Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев

SEOM
SEOMSEO expert à SEOM
Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Управител и главен интернет маркетинг експерт в Уеб Фокус ЕООД
Планиране на ефективни SEO кампании Защо избрах да говоря за планиране на SEO ? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Кога да започнем планирането за SEO ? Колкото по-рано - толкова по-добре!
Планиране на ефективни SEO кампании Информираност на клиента ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Какво да направим? ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Информираност на SEO специалиста SEO специалистът е експерт в сферата си, но не и във вашия бизнес, не и по вашето онлайн присъствие. Много от проблемите възникват поради неинформиране на SEO експерта за неща, които живо касаят неговата работа, но клиента дори не подозира за това. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Какво да направим? В началото обсъдете обстойно всичко, което по някакъв начин влияе или се очаква скоро да повлияе на онлайн присъствието на бизнеса и маркетинговата му стратегия като цяло. Изработете протокол за регулярно комуникиране на съществена информация в двете посоки.
Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Дефиниране и комуникиране на ясни, точни, измерими и постижими цели. Златно правило: целите на SEO кампанията трябва да са максимално близо до бизнес целите на клиента, най-често това е повишаване на печалбите. Важно! Офлайн транзакциите също могат да се проследят!
Планиране на ефективни SEO кампании Измерване и остойностяване За всяко технически измеримо действие на потребител на сайта може да бъде изчислена стойност за бизнеса. Действие Стойност Достоверност Посещение на сайта 0.05 лв. минимална Отваряне на страница на продукт 0.09 лв. Посещаване на “За контакти” 0.50 лв. Задържане на “За контакти” повече от минута 0.80 лв. Преминаване с мишката над телефона за контакт 1.00 лв. Регистриране на потребителя 3.00 лв. Изпращане на запитване за оферта 10.00 лв. Извършване на поръчка 30.00 лв. 100%
Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Може да сте сигурни, че сте поставили добре целите, ако можете след кампанията да кажете – увеличения ни трафик от търсачки ни донесе X клиента за Y месеца, които донесоха стойност за бизнеса ни Z .
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – първа стъпка Приемат се предложения от клиента. Проучват се рекламните материали на клиента, както и тези на конкурентите.  Клиентът не винаги е прав :-) Единственият прав е крайния потребител пред клавиатурата. Използват се инструменти като Google AdWords Keywords Tool, Google Search Insights, Google Trends и редица други, част от които работят само за англоезични пазари, за съжаление.
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – втора стъпка Определя се съотношението на търсенията в късата и в дългата опашка. На база на това съотношение в повечето случаи се определя работата по създаване на съдържание, както и част от работата по дизайн и програмиране.
Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – трета стъпка На база данните от първите две се съставя професионално AdWords кампания. Използват се най-добрите практики за сегментиране и организиране на акаунта. Конфигурира се софтуер за анализ на трафика и конверсиите, за предпочитане – Google Analytics.
Планиране на ефективни SEO кампании Резултат Ще знаете кои ядра от думи какво количество трафик могат да ви донесат, както и кои от тях са с най-добра цена за достъп до клиент. Съответно лесно ще определите фокуса на предстоящата SEO кампания. Като бонус получавате информация за това кои рекламни послания най-добре кореспондират с аудиторията ви. Всичко това е направено на ниска цена, сравнено с цялата кампания.
Планиране на ефективни SEO кампании Анализ на текущото състояние на уебсайта от гледна точка на SEO , анализ на конкуренцията След като знаете кои са целевите ключови думи може да определите и конкуренцията. Анализа на конкуренцията и на текущото състояние на онлайн присъствието са две сфери, които са изключително важни при планирането, но са твърде обширни, за да успея да ги вместя в тази презентация.
Планиране на ефективни SEO кампании Разчет на инвестицията Инвестицията за една SEO кампания далеч не се изчерпва с парите за експертната услуга оптимизация за търсачки. В действителност множество дейности дейности формират бюджета и съотношението им ще варира според това колко работа ще има по всяко направление и каква ще е цената за вас.
Планиране на ефективни SEO кампании Инвестицията в една SEO кампания включва ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Инвестицията в една SEO кампания включва ,[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Оптимална сума на инвестицията Реално за всяка кампания има оптимална сума на инвестицията, която се определя от постигнатото съотношение цена на достъп до клиент / обем достигнати клиенти.
Планиране на ефективни SEO кампании Оптимална сума на инвестицията ,[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Най-накрая: точните числа ,[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Решение за кампанията Време да се зададе въпроса – струва ли си цялото упражнение от гледна точка на клиента, ако се приеме, че ще се постигне най-добрия възможен резултат? Вземете предвид дългосрочността на очакваните резултати. Ако отговорът е ДА, то дали ще е ДА и при средно добър резултат, при една по-консервативна прогноза? Не забравяйте, че и най-добрия специалист не може да гарантира 100% успеваемост на заложените цели, най-малкото защото нещата не зависят на 100% от него. Ако всички отговори са положителни – можете с увереност да стартирате същинската част от кампанията.
Планиране на ефективни SEO кампании По време на и след кампанията Съвременните инструменти за анализ имат отлични възможности – използвайте ги оптимално. Анализирайте данни от възможно най-много етапи на взаимодействие с потребителите. Променете част от кампанията, ако междинните анализи показват отклонения от предвижданията. Най-накрая проверете дали плановете са се изпълнили и дали са постигнати поставените цели. Похвалете се за добре свършената работа :-) Започнете да поставяте цели за следващата кампания ;-)
Планиране на ефективни SEO кампании Заключение Планирането е ключово, за да се насочат усилията на всички в посоката, в която ще донесат най-голяма ефективност за клиента и удовлетворение от добре свършената работа за SEO компанията. Без него може да стреляте напосоки и да си изхабите патроните, но да не уцелите мишената.
Планиране на ефективни SEO кампании Заключение ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Планиране на ефективни SEO кампании Въпроси За допълнителни въпроси, отзиви и др.: [email_address]
1 sur 26

