Νερό.Πηγή ζωής και δημιουργίας!Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο.

Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη
Κωνσταντίνα ΠαπιγκιώτηΕκπαιδευτικός à Γυμνάσιο Λούρου
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ :
ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΕΟ2
«Νερό . Πηγή ζωής και δημιουργίας.
Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης
του στο αύριο…»
 Εκπαιδευτικό
Περιβαλλοντικό
Πρόγραμμα
 Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας
 2014-2015
 Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:
Παπιγκιώτη Κωνσταντίνα,
Πάντος Δημήτρης,
Ρέβελα Αργυρώ
Στόχοι προγράμματος
Μέσα από την υλοποίηση του
συγκεκριμένου προγράμματος
προσπαθήσαμε :
Να ευαισθητοποιήσουμε και να
ενημερώσουμε τους μαθητές για
την οικολογική αξία του νερού σε
σχέση με τη διατήρηση της ζωής.
Να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές
για τη σωστή χρήση του νερού στις
καθημερινές τους ανάγκες.
Να αλλάξουμε στάσεις και
συμπεριφορές σχετικά με τη
διαχείριση και την εκμετάλλευση
ενός από των σημαντικότερων
φυσικών πόρων του πλανήτη μας.
 Να διεγείρουμε τη σκέψη, τον
προβληματισμό και την επιθυμία
για δράση των μαθητών μας σε
θέματα περιβαλλοντικής αγωγής,
τη συνεργατική μάθηση, τη
βιωματική και ανακαλυπτική
διαδικασία της μάθησης.
Αποτελέσματα προγράμματος
 Χάρη στο πρόγραμμα οι μαθητές
διεύρυναν τις γνώσεις τους σε θέματα
περιβάλλοντος, γνώρισαν αειφορικές
πρακτικές παρελθόντων ετών σχετικά με
τη χρήση του νερού, ανακάλυψαν την
ανάγκη αλλαγής στάσεων και
συμπεριφορών ώστε να υπάρχει αυτός ο
φυσικός πόρος και για τις επόμενες
γενεές, ανέπτυξαν τεχνικές συνεργασίας
και ομαδικότητας, καθώς και δράσεις
αισθητικής καλλιέργειας .
Καλλιεργήθηκε η ευαισθητοποίηση των
μαθητών σε διάφορους τομείς της
περιβαλλοντικής αγωγής με αποτέλεσμα
να εξελίσσονται σε ενεργά και υπεύθυνα
μέλη μιας κοινωνικής ομάδας που
ξεκινάει από την τάξη τους, απλώνεται
στη σχολική μονάδα και μελλοντικά στην
κοινωνία.
Αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες
που οδήγησαν σε ένα διαφορετικό τρόπο
διδασκαλίας . Καλλιεργήθηκε η
συνεργατική, βιωματική μάθηση και
μέθοδοι ενεργητικής απόκτησης της
γνώσης (π.χ. κατάλληλο συνοδευτικό
υλικό ανοιχτού λογισμικού (P.P.) ως
αφόρμηση για την πρώτη γνωριμία των
παιδιών με το πρόγραμμα, επισκέψεις σε
φορείς, κτίσματα, φυσικά περιβάλλοντα,
κοινές δραστηριότητες των μαθητών σε
ομάδες.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 Άνθρωπος και Νερό
 Κύκλος του νερού
• Το όνομα του νερού
• Χημική σύσταση-Ιδιότητες του νερού
• Κατανάλωση του νερού στη γη
• Το νερό πριν πολλά χρόνια
• Σε τι βοηθάει το νερό;
• Το νερό στη λαογραφία και τη θρησκεία
• Η Μυθολογία του Νερού
• Νερό και Τέχνες
• Είδη νερού – Υδάτινοι πόροι
• Νερό στον ανθρώπινο οργανισμό
• Προβλήματα με το νερό
• Προβλέψεις για το μέλλον
• Τρόποι εξοικονόμησης νερού
• Ιστοσελίδες
Άνθρωπος και Νερό
 Η πρώτη μουσική της Γης σίγουρα
ήταν το νερό. Ο ήχος του
συντρόφευε τον άνθρωπο από τη
στιγμή της δημιουργίας του.
 Ο άνθρωπος απόλαυσε την
ηρεμία που προκαλεί ο ήχος του
νερού, συγκινήθηκε και
εμπνεύστηκε από τη μεγαλειώδη
αντήχησή του. Τραγούδησε πάνω
στους ήχους και προσπάθησε να
τους μιμηθεί. Το νερό ήταν και
είναι πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας.
Ο Κύκλος του Νερού
O κύκλος του νερού
— γνωστός και ως
υδρολογικός κύκλος —
είναι η συνεχής
ανακύκλωση του νερού της
γης μέσα στην υδρόσφαιρα
και στην ατμόσφαιρα.
Το συνεχές της κυκλικής
διαδικασίας του κύκλου
του νερού επιτυγχάνεται
εξαιτίας της ηλιακής
ακτινοβολίας.
Ο Κύκλος του Νερού
 Ο ήλιος θερμαίνει το νερό της
θάλασσας των λιμνών και των
ποταμών και το μετατρέπει σε
ατμό.
 Ο ατμός καθώς ανεβαίνει ψηλά
στην ατμόσφαιρα σχηματίζει
σταγόνες νερού οι οποίες
ενώνονται κι έτσι γίνονται τα
σύννεφα .
 Τα σύννεφα κρυώνουν και οι
σταγόνες του νερού γίνονται
βαριές και μεγάλες και πέφτουν
με μορφή βροχής, χιονιού ή
χαλαζιού.
 Η βροχή πέφτει στο έδαφος ,
στους ωκεανούς στις λίμνες και
στα ποτάμια. Στο τέλος
καταλήγει στη θάλασσα.
Ο Κύκλος του Νερού
Ο κύκλος του νερού αποτελεί
αντικείμενο μελέτης της
Υδρολογίας για ότι συμβαίνει ή
παρατηρείται στο έδαφος, και
της Μετεωρολογίας για ότι
συμβαίνει εξ αυτού στην
ατμόσφαιρα.
Για τη Μετεωρολογία ο
υδρολογικός κύκλος αποτελεί το
σπουδαιότερο καιρικό φαινόμενο
ως σύνολο επιμέρους
φαινομένων. Αυτός ρυθμίζει την
υγρασία του εδάφους, τη
λαμπρότητα της ημέρας, και
τέλος τη συχνότητα και ένταση
των υδρομετεώρων, εκτός του
γιγάντιου εκείνου έργου της
μεταφοράς ενέργειας από τα
μικρά στα μεγάλα γεωγραφικά
πλάτη.
Νερό.Πηγή ζωής και δημιουργίας!Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο.
Το όνομα του νερού
 Πώς το ύδωρ έγινε νερό;
 Στα αρχαία χρόνια το νερό
λεγόταν «νεαρό ύδωρ» ,
στη συνέχεια
καταργήθηκε το
ουσιαστικό ύδωρ και
έμεινε το επίθετο νεαρό.
Από αυτό το
ουσιαστικοποιημένο
επίθετο προήλθε το όνομα
νερό.
Χημική σύσταση του νερού –
ιδιότητες
 Το νερό αποτελείται από
υδρογόνο και οξυγόνο.
 Το νερό είναι υγρό, διαυγές,
άχρωμο
 Το υδροξείδιο του υδρογόνου
(νερό, H2O) είναι μια ένωση
της οποίας το μόριο
αποτελείται από δύο άτομα
υδρογόνου και ένα άτομο
οξυγόνου.
 Βράζει στους 100 ο C και πήζει
στους 0˚C εφόσον είναι
χημικώς καθαρό
Κατανομή του νερού στη γη
 ΣΤΕΡΕΑ
(πάγος, χιόνι, παγάκια,
χαλάζι.)
 ΥΓΡΗ
( ποτάμια, λίμνες,
βροχή)
 ΑΕΡΙΑ
( υδρατμοί)
Κατανομή του νερού στη γη
 Το 97% είναι αλμυρό και
βρίσκεται στους ωκεανούς.
 Το 2% είναι φρέσκο και
βρίσκεται σε λίμνες,
ποτάμια,κ.τ.λ.
 Το 1% που απομένει
καλύπτει τις καθημερινές
ανάγκες μας.
Κατανάλωση νερού
 Κατανάλωση:
στη γεωργία,
βιομηχανία,
οικιακή χρήση.
Πόσιμο νερό
 Παρόλο που ο πλανήτης
είναι καλυμμένος στα
23 με νερό, μόνο το 3%
είναι πόσιμο.
 Κάθε ανθρώπινη ανάγκη
για τη χρήση του νερού
το ρυπαίνει.
 Το πόσιμο νερό μπορεί να
είναι επιφανειακό πηγές,
λίμνες, ποτάμια και
ταμιευτήρες.
 Υπόγειο πηγάδια,
σπηλιές.
Η Βιομηχανία καταναλώνει το 23% του
διαθέσιμου νερού.
 Για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας,
 τις μεταλλευτικές
επιχειρήσεις,
 την κατεργασία πρώτων υλών
 Με το Νερό διώχνονται τα
απόβλητα των εργοστασίων.
 Το φαινόμενο της Όξινης
Βροχής.
 Το Νερό χρησιμοποιείται
κυρίως ως μέσο για άλλα
στάδια.
 Μόνο ένα μικρό ποσοστό
καταναλώνεται πλήρως.
Κατανάλωση για οικιακή χρήση
 Η χρήση του νερού σε
κάθε σπίτι είναι
απαραίτητη.
 Πρέπει όμως να
προσέχουμε να μην το
σπαταλάμε άδικα
Γεωργία-Άρδευση καλλιεργειών
 Το νερό είναι πολύτιμο για
τα φυτά άρα και για τις
καλλιέργειες του
ανθρώπου.
 Το νερό που
χρησιμοποιείται αντλείται
από ποτάμια και λίμνες
( τεχνητές ή φυσικές).
Το νερό πριν πολλά χρόνια
 Πριν από αρκετά χρόνια
στα σπίτια δεν υπήρχαν
βρύσες. Έπαιρναν το νερό
με τις στάμνες από την
κεντρική βρύση στην
πλατεία του οικισμού .
