Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Digital News Update
OCT 12
  18
ไอเดียดี ร้ านอาหารที่ New York จับ Instagram มาใส่ ในเมนู
              18
             ...
“กล่ องลูกบาศก์ ” โปรโมทบริการรถไฟฝรั่งเศสสุดประทับใจ
             18
                ...
เว็บขายของจีนเตรียมรุ กเปิ ดห้ าง AR 1000 สาขาทั่วประเทศ
             18
               ...
ใหม่ ! ตู้เปปซี่อัจฉริยะเล่ นเกม-ชาร์ จมือถือ-ดื่ มเปปซี่ในเครื่องเดียว
          ๊               ...
ฮอนด้ าโปรโมทรถใหม่ ผ่านเกมของ Zynga
           18
                          ...
Ring My Bell for
 new shoes
          18
                                ...
ไนกีใช้ Social Media+RFID เชียร์ นักวิ่งมาราธอน
     ้
              17
            ...
iAd: Breast Cancer Self-Check iPad Ad
          17
                           ...
Kapook แซง Sanook ขึนครองอันดับ 1 เว็บไทยแล้ ว
             ้
             15
      ...
Mercedes: Twitter Powered TVC #YOUDRIVE
         15
                           ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

sur

News oct 12  18 Slide 1 News oct 12  18 Slide 2 News oct 12  18 Slide 3 News oct 12  18 Slide 4 News oct 12  18 Slide 5 News oct 12  18 Slide 6 News oct 12  18 Slide 7 News oct 12  18 Slide 8 News oct 12  18 Slide 9 News oct 12  18 Slide 10 News oct 12  18 Slide 11
Prochain SlideShare
News May 31 - Jun 6
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