Contenu connexe

Tendances(20)

Value Proposition Value Proposition
Value Proposition
XploraBG254 vues

Similaire à Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев (20)

Saycle, how toSaycle, how to
Saycle, how to
Yanislav Tankov434 vues
SEO Conference 14 Lily GrozevaSEO Conference 14 Lily Grozeva
SEO Conference 14 Lily Grozeva
Lily Grozeva5.5K vues
IO3 Module 5 BGIO3 Module 5 BG
IO3 Module 5 BG
caniceconsulting137 vues
Бизнес план - основни насокиБизнес план - основни насоки
Бизнес план - основни насоки
The Bulgarian Association of Regional Development Agencies (BARDA)15.5K vues

Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев

 • 1. Планиране на ефективни SEO кампании Георги Георгиев Управител и главен интернет маркетинг експерт в Уеб Фокус ЕООД
 • 2.
 • 3. Планиране на ефективни SEO кампании Кога да започнем планирането за SEO ? Колкото по-рано - толкова по-добре!
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7. Планиране на ефективни SEO кампании Какво да направим? В началото обсъдете обстойно всичко, което по някакъв начин влияе или се очаква скоро да повлияе на онлайн присъствието на бизнеса и маркетинговата му стратегия като цяло. Изработете протокол за регулярно комуникиране на съществена информация в двете посоки.
 • 8. Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Дефиниране и комуникиране на ясни, точни, измерими и постижими цели. Златно правило: целите на SEO кампанията трябва да са максимално близо до бизнес целите на клиента, най-често това е повишаване на печалбите. Важно! Офлайн транзакциите също могат да се проследят!
 • 9. Планиране на ефективни SEO кампании Измерване и остойностяване За всяко технически измеримо действие на потребител на сайта може да бъде изчислена стойност за бизнеса. Действие Стойност Достоверност Посещение на сайта 0.05 лв. минимална Отваряне на страница на продукт 0.09 лв. Посещаване на “За контакти” 0.50 лв. Задържане на “За контакти” повече от минута 0.80 лв. Преминаване с мишката над телефона за контакт 1.00 лв. Регистриране на потребителя 3.00 лв. Изпращане на запитване за оферта 10.00 лв. Извършване на поръчка 30.00 лв. 100%
 • 10. Планиране на ефективни SEO кампании Поставяне на правилните цели Може да сте сигурни, че сте поставили добре целите, ако можете след кампанията да кажете – увеличения ни трафик от търсачки ни донесе X клиента за Y месеца, които донесоха стойност за бизнеса ни Z .
 • 11. Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – първа стъпка Приемат се предложения от клиента. Проучват се рекламните материали на клиента, както и тези на конкурентите. Клиентът не винаги е прав :-) Единственият прав е крайния потребител пред клавиатурата. Използват се инструменти като Google AdWords Keywords Tool, Google Search Insights, Google Trends и редица други, част от които работят само за англоезични пазари, за съжаление.
 • 12. Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – втора стъпка Определя се съотношението на търсенията в късата и в дългата опашка. На база на това съотношение в повечето случаи се определя работата по създаване на съдържание, както и част от работата по дизайн и програмиране.
