Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Ako získať viac za menej? 10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy Miroslav Beblavý, SGI a FSEV UK Ján Marušinec,...
<ul><li>Nemeniť zásadne rozloženie politickej moci a politický systém v štáte (napr. nie prezidentskému systému) </li></ul...
<ul><li>Znížiť: </li></ul><ul><ul><li>počet členov vlády zo 16 na 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet štátnych tajomníkov ...
<ul><li>3 kľúčoví členovia vlády, ktorí by mali manažovať kľúčové ministerstvá a byť podpredsedami vlády zodpovednými za p...
<ul><li>Zrušiť okamžite: samostatného podpredsedu vlády, MH SR, MVRR SR a rozdeliť kompetencie medzi ostatné ministerstvá ...
<ul><li>Predseda vlády </li></ul><ul><li>Ministerstvo financií (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo ...
<ul><li>Zlúčiť Protimonopolný úrad SR + Úrad pre verejné obstarávanie (existuje v ČR) </li></ul><ul><li>Zlúčiť sektorových...
<ul><li>Urobiť kolektívne orgány dozoru, kde nie sú (NKÚ, ÚVO, sieťovi regulátori) </li></ul><ul><li>Zmeniť nominačné mech...
<ul><li>Štátne úrady začnú platiť „nájom“ za použitie štátneho majetku, najmä nehnuteľností </li></ul><ul><li>Centrálna ag...
<ul><li>Z rušiť obvodné úrady a ich agendu de-/centralizovať </li></ul><ul><li>Zlúčiť daňové+colné úrady a Sociálnu poisťo...
<ul><li>VÚC nemajú pre ľudí uchopiteľné kompetencie a nekopírujú prirodzené regióny, slabá identifikácia vyúsťuje do nezáu...
<ul><li>V ysoký počet administratívnych jednotiek na lokálnej úrovni (takmer 3.000 obcí) vedie k neefektivite verejnej spr...
Ďakujeme za pozornosť! <ul><li>www.noveidey.sk </li></ul><ul><li>Projekt Nové idey podporuje Open Society Institute.  </l...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

1 948 vues

Publié le

Dňa 08.12.09 sa v rámci projektu Nové idey pre Slovensko uskutočnil seminár o modernizácii štátu. Na seminári predstavili Miroslav Beblavý (SGI) a Ján Marušinec (M.E.S.A. 10) novinárom víziu, ako by mohol vyzerať zreorganizovaný štát a samospráva.

