Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité

Consultez-les par la suite

1 sur 43 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Similaire à ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי (20)

Publicité

Plus par NOVA (11)

ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי

 1. 1. ‫ארגוניים‬ ‫וכלים‬ ‫מדידה‬ ‫שיטות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫אפריל‬2017|‫כלים‬ ‫ילקוט‬ ‫פרויקט‬"‫הכלים‬ ‫ילקוטי‬"‫הינו‬ ‫מגדל‬ ‫חברת‬ ‫במימון‬
 2. 2. 2 ‫לפני‬‫שמתחילים‬ ‫בנושא‬ ‫השיח‬‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מדידה‬‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫משמעותית‬ ‫התגבר‬ ‫בישראל‬.‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫ההטמעה‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬,‫ועולות‬ ‫צפות‬ ‫המורכבויות‬‫הארגוניים‬ ‫ולצרכים‬ ‫לפעילות‬ ‫והתאמה‬ ‫באפיון‬ ‫הנדרשות‬. ‫ו‬ ‫במדידה‬ ‫הבסיסיים‬ ‫המושגים‬ ‫את‬ ‫כוללת‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬‫בבניית‬ ‫המרכזיים‬ ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫בתהליך‬ ‫להם‬ ‫שסייענו‬ ‫ארגונים‬ ‫מתוך‬ ‫להמחשה‬ ‫דוגמאות‬ ‫וכוללת‬ ‫ליישום‬ ‫היכולות‬. 2 ‫פרויקט‬ ‫במסגרת‬ ‫נבנתה‬ ‫זו‬ ‫מצגת‬'‫כלים‬ ‫ילקוטי‬'‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫ניהוליות‬ ‫ומתודולוגיות‬ ‫ידע‬ ‫לפיתוח‬. ‫מיותר‬ ‫נצבר‬ ‫ידע‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫ניהוליות‬ ‫סוגיות‬ ‫במגוון‬ ‫ידע‬ ‫מפותח‬ ‫הפרויקט‬ ‫במסגרת‬‫מ‬-200‫פרויקטי‬‫ייעוץ‬ ‫ע‬ ‫בוצעו‬ ‫אשר‬ ‫בישראל‬ ‫לעמותות‬"‫נובה‬ ‫י‬.‫זה‬ ‫לפרויקט‬ ‫תמיכה‬ ‫נתנה‬ ‫אשר‬ ‫מגדל‬ ‫לחברת‬ ‫מודים‬ ‫אנו‬.
 3. 3. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬-‫והאתגר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫מסגרת‬ ‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫כבסיס‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬
 4. 4. ‫בשנים‬ ‫מאוד‬ ‫מתפתח‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫על‬ ‫השיח‬ ‫האחרונות‬ ‫בארגון‬ ‫הפעילות‬ ‫האם‬‫משיגה‬ ‫המטרות‬ ‫את‬‫לעצמנו‬ ‫שהצבנו‬? ‫את‬ ‫נבצע‬ ‫כיצד‬‫בצורה‬ ‫הפעילות‬ ‫היעילה‬‫ביותר‬? ‫מציבים‬ ‫שאנו‬ ‫היעדים‬ ‫האם‬ ‫יוצרים‬ ‫בארגון‬‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫לעובדים‬ ‫ברור‬ ‫וכיוון‬? ‫ההשפעה‬ ‫בין‬ ‫להשוות‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫פרויקטים‬ ‫או‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬‫שו‬‫נים‬? ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬‫ההחזר‬ ‫ההשקעה‬ ‫על‬ ‫ביותר‬ ‫הטוב‬? ‫את‬ ‫שואלים‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫עצמם‬: ‫תורמים‬/‫קרנות‬/‫ממשלה‬ ‫שואלים‬:
 5. 5. ‫פועל‬ ‫הארגון‬ ‫לשמה‬ ‫המטרה‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫מדידה‬ ‫יעילות‬‫מיקוד‬‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫מטרה‬ ‫תהליכים‬ ‫מדידה‬   
 6. 6. ‫וגם‬ ‫מתמשך‬ ‫ארגוני‬ ‫פנים‬ ‫לניהול‬ ‫משמשת‬ ‫מדידה‬ ‫ע‬ ‫פעמיות‬ ‫חד‬ ‫להערכות‬"‫חיצוני‬ ‫גורם‬ ‫י‬ ‫ניהול‬‫דירוג‬‫הערכה‬ ‫הגורמים‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫ותוצאות‬ ‫התפעוליים‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫הארגון‬ ‫מדדים‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫סט‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫המאפשרים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫בחינת‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫סט‬ ‫לפי‬ ‫ארגון‬ ‫מדדים‬ ‫מדידה‬‫ומתמשכת‬ ‫רציפה‬‫מדידה‬‫נקודתית‬ ‫פנים‬‫ארגוני‬‫גורם‬‫חיצוני‬ *Source: Catalog of approaches to impact measurement, The Rockefeller Foundation, 2008 ‫בארגון‬ ‫המוטמע‬ ‫ניהולי‬ ‫ככלי‬ ‫במדידה‬ ‫נתמקד‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫בתיק‬
 7. 7. 7 ‫ממדידת‬ ‫מתפתחת‬ ‫כיום‬ ‫המדידה‬‫תהליך‬‫למדידת‬‫תוצאות‬. ‫עצמן‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫מתחילות‬ ‫עמותות‬,‫שהצלחנו‬ ‫נדע‬ ‫איך‬? ‫דוגמאות‬‫תהליך‬‫תוצאה‬ ‫חלוקת‬ ‫ארגון‬‫אוכל‬ ‫לנזקקים‬ •‫חילקנו‬100‫ארוחות‬•‫התזונה‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫שיפרנו‬ ‫מרכז‬‫תעסוקה‬ ‫מוגבלויות‬ ‫לבעלי‬ •‫מעסיק‬50‫עובדים‬•‫ממוצעת‬ ‫הכנסה‬ ‫הגדלת‬ •‫במסגרות‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫השמה‬ ‫נורמטיביות‬ ‫העצמה‬ ‫פעילות‬ ‫בסיכון‬ ‫לנוער‬ •20‫מדריכים‬ •300‫ילדים‬‫בשנה‬ •‫השפעה‬‫המשתתפים‬ ‫חיי‬ ‫על‬: •‫קבלה‬‫אקדמיים‬ ‫ללימודים‬ •‫לצבא‬ ‫גיוס‬ •‫שיפור‬‫המשפחה‬ ‫של‬ ‫חיים‬ ‫איכות‬ ‫תהליך‬ ‫עשינו‬ ‫מה‬? ‫תוצאה‬ ‫השגנו‬ ‫מה‬? ‫מה‬ ‫אז‬?
