Contenu connexe

Plus de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Päättäjätutkimuksen tuloksia

  1. Koulutuksen kokonaisrahoituksen lisääminen Puolueet 31% 75% 50% 33% 33% 20% 33% 18% 17% 45% 25% 50% 56% 67% 80% 33% 27% 25% 19% 17% 55% 50% 4% 17% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki vastaajat (n=74) RKP VAS. VIHR. KD SDP PS KOK. KESK. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa *Tulokset on järjestetty keskiarvon mukaan Lähde: Aula Research Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? ”Koulutuksen kokonaisrahoitusta on lisättävä, vaikka se edellyttäisi verojen nostamista tai sopeutustoimia muilla politiikan aloilla.”
  2. Toimien kirjaaminen hallitusohjelmaan TKI-panostusten nostamiseksi Puolueet 58% 78% 70% 73% 50% 73% 40% 45% 17% 29% 22% 20% 27% 25% 50% 27% 83% 3% 18% 1% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki vastaajat (n=74) VIHR. SDP KESK. RKP KOK. VAS. PS KD Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa *Tulokset on järjestetty keskiarvon mukaan Lähde: Aula Research Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? ”Konkreettiset toimet TKI-panostusten nostamiseksi on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan.”
  3. Tukea tarvitsevien lasten oikeus eritysopetukseen Puolueet 51% 78% 75% 80% 50% 50% 50% 30% 18% 39% 22% 25% 10% 42% 50% 42% 60% 55% 5 10% 8% 18% 1 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki vastaajat (n=74) VIHR. RKP VAS. PS KD KESK. SDP KOK. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa *Tulokset on järjestetty keskiarvon mukaan Lähde: Aula Research Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? ”Tukea tarvitsevien lasten oikeus erityisopetukseen on turvattava lainsäädäntöä täsmentämällä.”
  4. Ryhmäkokojen suuruus Puolueet 30% 70% 55% 11% 33% 25% 10% 18% 17% 18% 20% 9% 67% 30% 9% 36% 10% 36% 50% 75% 40% 45% 50% 11% 10% 27% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kaikki vastaajat (n=74) VAS. PS VIHR. KD RKP SDP KOK. KESK. Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa *Tulokset on järjestetty keskiarvon mukaan Lähde: Aula Research Miten suhtaudut seuraavaan väittämään? ”Ryhmäkokojen suuruudesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisella asteella on säädettävä lainsäädännössä nykyistä täsmällisemmin.”