TOPIK 4 - PART 2 BADAN KEHAKIMAN PA.pdf

SLIDESMANIA.COM
TOPIK 4:
STRUKTUR
PEMERINTAHAN -part 2-
PENGAJIAN AM
SEMESTER 1
anysfadzlyn
Pengajian Am Channel
SLIDESMANIA.COM
04
BADAN
KEHAKIMAN
1. Ketua Kehakiman ialah
Ketua Hakim Negara
SLIDESMANIA.COM
2. FUNGSI BADAN KEHAKIMAN
Melindungi hak
asasi manusia
Mempunyai
kuasa mentafsir
perlembagaan &
undang-undang
Menjadi
pentadbir
keadilan
dengan
membicarakan
kes sivil &
jenayah
Menyemak
undang-undang
yang diluluskan
oleh DUN &
parlimen
SLIDESMANIA.COM
3. PELANTIKAN HAKIM
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat PM
* Selepas berunding dengan MRR
1.
KETUA HAKIM NEGARA
HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN
MAHKAMAH RAYUAN
MAHKAMAH TINGGI
2.
HAKIM MAHKAMAH
SESYEN
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah
Tinggi
* Hakim Mahkamah Sesyen dianggap
sebagai kakitangan awam
SLIDESMANIA.COM
3. PELANTIKAN HAKIM
Majistret Wilayah Persekutuan
* Dilantik oleh YDPA
* Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya
Majistret Negeri Lain
* Dilantik oleh Ketua Negeri (Sultan/YDPN)
* Atas nasihat Hakim Besar Malaya @ Hakim Besar
Sabah Sarawak
3.
MAJISTRET
SLIDESMANIA.COM
4. KELAYAKAN MENJADI HAKIM
Warganegara Malaysia
Termaktub Dalam Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan
Dalam tempoh 10 tahun sebelum
perlantikan, beliau merupakan:
* Peguam Mahkamah Persekutuan @
* Peguam Mahkamah Tinggi @
* Anggota Suruhanjaya Perkhidmatan
Kehakiman & Undang-undang
Pindaan Perkara 125 (1), tahun 2005
Umur persaraan hakim telah
dinaikkan daripada 65 kepada 66
tahun
SLIDESMANIA.COM
5. PENTADBIRAN MAHKAMAH
Ketua
Pendaftar
Pendaftar
Mahkamah
Rayuan
Pendaftar
Mahkamah
Tinggi Malaya
Pendaftar
Mahkamah
Tinggi Sabah &
Sarawak
* a.k.a Ketua Pegawai Pentadbir
di mahkamah
* Bertanggungjawab secara langsung
kepada Ketua Hakim Negara
Dibantu oleh
SLIDESMANIA.COM
6. KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN
Parlimen & Kerajaan boleh mencadangkan tindakan yang
perlu diambil ke atas hakim
Parlimen & Kerajaan tidak berkuasa melucutkan jawatan
hakim
Hanya tribunal yang boleh memutuskan hakim
tersebut dipecat @ sebaliknya
SLIDESMANIA.COM
7.1 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
MAHKAMAH
ATASAN
* Mahkamah Persekutuan
* Mahkamah Rayuan
* Mahkamah Tinggi Malaya
* Mahkamah Tinggi Borneo
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Persekutuan
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Menentukan kesahan UU yang digubal
oleh Parlimen/DUN
* Menyelesaikan pertikaian antara negeri –
negeri @ negeri - persekutuan
* Memberi nasihat kepada YDPA tentang
perlembagaan
UU = Undang-Undang
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Rayuan
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Membicarakan semua kes rayuan sivil &
jenayah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi
* Membicarakan kes yang melibatkan:
- tuntutan melebihi RM 250 000
- keputusan mahkamah yang berkaitan
kos
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Tinggi
BIDANG KUASA ASAL & LAIN
* Membicarakan kes sivil & jenayah
* Menjatuhkan hukuman
* Menyelia & mengubah keputusan Mahkamah Bawahan
* Pertikaian antara tuan rumah & penyewa
* Kesahan @ pembubaran perkahwinan
* Kemuflisan & penggulungan syarikat
* Penjagaan kanak-kanak
* Kenyataan sah wasiat & surat kuasa tadbir estet
* Pembatalan kontrak
* Injuksi (satu perintah daripada mahkamah untuk menghalang
atau mengarahkan seseorang daripada melakukan sesuatu)
SLIDESMANIA.COM
MAHKAMAH
RENDAH
* Mahkamah Sesyen