 Σε πολλές περιπτώσεις
είχαν πηγάδια στις αυλές
τους και από εκεί έβγαζαν
το νερό και στη συνέχεια
το έφερναν στο σπίτι.
Ο Νερουλάς
Σε άλλες περιοχές υπήρχε
ο νερουλάς,
που κουβαλούσε το νερό
σε στάμνες με το
γάιδαρό του ή με κάποιο
άλλο όχημα και το έδινε
στα σπίτια.
Νερό στα νησιά
 Στα νησιά όμως που το
πρόβλημα έλλειψης
νερού ήταν μεγάλο, και
δεν μπορούσαν να το
μεταφέρουν εύκολα από
άλλες περιοχές ,
συγκέντρωναν το νερό
της βροχής στις
ταράτσες των σπιτιών
τους, το οποίο και
χρησιμοποιούσαν.
Νερόμυλοι
Την εποχή του Βυζαντίου οι νερόμυλοι
εξαπλώθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία
και κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες των
κατοίκων των χωριών σε αλεύρι για όλο
το χρόνο. Οι νερόμυλοι κινούσαν ένα
ζευγάρι μυλόπετρες . Η κατασκευή
τους ακολουθούσε τις τοπικές
αρχιτεκτονικές συνήθειες και ήταν
πέτρινοι με τα δάπεδά τους
πλακόστρωτα και στο εσωτερικό του
χώρο υπήρχε τζάκι. Οι νερόμυλοι
χρησιμοποιήθηκαν και για την
παραγωγή λαδιού και μπαρουτιού.
Μερικοί μύλοι λειτουργούσαν όλο το
χρόνο,
ενώ άλλοι σταματούσαν το καλοκαίρι
εξαιτίας
της ελάττωσης του νερού (ξερόμυλοι).
Σε τι βοηθά το νερό;
 Το νερό βοηθά στη
λειτουργία των ζωτικών
οργάνων (καρδιά,
εγκέφαλος νεφροί,
πνεύμονες, συκώτι).
 Στο μεταβολισμό.
 Ρυθμίζει τη θερμοκρασία
του σώματος.
 Μας χαρίζει λαμπερά, γερά
και δυνατά μαλλιά.
 Μας δίνει λαμπερό και
υγιές δέρμα.
 ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ!
Το νερό στη θρησκεία
Στις περισσότερες θρησκείες, το νερό αποτελεί το
σύμβολο της ζωής, της καθαρότητας, της ψυχικής
υγείας.
Το νερό στη λαογραφία
 Σε αρκετές περιοχές, οι
άνθρωποι ακολουθούν έθιμα με
το νερό, τα οποία νιώθουν ότι θα
τους εξασφαλίσουν υγεία και
ευτυχία.
 Οι βρύσες, τα πηγάδια, οι
στάμνες, τα μάγγανα, οι
νερόμυλοι, οι νεροτριβές, τα
υδραγωγεία, τα γεφύρια από την
άλλη αποκαλύπτουν την
προσπάθεια του ανθρώπου να
δαμάσει και να εκμεταλλευτεί
αυτό το ζωτικό αγαθό, το νερό.
Παροιμίες για το Νερό
 Είπε το νερό νεράκι
 Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό
 Κάνω μια τρύπα στο νερό
 Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι
 Είπε το μάθημα νεράκι
 Όσα είπαμε νερό κι αλάτι.
 Το νερό της φωτιάς.
 Πάω προς νερού μου.
 Του έδωσε ένα ποτήρι νερό τώρα στα
γεράματα.
 Έβαλε νερό στο κρασί του
 Πίνε νερό να έχεις κεφάλι γερό
 Το αίμα νερό δεν γίνεται
 Δε δίνει ούτε στον άγγελο του νερό
 Ήπιε το αμίλητο νερό
 Όταν διψάει η αυλή σου , μη χύνεις νερό
εδώ
 Είναι κορίτσι σαν το κρύο το νερό
 Σπάνε τα νερά μου
 Ήπιε το αμίλητο νερό
 Όταν διψάει η αυλή σου , μη χύνεις νερό
εδώ
 Είναι κορίτσι σαν το κρύο το νερό
 Σπάνε τα νερά μου
 Ήπιε το νερό της λησμονιάς.
 Αυτό το θέμα σηκώνει πολύ νερό
 Τον έφερε στα νερά της
 Κουβαλάει νερό στο μύλο
 Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό
 Θολώνει τα νερά
Αινίγματα
Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι; (το νερό)
Πάει, πάει και πίσω δε γυρνάει. Τι είναι; (το ποτάμι)
Από ψηλά πέφτει και δε γκρεμίζεται, πέφτει και δε ραγίζεται. Τι
είναι; (η βροχή)
Πάπλωμα παπλωματίζει , πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι;
(τα κύματα της θάλασσας)
Είναι κάτι που μπορεί και τρέχει, μα δεν μπορεί να περπατήσει.
Τι είναι; (το νερό)
Νερό και Μυθολογία
 Οι σημαντικότεροι πολιτισμοί
γεννήθηκαν κοντά στο νερό.
 Στη Μεσόγειο το νερό έπαιξε
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των
πολιτισμών . Οι δρόμοι των ποταμών
και των θαλασσών προμήθευαν στις
ανθρώπινες κοινωνίες όχι μόνο νερό
για τις καλλιέργειες και μέσα
διατροφής, αλλά κι έναν ασφαλή κι
εύκολο δρόμο για τις μετακινήσεις, το
εμπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων,
αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των
ανθρώπων, των λαών, των πολιτισμών!
 Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός συνδέθηκε
με τον ποταμό Νείλο, ο πολιτισμός της
Μεσοποταμίας με τον Τίγρη και τον
Ευφράτη, ο ελληνικός πολιτισμός με
τα πλούσια παράλια της Μ . Ασίας…
•Στα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα, το
νερό είναι ο πιο μεγάλος θησαυρός για τον
άνθρωπο. Στα παλιά χρόνια πίστευαν πως
μία ώρα το βράδυ το νερό κοιμόταν και δεν
έπρεπε να το ξυπνήσεις. ΄Οταν κάποιος
ήθελε να πιεί νερό έπρεπε να το
ταρακουνήσει βάζοντας το χέρι του στην
λίμνη ή στο ποτάμι.
Αν όμως δεν το ξυπνούσες το νερό θα σε
ρουφούσε μέσα.
Νερό και Μυθολογία
Στην ελληνική μυθολογία, αρκετοί
ποταμοί παρουσιάζονταν ως θεοί! Ο
Ωκεανός, ήταν ο ποταμός που ρέει γύρω
από τη Γη, χωρίς εκβολές και πηγές. Ο
Αχελώος ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής από
τους ποταμούς-γιους του Ωκεανού και
μπορούσε να μεταμορφώνεται άλλοτε σε
δράκο κι άλλοτε σε ταύρο.
 Ποσειδώνας
Ήταν κυρίαρχος των ποταμών, των
λιμνών και όλων των νερών. Είχε μια
τρίαινα που όταν οργιζόταν, χτυπούσε
την τρίαινά του στα νερά, ανατάραζε τα
κύματα και εξαπόλυε θύελλες.
 Νηρέας - Νηρηίδες
Θεός της θάλασσας, αρχαιότερος από
τον Ποσειδώνα. Ζούσε στα παραμυθένια
παλάτια του, στο βυθό του Αιγαίου, με τις
πενήντα κόρες του, τις Νηρηίδες
Νερό και Τέχνες
 Το νερό έχει εισβάλλει σε
όλους τους τομείς τις ζωής
μας. Εκτός από το ότι το
νερό είναι η ίδια μας η ζωή
αφού αν δεν υπάρχει νερό
δεν υπάρχουν και ζωντανοί
οργανισμοί το νερό έχει
επιπλέον εμπνεύσει
πολλούς καλλιτέχνες στο
χορό, την μουσική , τη
ζωγραφική και το θέατρο.
Ν ε ρ ό κα ι Χο ρ ό ς
 Το νερό από τα παλιά
χρόνια σχετίζεται με τον
χορό, π.χ. ο «χορός της
βροχής» των ινδιάνων .
Πολλές χορογραφίες έχουν
εμπνευστεί από το νερό:
είτε στον τίτλο τους (π.χ «Η
λίμνη των κύκνων»), ή
ακόμα και στο σκηνικό,
όπως η αρχική χορογραφία
της πολύ επιτυχημένης
χορευτικής ταινίας “step
up”.
Νερό και Μουσική
 Πολλοί συνθέτες έχουν
εμπνευστεί από το νερό με
αποτέλεσμα τη δημιουργία
σπουδαίων έργων, όπως το
αριστούργημα του
Tchaikovsky «Η λίμνη των
κύκνων». Όσον αφορά την
εγχώρια μουσική, το τραγούδι
του Σταύρου Σιόλα που και
κέρδισε το φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης του 2007
σχετιζόταν με το νερό τόσο
στην θεματολογία όσο και
στον τίτλο του που ήταν: «Της
Άρνης το νερό»
Νερό και Ζωγραφική
Μερικοί από τους πιο
δημοφιλείς ζωγράφους
του κόσμου έχουν φτιάξει
μεγάλα έργα με θέμα το
νερό. Η δημιουργία και
μόνο των περισσοτέρων
έργων ζωγραφικής
απαιτεί νερό καθώς τα
περισσότερα είδη
μπογιάς σχετίζονται με
αυτό.
Είδη νερού, υδάτινοι πόροι
 Ποτάμια
 Λίμνες
 Καταρράχτες
 Υπόγεια ύδατα
 Βροχοπτώσεις
Ποτάμια της Ελλάδας
 Έβρος
 Βοϊδομάτης
 Αχελώος
 Αχέροντας
 Λούρος
Λίμνες της Ελλάδας
 Πρέσπες
 Τριχωνίδα
 Πλαστήρα
 Βεγορίτιδα
Θάλασσες της Ελλάδας
 Ιόνιο Πέλαγος
 Αιγαίο Πέλαγος
 Κρητικό Πέλαγος
 Μυρτώο Πέλαγος
Προβλήματα με το νερό
 Ρύπανση του νερού
 Μόλυνση
 Όξινη βροχή
 Λειψυδρία
Ρύπανση του νερού
 Οι σπουδαιότερες πηγές
ρύπανσης, οι οποίες
