Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

1 299 vues

Publié le

Akou cestou sa môže vydať Slovensko.
Autori: Miroslav Beblavý s pomocou Tomáša Meravého

Publié dans : Actualités & Politique
 • Soyez le premier à commenter

Odkiaľ prídu nové pracovné miesta a čo pre to urobiť?

 1. 1. Odkiaľ prídu pracovné miesta a čo pre to urobiť? Akou cestou sa môže vybrať Slovensko Miroslav Beblavý, s pomocou Tomáša Meravého
 2. 2. Úvod: <ul><li>Zamestnanosť ako dynamický proces </li></ul><ul><ul><li>Zmena povolaní </li></ul></ul><ul><ul><li>Zmena váhy povolaní </li></ul></ul><ul><li>Tvorba pracovných miest ako niečo ovplyvňované celkovou sociálno-ekonomickou politikou, a len v malej miere politikou trhu práce </li></ul><ul><li>Nie je to len o sofistikovaných miestach, ale o miestach pre všetkých </li></ul><ul><li>Má zmysel byť skeptický k našej schopnosti predvídať, čo sa bude diať s ekonomikou, ale neznamená to, že nemá význam sa nad tým zamýšľať </li></ul>
 3. 3. Kde áno, kde nie: <ul><li>Kde nie sú a nebudú na Slovensku pracovné miesta: </li></ul><ul><ul><li>Pôdohospodárstvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Ťažba minerálov </li></ul></ul><ul><ul><li>Energetika (prezamestnanosť) </li></ul></ul><ul><ul><li>verejná správa + ozbrojené sily </li></ul></ul><ul><li>Kde tvoria miesta iní: </li></ul><ul><ul><li>Služby – verejné služby vs súkromné služby </li></ul></ul><ul><ul><li>Stavebníctvo </li></ul></ul><ul><ul><li>Priemysel – len najväčší priemyselní lídri vôbec udržia podiel (Slovensko už krajina s jednou z najvyšších zamestnaností v priemysle) </li></ul></ul>
 4. 4. Vzory a “vzory”: <ul><li>Prudký rast, ale aj bubliny: Írsko, Španielsko, USA </li></ul><ul><li>Smrádeček a pomaly ani nie teplíčko: Portugalsko, Grécko, Maďarsko </li></ul><ul><li>Verejné služby + technológie: Škandinávia </li></ul><ul><li>Priemysel + reformy trhu práce: Nemecko, Česká republika </li></ul>
 5. 5. Nemecko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 71% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 2,9 milióna ( +8% ) </li></ul><ul><li>Vďaka inováciám si udržuje pozíciu priemyselnej veľmoci Európy </li></ul><ul><li>Reformy trhu práce otvorili viedli k vzniku miliónov pracovných miest na čiastočný úväzok </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 6. 6. Írsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 68% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 614 tisíc( + 41 % ) </li></ul><ul><li>20 rokov enormného rastu založeného na zahraničných investíciách </li></ul><ul><li>R ealitná bublina sp ôsobená lacnými peniazmi a eurofondami </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 7. 7. Španielsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 64% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 6,4 milióna ( + 45 % ) </li></ul><ul><li>Dokázalo vytvoriť milióny pracovných miest v stavebníctve </li></ul><ul><li>Bohužiaľ za cenu realitnej bubliny, ktorej spľasnutie viedlo k vysokej nezamestnanosti </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 8. 8. Portugalsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 68% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 340 tisíc ( + 7 % ) </li></ul><ul><li>Nízka vzdelanosť obyvateľstva a slabé inovácie neumožnila zvyšovať zamestnanosť </li></ul><ul><li>Strata mzdovej konkurencieschopnosti po vstupe nových krajín do EÚ </li></ul><ul><li>Vysoký podiel poľnohospodárstva a rybolovu </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 9. 9. Grécko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 62% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 559 tisíc( + 14 % ) </li></ul><ul><li>Turistické služby, ale slabý priemysel, priveľa poľnohospodárstva a rybolovu </li></ul><ul><li>Nekontrolované zadlžovanie viedlo ku krachu krajiny a pomoci zo strany EÚ a IMF </li></ul><ul><li>Šedá ekonomika </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 10. 10. Južná Kórea <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2003: 63% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 3,6 milióna ( + 1 8% ) </li></ul><ul><li>Asi najúspešnejší ekonomický príbeh 20. storočia </li></ul><ul><li>Z nuly vybudovali svetovú priemyselnú špičku v autách, elektronike a IT </li></ul><ul><li>Najlepšie školstvo na svete (spolu s Fínskom) </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 11. 11. Fínsko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 71% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 306 tisíc( + 14 % ) </li></ul><ul><li>Najlepšie školstvo na svete (spolu s J. Kóreou) </li></ul><ul><li>Technologický rast: od zápaliek a pneumatík k Linuxu a Nokii </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 12. 