 • Soyez le premier à commenter

10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy

 1. 1. Ako získať viac za menej? 10 nápadov na lepšiu organizáciu verejnej správy Miroslav Beblavý, SGI a FSEV UK Ján Marušinec, MESA10
 2. 2. <ul><li>Nemeniť zásadne rozloženie politickej moci a politický systém v štáte (napr. nie prezidentskému systému) </li></ul><ul><li>Prijať heslo – Viac za menej, nestačí šetriť, treba zároveň zvýšiť výkon vlády pre občanov </li></ul><ul><li>Neuvažovať len o úsporách na ministerstvách, ale naprieč verejnou správou – miestna štátna správa, VÚCky, obce </li></ul>Filozofia návrhov:
 3. 3. <ul><li>Znížiť: </li></ul><ul><ul><li>počet členov vlády zo 16 na 12 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet štátnych tajomníkov z max. 28 na 16-17 </li></ul></ul><ul><ul><li>počet ministerstiev z 14 na 11 </li></ul></ul><ul><ul><li>Počet regulátorov z 8 na 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>a zásadne znížiť počet orgánov miestnej štátnej správy </li></ul></ul><ul><ul><li>všetko hneď (možno okrem zlúčenia sociálnych vecí a zdravotníctva) </li></ul></ul><ul><li>Využiť reorganizáciu na zníženie počtu zamestnancov ministerstiev / ústredných orgánov štátnej správy </li></ul><ul><li>Ako to spraviť? </li></ul>Znížiť počet členov vlády, ministerstiev a úradníkov – ale s dôrazom na strategickú reorganizáciu:
 4. 4. <ul><li>3 kľúčoví členovia vlády, ktorí by mali manažovať kľúčové ministerstvá a byť podpredsedami vlády zodpovednými za priority vlády: </li></ul><ul><ul><li>ekonomická stabilizácia a udržateľnosť verejných financií – PPV pre ekonomiku a zároveň minister financií </li></ul></ul><ul><ul><li>rozvoj a modernizácia spoločnosti – PPV pre modernizáciu Slovenska a zároveň minister nového ministerstva pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (napríklad Austrália) </li></ul></ul><ul><ul><li>zákonnosť a spravodlivosť – PPV, ktorý bude zároveň ministrom vnútra alebo spravodlivosti a bude zodpovedný za obnovenie poriadku, zákonnosti a boj proti korupcii </li></ul></ul>Reorganizovať kompetencie vo vláde v súlade s kľúčovými problémami Slovenska:
 5. 5. <ul><li>Zrušiť okamžite: samostatného podpredsedu vlády, MH SR, MVRR SR a rozdeliť kompetencie medzi ostatné ministerstvá + najneskôr v horizonte jedného volebného obdobia: zlúčiť MZ SR so sociálnymi vecami (práca odíde – existuje napr. vo Fínsku, Švédsku) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MDPaT SR a časti   dnešného MH SR a MVRR SR Ministerstvo infraštruktúry – doprava, stavebníctvo, energetika... (napr. Švédsko) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MŠ SR, časti MH SR a časti MPSVaR SR nové Ministerstvo pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (napr. Austrália) </li></ul><ul><li>Vytvoriť z MK SR, časti MŠ SR a MH SR nové Ministerstvo kultúry, športu a cestovného ruchu (napr. Írsko) </li></ul><ul><li>Odmietnuť zlučovanie životného prostredia s pôdohospodárstvom, už teraz je ochrana ŽP príliš prerastená ekonomickými záujmami </li></ul><ul><li>MF SR by sa posilnilo o koordináciu eurofondov a reformu verejnej správy (obstarávanie, budovy a pod.) </li></ul>Reorganizácia/rušenie ministerstiev:
 6. 6. <ul><li>Predseda vlády </li></ul><ul><li>Ministerstvo financií (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo pre zamestnanosť, vzdelanie a vedu (zároveň podpredseda vlády) </li></ul><ul><li>Ministerstvo infraštruktúry </li></ul><ul><li>Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí </li></ul><ul><li>Ministerstvo kultúry, športu a cestovného ruchu </li></ul><ul><li>Ministerstvo zahraničných vecí </li></ul><ul><li>Ministerstvo vnútra (zároveň podpredseda vlády – alternatívne by PPV bol minister spravodlivosti) </li></ul><ul><li>Ministerstvo spravodlivosti </li></ul><ul><li>Ministerstvo obrany </li></ul><ul><li>Ministerstvo životného prostredia </li></ul><ul><li>Ministerstvo pôdohospodárstva </li></ul>Zoznam členov vlády / ministerstiev po reforme:
 7. 7. <ul><li>Zlúčiť Protimonopolný úrad SR + Úrad pre verejné obstarávanie (existuje v ČR) </li></ul><ul><li>Zlúčiť sektorových regulátorov v doprave a sieťových odvetviach: ÚRSO, Poštový úrad, Telekomunikačný úrad, Štátny dopravný úrad, Poštový regulačný úrad SR, Úrad pre reguláciu železničnej dopravy </li></ul>Zlúčiť regulátorov do niekoľkých superregulátorov
 8. 8. <ul><li>Urobiť kolektívne orgány dozoru, kde nie sú (NKÚ, ÚVO, sieťovi regulátori) </li></ul><ul><li>Zmeniť nominačné mechanizmy – Rada pre verejné funkcie a zákon o výbere kandidátov na verejné funkcie </li></ul><ul><li>Zrušiť rozpočtové kapitoly a stanoviť zákonom vzorec na financovanie </li></ul><ul><li>Zrušiť kategóriu ostatných ústredných orgánov štátnej správy a zveriť tvorbu verejnej politiky ministerstvám </li></ul>Zvýšiť kvalitu práce a nezávislosť regulátorov:
 9. 9. <ul><li>Štátne úrady začnú platiť „nájom“ za použitie štátneho majetku, najmä nehnuteľností </li></ul><ul><li>Centrálna agentúra pre nakladanie s nevyužívaným majetkom – odovzdanie inej verejnej inštitúcií alebo predaj / prenájom </li></ul><ul><li>Predaj / prenájom s jasnými pravidlami – elektronické aukcie </li></ul>Zaviesť nové, efektívnejšie politiky spravovania štátneho majetku:
 10. 10. <ul><li>Z rušiť obvodné úrady a ich agendu de-/centralizovať </li></ul><ul><li>Zlúčiť daňové+colné úrady a Sociálnu poisťovňu do jedného celku (UNITAS) </li></ul><ul><li>C entralizovať riadenie zostávajúcej štátnej správy s územnou pôsobnosťou a umožniť vytvárať expozitúry (front-office a back-office) – príklad koncepcia UNITAS </li></ul><ul><li>N egarantovať zachovanie súčasných pracovísk, ale minimálnu dostupnosť služieb pre občana </li></ul><ul><li>D ecentralizovať ďalšie agendy (pamiatkové, lesné, pozemkové úrady) </li></ul><ul><li>O bmedziť prenesený výkon štátnej správy a jednoznačne zadefinovať kompetencie jednotlivých úrovní verejnej správy </li></ul>Zrušiť všeobecnú štátnu správu a reformovať špecializovanú štátnu správu na regionálnej a lokálnej úrovni :
 11. 11. <ul><li>VÚC nemajú pre ľudí uchopiteľné kompetencie a nekopírujú prirodzené regióny, slabá identifikácia vyúsťuje do nezáujmu (nízkej volebnej účasti) </li></ul><ul><li>P osilniť kompetencie VÚC smerom k občanovi: </li></ul><ul><ul><li>preniesť na VÚC výkon agendy ÚPSVaR (možno i spolu s jeho financovaním) </li></ul></ul><ul><ul><li>posilniť úlohu v regionálnom rozvoji (funkcia SORO pre Regionálny operačný program) </li></ul></ul><ul><li>Alebo, ak na to nie je politická voľa, kompetencie by mali byť jasne určené ako koordinačné vo vzťahu k regiónu, potom nie je nutná priama voľba orgánov občanmi , ale prostredníctvom zástupcov obcí a miest </li></ul><ul><li>P rípadným podielom na DPPO zainteresovať VÚC na ekonomickom rozvoji regiónu </li></ul>Dať VÚC skutočné rozvojové kompetencie :
 12. 12. <ul><li>V ysoký počet administratívnych jednotiek na lokálnej úrovni (takmer 3.000 obcí) vedie k neefektivite verejnej správy a v mnohých prípadoch i nízkej kvalite služieb pre občana </li></ul><ul><li>Z aznievajú hlasy na centralizáciu agendy či dokonca zlučovanie obcí “zhora”, čo je legitímny cieľ , ale nedemokratický postup </li></ul><ul><li>O krem finančnej stability obcí by mali občania dostať aj garanciu základných služieb – vymožiteľnosť zabezpečiť zavedením inštitútu komunálnych bakrotov </li></ul><ul><li>M unicipalizáciu robiť prirodzenou cestou, vytvárať správne motivácie (i finančné) a poskytovať technickú pomoc </li></ul><ul><li>G arancia demokracie – hlasovanie o zlúčení v referende, zachovanie vonkajších charakteristík pôvodných obcí, viacnásobné kvórum v zastupiteľstve (ako v prípade Lisabonu) </li></ul>Komunálnou reformou posilniť administratívnu kapacitu obcí a zvýšiť kvalitu ich služieb :
 13. 13. Ďakujeme za pozornosť! <ul><li>www.noveidey.sk </li></ul><ul><li>Projekt Nové idey podporuje Open Society Institute. </li></ul>

×