επιβαρύνουν τα
επιφανειακά νερά και στη
συνέχεια τους υπόγειους
υδροφόρους ορίζοντες,
μπορεί να ταξινομηθούν
στις εξής κατηγορίες:
 Αστικά λύματα
 Βιομηχανικά υγρά
απόβλητα
 Γεωργικά υγρά απόβλητα
 Κτηνοτροφικά υγρά
απόβλητα
Μόλυνση
 Μόλυνση είναι μια ειδική
κατηγορία ρύπανσης που
οφείλεται σε μικροοργανισμούς
που καταλήγουν σε ποτάμια
,λίμνες ή στη θάλασσα.
 Άμεση ρύπανση είναι αυτή την
οποία αντιλαμβανόμαστε με
γυμνό μάτι.
 Έμμεση ρύπανση είναι αυτή που
δε φαίνεται δεν είναι ορατή.
Αιτίες και Αποτελέσματα της έλλειψης νερού
Αιτίες
 Αλόγιστη χρήση ,σπατάλη
 Αύξηση πληθυσμού
 Αύξηση αναγκών του νερού του
σύγχρονου ανθρώπου
 Έλλειψη οικολογικής συνείδησης
 Ρύπανση υδάτινων
Αποτελέσματα
 Ασθένειες στις χώρες του τρίτου
κόσμου
 Αλλαγή κλιματικών συνθηκών
 Έλλειψη τροφής
 Πιθανότητα πολέμου για τον έλεγχο
νερού
 Θάνατος
Το μέλλον του Νερού;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ
 Χρησιμοποιούμε μόνο όσο
χρειαζόμαστε.
 Φράγματα
 Ανακύκλωση
 Εκμετάλλευση τεχνολογικών
επιτευγμάτων – σύναψη
συμφωνιών.
 Επιβολή ποινών σε
βιομηχανίες που επιταχύνουν
τη μόλυνση.
 Υφάλμυρα νερά
Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην
καθημερινή ζωή μας
1. Ελέγξτε για διαρροή το
καζανάκι της τουαλέτας με
την προσθήκη χρώματος
ζαχαροπλαστικής. Εάν
υπάρχει διαρροή, το χρώμα θα
εμφανιστεί μέσα σε 30 λεπτά
2. Μην χρησιμοποιείτε το
καζανάκι της τουαλέτας
άσκοπα.
3. Εάν το κουμπί στο καζανάκι
δεν επανέρχεται στη θέση του
μετά τη χρήση, αφήνοντας το
νερό να τρέχει συνεχώς,
αντικαταστήστε το ή ρυθμίστε
τη ροή.
4. Μην αφήνετε το νερό να
τρέχει, ξυρίζοντας ή
πλένοντας το πρόσωπό σας.
5. Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο
ρούχων, μόνο όταν
φορτώνεται πλήρως ή
ρυθμίστε κατάλληλα τη
στάθμη νερού για το μέγεθος
του φορτίου που
χρησιμοποιείτε.
Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην
καθημερινή ζωή μας
6. Αφήστε τα λερωμένα πιάτα και
σκεύη να μουλιάσουν στο νερό,
αντί να απομακρύνετε τα
αποφάγια κάτω από τρεχούμενη
βρύση.
7. Προτιμήστε να πλένετε τα
φρούτα, τα χόρτα και τα
λαχανικά σε μία λεκάνη νερό.
8.Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος,
όταν μαγειρεύετε. Όσο
μεγαλύτερα είναι τα σκεύη, τόσο
μεγαλύτερη είναι και η
κατανάλωση σε νερό.
9. Ποτίζετε τον κήπο σας νωρίς το
πρωί, όταν η θερμοκρασία και η
ταχύτητα του αέρα είναι οι
χαμηλότερες . Αυτό μειώνει τις
απώλειες νερού από την
εξάτμιση.
Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην
καθημερινή ζωή μας
10. Είναι προτιμότερη η
εγκατάσταση αυτόματου
ποτίσματος.
11. Επιλέξετε φυτά που είναι
ανθεκτικά στις ιδιαίτερες
κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής σας.
12.Τοποθετήστε στην άκρη της
μάνικας σας βρύση, ώστε να
προσαρμόζεται η ροή στις
απαιτήσεις σας και να
αποφεύγονται οι σπατάλες.
13.Προτιμήστε τα πλυντήρια
αυτοκινήτων, τα οποία
ανακυκλώνουν το νερό. Εάν
πλένετε οι ίδιοι το αυτοκίνητό
σας, επιλέξτε περιοχές με
γρασίδι.
«Υδρο-οικολογικά σχολεία»
 Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
εγκαινιάζει μια νέα δράση στον
τομέα της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, τη δημιουργία ενός
δικτύου σχολείων, ειδικά
εστιασμένων στο θέμα της
εξοικονόμησης νερού. Τα
«υδρο-οικολογικά σχολεία»
θα σχεδιάζουν, θα
επεξεργάζονται και θα
εφαρμόζουν εκπαιδευτικές
δράσεις με σκοπό την εξοικείωση
των μαθητών στην ιδέα της
εξοικονόμησης και της
ορθολογικής χρήσης του νερού.
Φράγματα
 Το φράγμα είναι μια
κατασκευή που
εμποδίζει, ανακατευθύνει
ή επιβραδύνει την φυσική
ροή υδάτων. Συνήθως με
την κατασκευή ενός
φράγματος
δημιουργούνται
συλλέκτες υδάτων,
δεξαμενές ή ακόμα
και τεχνητές λίμνες.
Αρνητικά των φραγμάτων
 Αλλοίωση φυσικού τοπίου.
 Αφανισμός χλωρίδας και πανίδας.
 Κίνδυνοι κατολισθήσεων που θα
οδηγήσουν τα υλικά εκσκαφής μέσα στο
ποτάμι.
 Αφύσικες συγκεντρώσεις διοξειδίου του
άνθρακα και μεθανίου.
 Έκταση του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
 Αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής
του φράγματος.
 Κίνδυνος τοπικών σεισμών σε περιοχές με
φράγματα αφού επιβαρύνεται ο φλοιός
της γης.
 Μείωση αγροτικής παραγωγής και
τοπικής χλωρίδας.
 Η διάρκεια ζωής των φραγμάτων είναι
περιορισμένη λόγω της σταδιακής
μείωσης της χωρητικότητας.
Εκμετάλλευση του νερού μέσω των
φραγμάτων
 Η υδροηλεκτρική ενέργεια ορίζεται
ως η εκμετάλλευση της ροής του
νερού με τη βοήθεια ενός
φράγματος, για την παραγωγή
ηλεκτρισμού. Συνήθως το νερό
χρησιμοποιείται για την περιστροφή
ενός στροβίλου. Ο στρόβιλος
περιστρέφει μια γεννήτρια και έτσι
παράγεται ηλεκτρισμός. Περίπου 4-
5% της συνολικής ενέργειας που
παρέχεται στην κοινωνία μας
προέρχεται από υδροηλεκτρικούς
σταθμούς. Οι περισσότερες από τις
ενδεικνυόμενες περιοχές έχουν
αξιοποιηθεί και ήδη φράγματα και
υδροηλεκτρικά εργοστάσια
βρίσκονται σε λειτουργία.
Αφαλάτωση Νερού
 Είναι η διεργασία αφαίρεσης αλάτων από
το νερό των θαλασσών, ποταμών ή
λιμνών. Είναι μια μέθοδος απόθεσης
πόσιμου νερού.
 Η ιδέα ξεκίνησε από τους αρχαίους
Έλληνες ναυτικούς τον 4ο π.Χ. αιώνα με
την εξάτμιση θαλασσινού νερού, όπως
την περιγράφει ο Αριστοτέλης.
 Από το 1970 λειτουργούν βιομηχανικές
εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού στις
Η.Π.Α. , Ρωσία, Μεξικό, Μ. Ανατολή,
Κουβέιτ, Αίγυπτος, Ισραήλ και Ισπανία.
 Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρές μονάδες
αφαλάτωσης νερού στη Σύρο, στη
Νίσυρο, στην Αίγινα και αλλού.
 Είναι μια οικολογική λύση στο πρόβλημα
λειψυδρίας ενός τόπου.
Τεχνητές Λίμνες
 Με τον όρο τεχνητή
λίμνη αποκαλούμε κάθε
λίμνη που σχηματίστηκε με
κατασκευή φραγμάτων,
συνήθως στη ροή ποταμών,
αλλά και πολύ μικρότερων
υδάτινων ρευμάτων, που
προέρχονται από την
ίδια λεκάνη απορροής, όπως
είναι η Λίμνη του Μαραθώνα.
Ο σκοπός της δημιουργίας
τέτοιων λιμνών είναι η
παραγωγή ενέργειας, η
άρδευση και η ύδρευση.
Στην Ελλάδα υπάρχουν, μέχρι
σήμερα, 25 τέτοιες λίμνες
Ανακύκλωση Νερού
 Στο μέλλον θα υπάρχουν μονάδες βιολογικού
καθαρισμού των νερών που χρησιμοποιούνται
στις πόλεις κα στις βιομηχανίες. Έτσι οι
επιστήμονες εξετάζουν τον τρόπο
κατασκευής διπλού δικτύου ύδρευσης.
 1)Δίκτυο με καθαρό νερό Α΄ ποιότητας ώστε
να είναι πόσιμο.
 2) Δίκτυο με νερό χαμηλότερης ποιότητας
που θα προέρχεται από την επεξεργασία
ακάθαρτου νερού από πόλεις και εργοστάσια.
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
1)Πότισμα κήπων, χωραφιών, πάρκων
2)Καθαριότητα των ζώων
3)Οικιακή χρήση στο καζανάκι της
τουαλέτας
4)Πλύσιμο οχημάτων, βεραντών
Ιστοσελίδες
 http://el.wikipedia.org
 www.youtube.com
 http://el.wiktionary.org
 http://www.watersave.gr
 http://micro-kosmos.uoa.gr
 http://www.tephanion.gr
 http://itia.ntua.gr/el/docinfo
 http://gym-dagnis.ach.sth.gr
 http://sites.google.com
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!
1 sur 56