* Mahkamah Majistret
* Mahkamah Bagi Kanak-kanak
7.2 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Sesyen
BIDANG KUASA
SIVIL
* Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara
yang dipertikaikan tidak melebihi RM 1 juta
kecuali,
- kemalangan kenderaan
- penderitaan
- kes tuan rumah & penyewa
JENAYAH
* Membicarakan kes kecuali, yang boleh membawa
hukuman mati
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Majistret
BIDANG KUASA
SIVIL
* Membicarakan kes yang nilai maksimum
perkara yang dipertikaikan tidak melebihi
RM 100 000
JENAYAH
* Membicarakan kes yang boleh membawa
hukuman maksimum 10 tahun penjara @
denda
* Membicarakan kesalahan mengikut
Kanun Keseksaan 392 & 457
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Bagi Kanak-
Kanak
BIDANG KUASA
SIVIL & JENAYAH
* Membicarakan semua kes kecuali kesalahan
yang boleh dihukum mati
* Jika bersalah, kanak-kanak tidak dipenjarakan
* Antara hukumanya ialah:
- Amaran supaya berkelakuan baik
- Hukuman sebat
(ringan & tidak melebihi 10 sebatan)
- Dihantar ke sekolah pemulihan akhlak hingga
berumur 21 tahun
SLIDESMANIA.COM
STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
Mahkamah
Bagi Kanak-
Kanak
BIDANG KUASA
* Jika hukuman mati, kanak-
kanak ditahan @ dipenjarakan
atas perkenan Raja
#Raja bagi negeri yang terlibat
SLIDESMANIA.COM
PESURUHJAYA
KEHAKIMAN * Pelantikan oleh YDPA, atas nasihat PM,
persetujuan MRR
* Pemecatan oleh YDPA melalui syor tribunal
* Menikmati kekebalan seperti Hakim
Mahkamah Tinggi
* Berkuasa melaksanakan fungsi
Hakim Mahkamah Tinggi
7.3 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
Atur Cara 1
Kes sivil – Tindakan undang-
undang yang diambil oleh
seseorang untuk mendakwa
orang lain yang telah melanggar
hak-haknya
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 2
* Perbicaraan di Mahkamah Tinggi
dimulakan apabila pihak plaintif
berjaya mendapat writ
* Writ – dokumen rasmi untuk
meminta defenden menghadirkan diri
di mahkamah
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 3
* Sekiranya pihak defenden
gagal menghadirkan diri,
keputusan akan dibuat tanpa
kehadirannya
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 4
* Writ diserahkan secara terus kepadanya
@ kepada peguamnya
* Sekiranya cara di atas tidak dapat
dilaksanakan:
- writ boleh ditampal di kediamannya
- diiklankan di akhbar
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
Atur Cara 5
* Pihak defenden boleh melawan writ
tersebut dengan cara menghadirkan diri ke
mahkamah dalam tempoh masa yang
ditetapkan
* Defenden boleh memilih untuk:
- menuntut perbicaraan
- tidak menuntut perbicaraan
8. ATUR CARA KES SIVIL DI
MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
SLIDESMANIA.COM
9. ATUR CARA KES JENAYAH DI
MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH
Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah @ ditahan polis melalui 3 cara
• Satu perintah kepada
polis untuk
menangkap seseorang
yang dinamakan dalam
waran & membawanya
ke mahkamah
WARAN
TANGKAP
• Satu dokumen yang
menyatakan
pertuduhan
• Meminta tertuduh
hadir ke mahkamah
PERINTAH
SAMAN
MAHKAMAH
• Laporan seseorang
dalam buku polis
• Ada bukti
TANGKAPAN
TANPA
WARAN
SLIDESMANIA.COM
9. ATUR CARA KES JENAYAH DI
MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH
Tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara:
• Tertuduh tidak boleh dikenakan
pemeriksaan balas oleh pendakwa
Memberi Keterangan Di
Kandang Orang Salah
• Tertuduh boleh diperiksa balas oleh
pendakwa
Memberi Keterangan
Bersumpah