 • 13. Планиране на ефективни SEO кампании Проучване за ключови думи – трета стъпка На база данните от първите две се съставя професионално AdWords кампания. Използват се най-добрите практики за сегментиране и организиране на акаунта. Конфигурира се софтуер за анализ на трафика и конверсиите, за предпочитане – Google Analytics.
 • 14. Планиране на ефективни SEO кампании Резултат Ще знаете кои ядра от думи какво количество трафик могат да ви донесат, както и кои от тях са с най-добра цена за достъп до клиент. Съответно лесно ще определите фокуса на предстоящата SEO кампания. Като бонус получавате информация за това кои рекламни послания най-добре кореспондират с аудиторията ви. Всичко това е направено на ниска цена, сравнено с цялата кампания.
 • 15. Планиране на ефективни SEO кампании Анализ на текущото състояние на уебсайта от гледна точка на SEO , анализ на конкуренцията След като знаете кои са целевите ключови думи може да определите и конкуренцията. Анализа на конкуренцията и на текущото състояние на онлайн присъствието са две сфери, които са изключително важни при планирането, но са твърде обширни, за да успея да ги вместя в тази презентация.
 • 16. Планиране на ефективни SEO кампании Разчет на инвестицията Инвестицията за една SEO кампания далеч не се изчерпва с парите за експертната услуга оптимизация за търсачки. В действителност множество дейности дейности формират бюджета и съотношението им ще варира според това колко работа ще има по всяко направление и каква ще е цената за вас.
 • 17.
 • 18.
 • 19. Планиране на ефективни SEO кампании Оптимална сума на инвестицията Реално за всяка кампания има оптимална сума на инвестицията, която се определя от постигнатото съотношение цена на достъп до клиент / обем достигнати клиенти.
 • 20.
 • 21.
 • 22. Планиране на ефективни SEO кампании Решение за кампанията Време да се зададе въпроса – струва ли си цялото упражнение от гледна точка на клиента, ако се приеме, че ще се постигне най-добрия възможен резултат? Вземете предвид дългосрочността на очакваните резултати. Ако отговорът е ДА, то дали ще е ДА и при средно добър резултат, при една по-консервативна прогноза? Не забравяйте, че и най-добрия специалист не може да гарантира 100% успеваемост на заложените цели, най-малкото защото нещата не зависят на 100% от него. Ако всички отговори са положителни – можете с увереност да стартирате същинската част от кампанията.
 • 23. Планиране на ефективни SEO кампании По време на и след кампанията Съвременните инструменти за анализ имат отлични възможности – използвайте ги оптимално. Анализирайте данни от възможно най-много етапи на взаимодействие с потребителите. Променете част от кампанията, ако междинните анализи показват отклонения от предвижданията. Най-накрая проверете дали плановете са се изпълнили и дали са постигнати поставените цели. Похвалете се за добре свършената работа :-) Започнете да поставяте цели за следващата кампания ;-)
 • 24. Планиране на ефективни SEO кампании Заключение Планирането е ключово, за да се насочат усилията на всички в посоката, в която ще донесат най-голяма ефективност за клиента и удовлетворение от добре свършената работа за SEO компанията. Без него може да стреляте напосоки и да си изхабите патроните, но да не уцелите мишената.
 • 25.
 • 26. Планиране на ефективни SEO кампании Въпроси За допълнителни въпроси, отзиви и др.: [email_address]