Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Creatieve Starters

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
CREA
TIEVE
STAR
TERS
Een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen
CREA
TIEVE
STAR
TERS
Een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen
De provincie West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een sterk onder-
nemersklimaat. Ondernemen en ondernemerschap vormen da...
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Voorstelling Creazy
Voorstelling Creazy
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 17 Publicité

Creatieve Starters

Télécharger pour lire hors ligne

Een publicatie over het EFRO doelstelling 2 project Creatieve Starters waarin een aantal projectresultaten worden weergegeven alsook inspirerende verhalen van creatieve startende ondernemers.

Een publicatie over het EFRO doelstelling 2 project Creatieve Starters waarin een aantal projectresultaten worden weergegeven alsook inspirerende verhalen van creatieve startende ondernemers.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Les utilisateurs ont également aimé (18)

Publicité

Similaire à Creatieve Starters (20)

Plus récents (20)

Publicité

Creatieve Starters

 1. 1. CREA TIEVE STAR TERS Een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen
 2. 2. CREA TIEVE STAR TERS Een initiatief van Ondernemerscentra West-Vlaanderen
 3. 3. De provincie West-Vlaanderen wordt gekenmerkt door een sterk onder- nemersklimaat. Ondernemen en ondernemerschap vormen dan ook belangrijke elementen van onze West-Vlaamse economie. Tevens zijn er in onze provincie heel wat gedreven creatieve ondernemers die hun passie transformeren naar een echte onderneming. Het creatief onderne- merschap is dan ook een belangrijke bepalende factor binnen de trans- formatie van onze economie, op deze manier creëren we een creatief voordeel ten opzichte van andere regio’s en slagen we erin ons op een vernieuwende wijze te differentiëren. Mede om deze reden werd, ondertussen vier jaar geleden, het project Creatieve Starters in het leven geroepen door de Ondernemerscentra West-Vlaanderen en met de steun van vele partners. Het project groeide doorheen de jaren uit tot een gevestigde waarde en een houvast voor cre- atief ondernemerschap in de provincie. Binnen het project werden tal van acties ontwikkeld waarbij de uitwisseling van expertise en het opbouwen van netwerken een cruciale rol speelden. Startende creatieve onderne- mers kregen een individueel consultancy traject aangereikt op maat van hun businessplan en maken deel uit van een dynamisch netwerk waar creativiteit centraal staat. Op deze manier kon het project bijdragen tot de uitbouw van heel wat nieuwe, jonge en innovatieve ondernemingen. In dit boek kunt u ken- nismaken met enkele inspirerende verhalen waar ondernemerschap en creativiteit de cruciale elementen vormen voor een geslaagde mix. Jean de Bethune Gedeputeerde voor Economie Provincie West-Vlaanderen inleiding Het project Creatieve Starters is een initiatief van: met de steun van: in samenwerking met: 5 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 4. 4. Zeven inspirerende tips 8 Infographs 10 Five am: Het duwtje in de rug dat we nodig hadden 12 Caval: Zij geloofden in mijn product 14 MDM Productions: Een praktische kijk op zaken 16 Anthony Lams:Vooral qua marketing veel geleerd 18 TRS Projects: We voelen ons strategisch geruggensteund 20 KR-Line: Ook op 54 kun je een startende ondernemer zijn 22 Benoit De Clerck: Ondernemende mensen zorgden voor motivatie 24 Proud Mary: Het netwerk is een grote troef 26 Bike@Work: We groeien gestaag zonder veel risico 28 Colofon / Info 30 inhoud 7 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 5. 5. zeven inspirerende tips tijdens de opstartfase van een onderneming Bernard Coorevits is een van de commerciële experts binnen het project Creatieve Starters en staat in voor zowel individuele als collectieve begeleidingen. Als zelfstandig ondernemer kent Bernard het klappen van de zweep. Dankzij een ruime expertise en 33 jaar ervaring als docent bij Syntra ontwikkelde hij een brede kijk op ondernemen. Bernard: “Ik heb de afgelopen jaren heel wat gemotiveerde ondernemers ontmoet met goeie ideeën. Stuk voor stuk innovatief potentieel met waardevolle projecten. Het toont aan dat startende ondernemers een duidelijke visie op de toekomst hebben. Onze taak als consultants bestaat er dan ook in om bij te sturen en op de hiaten te wijzen. Zeven inspirerende tips zie ik steeds terugkeren tijdens de opstartfase van een onderneming.” 