 8. 8. ‫יעילות‬ ‫בין‬ ‫מה‬,‫והשפעה‬ ‫אפקטיביות‬ ‫א‬ ‫ארגון‬'‫ב‬ ‫ארגון‬' ‫תקציב‬:1,000,000₪ 100 ‫ילדים‬ ‫מספר‬: ‫תקציב‬:1,000,000₪ 100 ‫ילדים‬ ‫מספר‬: ‫למשתתף‬ ‫עלות‬:10,000₪ ‫למשתתף‬ ‫עלות‬:10,000₪ = 10‫מלאה‬ ‫בבגרות‬ ‫תיכון‬ ‫סיימו‬5‫מלאה‬ ‫בבגרות‬ ‫תיכון‬ ‫סיימו‬ > %‫מלאה‬ ‫בגרות‬ ‫מסיימי‬ ‫פי‬5‫באוכלוסייה‬ ‫מהממוצע‬ %‫מלאה‬ ‫בגרות‬ ‫מסיימי‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫באותה‬ ‫לממוצע‬ ‫זהה‬< ‫התוכנית‬ ‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫לילדים‬ ‫קרה‬ ‫מה‬? ‫לאוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫בארגון‬ ‫קרה‬ ‫מהן‬? ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫בחינה‬ ‫ודורשת‬ ‫מורכבת‬ ‫יותר‬ ‫היא‬ ‫והשפעה‬ ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬
 9. 9. ‫יעילות‬ ‫בין‬ ‫מה‬,‫והשפעה‬ ‫אפקטיביות‬ 9 ‫יעילות‬-‫משאבים‬ ‫במינימום‬ ‫תפוקות‬ ‫מקסימום‬ ‫אפקטיביות‬-‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫מימוש‬ Impact-‫חברתי‬ ‫ערך‬(social value)‫ציבורי‬ ‫או‬(public value),‫הבא‬ ‫טווח‬ ‫וארוך‬ ‫מדיד‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫בייעוד‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬(Mission statement.)‫זו‬ ‫תפיסה‬ ‫פי‬ ‫על‬Impact‫אינו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫תוצר‬,‫פועל‬ ‫הוא‬ ‫למענו‬ ‫יותר‬ ‫הרחב‬ ‫החברתי‬ ‫התוצר‬ ‫אלא‬.‫לכן‬,‫העתקה‬ ‫ישנה‬ ‫השדה‬ ‫אל‬ ‫מהארגון‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫של‬.(‫הבוגרים‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫ספרות‬ ‫סקירות‬ ‫מתוך‬,‫מנדל‬ ‫מכון‬) ‫בהכרח‬ ‫אפקטיבי‬ ‫הוא‬ ‫יעיל‬ ‫ארגון‬ ‫האם‬? ‫בהכרח‬ ‫יעיל‬ ‫הוא‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ארגון‬ ‫האם‬? ‫השפעה‬ ‫מייצור‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ארגון‬ ‫האם‬?
 10. 10. 10 ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הטמעת‬ ‫מאתגרת‬ ‫במדידה‬ ‫משאבים‬ ‫בהשקעת‬ ‫קושי‬ ‫זמינים‬ ‫ונתונים‬ ‫תפעוליות‬ ‫מערכות‬ ‫היעדר‬ ‫רכים‬ ‫טיפוליים‬ ‫לתהליכים‬ ‫מובנים‬ ‫מדידה‬ ‫תהליכי‬ ‫בין‬ ‫הארגונית‬ ‫בתרבות‬ ‫ניגוד‬ ‫מדידה‬ ‫תהליכי‬ ‫מורכבות‬-‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫השפעה‬,‫הארגון‬ ‫השפעת‬ ‫את‬ ‫לבודד‬ ‫היכולת‬ ‫הכולל‬ ‫החברתי‬ ‫האימפקט‬ ‫על‬ ‫מה‬ ‫לזהות‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫האתגר‬‫חשוב‬‫למדוד‬ ‫דרך‬ ‫ולמצוא‬‫יעילה‬‫זאת‬ ‫לעשות‬
 11. 11. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬-‫והאתגר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫מסגרת‬ ‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫כבסיס‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬
 12. 12. 12 ‫עם‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫נכנסים‬ ‫ארגונים‬ ‫מגוונות‬ ‫מטרות‬ Improve ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫מצליח‬ ‫אני‬ ‫במה‬ ‫ללמוד‬,‫ומדוע‬ ‫הארגוני‬ ‫המודל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬/‫הלוגי‬ ‫ההתערבות‬ ‫או‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫בקרב‬ ‫צרכים‬ ‫לזהות‬‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫להשפעה‬ ‫אחידות‬ ‫והגדרות‬ ‫מונחים‬ ‫עולם‬ ‫יצירת‬ ‫ארגונית‬ ‫והחוץ‬ ‫הפנים‬ ‫התקשורת‬ ‫שיפור‬ ‫למדידה‬ ‫בהתאם‬ ‫הפעילות‬ ‫הכוונת‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬‫הצליח‬ ‫הארגון‬‫הקצר‬ ‫בטווח‬ ‫והארוך‬ ‫העניין‬ ‫לבעלי‬ ‫לדווח‬ ‫משאבים‬ ‫לגייס‬ ‫מיתוג‬ ‫לצרכי‬,‫פרסום‬ ‫או‬ ‫שיווק‬ Prove ‫בהירות‬ Prove ‫מקור‬:‫בוגרים‬ ‫לארגוני‬ ‫במדידה‬ ‫ועקרונות‬ ‫סוגיות‬ ‫מצגת‬,‫מעוז‬
 13. 13. 13 ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ ‫הטמעה‬ ‫לבצע‬ ‫ניתן‬ ‫פרויקט‬ ‫לרמת‬ ‫או‬ ‫הארגון‬ ‫לרמת‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬‫בודד‬,‫יתרונות‬ ‫קיימים‬ ‫אך‬ ‫מהאופציות‬ ‫אחת‬ ‫לכל‬ ‫וחסרונות‬.‫הארגון‬ ‫בצרכי‬ ‫תלויה‬ ‫המדידה‬ ‫מסגרת‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ ‫להטמעה‬ ‫ובשלות‬ ‫ארגונית‬ ‫רמה‬ ‫ארגון‬ ‫רמת‬ ‫פרויקט‬ ‫רמת‬/ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫פעילות‬‫פעילות‬ ‫פעילות‬ ‫הארגון‬ ‫רמת‬‫פרויקט‬ ‫רמת‬ ‫יתרונות‬•‫חיבור‬‫הארגון‬ ‫ומטרות‬ ‫לחזון‬ •‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫התאמת‬ ‫בחינת‬ ‫העל‬ ‫למטרת‬ •‫הטמעה‬‫השינוי‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫הדרגתית‬ •‫השינוי‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫ישימות‬ ‫אתגרים‬•‫קושי‬‫בהטמעה‬-‫בשל‬ ‫אינו‬ ‫הארגון‬ ‫לעיתים‬ ‫והאסטרטגיה‬‫לצורכי‬ ‫מספיק‬ ‫בהירה‬ ‫אינה‬ ‫מדידה‬ •‫למטרות‬ ‫הפרויקט‬ ‫התאמת‬ ‫בבחינת‬ ‫קושי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫העל‬
