Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 38 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger (20)

Publicité

Grib fat i motivationen - Fra problemjæger til løsningsjæger

 1. 1. GRIB FAT I MOTIVATIONEN LØSNINGSFOKUSERET COACHING Else Gammelgaard Madsen Erhvervs & Image Management Coach 1
 2. 2. Motivation Fokus på sundhed og livsstil er med til at forstærke menneskers ønske og behov for forandring. Men hvad med motivationen? 2
 3. 3. Hvad er egentlig motivation? Er det noget man har eller ikke har? Eller er det snarere noget man finder? Hvis svaret er JA HVORDAN ? 3
 4. 4. Skab et billede af en motiveret person. • Hvordan ser en motiveret person ud? • Hvordan går en motiveret person? • Hvordan kommunikerer en motiveret person? 4
 5. 5. Hvad er motivation? Et resultat af sammenhængen mellem vigtighed og tro på egne evner Motivation er en frivillig handling i en bestemt retning. Grundlaget for al motivation er håb. Motivation er drivkraften for vores handlinger. Vigtighed Tro på egne evner Motivation 5
 6. 6. Forandringsudsagn • Ønske om forandring • Evne til at skabe forandring • Grunde til forandring • Behov for forandring Jeg kunne godt tænke mig at tabe mig Jeg tror godt jeg vil kunne tabe mig og holde vægten nede Jeg ved, at overvægt er utroligt skadeligt for mit helbred Jeg er nødt til at tabe mig af hensyn til mit helbred Før-forpligtelses-udsagn fører i retning af en forandring, men udløser ikke i sig selv en forandring 6
 7. 7. Forpligtelses-udsagn Forpligtelse Jeg går på slankekur på mandag. Allerede i gang I går begyndte jeg at skære ned på kalorieindtaget og spise sundt Sandsynligheden for reelle forandringer er størst for den der udtrykker forpligtelsesudsagn 7
 8. 8. Før-overvejelse Forholder sig ikke til ulemper – men fremhæver i stedet fordele Sværest at få til at tale om deres nuværende adfærd. Vær meget varsom med at presse på. Giv oplysninger om skadelige konsekvenser uden at fortælle, at du synes personen skal ændre adfærd 8
 9. 9. Overvejelse Her begynder personen at sætte spørgsmålstegn ved en bestemt adfærd. Afvejning af fordele og ulemper. Ikke ensbetydende med forandring. Din rolle i denne fase er at hjælpe til en afklaring af forskellige argumenter for henholdsvis at ændre eller bevare den aktuelle adfærd. 9
 10. 10. Forberedelse Intentioner om at ændre adfærd • Fastlægge dato • Prøve den nye adfærd af i det små • Lægge strategier for hvad der skal gøres ved abstinenssymptomer/tilbagefald • Planlægge, hvordan man kan få hjælp • Skaffe sig viden og få bekræftelse i det fornuftige i sin adfærd. • Eventuelt aftale tid for en opfølgende samtale 10
 11. 11. Handling Handlingsstadiet løber fra omlægningen af den gamle adfærd delvist er blevet til dagligdag Fylder meget Varer typisk fra tre til seks måneder Arbejde med at tilpasse den nye adfærd til dagligdagen Motion Fedtfattig kost Være parat til at komme med hjælp og konkrete råd 11
 12. 12. Vedligeholdelse Den nye vane begynder at være så indarbejdet, at den kan betegnes som en ny vane eller livsstil. Det værste er overstået og man slapper lidt af. Vær på vagt – det er ofte i denne fase det går galt. Vigtigt, at du fortsat roser og støtter personer, som har ændret vaner indenfor det sidste års tid eller mere. Desuden godt at tale om de ting som oprindeligt var med til at motivere til forandringen. 12
 13. 13. Tilbagefald Populært sagt falder man i vandet og vender tilbage til den gamle vane. Et tilbagefald er en naturlig del af forandringsprocessen. Et tilbagefald kan bruges som læring. Vigtig, at du vender nederlaget til noget positivt og får afklaret spørgsmål som: Hvad gik godt? Hvad gjorde, at det gik galt? Hvad kan du gøre for at forebygge, at det går galt igen? 13
 14. 14. Afslutningsfasen Det ideelle mål for alle med forsøg på adfærdsændring. I denne fase vil der ikke være nogen fare for at personen vender tilbage til den gamle adfærd. 14
 15. 15. Opsamling Forandringer af adfærd foregår ofte ved, at man bevæger sig frem og tilbage i forskellige faser. Erfaringer viser, at man skal henvende sig på forskellig måde alt efter hvilken fase personen er i. Og ikke mindst, at det er vigtigt , at man fortsat støtter og opmuntrer folk selv længe efter, at de har forandret deres adfærd. 15
 16. 16. Løsningsfokuseret Coaching Fra Problemjæger til Løsningsjæger 16
 17. 17. • Hvad er problemet? • Hvad er årsagen til det? • Hvorfor virker det ikke? • Hvad er blevet værre? • Hvordan kan det være? • Hvis skyld er det? • Hvem har ansvaret for det? •Hvad vil du gerne? •Hvordan kan det ske ? •Hvad virker? •Hvornår er problemet ikke til stede? •Hvad bliver bedre? •Hvordan kan det være? •Hvem har gjort noget brugbart, klogt, godt Problemfokus Løsningsfokus 17
 18. 18. Den motiverende samtale En coachende samtaleteknik, der ved at hjælpe en person med at blive afklaret omkring VÆRDIER og LIVSSTIL søger at skabe motivation til at ændre adfærd eller livsstil. 18