1. Wie ben ik? Omschrijf je activiteiten heel duidelijk. Zorg voor een heldere visie. Als startende ondernemer moet je weten welke koers je gaat varen. Strategisch inzicht, noemt men dat. 2. Step by step Stap voor stap ga je vooruit. Neem voldoende tijd om je concept te laten ontwikkelen. Een goede voorbereiding is cruciaal. 3. Jouw wensen of die van de klant? Zijn je activiteiten marktaantrekkelijk? Hou je voldoende rekening met de wensen van de potentiële klant? Ga niet alleen uit van je eigen passie. 5. Flexibiliteit wint Positief omgaan met flexitijd (flexibiliteit en tijdsdruk) kan je een enorm concurrentieel voordeel opleveren. 7. Maak het verschil Ook een immateriële toegevoegde waarde is van belang. Zo maak je het verschil in de markt. 4. Keep it simple Leg eenvoudig uit wat je doet en welke toegevoegde waarde je kunt bieden. Heldere communicatie is belangrijk. Positioneer je zaak heel duidelijk en zorg voor een evenwicht tussen persoonlijk contact en communicatie via sociale media. 8 6. Maak werk van je netwerk Wees betrokken bij de lokale gemeenschap en netwerken: het bezorgt je een stevige basis. Onderschat nooit de kracht van je netwerk. 9 8 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 6. 6. 210 472 96 66 deelnemers werden toegelaten tot het project Creatieve Starters. Er werden 472 unieke begeleidingstrajecten (115 organisatorische, 158 commerciële, 12 juridische, 164 financiële en 23 innovatieve) georganiseerd waarbij externe consultants werden gekoppeld aan de startende ondernemers. deelnemers volgden een van de 5 summerschools waarbij op korte tijd een intensief programma werd afgewerkt met keynote sprekers. ondernemers kregen een tegemoetkoming in de huur van een kantoor binnen de startersinfrastructuur West-Vlaanderen. Infographs 2 5 9lerende netwerken waarbij een groep van een 20-tal creatieve ondernemers 5 workshops kregen over o.m. time management, marketing, social media en cold calling. creatieve linken waarbij creatieve starters samenwerkten aan een concrete multidisciplinaire opdracht. collectieve workshops met 268 aanwezigen waar telkens rond één thema een keynote spreker werd uitgenodigd gevolgd door een informele netwerkactiviteit. Binnen het project Creatieve Starters werden heel wat tools ontwikkeld om startende onder- nemers te ondersteunen en met elkaar in contact te brengen. Alle ontwikkelde instrumenten hadden als doelstelling de verdere professionalisering van startende creatieve ondernemers en het in contact brengen van deze ondernemers met experten, peers, kennisinstellingen en spelers uit het middenveld. Naast de inspirerende getuigenissen van de creatieve ondernemers in dit boek, hierbij een visualisatie van de resultaten van diverse acties uitge- voerd i.k.v. de projecten Creatieve Starters I en II. 11 10 C r e a t i e v e S t a r t e r s 10
 7. 7. Het duwtje in de rug dat we nodig hadden five am FIVE AM uit Kortrijk maakt naam en faam in binnen- en buitenland. Hun creaties kaapten prijzen weg in Italië, je vindt hun fans van Japan en India tot in de VS. Hun verhaal begon hier: niet zo lang geleden in het Ondernemerscentrum Kortrijk. ook alles bij de hand. Het maakt starten organisatorisch een stuk makkelijker. Zo was voor ons Flanders InShape één van de belangrijkste contacten: mensen uit het vak die je technisch ondersteunen en begeleiden in het kluwen van patentregistraties bijvoor- beeld. Ook de keuze voor onze locatie was vrij bepalend. Tegenwoordig zitten we in een mooi pand op het Jozef Vandaleplein in Kortrijk, maar we zijn in het ondernemerscentrum gestart tussen een groep creatievelingen. Heel inspirerend was dat.” Mathieu: “Echt vernieuwend is ons idee niet, maar onze aanpak is wel apart. We startten met twee interieur­ architecten en ik geloof dat het ook onze coaches prikkelde. Olivier en ikzelf hebben zowat dezelfde visie en onze samenwerking betekent voor elk project een meerwaarde. Origineel uit de hoek komen, durven afwijken van de platgetreden paden en zaken conceptueel benaderen: dat is de to- taalaanpak die we nastreven. Ons doel is dat elk project een beleving wordt. Voor een beursstand bijvoorbeeld: hoe moeten mensen gekleed gaan, wat kan je er drinken, hoe gaan we het grafisch