 14. 14. 14 ‫השלבים‬ ‫את‬ ‫כולל‬ ‫ניהולי‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הטמעת‬ ‫תהליך‬ ‫הבאים‬ ‫מתמשך‬ ‫תהליך‬ ‫היא‬ ‫בארגון‬ ‫מדידה‬ ‫תהליכי‬ ‫הטמעת‬ ‫למידה‬ ‫הכולל‬‫ארגונית‬,‫הרחבה‬‫חדשים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫והעמקה‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫מדדים‬ ‫בנייה‬ ‫והטמעת‬ ‫מדידה‬ ‫כלי‬ ‫יישום‬ ‫ראשוני‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫שיפור‬ ‫והרחבה‬
 15. 15. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬-‫והאתגר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫מסגרת‬ ‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫כבסיס‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬
 16. 16. BSC-Balanced Score Card Logic Model-‫לוגי‬ ‫מודל‬ ‫על‬ ‫והשפעתה‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫אופן‬ ‫תיאור‬ ‫המשתתפים‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫שאלות‬ ‫מציף‬ ‫זה‬ ‫שלב‬ ‫לעיתים‬‫בארגון‬,‫ויכול‬‫להאיר‬‫בביצוע‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫להטמעת‬ ‫מתקדמים‬ ‫בטרם‬ ‫אסטרטגי‬ ‫תהליך‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫הארגון‬ ‫למדוד‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫כדי‬ ‫עושה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫לנסח‬ ‫הארגוני‬ ‫הפעולה‬ ‫מודל‬ ‫לניסוח‬ ‫מקובלות‬ ‫שיטות‬ ‫שתי‬ ‫תוצאות‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ‫פעילויות‬ ‫תשתיות‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫הערך‬ ‫לשרשרת‬ ‫התוצאות‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫אפיון‬ ‫אליהן‬ ‫המובילה‬ ‫פעילויות‬‫תפוקות‬‫תוצאות‬ ‫תשומות‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 17. 17. ‫ה‬‫הלוגי‬ ‫מודל‬‫הארגון‬ ‫פעילות‬ ‫לביאור‬ ‫משמש‬ ‫רמה‬ ‫לכל‬ ‫מתאימים‬ ‫מדדים‬ ‫לגזור‬ ‫ניתן‬ ‫וממנו‬ ‫תשומות‬‫פעילויות‬ ‫המשאבים‬ ‫המושקעים‬ ‫במונחי‬ ‫בפעילות‬ ‫כסף‬ ‫ושווה‬ ‫כסף‬. ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫כולל‬, ‫ציוד‬,‫וכו‬ ‫מבנים‬' ‫פעילויות‬ ‫או‬ ‫פרויקטים‬ ‫מרכזיות‬‫המבוצעות‬ ‫באמצעות‬‫התשומות‬ ‫ישירים‬ ‫תוצרים‬‫של‬ ‫הארגון‬ ‫פעילויות‬ ‫פרטים‬ ‫אצל‬ ‫ושינויים‬ ‫תועלות‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫שחלו‬ ‫ואוכלוסיות‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫פעילות‬ ‫ולאחר‬ ‫מסוימת‬ •‫קצר‬ ‫טווח‬/‫בינוני‬/‫ארוך‬ •‫השפעה‬(‫חברתי‬ ‫אימפקט‬)– ‫ללא‬ ‫קורה‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫בין‬ ‫ההפרש‬ ‫הפעילות‬ •‫השירות‬ ‫מקבלי‬ ‫על‬ ‫השפעה‬, ‫משפחותיהם‬,‫קהילה‬,‫מדינה‬ *Source: Catalog of approaches to impact measurement, The Rockefeller Foundation, 2008 X₪‫הושקע‬ ‫כסף‬ ‫ובשווה‬ ‫בכסף‬ ‫בוצע‬(‫דוגמאות‬:) ‫חניכה‬ ‫מפגשי‬ ‫מספר‬ ‫אישיים‬ ‫הכשרה‬ ‫ישיבות‬ ‫מספר‬ ‫מידע‬ ‫הפצת‬ ‫בדר‬"‫כ‬‫היקף‬ ‫השתתפות‬: ‫מספר‬‫משתתפים‬ ‫בשנה‬ ‫בתכנית‬ ‫תפוקות‬‫תוצאות‬ ‫דוגמאות‬: ‫לדוג‬'‫המשתתפים‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬: ‫בסיכון‬ ‫נערים‬‫שהתגייסו‬‫לצבא‬ ‫השדה‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫או‬: %‫שמקבלים‬ ‫בסיכון‬ ‫מהנערים‬ ‫בתוכנית‬ ‫מענה‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 18. 18. ‫הלוגי‬ ‫המודל‬-‫מעוז‬ ‫ארגון‬