0 j’aime

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

News oct 12 18

Télécharger pour lire hors ligne

 • Soyez le premier à aimer ceci

News oct 12 18

 1. 1. Digital News Update OCT 12 18
 2. 2. ไอเดียดี ร้ านอาหารที่ New York จับ Instagram มาใส่ ในเมนู 18 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/ads-ideas/instagram-menu-new-york/ ร้ านอาหารสไตล์ลาตินอเมริ กา “Comodo” ตั ้งอยู่ในย่าน Soho เขต Manhattan สังเกตุเห็นว่าบรรดาลูกค้ าจะชอบถ่ายรูปอาหาร และอัพโหลดขึ ้นไปบน Instagram แอปพลิเคชันแชร์ รูปชื่อดัง ทาให้ ทางร้ านเล็งเห็นประโยชน์จากพฤติกรรมดังกล่าวของลูกค้ า ว่าสามารถนามาใช้ เพื่อเป็ นบริ การเสริมของทางร้ านได้ ร้ านอาหาร Comodo เลยได้ สร้ าง ่ hashtag #ComodoMenu ขึ ้นมาและใส่มนลงไปที่ด้านล่างสุดของเมนูอาหาร เพื่อเห็นการส่งเสริมให้ ลกค้ าถ่ายรูปเมนูที่ตัวเองสัง และอัพโหลดไปบน Instagram พร้ อมกับ ั ู ่ hashtag http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=TKNA5GnO7Xs 1
 3. 3. “กล่ องลูกบาศก์ ” โปรโมทบริการรถไฟฝรั่งเศสสุดประทับใจ 18 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/brand-marketing/strategy-brand-marketing/tour-brussels-in-virtual-cube/ การรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสหรือ SNCF ต้ องการประชาสัมพันธ์ บริ การเดินรถเส้ นทางใหม่ SNCF ติดตั ้งกล่องลูกบาศก์สขาวนี ้ไว้ ที่ลาน Place de la République ซึงเป็ นสถานที่ ี ่ พักผ่อนของชาวเมืองลียง ผู้สนใจสามารถ”ยื่นใบหน้ า”ไปยังช่องที่เจาะไว้ บนกล่องลูกบาศก์ ภาพใบหน้ าของผู้ร่วมสนุกจะปรากฏบนหน้ าจอซึง SNCF ติดตั ้งไว้ ที่ทาวน์สแควร์ ในกรุงบัส ่ เซล ทั ้งหมดนี ้ทางานบนระบบ live video feed ซึงทาให้ ผ้ คนในเมืองลียงและบรัสเซลสามารถสือสารกันได้ แบบเรียลไทม์และเห็น ภาพ ่ ู ่ http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KDYsHAhPyuQ 2
 4. 4. เว็บขายของจีนเตรียมรุ กเปิ ดห้ าง AR 1000 สาขาทั่วประเทศ 18 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/digital/yihaodian-ar-shop/ ล่าสุดอีเฮ้ าเตี ้ยน (yihoudian.com) เว็บอี-คอมเมิร์ซของจีนแผ่นดินใหญ่ประกาศเปิ ดห้ างเสมือนจริงบนมือถือด้ วยระบบ AR 1000 สาขาทัวประเทศ โดยสิงที่ทางเว็บทาคือ แอปฯ ่ ่ AR จองพื ้นที่ว่างๆ ในโลกจริง (แค่ระบบพิกดตาแหน่ง GPS ลงไป) ก็จะทาให้ เปิ ดร้ านค้ าตลอด 24 ชัวโมงโดยไม่เสียค่าเช่าได้ ทนที ั ่ ั 3
 5. 5. ใหม่ ! ตู้เปปซี่อัจฉริยะเล่ นเกม-ชาร์ จมือถือ-ดื่ มเปปซี่ในเครื่องเดียว ๊ ๊ 18 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/pepsiinteractivevending/ ตู้นี ้มีจดเด่นคือ การใช้ กลยุทธ์ ซื ้อ 1 แถม 1 เพื่อแลกกับไวรัลมาร์ เก็ตติ ้งให้ คนมาทดลองใช้ ต้ นี ้มากขึ ้น กล่าวคือ หากผู้ใช้ ซื ้อ 1 ขวด ก็จะมีหน้ าต่างให้ กรอกข้ อมูลเพื่อส่งอีก 1 ขวดให้ กบเพื่อน ุ ู ั จึงต้ องกรอกทั ้งข้ อมูลของเราและของเพื่อนไปที่หน้ าจอ จากนั ้นเพื่อนก็จะได้ รับ SMS พร้ อมรหัสลับ เพื่อมากดแลกรับเป๊ ปซี่ฟรีที่ต้ กดอัจฉริ ยะนี ้ ู http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u92iFy8iOKE 4
 6. 6. ฮอนด้ าโปรโมทรถใหม่ ผ่านเกมของ Zynga 18 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/ads-ideas/zynga-honda/ ฮอนด้ าที่จะเลือกโปรโมทรถแอคคอร์ ดรุ่นใหม่ผ่านการโฆษณาบนมือถือในแอปฯ เกมดังระดับโลกอย่าง Word with friends และ Scramble with Friends 5
 7. 7. Ring My Bell for new shoes 18 Digital OCT Global Adverblog http://www.adverblog.com/2012/10/18/ring-my-bell-for-new-shoes/#more-16234 From Israel comes a cute way of combining girls’ love for shoes with their habit of taking pictures of said shoes. Agency Smoyz placed a sign with a bell in the middle of busy street. It instructed people to Instagram their shoes, add their shoe size and hashtag it with shoe brand #ALDO. Watch the video to see what happened next http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y83wOHnoldg 6
 8. 8. ไนกีใช้ Social Media+RFID เชียร์ นักวิ่งมาราธอน ้ 17 Digital OCT Global Marketingoops http://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/nike-marathon-cheermeon/ การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี จัดขึ ้นเป็ นประจาทุกปี และก็มีสปอนเซอร์ ขาประจาอย่างไนกี ้ดูแลอย่างใกล้ ชิดมาตลอด 2 ทศวรรษ แต่ปีนี ้ทั ้งการโปรโมท และ ลูกเล่นในการจัดงานเจ๋งขึ ้นไปอีกระดับ ด้ วยการใช้ 2 เทคโนโลยีฮิตอย่าง Social Media และ RFID มาร่วมสร้ างสีสนในงาน ั 7
 9. 9. iAd: Breast Cancer Self-Check iPad Ad 17 Digital OCT Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/iad-breast-cancer-self-check-ipad-ad/ Here’s a really simple, smart, actionable iPad Ad created in conjunction with Breast Cancer Awareness Month and the National Cancer Society of Malaysia. Each step of the interactive challenge is one part of the official breast cancer self- check process, so when readers complete the challenges, they are alerted to the fact they’ve just learned how to check their own breasts for cancer http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lr6E4C4voRM 8
 10. 10. Kapook แซง Sanook ขึนครองอันดับ 1 เว็บไทยแล้ ว ้ 15 Digital OCT Global Thumbsup http://thumbsup.in.th/2012/10/kapook-win-sanook-as-number-1-website/ ปั จจุบน Kapook มีจานวนผู้เข้ าชมวันละ 822,559 Unique IP ในขณะที่แชมปเก่าอย่าง Sanook! มีอยู่ 794,223 ซึงถือว่าห่างกันอยู่ไม่มาก แต่นี่นบเป็ นครั ้งแรกในรอบหลายปี ที่ ั ์ ่ ั Kapook กลับขึ ้นมานาเว็บไทยสัญชาติจีนนี ้ได้ ในขณะเดียวกันเว็บท่าอันดับ 3 อย่าง MThai ก็กาลังจี ้ตามมาติดๆ ที่ 723,237 Unique IP 9
 11. 11. Mercedes: Twitter Powered TVC #YOUDRIVE 15 Digital OCT Global Digitalbuzzblog http://www.digitalbuzzblog.com/mercedes-user-driven-tvc-youdrive/ A three-part story where they were invited to choose between certain scenarios by voting via Twitter using the hashtag #YOUDRIVE. During the first 60 second slot there were two choices: #Hide or #Evade which determined how the TVC ended. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VXO_WKe54jY 10

Vues

Nombre de vues

317

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

2

Actions

Téléchargements

3

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

0

×