invullen, welke reclame past daarbij,…? Grafische vormgeving is niet ons dada, maar daarvoor hebben we zaken- partners. Ook daarin heeft het project Creatieve Starters bijgedragen. Het is de basis van ons netwerk geworden.” Olivier: “Onze start is een droom geweest en we zijn gelukkig met de inspirerende projecten die we nu al konden realiseren. Maar geluk dwing je af. Of zoals een oud boertje on- langs de perfecte link legde met onze naam: ‘Te vijven ’s nuchtends delen ze chance uit.” FIVE AM zijn twee interieurarchitecten en oud-klasgenoten: Olivier Caluwier en Mathieu Bellens. Na hun opleiding gaan beide heren elk hun eigen weg als freelancer. Maar ze houden contact en praten regelmatig bij met een lekker pintje. “We begonnen elkaar vaker te zien. Eén keer per maand werd weke- lijks en stilaan ontstonden er ideeën. Wat we nu realiseren voor een ander, kunnen we misschien ook zelf uitbou- wen?” Gemotiveerd stapte het team naar het ondernemerscentrum en het project Creatieve Starters werd het duwtje in de rug dat ze nodig hadden. Olivier: “Wat sprak ons aan? De bege- leiding: wij zijn niet financieel onder- legd, van marketing kennen we niets,... Een hoop prangende vragen worden beantwoord en op die manier heb je “De begeleiding maakt starten organisatorisch een stuk makkelijker.” Expert Ann De Vlieger “Twee jonge dynamische ontwerpers die voor hun klanten duurzame, originele ontwerpen met natuurlijke materialen ontwikkelen.” 13 12 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 8. 8. Zij geloofden in mijn product Caval sociale sector en het plan was om te gaan doctoreren. Het is anders uitge- draaid. Creatieve Starters heeft me de impuls gegeven om te durven starten. Ik kreeg met raadgevers te maken die geloofden in mijn product en zo begon ik er ook zelf in te geloven. De samen- werking met Creatieve Starters is een soort vangnet geworden van geën- gageerde en professionele mensen waarop ik altijd kan terugvallen. Dat is onbetaalbaar.” “Caval is op korte tijd sterk gegroeid. Ik werk nog steeds alleen in de zaak, maar ik heb verschillende mensen die op zelfstandige basis met mij samen- werken. Een PR-bureau begeleidt mij en vijf verkoopagenten staan in voor de verdeling in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Scandinavië. We hebben de collectie uitgebreid met schoenen tot maat 40. Bewust, want klanten aan je merk binden is het moeilijkst. Waar- om ze dan ook loslaten?” “Is mijn verhaal typisch West-Vlaams? Het kan in elke provincie, maar ik merk bij heel veel collega’s uit West-Vlaan- deren de ambitie om creatief te onder- nemen. Zelf ben ik hier aangespoeld en getrouwd met een West-Vlaming. Maar je weet wat ze zeggen: wie met de hond slaapt, krijgt zijn vlooien.” Arthur-Emile. Ik beschouwde mijn creatie als een tussenoplossing, maar ik bleek niet alleen te zijn met mijn probleem. Zo begon ik schoenen te maken voor de kinderen van vrien- dinnen. Stilaan liep mijn hobby uit de hand. Alleen, de stap zetten om daadwerkelijk schoenen te produce- ren? Dat leek nog een brug te ver. Op een bepaald moment ben ik toch naar het Agentschap Ondernemen gestapt en die brachten me in contact met Summerschool, een activiteit binnen het project Creatieve Starters. De sa- menwerking met Creatieve Starters is daaruit gevolgd.” “Mijn creatief idee was heel simpel: er zijn voldoende schoenwinkels, maar geen enkele heeft een echte oplossing voor de allerkleinsten. Per toeval heb ik een gat in de markt ontdekt en daar heb ik wat mee gedaan. Ik kom uit de CAVAL is babymode van Belgische bodem. Het jonge schoenlabel is sinds 2010 op de markt en vond in een mum van tijd de weg naar winkels in zeven Europese landen. Of hoe een schoenprobleem creatief werd opgelost en uitgroeide tot een succesverhaal. Heidi Coppens uit Leisele wordt in 2008 moeder van haar eerste zoontje Arthur-Emile. Na enkele maanden begint de baby kruipend aan zijn eerste ontdekkingsreis. Om het haar kind wat aangenamer te maken gaat Heidi op zoek naar passend schoeisel met een rubberen zool. Tot haar grote verba- zing levert de zoektocht niks op. Heidi: “Ik was me er niet van bewust dat zo’n schoen niet bestond voor de allerklein- sten. Dus ging ik zelf aan de slag. Mijn man is hoefsmid en ik had al enkele opleidingen rond materialen achter de rug. Handig, want met die ervaring creëerde ik een schoentje voor “Creatieve Starters heeft me de impuls gegeven om te durven starten.” Expert hans van roose “Laat Heidi aan het woord en je start onmiddellijk je eigen zaak.” 15 14 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 9. 