 19. 19. 19 Balance Score Card–‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫שמיועד‬ ‫מודל‬ ‫ביניהן‬ ‫והקשר‬ ‫בארגון‬ ‫השונים‬ ‫הרבדים‬ ‫אפיון‬ ‫ומאפשר‬ ‫ה‬ ‫מפת‬-BSC‫השגת‬ ‫לצורך‬ ‫להשפיע‬ ‫נידרש‬ ‫שעליהן‬ ‫היעד‬ ‫לקהלי‬ ‫התייחסות‬ ‫מוסיפה‬ ‫החברתיות‬ ‫התוצאות‬ ‫תוצאות‬ ‫קהלי‬‫יעד‬ ‫פעילויות‬ ‫תשתיות‬ ‫הארגון‬ ‫מטרות‬–‫לפתור‬ ‫מנסה‬ ‫שהארגון‬ ‫הבעיה‬ ‫מה‬? ‫להשפיע‬ ‫צריך‬ ‫אני‬ ‫עליהם‬ ‫היעד‬ ‫קהלי‬ ‫מי‬?‫מה‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫לכל‬ ‫המצופה‬ ‫התוצאה‬? ‫תהליכים‬,‫להשגת‬ ‫המבוצעות‬ ‫פעילויות‬ ‫או‬ ‫פרויקטים‬ ‫המטרה‬ ‫כ‬ ‫במושגי‬ ‫משאבים‬"‫א‬,‫כסף‬,‫טכנולוגיות‬ ‫מערכות‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 20. 20. ‫מטרה‬‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫ניתן‬ ‫ומהן‬ ‫מטרות‬ ‫יוגדרו‬ ‫רובד‬ ‫בכל‬‫לגזור‬‫מדדים‬ ‫המדידה‬ ‫למערך‬ ‫ויעדים‬ ‫תוצאות‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫קהלי‬‫יעד‬ ‫פעילויות‬ ‫תשתיות‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מטרה‬ ‫מדד‬‫מדד‬‫מדד‬ ‫מטרה‬ ‫יעד‬‫יעד‬‫יעד‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 21. 21. 21 ‫השיח‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫הציבורי‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫במגזר‬ ‫המדיניות‬ ‫הציבורי‬ ‫חקיקה‬ ‫הכנסת‬ ‫זירת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ציבורי‬ ‫ממסד‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫על‬ ‫שהועלה‬ ‫בנושא‬ ‫בתקשורת‬ ‫דיונים‬ ‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫ידי‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫דיונים‬ ‫הוגדרו‬ ‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫בעמותת‬ ‫לדוגמא‬5‫אסטרטגיות‬ ‫מטרות‬ ‫התוצאה‬ ‫ברמת‬ ‫אזרחית‬ ‫מודעות‬ ‫יצירת‬ ‫בדרכים‬ ‫בטיחות‬ ‫לנושא‬ -‫הממשל‬ ‫לאחריות‬ ‫ספציפית‬ ‫הנהיגה‬ ‫תרבות‬ ‫שינוי‬ ‫משתמשי‬ ‫והתנהגות‬ ‫הדרך‬ ‫לפעולה‬ ‫אזרחים‬ ‫הנעת‬ ‫בדרכים‬ ‫בטיחות‬ ‫בנושא‬ ‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫עם‬ ‫מהמפגש‬ ‫שכתוצאה‬ ‫אזרחים‬ ‫בדרכים‬ ‫בטיחות‬ ‫בתחום‬ ‫פועלים‬,‫אם‬ ‫ממנו‬ ‫בנפרד‬ ‫ואם‬ ‫התנועה‬ ‫מפעילות‬ ‫כחלק‬ ‫מתנדבים‬ ‫נסיעה‬ ‫מהירות‬ ‫ברכב‬ ‫ריסון‬ ‫באמצעי‬ ‫שימוש‬(‫בטיחות‬ ‫חגורות‬ ‫לילדים‬ ‫בטיחות‬ ‫ומושבי‬) ‫אלכוהול‬ ‫השפעת‬ ‫תחת‬ ‫נהיגה‬ ‫אופניים‬ ‫רוכבי‬ ‫בקרב‬ ‫בקסדות‬ ‫שימוש‬ ‫רגל‬ ‫הולכי‬ ‫התנהגות‬ ‫בנהיגה‬ ‫דעת‬ ‫הסחת‬ ‫בעייפות‬ ‫נהיגה‬ ‫אופנועים‬ ‫בישראל‬ ‫בדרכים‬ ‫הבטיחות‬ ‫מצב‬ ‫מהפעילויות‬ ‫הציבור‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫דרכים‬ ‫תאונות‬ ‫להפחתת‬ ‫הנעשות‬ ‫בכביש‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫האישי‬ ‫הביטחון‬ ‫מידת‬ ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ירוק‬ ‫לאור‬,2010 ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 22. 22. ‫המשפחתי‬ ‫התא‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בדרכים‬ ‫המתנדב‬ ‫מודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫בדרכים‬ ‫בטוחה‬ ‫להתנהגות‬. ‫של‬ ‫אישית‬ ‫העצמה‬‫המתנדב‬ ‫בגן‬ ‫הפעילות‬ ‫קיום‬‫קמפוס‬ ‫מפגשי‬ ‫קיום‬‫רכזים‬ ‫מפגשי‬ ‫קיום‬ ‫תוכנית‬ ‫בניית‬ ‫לעיריות‬ ‫שיווק‬ ‫ולמועצות‬ ‫עובדי‬ ‫בין‬ ‫כיסוי‬ ‫יחס‬ ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬ ‫מטה‬ ‫בשטח‬ ‫פעילויות‬ ‫מאגר‬ ‫בניית‬ ‫מסודר‬,‫כלים‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫את‬ ‫שיאפשרו‬ ‫בסיסיים‬ ‫בגנים‬ ‫הפעילות‬ ‫רכזים‬ ‫גיוס‬‫פי‬ ‫על‬ ‫גמלאים‬ ‫יחס‬-‫רכזים‬ ‫מראש‬ ‫שיוגדר‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬ (‫גמלאים‬) ‫ע‬ ‫המתנדבים‬ ‫רשת‬ ‫הרחבת‬"‫שילוב‬ ‫י‬ ‫העמותה‬ ‫בפעילויות‬ ‫גמלאים‬ (‫מתנדבים‬ ‫רשת‬ ‫בניית‬) ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫להתנהגות‬ ‫הילדים‬ ‫בדרכים‬ ‫בטוחה‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫בנושא‬‫בטיחות‬‫בדרכים‬ ‫ילדיהם‬ ‫באמצעות‬ ‫הגננות‬ ‫מודעות‬ ‫העלאת‬ ‫בגנים‬ ‫הנושא‬ ‫לחשיבות‬ ‫הארצית‬ ‫הפריסה‬ ‫ואיזון‬ ‫שיפור‬(‫התאמת‬ ‫מספר‬‫הגנים‬‫פועלים‬ ‫בהם‬‫לגודלו‬ ‫במחוז‬) ‫בעיריות‬ ‫התוכנית‬ ‫שיווק‬ ‫שיפור‬ ‫ובמועצות‬ ‫על‬ ‫איכות‬ ‫בקרת‬ ‫המועברים‬ ‫התכנים‬ ‫המועצות‬ ‫מספר‬ ‫הגדלת‬ ‫בפרויקט‬ ‫המשתתפות‬ ‫והעיריות‬ ‫מפת‬ ‫הוגדרה‬ ‫פעילות‬ ‫תחום‬ ‫לכל‬ ‫ירוק‬ ‫באור‬BSC- ‫זה‬ ‫בפרויקט‬ ‫לדוגמא‬"‫ילדים‬ ‫בגן‬ ‫ב‬ ‫תוצאות‬: ‫יעד‬ ‫קהלי‬: ‫פעילויות‬: ‫תשתית‬: ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ירוק‬ ‫לאור‬,2010 ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬
 23. 23. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬-‫והאתגר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫מסגרת‬ ‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫כבסיס‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬
 24. 24. 24 ‫להגדיר‬ ‫ניתן‬ ‫הארגוניות‬ ‫המטרות‬ ‫הגדרת‬ ‫לאחר‬ ‫ויעדים‬ ‫מדדים‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫מטרה‬ ‫מדד‬‫מדד‬‫מדד‬ ‫מטרה‬ ‫יעד‬‫יעד‬‫יעד‬ ‫הגדרת‬‫הצלחה‬‫מסוימת‬ ‫בנקודה‬‫הזמן‬ ‫לתקופת‬ ‫הרלוונטית‬ ‫יעד‬ ‫מדידת‬ ‫אופן‬‫המטרה‬ ‫השגת‬ ‫מדד‬
 25. 25. ‫ויעדים‬ ‫מדדים‬ ‫בהגדרת‬ ‫מפתח‬ ‫נקודות‬ (‫מודל‬SMART) ‫מפורט‬-‫ספציפיים‬ ‫יעדים‬,‫בפרויקט‬ ‫המעורים‬ ‫לכל‬ ‫וברורים‬ ‫היטב‬ ‫מוגדרים‬ ‫מדיד‬-‫סבירה‬ ‫ובעלות‬ ‫אמפיריים‬ ‫באמצעים‬ ‫למדידה‬ ‫ניתן‬ ‫בר‬‫השגה‬-‫הצלחה‬ ‫הרגשת‬ ‫ומעורר‬ ‫מחויבות‬ ‫יוצר‬ ‫מציאותי‬-‫תכנון‬ ‫הכולל‬ ‫ריאלי‬ ‫רף‬ ‫הצבת‬‫להשגת‬‫היעד‬ ‫בזמן‬ ‫תחום‬-‫היעד‬ ‫להשגת‬ ‫ריאלי‬ ‫זמנים‬ ‫ולוח‬ ‫ברורה‬ ‫זמנים‬ ‫מסגרת‬ S M A R T * Source: “The Practice of Management.”, Peter Drucker, 1954
 26. 26. ‫פעילויות‬ ‫מדדי‬/‫פרויקטים‬ ‫המרכזיות‬ ‫הפעילויות‬ ‫קיום‬‫בתוכנית‬: ‫שהתקיימו‬ ‫אישיים‬ ‫מפגשים‬ ‫מספר‬ ‫שהתקיימו‬ ‫קבוצתיים‬ ‫מפגשים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫בנוכחות‬80%‫מהמשתתפים‬ ‫בהתאם‬ ‫תוצרים‬ ‫הגשת‬ ‫במועדי‬ ‫עמידה‬‫ללו‬"‫ז‬ ‫תוכנית‬ ‫של‬ ‫דרך‬ ‫אבני‬ ‫תשתיות‬ ‫או‬ ‫תשומות‬ ‫מדדי‬ ‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫סכום‬(‫לפי‬ ‫מפולח‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬) ‫מתנדבים‬ ‫כמות‬(‫לאיכות‬ ‫הגדרה‬ ‫להוסיף‬ ‫ניתן‬) ‫הפעילות‬ ‫להיקף‬ ‫מטה‬ ‫עובדי‬ ‫בין‬ ‫כיסוי‬ ‫יחס‬ ‫בשטח‬ ‫ליישום‬ ‫תכניות‬ ‫בניית‬-‫הקמה‬ ‫תוכנית‬ ‫כגון‬ ‫לפעילות‬ ‫יישום‬ ‫ועל‬ ‫הפעילות‬ ‫יעילות‬ ‫על‬ ‫רציפה‬ ‫לבקרה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫משמשים‬ ‫אלה‬ ‫מדדים‬ ‫הארגונית‬ ‫העבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫לתהליכי‬ ‫בהתאם‬ ‫מבוצעת‬ ‫תהליך‬ ‫מדדי‬ ‫הגדרת‬ ‫הארגוניים‬ ‫העבודה‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬
 27. 27. ‫למדידה‬ ‫מבט‬ ‫נקודות‬** ‫הפרט‬ ‫רמת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬(‫משתתף‬),‫השפעה‬ ‫תחום‬ ‫על‬/‫קהילה‬/‫שדה‬ ‫המדידה‬ ‫תזמון‬-‫התוכנית‬ ‫לפני‬,‫במהלך‬, ‫בסיום‬,‫סיום‬ ‫לאחר‬ ‫תקופה‬ ‫מוחשיים‬ ‫מדדים‬(‫לדוג‬'‫לצבא‬ ‫גיוס‬)‫מדדים‬ ‫או‬ ‫עמדות‬ ‫שינוי‬ ‫כגון‬ ‫נתפשים‬(‫מסוגלות‬ ‫תפיסת‬ ‫משתתף‬ ‫של‬) ‫כלל‬ ‫או‬ ‫מדגם‬ ‫של‬ ‫מדידה‬‫האוכלוסייה‬ ‫השוואה‬‫לבנצ‬'‫מרק‬/‫מהספרות‬ ‫נורמות‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬* ‫אחרים‬ ‫ארגונים‬ ‫ושל‬ ‫לאומיות‬ ‫מנהליות‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ (‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫בגרות‬ ‫ציוני‬ ‫מאגר‬ ‫לדוגמא‬) ‫לאומיים‬ ‫סקרים‬(‫לדוגמא‬‫למ‬"‫ס‬) ‫עצמו‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מנהליים‬ ‫רישומים‬ ‫הטיפולי‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫הערכות‬/‫ניהולי‬ ‫לקוחות‬ ‫סקרי‬-‫או‬ ‫עמדות‬ ‫לבחינת‬‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫עומק‬ ‫ראיונות‬ ‫או‬ ‫מיקוד‬ ‫קבוצות‬ ‫מומחים‬ ‫משקיפים‬ ‫של‬ ‫צפיות‬ ‫משתתפים‬ ‫של‬ ‫מבחנים‬ ‫קיימות‬ ‫אך‬ ‫מורכבת‬ ‫היא‬ ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬‫מגוון‬ ‫ולהערכה‬ ‫מידע‬ ‫לאיסוף‬ ‫שיטות‬ ‫מקורות‬* :‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫מתמשכת‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫ופרקטיקה‬ ‫תפיסה‬ ‫פיתוח‬ ‫שירות‬ ‫במערכות‬,‫מאיירס‬-‫ג‬'‫וינט‬-‫ברוקדייל‬‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬,2010 **‫בוגרים‬ ‫לארגוני‬ ‫במדידה‬ ‫ועקרונות‬ ‫סוגיות‬ ‫מצגת‬,‫מעוז‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬
 28. 28. 28 28 ‫זכרו‬)!(‫מבט‬ ‫נקודות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫תוצאה‬ ‫שלכל‬ ‫טעים‬ ‫האוכל‬ ‫אם‬ ‫לדעת‬ ‫נרצה‬ ‫אם‬‫במסעדה‬, ‫הטבחים‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫נוכל‬ ‫המקצועית‬ ‫לדעתם‬, ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫אפשר‬‫הסועדים‬ ‫רצונם‬ ‫לשביעות‬, ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫ואפשר‬‫שוטפי‬ ‫ריקות‬ ‫הצלחות‬ ‫האם‬ ‫הכלים‬...