• Pihak pendakwa terpaksa membuktikan
yang tertuduh bersalah
Berdiam Diri Di Mahkamah
SLIDESMANIA.COM
10. MAHKAMAH SYARIAH
Bidang kuasa yang
terhad terhadap
UU Islam negeri
Perkara yang
melibatkan orang
Islam sahaja
SLIDESMANIA.COM
MAHKAMAH SYARIAH
3 Bahagian Dengan Bidang
Kuasa Masing-masing
1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH
2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH
3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
SLIDESMANIA.COM
1.
MAHKAMAH
RAYUAN
SYARIAH
* Bidang kuasa mendengar &
memutuskan apa-apa rayuan bagi
sebarang keputusan yang dibuat
oleh Mahkamah Tinggi Syariah
* Bidang kuasa pengawasan &
penyemakan terhadap Mahkamah
Tinggi Syariah
SLIDESMANIA.COM
2.
MAHKAMAH
TINGGI
SYARIAH
* Bidang kuasa jenayah & sivil
* Membicarakan kesalahan yang
dilakukan oleh orang Islam & boleh
dihukum di bawah Enakmen
Pentadbiran Agama Islam
* Bidang kuasa rayuan terhadap
kes dari Mahkamah Rendah
Syariah
SLIDESMANIA.COM
3.
MAHKAMAH
RENDAH
SYARIAH
* Membicarakan kesalahan yang
dilakukan oleh orang Islam di
bawah Enakmen Pentadbiran
Agama Islam
* Membicarakan kesalahan
terhadap rukun-rukun agama Islam
SLIDESMANIA.COM
KES SIVIL
MAHKAMAH SYARIAH
* Pertunangan
* Perkahwinan
* Rujuk
* Penceraian
* Fasakh (melepaskan ikatan perkahwinan
setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim)
* Nusyuz (isteri enggan mentaati perintah atau
permintaan suami yang sah di sisi syarak)
PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI
* Pembahagian harta
* Pewarisan harta berwasiat/tidak berwasiat
WASIAT
* Nafkah orang tanggungan
* Kesahtarafan
* Penjagaan budak-budak
* Pembahagian/tuntutan harta sepencarian
LAIN-LAIN
SLIDESMANIA.COM
KES JENAYAH
MAHKAMAH SYARIAH
* Khalwat/Zina
* Minuman keras
* Tidak berpuasa Ramadhan
* Ajaran sesat
MELANGGAR HUKUM ISLAM
SLIDESMANIA.COM
05 MAHKAMAH
KHAS
SLIDESMANIA.COM
1. MAHKAMAH TENTERA * Membicarakan kesalahan disiplin
yang dilakukan berkaitan dengan
undang-undang perkhidmatan
tentera
2. MAHKAMAH BUMIPUTERA * Membicarakan kesalahan yang
dilakukan dari segi adat resam kaum
bumiputera di Sabah & Sarawak
SLIDESMANIA.COM
4. TRIBUNAL TUNTUTAN
PENGGUNA
* Tuntutan pengguna di
bawah Akta Perlindungan
Pengguna
5. TRIBUNAL TUNTUTAN
PEMBELI RUMAH * Tuntutan pengguna di bawah
Akta Pemajuan Perumahan
(Kawalan & Perlesenan) 1966 Akta 118
3. MAHKAMAH PERUSAHAAN * Perkara yang melibatkan
pertelingkahan antara pihak majikan,
pekerja & kesatuan pekerja
SLIDESMANIA.COM
06 PENGHINAAN
MAHKAMAH
SLIDESMANIA.COM
PENGHINAAN
JENAYAH
* Kelakuan keji terhadap hakim
* Berkelakuan biadap
* Mengganggu para saksi &
pegawai mahkamah
* Menulis penerbitan yang
menjatuhkan maruah
mahkamah
PENGHINAAN
SIVIL
* Berkaitan terus dengan arahan
mahkamah
* Kegagalan untuk mematuhi arahan &
perintah mahkamah seperti:
- gagal hadir ke mahkamah
- gagal mematuhi penghakiman @
proses mahkamah
- Tindakan tidak mematuhi sepina
(perintah untuk menghadirkan diri di mahkamah bagi
memberi keterangan)
SLIDESMANIA.COM
07
PEGUAM
NEGARA
MALAYSIA
SLIDESMANIA.COM
PERANAN
Penasihat undang-
undang utama
kepada kerajaan
Pendakwa Raya
Malaysia
LANTIKAN
Dilantik oleh YDPA
Atas nasihat PM
SLIDESMANIA.COM
KUASA PENDAKWAAN PENJAGA KEPENTINGAN AWAM
Mengawal segala prosiding
jenayah di negara
Menentukan sama ada sesuatu
kes itu boleh diteruskan atau
tidak
Menentukan jenis mahkamah
bagi sesuatu prosiding jenayah
untuk dimulakan @ dipindahkan
PEGUAM NEGARA
KUASA UTAMA
SLIDESMANIA.COM
THANKS!
anysfadzlyn
Pengajian Am Channel
FOLLOW US AND SUBSCRIBE
1 sur 41