9. Een praktische kijk op zaken MDM Productions “Als VJ werk ik heel veel in de muziek­ industrie en op evenementen. Twee jaar geleden is zo het idee ontstaan voor een nieuw product: Eventvideo. be. Eventvideo is een concept op maat van evenementen. We spelen heel kort op de bal. Het scenario ligt in sa- menspraak met de organisatoren vast, we komen op een afgesproken tijdstip langs en leveren binnen het uur een kort filmpje af van 2 à 3 minuten. De bedoeling is dat het onmiddellijk wordt verspreid via social media en zo voor de nodige aandacht zorgt.” “In de voorbereiding van Eventvideo.be ben ik toevallig in con- tact gekomen met Creatieve Starters. Ik was op zoek naar een betaalbaar atelier en las in de krant een artikel over het Bedrijvencentrum Brug- ge. Drie weken later had ik er mijn eigen stek. Voor mij was het toen de perfecte logistieke oplossing. Uitein- delijk heb ik deelgenomen aan het programma van Creatieve Starters. Het advies dat je inwint, is geweldig mooi meegenomen. Ik ben na mijn studie zonder plan begonnen, maar dankzij Creatieve Starters sta ik een stap verder. De praktische kijk op zaken is me het meest bijgebleven. Je krijgt passende adviseurs en leert de knepen van het vak. Voor mij waren de collega-starters om me heen ook een grote meerwaarde. Zo werk ik nog altijd samen met Umbra CG, een 3D-ontwerpbureau. Er is tussen ons een mooie wisselwerking ontstaan.” “De toekomst moet uitwijzen hoe MDM Productions zich verder ont- wikkelt. Een eigen studio is natuurlijk de ultieme droom. Misschien doen we op termijn wel wat tv-producties? Er zijn meer dan 300 productiehui- zen in België, dus ik hoef je niet te vertellen dat de concurrentie hard is. Vandaag ligt onze focus op evene- menten. Dat is onze sterkte!” Als kind wou hij regisseur worden. De keuze voor een opleiding aan het RITS was dan ook snel gemaakt. Na zijn studie ging hij meteen als zelfstandig filmmaker aan de slag, maar de drang om te ondernemen begon al op de schoolbanken. Als jonge knaap, handig in projectie en lichteffecten, kon Maarten in het weekend bijklussen in Cactusclub Brugge: “Eén keer om te proberen, en daarna nog eens, en nog eens… tot de Cactusfeestjes voor mij vaste afspra- ken werden. Op één van die feest- jes werd ik aangesproken door de algemeen muziekcoördinator van de VRT, Gerrit Kerremans. Gecharmeerd door mijn visuals vroeg hij of ik wou meewerken aan de Loveshows van Peter Van de Veire. Een leuke uitda- ging natuurlijk. Niet veel later kwam ik via hetzelfde management in contact met Milk Inc.” “Het advies dat je inwint, is geweldig mooi meegenomen.” Hij werd ontdekt door StuBru en Peter Van de Veire, toerde met Scala door Amerika en was verantwoordelijk voor de indrukwekkende videoprojecties van Milk Inc. Twee jaar geleden lanceerde hij zijn eigen product Eventvideo.be. Maarten De Man, alias MDM Productions, uit Brugge. Expert bert de muyer “Professioneel super creatief, zakelijk realistisch.” 17 16 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 10. 10. Expert hans van roose Vooral qua marketing veel geleerd Anthony Lams Anthony Lams, Meester in Marsepein: het idee werd door collega-bakkers als gek bestempeld. En gek van zijn creaties, dat zijn ze ondertussen in binnen- en buitenland. Van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat tovert Anthony pareltjes van marsepein. Stuk voor stuk met de hand gemaakt. “Laat Anthony iets in marsepein moduleren en je gaat met een kunstwerk naar huis.” “Onder impuls van Creatieve Star- ters opende ik in 2011 een atelier in Bredene. Je vindt bij ons uitsluitend marsepein. We hebben dagelijks klanten over de vloer, werken voor groothandels in binnen- en buiten- land, soms voor restaurants. Maar alles wat hier buiten gaat is handwerk. Het gaat van stukjes die me 20 seconden kosten tot creaties waar ik soms vier uur aan werk. Dat is ook meteen ons grootste nadeel. Ik sta alleen in voor de productie en die is afhankelijk van wat mijn handen aankunnen.” “Creatieve Starters heeft ons vooral op het vlak van marketing veel bijge- bracht. We zijn anders gaan denken. We ontwikkelden een eigen logo, brachten een persoonlijk verhaal op onze website en in onze folder, en stilaan begonnen we mee te groeien met