 29. 29. 29 ‫מדדי‬‫אמינים‬ ‫תוצאה‬‫משרתים‬ ‫המדידה‬ ‫מערך‬ ‫מטרות‬ ‫את‬ ‫המיטבית‬ ‫בצורה‬ ‫תוצאה‬ ‫מדדי‬‫את‬ ‫לשקף‬ ‫צריכים‬‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫בצורה‬ ‫התוכנית‬ ‫ייעוד‬ ‫סבירה‬ ‫במידה‬ ‫לתכנית‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לייחס‬ ‫ניתן‬ ‫בתחום‬ ‫מקובלים‬ ‫מדדים‬-‫שכבר‬ ‫או‬ ‫אחרות‬ ‫בתוכניות‬ ‫בשימוש‬ ‫כבר‬ ‫נמצאים‬ ‫מקצועית‬ ‫בספרות‬ ‫הוערכו‬ ‫התוכנית‬ ‫ושיפור‬ ‫למידה‬ ‫המאפשרות‬ ‫תוצאות‬ ‫לפיתוח‬ ‫נמוכה‬ ‫בעלות‬ ‫למדידה‬ ‫ניתנים‬‫הערכה‬ ‫ומאפשרים‬‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ארגון‬ ‫בכל‬ ‫תבוצע‬ ‫המדדים‬ ‫בחירת‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫והסכמה‬ ‫ובאישור‬ ‫מקור‬:‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫מתמשכת‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫ופרקטיקה‬ ‫תפיסה‬ ‫פיתוח‬ ‫שירות‬ ‫במערכות‬,‫מאיירס‬-‫ג‬'‫וינט‬-‫ברוקדייל‬‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬,2010 ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬
 30. 30. 30 ‫מובנה‬ ‫דירוג‬ ‫תהליך‬ ‫ביצעו‬ ‫למרחב‬ ‫בעמותת‬ ‫לדוגמא‬ ‫באבחון‬ ‫שעלו‬ ‫האופציונליים‬ ‫המדדים‬ ‫של‬ ‫מתאימים‬ ‫מדדים‬ ‫מספר‬ ‫נבחנו‬ ‫בתוכנית‬ ‫שהוגדרה‬ ‫מטרה‬ ‫לכל‬ ‫לדוגמא‬:‫שלצעירים‬ ‫היא‬ ‫משפחתי‬ ‫עורף‬ ‫חסרי‬ ‫לצעירים‬ ‫המיועדת‬ ‫למרחב‬ ‫תכנית‬ ‫של‬ ‫המטרות‬ ‫אחת‬ ‫שירות‬ ‫חווית‬ ‫תהיה‬ ‫בתוכנית‬ ‫המשתתפים‬(‫צבאי‬/‫לאומי‬)‫משמעותית‬ ‫רלוונטיים‬ ‫מדדים‬ ‫מספר‬ ‫נבחנו‬: ‫מהשירות‬ ‫הצעיר‬ ‫של‬ ‫סיפוק‬ ‫תחושת‬ ‫דיווח‬‫השירות‬ ‫במהלך‬ ‫ממונה‬ ‫מצד‬ ‫הימצאות‬‫בשירות‬ ‫להישגים‬ ‫הגעה‬ ‫או‬ ‫קידום‬ ‫במסלול‬ ‫גבוהה‬ ‫משוקללת‬ ‫הערכה‬ ‫שקיבלו‬ ‫מדדים‬ ‫רק‬ ‫המדידה‬ ‫במערך‬ ‫לשימוש‬ ‫נבחרו‬ ‫המדדים‬ ‫את‬ ‫לדרג‬ ‫נידרש‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫בשלושה‬‫ממדים‬: ‫תובנות‬ ‫או‬ ‫חיזוי‬ ‫לתת‬ ‫יכולת‬ ‫זמינות‬/‫נתונים‬ ‫לאסוף‬ ‫יכולת‬ ‫חיוני‬/‫לתוצאות‬ ‫חשוב‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫למרחב‬,2015
 31. 31. ‫ההשפעה‬ ‫את‬ ‫הבוחנים‬ ‫במדדים‬ ‫להתמקד‬ ‫בחרה‬ ‫העמותה‬ ‫מרכזי‬ ‫יעד‬ ‫כקהל‬ ‫הצעירים‬ ‫על‬ ‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫מטרה‬ ‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫צעירים‬ ‫פעילויות‬ ‫ה‬ ‫מודל‬ ‫תחת‬-BSC‫בבחינת‬ ‫התמקדנו‬ ‫הצעירים‬ ‫מול‬ ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫פועלה‬ ‫שנעשות‬ ‫השונות‬ ‫הפעילויות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫המטרות‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫בכדי‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הרצויות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫בחנו‬ ‫שלב‬ ‫מטרה‬ ‫תוצאות‬‫מטרה‬‫מטרה‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬
 32. 32. ‫את‬ ‫הבוחנים‬ ‫במדדים‬ ‫להתמקד‬ ‫בחרה‬ ‫למרחב‬ ‫הצעירים‬ ‫על‬ ‫התוכנית‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫לאורך‬ ‫צעירים‬ ‫מלווה‬ ‫למרחב‬ ‫תוכנית‬8‫שנים‬,‫ל‬ ‫המחולקות‬-3‫שלבים‬: 32 ‫י‬ ‫בכיתה‬ ‫צעירים‬"‫ב‬, ‫המעבר‬ ‫תקופת‬ ‫דרך‬ ‫הגיוס‬ ‫שלפני‬ ‫א‬ ‫שלב‬'‫ב‬ ‫שלב‬'‫ג‬ ‫שלב‬' ‫בתקופת‬ ‫צעירים‬ ‫הצבא‬/‫לאומי‬ ‫שירות‬- ‫אזרחי‬ ‫השירות‬ ‫מסיום‬ ‫הצבאי‬/‫לאומי‬‫ועד‬ ‫היציאה‬‫למרחב‬ ‫לדוגמא‬:‫א‬ ‫לשלב‬ ‫שהוגדר‬ ‫המדדים‬ ‫מערך‬': ‫המטרה‬‫המדדים‬ ‫לתוכנית‬ ‫זיקה‬ ‫יצירת‬,‫למלווה‬,‫ולבית‬ ‫לקבוצה‬ ‫אישי‬ ‫במפגש‬ ‫נוכחות‬ ‫קבוצתי‬ ‫במפגש‬ ‫נוכחות‬ ‫בקבוצה‬ ‫והיטמעות‬ ‫אישי‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫לימודים‬‫בי‬ ‫סיום‬"‫ס‬–12‫לימוד‬ ‫שנות‬ ‫משמעותי‬ ‫שירות‬ ‫עבר‬ ‫אל‬ ‫מהפנימייה‬ ‫המעבר‬ ‫תיווך‬‫משמעותי‬ ‫שירות‬ ‫ומציאת‬ ‫רצון‬ ‫נכונה‬ ‫פיננסית‬ ‫התנהלות‬ ‫הטמעת‬‫וצרכנות‬ ‫תקציב‬ ‫ניהול‬ ‫דיור‬ ‫פתרון‬ ‫מציאת‬‫המעבר‬ ‫והתנהלות‬ ‫דיור‬ ‫פיזית‬ ‫בריאות‬‫בריא‬ ‫חיים‬ ‫ואורח‬ ‫נכונה‬ ‫תזונה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫נפשית‬ ‫בריאות‬‫הצעיר‬ ‫של‬ ‫הנפשי‬ ‫מצבו‬ ‫שנה‬ ‫לחצי‬ ‫אחת‬ ‫והמשתתף‬ ‫המלווה‬ ‫שממלאים‬ ‫שאלונים‬ ‫באמצעות‬ ‫מבוצע‬ ‫המדידה‬ ‫אופן‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ללמרחב‬,2015