12. Maďarsko <ul><li>Miera zamestnanosti pred krízou : 57% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 182 tisíc( + 5 % ) </li></ul><ul><li>Kedysi najreformnejšia krajina V4 a favorit zahraničných investorov </li></ul><ul><li>Kvôli umelému rastu miezd a dôchodkov explózia verejných financií a strata konkurencieschopnosti </li></ul><ul><li>Ekonomická kríza, záchranný balíček IMF </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 13. 13. Slovensko <ul><li>Miera zamestnanosti v roku 2008: 63% </li></ul><ul><li>Po čet nových pracovných miest 1998-2008: 235 tisíc( + 11 % ) </li></ul><ul><li>Vďaka ekonomickým reformám Dzurindovej vlády sa podarilo prilákať priame zahraničné investície </li></ul><ul><li>Na západe automobilový priemysel, ale veľké regionálne rozdiely </li></ul><ul><li>Ve ľmi slabé služby, ostáva vysoká dlhodobá nezamestnanosť </li></ul>Vývoj odvetvovej štruktúry zamestnanosti
 14. 14. Ktorou cestou sa má Slovensko vydať? <ul><li>Maďarská alebo fínska cesta? </li></ul>
 15. 15. Odporúčania: <ul><li>Prierezové </li></ul><ul><li>Sektorové </li></ul><ul><li>Služby zamestnanosti </li></ul>
 16. 16. Plánovať? Ako? <ul><li>plánovanie vs predvídanie – plánovanie nefunguje, predvídanie čiastočne </li></ul><ul><li>Predvídanie pracovných miest vs predvídanie zručností – nikomu sa veľmi nedarí predvídať presne budúcu štruktúru hospodárstva </li></ul><ul><li>Odporúčanie: </li></ul><ul><ul><li>predvídať, nie plánovať </li></ul></ul><ul><ul><li>Predvídať zručnosti, len obmedzene sektor </li></ul></ul>
 17. 17. Ľudský kapitál: <ul><li>masifikácia vysokoškolského vzdelania </li></ul><ul><li>upgrade ľudí bez stredoškolského vzdelania ako rovnaká priorita </li></ul><ul><li>kam majú ísť dnešní absolventi (vš aj sš) </li></ul><ul><li>kurikulárna zmena: všeobecné zručnosti – služby </li></ul>
 18. 18. Výška daňového a odvodového zaťaženia: <ul><li>Celkové daňové a odvodové zaťaženie: stabilizovať </li></ul><ul><li>zaťaženie práce: znížiť a výrazne zefektívniť systém (pomer sadzieb a odvodov jeden z najhorších) </li></ul><ul><li>Ako? Kombinácia troch opatrení: </li></ul><ul><ul><li>Zjednodenie výberu / obmedzenie výnimiek </li></ul></ul><ul><ul><li>zníženie sadzieb </li></ul></ul><ul><ul><li>odpočítateľná položka (silnejší efekt na nízko platenú prácu) </li></ul></ul>
 19. 19. Zosúladenie rodinného a pracovného života <ul><ul><li>Modely fungovania rodín s malými deťmi na trhu prácu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>1 miesto (tradičný model, stále funguje najmä na juhu Európy) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>1,5 miesta (Holandsko, práca na čiastočný úväzok) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>2 miesta (Škandinávia, Francúzsko, vyžaduje rozsiahle služby starostlivosti o deti) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Slovenský model: 1 miesto do 3 rokov veku, 2 miesta od 3. roku veku dieťaťa, neodráža preferencie rodičov, ale nastavenie regulácie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kľúčové opatrenie: zabezpečiť dostupnú starostlivosť o malé deti </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zmeniť regulatórne prostredie pre mikrozariadenia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zaviesť právo rodičov na starostlivosť (ako existuje pre starších ľudí) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Umožniť flexibilné financovanie (peniaze idú s dieťaťom do každého licencovaného zariadenia) </li></ul></ul></ul>
 20. 20. Služby – sociálne, zdravotnícke a vzdelávacie: <ul><li>dopyt silný a rastúci </li></ul><ul><li>ale tlak na verejné rozpočty </li></ul><ul><li>riešenie: nové rámce verejnej poliitky pre tieto oblasti kladúce dôraz na optimalizáciu finančného mixu (vysoké školy, dlhodobá starostlivosť) </li></ul>
 21. 21. Stavebníctvo / infraštruktúra: <ul><li>infraštruktúrne potreby Slovenská: áno, výrazné </li></ul><ul><li>ale riziká: prehrievanie / realitný boom (Španielsko, Írsko) –) zadĺženosť domácností a štátu </li></ul><ul><li>Odporúčanie: netlačiť na prudký rozvoj verejných prác / realít nad rámec už zakontrahovaného, keďže to postačuje </li></ul>
 22. 22. Služby zamestnanosti + aktívna politika trhu práce: <ul><li>Dnes: neefektívne, často skorumpované </li></ul><ul><li>riešenia: </li></ul><ul><ul><li>dôraz na využívanie prostriedkov na budovanie ľudského kapitálu (najmä dlhodobé investície) </li></ul></ul><ul><ul><li>individualizácia voľby pre zamestnaných / nezamestnaných - learning accounts, vouchery </li></ul></ul><ul><ul><li>otvorenie siete služieb zamestnanosti a platby podľa výsledkov - a la Austrália </li></ul></ul>

×