Recommandé

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd par
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
21.3K vues69 diapositives
Getting into the tech field. what next par
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.2K vues22 diapositives
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent par
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.9K vues99 diapositives
How to have difficult conversations par
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K vues19 diapositives
Introduction to Data Science par
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K vues51 diapositives
Time Management & Productivity - Best Practices par
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K vues42 diapositives

Contenu connexe

Dernier

Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da... par
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...
Bahasa Visual & Storytelling; Bahasa Masa Depan, Dalam Era Transisi Energi Da...Yulianus Firmansyah Ladung
45 vues50 diapositives
RAGAM BAHASA INDONESIA par
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIAAzmiMustafa4
13 vues6 diapositives
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka par
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka ahmadmistari
48 vues14 diapositives
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx par
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRahimaSyahnePutri1
18 vues23 diapositives
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx par
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxdiahprameswari1986
19 vues4 diapositives
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxgracemarsela01
19 vues9 diapositives

Dernier(20)

Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka par ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari48 vues
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0119 vues
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx par AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza115 vues
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ... par razakroy
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
Royyan A. Dzakiy - Be an Inspiring Student Leader in The Digital Era [22 Aug ...
razakroy16 vues
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx par randalesmana
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docxLK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
LK 2.1 Eksplorasi Alternatif Solusi .docx
randalesmana16 vues
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx par schulzt1
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
533960798-Presentasi-Modul-9-Matematika.pptx
schulzt118 vues
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5612 vues

En vedette

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
55.4K vues138 diapositives
12 Ways to Increase Your Influence at Work par
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
401.6K vues64 diapositives
ChatGPT webinar slides par
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesAlireza Esmikhani
30.3K vues36 diapositives
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes par
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesProject for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
6.9K vues51 diapositives
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
3.6K vues12 diapositives
Barbie - Brand Strategy Presentation par
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
25.1K vues46 diapositives

En vedette(20)

Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... par Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K vues
12 Ways to Increase Your Influence at Work par GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K vues
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... par DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K vues
Barbie - Brand Strategy Presentation par Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K vues
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well par Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K vues
Introduction to C Programming Language par Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K vues
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... par Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K vues
9 Tips for a Work-free Vacation par Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K vues
How to Map Your Future par SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K vues
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... par AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K vues
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx par Stan Skrabut, Ed.D.
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptxExploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Exploring ChatGPT for Effective Teaching and Learning.pptx
Stan Skrabut, Ed.D.57.6K vues
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning) par Lucas García, PhD
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
How to train your robot (with Deep Reinforcement Learning)
Lucas García, PhD42.5K vues
4 Strategies to Renew Your Career Passion par Daniel Goleman
4 Strategies to Renew Your Career Passion4 Strategies to Renew Your Career Passion
4 Strategies to Renew Your Career Passion
Daniel Goleman122K vues
The Student's Guide to LinkedIn par LinkedIn
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K vues
Different Roles in Machine Learning Career par Intellipaat
Different Roles in Machine Learning CareerDifferent Roles in Machine Learning Career
Different Roles in Machine Learning Career
Intellipaat12.4K vues
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf par TechSoup
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdfDefining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
Defining a Tech Project Vision in Eight Quick Steps pdf
TechSoup 9.7K vues

