמשך‬ ‫בערכים‬ ‫והעיסוק‬,‫זהות‬ ‫דרך‬ ‫ניהולית‬ ‫ומקצועיות‬ ‫הקבוצה‬ ‫של‬ ‫העשרה‬‫והפרט‬" ‫מעוז‬ "‫כספיות‬ ‫תרומות‬ ‫הגדלת‬ ‫לנובה‬‫מבוגרים‬"‫נובה‬ ‫חברתית‬ ‫ועשייה‬ ‫הבוגרים‬ ‫להעצמת‬ ‫מטרות‬ ‫משלבים‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬. ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ ‫של‬ ‫בתחום‬ ‫מטרות‬ ‫פחות‬ ‫הציבו‬ ‫הארגונים‬ ‫יחסי‬ ‫באופן‬ •‫הדוגמאות‬ ‫מקור‬–‫נובה‬ ‫מחקר‬ ‫שאלון‬ ‫על‬ ‫מענה‬,‫אפריל‬2014 •‫המוזכרים‬ ‫הארגונים‬ ‫של‬ ‫מהמטרות‬ ‫חלק‬ ‫רק‬ ‫מייצגות‬ ‫בשקף‬ ‫המופיעות‬ ‫המטרות‬ ‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫הבוגר‬ ‫העצמת‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ ‫הארגונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהוגדרו‬ ‫למטרות‬ ‫דוגמאות‬:
 23. 23. ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫לתחומים‬ ‫מענה‬ ‫נותנות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫הבוגר‬,‫חברתית‬ ‫ועשייה‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ 23 ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬‫הבוגר‬ ‫העצמת‬‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫חיזוק‬ •‫כמנטורים‬ ‫משמשים‬ ‫בוגרים‬‫בארגון‬ ‫חניכים‬ ‫ומלווים‬ •‫פיתוח‬‫התכנית‬ ‫משתתפי‬ ‫לבין‬ ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫זיקה‬ •‫עזרה‬‫הבוגר‬ ‫של‬ ‫ויכולותיו‬ ‫העיסוק‬ ‫לתחום‬ ‫בהתאם‬ ‫הארגון‬ ‫בפעילות‬ ‫מקצועית‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ •‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫מדידת‬‫בטווח‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫באמצעות‬ ‫הארוך‬,‫התכנית‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫משאבים‬ ‫וגיוס‬ ‫שיווק‬ •‫כ‬ ‫משמשים‬ ‫הבוגרים‬"‫שגרירים‬"‫הארגון‬ ‫של‬-‫מסייעים‬ ‫או‬ ‫חדשים‬ ‫משתתפים‬ ‫מגייסים‬ ‫משאבים‬ ‫בגיוס‬ •‫השוטפת‬ ‫בפעילות‬ ‫עזרה‬–‫שווה‬ ‫או‬ ‫כספית‬ ‫בתרומה‬‫כסף‬ ‫הארגון‬ ‫מדיניות‬ ‫עיצוב‬ •‫של‬ ‫הערכים‬ ‫שימור‬‫הארגון‬
 24. 24. ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫לתחומים‬ ‫מענה‬ ‫נותנות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫הבוגר‬,‫חברתית‬ ‫ועשייה‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ 24 ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬‫הבוגר‬ ‫העצמת‬‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫חברתית‬ ‫ועשייה‬ ‫מקצועית‬ ‫קריירה‬ •‫נטוורקינג‬-‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫וחברתיים‬ ‫מקצועיים‬ ‫יחסיים‬ ‫פיתוח‬ •‫לעולם‬ ‫הכנה‬‫התעסוקה‬ •‫השמות‬-‫הקהילה‬ ‫בוגרי‬ ‫ובין‬ ‫הארגון‬ ‫קשרי‬ ‫בעזרת‬ ‫בקריירה‬ ‫עזרה‬ •‫הפוטנציאל‬ ‫למימוש‬ ‫והכוונה‬ ‫תמיכה‬-‫וחברתי‬ ‫מקצועי‬ ‫לפיתוח‬ ‫ייעודיות‬ ‫סדנאות‬ •‫חברתית‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬ •‫דלתות‬ ‫פתיחת‬-‫את‬ ‫לשלב‬ ‫חברתיים‬ ‫וארגונים‬ ‫חברות‬ ‫יעודדו‬ ‫והארגון‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫קשרי‬ ‫הבוגרים‬ •‫מתקדמים‬ ‫לתארים‬ ‫עידוד‬ •‫קידום‬‫פרויקטים‬-‫חברתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫פרויקטים‬ ‫עבור‬ ‫כפלטפורמה‬ ‫תשמש‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בקהילה‬ ‫קשרים‬ ‫וחיזוק‬ ‫פנאי‬ •‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫חברתיים‬ ‫יחסים‬ ‫פיתוח‬ •‫אירועי‬‫תרבות‬
 25. 25. ‫העצמת‬ ‫של‬ ‫לתחומים‬ ‫מענה‬ ‫נותנות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫הבוגר‬,‫חברתית‬ ‫ועשייה‬ ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬ 25 ‫הארגון‬ ‫חיזוק‬‫הבוגר‬ ‫העצמת‬‫חברתית‬ ‫עשייה‬ ‫חברתית‬ ‫מעורבות‬ ‫פיתוח‬ ‫החברה‬ ‫שיפור‬ ‫למען‬ ‫תהליכים‬ ‫הובלת‬ ‫הארגון‬ ‫וערכי‬ ‫חזון‬ ‫ברוח‬ ‫והתפתחות‬ ‫עשייה‬ ‫המשך‬ ‫הציבורי‬ ‫במגזר‬ ‫מפתח‬ ‫בתפקידי‬ ‫השתלבות‬,‫השלישי‬ ‫ובמגזר‬ ‫העסקי‬
 26. 26. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חזון‬‫ואסטרטגיה‬ ‫מודלי‬‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫גיוס‬ ‫שלבי‬‫הבוגרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מימון‬ 26
 27. 27. ‫שונות‬ ‫רמות‬ ‫בשלוש‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באה‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫השוטפת‬ ‫ובפעילות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בתהליך‬ 27 ‫מודל‬ ‫רמת‬ ‫המעורבות‬ ‫סביל‬ ‫יעד‬ ‫כקהל‬ ‫הבוגרים‬, ‫בפעילות‬ ‫משתתפים‬ ‫בלבד‬ ‫היברידי‬ ‫לוקחים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לפועל‬ ‫בהוצאה‬ ‫חלק‬ ‫פעיל‬ ‫מובילים‬ ‫הבוגרים‬* ‫ההחלטה‬ ‫שלבי‬ ‫את‬ ‫והביצוע‬ ‫פירוט‬ ‫קביעת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ומדיניות‬ --V •‫הובלת‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ •‫משלל‬ ‫מגוונת‬ ‫היגוי‬ ‫וועדת‬ ‫מחזורים‬,‫לצורך‬ ‫רבעון‬ ‫כל‬ ‫ופגישות‬ ‫עבודה‬ ‫והמשך‬ ‫פעילויות‬ ‫קביעת‬ ‫והוצאה‬ ‫ביצוע‬ ‫לפועל‬ -VV •‫את‬ ‫לפועל‬ ‫מוציאה‬ ‫בוגרים‬ ‫ועדות‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ •‫בוגרים‬ ‫בהתנדבות‬ ‫מטה‬ ‫תפקידי‬ •‫העמותה‬ ‫בתכניות‬ ‫כמנטורים‬ ‫בוגרים‬ ‫השתתפות‬ ‫בפעילות‬ VVV •‫ידי‬ ‫על‬ ‫יזומות‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפות‬ ‫הארגון‬ •‫באמצעי‬ ‫מהארגון‬ ‫תכנים‬ ‫צורך‬ ‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫קיימת‬‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫לשלב‬ ‫חייב‬ ‫העבודה‬ ‫שמודל‬ ‫הסכמה‬. ‫הפעיל‬ ‫למודל‬ ‫ההיברידי‬ ‫המודל‬ ‫שבין‬ ‫הציר‬ ‫על‬ ‫ממוקמים‬ ‫הארגונים‬ ‫מרבית‬ *‫והעשייה‬ ‫ההחלטות‬ ‫שקבלת‬ ‫כך‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫את‬ ‫המובילים‬ ‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫מובילים‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מנהלי‬ ‫הארגון‬ ‫ורוח‬ ‫למטרות‬ ‫יתאימו‬
 28. 28. 28 ‫הבוגרים‬ ‫תפקיד‬: •‫יוזם‬ ‫שהארגון‬ ‫בפעילויות‬ ‫השתתפות‬–‫לדוגמה‬,‫מראש‬ ‫הרשמה‬,‫עבור‬ ‫תשלום‬ ‫השתתפות‬ •‫אליהם‬ ‫נחשפים‬ ‫שהם‬ ‫והתכנים‬ ‫לפעילויות‬ ‫משוב‬ ‫מתן‬–‫פעילויות‬ ‫לאחר‬ ‫סקרים‬ ‫מילוי‬ •‫השונים‬ ‫התקשורת‬ ‫באמצעי‬ ‫מהארגון‬ ‫תכנים‬ ‫צריכת‬ •‫הארגון‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫לקיום‬ ‫מוכנות‬–‫לדוגמה‬,‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫שיחות‬,‫עדכון‬ ‫אישיים‬ ‫בפרטים‬ ‫שינויים‬, ‫שלב‬ ‫את‬ ‫מתווים‬ ‫מהארגון‬ ‫התפקידים‬ ‫בעלי‬ ‫הסביל‬ ‫במודל‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫ואת‬ ‫ההקמה‬ ‫הסביל‬ ‫במודל‬ ‫הפועל‬ ‫בארגון‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מנהל‬ ‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬ ‫מפגשים‬ ‫תכני‬ ‫על‬ ‫אחריות‬,‫הארגון‬ ‫ויכולות‬ ‫לערכים‬ ‫בהתאם‬ ‫הפעילויות‬ ‫אופי‬,‫יצירת‬‫קשר‬ ‫שוטף‬‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫אישיות‬ ‫ופגישות‬,‫עפ‬ ‫מקצועיות‬ ‫קבוצות‬ ‫יצירת‬"‫עניין‬ ‫ותחומי‬ ‫תפקיד‬ ‫י‬,‫פיתוח‬ ‫הבוגרים‬ ‫בין‬ ‫הרשת‬ ‫ופיתוח‬ ‫והאזורית‬ ‫הארצית‬ ‫הקהילה‬ ‫וטיפוח‬. ‫ובצפון‬ ‫בחיפה‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫על‬ ‫אחראית‬ ‫משרה‬ ‫בחצי‬ ‫נוספת‬ ‫עובדת‬ ‫בזמן‬ ‫משמעותי‬ ‫חברתי‬ ‫חינוכי‬ ‫אימפקט‬ ‫לייצר‬ ‫יכולה‬ ‫האזורית‬ ‫הקבוצה‬ ‫כי‬ ‫תפיסה‬ ‫מתוך‬‫קצר‬