 19. 19. Grundlæggende principper • Finde ressourcerne til forandring hos personen selv. • Tage udgangspunkt i personens egne holdninger, overvejelser og ønsker. • Undgå konfrontation og modstand i samtalen. • Hjælpe personen til at afklare tvivl og dermed starte en forandringsproces. • Anerkende retten til selv at bestemme. • Styrke troen på, at forandring er mulig. 19
 20. 20. Respekt for egne valg Skabe balance. Hjælpe personen til personlig afklaring. Mulighed for at træffe egne valg. Hvad er vigtigt for personen. 20
 21. 21. Samtalens grundbegreber • Motivation • Respektfuld holdning • Empati • Ambivalens • Modstand 21
 22. 22. De vigtigste teknikker • Hul på emnet • Åbne og lukkede spørgsmål • Aktiv lytning • Refleksioner • Opsummering • Styrk håbet • Opstil alternative handlemåder • Følg op 22
 23. 23. Vil du gøre noget ved det? Hvad vil du gøre ? Er det nu du vil gøre noget? Hvornår vil du gøre noget ? Hvad er dit endelige mål? Hvad oplever du som svært eller problemfyldt? 23
 24. 24. Åbne spørgsmål Kræver beskrivende svar fremmer bevidsthed og ansvarlighed HV – ord (undgå spørgsmål der starter med hvorfor) ”Hvad tror du der ville være anderledes hvis du tabte dig ? ” ”Hvad for noget mad kan du bedst lide? ”Hvornår spiser du grøntsager? Lukkede spørgsmål Giver Ja og Nej svar og lukker døren for videre efterforskning ”Tror du, at du ville få det bedre hvis du tabte dig? 24
 25. 25. 1. Mirakelspørgsmål – skift i tid og udpegning af ønsket fremtid 2. Skalaspørgsmål – præcision og kvantificering 3. Spørgsmål om undtagelser – hvornår er det ikke et problem? 4. Spørgsmål om fremskridt – hvornår er det bedre? 5. Metaspørgsmål - Spørgsmål til processen: Giver det mening for dig, at vi taler om dette emne? 5 nyttige spørgsmålstyper 25
 26. 26. De fem niveauer af lytning 1) Ignorere 2) Foregive 3) Udvælge 4) Vise opmærksomhed 5) Vise empati © Andrew Lothian, Insights, Dundee, Scotland, 2006. All rights reserved. INSIGHTS, INSIGHTS DISCOVERY and INSIGHTS WHEEL are registered Trade Marks. 26
 27. 27. Refleksion Refleksion er en omformulering af et andet menneskes udsagn. Det er hverken et spørgsmål eller en fortolkning men en ny måde at opfatte det sagte på. Dobbeltsidet refleksion Tvinger dig til både at lytte og sætte ord på det du opfatter. ”Jeg hygger mig med mad” ”Hygge er vigtigt for dig.” ”Det smager nu bedst, når man hælder lidt fløde i sovsen” ”Du sætter pris på en god sovs” 27
 28. 28. Opsummering Formål: At samle så mange grunde til forandring som muligt samtidig med, at du anerkender ambivalens og tilbageholdenhed 28
 29. 29. Styrk håbet Spørg til kendskab til andres succes. Spørg til succes på andre områder. Giv udsigt til fremtidig rådgivning og støtte. Hjælp til grundig forberedelse. Træne færdigheder. Aftale støttende foranstaltninger. 29
 30. 30. Udsagn og ambivalens Ambivalens er et udtryk for at være motiveret i to uforenlige retninger samtidig. Skal ikke nødvendigvis undgås med mindre det fastholder personen i en uholdbar situation over længere tid. 30
 31. 31. Fortsætte Fordele ved nuværende situation Ulemper ved nuværende situation Ændre Ulemper ved at ændre Fordele ved at ændre 31
 32. 32. Opstil alternative handlemåder Erstatningsmuligheder i forhold til det, som man synes er positivt ved livsstilen. F.eks:” Er der andre måder man kan holde vægten på end ved at ………..?” Dæmpe ubehag i den overgangsperiode hvor livsstilsændringen er sværest. F.eks: ”Hvad kunne du gøre for at komme til at tænke på noget andet når lysten melder sig?” 32
 33. 33. Hvilke tanker får du, der kan føre til tilbagefald? I hvilke situationer får du tanker, der kan føre til tilbagefald? Hvilke tanker kan du benytte til afledning? Hvilke handlinger kan du benytte til afledning? Angiv på denne skala, hvor meget kontrol du har? ----------------------------------------- 1 5 10 Ingen kontrol Meget kontrol Hvor meget kontrol vil du have ? Hvad kan du gøre for at komme et trin frem på skalaen? 33
 34. 34. Følg op Motivation ændres ikke nødvendigvis synligt i løbet af en enkelt konsultation. Følg op på emner fra tidligere konsultationer med respekt og positiv interesse. Motivation skabes altid ud fra den åbne, ikke fordømmende dialog. Motivation er en bevægelig faktor, som ændrer sig over tid, efter situationer og stemninger, og som påvirkes i samspil med andre mennesker 34
 35. 35. FREMTIDSPLAN Min plan er: Mine vigtigste årsager er: Så motiveret er jeg for at fortsætte/vedligeholde planen 0 5 10 slet ikke motiveret helt motiveret Hvad vil jeg arbejde videre med for at øge troen på, at jeg kan vedligeholde min plan ? 35
 36. 36. Motivation opstår i samspil Hvis du forstår hvad der motiverer mennesker, er du i besiddelse af det mest virkningsfulde værktøj til at arbejde sammen med dem. 36
 37. 37. Hvad er det vigtigste, du tager med fra dagen i dag? Hvad er dit første skridt i forhold til at arbejde videre med den motiverende samtale? Call to action. 37
 38. 38. Tak for nu og for din energi Else Gammelgaard Madsen info@full-circle-image.dk 38

×