Publicité
Publicité

Contenu connexe

Dernier(20)

Publicité

gigi1111111111111111111111111111111111111111111.pdf

  1. ნიადაგის დაბინძურებით წყლის დაბიძურებით ჰაერის დაბინძურებით გარემოს დაბინძურება ნიადაგის დაბინძურება წყლის დაბინძურება ჰაერის დაბინძურება
  2. გმადლობთ ყურადღებისთვის სსიპ ტუიბულის მუნიციპალიტეტის ჯვარისის საჯარო სკოლის მე-4 კლასის მოსწავლე მარიამ გიორგაძე
Publicité