Cercetare și aplicații în rețelele sociale

Nicolae Sfetcu
Nicolae SfetcuFreelancer à MultiMedia

Rețelele sociale sunt definite ca aplicații de internet bazate pe web și pe mobil care permit crearea, accesul și schimbul de conținut generat de utilizatori care este accesibil omniprezent. Pe lângă rețelele sociale (de exemplu, Twitter și Facebook), pentru comoditate, vom folosi termenul „social media” pentru a include și fluxuri RSS, bloguri, wiki-uri și știri, toate generând de obicei text nestructurat și accesibile prin intermediul web. Rețelele sociale sunt importante în special pentru cercetarea în știința socială computațională care investighează întrebări folosind tehnici cantitative (de exemplu, statistici computaționale, învățarea automată și complexitate) și așa-numitele megadate (big data) pentru extragerea datelor și modelarea prin simulare. IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 63-68 ISSN 2821 – 8469, ISSN – L 2821 – 8469

IT & C
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven
Pentru a cita acest articol: Batrinca, Bogdan și Treleaven, Philip C. (2022), Cercetare și aplicații
în rețelele sociale, IT & C, 1:1, 63-68, https://www.internetmobile.ro/cercetare-si-aplicatii-in-
retelele-sociale/. Traducere și adaptare independente Nicolae Sfetcu
Publicat online: 21.08.2022
ABONARE
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența Creative
Commons Attribution.
INTERNET - MOBILE
2
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven
Rezumat
Rețelele sociale sunt definite ca aplicații de internet bazate pe web și pe mobil care permit
crearea, accesul și schimbul de conținut generat de utilizatori care este accesibil omniprezent. Pe
lângă rețelele sociale (de exemplu, Twitter și Facebook), pentru comoditate, vom folosi termenul
„social media” pentru a include și fluxuri RSS, bloguri, wiki-uri și știri, toate generând de obicei
text nestructurat și accesibile prin intermediul web. Rețelele sociale sunt importante în special
pentru cercetarea în știința socială computațională care investighează întrebări folosind tehnici
cantitative (de exemplu, statistici computaționale, învățarea automată și complexitate) și așa-
numitele megadate (big data) pentru extragerea datelor și modelarea prin simulare.
Sursa: Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven, "Social media analytics: a survey of
techniques, tools and platforms", AI & Soc (2015) 30:89-116 DOI 10.1007/s00146-014-0549-4,
Creative Commons Attribution License. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu
Cuvinte cheie: cercetare, aplicații, rețele sociale
IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 63-68
ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469
URL: https://www.internetmobile.ro/cercetare-si-aplicatii-in-retelele-sociale/
© 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate
revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența Creative
Commons Attribution.
CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE
3
Rețelele sociale sunt definite ca aplicații de internet bazate pe web și pe mobil care permit
crearea, accesul și schimbul de conținut generat de utilizatori care este accesibil omniprezent
(Kaplan și Haenlein 2010). Pe lângă rețelele sociale (de exemplu, Twitter și Facebook), pentru
comoditate, vom folosi termenul „social media” pentru a include și fluxuri RSS, bloguri, wiki-uri
și știri, toate generând de obicei text nestructurat și accesibile prin intermediul web. Rețelele
sociale sunt importante în special pentru cercetarea în știința socială computațională care
investighează întrebări (Lazer și colab. 2009) folosind tehnici cantitative (de exemplu, statistici
computaționale, învățarea automată și complexitate) și așa-numitele megadate (big data) pentru
extragerea datelor și modelarea prin simulare (Cioffi- Revilla 2010).
Acest lucru a condus la numeroase servicii de date, instrumente și platforme de analiză. Cu
toate acestea, această disponibilitate ușoară a datelor din rețelele sociale pentru cercetarea
academică se poate schimba semnificativ din cauza presiunilor comerciale. În plus, instrumentele
disponibile cercetătorilor sunt departe de a fi ideale. Acestea fie oferă acces superficial la datele
INTERNET - MOBILE
4
brute, fie (pentru acces nesuperficial) solicită cercetătorilor să programeze analitice într-un limbaj
precum Java.
Terminologie
Definițiile unora dintre tehnicile cheie legate de analiza datelor textuale nestructurate:
• Procesarea limbajului natural — (natural language processing, NLP) este un
domeniu de informatică, inteligență artificială și lingvistică preocupat de interacțiunile