Recommandé

ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ par
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ
ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣaptzan
7.8K vues56 diapositives
Το νερό στη ζωή μας par
Το νερό στη ζωή μαςΤο νερό στη ζωή μας
Το νερό στη ζωή μαςevakou56
3.6K vues70 diapositives
Νερό και θρησκεία par
Νερό και θρησκείαΝερό και θρησκεία
Νερό και θρησκείαEleni Kabaraki
1.4K vues8 diapositives
Καντε ανακυκλωση παιδια η γη να χαμογελα!!! par
Καντε ανακυκλωση παιδια η γη  να χαμογελα!!!Καντε ανακυκλωση παιδια η γη  να χαμογελα!!!
Καντε ανακυκλωση παιδια η γη να χαμογελα!!!eleanpass
2.6K vues48 diapositives
χημεία β γυμν (νερό, μίγματα, διαλύματα, διαχωρισμοί) par
χημεία β γυμν (νερό, μίγματα, διαλύματα, διαχωρισμοί)χημεία β γυμν (νερό, μίγματα, διαλύματα, διαχωρισμοί)
χημεία β γυμν (νερό, μίγματα, διαλύματα, διαχωρισμοί)Xristos Koutras
19.3K vues38 diapositives
1η Μικροδιδασκαλια - Μελετη Περιβαλλοντος.Αρναουτάκη Ελένη par
1η Μικροδιδασκαλια - Μελετη Περιβαλλοντος.Αρναουτάκη Ελένη1η Μικροδιδασκαλια - Μελετη Περιβαλλοντος.Αρναουτάκη Ελένη
1η Μικροδιδασκαλια - Μελετη Περιβαλλοντος.Αρναουτάκη ΕλένηEleni Arnaoutaki
966 vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερό par
Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερόΨάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερό
Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερόkliokalogiann
1.3K vues72 diapositives
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας par
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της ΜακεδονίαςΤο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της ΜακεδονίαςNora Mavrogonatou
18.9K vues14 diapositives
Η σημασία των ποταμών στη ζωή των ανθρώπων par
Η σημασία των ποταμών στη ζωή των ανθρώπωνΗ σημασία των ποταμών στη ζωή των ανθρώπων
Η σημασία των ποταμών στη ζωή των ανθρώπων5ο Γυμνάσιο Ξάνθης
8.2K vues2 diapositives
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) par
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Xristos Koutras
92.5K vues30 diapositives
νερο πηγη ζωης par
νερο πηγη ζωηςνερο πηγη ζωης
νερο πηγη ζωηςgiaevang
2.5K vues24 diapositives
γεωλογια β3.4 b par
γεωλογια β3.4 bγεωλογια β3.4 b
γεωλογια β3.4 btvagelis96
3.5K vues23 diapositives

Tendances(20)

Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερό par kliokalogiann
Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερόΨάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερό
Ψάχνω ψάχνω για να βρω, πως να σώσω το νερό
kliokalogiann1.3K vues
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας par Nora Mavrogonatou
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της ΜακεδονίαςΤο γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας
Το γεωγραφικό διαμέρισμα της Μακεδονίας
Nora Mavrogonatou18.9K vues
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15) par Xristos Koutras
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Ερωτήσεις - ασκήσεις επανάληψης χημεία β΄γυμν (2014 15)
Xristos Koutras92.5K vues
νερο πηγη ζωης par giaevang
νερο πηγη ζωηςνερο πηγη ζωης
νερο πηγη ζωης
giaevang2.5K vues
γεωλογια β3.4 b par tvagelis96
γεωλογια β3.4 bγεωλογια β3.4 b
γεωλογια β3.4 b
tvagelis963.5K vues
προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον3ο par argisdrougas
προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον3οπροσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον3ο
προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον3ο
argisdrougas8.2K vues
To nero diathematika par stevi42
To nero diathematikaTo nero diathematika
To nero diathematika
stevi425.3K vues
Το νερό στη μυθολογία par xristoi
Το νερό στη μυθολογίαΤο νερό στη μυθολογία
Το νερό στη μυθολογία
xristoi5.4K vues
Οι χρησεις του νερού par Eleni Kabaraki
Οι χρησεις του νερού Οι χρησεις του νερού
Οι χρησεις του νερού
Eleni Kabaraki9.3K vues
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /... par Ηλιάδης Ηλίας
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
Αρσενικά προπαροξύτονα σε -ος / Γραμματικό φαινόμενο και Ασκήσεις εμπέδωσης /...
περιγραφω έναν τοπο par Anastazzzia
περιγραφω έναν τοποπεριγραφω έναν τοπο
περιγραφω έναν τοπο
Anastazzzia56.3K vues
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί par Maniatis Kostas
Οι επιθετικοί προσδιορισμοίΟι επιθετικοί προσδιορισμοί
Οι επιθετικοί προσδιορισμοί
Maniatis Kostas8.3K vues
H ρύπανση του νερού par evakelepouri
H ρύπανση του νερούH ρύπανση του νερού
H ρύπανση του νερού
evakelepouri2.9K vues

Similaire à Νερό.Πηγή ζωής και δημιουργίας!Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο.