TOPIK 4 - PART 2 BADAN KEHAKIMAN PA.pdf

 • 1. SLIDESMANIA.COM TOPIK 4: STRUKTUR PEMERINTAHAN -part 2- PENGAJIAN AM SEMESTER 1 anysfadzlyn Pengajian Am Channel
 • 3. SLIDESMANIA.COM 2. FUNGSI BADAN KEHAKIMAN Melindungi hak asasi manusia Mempunyai kuasa mentafsir perlembagaan & undang-undang Menjadi pentadbir keadilan dengan membicarakan kes sivil & jenayah Menyemak undang-undang yang diluluskan oleh DUN & parlimen
 • 4. SLIDESMANIA.COM 3. PELANTIKAN HAKIM * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat PM * Selepas berunding dengan MRR 1. KETUA HAKIM NEGARA HAKIM MAHKAMAH PERSEKUTUAN MAHKAMAH RAYUAN MAHKAMAH TINGGI 2. HAKIM MAHKAMAH SESYEN * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi * Hakim Mahkamah Sesyen dianggap sebagai kakitangan awam
 • 5. SLIDESMANIA.COM 3. PELANTIKAN HAKIM Majistret Wilayah Persekutuan * Dilantik oleh YDPA * Atas nasihat Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya Majistret Negeri Lain * Dilantik oleh Ketua Negeri (Sultan/YDPN) * Atas nasihat Hakim Besar Malaya @ Hakim Besar Sabah Sarawak 3. MAJISTRET
 • 6. SLIDESMANIA.COM 4. KELAYAKAN MENJADI HAKIM Warganegara Malaysia Termaktub Dalam Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan Dalam tempoh 10 tahun sebelum perlantikan, beliau merupakan: * Peguam Mahkamah Persekutuan @ * Peguam Mahkamah Tinggi @ * Anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman & Undang-undang Pindaan Perkara 125 (1), tahun 2005 Umur persaraan hakim telah dinaikkan daripada 65 kepada 66 tahun
 • 7. SLIDESMANIA.COM 5. PENTADBIRAN MAHKAMAH Ketua Pendaftar Pendaftar Mahkamah Rayuan Pendaftar Mahkamah Tinggi Malaya Pendaftar Mahkamah Tinggi Sabah & Sarawak * a.k.a Ketua Pegawai Pentadbir di mahkamah * Bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Hakim Negara Dibantu oleh
 • 8. SLIDESMANIA.COM 6. KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN Parlimen & Kerajaan boleh mencadangkan tindakan yang perlu diambil ke atas hakim Parlimen & Kerajaan tidak berkuasa melucutkan jawatan hakim Hanya tribunal yang boleh memutuskan hakim tersebut dipecat @ sebaliknya
 • 9. SLIDESMANIA.COM 7.1 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA MAHKAMAH ATASAN * Mahkamah Persekutuan * Mahkamah Rayuan * Mahkamah Tinggi Malaya * Mahkamah Tinggi Borneo
 • 10. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Persekutuan BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Menentukan kesahan UU yang digubal oleh Parlimen/DUN * Menyelesaikan pertikaian antara negeri – negeri @ negeri - persekutuan * Memberi nasihat kepada YDPA tentang perlembagaan UU = Undang-Undang
 • 11. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Rayuan BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Membicarakan semua kes rayuan sivil & jenayah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi * Membicarakan kes yang melibatkan: - tuntutan melebihi RM 250 000 - keputusan mahkamah yang berkaitan kos
 • 12. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Tinggi BIDANG KUASA ASAL & LAIN * Membicarakan kes sivil & jenayah * Menjatuhkan hukuman * Menyelia & mengubah keputusan Mahkamah Bawahan * Pertikaian antara tuan rumah & penyewa * Kesahan @ pembubaran perkahwinan * Kemuflisan & penggulungan syarikat * Penjagaan kanak-kanak * Kenyataan sah wasiat & surat kuasa tadbir estet * Pembatalan kontrak * Injuksi (satu perintah daripada mahkamah untuk menghalang atau mengarahkan seseorang daripada melakukan sesuatu)
 • 13. SLIDESMANIA.COM MAHKAMAH RENDAH * Mahkamah Sesyen * Mahkamah Majistret * Mahkamah Bagi Kanak-kanak 7.2 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