dintre computere și limbajele umane (naturale). Mai exact, este procesul unui computer
care extrage informații semnificative din intrarea în limbaj natural și/sau produce ieșiri în
limbaj natural.
• Analitica știrilor — măsurarea diferitelor atribute calitative și cantitative ale știrilor (date
nestructurate). Unele dintre aceste atribute sunt: sentimentul, relevanța și noutatea.
• Mineritul opiniilor — mineritul opiniei (mineritul sentimentelor, extracția
opiniei/sentimentului) este domeniul de cercetare care încearcă să creeze sisteme automate
pentru a determina opinia umană din text scris în limbaj natural.
• Scraping—colectarea de date online de pe rețelele sociale și alte site-uri web sub formă
de text nestructurat și cunoscută și sub denumirea de site scraping, recoltare web și
extragere de date web.
• Analiza sentimentelor — analiza sentimentelor se referă la aplicarea procesării limbajului
natural, a lingvisticii computaționale și a analizei de text pentru a identifica și extrage
informații subiective din materialele sursă.
• Analitica textelor — implică extragerea informațiilor (information retrieval, IR), analiza
lexicală pentru a studia distribuțiile de frecvență a cuvintelor, recunoașterea modelelor,
etichetarea/adnotarea, extragerea informațiilor, tehnicile de minerit a datelor, inclusiv
analiza de legături și asocieri, vizualizare și analitica predictivă.
Provocări în cercetare
Scraping (scanarea) și analitica rețelelor sociale oferă o sursă bogată de provocări de
cercetare academică pentru oamenii din științe sociale, informaticieni și organismele de finanțare.
Provocările includ:
• Scraping — deși datele din rețelele sociale sunt accesibile prin intermediul API-urilor, din
cauza valorii comerciale a datelor, majoritatea surselor majore, cum ar fi Facebook
și Google, fac din ce în ce mai dificil pentru cadrele universitare să obțină acces complet
la datele lor „brute”; foarte puține surse de date sociale oferă date la prețuri accesibile
mediului academic și cercetătorilor. Serviciile de știri cum ar fi Thomson Reuters și
Bloomberg percep de obicei o sumă pentru accesul la datele lor. În schimb, Twitter a
anunțat recent programul Twitter Data Grants, în care cercetătorii pot aplica pentru a obține
acces la tweet-urile publice și datele istorice ale lui Twitter pentru a obține informații din
setul său masiv de date (Twitter are mai mult de 500 de milioane de tweet-uri pe zi).
CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE
5
• Curățirea datelor — curățarea datelor textuale nestructurate (de exemplu, normalizarea
textului), în special a datelor transmise în flux de înaltă frecvență în timp real, prezintă încă
numeroase probleme și provocări de cercetare.
• Surse de date holistice — cercetătorii reunesc și combină din ce în ce mai mult surse de
date noi: date de pe rețelele sociale, date de piață și clienți în timp real și date geospațiale
pentru analiză.
• Protecția datelor — odată ce ați creat o resursă de „megadate” (”big data”), datele trebuie
securizate, problemele de proprietate și de IP rezolvate (adică, stocarea datelor extrase este
împotriva majorității termenilor de serviciu ai editorilor), iar utilizatorii să aibă la
dispoziție diferite niveluri de acces; în caz contrar, utilizatorii pot încerca să „sugă” toate
datele valoroase din baza de date.
• Analitica datelor — analiza sofisticată a datelor din rețelele sociale pentru mineritul
opiniilor (de exemplu, analiza sentimentelor) ridică încă o multitudine de provocări din
cauza limbilor străine, cuvintelor străine, argoului, erorilor de ortografie și
evoluției naturale a limbilor.
• Tablouri de bord pentru analitica — multe platforme de rețele sociale impun
utilizatorilor să scrie API-uri pentru a accesa fluxuri sau modele de analitica programelor
într-un limbaj de programare, cum ar fi Java. Deși sunt rezonabile pentru informaticieni,
aceste abilități depășesc de obicei majoritatea cercetătorilor (științe sociale). Sunt necesare
interfețe care nu sunt de programare pentru a oferi ceea ce s-ar putea numi acces „profund”
la datele „brute”, de exemplu, configurarea API-urilor, îmbinarea fluxurilor de rețele
sociale, combinarea surselor holistice și dezvoltarea modelelor analitice.
• Vizualizarea datelor — reprezentare vizuală a datelor prin care informațiile care au fost
extrase într-o formă schematică cu scopul de a comunica informațiile în mod clar și eficient
prin mijloace grafice. Având în vedere amploarea datelor implicate, vizualizarea devine
din ce în ce mai importantă.
Cercetare și aplicații în rețelele sociale