Νερό.ppt par
Νερό.pptΝερό.ppt
Νερό.pptEfi Sp
4.6K vues71 diapositives
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt par
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.pptce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.pptEfi Sp
468 vues71 diapositives
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν par
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρνν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν2moud
2.6K vues30 diapositives
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ par
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥarisgew gew
226 vues56 diapositives
water 1.pptx par
water 1.pptxwater 1.pptx
water 1.pptxMakis Skenderidis
6 vues70 diapositives
N. το νερό συστήνεται γιάννης θάνος par
N. το νερό συστήνεται γιάννης  θάνοςN. το νερό συστήνεται γιάννης  θάνος
N. το νερό συστήνεται γιάννης θάνος2moud
3.1K vues16 diapositives

Similaire à Νερό.Πηγή ζωής και δημιουργίας!Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο.(20)

Νερό.ppt par Efi Sp
Νερό.pptΝερό.ppt
Νερό.ppt
Efi Sp4.6K vues
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt par Efi Sp
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.pptce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt
ce-9d-ce-b5-cf-81-cf-8c-141124104405-conversion-gate01.ppt
Efi Sp468 vues
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν par 2moud
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρνν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
ν.το νερό συστήνεται δ1 χρν
2moud2.6K vues
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ par arisgew gew
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
arisgew gew226 vues
N. το νερό συστήνεται γιάννης θάνος par 2moud
N. το νερό συστήνεται γιάννης  θάνοςN. το νερό συστήνεται γιάννης  θάνος
N. το νερό συστήνεται γιάννης θάνος
2moud3.1K vues
πρότζεκτ νερο par Ilias Pappas
πρότζεκτ νεροπρότζεκτ νερο
πρότζεκτ νερο
Ilias Pappas1.3K vues
ν.ο κυκλος του νερου par 2moud
ν.ο  κυκλος  του  νερουν.ο  κυκλος  του  νερου
ν.ο κυκλος του νερου
2moud3.9K vues
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ par dodoka80
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΝΕΡΟ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
dodoka80137 vues
ν βάγγος νίκος par 2moud
ν βάγγος νίκοςν βάγγος νίκος
ν βάγγος νίκος
2moud2.5K vues
ΝΕΡΟ: "Το Α και το Ω της ζωής" par xristoi
ΝΕΡΟ: "Το Α και το Ω της ζωής"ΝΕΡΟ: "Το Α και το Ω της ζωής"
ΝΕΡΟ: "Το Α και το Ω της ζωής"
xristoi3.8K vues
αρης τερψιθεα παρουσιαση νερου par dora222
αρης τερψιθεα παρουσιαση νερουαρης τερψιθεα παρουσιαση νερου
αρης τερψιθεα παρουσιαση νερου
dora2222.5K vues
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό par iliana stavrou
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθόΝερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό
iliana stavrou14.5K vues

Plus de Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx par
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptxΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptx
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ.pptxΚωνσταντίνα Παπιγκιώτη
4 vues69 diapositives
Ζαγοροχώρια. Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση.pptx par
Ζαγοροχώρια. Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση.pptxΖαγοροχώρια. Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση.pptx
Ζαγοροχώρια. Παραδοσιακοί οικισμοί και φύση.pptxΚωνσταντίνα Παπιγκιώτη
59 vues41 diapositives
Αμβρακικός, ένας πανέμορφος υδροβιότοπος par
Αμβρακικός, ένας πανέμορφος υδροβιότοποςΑμβρακικός, ένας πανέμορφος υδροβιότοπος
Αμβρακικός, ένας πανέμορφος υδροβιότοποςΚωνσταντίνα Παπιγκιώτη
848 vues164 diapositives
Αναζητώντας τον Μέγα Αλέξανδρο par
Αναζητώντας τον Μέγα ΑλέξανδροΑναζητώντας τον Μέγα Αλέξανδρο
Αναζητώντας τον Μέγα ΑλέξανδροΚωνσταντίνα Παπιγκιώτη
562 vues23 diapositives
Λούρος ποταμός: Ξεκινώ από ψηλό βουνό και φτάνω στον Αμβρακικό! par
Λούρος ποταμός: Ξεκινώ από ψηλό βουνό και φτάνω στον Αμβρακικό!Λούρος ποταμός: Ξεκινώ από ψηλό βουνό και φτάνω στον Αμβρακικό!
Λούρος ποταμός: Ξεκινώ από ψηλό βουνό και φτάνω στον Αμβρακικό!Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη
756 vues25 diapositives
Πρέβεζα , Νύμφη του Αμβρακικού par
Πρέβεζα , Νύμφη του ΑμβρακικούΠρέβεζα , Νύμφη του Αμβρακικού
Πρέβεζα , Νύμφη του ΑμβρακικούΚωνσταντίνα Παπιγκιώτη
855 vues155 diapositives

Plus de Κωνσταντίνα Παπιγκιώτη(15)

Dernier

202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx par
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx
202324kanonismosleirourgiasSinoptikosF.docx56ο Γυμνάσιο Αθήνας
8 vues2 diapositives
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου par
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
90 vues4 diapositives
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 vues61 diapositives
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf par
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfMitsiPikramenouSinAmp-4F.pdf
MitsiPikramenouSinAmp-4F.pdfTassos Karampinis
33 vues14 diapositives
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx par
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxalexandrabouts
13 vues3 diapositives
Imerida_36_Dec_2023.pptx par
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx36dimperist
51 vues7 diapositives

Dernier(20)

Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου par Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 vues
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx par alexandrabouts
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docxΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
ΜΑΘΗΜΑ 24 αξιολογηση.docx
alexandrabouts13 vues
Imerida_36_Dec_2023.pptx par 36dimperist
Imerida_36_Dec_2023.pptxImerida_36_Dec_2023.pptx
Imerida_36_Dec_2023.pptx
36dimperist51 vues
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... par gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 vues
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx par gymkeram
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptxΜύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
Μύρισε Χριστούγεννα στο Γυμνάσιο Κεραμωτής.pptx
gymkeram49 vues
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx par gymkeram
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptxΔιδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 05.12.2023.pptx
gymkeram15 vues
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ par ssuser43d27b
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ssuser43d27b25 vues
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ par Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
1ος περιπατος.pptx par ssuser6a63b0
1ος περιπατος.pptx1ος περιπατος.pptx
1ος περιπατος.pptx
ssuser6a63b011 vues
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 par gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 vues
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx par 36dimperist
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptxXmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
Xmas_2023_Sillogos_Goneon_kai_Kidemonon.pptx
36dimperist37 vues
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό par Dimitra Mylonaki
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμόΑπό τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
Από τον μαγνητισμό στον ηλεκτρισμό
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας par 7gymnasiokavalas
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας
"Μπορούμε στο σχολείο"- 7ο Γυμνάσιο Καβάλας

Νερό.Πηγή ζωής και δημιουργίας!Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο.