 • 14. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Sesyen BIDANG KUASA SIVIL * Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM 1 juta kecuali, - kemalangan kenderaan - penderitaan - kes tuan rumah & penyewa JENAYAH * Membicarakan kes kecuali, yang boleh membawa hukuman mati
 • 15. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Majistret BIDANG KUASA SIVIL * Membicarakan kes yang nilai maksimum perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM 100 000 JENAYAH * Membicarakan kes yang boleh membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara @ denda * Membicarakan kesalahan mengikut Kanun Keseksaan 392 & 457
 • 16. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Bagi Kanak- Kanak BIDANG KUASA SIVIL & JENAYAH * Membicarakan semua kes kecuali kesalahan yang boleh dihukum mati * Jika bersalah, kanak-kanak tidak dipenjarakan * Antara hukumanya ialah: - Amaran supaya berkelakuan baik - Hukuman sebat (ringan & tidak melebihi 10 sebatan) - Dihantar ke sekolah pemulihan akhlak hingga berumur 21 tahun
 • 17. SLIDESMANIA.COM STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA Mahkamah Bagi Kanak- Kanak BIDANG KUASA * Jika hukuman mati, kanak- kanak ditahan @ dipenjarakan atas perkenan Raja #Raja bagi negeri yang terlibat
 • 18. SLIDESMANIA.COM PESURUHJAYA KEHAKIMAN * Pelantikan oleh YDPA, atas nasihat PM, persetujuan MRR * Pemecatan oleh YDPA melalui syor tribunal * Menikmati kekebalan seperti Hakim Mahkamah Tinggi * Berkuasa melaksanakan fungsi Hakim Mahkamah Tinggi 7.3 STRUKTUR BADAN KEHAKIMAN MALAYSIA
 • 19. SLIDESMANIA.COM 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH Atur Cara 1 Kes sivil – Tindakan undang- undang yang diambil oleh seseorang untuk mendakwa orang lain yang telah melanggar hak-haknya
 • 20. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 2 * Perbicaraan di Mahkamah Tinggi dimulakan apabila pihak plaintif berjaya mendapat writ * Writ – dokumen rasmi untuk meminta defenden menghadirkan diri di mahkamah 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 21. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 3 * Sekiranya pihak defenden gagal menghadirkan diri, keputusan akan dibuat tanpa kehadirannya 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 22. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 4 * Writ diserahkan secara terus kepadanya @ kepada peguamnya * Sekiranya cara di atas tidak dapat dilaksanakan: - writ boleh ditampal di kediamannya - diiklankan di akhbar 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 23. SLIDESMANIA.COM Atur Cara 5 * Pihak defenden boleh melawan writ tersebut dengan cara menghadirkan diri ke mahkamah dalam tempoh masa yang ditetapkan * Defenden boleh memilih untuk: - menuntut perbicaraan - tidak menuntut perbicaraan 8. ATUR CARA KES SIVIL DI MAHKAMAH TINGGI & MAHKAMAH RENDAH
 • 24. SLIDESMANIA.COM 9. ATUR CARA KES JENAYAH DI MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH Seseorang boleh dihadapkan ke mahkamah @ ditahan polis melalui 3 cara • Satu perintah kepada polis untuk menangkap seseorang yang dinamakan dalam waran & membawanya ke mahkamah WARAN TANGKAP • Satu dokumen yang menyatakan pertuduhan • Meminta tertuduh hadir ke mahkamah PERINTAH SAMAN MAHKAMAH • Laporan seseorang dalam buku polis • Ada bukti TANGKAPAN TANPA WARAN
 • 25. SLIDESMANIA.COM 9. ATUR CARA KES JENAYAH DI MAHKAMAH TINGGI & DI MAHKAMAH RENDAH Tertuduh boleh memberi keterangan dengan cara: • Tertuduh tidak boleh dikenakan pemeriksaan balas oleh pendakwa Memberi Keterangan Di Kandang Orang Salah • Tertuduh boleh diperiksa balas oleh pendakwa Memberi Keterangan Bersumpah • Pihak pendakwa terpaksa membuktikan yang tertuduh bersalah Berdiam Diri Di Mahkamah
