Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Pašam savs koncetrs jeb Jautri SA pasākumi

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Pašam savs koncetrs jeb Jautri SA pasākumi

 1. 1. PAŠAM SAVS KONCERTS jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi Renāte Cāne, Mg.sc.soc.
 2. 2. Sabiedriskās attiecības Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi „ Sabiedriskās attiecības ir vadības funkcija, ar kuras palīdzību tiek nodibināti un uzturēti savstarpēji izdevīgi sakari starp kādu organizāciju un to sabiedrību, no kuras ir atkarīgas šīs organizācijas veiksmes un neveiksmes.” S.Katlips, A.Senters, G.Brūms “Sabiedriskās attiecības”
 3. 3. Sabiedrisko attiecību darbības virzieni (1) Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi <ul><li>pētījumi </li></ul><ul><li>mediju attiecības un publicitātes nodrošināšana </li></ul><ul><ul><li>darbs ar masu medijiem, meklējot publicitātes iespējas vai sniedzot tiem atbildes uz interesējošiem jautājumiem par organizāciju </li></ul></ul><ul><li>specifisku jautājumu vadība </li></ul><ul><ul><li>identificēt un risināt jautājumus, kas rada bažas sabiedrībā, kas ietekmē arī organizāciju </li></ul></ul><ul><li>sabiedriskās lietas un kopienas attiecības </li></ul><ul><ul><li>plānotas aktivitātes ar mērķi saglabāt labvēlīgu vidi, kas ir izdevīgi gan organizācijai, gan kopienām </li></ul></ul>
 4. 4. Sabiedrisko attiecību darbības virzieni (2) Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi <ul><li>industrijas attiecības </li></ul><ul><ul><li>veidot attiecības ar citiem uzņēmumiem jomā, kurā darbojas organizācija, arī ar nozares asociācijām </li></ul></ul><ul><li>mārketinga komunikācija </li></ul><ul><ul><li>aktivitāšu kopums ar mērķi pārdot produktu, pakalpojumu vai ideju </li></ul></ul><ul><li>darbinieku attiecības </li></ul><ul><ul><li>atbilstoši vajadzībām informēt un motivēt uzņēmuma darbiniekus speciālie notikumi un pasākumi </li></ul></ul><ul><li>speciālie notikumi un pasākumi </li></ul><ul><ul><li>stimulēt interesi par personu, produktu vai uzņēmumu, izmantojot mērķtiecīgu „notikumu” , arī veidojot aktivitātes, kuru mērķis ir sadarbojoties ar sabiedrību un uzklausīt to </li></ul></ul>
 5. 5. Kas ir pasākums? <ul><li>no pasākuma organizatora skatpunkta: </li></ul><ul><li>Pasākums ir vienreizējs vai regulāri notiekošs sarīkojums ārpus ierastajām ikdienas aktivitātēm ar mērķi sasniegt organizācijai vēlamo rezultātu </li></ul><ul><li>no viesa skatpunkta: </li></ul><ul><li>Pasākums ir atpūtas, izklaides, sociālas vai kulturālas pieredzes iegūšanas iespēja ārpus parastā iespēju loka vai ārpus ikdienā iegūstamās pieredzes </li></ul>Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi
 6. 6. Kas jāpārdomā pirms pasākuma organizēšanas <ul><li>Vai pasākumu vispār vajadzētu rīkot? </li></ul><ul><li>Kāds ir pasākuma mērķis? </li></ul><ul><li>Cik daudz līdzekļu (finanšu, personāla u.c.) vajadzēs pasākumam? </li></ul><ul><li>Vai ir iespējams piesaistīt pietiekami daudz līdzekļu pasākuma rīkošanai? </li></ul><ul><li>Vai pasākums attaisnos ieguldītos līdzekļus? </li></ul>Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi
 7. 7. Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi
 8. 8. Producēšana <ul><li>DEFINĪCIJA </li></ul><ul><li>Producēšana ir darbību kopums pasākuma (projekta u.tml.) īstenošanai </li></ul><ul><li>Producēšanas rezultāts ir PASĀKUMS , </li></ul><ul><li>ar ko klientiem, sadarbības partneriem, potenciālajiem pircējiem, darbiniekiem u.c. tiek nodota noteikta ziņa </li></ul><ul><li>kurā realizēta sākotnējā konceptuālā ideja, izmantojot piemērotākos risinājumus laikā un telpā </li></ul>Renāte Cāne Producēšana
 9. 9. Nepieciešamās priekšzināšanas Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi <ul><li>sabiedrisko attiecību teorija un prakse </li></ul><ul><li>sociālā psiholoģija </li></ul><ul><li>starpkultūru saskarsme </li></ul><ul><li>menedžments </li></ul><ul><li>projektu vadība </li></ul><ul><li>komandu darba metode </li></ul><ul><li>komercdarbība </li></ul><ul><li>mārketings </li></ul><ul><li>reklāma </li></ul><ul><li>finanšu vadība un grāmatvedība </li></ul><ul><li>valodas teorija un prakse </li></ul><ul><li>runas prasme un starppersonu komunikācija </li></ul><ul><li>lietišķā etiķete </li></ul><ul><li>informācijas tehnoloģijas un elektroniskā prezentācija </li></ul>
 10. 10. Ko nedrīkst palaist garām, plānojot pasākumu (1) <ul><li>ielūgumi </li></ul><ul><li>izmitināšana </li></ul><ul><li>transports </li></ul><ul><li>telpu īre </li></ul><ul><li>mēģinājuma izmaksas </li></ul><ul><li>ēdināšana </li></ul><ul><li>dzērieni </li></ul><ul><li>ziedi </li></ul><ul><li>dekorēšana </li></ul><ul><li>mūzika </li></ul>Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi
 11. 11. Ko nedrīkst palaist garām, plānojot pasākumu (2) <ul><li>izklaide </li></ul><ul><li>vadītāji </li></ul><ul><li>skatuve </li></ul><ul><li>audio-vizuālais nodrošinājums </li></ul><ul><li>gaismas </li></ul><ul><li>specefekti </li></ul><ul><li>fotogrāfs </li></ul><ul><li>galda kartes </li></ul><ul><li>ēdienkartes </li></ul><ul><li>dāvanas </li></ul>Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi
 12. 12. Ko nedrīkst palaist garām, plānojot pasākumu (3) <ul><li>apdrošināšana </li></ul><ul><li>apsardze </li></ul><ul><li>darbaspēks </li></ul><ul><li>elektrība </li></ul><ul><li>reklāmas materiāli </li></ul><ul><li>saziņa </li></ul><ul><li>tulkošana </li></ul><ul><li>kravas pārvadāšana </li></ul><ul><li>muita </li></ul><ul><li>dažādi...  </li></ul>Renāte Cāne, Mg.sc.soc. Pašam savs koncerts jeb jautri sabiedrisko attiecību pasākumi

×