Datele din rețelele sociale sunt în mod clar cea mai mare, mai bogată și mai dinamică bază
de înregistrări ale comportamentului uman, aducând noi oportunități de a înțelege indivizii,
grupurile și societatea. Oamenii de știință inovatori și profesioniștii din industrie găsesc din ce în
ce mai multe modalități noi de a colecta, combina și analiza automat această bogăție de date.
Desigur, a face dreptate acestor aplicații de rețele sociale de pionierat în câteva paragrafe este o
provocare. Trei domenii ilustrative sunt: afaceri, bioștiințe și științe sociale.
Primii care au adoptat analiza rețelelor sociale de afaceri au fost de obicei companii din
retail și finanțe. Companiile de retail folosesc rețelele sociale pentru a-și valorifica gradul de
cunoaștere a mărcii, îmbunătățirea produselor/serviciului pentru clienți, strategiile de
publicitate/ marketing, analiza structurii rețelei, propagarea știrilor și chiar detectarea fraudei. În
finanțe, rețelele de socializare sunt folosite pentru a măsura sentimentul pieței, iar datele de știri
sunt folosite pentru tranzacționare. Ca o ilustrare, Bollen et al. (2011) au măsurat sentimentul unui
INTERNET - MOBILE
6
eșantion aleatoriu de date Twitter, constatând că prețurile Dow Jones Industrial Average (DJIA)
sunt corelate cu sentimentul Twitter cu 2-3 zile mai devreme, cu o acuratețe de 87,6%. Wolfram
(2010) a folosit datele Twitter pentru a antrena un model de regresie vectorială de suport (SVR)
pentru a prezice prețurile acțiunilor individuale NASDAQ, găsind un „avantaj semnificativ” pentru
estimarea prețurilor 15 minute în viitor.
În bioștiințe, rețelele sociale sunt folosite pentru a colecta date despre cohorte mari pentru
inițiative de schimbare a comportamentului și monitorizarea impactului, cum ar fi combaterea
fumatului și a obezității sau monitorizarea bolilor. Un exemplu este biologii de la Penn State
University (Salathe et al. 2012) care au dezvoltat sisteme și tehnici inovatoare pentru a urmări
răspândirea bolilor infecțioase, cu ajutorul site-urilor web de știri, blogurilor și rețelelor sociale.
Aplicațiile computaționale ale științelor sociale includ: monitorizarea răspunsurilor publice
la anunțuri, discursuri și evenimente, în special comentarii și inițiative politice; perspective în
comportamentul comunității; sondaje pe rețelele sociale ale grupurilor (greu de contactat);
detectarea timpurie a evenimentelor emergente, ca în Twitter. De exemplu, Lerman et al. (2008)
folosesc lingvistica computațională pentru a prezice automat impactul știrilor asupra percepției
publice a candidaților politici. Yessenov și Misailovic (2009) folosesc comentariile de recenzii ale
filmelor pentru a studia efectul diverselor abordări în extragerea caracteristicilor textului
asupra acurateței a patru metode de învățare automată—Naive Bayes, Decision Trees, Maximum
Entropie și K-Means clustering. În cele din urmă, Karabulut (2013) a constatat că Fericirea
națională brută (GNH) a Facebook prezintă maxime și minime în concordanță cu evenimentele
publice majore din SUA.
Bibliografie
Bollen J, Mao H, Zeng X (2011) Twitter mood predicts the stock market. J Comput Sci
2(3):1-8
Cioffi-Revilla C (2010) Computational social science. Wiley Inter-discip Rev Comput
Statistics 2(3):259-271
Kaplan AM, Haenlein M (2010) Users of the world, unite! the challenges and
opportunities of social media. Bus Horiz 53(1):59-68
Karabulut Y (2013) Can Facebook predict stock market activity? SSRN eLibrary, pp 1-
58. http://ssrn.com/abstract=2017099 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2017099. Accessed 2 Feb
2014
Lazer D et al (2009) Computational social science. Science 323:721-723
CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE
7
Lerman K, Gilder A, Dredze M, Pereira F (2008) Reading the markets: forecasting public
opinion of political candidates by news analysis. In: Proceedings of the 22nd
international conference on computational linguistics 1:473-480
Salathe M et al. (2012) Digital epidemiology. PLoS Comput Biol 8(7):1-5
Wolfram SMA (2010) Modelling the stock market using Twitter. Dissertation Master of
Science thesis, School of Informatics,
Yessenov K, Misailovic S (2009) Sentiment analysis of movie review comments, pp 1-
17. http://people.csail.mit.edu/kuat/courses/6. 863/report.pdf. Accessed 16 Aug 2013
Sursa: Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven, "Social media analytics: a survey of techniques,
tools and platforms", AI & Soc (2015) 30:89-116 DOI 10.1007/s00146-014-0549-4, Creative
Commons Attribution License. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu

Recommandé

Programa scolara tic-st-naturii_12 par
Programa scolara tic-st-naturii_12Programa scolara tic-st-naturii_12
Programa scolara tic-st-naturii_12profadeinfo41
2.9K vues6 diapositives
Big Data - Aspecte filosofice par
Big Data - Aspecte filosoficeBig Data - Aspecte filosofice
Big Data - Aspecte filosoficeNicolae Sfetcu
20 vues7 diapositives
Programa scolara tic-st-naturii_11 par
Programa scolara tic-st-naturii_11Programa scolara tic-st-naturii_11
Programa scolara tic-st-naturii_11profadeinfo41
3.1K vues6 diapositives
Tehnologii big data (1) par
Tehnologii big data (1)Tehnologii big data (1)
Tehnologii big data (1)LauraCristinaCHIPER1
166 vues15 diapositives
Gestionarea utilizarii retelelor de socializare de catre organizatiile guvern... par
Gestionarea utilizarii retelelor de socializare de catre organizatiile guvern...Gestionarea utilizarii retelelor de socializare de catre organizatiile guvern...
Gestionarea utilizarii retelelor de socializare de catre organizatiile guvern...E-Government Center Moldova
2.7K vues168 diapositives
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii... par
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...
Mihaela STAVER. Surse electronice de informare utilizate în formarea Culturii...Scientific Library of Alecu Russo State University Balts Moldova
1.8K vues39 diapositives

Contenu connexe

Similaire à Cercetare și aplicații în rețelele sociale

Procesarea Big Data par
Procesarea Big DataProcesarea Big Data
Procesarea Big DataNicolae Sfetcu
37 vues4 diapositives
Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform... par
Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...
Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...Alla Panici
781 vues21 diapositives
Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilo... par
Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilo...Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilo...
Organizarea informaţiei în_bibliotecă_în__contextu_= =_iso-8859-2_q_ll_noilo...National Library of Republic of Moldova
1.4K vues21 diapositives
Megadatele (Big Data) pe Internet par
Megadatele (Big Data) pe InternetMegadatele (Big Data) pe Internet
Megadatele (Big Data) pe InternetNicolae Sfetcu
3 vues6 diapositives
Propunere de dezvoltare a carierei universitare par
Propunere de dezvoltare a carierei universitarePropunere de dezvoltare a carierei universitare
Propunere de dezvoltare a carierei universitareTraian Rebedea
9.5K vues11 diapositives
Staver, Mihaela. Instrumente de promovare a vizibilităţii cercetătorilor USAR... par
Staver, Mihaela. Instrumente de promovare a vizibilităţii cercetătorilor USAR...Staver, Mihaela. Instrumente de promovare a vizibilităţii cercetătorilor USAR...
Staver, Mihaela. Instrumente de promovare a vizibilităţii cercetătorilor USAR...Biblioteca Științifică USARB
53 vues33 diapositives

Similaire à Cercetare și aplicații în rețelele sociale(20)

Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform... par Alla Panici
Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...
Organizarea informaţiei în bibliotecă în contextull noilor tehnologii inform...
Alla Panici781 vues
Propunere de dezvoltare a carierei universitare par Traian Rebedea
Propunere de dezvoltare a carierei universitarePropunere de dezvoltare a carierei universitare
Propunere de dezvoltare a carierei universitare
Traian Rebedea9.5K vues
Evaluarea necesităţilor informaţionale ale comunităţii. identificarea soluţii... par Vasilica Victoria
Evaluarea necesităţilor informaţionale ale comunităţii. identificarea soluţii...Evaluarea necesităţilor informaţionale ale comunităţii. identificarea soluţii...
Evaluarea necesităţilor informaţionale ale comunităţii. identificarea soluţii...
Vasilica Victoria1.5K vues
Politici de management al rețelelor sociale par Gabriel BREZOIU
Politici de management al rețelelor socialePolitici de management al rețelelor sociale
Politici de management al rețelelor sociale
Gabriel BREZOIU1K vues
Programa scolara tic-st-sociale_11 par profadeinfo41
Programa scolara tic-st-sociale_11Programa scolara tic-st-sociale_11
Programa scolara tic-st-sociale_11
profadeinfo413.1K vues
A. Repanovici par DIB ULIM
A. RepanoviciA. Repanovici
A. Repanovici
DIB ULIM459 vues
Epistemologia colectării informațiilor par Nicolae Sfetcu
Epistemologia colectării informațiilorEpistemologia colectării informațiilor
Epistemologia colectării informațiilor
Corghenci Ludmial - Servicii informaţionale-suport în sprijinul cercetării u... par DIB ULIM
Corghenci Ludmial - Servicii informaţionale-suport în sprijinul cercetării u...Corghenci Ludmial - Servicii informaţionale-suport în sprijinul cercetării u...
Corghenci Ludmial - Servicii informaţionale-suport în sprijinul cercetării u...
DIB ULIM276 vues

Plus de Nicolae Sfetcu

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate par
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateNicolae Sfetcu
2 vues19 diapositives
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană par
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăNicolae Sfetcu
3 vues15 diapositives
Biopolitica și geopolitica par
Biopolitica și geopoliticaBiopolitica și geopolitica
Biopolitica și geopoliticaNicolae Sfetcu
3 vues13 diapositives
Dance Music par
Dance MusicDance Music
Dance MusicNicolae Sfetcu
5 vues238 diapositives
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... par
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Nicolae Sfetcu
4 vues18 diapositives
Actul de la 23 august 1944 în România par
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaNicolae Sfetcu
3 vues9 diapositives

Plus de Nicolae Sfetcu(20)

Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate par Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 - Rezumate
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană par Nicolae Sfetcu
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeanăTratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Tratatul de la Lisabona – un nou tip de securitate europeană
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2... par Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Puncte de vedere privind activitatea Serviciului Special de Informații după 2...
Actul de la 23 august 1944 în România par Nicolae Sfetcu
Actul de la 23 august 1944 în RomâniaActul de la 23 august 1944 în România
Actul de la 23 august 1944 în România
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944 par Nicolae Sfetcu
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Mărturii importante despre momentul 23 august 1944
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor” par Nicolae Sfetcu
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Analistul în „intelligence” și rolul său de „filtru al informațiilor”
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023 par Nicolae Sfetcu
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
Cunoașterea Științifică, Volumul 2, Numărul 2, Iunie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 par Nicolae Sfetcu
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
IT & C, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat... par Nicolae Sfetcu
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele stat...
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate par Nicolae Sfetcu
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - RezumateIntelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Intelligence Info, Volumul 2, Numărul 1, Martie 2023 - Rezumate
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ... par Nicolae Sfetcu
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Considerații privind educația și formarea analiștilor de intelligence într-o ...
Metodologii moderne în analiza intelligence par Nicolae Sfetcu
Metodologii moderne în analiza intelligenceMetodologii moderne în analiza intelligence
Metodologii moderne în analiza intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence par Nicolae Sfetcu
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligenceOrganizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Organizarea, structurile şi transformările unei organizații de intelligence
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining) par Nicolae Sfetcu
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Învățarea automată a regulilor de asociere în mineritul datelor (data mining)
Viitorul științei – Știința științelor par Nicolae Sfetcu
Viitorul științei – Știința științelorViitorul științei – Știința științelor
Viitorul științei – Știința științelor