die aanpak. Voordien werkte ik nooit onder mijn eigen naam. Het zijn onze adviseurs die me daartoe hebben aangezet. Ook de baseline ‘Meester in Marsepein’ heb ik er op hun advies aan toegevoegd. Het blijkt te werken: waar we vroeger enkele clicks hadden, haalt onze website nu pieken van 1300 bezoekers per maand. We krijgen heel wat positieve feedback en het is leuk klanten te zien pronken met onze creaties. Ik geloof sinds dag één 100% in mijn product en dat geloof lijkt ander- half jaar na de opstart bevestigd. Via vooral mond-aan-mondreclame blijft onze populariteit stijgen. We krijgen niet alleen streekgenoten over de vloer, maar ook buitenlanders bezoeken regelmatig onze winkel. Ik word gevraagd in het buitenland om demonstraties te geven en onlangs was er zelfs een aanvraag uit Japan. Die promotie is mooi meegenomen, al heeft het natuurlijk meteen invloed op onze productie. We werken artisanaal. Daarmee maken we het verschil. Massaproductie komt er hier nooit in. Enkele helpende handen, dat wel. Die zouden welkom zijn. Ik heb de bakkersscholen al meermaals aangeschreven: stuur ons eens een leerling-bakker! Helaas, op vandaag hebben ze nog geen zo’n jonge zot gevonden.” Anthony Lams is een vakman, een patissier met een passie voor marse- pein. “Ik liep drie jaar stage in Duits- land om de stiel onder de knie te krijgen. Alleen maar trainen: tijdens het werk, na mijn uren, non-stop tot de kunst perfect in de vingers zat. Marsepein heeft een rijke traditie in Duitsland. Mijn vaste leverancier is een familiebedrijf dat al meer dan 110 jaar ambachtelijke marsepein maakt. Ik was verbaasd hoe populair het suikergoed er is. In plaats van een bloemetje schenken mensen elkaar een stukje marsepein. En dus begon mijn idee te rijpen: zou zo’n speciaal- zaak ook bij ons aanslaan?” “Dankzij Creatieve Starters zijn we anders gaan denken.” 19 18 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 11. 11. TRS Projects de winkels. Beelddragers zijn onze core business, maar we leveren daarnaast ook geluidsystemen en belichting voor evenementen. De basis van TRS is ontstaan via de muziek, mijn hobby. Al meer dan 15 jaar speel ik bij een coverband. We hadden nood aan een goede installatie en dus besloten we die aan te kopen. Bij een geluidsinstallatie hoort een klankman en Stijn Neirynck bleek de geschikte persoon. De installatie werd sporadisch verhuurd, maar er volgden ook vragen voor jubilea en bedrijfs- feesten. We gingen op zoek naar een DJ en kwamen bij Thomas Laheye, de derde partner uit. Thomas had net zijn studies softwareontwikkeling en multi- media achter de rug. Gaandeweg is het beginnen groeien en vanuit die losse samenwerking hebben we in 2010 onze eigen vennootschap opgericht.” Ze gingen in 2004 op zoek naar een degelijke geluidsinstallatie voor hun covergroep Band89. De aankoop van een PA-set resulteerde bijna tien jaar later in TRS Projects, een jonge West-Vlaamse KMO en global partner van de wereldfabrikant Samsung. We voelen ons strategisch geruggensteund “Ondertussen zitten we anderhalf jaar in het bedrijvencentrum van Walther De Reuse, Bizz-Init in Bissegem. Het is ook via Walther, zelf coach binnen Creatieve Starters, dat we het project leerden kennen. Starten is niet mak- kelijk. Zeker vandaag denk je twee keer goed na voor je de stap naar zelfstan- dig ondernemen zet. Wij voelden ons geruggensteund en konden heel wat advies inwinnen op financieel en strategisch vlak. Ik volg zelf regelmatig gerichte marketingcursussen en pro- beer mijn netwerk zo goed mogelijk uit te bouwen. Dankzij Creatieve Starters blijf je deel uitmaken van een netwerk en hopelijk kunnen we in de toekomst onze eigen ervaringen delen met nieuwe jonge ondernemers. Het loont alvast voor ons. Klanten noemen ons soms een kleine concurrent van Barco. Al gaat de vergelijking niet helemaal op, toch denk ik dat er in onze sector geen mooier compliment bestaat.” TRS Projects verkoopt en verhuurt digitale schermen voor onder andere standenbouw, evenementen, winkel- punten en scholen. Ringo Vanhoutte, general manager: “Onze schermen fungeren als een soort infozuilen. Het zijn handige en moderne systemen die het makkelijk maken om een bood- schap te projecteren. Communica- tiedragers, die deel uitmaken van de marketingaanpak van onze klanten. Een concrete case: onlangs stonden onze schermen op het Belgisch kam- pioenschap gsm-werpen van JIM- TV. Tijdens