 33. 33. ‫המשך‬-‫הערכים‬ ‫שבה‬ ‫סקלה‬ ‫הוגדרה‬ ‫מדד‬ ‫לכל‬1-2 ‫דגל‬ ‫מסמנים‬‫אדום‬,‫ומדדים‬4-5‫יעד‬ ‫מהווים‬ 33 ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ללמרחב‬,2015 ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬
 34. 34. ‫תוצאתי‬: ‫יעד‬ ‫קהל‬: ‫פרויקט‬: ‫תשתית‬: ‫מטרה‬‫מדדים‬ ‫התא‬ ‫התנהגות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫בדרכים‬ ‫המשפחתי‬ •‫וההורים‬ ‫הילדים‬ ‫בהתנהגות‬ ‫שינוי‬(‫סקר‬+ ‫השוואה‬‫ללא‬ ‫גן‬ ‫מול‬ ‫מתנדבים‬ ‫עם‬ ‫גן‬ ‫בין‬ ‫העיר‬ ‫באותה‬ ‫מתנדבים‬) •‫השוואת‬‫סטטיסטיקות‬‫הפרויקט‬ ‫בהן‬ ‫בערים‬ ‫בהן‬ ‫ובערים‬ ‫מתקיים‬‫לא‬ ‫המתנדב‬ ‫מודעות‬ ‫פיתוח‬ ‫בדרכים‬ ‫בטוחה‬ ‫להתנהגות‬. ‫של‬ ‫אישית‬ ‫העצמה‬‫המתנדב‬ •‫שאלון‬‫מודעות‬‫לגמלאי‬ •‫בחינת‬‫נפח‬‫בדרכים‬ ‫בבטיחות‬ ‫העיסוק‬ ‫במפגשי‬‫הקמפוס‬ •‫שאלון‬‫רצון‬ ‫שביעות‬‫מהפרויקט‬ •‫כמות‬‫גמלאים‬ ‫של‬ ‫שנתית‬‫בפועל‬ ‫שהשתתפו‬ ‫להשפעה‬ ‫התייחסות‬ ‫המשתתפים‬ ‫על‬ ‫ישירה‬ ‫על‬ ‫עקיפה‬ ‫והשפעה‬ ‫הקהילה‬ ‫סוגי‬ ‫ארבעה‬ ‫הוגדרו‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬:‫מתנדבים‬, ‫ילדים‬,‫וגננות‬ ‫הורים‬ ‫בגן‬ ‫הפעילות‬ ‫קיום‬ ‫התכנים‬ ‫על‬ ‫איכות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫המועברים‬ ‫המועצות‬ ‫מספר‬ ‫הגדלת‬ ‫בפרויקט‬ ‫המשתתפות‬ ‫והעיריות‬ •‫כמות‬‫מתקיימת‬ ‫בהם‬ ‫הגנים‬‫הפעילות‬ •‫כמות‬‫בתכנית‬ ‫החדשים‬ ‫הישובים‬ •‫עמידה‬‫ברף‬‫מקצועי‬ ‫איכות‬(‫תצפיות‬,‫שאלון‬ ‫למתנדב‬) ‫כמות‬ ‫מטרות‬‫ואיכות‬. ‫גם‬ ‫לבטא‬ ‫יכולות‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫פעילויות‬ ‫מאגר‬ ‫בניית‬‫מסודר‬ ‫מתנדבים‬ ‫גיוס‬(‫גמלאים‬)•‫כמות‬‫מתנדבים‬ •‫למתנדב‬ ‫חומרים‬(‫מקצועית‬ ‫ואיכות‬ ‫כמות‬) •‫מאגר‬ ‫קיום‬‫מתודות‬ ‫פיזיים‬ ‫משאבים‬,‫כ‬"‫א‬, ‫וכו‬ ‫עבודה‬ ‫חומרי‬' ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫נובה‬ ‫ייעוץ‬ ‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ירוק‬ ‫לאור‬,2010 34 ‫למדדים‬ ‫דוגמאות‬‫בפרויקט‬‫זה‬"‫ב‬ ‫ירוק‬ ‫אור‬ ‫של‬ ‫ילדים‬ ‫בגן‬
 35. 35. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫חברתיים‬ ‫בארגונים‬ ‫מדידה‬-‫והאתגר‬ ‫ההזדמנות‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫לתהליך‬ ‫מסגרת‬ ‫מדידה‬ ‫למערך‬ ‫כבסיס‬ ‫ארגוני‬ ‫מודל‬ ‫וחידוד‬ ‫בירור‬ ‫מדדים‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ‫והטמעה‬ ‫יישום‬
 36. 36. 36 ‫להשתלב‬ ‫צריכים‬ ‫המדידה‬ ‫כלי‬‫בשגרות‬‫הארגוניות‬ ‫לעיתים‬ ‫שנתפשים‬ ‫בקרה‬ ‫ותהליכי‬ ‫בתיעוד‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫מחייבת‬ ‫מדידה‬ ‫המערכת‬ ‫על‬ ‫ועומס‬ ‫כבירוקרטיה‬ ‫משתלבים‬ ‫המדידה‬ ‫כלי‬ ‫כיצד‬ ‫לבחון‬ ‫יש‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬‫בשגרות‬‫העבודה‬‫הקיימות‬: ‫שימוש‬‫קיים‬ ‫במידע‬,‫קיימות‬ ‫מערכות‬,‫קיימים‬ ‫תהליכים‬ ‫הצורך‬ ‫במידת‬,‫כגון‬ ‫מתאימים‬ ‫מדידה‬ ‫כלי‬ ‫יבנו‬: ‫סקרים‬-‫כגון‬ ‫חינמיים‬ ‫כלים‬ ‫מגוון‬ ‫קיימים‬Google forms ‫במערכת‬ ‫שאלונים‬Salesforce ‫פתוחים‬ ‫ממאגרים‬ ‫מידע‬ ‫איסוף‬(‫כגון‬‫למ‬"‫ס‬) 36 ‫מדידה‬ ‫כלי‬ ‫והטמעת‬ ‫בנייה‬
 37. 37. ‫במערכת‬ ‫שאלונים‬ ‫הוטמעו‬ ‫למרחב‬ ‫בעמותת‬ ‫לדוגמא‬ Salesforce 37
 38. 38. 38 ‫שינוי‬ ‫תהליך‬ ‫הוא‬ ‫בארגון‬ ‫מדידה‬ ‫תהליכי‬ ‫הטמעת‬ ‫לארגון‬ ‫משמעותי‬ ‫תפישה‬ ‫תהליכים‬ ‫יכולות‬ ‫ומיומנויות‬ ‫לתהליך‬ ‫ועד‬ ‫הפרויקט‬ ‫מהתנעת‬ ‫מתחיל‬ ‫השינוי‬ ‫תהליך‬‫היישום‬. ‫ההתנעה‬ ‫משלב‬ ‫התהליך‬ ‫את‬ ‫שתלווה‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬ ‫להקים‬ ‫מומלץ‬ ‫והרחבה‬ ‫ראשוני‬ ‫יישום‬ •‫תפישה‬ ‫הטמעת‬ ‫ובקרה‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ •‫עם‬ ‫התמודדות‬ ‫התנגדויות‬ •‫הצוות‬ ‫הכשרת‬ ‫לשימוש‬‫מדידה‬ ‫בכלי‬ ‫ככלי‬ ‫בדוחות‬ ‫ושימוש‬ ‫ניהולי‬ •‫תהליכי‬ ‫הטמעת‬ ‫תיעוד‬,‫מידע‬ ‫איסוף‬, ‫ולמידה‬ ‫בקרה‬