 • 26. SLIDESMANIA.COM 10. MAHKAMAH SYARIAH Bidang kuasa yang terhad terhadap UU Islam negeri Perkara yang melibatkan orang Islam sahaja
 • 27. SLIDESMANIA.COM MAHKAMAH SYARIAH 3 Bahagian Dengan Bidang Kuasa Masing-masing 1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH 2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH 3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
 • 28. SLIDESMANIA.COM 1. MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH * Bidang kuasa mendengar & memutuskan apa-apa rayuan bagi sebarang keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah * Bidang kuasa pengawasan & penyemakan terhadap Mahkamah Tinggi Syariah
 • 29. SLIDESMANIA.COM 2. MAHKAMAH TINGGI SYARIAH * Bidang kuasa jenayah & sivil * Membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam & boleh dihukum di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam * Bidang kuasa rayuan terhadap kes dari Mahkamah Rendah Syariah
 • 30. SLIDESMANIA.COM 3. MAHKAMAH RENDAH SYARIAH * Membicarakan kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah Enakmen Pentadbiran Agama Islam * Membicarakan kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam
 • 31. SLIDESMANIA.COM KES SIVIL MAHKAMAH SYARIAH * Pertunangan * Perkahwinan * Rujuk * Penceraian * Fasakh (melepaskan ikatan perkahwinan setelah diminta cerai oleh isteri melalui hakim) * Nusyuz (isteri enggan mentaati perintah atau permintaan suami yang sah di sisi syarak) PERHUBUNGAN SUAMI ISTERI * Pembahagian harta * Pewarisan harta berwasiat/tidak berwasiat WASIAT * Nafkah orang tanggungan * Kesahtarafan * Penjagaan budak-budak * Pembahagian/tuntutan harta sepencarian LAIN-LAIN
 • 32. SLIDESMANIA.COM KES JENAYAH MAHKAMAH SYARIAH * Khalwat/Zina * Minuman keras * Tidak berpuasa Ramadhan * Ajaran sesat MELANGGAR HUKUM ISLAM
 • 34. SLIDESMANIA.COM 1. MAHKAMAH TENTERA * Membicarakan kesalahan disiplin yang dilakukan berkaitan dengan undang-undang perkhidmatan tentera 2. MAHKAMAH BUMIPUTERA * Membicarakan kesalahan yang dilakukan dari segi adat resam kaum bumiputera di Sabah & Sarawak
 • 35. SLIDESMANIA.COM 4. TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA * Tuntutan pengguna di bawah Akta Perlindungan Pengguna 5. TRIBUNAL TUNTUTAN PEMBELI RUMAH * Tuntutan pengguna di bawah Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan & Perlesenan) 1966 Akta 118 3. MAHKAMAH PERUSAHAAN * Perkara yang melibatkan pertelingkahan antara pihak majikan, pekerja & kesatuan pekerja
 • 37. SLIDESMANIA.COM PENGHINAAN JENAYAH * Kelakuan keji terhadap hakim * Berkelakuan biadap * Mengganggu para saksi & pegawai mahkamah * Menulis penerbitan yang menjatuhkan maruah mahkamah PENGHINAAN SIVIL * Berkaitan terus dengan arahan mahkamah * Kegagalan untuk mematuhi arahan & perintah mahkamah seperti: - gagal hadir ke mahkamah - gagal mematuhi penghakiman @ proses mahkamah - Tindakan tidak mematuhi sepina (perintah untuk menghadirkan diri di mahkamah bagi memberi keterangan)
 • 39. SLIDESMANIA.COM PERANAN Penasihat undang- undang utama kepada kerajaan Pendakwa Raya Malaysia LANTIKAN Dilantik oleh YDPA Atas nasihat PM
 • 40. SLIDESMANIA.COM KUASA PENDAKWAAN PENJAGA KEPENTINGAN AWAM Mengawal segala prosiding jenayah di negara Menentukan sama ada sesuatu kes itu boleh diteruskan atau tidak Menentukan jenis mahkamah bagi sesuatu prosiding jenayah untuk dimulakan @ dipindahkan PEGUAM NEGARA KUASA UTAMA