het event werden op de verschillende schermen interactieve reclameboodschappen getoond. Maar onze schermen hebben heel diverse toepassingsmogelijkheden: van een type scherm waarmee je een kortings- actie aankondigt tot de visualisatie van evacuatieplannen. Het zijn communi- catiesystemen die onze klanten mak- kelijk en eenvoudig kunnen personali- seren. Daarin verschillen we met onze concurrenten. Ons systeem is een- voudig, budgetvriendelijk en je kunt in real time een campagne aanpassen. Dat kan ook vanop afstand: op kantoor bijvoorbeeld bedien je de schermen in “Dankzij Creatieve Starters blijf je deel uitmaken van een netwerk.” Expert walther De Reuse “Nieuwe interactieve technologie zorgt de volgende jaren voor een revolutie in de communicatie met klanten.” 21 20 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 12. 12. Ook op 54 kun je een startende ondernemer zijn KR-Line Je hebt een achtergrond als informaticus en valt rond je vijftigste zonder werk. Dan koop je toch gewoon een boot en ga je een droom achterna? KR-Line was het begin van een spannend en uniek verhaal voor Kris Rotsaert. rust en die wilden we graag aanbieden aan anderen. Het idee lieten we enkele maanden rijpen, maar in augustus 2012 kochten we onze eigen boot, de Johanna. Die ligt klaar om straks vanuit Brugge het binnenland aan te doen. De voorbereidingen zijn volop aan de gang en tegen de tweede helft van 2013 verwelkomen we de eerste gasten aan boord…” “Ons aanbod? Ontspannende vaarva- kanties met een mix van natuur, cultuur en kunst. We bieden toeristen vier unieke routes aan: Flanders Fields, een kunststedenroute, een rondvaart op de Leie en een chocolade- & bierroute. We mikken vooral op buitenlandse toeristen en daarin zijn de Engelsen, Canadezen en Amerikanen het meest geïnteres- seerd. Het concept is ook populair in Frankrijk bij Angelsaksische toeristen. Binnenkort stapt de eerste groep Ameri- kanen hier aan boord.“ “We zijn onlangs in contact gekomen met Creatieve Starters. Zo krijgen we begeleiding van een reisbureau dat heel wat ervaring heeft met de VS. Zij ken- nen de cultuur en brengen ons in con- tact met hun netwerk. We krijgen ook regelmatig feedback van onze coaches: wat maakt ons idee sterk, waar moeten we bijsturen, welke prijzen moeten we hanteren om rendabel te zijn,…?” “Wij staan aan de vooravond van een spannend nieuw begin, maar zo zie je maar: ook op 54 kun je een creatieve, startende ondernemer zijn.” Kris Rotsaert is een gedreven vijftiger met een passie voor kunst en geschie- denis. Als jongeman was hij radio-offi- cier en mechanicus aan boord van een schip. “Ik voer enkele jaren mee ter lange omvaart. Later ben ik aan wal gebleven, kwam in de wereld van computernet- werken terecht en schoolde me om tot informaticus. Door hervormingen bij mijn vorige werkgever verloor ik mijn job en in de snel evoluerende sector die informatica is, werd het moeilijk om nog bij te benen binnen andere systemen. Dus ging ik samen met mijn vriendin Patsie op zoek naar een oplos- sing. Op een wandeltocht in Antwerpen botsten we op een boot die vaarvakan- ties aanbood. Het idee vonden we ge- weldig. Als je vaart, ervaar je een intense “Wij staan aan de vooravond van een spannend nieuw begin.” “Met KR-Line vaar je goed.” Expert luc demuynck 23 22 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 13. 13. Expert Kurt Ostyn Ondernemende mensen zorgden voor motivatie Benoit De Clerck “Zelden iemand ontmoet die aan zo’n jonge leeftijd over zo’n professionalisme en eigen stijl beschikt : een fascinerende mix van rust en spanning. En dat is precies wat hij ook in zijn films weet te brengen. Mis- schien wordt dit wel zijn handelsmerk. Ik ben fan.”  fictieprojecten. Pas op: ik maak graag commercials. Het is een leuke job en als het budget voldoende groot is, kun je ook experimenteren. Zo heb ik leuke opdrachten uitgevoerd voor De Lijn, Unicef en Toch Wel Technisch, de campagne voor het technisch onderwijs. Maar het grotere doel is om eigen projecten af te leveren en uiteindelijk ook een langspeelfilm te maken. Om die kans te krijgen moet je kortfilms maken, prijzen winnen en internationale selecties halen. En daarvoor moet je heel ondernemend te werk gaan.” “Zo ben ik ook toevallig bij Creatie- ve Starters terechtgekomen. Ik ging langs in het ondernemerscentrum om er een bedrijfsfilm te verkopen. “We hebben niet meteen een film van doen,” was het antwoord, maar misschien kunnen we je wel op een andere manier ondersteunen?’ Van het één, kwam het ander en zo ben ik niet alleen in het project Creatieve Starters gestapt, maar ook letterlijk in het ondernemerscentrum tussen andere starters en creatieve gees- ten. Mijn business zit voornamelijk in Brussel, maar hier vond ik een ideale mix van creativiteit. Voor mij was het een perfect moment. Die ondernemende mensen zorgden voor motivatie en zelf wou ik binnen een termijn van twee maanden de financiering voor mijn kortfilm rond krijgen. Dankzij de coaching ging ik niet ad hoc te werk, maar zat er een businessmodel achter mijn film.” “Wat ik startende ondernemers zou aanraden? Je hoort vaak dat begin- ners niet uit de startblokken geraken. Ze durven de sprong in het duister niet te wagen. Creatieve Starters biedt je dat houvast wel. Je krijgt een netwerk aangeboden en je leert van collega-ondernemers. Zo heb ik mijn vorige film The Importance of Sweet & Salt volledig zelf gefinancierd. Elke zuurverdiende cent ging op aan mijn kortfilm. En gelukkig met succes: dankzij de juryprijs op het Filmfestival van Leuven werd de film opgepikt. Het is mede daardoor dat ik voor mijn volgende film wel subsidies bin- nenhaalde van o.a. het Audiovisueel Fonds en de Provincie.” Van kindsbeen af was hij gefasci- neerd door cinema. Verhalen ver- tellen met beeld: dat het zijn beroep zou worden, stond als een paal boven water. Benoit studeerde af in 2010 en ging meteen zijn eigen weg als regisseur. “Ik was in principe al zelfstandig toen ik nog op het RITS (filmschool in Brussel) zat. Meteen na mijn studie ben ik op die weg doorgegaan en heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Ik ben er gewoon ingerold. Ik fixeer me op eigen werk en maak daarnaast commercials en bedrijfsfilms. Die laatste moeten ervoor zorgen dat ik voldoende middelen genereer om te kunnen investeren in mijn eigen “Dankzij de coaching zat er een businessmodel achter mijn film.” Zijn kortfilm The Importance of Sweet & Salt won in december 2012 de prijs van de jury op het Internationaal Kortfilmfestival in Leuven. Meteen goed voor een plaats op de longlist voor de Oscars van 2014. Benoit De Clerck is aanstormend talent: een jonge filmregisseur en -producent met een passie voor absurde fictie. 25 24 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 14. 14. Het netwerk is een grote troef Proud Mary “Hoe ik met het project Creatieve Starters in aanraking kwam? Toe- vallig tijdens een lunch in ‘Brasserie Roeselare’. Ik liet vallen dat ik op zoek was naar een kantoor en daar wezen ze me op de kantoorruimtes boven in het ondernemerscentrum. Ik ging een kijkje nemen en was meteen verkocht. De samenwerking met Creatieve Starters was eigenlijk een logisch gevolg. Na de intake gesprekken kon ik deelnemen en dat heeft geloond. Ik ben natuurlijk geen nieuweling. Ik ben lid van VOKA, ken mensen bij Unizo, maar via Creatieve Starters kom je in een andere kring van ondernemers terecht. We delen met elkaar dezelfde ervaringen en toch zijn we actief in compleet ande- re sectoren. Ik beschouw dat netwerk vandaag als een grote troef. Een aan- tal acties en seminaries bij Creatieve Starters hebben voor mij geleid tot concrete opdrachten. Bovendien heb ik, dankzij mijn ervaring in de sector, de kans gekregen om binnen Crea- tieve Starters zelf een sessie te geven over communicatie en marketing.” “Met heel wat positivisme ben ik in januari gestart en mijn nieuwe werk- wijze bevalt me! Ik leer heel wat nieu- we teamleden kennen en ik merk ook dat klanten klaar zijn voor die nieuwe aanpak. Had je mij zes maanden geleden gevraagd hoe ik de toekomst tegemoet zag, dan had ik je het antwoord wellicht schuldig moeten blijven. Nu weet ik heel goed waar ik naartoe wil. Mijn codewoorden zijn ‘goesting’ en ‘trots’. Als je trots bent, ga je met passie en goesting spreken over je merk, firma of product. Die raad geef ik ook mee aan klanten. Wij West-Vlamingen maken gewel- dige dingen, maar vaak zijn we te bescheiden. Daarin kunnen we nog veel leren. Dat is een leuke uitdaging voor Proud Mary!” Tina Fabry is een communicatiespe- cialiste met meer dan 20 jaar erva- ring. Ze begon haar carrière als ma- nusje-van-alles, werd later account manager en schopte het tot directeur van een West-Vlaams communica- tiebureau. Eind 2012 besloot ze om het steven te wenden en richtte haar eigen bedrijf