Cercetare și aplicații în rețelele sociale

 • 1. IT & C ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022 Cercetare și aplicații în rețelele sociale Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven Pentru a cita acest articol: Batrinca, Bogdan și Treleaven, Philip C. (2022), Cercetare și aplicații în rețelele sociale, IT & C, 1:1, 63-68, https://www.internetmobile.ro/cercetare-si-aplicatii-in- retelele-sociale/. Traducere și adaptare independente Nicolae Sfetcu Publicat online: 21.08.2022 ABONARE © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența Creative Commons Attribution.
 • 2. INTERNET - MOBILE 2 Cercetare și aplicații în rețelele sociale Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven Rezumat Rețelele sociale sunt definite ca aplicații de internet bazate pe web și pe mobil care permit crearea, accesul și schimbul de conținut generat de utilizatori care este accesibil omniprezent. Pe lângă rețelele sociale (de exemplu, Twitter și Facebook), pentru comoditate, vom folosi termenul „social media” pentru a include și fluxuri RSS, bloguri, wiki-uri și știri, toate generând de obicei text nestructurat și accesibile prin intermediul web. Rețelele sociale sunt importante în special pentru cercetarea în știința socială computațională care investighează întrebări folosind tehnici cantitative (de exemplu, statistici computaționale, învățarea automată și complexitate) și așa- numitele megadate (big data) pentru extragerea datelor și modelarea prin simulare. Sursa: Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven, "Social media analytics: a survey of techniques, tools and platforms", AI & Soc (2015) 30:89-116 DOI 10.1007/s00146-014-0549-4, Creative Commons Attribution License. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu Cuvinte cheie: cercetare, aplicații, rețele sociale IT & C, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 63-68 ISSN 2821 - 8469, ISSN – L 2821 - 8469 URL: https://www.internetmobile.ro/cercetare-si-aplicatii-in-retelele-sociale/ © 2022 Nicolae Sfetcu. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Responsabilitatea traducerii revine translatorului. Licența Creative Commons Attribution.
 • 3. CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE 3 Rețelele sociale sunt definite ca aplicații de internet bazate pe web și pe mobil care permit crearea, accesul și schimbul de conținut generat de utilizatori care este accesibil omniprezent (Kaplan și Haenlein 2010). Pe lângă rețelele sociale (de exemplu, Twitter și Facebook), pentru comoditate, vom folosi termenul „social media” pentru a include și fluxuri RSS, bloguri, wiki-uri și știri, toate generând de obicei text nestructurat și accesibile prin intermediul web. Rețelele sociale sunt importante în special pentru cercetarea în știința socială computațională care investighează întrebări (Lazer și colab. 2009) folosind tehnici cantitative (de exemplu, statistici computaționale, învățarea automată și complexitate) și așa-numitele megadate (big data) pentru extragerea datelor și modelarea prin simulare (Cioffi- Revilla 2010). Acest lucru a condus la numeroase servicii de date, instrumente și platforme de analiză. Cu toate acestea, această disponibilitate ușoară a datelor din rețelele sociale pentru cercetarea academică se poate schimba semnificativ din cauza presiunilor comerciale. În plus, instrumentele disponibile cercetătorilor sunt departe de a fi ideale. Acestea fie oferă acces superficial la datele
 • 4. INTERNET - MOBILE 4 brute, fie (pentru acces nesuperficial) solicită cercetătorilor să programeze analitice într-un limbaj precum Java. Terminologie Definițiile unora dintre tehnicile cheie legate de analiza datelor textuale nestructurate: • Procesarea limbajului natural — (natural language processing, NLP) este un domeniu de informatică, inteligență artificială și lingvistică preocupat de interacțiunile dintre computere și limbajele umane (naturale). Mai exact, este procesul unui computer care extrage informații semnificative din intrarea în limbaj natural și/sau produce ieșiri în limbaj natural. • Analitica știrilor — măsurarea diferitelor atribute calitative și cantitative ale știrilor (date nestructurate). Unele dintre aceste atribute sunt: sentimentul, relevanța și noutatea. • Mineritul opiniilor — mineritul opiniei (mineritul sentimentelor, extracția