Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Integrētā mārketinga komunikācija

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

 • Soyez le premier à aimer ceci

Integrētā mārketinga komunikācija

 1. 1. Integrētā mārketinga komunikācija<br />Valdis Tilgalis@gmail.com<br />JPS, 2010<br />Skype: TValdis<br />26607787<br />
 2. 2. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Pasniedzējs<br />Valdis Tilgalis, MBA <br />E-pasts : ValdisTilgalis@gmail.com<br />Mob.: 26607787; Skype:TValdis<br />
 3. 3. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Kas ir kas?<br />Reklāma? Mārketings? Sabiedriskās attiecības? Komunikācija?<br />To saistība, atšķirība?<br />Integrētā mārketinga komunikācija?<br />
 4. 4. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Jaunie proefesionāļi saka, ka reklāma, mārketings, SA ir...<br /><ul><li> Reklāma ir produktu pārdošanas rīks
 5. 5. Mārketings ir produktu virzīšana tirgū
 6. 6. Sabiedriskās attiecības rūpējas par uzņēmuma tēlu</li></ul>... un pasniedzējs saka, ka jaunie profesionāļi ir gājuši labās skolās, ka jau zina daudzas labas lietas.. <br />
 7. 7. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Reklāma ir...<br />Reklāma ir vispārliecinošākais iespējamais pārdošanas vēstījums preces vai pakalpojuma mērķauditorijai par zemāko iespējamo cenu.<br />/The Institute of Practioners in Advertising, IPA/<br />
 8. 8. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Reklāma ir...<br />Reklāma ir ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistīts jebkuras formas vai jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popularitāti vai pieprasījumu pēc tiem. <br />Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 20.decembrī. Rīgā 2000.gada 10.janvārī Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga<br />
 9. 9. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Reklāma ir apmaksāts vēstījums mērķauditorijai<br /> /V.Tilgalis un studenti/ <br />
 10. 10. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Integrētā mārketinga komunikācija<br /><ul><li> Reklāma
 11. 11. Sabiedriskās attiecības
 12. 12. Tiešā pārdošana
 13. 13. Noieta veicināšana
 14. 14. Interaktīvais mārketings</li></li></ul><li>“Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Integrētā mārketinga komunikācija<br />Pircēji jau paši pie sevis ir sasummējuši (integrējuši) visus jūsu vēstījumus vienotā kopumā <br />Gribat jūs to, vai nē- viss ir ieintegrējies pircēju prātos<br /> / Larry Light /<br />
 15. 15. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Integrētā mārketinga komunikācija<br />ir koncepcija, kurā kompānija rūpīgi pārdomā un koordinē savus daudzveidīgos komunikācijas kanālus– - reklāma masu informācijas līdzekļos, <br /> - tiešā pārdošana, <br /> - patēriņa stimulēšana, <br /> - sabiedriskās attiecības, <br /> - tiešais mārketings, <br /> - preces iepakojums u.c., <br />ar mērķi izstrādāt precīzu, secīgu un pārliecinošu priekšstatu par kompāniju un tās precēm <br /> /Amerikas reklāmas aģentūru asociācija/<br />
 16. 16. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Integrētā mārketinga komunikācija<br />Džons Bernets un Sandra Moriarti uzskata, ka Integrētās mārketinga komunikācijas mērķis, ir sinerģijas radīšana, proti, sabalansēta un harmoniska dažu mārketinga komunikācijas instrumentu izmantošana, kas ļauj sasniegt lielāku efektu, nekā izmantojot komunikācijas instrumentus katru atsevišķi <br />
 17. 17. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Integrētās mārketinga komunikācijas efektivitāte <br /> 2-2,5 reizes<br />
 18. 18. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 19. 19. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 20. 20. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 21. 21. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 22. 22. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 23. 23. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 24. 24. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 25. 25. “Reklāmas plānošana un organizācija”<br />Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />IMK piemērs<br />
 26. 26. Valdis Tilgalis<br />EKA, 2009<br />Interaktīvās spēles „Mediju lauks” rezultāti<br />Pavasaris: 2,000 m Ls 3771 (15min)<br />Limbažnieki: 2,002 m Ls 5461 (18min)<br />ZB: 2,007 m Ls 5956 (20min)<br />Nerātnie: 2,127 m Ls 4628 (25min)<br />Kamčatka 2,014 m Ls 6471 (25min)<br />ANO: 2,031 m Ls 4936 (30min)<br />Nazinu: 2,145 m Ls 5524 (35min)<br />“Reklāmas plānošana un organizācija”<br />T.V.1: 2,006m Ls4350<br />T.V.2: 2,007m Ls3487<br />T.V.3: 2,004m Ls2978<br />

×