 29. 29. 29 ‫הבוגרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמבוצעים‬ ‫לתפקידים‬ ‫דוגמאות‬: •‫השוטפת‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫המנהלים‬ ‫צוותים‬:‫פעילויות‬,‫היגוי‬ ‫וועדות‬ ‫כנסים‬ •‫הקהילה‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫ושמירת‬ ‫יצירה‬ ‫על‬ ‫אחראיים‬ ‫בוגרים‬ •‫מיזמים‬ ‫יצירת‬‫חברתיים‬ •‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ ‫קובעים‬‫הארגון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫והמדיניות‬-‫וישיבות‬ ‫פעילויות‬ ‫נערכות‬ ‫משותפות‬ ‫במודל‬‫ההיברידי‬,‫הבוגרים‬‫לפועל‬ ‫והוצאה‬ ‫בתכנון‬ ‫מעורבים‬ ‫וצרכי‬ ‫לצרכיהם‬ ‫בהתאם‬ ‫הפעילות‬ ‫של‬‫הארגון‬ ‫והבוגרים‬ ‫הארגון‬ ‫ויכולות‬ ‫לרצונות‬ ‫שיתאימו‬ ‫כך‬ ‫הבוגרים‬ ‫תפקידי‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ ‫רצוי‬ ‫לדוגמא‬ ‫ארגונים‬:‫מעוז‬,‫נובה‬,‫יוניסטרים‬,‫גוונים‬
 30. 30. ‫ההיברידי‬ ‫המודל‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬ ‫יו‬"‫ועד‬ ‫ר‬‫הבוגרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫ועד‬ ‫הבוגרים‬ ‫פורום‬'‫מעוז‬' ‫בארגון‬'‫מעוז‬'‫קהילת‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫מתווה‬ ‫השונים‬ ‫מהמחזורים‬ ‫בוגרים‬ ‫מנציגי‬ ‫המורכב‬ ‫ועד‬ ‫הבוגרים‬.‫כי‬ ‫להחלטה‬ ‫הגיעו‬ ‫הועד‬ ‫נציגי‬‫עבורם‬ ‫ביותר‬ ‫המתאים‬ ‫הוא‬ ‫ההיברידי‬ ‫המודל‬ ‫יש‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬ ‫וחיזוק‬‫הארגון‬ ‫פרויקט‬ ‫צוות‬ ‫שנתי‬ ‫צוות‬'‫רשת‬' ‫צוות‬'‫חליפה‬ ‫אישית‬' ‫תוכן‬ ‫צוות‬ ‫תוכן‬ ‫צוות‬-‫קבוצתיים‬ ‫לתכנים‬ ‫הצעות‬ ‫איסוף‬ ‫על‬ ‫אחראי‬,‫לפורום‬ ‫המתאימים‬ ‫התכנים‬ ‫ובחירת‬ ‫צוות‬'‫אישית‬ ‫חליפה‬'–‫לבוגרים‬ ‫אישית‬ ‫מותאמים‬ ‫אלמנטים‬ ‫פיתוח‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫צוות‬'‫רשת‬'-‫למפגשים‬ ‫מחוץ‬ ‫הרשת‬ ‫לחיזוק‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫שלהם‬ ‫ויישום‬ ‫רעיונות‬ ‫איסוף‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫בתכנית‬ ‫שיקבעו‬‫השנתית‬ ‫מעוז‬ ‫ארגון‬ ‫וחיזוק‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬-‫מעוז‬ ‫חזון‬ ‫וקידום‬ ‫לפיתוח‬ ‫אחראי‬‫חדשות‬ ‫שותפויות‬ ‫ופתיחת‬ ‫שנתי‬ ‫פרויקט‬ ‫צוות‬–‫השנה‬ ‫במהלך‬ ‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫נושא‬ ‫קידום‬.‫פרויקט‬‫הפורום‬ ‫חברי‬ ‫לכל‬ ‫פתוח‬. 30
 31. 31. 31 ‫הבוגרים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמבוצעים‬ ‫לתפקידים‬ ‫דוגמאות‬: •‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫שלב‬ ‫את‬ ‫מובילים‬ •‫מתווים‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫את‬ •‫מתווה‬ ‫אשרי‬ ‫שונים‬ ‫ממחזורים‬ ‫בוגרים‬ ‫ועד‬‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ •‫הארגון‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫הבוגרים‬ ‫של‬ ‫חברתיים‬ ‫מיזמים‬ ‫והובלת‬ ‫יצירת‬ •‫רשת‬ ‫צוות‬ ‫כדוגמת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהפעלת‬ ‫שונים‬ ‫תחומים‬ ‫על‬ ‫שאחראים‬ ‫צוותים‬ ‫חברתית‬, ‫הפעיל‬ ‫במודל‬,‫המתווה‬ ‫הינה‬ ‫מבוגרים‬ ‫המורכבת‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫העיקרית‬ ‫לדוגמא‬ ‫ארגונים‬:‫ביחד‬ ‫עולים‬,‫פרת‬ ‫עין‬,‫תכנית‬‫למנהיגות‬ ‫רבין‬
 32. 32. ‫המודל‬ ‫של‬ ‫ארגוני‬ ‫מבנה‬‫הפעיל‬ 32 ‫יו‬"‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ר‬‫מתנדב‬‫בקהילה‬ ‫מנכ‬"‫ל‬‫התוכנית‬-‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫נמצא‬ ‫הבוגרים‬ ‫צוות‬‫מנהלה‬-‫הבוגרים‬ ‫מחזורי‬ ‫מכל‬ ‫מבוגרים‬ ‫מורכב‬. ‫קהילת‬ ‫פעילויות‬ ‫את‬ ‫לפועל‬ ‫ולהוציא‬ ‫לנהל‬ ‫תפקידם‬ ‫הבוגרים‬.‫מוגדר‬ ‫אחריות‬ ‫תחום‬ ‫ישנו‬ ‫בצוות‬ ‫חבר‬ ‫לכל‬ ‫לוגיסטיקה‬ ‫צוות‬-‫צוות‬ ‫בתחום‬ ‫העוסק‬ ‫בוגרים‬ ‫של‬ ‫הלוגיסטיקה‬‫בהתאם‬ ‫הקהילה‬ ‫לצורך‬ ‫תקשורת‬ ‫יחידת‬-‫צוות‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫אשר‬ ‫בוגרים‬ ‫לשאר‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬,‫לדוגמא‬ ‫או‬ ‫לאירועים‬ ‫הזמנה‬ ‫משוב‬ ‫העברת‬ '‫למנהיגות‬ ‫רבין‬ ‫תוכנית‬' ‫הפעיל‬ ‫במודל‬ ‫לפעול‬ ‫זה‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫הבחירה‬,‫של‬ ‫פעילות‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫הארגונית‬ ‫מהתפיסה‬ ‫נובעת‬ ‫עבורם‬ ‫משמעותית‬ ‫שתהיה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫מהם‬ ‫להגיע‬ ‫צריכה‬ ‫הבוגרים‬ ‫תרומות‬ ‫צוות‬-‫בוגרים‬ ‫תרומות‬ ‫בגיוס‬ ‫העוסקים‬ ‫ופעילויות‬ ‫לאירועים‬ ‫ייעודיות‬
 33. 33. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חזון‬‫ואסטרטגיה‬ ‫מודלי‬‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫גיוס‬ ‫שלבי‬‫הבוגרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מימון‬ 33
 34. 34. ‫בתוכניות‬‫הארגונים‬ ‫אינטנסיביות‬ ‫לבוגר‬ ‫לתת‬ ‫בוחרים‬'‫חופשה‬' ‫לקהילת‬ ‫צירופו‬ ‫לפני‬ ‫קצרה‬ ‫הבוגרים‬ ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫בתכנית‬ ‫המשתתפים‬ ‫של‬ ‫מוקדמת‬ ‫חשיפת‬, ‫לקהילה‬ ‫הגיוס‬ ‫לשלב‬ ‫למוכנותם‬ ‫בסיס‬ ‫ומהווה‬ ‫חיונית‬ 34 ‫בארגונים‬‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫בהם‬ ‫ישיר‬ ‫המשך‬ ‫מהווה‬ ‫הבוגרים‬ ‫לתוכנית‬,‫המשתתפים‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מתחייבים‬ ‫כבר‬ ‫הבוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫התוכנית‬ ‫בתחילת‬ ‫בארגונים‬‫קהילת‬ ‫פעילות‬ ‫בהם‬ ‫של‬ ‫ישיר‬ ‫המשך‬ ‫אינה‬ ‫הבוגרים‬ ‫התוכנית‬,‫לקראת‬ ‫יהיה‬ ‫הגיוס‬ ‫סיום‬‫התוכנית‬ ‫גיוס‬ ‫מודעות‬ ‫יוצר‬ ‫הפעילות‬ ‫תקשור‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫וציפייה‬ ‫המחויבות‬ ‫את‬ ‫ומגדיל‬ ‫בקהילה‬ ‫התוכנית‬ ‫במהלך‬ ‫לארגון‬ ‫תקשור‬‫לאחר‬ ‫יתבצע‬ ‫הפעילות‬ ‫בתוכנית‬ ‫מסוימים‬ ‫שלבים‬ ‫מעבר‬, ‫מרגישים‬ ‫כבר‬ ‫שהחניכים‬ ‫לאחר‬ '‫חלק‬'‫מהארגון‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫מתבצע‬ ‫הגיוס‬ ‫כאשר‬ ‫התוכנית‬‫חשוב‬‫לתקשר‬‫את‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬‫במהלכה‬,‫כך‬ ‫הבוגרים‬ ‫בקרב‬ ‫ציפייה‬ ‫תבנה‬ ‫חשיפה‬ ‫מתחילת‬ ‫ההשתתפות‬ ‫לקראת‬‫סיום‬ ‫התוכנית‬ ‫מסוימת‬ ‫תקופה‬ ‫לאחר‬‫התוכנית‬ ‫סיום‬
 35. 35. ‫הבוגרים‬ ‫לקהילת‬ ‫גיוס‬ ‫לאירועי‬ ‫דוגמאות‬ 35 ‫התוכנית‬ ‫מסיימי‬ ‫עבור‬ ‫ייעודי‬ ‫אירוע‬-‫ומטרתו‬ ‫השנה‬ ‫אותה‬ ‫של‬ ‫הבוגרים‬ ‫ישתתפו‬ ‫באירוע‬ ‫דרכו‬ ‫לתחילת‬ ‫כלים‬ ‫לבוגר‬ ‫לתת‬.‫דקות‬ ‫כחמש‬ ‫של‬ ‫קצרות‬ ‫הרצאות‬ ‫מתקיימות‬ ‫באירוע‬ ‫שונים‬ ‫בנושאים‬:‫ייעודיות‬ ‫אפליקציות‬,‫ועוד‬ ‫פיננסי‬ ‫תכנון‬.‫פעילויות‬ ‫נחשפות‬ ‫בטקס‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫מגוונות‬ ‫עתידים‬ ‫מעבר‬ ‫טקס‬"‫מחותמיסט‬(‫ההכשרה‬ ‫בתכנית‬ ‫עדיין‬ ‫שנמצא‬ ‫מי‬)‫חותם‬ ‫לשגריר‬(‫במעשיו‬ ‫שמייצג‬ ‫מי‬, ‫חותם‬ ‫חזון‬ ‫את‬ ‫ופועלו‬ ‫ערכיו‬)",‫ומתקיים‬ ‫הוראה‬ ‫תעודות‬ ‫מקבלים‬ ‫התוכנית‬ ‫בוגרי‬ ‫במסגרתו‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫חברי‬ ‫עם‬ ‫חברתי‬ ‫מפגש‬.‫אחר‬ ‫במקום‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫נערך‬ ‫הטקס‬,‫בדרך‬ ‫אג‬ ‫עם‬ ‫מקומות‬ ‫כלל‬'‫חברתית‬ ‫נדה‬-‫חינוכית‬ ‫חותם‬ ‫השקה‬ ‫כנס‬-‫הבוגרים‬ ‫כל‬ ‫בהשתתפות‬,‫התכנית‬ ‫מסיימי‬ ‫וכל‬. ‫כ‬ ‫הבוגרים‬ ‫ארגון‬ ‫מוצג‬ ‫בכנס‬"‫מרחב‬‫והובלת‬ ‫ליזמות‬ ‫פתוח‬‫שינוי‬",‫תכניות‬ ‫ומוצגות‬ ‫המשך‬.‫בנוסף‬,‫לשינוי‬ ‫והובלה‬ ‫יזמות‬ ‫בנושא‬ ‫דיונים‬ ‫מתקיימים‬ Lead
 36. 36. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חזון‬‫ואסטרטגיה‬ ‫מודלי‬‫בוגרים‬ ‫קהילות‬ ‫של‬ ‫הפעלה‬ ‫גיוס‬ ‫שלבי‬‫הבוגרים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬ 36
 37. 37. ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫של‬ ‫בהקמתה‬ ‫משאבים‬ ‫השקעת‬ 37 ‫חשובים‬ ‫תקציביים‬ ‫היבטים‬ ‫ישנם‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬-‫הקהילה‬ ‫עבור‬ ‫עבודה‬ ‫ותוכניות‬ ‫תכנים‬ ‫יצירת‬-‫בארגון‬ ‫להיעזר‬ ‫ניתן‬,‫אנשי‬ ‫נוספות‬ ‫וקהילות‬ ‫מקצוע‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫מנהל‬-‫הפעילות‬ ‫ניהול‬ ‫הינו‬ ‫העיקרי‬ ‫ייעודו‬ ‫אשר‬ ‫אדם‬,‫ושיווק‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬ ‫הבוגרים‬ ‫קהילת‬.‫משאבים‬ ‫יותר‬ ‫נדרשים‬ ‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫שהקהילה‬ ‫ככל‬(‫עבודה‬ ‫שעות‬,‫כוח‬ ‫אדם‬,‫תקציב‬)‫הבוגרים‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫הקהילה‬ ‫פעילויות‬ ‫את‬ ‫לקיים‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הקהילה‬ ‫עבור‬ ‫עבודה‬ ‫וכלי‬ ‫ידע‬ ‫מאגר‬ ‫בניית‬-‫להתנהל‬ ‫לקהילה‬ ‫תאפשר‬ ‫חזקה‬ ‫תשתית‬ ‫ולהתפתח‬.‫לדוגמא‬:‫הבוגרים‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫עם‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬,‫אינטרנט‬ ‫אתר‬,‫הודעה‬ ‫מערכות‬ ‫הגעה‬ ‫ואישוריי‬ ‫פעילויות‬ ‫על‬ ‫השקעת‬ ‫מהארגון‬ ‫תצריך‬ ‫שהיא‬ ‫השלבים‬ ‫יגיעו‬ ‫הנראה‬ ‫וככל‬ ‫גדלה‬ ‫הקהילה‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫כי‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫משאבים‬-‫מגוונות‬ ‫ובפעילויות‬ ‫אדם‬ ‫בכוח‬
 38. 38. ‫המצגות‬ ‫לכל‬ ‫קישורים‬ 38 ‫ניהולית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫יעוד‬ ‫קהילות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫לתוכנית‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫מדידה‬‫תוכנית‬‫טיפולית‬ ‫מודל‬‫תיעדוף‬‫פעילויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫נתונים‬ ‫מבוסס‬ ‫ניהול‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬ ‫הקמת‬(‫מו‬"‫פ‬)‫בעמותה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫אוגדן‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬ ‫תפקיד‬ ‫בונים‬ ‫איך‬‫תוכנית‬‫שעובדת‬ ‫עבודה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לעובדים‬ ‫משוב‬ ‫הדרכת‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫מבוא‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ Capacity Building NPOS
 39. 39. ‫קשר‬ ‫יצירת‬ http://www.novaproject.org/ info@novaproject.org ‫קרליבך‬29,‫קומה‬2.‫אביב‬ ‫תל‬ ‫בלבד‬ ‫נובה‬ ‫לבוגרי‬ ‫פתוח‬

Notes de l'éditeur

 • מיפוי צרכי בוגרים- באמצעות שאלונים וקבוצות מיקוד.
  הציר הראשון- הקמה מסודרת של מועדון הבוגרים לאחר מיפוי צרכים והתחלת פעילות רק לאחר מכן
  הציר השני- החלטה על הקמת מועדון בוגרים, הקמה ותחילת פעילות ורק לאחר מכן מיפוי צרכים
  הציר השלישי- תחילת פעילות, החלטה על הצורך בארגון בוגרים, ואז המשך הקמה מסודרת כמו בציר הראשון

×