opiniei/sentimentului) este domeniul de cercetare care încearcă să creeze sisteme automate pentru a determina opinia umană din text scris în limbaj natural. • Scraping—colectarea de date online de pe rețelele sociale și alte site-uri web sub formă de text nestructurat și cunoscută și sub denumirea de site scraping, recoltare web și extragere de date web. • Analiza sentimentelor — analiza sentimentelor se referă la aplicarea procesării limbajului natural, a lingvisticii computaționale și a analizei de text pentru a identifica și extrage informații subiective din materialele sursă. • Analitica textelor — implică extragerea informațiilor (information retrieval, IR), analiza lexicală pentru a studia distribuțiile de frecvență a cuvintelor, recunoașterea modelelor, etichetarea/adnotarea, extragerea informațiilor, tehnicile de minerit a datelor, inclusiv analiza de legături și asocieri, vizualizare și analitica predictivă. Provocări în cercetare Scraping (scanarea) și analitica rețelelor sociale oferă o sursă bogată de provocări de cercetare academică pentru oamenii din științe sociale, informaticieni și organismele de finanțare. Provocările includ: • Scraping — deși datele din rețelele sociale sunt accesibile prin intermediul API-urilor, din cauza valorii comerciale a datelor, majoritatea surselor majore, cum ar fi Facebook și Google, fac din ce în ce mai dificil pentru cadrele universitare să obțină acces complet la datele lor „brute”; foarte puține surse de date sociale oferă date la prețuri accesibile mediului academic și cercetătorilor. Serviciile de știri cum ar fi Thomson Reuters și Bloomberg percep de obicei o sumă pentru accesul la datele lor. În schimb, Twitter a anunțat recent programul Twitter Data Grants, în care cercetătorii pot aplica pentru a obține acces la tweet-urile publice și datele istorice ale lui Twitter pentru a obține informații din setul său masiv de date (Twitter are mai mult de 500 de milioane de tweet-uri pe zi).
 • 5. CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE 5 • Curățirea datelor — curățarea datelor textuale nestructurate (de exemplu, normalizarea textului), în special a datelor transmise în flux de înaltă frecvență în timp real, prezintă încă numeroase probleme și provocări de cercetare. • Surse de date holistice — cercetătorii reunesc și combină din ce în ce mai mult surse de date noi: date de pe rețelele sociale, date de piață și clienți în timp real și date geospațiale pentru analiză. • Protecția datelor — odată ce ați creat o resursă de „megadate” (”big data”), datele trebuie securizate, problemele de proprietate și de IP rezolvate (adică, stocarea datelor extrase este împotriva majorității termenilor de serviciu ai editorilor), iar utilizatorii să aibă la dispoziție diferite niveluri de acces; în caz contrar, utilizatorii pot încerca să „sugă” toate datele valoroase din baza de date. • Analitica datelor — analiza sofisticată a datelor din rețelele sociale pentru mineritul opiniilor (de exemplu, analiza sentimentelor) ridică încă o multitudine de provocări din cauza limbilor străine, cuvintelor străine, argoului, erorilor de ortografie și evoluției naturale a limbilor. • Tablouri de bord pentru analitica — multe platforme de rețele sociale impun utilizatorilor să scrie API-uri pentru a accesa fluxuri sau modele de analitica programelor într-un limbaj de programare, cum ar fi Java. Deși sunt rezonabile pentru informaticieni, aceste abilități depășesc de obicei majoritatea cercetătorilor (științe sociale). Sunt necesare interfețe care nu sunt de programare pentru a oferi ceea ce s-ar putea numi acces „profund” la datele „brute”, de exemplu, configurarea API-urilor, îmbinarea fluxurilor de rețele sociale, combinarea surselor holistice și dezvoltarea modelelor analitice. • Vizualizarea datelor — reprezentare vizuală a datelor prin care informațiile care au fost extrase într-o formă schematică cu scopul de a comunica informațiile în mod clar și eficient prin mijloace grafice. Având în vedere amploarea datelor implicate, vizualizarea devine din ce în ce mai importantă. Cercetare și aplicații în rețelele sociale Datele din rețelele sociale sunt în mod clar cea mai mare, mai bogată și mai dinamică bază de înregistrări ale comportamentului uman, aducând noi oportunități de a înțelege indivizii, grupurile și societatea. Oamenii