 • 2. «Νερό . Πηγή ζωής και δημιουργίας. Το ταξίδι του από το χθες στο σήμερα και η αγωνία της ύπαρξης του στο αύριο…»  Εκπαιδευτικό Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα  Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας  2014-2015  Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί: Παπιγκιώτη Κωνσταντίνα, Πάντος Δημήτρης, Ρέβελα Αργυρώ
 • 3. Στόχοι προγράμματος Μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος προσπαθήσαμε : Να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τους μαθητές για την οικολογική αξία του νερού σε σχέση με τη διατήρηση της ζωής. Να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές για τη σωστή χρήση του νερού στις καθημερινές τους ανάγκες. Να αλλάξουμε στάσεις και συμπεριφορές σχετικά με τη διαχείριση και την εκμετάλλευση ενός από των σημαντικότερων φυσικών πόρων του πλανήτη μας.  Να διεγείρουμε τη σκέψη, τον προβληματισμό και την επιθυμία για δράση των μαθητών μας σε θέματα περιβαλλοντικής αγωγής, τη συνεργατική μάθηση, τη βιωματική και ανακαλυπτική διαδικασία της μάθησης.
 • 4. Αποτελέσματα προγράμματος  Χάρη στο πρόγραμμα οι μαθητές διεύρυναν τις γνώσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, γνώρισαν αειφορικές πρακτικές παρελθόντων ετών σχετικά με τη χρήση του νερού, ανακάλυψαν την ανάγκη αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών ώστε να υπάρχει αυτός ο φυσικός πόρος και για τις επόμενες γενεές, ανέπτυξαν τεχνικές συνεργασίας και ομαδικότητας, καθώς και δράσεις αισθητικής καλλιέργειας . Καλλιεργήθηκε η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε διάφορους τομείς της περιβαλλοντικής αγωγής με αποτέλεσμα να εξελίσσονται σε ενεργά και υπεύθυνα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας που ξεκινάει από την τάξη τους, απλώνεται στη σχολική μονάδα και μελλοντικά στην κοινωνία. Αναπτύχθηκαν διάφορες δραστηριότητες που οδήγησαν σε ένα διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας . Καλλιεργήθηκε η συνεργατική, βιωματική μάθηση και μέθοδοι ενεργητικής απόκτησης της γνώσης (π.χ. κατάλληλο συνοδευτικό υλικό ανοιχτού λογισμικού (P.P.) ως αφόρμηση για την πρώτη γνωριμία των παιδιών με το πρόγραμμα, επισκέψεις σε φορείς, κτίσματα, φυσικά περιβάλλοντα, κοινές δραστηριότητες των μαθητών σε ομάδες.
 • 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  Άνθρωπος και Νερό  Κύκλος του νερού • Το όνομα του νερού • Χημική σύσταση-Ιδιότητες του νερού • Κατανάλωση του νερού στη γη • Το νερό πριν πολλά χρόνια • Σε τι βοηθάει το νερό; • Το νερό στη λαογραφία και τη θρησκεία • Η Μυθολογία του Νερού • Νερό και Τέχνες • Είδη νερού – Υδάτινοι πόροι • Νερό στον ανθρώπινο οργανισμό • Προβλήματα με το νερό • Προβλέψεις για το μέλλον • Τρόποι εξοικονόμησης νερού • Ιστοσελίδες
 • 6. Άνθρωπος και Νερό  Η πρώτη μουσική της Γης σίγουρα ήταν το νερό. Ο ήχος του συντρόφευε τον άνθρωπο από τη στιγμή της δημιουργίας του.  Ο άνθρωπος απόλαυσε την ηρεμία που προκαλεί ο ήχος του νερού, συγκινήθηκε και εμπνεύστηκε από τη μεγαλειώδη αντήχησή του. Τραγούδησε πάνω στους ήχους και προσπάθησε να τους μιμηθεί. Το νερό ήταν και είναι πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
 • 7. Ο Κύκλος του Νερού O κύκλος του νερού — γνωστός και ως υδρολογικός κύκλος — είναι η συνεχής ανακύκλωση του νερού της γης μέσα στην υδρόσφαιρα και στην ατμόσφαιρα. Το συνεχές της κυκλικής διαδικασίας του κύκλου του νερού επιτυγχάνεται εξαιτίας της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • 8. Ο Κύκλος του Νερού  Ο ήλιος θερμαίνει το νερό της θάλασσας των λιμνών και των ποταμών και το μετατρέπει σε ατμό.  Ο ατμός καθώς ανεβαίνει ψηλά στην ατμόσφαιρα σχηματίζει σταγόνες νερού οι οποίες ενώνονται κι έτσι γίνονται τα σύννεφα .  Τα σύννεφα κρυώνουν και οι σταγόνες του νερού γίνονται βαριές και μεγάλες και πέφτουν με μορφή βροχής, χιονιού ή χαλαζιού.  Η βροχή πέφτει στο έδαφος , στους ωκεανούς στις λίμνες και στα ποτάμια. Στο τέλος καταλήγει στη θάλασσα.
 • 9. Ο Κύκλος του Νερού Ο κύκλος του νερού αποτελεί αντικείμενο μελέτης της Υδρολογίας για ότι συμβαίνει ή παρατηρείται στο έδαφος, και της Μετεωρολογίας για ότι συμβαίνει εξ αυτού στην ατμόσφαιρα. Για τη Μετεωρολογία ο υδρολογικός κύκλος αποτελεί το σπουδαιότερο καιρικό φαινόμενο ως σύνολο επιμέρους φαινομένων. Αυτός ρυθμίζει την υγρασία του εδάφους, τη λαμπρότητα της ημέρας, και τέλος τη συχνότητα και ένταση των υδρομετεώρων, εκτός του γιγάντιου εκείνου έργου της μεταφοράς ενέργειας από τα μικρά στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη.
 • 11. Το όνομα του νερού  Πώς το ύδωρ έγινε νερό;  Στα αρχαία χρόνια το νερό λεγόταν «νεαρό ύδωρ» , στη συνέχεια καταργήθηκε το ουσιαστικό ύδωρ και έμεινε το επίθετο νεαρό. Από αυτό το ουσιαστικοποιημένο επίθετο προήλθε το όνομα νερό.
 • 12. Χημική σύσταση του νερού – ιδιότητες  Το νερό αποτελείται από υδρογόνο και οξυγόνο.  Το νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο  Το υδροξείδιο του υδρογόνου (νερό, H2O) είναι μια ένωση της οποίας το μόριο αποτελείται από δύο άτομα υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου.  Βράζει στους 100 ο C και πήζει στους 0˚C εφόσον είναι χημικώς καθαρό
 • 13. Κατανομή του νερού στη γη  ΣΤΕΡΕΑ (πάγος, χιόνι, παγάκια, χαλάζι.)  ΥΓΡΗ ( ποτάμια, λίμνες, βροχή)  ΑΕΡΙΑ ( υδρατμοί)
 • 14. Κατανομή του νερού στη γη  Το 97% είναι αλμυρό και βρίσκεται στους ωκεανούς.  Το 2% είναι φρέσκο και βρίσκεται σε λίμνες, ποτάμια,κ.τ.λ.  Το 1% που απομένει καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες μας.
 • 15. Κατανάλωση νερού  Κατανάλωση: στη γεωργία, βιομηχανία, οικιακή χρήση.
 • 16. Πόσιμο νερό  Παρόλο που ο πλανήτης είναι καλυμμένος στα 23 με νερό, μόνο το 3% είναι πόσιμο.  Κάθε ανθρώπινη ανάγκη για τη χρήση του νερού το ρυπαίνει.  Το πόσιμο νερό μπορεί να είναι επιφανειακό πηγές, λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες.  Υπόγειο πηγάδια, σπηλιές.
 • 17. Η Βιομηχανία καταναλώνει το 23% του διαθέσιμου νερού.  Για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,  τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις,  την κατεργασία πρώτων υλών  Με το Νερό διώχνονται τα απόβλητα των εργοστασίων.  Το φαινόμενο της Όξινης Βροχής.  Το Νερό χρησιμοποιείται κυρίως ως μέσο για άλλα στάδια.  Μόνο ένα μικρό ποσοστό καταναλώνεται πλήρως.
 • 18. Κατανάλωση για οικιακή χρήση  Η χρήση του νερού σε κάθε σπίτι είναι απαραίτητη.  Πρέπει όμως να προσέχουμε να μην το σπαταλάμε άδικα
 • 19. Γεωργία-Άρδευση καλλιεργειών  Το νερό είναι πολύτιμο για τα φυτά άρα και για τις καλλιέργειες του ανθρώπου.  Το νερό που χρησιμοποιείται αντλείται από ποτάμια και λίμνες ( τεχνητές ή φυσικές).
 • 20. Το νερό πριν πολλά χρόνια  Πριν από αρκετά χρόνια στα σπίτια δεν υπήρχαν βρύσες. Έπαιρναν το νερό με τις στάμνες από την κεντρική βρύση στην πλατεία του οικισμού .  Σε πολλές περιπτώσεις είχαν πηγάδια στις αυλές τους και από εκεί έβγαζαν το νερό και στη συνέχεια το έφερναν στο σπίτι.
 • 21. Ο Νερουλάς Σε άλλες περιοχές υπήρχε ο νερουλάς, που κουβαλούσε το νερό σε στάμνες με το γάιδαρό του ή με κάποιο άλλο όχημα και το έδινε στα σπίτια.
 • 22. Νερό στα νησιά  Στα νησιά όμως που το πρόβλημα έλλειψης νερού ήταν μεγάλο, και δεν μπορούσαν να το μεταφέρουν εύκολα από άλλες περιοχές , συγκέντρωναν το νερό της βροχής στις ταράτσες των σπιτιών τους, το οποίο και χρησιμοποιούσαν.
 • 23. Νερόμυλοι Την εποχή του Βυζαντίου οι νερόμυλοι εξαπλώθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία και κάλυπταν κυρίως τις ανάγκες των κατοίκων των χωριών σε αλεύρι για όλο το χρόνο. Οι νερόμυλοι κινούσαν ένα ζευγάρι μυλόπετρες . Η κατασκευή τους ακολουθούσε τις τοπικές αρχιτεκτονικές συνήθειες και ήταν πέτρινοι με τα δάπεδά τους πλακόστρωτα και στο εσωτερικό του χώρο υπήρχε τζάκι. Οι νερόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν και για την παραγωγή λαδιού και μπαρουτιού. Μερικοί μύλοι λειτουργούσαν όλο το χρόνο, ενώ άλλοι σταματούσαν το καλοκαίρι εξαιτίας της ελάττωσης του νερού (ξερόμυλοι).
 • 24. Σε τι βοηθά το νερό;  Το νερό βοηθά στη λειτουργία των ζωτικών οργάνων (καρδιά, εγκέφαλος νεφροί, πνεύμονες, συκώτι).  Στο μεταβολισμό.  Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματος.  Μας χαρίζει λαμπερά, γερά και δυνατά μαλλιά.  Μας δίνει λαμπερό και υγιές δέρμα.  ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΑ!
 • 25. Το νερό στη θρησκεία Στις περισσότερες θρησκείες, το νερό αποτελεί το σύμβολο της ζωής, της καθαρότητας, της ψυχικής υγείας.
 • 26. Το νερό στη λαογραφία  Σε αρκετές περιοχές, οι άνθρωποι ακολουθούν έθιμα με το νερό, τα οποία νιώθουν ότι θα τους εξασφαλίσουν υγεία και ευτυχία.  Οι βρύσες, τα πηγάδια, οι στάμνες, τα μάγγανα, οι νερόμυλοι, οι νεροτριβές, τα υδραγωγεία, τα γεφύρια από την άλλη αποκαλύπτουν την προσπάθεια του ανθρώπου να δαμάσει και να εκμεταλλευτεί αυτό το ζωτικό αγαθό, το νερό.
 • 27. Παροιμίες για το Νερό  Είπε το νερό νεράκι  Πνίγεται σε μια κουταλιά νερό  Κάνω μια τρύπα στο νερό  Μπήκε το νερό στ’ αυλάκι  Είπε το μάθημα νεράκι  Όσα είπαμε νερό κι αλάτι.  Το νερό της φωτιάς.  Πάω προς νερού μου.  Του έδωσε ένα ποτήρι νερό τώρα στα γεράματα.  Έβαλε νερό στο κρασί του  Πίνε νερό να έχεις κεφάλι γερό  Το αίμα νερό δεν γίνεται  Δε δίνει ούτε στον άγγελο του νερό  Ήπιε το αμίλητο νερό  Όταν διψάει η αυλή σου , μη χύνεις νερό εδώ  Είναι κορίτσι σαν το κρύο το νερό  Σπάνε τα νερά μου  Ήπιε το αμίλητο νερό  Όταν διψάει η αυλή σου , μη χύνεις νερό εδώ  Είναι κορίτσι σαν το κρύο το νερό  Σπάνε τα νερά μου  Ήπιε το νερό της λησμονιάς.  Αυτό το θέμα σηκώνει πολύ νερό  Τον έφερε στα νερά της  Κουβαλάει νερό στο μύλο  Μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό  Θολώνει τα νερά
 • 28. Αινίγματα Όταν πλυθώ, λερώνεται. Τι είναι; (το νερό) Πάει, πάει και πίσω δε γυρνάει. Τι είναι; (το ποτάμι) Από ψηλά πέφτει και δε γκρεμίζεται, πέφτει και δε ραγίζεται. Τι είναι; (η βροχή) Πάπλωμα παπλωματίζει , πέφτει κάτω και μουγκρίζει. Τι είναι; (τα κύματα της θάλασσας) Είναι κάτι που μπορεί και τρέχει, μα δεν μπορεί να περπατήσει. Τι είναι; (το νερό)
 • 29. Νερό και Μυθολογία  Οι σημαντικότεροι πολιτισμοί γεννήθηκαν κοντά στο νερό.  Στη Μεσόγειο το νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτισμών . Οι δρόμοι των ποταμών και των θαλασσών προμήθευαν στις ανθρώπινες κοινωνίες όχι μόνο νερό για τις καλλιέργειες και μέσα διατροφής, αλλά κι έναν ασφαλή κι εύκολο δρόμο για τις μετακινήσεις, το εμπόριο, τις ανταλλαγές προϊόντων, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, των λαών, των πολιτισμών!  Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός συνδέθηκε με τον ποταμό Νείλο, ο πολιτισμός της Μεσοποταμίας με τον Τίγρη και τον Ευφράτη, ο ελληνικός πολιτισμός με τα πλούσια παράλια της Μ . Ασίας… •Στα αρχαία χρόνια και μέχρι σήμερα, το νερό είναι ο πιο μεγάλος θησαυρός για τον άνθρωπο. Στα παλιά χρόνια πίστευαν πως μία ώρα το βράδυ το νερό κοιμόταν και δεν έπρεπε να το ξυπνήσεις. ΄Οταν κάποιος ήθελε να πιεί νερό έπρεπε να το ταρακουνήσει βάζοντας το χέρι του στην λίμνη ή στο ποτάμι. Αν όμως δεν το ξυπνούσες το νερό θα σε ρουφούσε μέσα.
 • 30. Νερό και Μυθολογία Στην ελληνική μυθολογία, αρκετοί ποταμοί παρουσιάζονταν ως θεοί! Ο Ωκεανός, ήταν ο ποταμός που ρέει γύρω από τη Γη, χωρίς εκβολές και πηγές. Ο Αχελώος ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής από τους ποταμούς-γιους του Ωκεανού και μπορούσε να μεταμορφώνεται άλλοτε σε δράκο κι άλλοτε σε ταύρο.  Ποσειδώνας Ήταν κυρίαρχος των ποταμών, των λιμνών και όλων των νερών. Είχε μια τρίαινα που όταν οργιζόταν, χτυπούσε την τρίαινά του στα νερά, ανατάραζε τα κύματα και εξαπόλυε θύελλες.  Νηρέας - Νηρηίδες Θεός της θάλασσας, αρχαιότερος από τον Ποσειδώνα. Ζούσε στα παραμυθένια παλάτια του, στο βυθό του Αιγαίου, με τις πενήντα κόρες του, τις Νηρηίδες
 • 31. Νερό και Τέχνες  Το νερό έχει εισβάλλει σε όλους τους τομείς τις ζωής μας. Εκτός από το ότι το νερό είναι η ίδια μας η ζωή αφού αν δεν υπάρχει νερό δεν υπάρχουν και ζωντανοί οργανισμοί το νερό έχει επιπλέον εμπνεύσει πολλούς καλλιτέχνες στο χορό, την μουσική , τη ζωγραφική και το θέατρο.
 • 32. Ν ε ρ ό κα ι Χο ρ ό ς  Το νερό από τα παλιά χρόνια σχετίζεται με τον χορό, π.χ. ο «χορός της βροχής» των ινδιάνων . Πολλές χορογραφίες έχουν εμπνευστεί από το νερό: είτε στον τίτλο τους (π.χ «Η λίμνη των κύκνων»), ή ακόμα και στο σκηνικό, όπως η αρχική χορογραφία της πολύ επιτυχημένης χορευτικής ταινίας “step up”.
 • 33. Νερό και Μουσική  Πολλοί συνθέτες έχουν εμπνευστεί από το νερό με αποτέλεσμα τη δημιουργία σπουδαίων έργων, όπως το αριστούργημα του Tchaikovsky «Η λίμνη των κύκνων». Όσον αφορά την εγχώρια μουσική, το τραγούδι του Σταύρου Σιόλα που και κέρδισε το φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 2007 σχετιζόταν με το νερό τόσο στην θεματολογία όσο και στον τίτλο του που ήταν: «Της Άρνης το νερό»
 • 34. Νερό και Ζωγραφική Μερικοί από τους πιο δημοφιλείς ζωγράφους του κόσμου έχουν φτιάξει μεγάλα έργα με θέμα το νερό. Η δημιουργία και μόνο των περισσοτέρων έργων ζωγραφικής απαιτεί νερό καθώς τα περισσότερα είδη μπογιάς σχετίζονται με αυτό.
 • 35. Είδη νερού, υδάτινοι πόροι  Ποτάμια  Λίμνες  Καταρράχτες  Υπόγεια ύδατα  Βροχοπτώσεις
 • 36. Ποτάμια της Ελλάδας  Έβρος  Βοϊδομάτης  Αχελώος  Αχέροντας  Λούρος
 • 37. Λίμνες της Ελλάδας  Πρέσπες  Τριχωνίδα  Πλαστήρα  Βεγορίτιδα
 • 38. Θάλασσες της Ελλάδας  Ιόνιο Πέλαγος  Αιγαίο Πέλαγος  Κρητικό Πέλαγος  Μυρτώο Πέλαγος
 • 39. Προβλήματα με το νερό  Ρύπανση του νερού  Μόλυνση  Όξινη βροχή  Λειψυδρία
