Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Introduce toPRESENTATION PREPARATION TECHNIQUES                    Nukool Thanuanram         ...
KEY30Minute
ผูเ้ รียน คือ ศูนย์กลาง  พูดเป็ นเรื่องที่เป็ นประโยชน์และเป็ นกุศลต่อเขา  Trendy อยู่ในกระแส  เป็ นเรื่องที่เราถนัด
“ ให้ความรัก ก่อนให้ความรู ้ ”  •  พูดและนํ าเสนอเพราะรักและหวังดีต่อเขา  •  เต็มใจให้ ไม่มีอคติ  •  อย่าทําเพราะคิด...
3 สบาย    ั   ฟงสบายหู   ดูสบายตา   พาสบายใจ   สบาย ๆ
FOkey success factor       ซ้อม ซ้อม ซ้อม และก็
เสริมความมันใจ      ่ •  ซ้อม 3 เท่า ของการนํ าเสนอจริง •  ทดลองจับเวลา •  หาคนทดลองฟัง •  เปิ ดใจรับ feedbac...
นํ า เนื้ อ เนี ยน  เกริ่นนํ าอย่างเร้าใจ กระตุนอารมณ์ ดึงดูดความสนใจ               ้  เนื้ อหาชัดเจน สัน...
ข้อสุดท้าย : อย่าเชื่อในสิงที่ผมว่ามา … แหกกฎซ่ะบ้าง ก็ดีเหมือนกันนะ      ่               สู ้ ๆ
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Presentation Preparation Tips-Nukool Style

1 565 vues

Publié le

Presentation Preparation Tips-Nukool Style

 1. 1. Introduce toPRESENTATION PREPARATION TECHNIQUES Nukool Thanuanram Consultant, Trainer & Advisor Skype. Twitter. Facebook: nukool2001
 2. 2. KEY30Minute
 3. 3. ผูเ้ รียน คือ ศูนย์กลาง  พูดเป็ นเรื่องที่เป็ นประโยชน์และเป็ นกุศลต่อเขา  Trendy อยู่ในกระแส  เป็ นเรื่องที่เราถนัด
 4. 4. “ ให้ความรัก ก่อนให้ความรู ้ ” • พูดและนํ าเสนอเพราะรักและหวังดีต่อเขา • เต็มใจให้ ไม่มีอคติ • อย่าทําเพราะคิดว่ามันคือหน้าที่หรือโดนบังคับ • คนฟังแต่ละคนไม่เหมือนกัน แต่ ทุกคนสามารถพัฒนาได้ • ไม่ประมาท แต่ ไม่สร้างภาพความกลัวในหัวใจ
 5. 5. 3 สบาย  ั ฟงสบายหู  ดูสบายตา  พาสบายใจ  สบาย ๆ
 6. 6. FOkey success factor ซ้อม ซ้อม ซ้อม และก็
 7. 7. เสริมความมันใจ ่ • ซ้อม 3 เท่า ของการนํ าเสนอจริง • ทดลองจับเวลา • หาคนทดลองฟัง • เปิ ดใจรับ feedback • ้ ทดลองใหม่ อีกครัง • มาถึงก่อนเวลา • เดินรอบๆ สัมผัสบรรยากาศ • ทําความคุนเคย ้ • สูดหายใจลึกๆ • นํ้ าเย็นๆสักแก้วก่อนพูด • พูดประโยคแรกให้ดงที่สด มันใจที่สด ั ุ ่ ุ
 8. 8. นํ า เนื้ อ เนี ยน  เกริ่นนํ าอย่างเร้าใจ กระตุนอารมณ์ ดึงดูดความสนใจ ้  เนื้ อหาชัดเจน สัน กระชับ พูดน้อยต่อยหนัก ้  ปริมาณ slide ไม่ใช่ตวชี้วดความสําเร็จ ั ั  อย่าอัดทุกอย่างลงไปใน slide  ใช้สอช่วย (visual : photo, clip vdo) ่ื  ขมวดเนื้ อหาหลัก สรุปหัวข้อสําคัญๆอีกครัง ้  เปิ ดโอกาสให้ซกถาม (ไม่รู ้ บอกไม่รู ้ อย่าดํานํ้ า) ั
 9. 9. ข้อสุดท้าย : อย่าเชื่อในสิงที่ผมว่ามา … แหกกฎซ่ะบ้าง ก็ดีเหมือนกันนะ ่ สู ้ ๆ

×