de știință inovatori și profesioniștii din industrie găsesc din ce în ce mai multe modalități noi de a colecta, combina și analiza automat această bogăție de date. Desigur, a face dreptate acestor aplicații de rețele sociale de pionierat în câteva paragrafe este o provocare. Trei domenii ilustrative sunt: afaceri, bioștiințe și științe sociale. Primii care au adoptat analiza rețelelor sociale de afaceri au fost de obicei companii din retail și finanțe. Companiile de retail folosesc rețelele sociale pentru a-și valorifica gradul de cunoaștere a mărcii, îmbunătățirea produselor/serviciului pentru clienți, strategiile de publicitate/ marketing, analiza structurii rețelei, propagarea știrilor și chiar detectarea fraudei. În finanțe, rețelele de socializare sunt folosite pentru a măsura sentimentul pieței, iar datele de știri sunt folosite pentru tranzacționare. Ca o ilustrare, Bollen et al. (2011) au măsurat sentimentul unui
 • 6. INTERNET - MOBILE 6 eșantion aleatoriu de date Twitter, constatând că prețurile Dow Jones Industrial Average (DJIA) sunt corelate cu sentimentul Twitter cu 2-3 zile mai devreme, cu o acuratețe de 87,6%. Wolfram (2010) a folosit datele Twitter pentru a antrena un model de regresie vectorială de suport (SVR) pentru a prezice prețurile acțiunilor individuale NASDAQ, găsind un „avantaj semnificativ” pentru estimarea prețurilor 15 minute în viitor. În bioștiințe, rețelele sociale sunt folosite pentru a colecta date despre cohorte mari pentru inițiative de schimbare a comportamentului și monitorizarea impactului, cum ar fi combaterea fumatului și a obezității sau monitorizarea bolilor. Un exemplu este biologii de la Penn State University (Salathe et al. 2012) care au dezvoltat sisteme și tehnici inovatoare pentru a urmări răspândirea bolilor infecțioase, cu ajutorul site-urilor web de știri, blogurilor și rețelelor sociale. Aplicațiile computaționale ale științelor sociale includ: monitorizarea răspunsurilor publice la anunțuri, discursuri și evenimente, în special comentarii și inițiative politice; perspective în comportamentul comunității; sondaje pe rețelele sociale ale grupurilor (greu de contactat); detectarea timpurie a evenimentelor emergente, ca în Twitter. De exemplu, Lerman et al. (2008) folosesc lingvistica computațională pentru a prezice automat impactul știrilor asupra percepției publice a candidaților politici. Yessenov și Misailovic (2009) folosesc comentariile de recenzii ale filmelor pentru a studia efectul diverselor abordări în extragerea caracteristicilor textului asupra acurateței a patru metode de învățare automată—Naive Bayes, Decision Trees, Maximum Entropie și K-Means clustering. În cele din urmă, Karabulut (2013) a constatat că Fericirea națională brută (GNH) a Facebook prezintă maxime și minime în concordanță cu evenimentele publice majore din SUA. Bibliografie Bollen J, Mao H, Zeng X (2011) Twitter mood predicts the stock market. J Comput Sci 2(3):1-8 Cioffi-Revilla C (2010) Computational social science. Wiley Inter-discip Rev Comput Statistics 2(3):259-271 Kaplan AM, Haenlein M (2010) Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Bus Horiz 53(1):59-68 Karabulut Y (2013) Can Facebook predict stock market activity? SSRN eLibrary, pp 1- 58. http://ssrn.com/abstract=2017099 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2017099. Accessed 2 Feb 2014 Lazer D et al (2009) Computational social science. Science 323:721-723
 • 7. CERCETARE ȘI APLICAȚII ÎN REȚELELE SOCIALE 7 Lerman K, Gilder A, Dredze M, Pereira F (2008) Reading the markets: forecasting public opinion of political candidates by news analysis. In: Proceedings of the 22nd international conference on computational linguistics 1:473-480 Salathe M et al. (2012) Digital epidemiology. PLoS Comput Biol 8(7):1-5 Wolfram SMA (2010) Modelling the stock market using Twitter. Dissertation Master of Science thesis, School of Informatics, Yessenov K, Misailovic S (2009) Sentiment analysis of movie review comments, pp 1- 17. http://people.csail.mit.edu/kuat/courses/6. 863/report.pdf. Accessed 16 Aug 2013 Sursa: Bogdan Batrinca, Philip C. Treleaven, "Social media analytics: a survey of techniques, tools and platforms", AI & Soc (2015) 30:89-116 DOI 10.1007/s00146-014-0549-4, Creative Commons Attribution License. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu