Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cor et pulmonalis

0 vue

Publié le

Cor et pulmonalis

Publié dans : Santé
  • Soyez le premier à commenter

Cor et pulmonalis

  1. 1. Н.АЛТАНСҮХ
  2. 2. • Уушиг, гуурсан хоолой, уушигны судас, цээжний хэнхэрцгийн эмгэг өөрчлөлтийн улмаас цусны бага эргэлтийн даралт ихэсч, зүрхний баруун ховдол томрох, (эсвэл) тэлэх хам шинжийг УУШГИН ЗҮРХ гэнэ.
  3. 3. № Ангилал Шалтгаан 1 Цочмог Уушигны артер, түүний том салааны тромбоэмболи, цээжний хөндийн даралт гэнэт ихсэх, гялтангийн хөндийд хий хурах, шингэн хурах, хөшингө багтрааны II-III зэрэг, түгээмэл тархсан уушигны цочмог үрэвсэл 2 Цочмогдуу Уушигны артерийн жижиг салааны тромбоэмболи, гуурсан хоолойны багтраа, хавхлагат пневметоракс 3 Архаг Гуурсан хоолой уушигны: ГХАҮ, гуурсан хоолойн багтраа, гуурсан хоолойн тэлэгдэх өвчин Өрц, цээжний хэнхэрцэгийн шалтгаан: Ботулизм, цээжний хэнхэрцэг нурууны гэмтэлтэй холбоотой эмгэг өөрчлөлт (кифоз, кифосколиоз), гялтангийн наалдац Судасны шалтгаан: Уушигны анхдагч гипертенз, уушиг тайрснаас бага эргэлтийн урсгалын эзэлхүүн багасах
  4. 4. • Уушигны артерийн дэлбэнгийн болон сегментийн салаанууд бөглөрөх үед цочмог, цочмогдуу уушгин зүрх үүснэ. • Шинж тэмдгүүд нь хурдан хугацаанд даамжрах бөгөөд эмнэл зүйд үндсэн 4 хам шинжээр илэрнэ.
  5. 5. Уушигны гялтангийн талаас гарах хам шинж Уушигны артерд цусны усргал саатсантайгаар холбоотойгоор өвчтөн их амьсгаадан агааржуулалт дээд зэргээр нэмэгдэх боловч хүчил төрөгчийн дутагдал, амьсгаадалт арилахгүй. Зүрхэн талаас гарах хам шинж Баруун ховдлын цочмог дутагдлын улмаас гүрээний венүүд өргөсөн, нүүр хавагнана, элэг томроно. N.vagus-ын үйл ажиллагаа идэвхижин хориг үүсч болно. Артерийн даралт буурна. Тархины талаас гарах хам шинж Уушигны артерийн эмболийн үед гипокси нэмэгдэж, ухаан алдах, татах, дороо бие засах, хэсэг газрын цусан хангамж алдагдсан шинж гарна. Энэ нь тархины шигдээстэй онош анддуурагдах талтай. Хэвлийн талаас гарах хам шинж Уушигны доод дэлбэнгийн артер гэмтэж, доод дэлбэнд шигдээс үүсч, өрцний мэдрэл цочрон, хэвлийн урд хана руу өвдөлт дамжина.
  6. 6. • Энэ нь үндсэн өвчний эмнэл зүй амьсгалын дутагдал, цусны бага эргэлтийн гипертензийн, баруун ховдлын томролын шинж, баруун ховдлын дутагдлын шинж илэрнэ.
  7. 7. ЭМТ-н 1-р шатлал Өвчтөний зовиур, анамнез, бодит үзлэгт тулгуурлан оношилно. ЭМТ-н 2-р шатлал Цээжний рентген (зураг эгц, хажуу) шинжилгээ, зүрхний цахилгаан бичлэгийн тусламжтай бусад нэмэлт шинжилгээний тусламжтай оношилно..
  8. 8. Уушигны артерийн даралтыг бууруулах Захын судас тэлэх эм кальцийн антогонистын бүлгийн эм: нифедилин 10 мг өдөрт 3 удаа Нитратын бүлгийн эм: нитросорбид Метилксантины бүлэг: Эуфмллин 2,4%-10,0 мл-ыг судсаар Хаван хөөх: фуросемид тарих, верошпирон 0,25 г 1-2 таб*3 уух Цус шингэлэх Гепарин, курантил, аспирин Зүрхний гликозид: Зүрхний бодисын солилцоог сайжруулах Баруун ховдлын дутагдал тод илэрсэн үед зүрхний гликозидыг (дигоксин) тарих, уух хэлбэрээр хаван хөөх, захын судас тэлэх эмтэй хавсран хэрэглэнэ. Панангин, рибоксиныг 1*3 уух эсвэл тарина. Өвдөлт намдаах Цээжээр өвдөх үед өвдөлтийн шоконд орохоос сэргийлж наркотик ба наркотик бус өвчин намдаах эмийн бодис хэрэглэнэ. Хүчилтөрөгч эмчилгээ -

×