 39. 39. 39 ‫המדידה‬ ‫מערך‬ ‫הטמעת‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫מומלץ‬ ‫קרובות‬ ‫לעיתים‬ ‫ואח‬ ‫בארגון‬ ‫ספציפית‬ ‫בתוכנית‬"‫הדרגתי‬ ‫באופן‬ ‫להרחיב‬ ‫כ‬ ‫שיקולים‬ ‫מספר‬ ‫כוללת‬ ‫ההטמעה‬ ‫תהליך‬ ‫לתחילת‬ ‫תוכנית‬ ‫בחירת‬: ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫מפעילותו‬ ‫משמעותי‬ ‫חלק‬ ‫מייצגת‬ ‫התוכנית‬ ‫סבירה‬ ‫ועלות‬ ‫במאמץ‬ ‫התוכנית‬ ‫עבור‬ ‫התוצאה‬ ‫את‬ ‫ולמדוד‬ ‫לזהות‬ ‫ניתן‬ ‫המקצועי‬ ‫הצוות‬ ‫של‬ ‫תמיכה‬ ‫קיימת‬‫ומחויבות‬‫ההטמעה‬ ‫לתהליך‬ ‫משאבים‬ ‫גיוס‬ ‫או‬ ‫שיווקיים‬ ‫לצרכים‬ ‫התוכנית‬ ‫השפעת‬ ‫לגבי‬ ‫ידע‬ ‫נדרש‬ ‫והרחבה‬ ‫ראשוני‬ ‫יישום‬ ‫מקור‬:‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫מתמשכת‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫ופרקטיקה‬ ‫תפיסה‬ ‫פיתוח‬ ‫שירות‬ ‫במערכות‬,‫מאיירס‬-‫ג‬'‫וינט‬-‫ברוקדייל‬‫הרווחה‬ ‫ומשרד‬,2010
 40. 40. 40 ‫בחינת‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫הדורשים‬ ‫ומדדים‬ ‫מטרות‬ ‫זיהוי‬ ‫החלטות‬ ‫וקבלת‬ ‫ניתוח‬ ‫מעקב‬ ‫ניהול‬ ‫ביצוע‬ ‫אחר‬ ‫מתקנות‬ ‫פעולות‬ ‫והמלצות‬ ‫ממצאים‬ ‫הצגת‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לצורך‬ ‫ביצוע‬ ‫בין‬ ‫פערים‬ ‫חקר‬ ‫לתכנון‬,‫הסברים‬ ‫ריכוז‬ ‫לפערים‬,‫הצעות‬ ‫וכן‬ ‫לצמצום‬ ‫וחלופות‬ ‫הפערים‬ ‫ממוקד‬ ‫ניתוח‬ ‫מטרות‬ ‫של‬ ‫ומדדים‬ ‫ובקרה‬ ‫מעקב‬ ‫מטרות‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫באמצעות‬ ‫מדידה‬ ‫בחינת‬ ‫סטאטוס‬ ‫כוללת‬ ‫פעולות‬ ‫מתקנות‬ ‫דיון‬ ‫וקבלת‬ ‫החלטות‬ ‫מתמיד‬ ‫לשיפור‬ ‫כלי‬ ‫היא‬ ‫מדידה‬-‫בשיח‬ ‫המדדים‬ ‫הטמעת‬ ‫הטמעה‬ ‫לתהליך‬ ‫המפתח‬ ‫היא‬ ‫והמקצועי‬ ‫הניהולי‬‫אמתי‬ ‫והרחבה‬ ‫ראשוני‬ ‫יישום‬ ‫למידע‬‫להרחיב‬ ‫מומלץ‬ ‫נתונים‬ ‫מבוסס‬ ‫לניהול‬ ‫בנוגע‬ ‫נוסף‬‫בנושא‬ ‫הידע‬ ‫בתיק‬
 41. 41. 41 ‫סיכום‬ ‫שקף‬-‫למדנו‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מאוד‬ ‫מתפתח‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫על‬ ‫השיח‬.‫הצורך‬‫מצד‬ ‫ללמוד‬ ‫הארגונים‬‫ולהשתפר‬,‫התגבר‬,‫התורמים‬ ‫ומצד‬‫להבין‬ ‫הצורך‬ ‫התגבר‬‫את‬‫אפקטיביות‬ ‫וה‬ ‫שלהם‬ ‫ההשקעה‬-Impact‫יוצרת‬ ‫שהיא‬. ‫תהליך‬ ‫ממדידת‬ ‫עברו‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬(‫עשינו‬ ‫מה‬?)‫תוצאות‬ ‫למדידת‬‫והשפעה‬(‫איך‬ ‫השפענו‬?‫שינינו‬ ‫מה‬?) ‫זאת‬ ‫עם‬,‫מורכבת‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫תוצאות‬ ‫מדידת‬,‫מורכבת‬ ‫ולעיתים‬ ‫משאבים‬ ‫דורשת‬ ‫את‬ ‫להוכיח‬ ‫כשנדרשים‬‫בין‬ ‫הקשר‬‫התכנית‬‫להשפעה‬ ‫מורכבות‬ ‫את‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקח‬ ‫מדידה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ‫תהליך‬‫התהליך‬.‫באופן‬ ‫לבצעו‬ ‫יש‬ ‫הדרגתי‬:‫והגדרת‬ ‫הארגוני‬ ‫המודל‬ ‫בירור‬ ‫משלב‬‫מטרות‬,‫הכולל‬ ‫יישום‬ ‫תהליך‬ ‫ועד‬‫ממדים‬ ‫טכניים‬ ‫כלים‬ ‫להטמעת‬ ‫במקביל‬ ‫ארגוני‬ ‫שינוי‬ ‫של‬
 42. 42. ‫המצגות‬ ‫לכל‬ ‫קישורים‬ 42 ‫ניהולית‬ ‫אפקטיביות‬ ‫ידע‬ ‫ניהול‬ ‫עצמיות‬ ‫הכנסות‬ ‫פיתוח‬ ‫יעוד‬ ‫קהילות‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫שיווק‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫יישום‬ ‫לתוכנית‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ ‫של‬ ‫מדידה‬‫תוכנית‬‫טיפולית‬ ‫מודל‬‫תיעדוף‬‫פעילויות‬ ‫מקצועיים‬ ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫בארגון‬ ‫חדשה‬ ‫פעילות‬ ‫פיתוח‬ ‫נתונים‬ ‫מבוסס‬ ‫ניהול‬ ‫ופיתוח‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬ ‫הקמת‬(‫מו‬"‫פ‬)‫בעמותה‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוחן‬ ‫מקרי‬ ‫אוגדן‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫מיזוגים‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫הקמת‬ ‫בעמותה‬ ‫שינוי‬ ‫בתהליכי‬ ‫המנהל‬ ‫ועד‬ ‫תפקיד‬ ‫בונים‬ ‫איך‬‫תוכנית‬‫שעובדת‬ ‫עבודה‬ ‫בוגרים‬ ‫קהילת‬ ‫ניהול‬ ‫ומתנדבים‬ ‫לעובדים‬ ‫משוב‬ ‫הדרכת‬ ‫השלישי‬ ‫למגזר‬ ‫מבוא‬ ‫בוגרים‬ ‫בקהילת‬ ‫והערכה‬ ‫מדידה‬ Capacity Building NPOS
 43. 43. 43 ‫קשר‬ ‫יצירת‬ info@novaproject.org ‫גאון‬ ‫סעדיה‬26,‫אביב‬ ‫תל‬ ‫נובה‬ ‫פרויקט‬– NOVA Project NOVA Project NOVA_Project

×