op: Proud Mary. Tina: “Mijn doel is om in te spelen op de hedendaagse manier van werken. Ik zit al lang in het vak, de laatste 10 jaar als directeur van een bureau. Ik voel dat het wereldje serieus aan het veranderen is. Met Proud Mary willen we niet werken als een traditioneel bureau met vaste medewerkers, maar met een creatief collectief: een team van mensen die los met elkaar samenwerken. Zo worden de juiste mensen ingeschakeld in functie van de opdracht. Heb je een copywriter nodig, een fotograaf, een grafisch ontwerper,…: je speelt gericht in op de vraag van de klant. Met een vast team medewerkers is dat minder het geval en de overheadkosten zijn een stuk hoger. Daarmee maakt Proud Mary het verschil. We zijn een kleine speler met de ervaring van een groot bureau.” “Een aantal acties bij Creatieve Starters hebben voor mij geleid tot concrete opdrachten.” Ze doorzwom heel wat reclamewatertjes, kent het klappen van de communicatie- en marketingzweep en besloot om na een rijk gevulde carrière haar eigen koers te varen. Trots op wat ze heeft verwezenlijkt, trots op wat zal komen: Proud Mary! Expert jacques d’haeyere “Het is een dame met enthousiasme en vastberadenheid, die een onmis- bare energie heeft om haar doel te bereiken.” 27 26 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 15. 15. Expert wim lecluyse Bike@Work Fietsen: het is niet alleen gezond, het levert ook creatieve en ondernemende ideeën op. Op weg naar het werk bedachten collega’s Pieter Vandevelde en Joachim Trio al fietsend een nieuw concept: Bike@Work. “Pieter en Joachim bewijzen met hun project dat complementair zijn een belangrijke sleutel is voor succes.” Pieter: “Met het fiscaal voordeel in het achterhoofd zijn we verder gaan nadenken. Wat als we een be- perkt gamma fietsen aanbieden, die spuiten in een kleur naar wens en de boodschap van de klant op de schui- ne buis plaatsen? Bovendien kunnen we, dankzij onze werkregeling, ook zelf hersteldiensten leveren ter plaat- se. Een fietsenfabrikant zag brood in het concept en stapte mee in ons verhaal. Bike@Work was geboren.” “Eind 2011 trokken we met ons idee naar Ondernemerscentra West-Vlaanderen en Unizo. Die vonden ons idee passen binnen het project Creatieve Starters. We dien- den een voorstel in en in februari 2012 gingen we met Creatieve Starters in zee. Het advies was een grote meerwaarde, vooral op vlak van de financiële begeleiding. Heel duidelijk werden we gewezen op een aantal gevaren, kregen we inzicht in de marges die we moesten halen en analyseerden we samen hoe we de fietsenhersteldienst konden optima- liseren. Het advies heeft ons voor- uitgeholpen. Ondertussen groeien we gestaag en denken we helder na zonder veel risico te lopen.” “Je kan zeggen dat Bike@Work een uit de hand gelopen hobby is. We doen het nog altijd in bijberoep. Natuurlijk hopen we dat we er later ooit van kunnen leven, maar die weg is nog lang en de concurrentie bikkelhard. Op vandaag rijden er zo’n 160 fietsen van ons rond. We hebben enkele leuke referenties. Zo is de Politie van Bredene een Bike@Work-klant. De politie zien patrouilleren op een fiets van ons? Dat maakt je trots. Mis- schien moet ik er eens op afstappen en vragen: “Hé, dat is mijn fiets. Wat vind je ervan?” Twee collega’s fietsen samen naar het werk. De dagelijkse tocht houdt hun conditie op peil en werkt verfris- send. Pieter: “Je geniet van de natuur, rijdt de stress er af en bovenal: fietsen kost je heel wat minder dan het tra- ditionele woon-werkverkeer.” En de ritten doorheen het polderlandschap werpen vruchten af. Het duo ont- wikkelt een plan om fietsen naar het werk te stimuleren. De sleutel? Het fiscaal voordeel voor werkgevers. De kosten zoals de aankoop van fietsen, stallingen en herstellingen, zijn 120% aftrekbaar. Investeren in werkfietsen levert dus geld op. “Heel duidelijk werden we gewezen op een aantal gevaren.” We groeien gestaag zonder veel risico 29 28 C r e a t i e v e S t a r t e r s
 16. 16. Colofon Samenstelling + coördinatie: Ondernemerscentra West-Vlaanderen i.s.m. POM West-Vlaanderen, Unizo, Syntra West en Voka. Copywriting: Spear Marketing Fotografie: Marc Wallican Vormgeving: aaivzz Info/contact Stéphane Ronse Ondernemerscentra West-Vlaanderen Leiestraat 22 - 8500 Kortrijk stephane.ronse@ocwest.be
 17. 17. Wil je behoren tot een netwerk van creatieve ondernemers? Scan dan deze qr-code en kom er alles over te weten.

×