 • 40. Ρύπανση του νερού  Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν τα επιφανειακά νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, μπορεί να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες:  Αστικά λύματα  Βιομηχανικά υγρά απόβλητα  Γεωργικά υγρά απόβλητα  Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα
 • 41. Μόλυνση  Μόλυνση είναι μια ειδική κατηγορία ρύπανσης που οφείλεται σε μικροοργανισμούς που καταλήγουν σε ποτάμια ,λίμνες ή στη θάλασσα.  Άμεση ρύπανση είναι αυτή την οποία αντιλαμβανόμαστε με γυμνό μάτι.  Έμμεση ρύπανση είναι αυτή που δε φαίνεται δεν είναι ορατή.
 • 42. Αιτίες και Αποτελέσματα της έλλειψης νερού Αιτίες  Αλόγιστη χρήση ,σπατάλη  Αύξηση πληθυσμού  Αύξηση αναγκών του νερού του σύγχρονου ανθρώπου  Έλλειψη οικολογικής συνείδησης  Ρύπανση υδάτινων Αποτελέσματα  Ασθένειες στις χώρες του τρίτου κόσμου  Αλλαγή κλιματικών συνθηκών  Έλλειψη τροφής  Πιθανότητα πολέμου για τον έλεγχο νερού  Θάνατος
 • 44. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ  Χρησιμοποιούμε μόνο όσο χρειαζόμαστε.  Φράγματα  Ανακύκλωση  Εκμετάλλευση τεχνολογικών επιτευγμάτων – σύναψη συμφωνιών.  Επιβολή ποινών σε βιομηχανίες που επιταχύνουν τη μόλυνση.  Υφάλμυρα νερά
 • 45. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην καθημερινή ζωή μας 1. Ελέγξτε για διαρροή το καζανάκι της τουαλέτας με την προσθήκη χρώματος ζαχαροπλαστικής. Εάν υπάρχει διαρροή, το χρώμα θα εμφανιστεί μέσα σε 30 λεπτά 2. Μην χρησιμοποιείτε το καζανάκι της τουαλέτας άσκοπα. 3. Εάν το κουμπί στο καζανάκι δεν επανέρχεται στη θέση του μετά τη χρήση, αφήνοντας το νερό να τρέχει συνεχώς, αντικαταστήστε το ή ρυθμίστε τη ροή. 4. Μην αφήνετε το νερό να τρέχει, ξυρίζοντας ή πλένοντας το πρόσωπό σας. 5. Χρησιμοποιήστε το πλυντήριο ρούχων, μόνο όταν φορτώνεται πλήρως ή ρυθμίστε κατάλληλα τη στάθμη νερού για το μέγεθος του φορτίου που χρησιμοποιείτε.
 • 46. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην καθημερινή ζωή μας 6. Αφήστε τα λερωμένα πιάτα και σκεύη να μουλιάσουν στο νερό, αντί να απομακρύνετε τα αποφάγια κάτω από τρεχούμενη βρύση. 7. Προτιμήστε να πλένετε τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε μία λεκάνη νερό. 8.Επιλέξτε το κατάλληλο σκεύος, όταν μαγειρεύετε. Όσο μεγαλύτερα είναι τα σκεύη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η κατανάλωση σε νερό. 9. Ποτίζετε τον κήπο σας νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία και η ταχύτητα του αέρα είναι οι χαμηλότερες . Αυτό μειώνει τις απώλειες νερού από την εξάτμιση.
 • 47. Τρόποι εξοικονόμησης νερού στην καθημερινή ζωή μας 10. Είναι προτιμότερη η εγκατάσταση αυτόματου ποτίσματος. 11. Επιλέξετε φυτά που είναι ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής σας. 12.Τοποθετήστε στην άκρη της μάνικας σας βρύση, ώστε να προσαρμόζεται η ροή στις απαιτήσεις σας και να αποφεύγονται οι σπατάλες. 13.Προτιμήστε τα πλυντήρια αυτοκινήτων, τα οποία ανακυκλώνουν το νερό. Εάν πλένετε οι ίδιοι το αυτοκίνητό σας, επιλέξτε περιοχές με γρασίδι.
 • 48. «Υδρο-οικολογικά σχολεία»  Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εγκαινιάζει μια νέα δράση στον τομέα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τη δημιουργία ενός δικτύου σχολείων, ειδικά εστιασμένων στο θέμα της εξοικονόμησης νερού. Τα «υδρο-οικολογικά σχολεία» θα σχεδιάζουν, θα επεξεργάζονται και θα εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δράσεις με σκοπό την εξοικείωση των μαθητών στην ιδέα της εξοικονόμησης και της ορθολογικής χρήσης του νερού.
 • 49. Φράγματα  Το φράγμα είναι μια κατασκευή που εμποδίζει, ανακατευθύνει ή επιβραδύνει την φυσική ροή υδάτων. Συνήθως με την κατασκευή ενός φράγματος δημιουργούνται συλλέκτες υδάτων, δεξαμενές ή ακόμα και τεχνητές λίμνες.
 • 50. Αρνητικά των φραγμάτων  Αλλοίωση φυσικού τοπίου.  Αφανισμός χλωρίδας και πανίδας.  Κίνδυνοι κατολισθήσεων που θα οδηγήσουν τα υλικά εκσκαφής μέσα στο ποτάμι.  Αφύσικες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου.  Έκταση του φαινομένου του θερμοκηπίου.  Αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής του φράγματος.  Κίνδυνος τοπικών σεισμών σε περιοχές με φράγματα αφού επιβαρύνεται ο φλοιός της γης.  Μείωση αγροτικής παραγωγής και τοπικής χλωρίδας.  Η διάρκεια ζωής των φραγμάτων είναι περιορισμένη λόγω της σταδιακής μείωσης της χωρητικότητας.
 • 51. Εκμετάλλευση του νερού μέσω των φραγμάτων  Η υδροηλεκτρική ενέργεια ορίζεται ως η εκμετάλλευση της ροής του νερού με τη βοήθεια ενός φράγματος, για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Συνήθως το νερό χρησιμοποιείται για την περιστροφή ενός στροβίλου. Ο στρόβιλος περιστρέφει μια γεννήτρια και έτσι παράγεται ηλεκτρισμός. Περίπου 4- 5% της συνολικής ενέργειας που παρέχεται στην κοινωνία μας προέρχεται από υδροηλεκτρικούς σταθμούς. Οι περισσότερες από τις ενδεικνυόμενες περιοχές έχουν αξιοποιηθεί και ήδη φράγματα και υδροηλεκτρικά εργοστάσια βρίσκονται σε λειτουργία.
 • 52. Αφαλάτωση Νερού  Είναι η διεργασία αφαίρεσης αλάτων από το νερό των θαλασσών, ποταμών ή λιμνών. Είναι μια μέθοδος απόθεσης πόσιμου νερού.  Η ιδέα ξεκίνησε από τους αρχαίους Έλληνες ναυτικούς τον 4ο π.Χ. αιώνα με την εξάτμιση θαλασσινού νερού, όπως την περιγράφει ο Αριστοτέλης.  Από το 1970 λειτουργούν βιομηχανικές εγκαταστάσεις αφαλάτωσης νερού στις Η.Π.Α. , Ρωσία, Μεξικό, Μ. Ανατολή, Κουβέιτ, Αίγυπτος, Ισραήλ και Ισπανία.  Στην Ελλάδα υπάρχουν μικρές μονάδες αφαλάτωσης νερού στη Σύρο, στη Νίσυρο, στην Αίγινα και αλλού.  Είναι μια οικολογική λύση στο πρόβλημα λειψυδρίας ενός τόπου.
 • 53. Τεχνητές Λίμνες  Με τον όρο τεχνητή λίμνη αποκαλούμε κάθε λίμνη που σχηματίστηκε με κατασκευή φραγμάτων, συνήθως στη ροή ποταμών, αλλά και πολύ μικρότερων υδάτινων ρευμάτων, που προέρχονται από την ίδια λεκάνη απορροής, όπως είναι η Λίμνη του Μαραθώνα. Ο σκοπός της δημιουργίας τέτοιων λιμνών είναι η παραγωγή ενέργειας, η άρδευση και η ύδρευση. Στην Ελλάδα υπάρχουν, μέχρι σήμερα, 25 τέτοιες λίμνες
 • 54. Ανακύκλωση Νερού  Στο μέλλον θα υπάρχουν μονάδες βιολογικού καθαρισμού των νερών που χρησιμοποιούνται στις πόλεις κα στις βιομηχανίες. Έτσι οι επιστήμονες εξετάζουν τον τρόπο κατασκευής διπλού δικτύου ύδρευσης.  1)Δίκτυο με καθαρό νερό Α΄ ποιότητας ώστε να είναι πόσιμο.  2) Δίκτυο με νερό χαμηλότερης ποιότητας που θα προέρχεται από την επεξεργασία ακάθαρτου νερού από πόλεις και εργοστάσια. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ: 1)Πότισμα κήπων, χωραφιών, πάρκων 2)Καθαριότητα των ζώων 3)Οικιακή χρήση στο καζανάκι της τουαλέτας 4)Πλύσιμο οχημάτων, βεραντών
 • 55. Ιστοσελίδες  http://el.wikipedia.org  www.youtube.com  http://el.wiktionary.org  http://www.watersave.gr  http://micro-kosmos.uoa.gr  http://www.tephanion.gr  http://itia.ntua.gr/el/docinfo  http://gym-dagnis.ach.sth.gr  http://sites.google.com
 • 56. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!